QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Domeniul prescriptiei extinctive
Domeniul prescriptiei extinctive

Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. 1, alineatul 1, consacra efectul prescriptiei extinctive “dreptul la actiune avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost executat in temeiul stabilit de lege”. Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie. Prescriptia extinctiva este cunoscuta de toate ramurile de drept , si de aici drept drept consecinta – natura juridica a prescriptiei extinctive trebuie stabilita in cadrul fiecarei ramuri de drept.Din dreptul civil face parte prescriptia dreptului la actiune ( in sens material ) si pentru a stabili natura juridica a prescriptiei extinctive, inseamna a raspunde la intrebarea ce este, pentru dreptul civil, prescriptia dreptului la actiune ? Pentru a raspunde la intrebare este necesar sa stabilim ce efect produce prescriptia extinctiva asupra dreptului subiectiv civil si pe cale de consecinta, asupra obligatiei civile corelative. Din chiar definitia data prescriptiei extinctive rezulta ca actiunea intentatade subiectul activ , dupa actiunea prescriptiei extinctive, va fi respinsa ca prescrisa, ceea ce echivaleaza cu refuzul concursului fortei de constrangere a statului. Putem intelege efectul prescriptiei extinctive daca amintim prevederea art. 20, alin. 1 din Decretul nr. 67 / 1958 : Debitprul care a executat obligatia, dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris, nu are dreptul sa ceara inapoierea prescriptiei chiar daca la data executarii nu stia ca termenul prescriptiei era implinit. Concluzia ce se desprinde este urmatoarea : prescriptia extinctiva nu stinge nici dreptul subiectiv nici obligatia civila corelativa. Totusi se realizeaza o transformare ori o schimbare juridica :  dreptul subiectiv civil nu mai este aparat pe cale ofensiva a actiunii in justitie, ci numai pe cale defensiva a exceptiei, daca debitorul si-a executat voluntar obligatia sa obligatia civila corelativa nu mai poate fi adusa la indeplinire pe calea executarii silite, dar este permisa executarea sa voluntara, adica de bunavoie. Prescriptia extinctiva transforma dreptul subiectiv civil si obligatia civila corelativa din perfecte in imperfecte. Sub aspectul naturii sale juridice, prescriptia dreptului la actiune este un mod de transformare a continutului raportului juridic civil. Prin prescriptia extinctiva se stinge numai dreptul la actiune ( in sens material ). Consecintele stingerii prin prescriptie a dreptului la actiune in sens material; acestea sunt : supravietuirea dreptului subiectiv civil, ca si obligatiei civile corelative ( acestea se transforma devenind imperfecte, din perfecte; imprescriptibilitatea dreptului la actiune in sens procesual , titularul dreptului la actiune poate sesiza organul de justitie. Determinarea “ domeniului prescriptiei extinctive “ inseamna a stabili drepturile subiectelor civile ale caror actiuni cad sub incidenta acestei institutii , pentru a le deosebi de cele imprescriptibile extinctive. Formeaza domeniu al prescriptiei extinctive, numai acele drepturi subiective civile ale caror actiuni sunt prescriptibile extinctive. Criteriile pe care le avem in vedere vizeaza aceste drepturi civile. Primul criteriu de determinare este reprezentat de natura drepturilor subiective civile, dupa care distingem : domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor patrimoniale; domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor nepatrimoniale. Alt criteriu este acela al actului normativ care reglementeaza prescriptia, potrivit caruia avem : domeniul prescriptiei extinctive guvernat de Decretul 167 / 1958; domeniul prescriptiei extinctivecaruia I se aplica codul civil; domeniul prescriptiei extinctive care rezulta din aplicarea altor acte normative, izvoare de drept civil ( codul familiai, Legea 31 / 1990, etc. ) Domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor patrimoniale: prescriptia extinctiva si drepturile de creanta – in principiu, drepturile de creanta sunt prescriptibile extinctive, indiferent de izvorul lor. Exceptii de la principiu actiunea in restituirea drepturilor la CEC; actiunea avand ca obiect partea cuvenita din rezerva de prime in asigurarile facultative de personae; prescriptia extinctiva si dreturile reale principale Actiuni reale imprescriptibile extinctive – in intelegerea domeniului prescriptiei extinctive in categoria drepturilor reale principale trebuie sa tinem seama de dispozitia, de principiu, cuprinsa in art. 2 din Decretul 167 / 1958 : “Dispozitiile decretului de fata nu se aplica dreptului la actiune privitor la drepturile de proprietate, uzufruct, uz abitatiune, servitute si superficie”. Sunt considerate imprescriptibile extinctive : actiune in revendicare imobiliara, care ,desi imprescriptibila extinctiv, aceasta actiune poate fi paralizata prin invocarea uzucapiunii; actiunea in revendicare – imobiliara si mobiliara – intemeiata pe dreptul de proprietate publica; actiunea confesorie, prin care se urmareste apararea unui drept de superficie. Actiuni reale prescriptibile extinctive. Sunt de mentionat urmatoarele : actiunea in revendicarea mobiliara, intemeiata pe dreptul de proprietate private; actiunea in revendicarea imobiliara ( in cazurile prevazute de art. 428 Codul civil, art. 561 alin. 1 Cod procedura civila); actiunea confesatorie – prin care se urmareste apararea dreptului de usufruct Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor nepatrimoniale -Principiul in aceasta materie este ca drepturile nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctive. Existenta principiuliu rezulta pe de o parte din interpretarea per a contrario a art. 1, alin. 1 din Decretul 167 / 1958 : “Dreptul la actiune, avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie daca n-a fost exercitat in termenul stabilit de lege” , inseamna ca “Dreptul la actiune, avand un obiect nepatrimonial nu se stinge prin prescriptie “. Pe de alta parte, principiul poate fi dedus si din imprejurarea ca legea stabileste , expres exceptiile de la acest principiu. Principalele actiuni, avand un obiect nepatrimonial, care sunt prescriptibile, sunt: actiunea in nulabilitate ( adica in nulitate relativa – termenul general de prescriptie este de 3 ani )actiunea in nulitate relativa a casatoriei ( art. 21 Codul familiei ) actiunea in tagada paternitatii ( art. 55 alin. 1 Codul familiei )actiunea in stabilirea paternitatii ( art. 60 alin. 1 Codul familiei ) Prin termen de prescriptie extinctiva se intelege intervalul de timp stabilit de lege, inauntrul caruia trebuie exercitat dreptul la actiune in sens material, sub sanctiunea pierderii acestui drept. Termenul de prescriptie este esentialmente un termen legal, deoarece numai prin lege se poate stabili un astfel de termen. Termenul general de prescriptie este acel termen care-si gaseste aplicatie practica ori de cate ori nu-si gaseste aplicatie un termen special de prescriptie. Termenul general de prescriptie este de 3 ani ( art. 3 alin. 1 Decretul 167 / 1958 ). Acest termen este general in sensul aplicarii lui tuturor actiunilor “personale” (intemeiate pe drepturi de creanta ) cu exceptia cazurilor pentru care exista termene speciale de prescriptie, indiferent de izvorul concret al raportului obligational: act juridic ( unilateral sau bilateral ori fapt juridic stricto sensu ). Termenul general de prescriptie este de 30 de ani. Acest termen este stabilit de art. 1890 Cod civil : “toate actiunile atat reale cat si personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a definit un termen de prescriptie se vor prescrie peste 30 de ani “. Trebuie sa reamintim ca “ Dispozitiile decretului de fata nu se aplica dreptului la actiune privitor la drepturile de proprietate, uzufruct, uz, abitatie, servitute si superficie” ( art. 21 Decretul 167 / 1958 ). Acest termen este general, deoarece isi gaseste aplicatie ori de cate ori nu exista un termen special. Acest termen se obtine prin “scaderea” , din totalul actiunilor reale a : actiunilor reale imprescriptibile extinctive; actiunilor reale supuse unor termene speciale ale prescriptiei. Termenul de 30 de ani se aplica :actiunii de revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate private; actiunii confesorii Termene speciale de prescriptie sunt :aplicabile actiunilor personale nepatrimoniale; aplicabile actiunilor personale, intemeiate pe drepturi de creanta. Inceputul prescriptiei extinctive -Regula generala potrivit art. 7 alin. 1 “prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune . ”, iar potrivit art. 1886 Cod civil : “nici o prescriptie nu poate incepe a curge mai inainte de a se naste actiunea supusa acestui mod de stingere”. In concluzie, regula generala, este aceasta :prescriptia incepe sa curga la data nasterii dreptului la actiune. Suspendarea prescriptiei extinctive-Prin suspendarea prescriptiei extinctive se intelege acea modificare a cursului acestei prescriptii care consta in oprirea, de drept, a curgerii termenului de prescriptie, pe timpul cat dureaza situatiile, limitative prevazute de lege, care il pun in imposibilitate de a actiona pe titularul dreptului la actiune. Efectele suspendarii prescriptiei Potrivit art. 15 alin. 1 : “Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul socotindu-se si timpul scurs inainte de prescriptie “. Pentru perioada anterioara cauzei, suspendarea nu produce nici un efect juridic, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare. Pe durata cauzei de suspendare, efectul produs consta in oprirea curgerii prescriptiei, pe toata aceasta perioada; prin urmare, durata cauzei de suspendare nu intra in calculul termenului de prescriptie. Ulterior cauzei de suspendare, efectul care se produce consta in reluarea cursului prescriptiei, din momentul in care produce, consta in reluarea cursului prescriptiei, din momentul in care el fusese blocat, oprit; este efectul precizat in art. 15 alin. 1 in termenii “ Dupa incetarea suspendarii prescriptia isi reia cursul . “Efectul special al suspendarii este reglementat de art. 15 alin 2 astfel : “prescriptia nu se va implini, totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni, socotit de la data incetarii cauzei de suspendare, cu exeptia prescriptiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor implini decat dupa expirarea unui termen de 1 luna de la suspendare “. Efectul special al suspendarii prescriptiei consta, in esenta, prorogarea momentului implinirii termenului de prescriptie extinctiva, in asa fel incat, intre momentul incetarii cauzei de suspendare si momentul implinirii termenului de prescriptie sa se asigure 6 luni ori o luna, dupa cum termenul de prescriptie aplicabil este mai mare ori mai mic de 6 luni. Intreruperea prescriptiei extinctive Intreruperea prescriptiei extinctive poate fi definita ca modificarea cursului acesteia care consta in inlaturarea prescriptiei scurse inainte de aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei alte prescriptii extinctive. Intreruperea prescriptiei extinctive produce urmatoarele doua efecte :anterior datei intreruperii, prescriptia este stearsa, adica inlaturata; posterior intreruperii, efectul care se produce consta in inceperea altei prescriptii. Ca si in cazul suspendarii, efectele intreruperii prescriptiei extinctive se produc in temeiul legii, organului de justitie neramanandu-i decat sa constate producerea lor. Repunerea in termen, reprezinta beneficul acordat de lege titularului dreptului la actiune care, din motive temeinice nu a putut formula actiunea in justitie inauntrul termenului de prescriptie, astfel ca organul jurisdictional este indreptatit sa solutioneze in fond, cererea de chemare in judecata, desi a fost introdusa dupa implinirea termenului de prescriptie. In esenta, repunerea in termenul de prescriptie extinctiva este un beneficiu al legii si , totodata o piedica in calea producerii efectelor prescriptiei, nejustificat. In literatura de specialitate s-a precizat ca prin “ cauze temeinic justificate” trebuie sa se inteleaga numai acele imprejurari, care, fara a avea gravitatea fortei majore ( care determina suspendarea ), sunt exclusive pentru culpa. Asemenea imprejurari, sunt piedici relative nu absolute ( ca forta majora ). Domeniul repunerii in termen a fost conturat astfel : “repunerea in termen este o notiune care exclude si forta majora si culpa “.Domeniul ei incepe unde inceteaza culpa si inceteaza unde incepe forta majora. Potrivit art. 19 alin. 2 “cererea de repunere in termen va putea fi facuta numai in termen de 1 luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie “. Efectul consta in socotirea prescriptiei ca neindeplinita, desi termenul de prescriptie a expirat. Efectul aratat permite organului de justitie sa treaca la judecata, in fond, a cauzei ( nerespectandu-se actiunea ca prescrisa ) Prin implinirea prescriptiei extinctive intelegem determinarea momentului in care expira termenul de prescriptie.
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }