QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate comunicare

Izvoarele dreptului muncii

Izvoarele dreptului muncii


Izvoarele dreptului muncii constituie ansamblul de acte normative care reglementeaza raporturile juridice de munca.

Constitutia Romaniei

· unele drepturi fundamentale ale cetatenilor referitoare la munca sunt inscrise in Constitutie (dreptul la asociere - art.40, dreptul la protectie muncii - art.41, dreptul la greva - art.43);

· principiile fundamentale ale dreptului muncii au ca izvor primar textele constitutionale (neingradirea dreptului la munca si libertatea muncii, negocierea conditiilor de munca si dreptul la odihna, toate reglementate la art.41).

Codul Muncii

Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003 (Monitorul Oficial nr.72/05.02.2003) intra in vigoare la data de 1 martie 2003.

Prezentul cod reglementeaza totalitatea raporturilor individuale si colective de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii.

Codul Muncii se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale numai in masura in care acestea nu contin dispozitii specifice

derogatorii.

Dispozitiile cuprinse in cod se aplica:

a) cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca, care presteaza munca in Romania;

b) cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca in strainatate, in baza unor contracte incheiate cu un angajator roman, cu exceptia cazului in care legislatia statului pe al carui teritoriu se executa contractul individual de munca este mai favorabila;

c) cetatenilor straini sau apatrizilor incadrati cu contract individual de munca, care presteaza munca pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;

d) persoanelor care au dobandit statutul de refugiat si se incadreaza cu contract individual de munca pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;

e) ucenicilor care presteaza munca in baza unui contract de ucenicie la locul de munca;

f) angajatorilor, persoane fizice si juridice;

g) organizatiilor sindicale si patronale.

Codul Muncii este structurat pe titluri iar in cadrul acestora pe capitole

si sectiuni.

Titlul I contine dispozitiile generale, respectiv la Cap.I - domeniul de

aplicare si la Cap.II - principii fundamentale.

Titlul II reglementeaza contractul individual de munca, respectiv:

Cap.I - incheierea contractului individual de munca;

Cap.II - executarea contractului individual de munca;

Cap.III - modificarea contractului individual de munca;

Cap.IV - suspendarea contractului individual de munca;

Cap.V - incetarea contractului individual de munca; Cap.VI - contractul individual de munca pe durata determinata;

Cap.VII - munca prin agent de munca temporara;

Cap.VIII - contractul individual de munca cu timp partial;

Cap.IX - munca la domiciliu.

Titlul III reglementeaza timpul de munca si de odihna, respectiv:

Cap.I - timpul de munca;

Cap.II - repausuri periodice;

Cap.III - concediile.

Titlul IV reglementeaza salarizarea, respectiv:

Cap.I - dispozitii generale;

Cap.II - salariul minim garantat;

Cap.III - plata salariului;

Cap.IV - fondul de garantare pentru plata creantelor salaria


Cap.V - protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii al unitatii sau al unor parti ale acesteia.

Titlul V reglementeaza sanatatea si securitatea muncii, respectiv:

Cap.I - reguli general Cap.II - comitetul de securitate si sanatate in munca;

Cap.III - protectia salariatilor prin servicii medicale.

Titlul VI reglementeaza formarea profesionala, respectiv:

Cap.I - dispozitii generale;

Cap.II - contracte speciale de formare profesionala organizata de

angajator;

Cap.III - contractul de ucenicie la locul de munca.

Titlul VII reglementeaza dialogul social, respectiv:

Cap.I - dispozitii generale;

Cap.II - sindicatele;

Cap.III - reprezentantii salariatilor;

Cap.IV - patronatul.


In ordinea fortei juridice, in cadrul sistemului legislatiei muncii suntlegile, ordonantele si hotararile Guvernului, precum si ordinele ministrilor, ale conducatorilor celorlalte organe centrale sau ale administratiei locale. Acestea sunt prezentate in anexa.ANEXA


LEGI


Nr.

Caracterizare

Monitorul Oficial


Privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoaseSalarizarea presedintelui si guvernului Romaniei precum si a personalului presedintiei, guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive (toate drepturile salariale mai putin salariile de baza). Anexa 11 – plata colaboratorilor in ministere (conventii civile)

Rep.Cu privire la protectia muncii  (obligativitatea examenului medical la angajare, inaintea incheierii contractului individual de munca) republicataPrivind contractul colectiv de muncaStatutul personalului didactic (incadrare, salarizare, concediu de odihna)Sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica (face trimiteri la evaluarea personalului)Privind acordarea tichetelor de masaPrivind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de MuncaPrivind masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca (modif. si compl. prin OUG 36/99; raporturile cu inspectiile teritoriale de munca)
Privind solutionarea conflictelor de muncaPrivind statutul functionarilor publici, modif. si compl. prin OUG 82/00, OUG 284/00 si L 161/03; republicata in MO nr. 251/2004


Privind permisele de munca (cetateni straini), modificata si completata prin OUG nr. 32/2003, aprobata prin L 274/2003 (MO 451/03); republicata in MO nr. 544/2004Privind concediul paternal (in primele 8 saptamani de la nastere)Privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

OUG 41/00; OUG 294/00; OUG 49/01; OUG 107/01; OUG 9/03 (aprobata prin L 577/03 – MO 1/2004)
Privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

OG 43/02 modif. prin OG 43/02 - MO 578/02Pentru infiintarea si organizarea Inspectiei munciiPrivind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, modif prin OUG 124/02-MO 740/02 si Legea 107/2004-MO 338/2004; L.580/2004 (MO.1214/2004).Privind egalitatea de sanse intre femei si barbati

r.135/05


Privind prevenirea si combaterea marginalizarii socialePrivind aprobarea OUG 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.Asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, modif. Prin OUG 107/2003, aprobata prin L 598/03

Pentru aprobarea OG 129/2000 (MO 430/00) privind formarea profesionala a adultilor- republ. in MO 711/02Privind organizare si desf. unor activitati economice de catre persoane fizice (norme metod. in termen de 90 zile)Codul MunciiLegea sindicatelorPrivind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in  mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (Titlul III se refera la functionarii publici si modifica Legea 188/1999)


Privind registrul unic de controlPentru modificarea lit. e) a art. 50 din L 53/03 – Codul MunciiPentru modificarea unor dispozitii ale Legii 53/03 – Codul MunciiPrivind Codul FiscalPrivind statutul magistratilorPrivind organizarea judiciaraPrivind statutul profesional specific al medicului de medicina munciiPrivind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publicePrivind societatile comerciale

r.1066/04Privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea
Privind denominarea monedei nationalePrivind organizarea si functionarea cooperatieiLegea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006Privind ucenicia la locul de muncaPentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in muncaPrivind Statutul functionarului public parlamentarprivind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salarialeORDONANTE DE URGENTA ALE GUVERNULUI


Nr.

Caracterizare

Monitorul Oficial


Privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colectivePrivind protectia sociala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap
Privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetarPrivind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru persoane incadrate in muncaPensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor(Aprobata prin legea 452/01)
Modificarea si completarea legii 145/98 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortelor de Munca precum si a legii 19/00 privind sistemul public de pensii si alte drepturi si asigurari socialePrivind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatatePrivind salarizarea si alte drepturi ale magistratilorPrivind regimul strainilor in Romania, modificata prin legea nr.482/04 (M.O.1116/04)

Rep. 201/04


Privind Codul de procedura fiscala; republicat in MO 863/05Privind protectia maternitatii la locurile de munca (aprobatǎ prin L.25/2004-MO 214/2004)


68/04

Privind unele masuri in domeniul invatamantului

880/04

O.G.93/          04

Pentru modificarea si completarea OUG.150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatatePentru modificarea si completarea Legii nr.571/03 privind Codul fiscalPrivind recalcularea pensiilor in sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de statPentru modificarea si completarea legii nr.571/03 privind Codul fiscalPrivind unele masuri care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii nr.348/04 privind denominarea monedei nationalePentru modificarea si completarea Legii nr.53/03-Codul munciiPentru modificarea si completarea OUG 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate (declaratii)

Pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 pivind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.Privind sustinerea familiei in vederea cresterii copiluluiPrivind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatatePrivind reglementarea drepturilor salariale ale functionarilor publici pentru anul 2006Privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din unitatile si institutiile de invatamant, salariat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didacticPrivind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar, salariat potrivit OUG nr. 24/2000 si personalului salariat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998Privind cresterile salatiale ce se vor acorda in anul 2006 personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.HOTARARI DE GUVERNNr.

Caracterizare

Monitorul Oficial


Privind concediile de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare.


Rep. 118/95

Privind salarizarea personalului din unitatile bugetarePrivind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii, detasarii si deplasarii in cadrul localitatilor in interesul serviciului (exista si o reglementare pentru sectorul privat)


rep. 220/96


Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 99/00 privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru protectia personalului incadrat in muncaPentru aprobarea Listei cuprinzand urgentele medico-chirurgicale precum si bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguratii beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare.Privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebitePentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 156/00 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatatePrivind infiintarea si organizarea Oficiului National pentru Recrutare si Plasarea Fotelor de Munca in Strainatate, modificata prin HG nr.823/02. (Oficul pentru Migratia Fortei de Munca)Pentru aprobarea procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modul de finantare si instructiunile de implementare a acestora.Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 76/02 privind sistemul de asigurari pentru somaj si stimularea ocuparii fortelor de munca; modif.prin HG.934/04(MO.558/04)Privind aprobarea criteriilor de credibilitate a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca


1089/02

Pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea ocuparii fortei de muncaPrivind modul de plata a unor drepturi acordate din bugetul asigurarilor pentru somajPentru modificarea procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora aprobate prin H.G. 377/2002Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr116/02 privind prevenirea si combaterea marginalizarii socialePrivind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilorPrivind aprobarea statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de MuncaPrivind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale.Modif.prin HG.2280/04 (MO.1251/04)Privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publiciPrivind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul institutiilor publicePentru modificarea si comletarea HG.247/03 privind intocmirea si completarea registrului general de evidentǎ a salariatilorPentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.96/03 privind protectia maternitatii la locurile de muncaPrivind conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara

589/04


Pentru aprobarea modelului comun European de curriculum vitaePrivind dosarul profesional al functionarilor publiciPentru aprobarea Normelor metodologice de calcul a contributiei pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale

Norme metodologice de aplicare a Legii nr.571/03 privind Codul fiscalPentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/03 privind Codul fiscal aprobate prin HG.44/04Privind organizarea si functionarea MMSSFPentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/03 privind Codul fiscal, aprobate prin HG.44/04Pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (330 lei 2006)Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, modificate prin HG nr. 53/2006
Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de muncaPentru aprobarea Normelor netodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncaprivind intocmirea so completarea registrului general de evidenta a salariatilorOrdine, instructiuni si alte acte normative emise de ministri sau conducatorii celorlalte organe centrale.


Se emit in baza si vederea executarii legilor, ordonantelor si hotararilor de guvern. Scopul lor este acela de a stabili masuri tehnico-organizatorice, detalieri si concretizari ale dispozitiilor legale precum si indrumari necesare in vederea executarii intocmai a acestora.

Nr.

Caracterizare

Monitorul Oficial

Ordinul MMPS 270/92 si al MS 954/92

Privind cercetarea, inregistrarea si raportarea accidentelor de munca si bolilor profesionaleOrdinul MMPS 747/99

pentru aprobarea Normelor privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratul teritorial de munca si directia generala de munca si protectie sociala potrivit art. 12 din Legea 130/99, a Procedurii de inregistrare a contractului individual de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti de art. 8 legea 130/99 precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari servicii


Ordinul MSF si MMSS nr. 343/399/01

pentru aprobarea instructiunilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile de asigurari sociale (M.O. 732/01) modificata si completata prin ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale 942,15/02


Ord. Pres. Ag N pt Oc Fortei de Munca 85/02

Pentru aprobarea procedurii de primire si solutionare a cererilor de locuri de munca si indemnizatiilor de somaj


Ord MMSS 110/02

Pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajat a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj - declaratiile.Ord MMSS 111/02

Pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de catre beneficiari persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire


Ord. MMSS 340/01

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor legii nr. 19/00 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (M.O. 237/01), modificat prin Ord. MMSS nr. 516/02 - MO 886/02Ord MMSS


pentru aprobarea Normelor de aplicare a HG 261/01 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite


Ord MSF 761/01

Pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la angajarea in munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic, examenul medical la reluarea muncii


Ord MMSS 657/01

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si persoanelor fizice din punct de vedere al protectiei muncii


Ord MMSS si MSF 508/933/02

privind aprobarea Normele generale de protectie a muncii


Ord MMSS 64/2003

Pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca


Ord MMSS 76/2003

Pentru modificarea si completarea modelului cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la  Ordinul MMSS 64/2003


Ord MSF nr. 188/04

privind constituirea Registrului operativ national al bolilor profesionale si a Centrului national de coordonare metodologicǎ si informare privind bolile profesionale


Ord MMSSF nr. 405/04

pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunarǎ de cǎtre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de platǎ la bugetul asigurǎrilor pentru somaj


Ord MFP nr. 281/04

Privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de platǎ la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a


Ord MFP nr.19/05

privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza incepand cu luna ianuarie 2005 potrivit art.56 alin.(2) din Legea nr.571/03 privind Codul fiscal


Ord MMSSF si MS nr.848/1687/04

Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/02


Ord. CNAS 221/05

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributiile de asigurari sociale de sanatate – declaratiile


Ord. MFP 1521/05

Pentru completarea continutului declaratiilor fiscale si utilizarea formularului „Ordin de plata pentru trezoreria Statului (OPT)” pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat


Ord. MFP 2017/05

Pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal


Ord. MMSSF 86/06

Pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aprobata prin Ord. MMSSF nr. 405/2004 (noile declaratii)


Ord. MS si CNAS 60/32/2006

Pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concendiile indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
Conventii internationale

Conventiile Organizatiei Internationale a Muncii ratificate de Romania precum si conventiile incheiate cu alte state prin care sunt reglementate raporturile juridice de munca sunt de asemenea izvoare ale dreptului muncii.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }