QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente drept

Administrarea generala a bunurilor domenialeAdministrarea generala a bunurilor domeniale


Administrarea generala a bunurilor apartinand domeniului administrativ, in general, si domeniului public, in special, reprezinta o modalitate de exercitare directa de catre stat sau de catre unitatile administrativ-teritoriale a dreptului de proprietate, in general, si a dreptului de proprietate publica, in special4.

Administrarea generala a bunurilor domeniului public este realizata de stat prin intermediul Guvernului si de catre unitatile administrativ-teritoriale prin intermediul consiliului judetean sau al consiliului local, comunal, orasenesc si municipal, dupa caz, care actioneaza in calitate de persoane juridice de drept public, in regim de drept administrativ.Deci, administrarea generala reprezinta exercitarea atributelor de putere publica ce revin acestor persoane juridice de drept public, iar drepturile si obligatiile care intra in continutul activitatii de administrare generala sunt atributii din sfera competentei acestor autoritati, iar nu drepturi civile subiective.

Prin administrarea generala a bunurilor domeniale, organele administratiei publice vor urmari ocrotirea si conservarea dreptului de proprietate publica asupra bunurilor domeniului public, dar si punerea in valoare a acestora, prin exploatarea, utilizarea si valorificarea lor.

Calitatea de administrator general al domeniului administrativ al statului revine, potrivit legii, Guvernului Romaniei.

Astfel, potrivit art.l alin.(5) lit.c) din Legea nr.90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor5, Guvernul exercita functia de administrare a proprietatii statului, prin care se asigura administrarea proprietatii publice si a proprietatii private a statului, precum si gestionarea serviciilor publice pentru care este responsabil.

La fel, potrivit art.38 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001, republicata, consiliul local exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului, iar potrivit art.38 alin.(5) lit.a), consiliul local hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz.

La randul sau, consiliul judetean, in conformitate cu prevederile art.l lit.c) din Legea nr.215/2001, republicata, indeplineste atributii privind gestionarea patrimoniului judetului si hotaraste darea in administrare, concesionare sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului, dupa caz.

Deci, cu alte cuvinte, Guvernul exercita, in numele statului, administrarea generala a bunurilor apartinand domeniului public al statului, in timp ce consiliul local o face pentru comuna, oras sau municipiu, dupa caz, dupa cum bunurile apartin domeniului public al comunei, orasului sau municipiului, iar consiliul judetean exercita administrarea generala pentru judet, pentru bunurile care fac parte din domeniul public al judetului.

La randul lor, Guvernul, consiliul judetean sau consiliile locale, in calitate de organe ale statului si, respectiv, unitatilor administrati v-teritoriale, ca persoane juridice de drept public, au posibilitatea, cel putin teoretica, de a exercita in mod direct si nemijlocit dreptul de proprietate publica asupra bunurilor domeniului public.

in realitate, exercitarea atributelor dreptului de proprietate publica este data, in virtutea atributiilor care formeaza continutul activitatii de administrare generala a domeniului public, altor subiecte de drept, care vor exercita in mod indirect atributele dreptului de proprietate.

Posibilitatea exercitarii indirecte a atributelor dreptului de proprietate publica asupra bunurilor domeniului public prin incredintarea acestora altor persoane juridice este statuata de Constitutie, la art.136 alin.(4), care prevede ca bunurile proprietate publica pot fi date, in conditiile legii organice, in administrarea regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate si, de asemenea, pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica.

incredintarea bunurilor domeniului public altor persoane juridice si constituirea in favoarea acestora a unor drepturi reale intemeiate pe dreptul de proprietate publica, ca drepturi domeniale, cum sunt dreptul de administrare, dreptul de concesiune, dreptul de folosinta gratuita etc., nu constituie o dezmembrare a dreptului de proprietate publica si nu reprezinta o incalcare a principiului inalienabilitatii bunurilor domeniului public.

Asa cum s-a aratat in literatura de specialitate6, constituirea unor drepturi reale intemeiate pe dreptul de proprietate publica nu reprezinta acte de instrainare, ci "modalitati specifice de punere in valoare si de exploatare a bunurilor domeniului public, constituite prin acte juridice administrative sau contracte administrative supuse regimului juridic de drept public'.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }