QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate diverse

Autorizarea stivuitoristilor

AUTORIZAREA STIVUITORISTILOR


1. Prevederi generale


PT CR8-2009 – Colectia ISCIR
REVO GLOBAL
CONSTRUCT SRL AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE A INSTALATIILOR/ECHIPAMENTELOR SI ACCEPTAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE


stabileste cerintele si conditiile aplicabile in vederea autorizarii personalului de deservire si a acceptarii personalul auxiliar de deservire in scopul asigurarii conditiilor de exploatare in siguranta a instalatiilor/echipamentelor.


Stivuitorist = personal de deservire

Stivuitorist - persoana instruita si autorizata care manevreaza stivuitoare, indiferent de tipul si destinatia acestora.

Stivuitoristul este examinat in vederea autorizarii de catre ISCIR dupa absolvirea unui program de formare profesionala; fac exceptie cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European care au absolvit in statul membru de origine un program de formare profesionala echivalent cu cel prevazut in prezenta prescriptie tehnica.

Programele de formare profesionala in vederea autorizarii personalului se organizeaza de furnizori de formare profesionala avizati si autorizati.2. Organizarea examenului in vederea autorizarii


Examenul in vederea autorizarii personalului de deservire (stivuitoristilor) se organizeaza de furnizorul de formare profesionala care are obligatia sa asigure conditiile necesare pentru buna desfasurare a acestuia.

Se admit la examenul in vederea autorizarii persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

- au implinit varsta minima de 18 ani;

- detin fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de stivuitorist” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta in domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;

- au absolvit un program de formare profesionala organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat in conditiile legii sau echivalent cu cel solicitat, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, organizat de o entitate competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;

- au absolvit cursuri universitare tehnice de lunga sau scurta durata.


3. Sustinerea examenului in vederea autorizarii

Comisia de examinare in vederea autorizarii este constituita din:

- inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR in calitate de presedinte al comisiei;

- formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesionala;

- reprezentantul furnizorului de formare profesionala care asigura secretariatul comisiei.


Comisia de examinare admite participarea la examenul in vederea autorizarii a candidatilor care fac dovada absolvirii programului de formare profesionala (catalogul cu rezultatele la examenul de absolvire a programului de formare profesionala sau certificatul de absolvire/calificare).

REVO GLOBAL
CONSTRUCT SRL Examenul in vederea autorizarii consta dintr-o proba teoretica si o proba practica ce au ca scop verificarea insusirii cunostintelor prevazute in programa analitica a programului de formare profesionala si a dobandirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea instalatiei/echipamentului pentru care se solicita autorizarea. Candidatul care obtine minim nota 6 (sase) este declarat „admis” la proba teoretica si sustine proba practica.

Rezultatele examenului se consemneaza de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR intr-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3, PT CR8-2009.

Candidatul care nu obtine nota minima 6 (sase) la una din probe este declarat „respins”.

Candidatul absent sau declarat „respins” se poate prezenta la o noua examinare in vederea autorizarii, in conditiile prevazute la art. 11.

Lucrarile scrise la proba teoretica se ataseaza la procesul-verbal de autorizare.

Dosarele candidatilor se returneaza furnizorului de formare profesionala, cu exceptia fotografiei, pentru arhivare, conform prevederilor legale in vigoare.4. Eliberarea autorizatiei


Pe baza rezultatelor din procesul-verbal incheiat, ISCIR elibereaza candidatilor care au promovat examenul o autorizatie tip, conform modelului din anexa 4, insotita de talonul pentru vize anuale, conform modelului din anexa 5.Valabilitatea autorizatiei se confirma anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.

Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care insoteste autorizatia atrage suspendarea dreptului de exercitare a activitatii pentru care a fost autorizat.

In cazul pierderii/deteriorarii autorizatiei si/sau a talonului pentru vize anuale, pentru eliberarea unui duplicat, solicitantul depune la ISCIR emitenta a autorizatiei urmatoarele documente:

- cererea pentru eliberarea duplicatului;

- copia actului de identitate;

- o fotografie color marimea ¾;

- copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesionala sau a adeverintei de participare la ultimul stagiul de instruire periodica efectuat conform art. 55;

declaratia pe propria raspundere privind pierderea/deteriorarea autorizatiei si/sau talonului.

ISCIR emitenta elibereaza duplicatul in termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.


5. Conditii privind formarea profesionala a stivuitoristilorPersoana fizica autorizata de catre ISCIR pentru a deservi stivuitoare (cu exceptia celor cu actionare manuala) conform prevederilor prescriptiei tehnice R 1, este denumita „stivuitorist”.

Se admit la examenul de autorizare ca „stivuitorist” persoanele fizice care au urmat un curs de perfectionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 45, PT CR8-2009.

Partea teoretica 56 ore

Partea prectica 44 ore
6. Prelungirea valabilitatii autorizatiilor


Personalul de deservire autorizat (stivuitoristul) trebuie instruit periodic si examinat in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei.Instruirea si examinarea anuala in perioada de valabilitate a talonului


In perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire trebuie instruit si examinat anual, pentru verificarea cunostintelor profesionale.

REVO GLOBAL
CONSTRUCT SRL Instruirile se desfasoara sub indrumarea operatorului RSVTI care are obligatia de a intocmi procesul-verbal de instruire.

Examinarea se efectueaza de catre o comisie interna a detinatorului/utilizatorului din care face parte in mod obligatoriu si operatorul RSVTI.

Examinarea consta dintr-o proba teoretica si o proba practica. Pentru a fi declarata 'admis' persoana examinata trebuie sa promoveze atat proba teoretica cat si proba practica.

Rezultatele examinarii se consemneaza de catre operatorul RSVTI intr-un proces-verbal, conform modelului din anexa 6, PT CR8-2009.

Confirmarea valabilitatii autorizatiei se face prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre operatorul RSVTI, in rubrica 'viza anuala' din talonul care insoteste autorizatia.Organizarea stagiului de instruire la expirarea

perioadei de valabilitate a talonului

La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizatiei, pentru obtinerea unui nou talon in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei, personalul de deservire trebuie sa urmeze un stagiu de instruire.


Stagiul de instruire se organizeaza de persoane juridice avizate.

Avizarea persoanelor juridice se face de catre ISCIR.


Programa analitica a stagiului de instruire de 8 ore, este prezentata in PT CR8-2009, art. 5


Pentru participarea la stagiul de instruire, solicitantul depune la organizator urmatoarele documente:

a)       cererea de participare la stagiul de instruire;

b)       copia autorizatiei si a talonului pentru vize anuale care urmeaza a fi inlocuit.


La sfarsitul stagiului de instruire, organizatorul elibereaza participantilor urmatoarele:

a) documentul care sa ateste participarea la stagiul de instruire;

b) talonul pentru vize anuale, pe baza unui proces-verbal.


In situatia in care la stagiul de instruire nu participa toate persoanele inscrise, taloanele ramase trebuie returnate la ISCIR impreuna cu copia procesului-verbal mentionat .

Copia procesului-verbal intocmit se transmite la ISCIR in maxim 5 zile dupa finalizarea stagiului. Taloanele nereturnate devin nule de drept.

Valabilitatea talonului eliberat este de 4 ani.

ISCIR poate efectua verificari privind modul de desfasurare a stagiului de instruire.
REVO GLOBAL
CONSTRUCT SRLPosesorul autorizatiei are obligatia sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile prescriptiilor tehnice si ale instructiunilor specifice referitoare la deservirea instalatiilor/echipamentelor.

Autorizatia este personala, se pastreaza in timpul serviciului asupra posesorului in buna stare si se prezinta la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR si a persoanelor imputernicite ale detinatorului/utilizatorului instalatiei/echipamentului.


Posesorul autorizatiei nu poate deservi decat instalatii/echipamente de tipul celor inscrise in autorizatie.


Este interzisa deservirea instalatiilor/echipamentelor daca acestea nu sunt autorizate sa functioneze, exceptand cazurile in care se executa verificari si incercari in vederea punerii in functiune.

Operatorul RSVTI poate propune retragerea autorizatiei de catre emitentul acesteia atunci cand posesorul a savarsit abateri grave care pericliteaza siguranta in functionare a instalatiei/echipamentului si securitatea persoanelor.


Autorizatia poate fi suspendata sau retrasa de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, in conditiile Legii nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, privind siguranta in functionare a instalatiilor/echipamentelor.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }