QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Instrumente comunitare in domeniul cooperarii judiciare in materie penala1Instrumente comunitare in domeniul cooperarii judiciare in materie penala


1. Conventii:

- Conventia din 29.05.2000 privind asistenta juridica in materie penala intre statele membre ale Uniunii Europene,

- Protocolul la Conventia privind asistenta judiciara in materie penala intre Statele Membre ale Uniunii Europene,
- Conventie elaborata in temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana, privind procedura simplificata de extradare intre statele membre ale Uniunii Europene,

- Protocol elaborat in temeiul art. 43 alin. 1 din Conventia privind constituirea Oficiului European de Politie (Conventia EUROPOL) de modificare a art. 2 si a anexei la respectiva conventie,

Conventia de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 intre guvernele statelor din Uniunea Economica Benelux, Republicii Federale Germania si Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune.


Decizii-cadru:

- Decizia-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre,

- Decizia-cadru nr. 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea in Uniunea Europeana a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor,

- Decizia-cadru nr. 2003/170/JAI/a Consiliului din 27 februarie 2003 privind folosirea comuna a ofiterilor de legatura detasati de autoritatile de aplicare a legii din statele membre,

- Decizia - cadru nr. 200/383/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea protectiei impotriva falsificarii de moneda prin sanctiuni penale si de alta natuta, cu ocazia introducerii euro,

- Decizia nr. 2005/671/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 privind schimbul de informatii si cooperarea referitoare la infractiunile de terorism,
- Decizia-cadru nr. 2001/413/JAI a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei si a falsificarii mijloacelor de plata, altele decat numerarul,

- Decizia-cadru nr. 2001/220/JAI a Consiliului din 22 iulie 2002 a Consiliului Uniunii Europene privind stabilirea programului cadru privind cooperarea politieneasca si judiciara in materie penala. 


Decizii si Directive:

Decizia  Consiliului nr. 98/428/JAI din 29 iunie 1998 pentru crearea  unei Retele Judiciare Europene,

Decizia Consiliului nr. 2001/887/JAI din 6 decembrie 2001privind protectia EURO impotriva falsificarii,

- Decizia Comitetului Executiv [SCH/Com-ex (93)14] privind imbunatatirea practicii cooperarii judiciare pentru combaterea traficului de droguri,
- Decizia Consiliului nr. 2001/427/JAI din 28 mai 2001 de instituire a unei retele europene de prevenire a criminalitatii,

- Decizia Consiliului nr.2002/187/Jai din 28 februarie 2002 de instituire a EUROJUST in scopul consolidarii luptei impotriva formelor grave de criminalitate,
- Decizia Consiliului nr. 2004/919/CE din 22 decembrie 2004 privind combaterea criminalitatii referitoare la vehicule si avand implicatii transfrontaliere,

- Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2003/170/JAI din 27.02.2003 privind folosirea comuna de agenti de legatura detasati in strainatate de autoritatile de aplicare a legii ale Statelor Membre,

- Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2003/335/JAI din 8 mai 2003 privind anchetele si urmaririle penale referitoare la genocid, crimele contra umanitatii si crime de razboi,

- Decizia Consiliului nr. 2002/996/JAI care stabileste mecanismul pentru evaluarea sistemelor de drept si implementarea acestora la nivel national in lupta impotriva terorismulu,

- Directica Consiliului privinddefinirea inlesnirii intrarii, tranzitului si rezidenteineautorizate nr. 90/CE/2002 din 28.11.2002.

4. Actiuni si pozitii comune:

- Actiune Comuna nr. 98/699/JAI din 3 decembrie 1998 adoptata de Consiliu pe baza articolului K.3 al Tratatului asupra Uniunii Europene privind spalarea banilor, identificarea, urmarirea, indisponibilizarea sau sechestrul si confiscarea instrumentelor si produselor infractinii,

- Actiunea Comuna nr. 98/733/JAI din 21 decembrie 1998 adoptata de Consiliul in temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana, privind incriminarea praticiparii la organizatie criminala in statele membre ale Uniunii Europene,

- Actiunea Comuna nr. 98/427/JAI din 29 iunie 1998 adoptata de Consiliul in temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana, privind bunele practici de asistenta judiciara in materie penala,

- Actiunea Comuna nr. 96/668/PESC din 22 noiembrie 1996 adoptata de Consiliul in temeiul art. J.3 si K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana, referitoare la masurile de protectie impotriva efectelor aplicarii extrateritoriale a legislatiei adoptate de o tara terta, precum si ale actiunilor bazate pe aceasta sau decurgand din aceasta,

- Actiunea Comuna nr. 96/277/JAI din 22 aprilie 1996 adoptata de Consiliu in temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistrati de legatura, in scopul imbunatatirii cooperarii judiciare intre statele membre ale Uniunii Europene.


5. Recomandari, rezolutii, regulamente si comunicari:

- Recomandarea Consiliului din 25 aprilie 2002 privind necesitatea intaririi cooperarii si a si schimbului de informatii intre diferite unitati specializate in combaterea traficului de precursori in statele membre ale Uniunii Europene

- Recomandarea Consiliului privind imbunatatirea metodelor de investigare in lupta impotriva criminalitatii organizate legate de traficul organizat de droguri investigatii simultane asupra traficului de droguri in care sunt implicate organizatii criminale precum si asupra patrimoniului acestora nr. 515 din data de 25.04.2002,

- Recomandarea Consiliului din 8.05.2003 privind un acord model pentru formarea unei echipe comune de ancheta,

- Regulamentul Consiliului nr. 1339/2001 din 28 iunie2001 privind extinderea efectelor Regulamentului nr. 1338/2001 de definire a masurilor necesare protectiei monedei EURO impotriva falsificarii la statele membre care nu au adoptat EURO ca moneda unica,

- Regulamentul Consiliului nr. 111/2005 din 22 decembrie 2004 de stabilire a unor norme de monitorizare a comertului cu precursori de droguri intre Comunitate si tarile terte.


Acorduri incheiate de Uniunea Europeana cu alte state:

- Acord privind asistenta judiciara reciproca intre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii,

- Acord privind extradarea intre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii,

- Acord intre Uniunea Europeana si Republica Islanda si Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispozitii ale Conventiei din 29 mai 2000 cu privire la asistenta judiciara reciproca in materie penala intre statele membre ale Uniunii Europene si ale protocolului din 2001 la aceasta,

- Acord intre Uniunea Europeana si Republica Islanda si Regatul Norvegiei privind procedura de predare intre statele membre ale Uniunii Europene si Islanda si Norvegia


BIBLIOGRAFIE

DOCTRINA PENALA ( Tratate, Cursuri, Monografii, Reviste):

A)   Autori Romani (in ordine alfabetica):

Abraham Pavel, Hurdubaie Ioan – „Conventii europene in materie penala”, Editura National, Bucuresti, 2001;

Aghenitei Mihaela – „Extradare. Competenta”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 2/2002;

Alexandrescu Traian – „Procedura extradarei. Critica unei teorii recente.”, Editura Curierul Judiciar, Bucuresti, 1915;

Andries Virgil, Morar Ioana Cristina – „Extradare activa. Competenta”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 3/2003;

Anghel M. Ion – „Problema dublei cetatenii in legislatia romana”, in „Revista Dreptul”, nr. 2/1999;

Antoniu George – „ Dreptul penal si integrarea europeana”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 3/2001;

Antoniu George – „Partea generala a Codului penal intr-o viziune europeana”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 1/2004;

Barbu Constantin – „Aplicarea legii penale in spatiu si timp”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1972;

Basarab Matei – „Partea generala a Codului penal intr-o perspectiva europeana”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 1/2004;

Barbulescu N. – „Tribunalul International pentru Rwanda”, Revista de drept penal, nr 1/2000

Boier Mariana – „Extinderea extradarii”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 4/1999;

Boroi Alexandru, Nistoreanu Gheorghe - „Drept penal – partea generala. Edita 4”, Editura All Beck, Bucuresti, 2004;

Bulai Constantin – „Drept penal – partea generala”, Editura All Beck, Bucuresti, 1997;

Bulai Constantin, Filipas Avram, Mitrache Constantin – „Institutii de drept penal, curs selectiv pentru licenta”, Editura Trei, Bucuresti, 2001;

Catrinciuc Petre – „Regimul juridic al strainilor”, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2007;

Ciuca Aurora – „Aspecte ale drepturilor omului referitoare la extradare”, in „Revista Dreptul”, nr. 10/1999;

Ciuncan Dorin – „Durata arestarii provizorii in vederea extradarii”, in Revista „Pro Lege”, nr. 1/2002;

Cretu Mircea – „Arestarea provizorie in vederea extradarii”, in „Revista Dreptul” nr. 6/2005;

Cosma Rodica, Pirvu Liviu Narcis – „Reglementarea unor masuri preventive in vederea aplicarii Conventiei Europene de Extradare si a Statutului Curtii Penale Internationale”, „Revista Dreptul” nr. 5/2005;

Delcea Mihai – „Protectia juridica a refugiatilor in dreptul international”, Bucuresti, 2002;

Diaconu Ion – „Tratat de drept international public”, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003;

Dima Traian – „Drept penal. Partea generala”, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007;

Draghici Vasile, Mitra Mariana – „Importanta si necesitatea institutiei extradarii in lupta impotriva criminalitatii internationale”, Analele Universitatii Ovidius Constanta, Seria Drept si Stiinte Administrative, Vol. 1, Editura Ovidius University Press, Constanta, 2004;

Farcas Valentina – „Acorduri privind asistenta juridica, extradarea si readmisia”, Institutul Roman de studii internationale „Nicolae Titulescu”, Bucuresti, 2003;

Florian Costin – „Mandatul de arestare european”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 2/2005;

Gorunescu Mirela – „Extradarea. Actualitate si perspective”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 3/1998;

Herlea Cornel – „Incidentele procesuale ale masurilor privative de libertate, luate in scopul extradarii”, in „Revista Dreptul”, nr. 4/2003;

Hurdubaie Ioan – „Unele consideratii teoretice si practice privind durata arestarii provizorii in vederea extradarii”, in Revista „Pro Lege”, nr. 1/2002;

Iancu Gheorghe – „Drept constitutional si institutii politice”, Editia a IV-a revizuita si completata, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007;

Ivan. V. Gheorghe – „Extradarea pasiva. Reflectii”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 2/2007;

Lascu Ion – „Extradarea si conditiile extradarii”, in Revista „Pro Lege” nr.3/2002;

Lamasanu Daniela – „Drept penal international”, Editura Miron, Timisoara, 2004;

Lorincz Anca Lelia – „Corelarea Dispozitiilor privind extradarea cu cerintele de tehnica legislativa”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 4/2002;

Lupulescu Nicolae – „Extradarea in Uniunea Europeana”, in Revista „Pro Lege”, nr. 3-4/2003;

Lupulescu Nicolae – „Consideratii critice privind reglementarea extradarii active prin Legea nr. 296/2001”, in Revista „Pro Lege”, nr. 1/2004;

Lupulescu Nicolae, Lupulescu Ana – „Competenta organelor judiciare in procedura extradarii”, in „Revista Dreptul”, nr. 6/2004;

Lupulescu Nicolae – „Arestarea provizorie in vederea extradari”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 2/2004;

Lupulescu Nicolae – „Extradare. Arestare”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 4/2004;

Mateut Georghita – „Conventiile internationale in materie penala”, Bucuresti, Editura Servo Sat, 2001;

Mateut Georghita, Vasilescu Mihaela – „Transferul persoanelor condamnate I”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 2/2003;

Mateut Georghita, Vasilescu Mihaela – „Transferul persoanelor condamnate II”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 3/2003;

Mirisan Valentin – „Drept penal, partea generala”, editia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007;

Mitra Mariana – „Drept penal. Partea generala. Caiet de seminar”, Vol. I, Editura Bren, Bucuresti, 2007;

Mitra Mariana, Draghici Vasile – „Aspecte teoretice si practice privind procedura extradarii in legislatia penala romana”, Analele Universitatii „Ovidius” Constanta, 2005;

Mitra Mariana – „Cateva aspecte istorice privind institutia extradarii”, Analele Universitatii „Ovidius” Constanta, 2005;

Mitra Mariana – „Conditiile necesare acordarii extradarii pasive”, Analele Universitatii „Ovidius” Constanta, 2007;

Mitra Mariana – „Particularitatile extradarii in dreptul penal francez”, in Revista Ars Aequi, Universitatea „Ovidius” Constanta, 2006;

Mitra Mariana – „Influente europene privind activitatea de cooperare judiciara internationala in materie penala”, in Revista Tendinte europene in dreptul penal, Bucuresti, 2007;

Mitrache Constantin, Mitrache Cristian – „Drept penal roman, partea generala”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2003;

Moldovan Aurel Teodor„Expulzarea, extradarea si readmisia in dreptul international”, Editura All Back, Bucuresti, 2004

Neagu Ion – „Unele consideratii privind autoritatea de lucru judecat in materia extradarii”, in „Revista Dreptul”, nr. 5/2003;

Pascu Ilie – „Extradarea in legea romana in vigoare”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 2/2002;

Pascu Ilie – „Extradarea in legislatia romana in vigoare”, in Revista „Pro Lege”, nr. 1/2005;

Pascu Ilie, Draghici Vasile – „Drept penal. Partea generala”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2004;

Pasca Viorel – „Extradarea apatrizilor”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 3/2000;

Pasca Viorel – „Rejudecarea cauzei dupa extradarea condamnatului”, in „Revista Dreptul”, nr. 2/2007;

Pavaleanu Vasile – „Drept penal partea generala – legea penala si infractiunea”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003;

Pavaleanu Vasile – „Extradarea in reglementarea Conventiei Europene”, in Revista „Pro Lege”, nr. 1/1999;

Pavaleanu Vasile – „Organizarea urmariri infractiunilor si transferul de proceduri in materie penala la nivel comunitar”, in Revista „Pro Lege”, nr. 1/2002;

Pavaleanu Vasile – „Conventia Europeana privind transferul de proceduri in materie penala”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 1/2003;

Pavaleanu Vasile – „Spatiul judiciar european”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 2/2004;

Pavaleanu Vasile – „Drept penal general. Manual universitar”, editia a III – a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007;

Pitulescu Ion, Tiberiu Medeanu – „Drept penal. Partea generala”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2006;

Poenaru Iulian – „Problemele legislatiei penale”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999;

Predescu Ovidiu – „Conventia Europeana a drepturilor Omului si implicatiile ei asupra dreptului penal roman”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998;

Radu Florin Razvan – „Cateva consideratii cu privire la legislatia si practica in materie de extradare”, in „Revista Dreptul”, nr. 7/2003;

Radu Florin Razvan – „Legea 303/2004 privind cooperarea judiciara in materie penala – un pas important spre integrarea Romaniei in spatiul de libertate, securitate si justitie al Uniunii Europene si un raspuns ferm la noile provacari ale criminalitatii transnationale”, in „Revista Dreptul”, nr. 2/2005;

Radu Florin Razvan – „De la extradare la mandatul european de arestare. O privire istorica si juridica”, in „Revista Dreptul”, nr. 2/2006;

Retca Ion – „Arestarea in procedura de extradare”, in Revista „Pro Lege”, nr. 2/2002 si in „Revista Dreptul”, nr. 11/2003;

Retca Ion – „Procurori competenti in procedura extradarii”, in Revista „Pro Lege”, nr. 3/2002 si „Revista Dreptul”, nr. 10/2002;

Retca Ion – „Sesizarea Curtii de Apel in procedura de extradare pasiva”, in Revista „Pro Lege”, nr. 1/2004;

Retca Ion – „Reglementarea regimului extradarii in legislatia romana”, in „Revista Dreptul”, nr. 2/2005;

Retca Ion – „Extradarea cetatenilor romani”, in „Revista Dreptul”, nr. 8/2004;

Stanoiu Rodica Mihaela - „Asistenta juridica internationala in materie penala”, Editura Academiei R.S.R. , Bucuresti, 1975;

Stanoiu Rodica Mihaela, Griga Ioan, Dianu Tiberiu - „Drept penal – partea generala”, Editura Hiperion XXI, Bucuresti, 1992;

Tanasescu Iancu, Tanasescu Gabriel, Tanasescu Camil – „Probleme privind starea de evadare si extradare”, in „Revista Dreptul”, nr. 7/2002;

Tulbure Adrian - Stefan – „Extradarea in normele procesual penale”, in Revista „Pro Lege”, nr. 3/2000;

Tulbure Adrian - Stefan – „Extradarea. Aspecte procesual penale”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 3/2000;

Tuculeanu Alexandru – „Arestarea unei persoane in cursul procedurii de extradare”, in „Revista Dreptul”, nr. 1/2003 si Revista „Pro Lege” nr.3/2002;

Ungureanu Augustin – „Drept penal roman. Partea generala”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1995;

Vlad Adrian – „Competenta instantei in solutionarea plangerii impotriva masurii de arestare luata de procuror in cadrul procesului privind extradarea”, Revista „Dreptul”, nr. 1/1992;

B)    Autori Straini (in ordine alfabetica):

Bassiouni – „International extradition and world public order”, Sijthoff-Leyden/Oceania public, 1974;

Bauchet – „Traité de l'extradition”, Paris, 1899;

Bernard – „Traité théoretique et pratique de l'extradition”, Paris, 1890;

Bouzat Pierre, Pinatel Jean – Traite de droit penal et la Criminologie”, tom I, Dalloz, 1970;

Cobos Gómez – „La otra cara del problema: la extradición”, Comentarios de la Legislación Penal, dirigitos por Cobo del Rosal, Madrid, Edersa, 1979;

Diena Giulio – „Les délits anarchistes et l`extradition. Revue générale de droit international public.Vol II”, 1895;

Donnieu Henri De Vabres – „Traité de droit criminel et la legislation penale comparée”, troisième édition, Sirey, Paris, 1974;

Donnieu Henri De Vabres – „L’aplicationde la loi pénale d’un Etat aux infractions commises par étrangers hors de son territoire”,Editia a II-a, Paris, 1943;

Donnieu Henri De Vabres - Les tendences nouvelles du doit extraditrionnel d`après la loi du 10 mars 1927”, R.I.D.P., 1928;

Favre Antonie – „Cours de droit des gens”, Fribourg, 1995;

Garraud R. – „Traité théoretique et pratique d'instruction criminelle et de procedure penale”, tome premier, Paris, 1907;

Egido J. Puente – „L'extradition en droit international: problèmes choisis”, in RCADI, vol. 231, 1991;

Garraud R. – „Traité théoretique et pratique du droit pénal francais”, tome premier, troisième édition, Sirey, Paris, 1913;

Grutzner H.„Les problemes actuels de l’extradition”  in : R.I.D.P., nr. 3-4, 1968;

Hélie F. – „Traité de l’instruction criminelle, livre deuxième”, Paris, 1848;

Lemontrey Jaques – „Du rôle de l’autoritéjudiciare dans la procédure d’ extradition passive”, Paris, 1966;

Merle Roger, Vitu André – „Traité de droit criminel”, Editura Cujas, Paris, 1978;

Monaco V. – „Questioni in materie di estradizione”, Scuola positiva, Milano, 1936;

Oehler D. – „Les problémes actuels de l’extradition”, R.I.D.P., nr. 3-4, 1968;

Pastor Borgoňón – „Aspectuos procesales de la extradición en Derecho espaňol”, Madrid, Tecnos, 1984;

Pradel Jean – „Droit pénal général”, Cujas, Paris, 1992;

Pradel Jean, Corstens G. – „Droit pénal europeén”, Ėditions Dalloz, Paris, 1992;

Rouseau Charles – „Droit international public. I.”, Paris, 1970;

Schultz H. Compétence des jurisdictions pénales pour les infractions commis á l’étranger.” Revue de science criminelle et de droit penal compare, nr. 2, 1967;

Vogler T. Les problèmes actuels de l'extradition in R.I.D.P., nr. 3-4, 1968 ;II. JURISPRUDENTA

Culegere de practica judiciara in materie penala a Curtii de Apel Bucuresti pe anul 2005, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006, coordonator Dan Lupascu, Incheierea nr. 605/19.12.2005 – „Arestare preventiva. Masura dispusa in lipsa inculpatului. Extradare. Data de la care se calculeaza termenul de 180 de zile”, „Cooperare judiciara internationala in materie penala. Extradare. Rejudecarea persoanelor judecate si condamnate in lipsa. Verificarea starii de arest. inadmisibilitate”;

Draghici Vasile – „Drept penal roman. Partea generala. Culegere de probleme din practica judiciara pentru uzul studentilor.”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2004

Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, Decizia nr. 4727/2006, in „Revista de Drept Penal”, nr. 2/2007, „Extradare. Cetatean roman avand si cetatenia statului solicitant”;

Curtea Suprema de Justitie, Sectia penala, Decizia nr. 3829/17.09.2001 – „Extradare. Procedura. Transmitere prin fax a cererii”, in „Revista de Drept Penal”, nr. 2/2002;

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I penala, Decizia Penala nr. 322/1999, „Extradare. Asigurarea unui interpret in procedura de extradare”;

Curtea Suprema de Justitie, Sectia penala, Decizia nr. 1330/02.04.1999, in „Revista de Drept Penal” nr. 1/2001, „Extradare. Amanarea predarii persoanei cerute”;

Curtea Suprema de Justitie, Sectia penala, Decizia nr. 2376/2002, in „Revista de Drept Penal” nr. 1/2004, „Extradare. Arestare preventiva”;

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a penala, Decizia Penala nr. 61/1998, in „Revista de Drept Penal”, nr.1/1999 – „Extradare. Arestare preventiva. prelungire”;

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I penala, Decizia Penala nr. 242/1998, in „Revista de Drept Penal”, nr.2/1999 – „Extradare. Arestare preventiva”;

Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, Decizia nr. 2537/2006, in „Revista de Drept Penal”, nr. 3/2006, „Extradare. Arestare provizorie in caz de urgenta”;

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I penala, Decizia Penala nr. 206/1996, in „Revista de Drept Penal”, nr.3/1997 – „Extradare. Prescriptia raspunderii penale”;

Curtea Suprema de Justitie, Sectia penala, Decizia nr. 5710/2001, in „Revista de Drept Penal” nr. 2/2003, „Extradare. Propunere. competenta”;

Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, Decizia nr. 4700/21.09.2004, „Cerere de extradare frormulata de instanta de executare. Competenta analizarii fondului cauzei”, in Toader Tudorel, Stoica Andreea, Cristus Nicoleta Codul penal si legile speciale. Doctrina. Jusisprudenta. Decizii ale Curtii Constitutionale. Hotarari CEDO”, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007;

Curtea Suprema de Justitie, Sectia penala, Decizia nr. 3829/17.09.2001, „Procedura. Durata arestarii in procedura extradarii”, in Toader Tudorel, Stoica Andreea, Cristus Nicoleta Codul penal si legile speciale. Doctrina. Jusisprudenta. Decizii ale Curtii Constitutionale. Hotarari CEDO”, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007;

Curtea Suprema de Justitie, Sectia penala, Decizia nr. 2376/10.05.2002, „Mentinerea arestarii provizorii in procedura extradarii”, in Toader Tudorel, Stoica Andreea, Cristus Nicoleta Codul penal si legile speciale. Doctrina. Jusisprudenta. Decizii ale Curtii Constitutionale. Hotarari CEDO”, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007;

Curtea Suprema de Justitie, Sectia penala, Decizia nr. 748/14.02.2003, „Autoritate de lucru judecat in materia extradarii”, in Toader Tudorel, Stoica Andreea, Cristus Nicoleta Codul penal si legile speciale. Doctrina. Jusisprudenta. Decizii ale Curtii Constitutionale. Hotarari CEDO”, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007 si in „Revista Dreptul”, nr. 7/2004;

Curtea Suprema de Justitie, Sectia penala, Decizia nr. 5710/19.12.2001, „Extradare. Instanata competenta sa faca propunerea de a face cerere de extradare. Instanta de executare, adica prima instanta de judecata”,  in „Revista Dreptul”, nr. 3/2003;

Curtea de Apel Timisoara, Decizia Penala nr. 213/1996, in „Revista Dreptul”, nr.12/1997 – „Extradare. Conditii si cadrul legal”;

Hotararea nr. 815/06.12.1991 privind extradarea cetateanului italian Sorbo Francesco, publicata in M. Of. Nr. 254/18.12.1991;

III. LEGISLATIE, TRATATE SI CONVENTII

Constitutia Romaniei din 1866;

Constitutia Romaniei din 1923;

Constitutia Romaniei din 1938;

Constitutia Romaniei din 1948;

Constitutia Romaniei din 1952;

Constitutia Romaniei din 1965;

Constitutia Romaniei din 1991;

Constitutia Romaniei din 2003;

Codul Penal Carol al II-lea – (Art. 16 - 19)

Codul penal roman din 1969, cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 4 din 18 martie 1971, privind extradarea, publicata in Monitorul Oficial nr. 35 din 18 martie 1971;

Hotararea nr. 152 din 9 aprilie 1994, pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cehe privind predarea-preluarea persoanelor a caror intrare sau sedere pe teritoriul celuilalt stat este ilegala, publicata in Monitorul Oficial nr. 107 din 27 aprilie 1994;

Hotararea nr. 153 din 9 aprilie 1994 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul de Interne al Romaniei si Ministerul de Interne al Republicii Cehe pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cehe privind predarea-preluarea persoanelor a caror intrare sau sedere pe teritoriul celuilalt stat este ilegala, semnat la Praga la 25 ianuarie 1994, publicata in Monitorul Oficial nr. 107 din 27 aprilie 1994;

Conventia din 5 noiembrie 1974 intre Republica Socialista Romania si Republica Franceza privind asistenta judiciara in materie penala si extradare, publicata in Buletinul Oficial nr. 80 din 23 iulie 1975;

Decret nr. 78 din 23 iulie 1975 privind ratificarea Conventiei dintre Republica Socialista Romania si Republica Franceza privind asistenta judiciara in materie penala si extradare, semnata la Paris la 5 noiembrie 1974, publicata in Buletinul Oficial nr. 80 din 23 iulie 1975;

Protocol Aditional din 26 martie 1982 la Conventia dintre Republica Socialista Romania si Regatul Belgiei privind extradarea si asistenta judiciara in materie penala, semnata la Bucuresti la 14 octombrie 1976, publicat in Buletinul Oficial nr. 106 din 27 decembrie 1983;

Decret nr. 482 din 26 decembrie 1983, pentru ratificarea unor tratate internationale, publicat in Buletinul Oficial nr. 106 din 27 decembrie 1983;

Acord din 20 septembrie 1993, intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind returnarea-readmisia cetatenilor celor doua tari, care au intrat ilegal sau a caror sedere pe teritoriul celuilalt stat a devenit ilegala, publicat in Monitorul Oficial nr. 16 din 21 ianuarie 1994;

Hotararea nr. 772 din 30 decembrie 1993, pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind returnarea - readmisia cetatenilor celor doua tari, care au intrat ilegal sau a caror sedere pe teritoriul celuilalt stat a devenit ilegala, publicat in Monitorul Oficial nr. 16 din 21 ianuarie 1994;

Hotararea   nr. 153 din 9 aprilie 1994, pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul de Interne al Romaniei si Ministerul de Interne al Republicii Cehe pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cehe privind predarea-preluarea persoanelor a caror intrare sau sedere pe teritoriul celuilalt stat este ilegala, semnat la Praga la 25 ianuarie 1994, publicat in Monitorul Oficial nr. 107 din 27 aprilie 1994;

Protocol Aditional din 20 decembrie 1993, la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Suediei privind preluarea reciproca a cetatenilor unuia dintre state, aflati ilegal pe teritoriul celuilalt stat, publicat in Monitorul Oficial nr. 261 din 16 septembrie 1994;

Hotararea nr. 439 din 22 iulie 1994, pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Suediei privind preluarea reciproca a cetatenilor unuia dintre state, aflati ilegal pe teritoriul celuilalt stat, si a Protocolului aditional la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Suediei privind preluarea reciproca a cetatenilor unuia dintre state, aflati ilegal pe teritoriul celuilalt stat, publicat in Monitorul Oficial nr. 261 din 16 septembrie 1994;

Acord din 6 iunie 1995, intre Guvernul Romaniei, pe de o parte, si guvernele Regatului Belgiei, Marelui Ducat de Luxemburg si Regatului Tarilor de Jos, pe de alta parte, privind readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala, publicat in Monitorul Oficial nr. 241 din 20 octombrie 1995;

Hotararea nr. 825 din 17 octombrie 1995, pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei, pe de o parte, si guvernele Regatului Belgiei, Marelui Ducat de Luxemburg si Regatului Tarilor de Jos, pe de alta parte, privind readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala, publicat in Monitorul Oficial nr. 241 din 20 octombrie 1995;

Decret nr. 257 din 5 iulie 1996, privind supunerea spre ratificarea Parlamentului a Conventiei europene de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957 si a Protocoalelor sale aditionale, incheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 si la 17 martie 1978, publicat in Monitorul Oficial nr. 89 din 14 mai 1997;

Legea nr. 80 din 9 mai 1997, pentru ratificarea Conventiei europene de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957 si a Protocoalelor sale aditionale, incheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 si la 17 martie 1978, publicata in Monitorul Oficial nr. 89 din 14 mai 1997;

Decret nr. 187 din 8 mai 1997, privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957 si a Protocoalelor sale aditionale, incheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 si la 17 martie 1978, publicat in Monitorul Oficial nr. 89 din 14 mai 1997;

CONVENTIA EUROPEANA DE EXTRADARE din 13 decembrie 1957, publicata in Monitorul Oficial nr. 89 din 14 mai 1997;

Protocol Aditional din 15 octombrie 1975 la Conventia europeana de extradare, publicat in Monitorul Oficial nr. 89 din 14 mai 1997;

Al Doilea Protocol Aditional din 17 martie 1978 la Conventia europeana de extradare, publicat in Monitorul Oficial nr. 89 din 14 mai 1997;

Decret nr. 29 din 16 ianuarie 1998, privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre Romania si Republica Populara Chineza privind extradarea, semnat la Bucuresti la 1 iulie 1996, publicat in Monitorul Oficial nr. 222 din 17 iunie 1998;

Decret nr. 205 din 4 iunie 1998, privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Republica Populara Chineza privind extradarea, semnat la Bucuresti la 1 iulie 1996, publicat in Monitorul Oficial nr. 222 din 17 iunie 1998;

Legea nr. 118 din 5 iunie 1998, pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Republica Populara Chineza privind extradarea, semnat la Bucuresti la 1 iulie 1996, publicat in Monitorul Oficial nr. 222 din 17 iunie 1998;

Decizia nr. 225/16 noiembrie 2000, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 din Legea nr. 25/1969 privind regimul strainilor

Acord de Sediu din 2 octombrie 2000 intre Romania si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare in Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere, publicat in Monitorul Oficial nr. 131 din 15 martie 2001;

Acord din 6 iulie 1999 intre Guvernul Romaniei, Guvernul Republicii Moldova si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea in lupta impotriva criminalitatii, publicat in Monitorul Oficial nr. 143 din 22 martie 2001;

Decret nr. 1.006/30 noiembrie 2001, pentru promulgarea Legii privind asistenta judiciara internationala in materie penala, publicat in Monitorul Oficial nr. 807 din 17 decembrie 2001;

Ordin nr. 405/22 februarie 2000, privind organizarea si functionarea Institutului Roman de Drept International, Studii si Relatii Internationale;

Decret nr. 288/12 aprilie 2002 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre Romania si Republica Araba Egipt privind asistenta judiciara in materie penala, transferul condamnatilor si extradarea, semnata la Cairo la 28 iunie 2001, publicat in Monitorul Oficial nr. 260 din 18 aprilie 2002;

Legea nr. 438/27 iunie 2002, pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Araba Egipt privind asistenta judiciara in materie penala, transferul condamnatilor si extradarea, semnata la Cairo la 28 iunie 2001, publicata in Monitorul Oficial nr. 516 din 17 iulie 2002;

Conventia din 28 iunie 2001 intre Romania si Republica Araba Egipt privind asistenta judiciara in materie penala, transferul condamnatilor si extradarea, publicata in Monitorul Oficial nr. 516 din 17 iulie 2002;

Decret nr. 597/27 iunie 2002, privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Araba Egipt privind asistenta judiciara in materie penala, transferul condamnatilor si extradarea, semnata la Cairo la 28 iunie 2001, publicata in Monitorul Oficial nr. 516 din 17 iulie 2002;

Legea nr. 12/24 februarie 1992, privind ratificarea Tratatului de asistenta juridica in materie civila si penala dintre Romania si Republica Populara Chineza, semnata la Beijing la 16 ianuarie 1991, publicata in Monitorul Oficial nr. 32 din 3 martie 1992;

Tratat din 19 martie 1982 intre Republica Socialista Romania si Republica Democrata Germana privind asistenta juridica in materie civila si penala, publicat in Buletinul Oficial nr. 66 din 16 iulie 1982;

Decret nr. 177/29 aprilie 1997, privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre Romania si Republica Moldova privind asistenta juridica in materie civila si penala, publicat in Monitorul Oficial nr. 310 din 13 noiembrie 1997;

Decret nr. 573/1 noiembrie 1997, privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Republica Moldova privind asistenta juridica in materie civila si penala, semnat la Chisinau la 6 iulie 1996, publicat in Monitorul Oficial nr. 310 din 13 noiembrie 1997;

Decret nr. 82/15 aprilie 1977, pentru ratificarea unor tratate internationale (printre care si Conventia intre R. S. Romania si Regatul Belgiei privind extradarea si asistenta judiciara in materie penala), publicat in Buletinul Oficial nr. 34-35 din 23 aprilie 1977;

Hotararea nr. 815/6 decembrie 1991, privind extradarea cetateanului italian Sorbo Francesco, publicata in Monitorul Oficial nr. 254 din 18 decembrie 1991;

Decizie penala nr. 213/A/1996, a Curtii de Apel Timisoara, privind extradarea unui cetatean ungur, publicata in Revista „Dreptul” nr. 12 din 1997;

Decizie nr. 1330/1999, a Curtii Supreme de Justitie, sectia penala, privind extradarea unui cetatean francez, publicata in Revista „Dreptul” nr. 7 din 2000;

Decret nr. 282/27 aprilie 2004 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de extradare dintre Romania si Republica Federativa a Braziliei, semnat la Brazilia la 12 august 2003, publicat in Monitorul Oficial nr. 373 din 28 aprilie 2004;

Legea nr. 259 din 16 iulie 2004 pentru ratificarea Tratatului de extradare dintre Romania si Republica Federativa a Braziliei, semnat la Brazilia la 12 august 2003, publicata in Monitorul Oficial nr. 613 din 7 iulie 2004;

Legea nr. 302/28.06.2004, privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, publicata in Monitorul Oficial nr. 594/1.07.2004;

Legea nr. 236/9 decembrie 1998, privind ratificarea Conventiei Europene de asistenta judiciara in materie penala, adoptata la Strasbourg la 20 aprilie 1959, publicata in Monitorul Oficial nr. 492 din 21decembrie 1998;

Ordonanta nr. 77/30 august 1999 privind ratificarea Conventiei Europene privind transferul de procedura in materie penala, adoptata la Strasbourg la 15 mai 1972, publicata in Monitorul Oficial nr. 420 din 31august 1999;

Ordonanta de Urgenta nr. 91/31 august 1999 privind ratificarea Conventiei Europene imprescriptibilitatea crimelor impotriva umanitatii si a crimelor de razboi, adoptata la Strasbourg la 25 ianuarie 1974, publicata in Monitorul Oficial nr. 192 din 4 mai 2000;

Decizia penala nr. 748/14 februarie 2003, a Curtii Supreme de Justitie. Extradare. Autoritate de lucru judecat. Dubla incriminare, publicata in Revista „Pro Lege”, nr. 1/2004;

Decizia penala nr. 956/25 februarie 2003, a Curtii Supreme de Justitie. Extradare. Propunere de solicitare a extradarii. Instanta competenta, publicata in Revista „Pro Lege”, nr. 1/2004;

Decizia penala nr. 470/30 ianuarie 2003, a Curtii Supreme de Justitie. Extradare. Obiectul cererii. Existenta vinovatiei, publicata in Revista „Pro Lege”, nr. 3-4/2003;

Decizia nr. 5710/19 decembrie 2001, a Curtii Supreme de Justitie, sectia penala, Extradare. Instanta competenta sa faca propunerea de extradare. Instanta de executare, adica prima instanta de judecata, publicata in „Revista Dreptul”, nr. 3/2003;
www.just.ro.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }