QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate asistenta sociala

Cadrul legislativ privind asistenta sociala si serviciile sociale

CADRUL LEGISLATIV PRIVIND ASISTENTA SOCIALA SI SERVICIILE SOCIALECADRUL GENERAL

Legea nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta socialaHG nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala

HG nr.335/2003 privind modificarea si completarea HG nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala

HG nr.773/2002 pentru organizarea si functionarea Comisiei interministeriale privind asistenta sociala

HG nr.997/2003 privind modificarea si completarea HG nr.773/2002 pentru organizarea si functionarea Comisiei interministeriale privind asistenta sociala

HG nr.1615/2003 privind organizarea si functionarea Comisiei de mediere sociala


PRESTATII SOCIALE


ALOCATII FAMILIALE

Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata

Legea nr.261/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr.63/1993 privind alocatia de stat

HG. nr.591/1993 republicata, privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr.61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii

Hotarare nr.1360/2002 privind stabilirea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

Legea nr.41/2004 de aprobare a OUG nr.105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

HG nr.1539/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.136/2004 pentru aprobarea precizarilor privind aplicarea unor prevederi ale OG. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

Ordin nr.73/2004 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizatiei lunare de hrana cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si de control al utilizarii de catre cei in drept a acesteia

HOTARARE nr.1489/2003 privind actualizarea alocatiei sociale cuvenite adultilor nevazatori cu handicap grav si accentuat, incepand cu luna ianuarie 2004AJUTOARE SOCIALE

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HG. nr.1099/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Ordonanta de urgenta nr.6/2002 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Hotarare nr.1037/2002 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat

Ordonanta de urgenta nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Lege nr.2/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Hotarare nr.1431/2003 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si unele facilitati populatiei pentru plata energiei termice

Ordonanta nr.55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei

HG nr.1285/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei


SERVICII SOCIALE

CADRUL GENERAL SERVICII SOCIALE

Ordonanta nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr.515/2003 de aprobare a Ordonantei nr.68/2003 privind serviciile sociale

Ordonanta nr.86/2004 de modificare si completare a Ordonantei nr.68/2003 privind serviciile sociale

Hotararea Guvernului nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.422/2004 pentru aprobarea standardelor obligatorii de calitate privind serviciile sociale specializate din Romania furnizate in sistem public, privat si parteneriat public-privat


PROTECTIA COPILULUI

Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Hotarare nr. 1432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

Hotarare nr.1433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii

Hotarare nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului

Hotarare nr.1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului

Legea nr.274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru AdoptieREGULAMENT-CADRU din 2 septembrie 2004 de organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului

Ordonanta de urgenta nr.12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

Legea nr.275/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

Hotarare nr.1435/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

Hotarare nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai


PROTECTIA PERSOANELOR CU HANDICAP

Ordonanta de urgenta nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

Legea nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

Lege nr 343/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

Ordonanta Guvernului nr.14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

Legea nr.144/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.56/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

Ordonanta nr.2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

Ordin nr.131/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

Hotarare nr.1440 din 2 septembrie 2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai

Legea 108/1998 pentru aprobarea Ordonanta de urgenta nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate

Ordonanta de urgenta nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate

Hotarare nr.871/2003 privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de intretinere pentru copiii incredintati sau dati in plasament

Hotarare nr.1439 din 2 septembrie 2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal

Hotarare nr.1441/2004 cu privire la autorizarea organizatiilor private straine de a desfasura activitati in domeniul adoptiei internationale

Hotarare nr.1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor romani neinsotiti si asigurarea masurilor de protectie speciala in favoarea acestora


PROTECTIA PERSOANELOR VARSTNICE

Legea nr.16/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

Lege nr.405/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 184 / 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

LEGEA nr.457/2001 privind aprobarea O.U. a Guvernului nr.184/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

Ordonanta de urgenta nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative

Ordonanta de urgenta nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice

Hotararea Guvernului nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice

Hotararea Guvernului nr.1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru persoanele varstnice

Ordin nr.418/2003 privind stabilirea, incepand cu luna septembrie 2003, a costului mediu lunar de intretinere pe baza caruia se calculeaza contributia de intretinere datorata de persoanele asistate in caminele pentru persoane varstnice

Legea 363/2003 privind finantarea activitatilor ocazionate de sarbatorirea in Romania a Zilei Internationale a Varstnicilor

Hotarare nr.1003/2002 privind alocatiile zilnice de hrana pentru consumurile colective din unitatile bugetare de asistenta sociala

Hotarare nr.1215 din 31 octombrie 2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap din Romania

HG. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap

HG. nr.329/2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap

Lege nr.584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HTV sau bolnave de SIDA

Hotararea Guvernului nr.1177/2003 pentru aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenita persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.73/2004 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizatiei lunare de hrana cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi SIDA si de control al utilizarii de catre cei in drept a acesteia.


PROTECTIA PERSOANELOR VICTIME ALE VIOLENTEI IN FAMILIE

Legea ar.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

Ordonanta Guvernului nr.95/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003

Hotararea Guvernului nr.1624/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.383/2004 pentru aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie

Ordin nr.385/2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

Ordin nr.1018/2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie.ORDIN nr.510/1999 privind aprobarea Programului de pregatire pentru practicarea ocupatiei de ingrijitor la domiciliu

Ordin nr.559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de ingrijiri la domiciliu

Ordin nr.1063/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr.559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de ingrijiri la domiciliu

Ordin nr.318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii

Lege nr.189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de Ia 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare

LEGE nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

LEGE nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

Ordonanta de urgenta nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative

Hotarare nr.1089/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.147/200 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern


UNITATILE MEDICO-SOCIALE

Ordonanta nr.70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local

Lege nr.99/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local

HG. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

ORDIN Nr.491/180 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale

ORDIN nr.180 din 27 mai 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale.


ALTE ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE

Legea nr, 208/1997 privind cantinele sociale de ajutor social

Ordonanta de urgenta nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat

Legea nr.16/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat

Ordonanta nr.70/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat

Legea nr.426/2003 pentru aprobarea Ordonantei nr.70/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat

Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitari de asistenta sociala

HG nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr,34/1998

Lege nr.195/2001 a voluntariatului

Ordonanta nr.58/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. a voluntariatuluiCADRUL LEGISLATIV ADIACENT PRIVIND ASISTENTA SOCIALA SI SERVICIILE SOCIALE DIN ROMANIA

Hotararea de Guvern nr.495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie

Legea cadru nr.339/2004 privind descentralizarea

Legea nr.340/2004 privind institutia prefectului

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala

Legea nr.500/2002 privind finantele publice

Ordonanta de urgenta nr.45/2003 privind finantele publice locale

Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

Hotarare nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

Ordinul ministrului muncii st solidaritatii sociale nr.97/2003 privind aprobarea Instructiunilor pentru decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita cu mijloacele de transport auto si fluviale, acordate in baza prevederilor Decretului-Iege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de Ia 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr.05/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr.189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de urgenta nr.81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare

Lege nr.629/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.58/2002 pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr.

REGULAMENTUL MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI SI AL AUTORITATII NATIONALE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP din 21 aprilie 2004 de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu HandicapAnaliza proiectului din punct de vedere al obiectivelor, scopului, rezultatelor si activitatii este data conform matricei logice a proiectului

Operatia logica

Indicatori de performanta verificabili in mod obiectiv

Surse si mijloace de verificare

Ipoteze

Obiective generale

Care este obiectivul general la care va contribui proiectul?

Care sunt indicatorii cheie pentru obiectivul general?

Care sunt sursele de informare pentru acesti indicatori?

Care este pozitia obiectivelor proiectului fata de mediu strategic al proiectului? Consortiul proiectului poate realiza obiectivele propuse?

Scopul proiectului

Care sunt obiectivele specifice pe care le va realiza proiectul?

Care sunt indicatorii cantitativi si calitativi care sa indice daca si in ce masura obiectivele specifice ale proiectului sunt realizate?

Care sunt sursele de informare existente sau care pot fi adunate?

Care sunt metodele necesare pentru obtinerea acestor informatii?

Care sunt factorii si conditiile care nu sunt direct controlate de proiect, dar care sunt necesare pentru realizarea acestor obiective? Care sunt riscurile care trebuie luate in considerare?

Rezultate preconizate

Care sunt rezultatele concrete prin care se vizeaza atingerea obiectivelor specifice? Care sunt efectele si beneficiile preconizate ale proiectului? Ce imbunatatiri si

modificari va produce proiectul?

Care sunt indicatorii care masoara daca si in ce masura proiectul atinge rezultatele si efectele preconizate?

Care sunt sursele de informare pentru acesti indicatori?

Care sunt factorii externi

si ce conditii trebuie indeplinite pentru a obtine rezultatele preconizate conform planificarii proiectului?

Activitati

Care sunt activitatile cheie care vor fi derulate si in ce succesiune pentru a produce rezultatele preconizate?

Care sunt mijloacele necesare pentru implementarea acestor activitati (ex. personal, echipament, perfectionare, studii, aprovizionari, facilitati operationale etc.)

Care sunt sursele de informare cu

privire la derularea proiectului?

Care sunt conditiile solicitate inainte de inceperea proiectului?

Ce conditii, aflate in afara controlului direct al proiectului, trebuie indeplinite pentru implementarea

activitatilor planificate?


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }