QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate comunicare

Intrebari de autoevaluare - dreptul muncii

INTREBARI DE AUTOEVALUARE - DREPTUL MUNCII


Cum definiti Dreptul muncii si care este principala reglementare legislativa de interes pentru aceasta ramura de drept?

Care este locul disciplinei Dreptul muncii in sistemul de drept roman?

Care sunt principalele izvoare de drept international pentru disciplina Dreptul muncii?

Enuntati si explicati principiul interzicerii muncii fortate in Dreptul muncii roman.

Care este istoricul Organizatiei Internationale a Muncii?
Ce rol joaca pentru dreptul muncii cutuma, ca izvor de drept?

Care sunt prevederile constitutionale de interes pentru sfera de reglementare a dreptului muncii?

Ce legatura exista intre ramura dreptului civil si ramura dreptului muncii?

Enumerati si explicati izvoare de drept specifice dreptului muncii.

Care sunt raporturile dintre dreptul muncii si dreptul administrativ?

Care este cadrul reglementativ al formarii profesionale?

Explicati principalele etape ale formarii profesionale initiale si definiti aceasta notiune.

Care sunt obiectivele formarii profesionale?

cate tipuri de contracte de formare profesionala reglementeaza dreptul roman si care sunt acestea?

Ce inseamna contract de adaptare profesionala si care sunt efectele incheierii sale valabile?

Care sunt trasaturile contractului de calificare profesionala?

Ce este contractul individual de munca si care sunt caracterele sale juridice?

Explicatii conditiile de fond si de forma pentru incheierea valabila a contractului individual de munca.

Care sunt actele necesare in vederea incheierii contractului individual de munca?

Ce este informarea in vederea incheierii unui contract individual de munca?

Care sunt clauzele obligatorii in contractul individual de munca?

Ce clauze facultative pentru incheierea contractului individual de munca reglementeaza dreptul roman si care sunt efectele acestora?

Care sunt situatiile in care intervine suspendarea de drept a contractului individual de munca?

Care sunt drepturile si obligatiile salariatilor si angajatorilor, in conformitate cu reglementarea din Codul muncii roman?

Clasificati incetarea contractului individual de munca.

Demisia: notiune, reglementare si efecte.

Care sunt situatiile in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

Concedierea colectiva: notiune si procedura.

Care sunt situatiile in care contractul individual de munca poate inceta din initiativa angajatorului, fara ca salariatul sa fi savarsit vreo fapta culpabila?

Cand poate inceta contractului individual de munca din vina salariatului?

Care este procedura concedierii individuale?

Care sunt contractele de munca de tip particular in dreptul roman?

Explicati munca prin agent de munca temporara.

Ce reprezinta munca la domiciliu in reglementarea legii romane?

Care sunt conditiile de incheiere a contractului de munca cu timp partial?

Care este durata contractului individual de munca si in situatii poate fi incheiat un contract individual de munca pe perioada determinata?

GRILECererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care s-a comunicat decizia de sanctionare disciplinara.


a) adevarat

b) fals


Completul pentru solutionarea in prima instanta a cauzelor privind conflictele de munca se constituie din 2 judecatori si 2 asistenti judiciari.


a) adevarat

b) fals


Asistentii judiciari participa la deliberari cu vot consultativ dar nu semneaza hotararile pronuntate.


a) adevarat

b) fals


Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului.


a) adevarat

b) fals


Procedura de citarea a partilor in litigiile de munca se considera legal indeplinita daca se realizeaza cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata.


a) adevarat

b) fals


In litigiile de munca termenul de recurs este de 15 zile de la data comunicarii hotararii pronuntate de instanta de fond.


a) adevarat

b) fals


Conflictele de interese pot fi numai colective pe cand conflictele de drepturi pot fi atat individuale cat si colective.


a) adevarat

b) fals


Conflictele de drepturi pot interveni oricand pe cand conflictele de interese se nasc cu prilejul negocierii contractului colectiv de munca.


a) adevarat

b) falsDurata medierii nu poate depasi 40 de zile calculate de la data la care mediatorul ales a acceptat medierea conflictului de interese.


a) adevarat

b) fals


In conflictele de interese comisia de arbitraj se pronunta in termen de 7 zile de la data incheierii dezbaterilor printr-o hotarare irevocabila.


a) adevarat

b) fals


Salariatii care nu participa la greva, chiar daca nu lucreaza independent de vointa lor, nu pot sa demisioneze.


a) adevarat

b) fals


Declansarea grevei si durata ei trebuie aduse la cunostinta angajatorului cu cel putin 40 de ore inainte.


a) adevarat

b) fals


Greva de avertisment nu poate avea o durata m,ai mare de 4 ore.


a) adevarat

b) fals


Greva de avertisment trebuie sa preceada cu cel putin 5 zile greva propriu-zisa.


a) adevarat

b) fals


Sunt ilicite grevele perlate, cele de zel, grevele turnante sau tromboza.


a) adevarat

b) fals


Nu pot declara greva procurorii, judecatorii, personalul Ministerului Apararii Nationale.


a) adevarat

b) fals


Conducerea unitatii poate cere tribunalului suspendarea grevei, daca prin aceasta s-ar pune in pericol viata sau sanatatea oamenilor.


a) adevarat

b) fals


Suspendarea grevei se poate cere pentru un termen de cel mult 40 de zile.


a) adevarat

b) fals


Medierea este o faza posibila, dar nu obligatorie, a solutionarii conflictului de interese.


a) adevarat

b) fals


Sindicatul, odata ce a facut uz de procedura arbitrajului inseamna ca renunta sa apeleze la greva (sau sa o continue).


a) adevarat

b) fals


Negocierea colectiva are loc in fiecare an:

a) dupa cel mult 12 luni de la data negocierii precedente neurmata de incheierea contractului colectiv de munca;

b) cu cel putin 60 de zile anterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an;

c) dupa cel putin 12 luni anterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an;

d) dupa cel putin 12 luni de la data negocierii precedente neurmata de incheierea contractului colectiv de munca;

e) dupa cel putin 6 luni de la data negocierii precedente neurmata de incheierea contractului colectiv de munca.


Neindeplinirea obligatiei de a negocia de catre patron atrage in sarcina sa:

a) raspunderea civila;

b) raspunderea penala;

c) raspunderea contraventionala;

d) raspunderea disciplinara;

e) raspunderea patrimoniala.


Contractele colective de munca nu vor fi inregistrate daca:

a) lipseste semnatura unor asociatii patronal reprezentative care au fost invitate la negociere si nu s-au prezentat;

b) lipseste semnatura unor organizatii sindicale reprezentative care au fost invitate la negociere si nu s-au prezentat;

c) sunt incheiate fara sa se fi precizat unitatile in care se aplica clauzele negociate;

d) unele asociatii patronale reprezentative au participat la negocieri, au fost de acord cu clauzele negociate, dar refuza ulterior semnarea contractelor, situatie care rezulta din actele depuse de parti;

e) unele organizatii sindicale reprezentative au participat la negocieri, au fost de acord cu clauzele negociate, dar refuza ulterior semnarea contractelor, situatie care rezulta din actele depuse de parti.Pe durata desfasurarii grevei, contractul colectiv de munca:

a) se suspenda, daca nu este posibila continuarea activitatii de catre salariatii care nu participa la greva;

b) inceteaza in orice situatie;

c) se renegociaza in mod obligatoriu;

d) se intrerupe;

e) se considera denuntat unilateral de catre salariati.

Sunt supuse obligatoriu publicitatii prin Monitorul Oficial:

a) contractele colective de munca la nivel de unitate;

b) contractele colective de munca la nivel de subunitati;

c) contractele colective de munca la nivel de ramura;

d) niciun contract colectiv;

e) contractele colective la nivel de grup de unitate;


Nu are caracter obligatoriu negocierea contractului colectiv de munca:

a) la nivelul institutiilor publice, indiferent de numarul de salariati;

b) la nivelul societarilor comerciale cu capital privat cu un numar mai mic de 50 de salariati;

c) la nivelul angajatorilor persoane fizice;d) la nivelul societarilor comerciale cu unic asociat investitor strain, indiferent de numarul de salariati;

e) la nivelul regiilor autonome cu un numar mai mic de 50 de salariati.


Contractul individual de munca este:

a) bilateral, cu titlu gratuit si care presupune obligatia salariatului de a face;

b) intuitu personae, afectat de conditie rezolutorie si cu executare succesiva;

c) cu titlu gratuit, afectat de conditie rezolutorie si bilateral;

d) sinalagmatic, cu titlu oneros si comutativ;

e) comutativ, cu executare imediata si intuitu personae.


Nu se poate incheia contract pe durata determinata pentru inlocuirea titularului:

a) care se afla in detasare;

b) care participa la greva;

c) care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca;

d) care se afla in concediu de maternitate;

e) care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani.


Contractul de performanta reprezinta:

a) un mandat civil;

b) o activitate organizata sub forma de intreprindere;

c) un mandat comercial;

d) un contract de management;

e) o anexa la contractul individual de munca.


Beneficiaza de reducerea timpului zilnic de lucru:

a) tinerii intre 18 si 21 de ani;

b) femeile incadrate cu o norma intreaga, avand copii in varsta de pana la 2 ani;

c) persoanele in varsta de peste 50 de ani;

d) intregul personal, in cazul unor temperaturi extreme;

e) femeile insarcinate.Este interzisa folosirea la munca in timpul noptii a:

a) tinerilor sub 21 de ani;

b) femeilor in varsta de peste 50 de ani;

c) barbatilor in varsta de peste 55 de ani;

d) tinerilor in varsta de sub 18 ani;

e) mamelor care au in ingrijire copii in varsta de pana la 2 ani.


Clauza de neconcurenta:

a) isi poate produce efectele dupa incetarea contractului de munca pentru o perioada de maximum 2 ani, indiferent daca salariatul a ocupat o functie de executie sau de conducere;

b) isi poate produce efectele dupa incetarea contractului de munca pentru o perioada de maximum 6 luni, indiferent daca salariatul a ocupat o functie de executie sau de conducere;

c) isi poate produce efectele dupa incetarea contractului de munca, chiar daca salariatul a demisionat;

d) isi poate produce efectele dupa incetarea contractului de munca, chiar daca incetarea s-a

produs de drept;

e) nu isi poate produce efectele dupa incetarea contractului de munca, in nicio situatie.


Potrivit Codul muncii:

a) salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute de lege in nicio situatie;

b) salariatii pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute de lege, dar numai in scris;

c) salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute de lege decat daca exista prevedere in acest sens in contractul colectiv de munca;

d) salariatii pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute de lege, dar numai cu titlu oneros;

e) salariatii pot renunta la unele dintre drepturile ce le sunt recunoscute de lege.


Se acorda concediu de odihna suplimentar:

a) salariatilor aflati in primul an de activitate;

b) tinerilor in varsta de pana la 18 ani;

c) femeilor gravide;

d) persoanelor cu functii de conducere;

e) persoanelor care au prestat minimum 120 de ore suplimentare intr-un an calendaristic.


Daca contractul individual de munca nu a fost

incheiat in forma scrisa:

a) contractul de munca se prezuma ca a fost incheiat pe durata determinata;

b) contractul de munca se prezuma ca a fost incheiat pe durata nedeterminata;

c) salariatul raspunde contraventional;

d) salariatul raspunde disciplinar;

e) contractul de munca este nul absolut.


Verificarea aptitudinilor profesionale se face

obligatoriu prin concurs:

a) in cazul salariatilor care se incadreaza pe functii de conducere;

b) in cazul salariatilor institutiilor publice;

c) in cazul persoanelor cu handicap;

d) in cazul tinerilor sub 21 de ani;

e) in cazul tinerilor sub 18 ani.Potrivit Codului al muncii:

a) perioada de proba se stabileste obligatoriu in cazul incadrarii tinerilor sub 21 de ani;

b) perioada de proba se stabileste obligatoriu in cazul incadrarii tinerilor sub 18 ani;

c) ca regula, pe durata executari unui contract de munca se poate stabili o singura perioada de proba;

d) ca regula, pe durata executarii unui contract de munca se stabilesc mai multe perioade de proba;

e) perioada de proba se stabileste obligatoriu la incheierea oricarui contract de munca.


Reprezinta cauza de suspendare de drept a contractului individual de munca:

a) concediu fara plata;

b) concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani;

c) detasarea;

d) concediul de maternitate;

e) absentele nemotivate.


Reprezinta cauza de suspendare a contractului individual de munca prin acordul partilor:

a) carantina;

b) somajul tehnic;

c) concediul fara plata;

d) suspendarea ca sanctiune disciplinara pentru magistrati, medici si farmacisti;

e) in cazul executarii pedepsei la locul de munca in cadrul unitatii in care cel condamnat isi desfasura activitatea la data aplicarii respectivei pedepse penale.


Reprezinta cauza de suspendare a contractului individual de munca din initiativa salariatului:

a) greva, in ce priveste salariatii grevisti;

b) detasarea;

c) suspendarea contractului pe durata intreruperii activitatii in constructii datorita conditiilor meteorologice;

d) scoaterea din productie a salariatului pentru a urma o scoala sau un curs de perfectionare;

e) somajul tehnic.


Reprezinta cauza de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului:

a) absentele nemotivate;

b) concediul paternal;

c) concediul fara plata;

d) detasarea;

e) greva, in ce priveste salariatii grevisti.


Pe durata delegarii:

a) contractul de munca incheiat cu unitatea care a dispus delegarea se suspenda;

b) unitatea la care salariatul este delegat poate aplica orice sanctiune disciplinara;

c) unitatea care dispune delegarea poate aplica salariatului o sanctiune disciplinara;

d) salariatului i se modifica salariul si conditiile de munca;

e) contractul de munca cu unitatea care a dispus delegarea inceteaza si se incheie un nou contract cu unitatea la care salariatul este delegat.


Pe durata detasarii:

a) salariatul beneficiaza de salariu platit de angajatorul care a dispus detasarea;

b) salariatul poate fi concediat de catre angajatorul la care s-a dispus detasarea;

c) salariatul poate fi concediat numai de catre angajatorul care a dispus detasarea;

d) salariatul continua sa se afle in executarea contractului de munca cu angajatorul care a dispus detasarea;

e) sanctiunea disciplinara a retrogradarii din functie poate fi aplicata numai de catre angajatorul care a dispus detasarea.


Persoana fizica poate incheia un contract individual de munca in calitate de salariat incepand cu varsta de:

a) 16 ani, numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali;

b) 14 ani, numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali;

c) 18 ani, numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali;

d) 15 ani, numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali;

e) 15 ani, indiferent de acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.


In cazul desfacerii contractului de munca din initiativa salariatului, termenul de preaviz conform legii este de:

a) 15 zile calendaristice;

b) 60 de zile calendaristice;

c) 90 de zile calendaristice;

d) 20 de zile calendaristice;

e) 30 de zile calendaristice, indiferent de functia pe care o detine.


Necorespunderea profesionala a salariatului are drept consecinta:

a) suspendarea contractului individual de munca;

b) anularea contractului individual de munca;c) desfacerea contractului de munca de catre salariat;

d) desfacerea contractului de munca de catre angajator, pentru un motiv imputabil salariatului;

e) desfacerea contractului de munca de catre angajator,pentru un motiv neimputabil salariatului.


Demisia:

a) produce efecte de la data la care este acceptata de catre angajator;

b) poate fi scrisa sau verbala;

c) nu produce efecte in cazul contractelor incheiate pe durata determinata;

d) este un act juridic unilateral;

e) presupune intotdeauna acordarea termenului de preaviz.


Daca instanta penala dispune pedeapsa complementara a interdictiei exercitarii profesiei,

contractul individual de munca:

a) se suspenda;

b) se desface din initiativa angajatorului;

c) inceteaza de drept;

d) se desface din initiativa salariatului.

e) se anuleaza.


Contractul de munca se poate desface disciplinar:

a) cand salariatul este arestat mai mult de 60 de zile;

b) cand salariatul produce, fara culpa sa, rebuturi;

c) cand salariatul da dovada de un comportament necorespunzator in afara unitatii, indiferent de categoria profesionala din care face parte;

d) cand salariatul savarseste fapte de concurenta neloiala;

e) cand instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei temporar sau definitiv.


Contractul de munca se desface daca salariatul este

arestat preventiv:

a) mai mult de 60 de zile;

b) numai in situatia in care fapta penala pentru care a fost condamnat a avut legatura cu munca;

c) numai in cazul in care arestarea intervine dupa condamnare;

d) numai daca arestarea apare ca sanctiune contraventionala;

e) mai mult de 30 de zile.


Un salariat poate fi concediat:

a) daca este urmarit penal pentru o infractiune in legatura cu munca sa;

b) daca a savarsit o abatere grava de la regulile de disciplina a muncii;

c) daca instanta civila l-a obligat la plata unor despagubiri pentru savarsirea unor fapte in legatura cu munca sa;

d) daca instanta penala a dispus o condamnare impotriva salariatului respectiv pentru o fapta savarsita in afara programului de lucru si fara legatura cu munca;

e) daca angajatorul a dispus interdictia exercitarii profesiei de catre salariat in urma hotararii consiliului de administratie.


Acordarea preavizului de catre angajator la desfacerea contractului de munca are caracter obligatoriu:

a) in cazul incetarii contractului de munca prin acordul partilor;

b) in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau

definitiv;

c) in cazul in care salariatul a fost arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60 de zile;

d) in cazul in care salariatul nu corespunde sub aspect profesional locului de munca in care a fost incadrat;

e) in cazul desfacerii disciplinare a contractului de munca.


Salariatul nu poate fi concediat disciplinar daca:

a) se afla in delegatie;

b) indeplineste o functie de conducere;

c) se afla in incapacitate temporara de munca;

d) este detasat intr-o alta unitate;

e) absenteaza nemotivat.


Demisia:

a) trebuie motivata;

b) trebuie confirmata de catre angajator;

c) trebuie comunicata inspectoratului teritorial de munca;

d) trebuie notificata angajatorului;

e) trebuie notificata conducerii sindicatului.


Daca la incheierea contractului individual de munca informare a salariatului cu privire la elementele

viitorului contract:

a) contractul de munca este nul absolut;

b) contractul de munca este nul relativ;

c) angajatorul raspunde penal;

d) salariatul poate pretinde despagubiri;

e) angajatorul raspunde contraventional.


Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat poate interveni:

a) la cererea salariatului;

b) la cererea angajatorului;

c) cu acordul ambelor parti;

d) atunci cand contractul de munca al salariatului a incetat;

e) in cazul in care salariatul este detasat la o alta unitate.


Nu este clauza esentiala ce trebuie cuprinsa obligatoriu in contractul individual de munca:

a) ora inceperii si terminarii programului de lucru;

b) durata contractului;

c) felul muncii;

d) concediul de odihna;

e) locul muncii.


Se considera ca a intervenit concedierea colectiva daca:

a) sunt disponibilizati cel putin 10% din salariati, daca in unitate sunt incadrati intre 20 si 100 de salariati inclusiv;

b) sunt disponibilizati cel putin 10% din salariati, daca in unitate sunt incadrati peste 300 de salariati;

c) sunt disponibilizati cel putin 10% din salariati, daca in unitate sunt incadrati intre 101 si 300 de salariati

inclusiv;

d) sunt disponibilizati cel putin 10 salariati, in masura in care in unitate sunt incadrati intre 101 si 300 de

salariati inclusiv;

e) sunt disponibilizati cel putin 20% din salariati, daca in unitate sunt incadrati peste 300 de salariati.


Daca intervine intreruperea temporara a activitatii

angajatorului:

a) contractele de munca ale salariatilor inceteaza de drept;

b) salariatii beneficiaza de o indemnizatie ce nu poate fi mai mica de 50% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat;

c) salariatii beneficiaza de o indemnizatie ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat;

d) salariatii beneficiaza de salariul de baza integral;

e) salariatii beneficiaza automat de indemnizatie de somaj.


In cazul in care, prin decizia organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului

de munca ocupat, contractul de munca:

a) inceteaza de drept;

b) se suspenda;

c) se anuleaza;

d) inceteaza prin concediere;

e)continua.In cazul litigiilor de dreptul muncii in Romania nu exista urmatoarele grade de jurisdictie:

a)fond;

b)apel;

c)recurs.Hotararile de fond in cauzele privind conflictele de munca pot fi atacate cu:

a)apel ;

b)recurs.Una din caile de solutionare a conflictelor colective de munca - concilierea - este organizata de:

a)Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;

b)Sindicat ;

c)Conducerea unitatii ;

d) Sindicat si conducerea unitatii ;In conflictele de munca, in prezent, repunerea in termen este reglementata de :

a)dreptul comun ;

b)dreptul administrativ ;Sedintele tribunalelor muncii se desfasoara , in general, in afara cazurilor expres prevazute de lege :

a)in public ;

b)in secret ;In conflictul de munca sarcina probei revine :

a)angajatului ;

b)angajatorului ;


In cazul litigiilor de munca , in Romania exista doua grade de jurisdictie :

a)fond si apel ;

b)fond si recurs ;


In cazul litigiilor de munca, termenul de recurs este de :

a)10 zile de la pronuntarea hotararii ;

b)10 zile de la comunicarea hotararii ;

c)15 zile de la comunicarea hotararii ;Judecarea recursului se face in complet de :a)1 judecator ;

b)2 judecatori ;

c)3 judecatori ;


Sunt considerate accidente de munca :

a)cele suferite de elevi, studenti si ucenici in timpul efectuarii practicii profesionale ;

b)cele suferite de elevi, studenti si ucenici in afara timpului practicii profesionale ;

c)cele suferite in timpul si pe traseul normal al depasirii de la locul de munca la domiciliu si invers ;Se impune, de regula, constituirea unui Comitet de securitate si sanatate in munca la nivelul fiecarui angajator, persoana juridica, cu un numar de :

a)cel putin 30 salariati ;

b)cel putin 50 salariati ;

c)mai putin de 50 salariati, in cazul in care conditiile de munca sunt grele, vatamatoare sau periculoase.


Sarcinile principale ale medicului de medicina muncii sunt :

a)urmarirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale ;

b)supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanatate in munca ;

c)prevenirea accidentelor in circulatie ;


Conflictele de interese pot fi declansate in urmatoarele situatii:

a)              unitatea refuza nejustificat semnarea contractului colectiv de munca, cu toate ca negocierile au fost definitivate ;

b)              in legatura cu constatarea nulitatii contractelor individuale sau colective de munca sau unor clauze ale acestora ;

c)              unitatea nu accepta revendicarile formulate de salariati ;


Sunt considerate conflicte de drepturi urmatoarele :

a)conflictele in legatura cu executarea contractelor colective de munca;

b)conflictele in legatura cu constatarea nulitatii contractelor individuale / colective de munca ori a unor clauze ale acestora;

c)conflictele dintre unitati si peroane care presteaza in serviciul respectivelor unitati diferite activitati in temeiul altor contracte decat contractul individual de munca;Pentru solutionarea unui conflict de interese, ordinea etapelor parcurse este urmatoarea :

a)concilierea, medierea, arbitrajul ;

b)medierea, concilierea , arbitrajul ;

c)arbitrajul, medierea, concilierea ;


Conflictele de drepturi :

a)se solutioneaza prin conciliere , mediere si arbitraj ;

b)se solutioneaza de catre instantele judecatoresti ;

c)se solutioneaza prin greva;

d)au ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii decurgand din contractul individual de munca ;Conflictul de interese se poate solutiona prin :

a)conciliere ;

b)compromis ;

c)discutii;


Asistentii judiciari sunt numiti pe o perioada de :

a)10 ani ;

b)4 ani ;

c)5 ani ;


Instantele judecatoresti competente sa solutioneze in prima instanta conflictele de drepturi sunt :

a)judecatoriile ;

b)tribunalele ;

c)curtile de apel ;


Cauzele privind conflictele si litigiile de munca se judeca in prima instanta de catre un complet format din :

a)doi judecatori ;

b)un judecator si doi asistenti judiciari ;

c)doi judecatori si doi asistenti judiciari ;In cazul conflictelor de munca este competenta instanta in a carei circumscriptie isi are domiciliul/resedinta ori sediul ;

a)reclamantul;

b)paratul;Conflictele colective de munca se pot referi la :

a)     dreptul la asociere in sindicate ;

b)     interese salariale;

c)     interese cu caracter politic.


Partile conflictului colectiv de munca sunt

a)     unitatea si salariatii organizati in sindicate ;

b)     unitatea si salariatii neorganizati in sindicate ;

c)     unitatea si salariatii organizati sau neorganizati in sindicate ;


Pot constitui obiect al unor conflicte colective de munca:

a)     revendicarile salariatilor pentru a caror rezolvare este necesara adoptarea unei legi;

b)     interese salariale;

c)     realizarea unor scopuri politice ;Greva :

a)     este o incetare colectiva si voluntara a muncii ;

b)     poate fi declarata chiar daca nu s-a incercat solutionarea conflictului colectiv de munca prin procedurile de conciliere ;

c)     se poate declansa in situatia in care revendicarile salariatilor nu pot constitui obiect al unui conflict colectiv de munca;


Hotararea de declansare a grevei poate fi luata de catre:

a)     sindicate;

b)     patron;

c)     cel putin o treime din numarul salariatilor neorganizati in sindicate, prin vot secret.


Pentru declansarea grevei sunt obligatorii:

a)     numai concilierea ;

b)     cele doua proceduri obligatorii de conciliere si respectarea termenului de 48 de ore de incunostintarea conducerii unitatii despre declararea grevei;

c)     numai arbitrajul organizat de Ministerul Muncii, Securitatii Sociale si Familiale.


  Pot declansa greva , cu conditia asigurarii serviciilor esentiale, dar nu mai putin de 1/3 din activitatea normal :

a)     salariatii din unitatile sistemului energetic national ;

b)     salariatii din invatamant ;

c)     personal Ministerul Administratiei si Internelor ;


Conditiile necesare pentru asumarea responsabilitatii pecuniare a salariatului grevist sunt :

a)     greseala ;

b)     raspunderea ;

c)     prejudiciul ;

d)     raportul de cauzalitate intre greseala si prejudiciu.


Pe durata grevei, salariatii nu isi mentin urmatoarele drepturi :

a)     dreptul la asigurari sociale ;

b)     dreptul de a nu le fi afectata vechimea in munca ;

c)     dreptul la salariu ;


Greva poate inceta :

a)     prin acordul partilor

b)     prin renuntarea unui sfert din membri de sindicat sau din salariatii care au hotarat declansarea grevei ;


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }