QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate asistenta sociala

Competente specifice - asistenta sociala

Competente specifice - asistenta sociala


Desfasurarea de activitati de prevenireIntroducere in tema unitatea se refera la competentele asistentului social de a desfasura activitati care sa conduca la preintampinarea unor situatii de criza care afecteaza functionarea sociala sau la diminuarea efectului acestora in interesul clientului (individ, familie, grup, comunitate).

Definitie: este competenta asistentul social de a identifica si implementa masuri si activitati destinate evitarii/minimizarii aparitiei situatiilor defavorizante sau cu risc social crescut pentru individ, familie, grup sau comunitate.Caracterizare:


evitarea/prevenirea situatiilor de criza care fac dificila functionarea sau integrarea sociala;

diminuarea numarului persoanelor care necesita interventii in situatii de criza sau sprijin pentru reintegrare sociala;

realizarea unor actiuni care duc la evitarea, dezamorsarea si rezolvarea unor tensiuni sociale, a unor situatii care pot deveni critice in perspectiva;

diminuarea comportamentelor generatoare de tensiuni sau probleme sociale;

initierea unor proiecte, activitati si cercetari;Cuvinte cheie:


criza;

situatii defavorizante;

integrare sociala;

functionare sociala.

Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

1. Stabileste

obiectivele activitatii de prevenire

1.1 observa si evalueaza caracteristicile comunitatii in vederea identificarii situatiilor si a factorilor de risc referitori la marginalizare/inadaptare sociala;

1.2 analizeaza statistici si sesizari ale altor specialisti/structuri cu privire la existenta unor grupuri/persoane vulnerabile;

1.4 analizeaza studii / cercetari si participa la intruniri profesionale de specialitate;

1.5 faciliteaza actiunile de identificare a clientilor prin furnizarea unor informatii si desfasurarea unor activitati in cadrul retelei de asistenta sociala;

stabileste, in raport cu nevoile si resursele, obiectivele ce urmeaza a fi urmarite;

de analiza si sinteza;

de comunicare;

de identificare a surselor si culegere a informatiilor;

de relationare;

de coroborare a

informatiilor;

de evaluare, diagnoza;

de extrapolare a propriei

experiente si practica profesionala;


Demografie

Cunostinte privind caracteristicile si dinamica grupurilor

Organizarea sistemului de asistenta sociala, sanatate si ariile de competenta care revin diversilor actori sociali

Politici sociale si consecintele acestora asupra populatiei tinta

Sistemul de asigurari sociale

Diagnoza sociala

Cercetare sociala


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

2. Indentifica problemele/ situatiile de risc


utilizeaza si analizeaza rezultatele cercetarilor

din domeniul social si cel economic;

analizeaza contextul socio-economic

anticipand riscurile de degradare a unor situatii care pot determina dificultati de functionare sociala si integrare;

identifica si analizeaza cauzele unor probleme

sociale utilizand metode specifice de culegere, analiza si evaluare a datelor;

identifica si analizeaza elementele asociate

unor situatii de risc, consecintele acestora;

identifica comportamentele/situatiile cu risc in

baza unor instrumente de analiza si evaluare specifice;

de analiza si sinteza;

de observare;

de formulare a estimarilor;

de utilizare a instrumentelor/ tehnicilor de cercetare sociala;

de corelare a informatiilor;

Notiuni de economie

Sociologie

Psihologie sociala

Psihopatologie

Notiuni de medicina

Metode si tehnici de cercetare sociala, instrumente si indicatori de evaluare a riscului

Evaluarea nevoilor


asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

3. Realizeaza strategii si demersuri de prevenire


organizeaza seminarii, mese rotunde, intalniri

de lucru, proiecte, in vederea elaborarii unor strategii de prevenire adresate beneficiarilor;

identifica activitatile si demersurile de

prevenire adaptate caracteristicilor grupului tinta;

identifica gama de servicii existente si pe cele

necesare;

identifica metodele si tehnicile de comunicare

adaptate grupului tinta in vederea receptionarii si intelegerii mesajelor;

initiaza, planifica, propune forurilor

decizionale realizarea unor campanii de informare si prevenire;

identifica retele de suport si parteneri in

realizarea activitatilor de prevenire;

identifica parteneri sociali cu care stabileste

obiective de prevenire comune;

de organizare;

de planificare;

de coordonare;

de utilizare a resurselor

interne / externe;

de redactare;

de adaptare si adecvare a

mesajelor ;

de valorizare si acordare a

importantei necesare masurilor preventive;

de lobby

de advocacy;

de identificare a partenerilor

adecvati;

de mobilizare a partenerilor;

de evaluare;

de diagnoza;

de comunicare;

de relationare;

de flexibilitate;

Legislatie

Cunostinte privind dinamica grupurilor, dinamica relatiilor interpersonale

Dezvoltare comunitara

Managementul conflictului

Psihologie sociala

Politici sociale

Cunoasterea retelei de institutii si servicii si a atributiilor ce revin acestora

Cunoasterea sectorului privat

Comportament si atitudini - influente socio-culturale, schimbarea si influentarea atitudinilor

Comunicare, relationare, negociere


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

4. Implementeaza activitatile de prevenire


informeaza structurile ierarhice si

colaboratorii cu privire la existenta unor situatii de risc, dinamica si consecintele acestora;

redacteaza rapoarte si formuleaza proiecte de

interventie, informeaza mediul/structurile decizionale de la nivel local/judetean/sectorial/national cu privire la problematica specifica grupului tinta;

mobilizeaza grupurile profesionale sau

structurile de sprijin pentru a realiza schimburi de experienta si a analiza adecvarea activitatilor de prevenire;

organizeaza si mobilizeaza clientii si grupurile

de suport;

orienteaza persoanele cu risc catre institutiile

competente in oferirea unui sprijin;

initiaza/participa la organizarea unor campanii

de informare si educare;

informeaza clientii cu privire la existenta

solutiilor alternative si a serviciilor de sprijin;

de persuasiune;

de organizare si

mobilizare;

de promovare a

strategiilor/planurilor realizate;

de comunicare, utilizare

adecvata a limbajului verbal si nonverbal;

de ascultare activa;

de facilitare a schimbului

de informatii si experienta;

de relationare si lucru in

echipa;

de redactare;

de acordare a sprijinului

pentru schimbarea perceptiilor;

de comunicare;


Politici sociale

Legislatie

Cunoasterea competentelor si atributiilor ce revin diferitelor organizatii si institutii

Cunoasterea retelei neguvernamentale

Psihologie generala

Psihologie sociala

Tehnici de comunicare

Redactare si operare PC

Elaborarea si managementul proiectelor sociale

Metode si tehnici in asistenta sociala

Dinamica grupurilor

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;
Mediere si negociereIntroducere in tema: unitatea se refera la competentele asistentului social de a interveni in solutionarea unor probleme exprimate prin neintelegeri, tensiuni si / sau conflicte referitoare la relatia asistent social - client, client mediu, asistent social - client servicii.


Definitie: este competenta asistentului social de a mijlocii relatia intre client si sistemele cu care interactioneaza, si de a reprezenta interesele acestuia intr-un cadru legal si institutional specific domeniului asistentei sociale.

Negocierea este setul de proceduri de aducere impreuna a celor care intr-o anumita problema legata de procesul asistarii se afla pe pozitii opuse, si facilitarea unei situatii de comunicare intre parti de o maniera clara si onesta, pentru a gasi acordul mutual acceptabil.

Medierea reprezinta interventia asistentului social in disputele dintre parti pentru a ajuta sa-si reconcilieze diferendele, sa gaseasca compromisuri si sa ajunga la acorduri satisfacatoare.


Caracterizare:

presupun interventia cu scop rezolutiv a unei a treia parti, neutre, care detine o serie de responsabilitati generale, dar si specifice fiecarui tip de interventie;

reprezinta o procedura comunicationala care pe baza consensului favorizeaza accesul clientului la resurse si servicii sau la iesirea dintr-o situatie de adversitate;
Cuvinte cheie:

conflict;

client;

negociere;

comunicare;

acord.

Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

1. Asigura functia de mediere si negociere

estimeaza riscurile de aparitie a unei

situatii problematice (blocaj in comunicare, tensiune, conflict);

identifica si evalueaza situatiile

conflictuale si estimeaza efectele/riscurile asupra propriei persoane si asupra altora;

decodifica, reformuleaza, identifica

natura obstacolelor si propune alternative pentru rezolvarea neintelegerilor;

propune, dupa caz, solutii, alternative

pentru restabilirea comunicarii;

mijloceste interventia si creeaza conditiile

pentru depasirea situatiilor tensionate;

ofera sprijin in situatii de criza utilizand

tehnicile de interventie care sa conduca la restabilirea echilibrului;

evalueaza rezulatele;de mediere;

de negociere;

de comunicare verbala,

nonverbala, in scris;

de lucru in echipa;

de observare, intelegere si

interpretare a comportamentelor si atitudinilor

de identificare, analiza si

evaluare a problemelor;

de analiza si sinteza;

de evaluare a riscurilor;

de stabilire a prioritatilor;

de aplicare a cunostintelor in

practica;

de recunoastere a

sentimentelor si a impactului acestora;

de moderare, facilitare;

de toleranta;

de pastrare a obiectivitatii;

de actiune in conformitate cu

valorile profesionale;

de atitudine nondiscriminatorie;

Tehnici de negociere cu individul, familia, grupul, comunitatea, institutiile

Interventie in situatii de criza

Gestionarea conflictelor

Comunicare verbala, nonverbala, in scris

Ascultare activa

Metode si tehnici de asistenta sociala

Cadru juridic

Teoria sistemica

Tehnici pentru animarea si moderarea grupului

Terapie familiala

Mediere

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

2. Implicarea in detensionarea, gestionarea si rezolvarea conflictelor la nivel social , comunitar, institutional, de grup,

familial, individual

se implica in rezolvarea problemelor

utilizand metode si tehnici de mediere si negociere;

identifica si analizeaza impreuna cu

clientul factorii declansatori ai tensiunilor si conflictelor;

sintetizeaza, reformuleaza viziunea pe

care o au partile implicate in conflict si solicita feed-back;

consulta clientul cu privire la alternativele

posibile pentru depasirea situatiei conflictuale;

analizeaza si propune solutii, alternative;

solicita feed-back clientului cu privire la

solutiile propuse;

negociaza solutiile alese de partile

implicate;

evalueaza, dupa caz, oportunitatea

interventiei unui mediator comunitar specializat;

implica, dupa caz, alti profesionisti;

solicita suport, in cazul esecului medierii,

negocierii;

de ascultare activa;

de utilizare a tehnicilor de gestionare a conflictelor;

de respect fata de persoana;

de valorizare a competentelor personale;

de luare a deciziilor;


Tehnici de negociere cu individul, familia, grupul, comunitatea, institutiile

Interventie in situatii de criza

Gestionarea conflictelor

Comunicare verbala, nonverbala, in scris

Ascultare activa

Metode si tehnici de asistenta sociala

Cadru juridic

Abordare sistemica

Tehnici pentru animarea grupului

Terapie familiala

Retele sociale

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;


Interventia in criza


Introducere in tema: unitatea se refera la competentele asistentului social demonstrate in practica asistentei sociale, care se adreseaza clientilor aflati in situatii de criza (intelese ca situatii/evenimente de viata, nu in mod necesar tragice sau neasteptate, in care clientul nu mai reuseste sa faca fata problemelor cu resursele si strategiile rezolutive cunoscute, obisnuite).Definitie: este acea forma a practicii, utilizata pentru a ajuta clientii aflati in situatii de criza (indivizi, familii ,grupuri, comunitati) sa-si dezvolte strategii de coping eficiente, prin servicii imediate de asistenta sociala care sa contribuie la imbunatatirea functionarii lor sociale, prin recunoasterea problemei si a impactului ei si prin invatarea de comportamente noi sau mai eficace prin care sa faca fata mai bine unor experiente similare, predictibile.Caracterizare:


utilizeaza potentialul terapeutic al situatiilor de criza;

mobilizeaza si utilizeaza in scopul iesirii clientului din criza, contextul social si familial suportiv;

pune accentul mai degraba pe solutii, decat pe problema / tensiune / conflict;Cuvinte cheie:

criza;

strategii de coping;

stare de echilibru;

restructurare;

reducerea tensiunilor;

schimbare.


Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

1. Ajuta clientul sa-si estimeze corect situatia si sa realizeze o cuprindere cognitiva a acesteia


stabileste, dezvolta si mentine

relatia pofesionala, la un nivel optim interventiei sociale;

ajuta clientul - prin intervienare - sa se

centreze asupra prezentului si sa-si deblocheze gandirea;

sustine si incurajeaza clientul sa

exprime ce crede si ce simte in legatura cu situatia sa;

evalueaza comportamentele si

resursele pe care clientul le utilizeaza in mod obisnuit pentru a face fata problemelor;

de incurajare;

de a fi directiv si

sistematic;

de acceptanta;

de ventilare;

de intervievare;

de raspuns empatic;

de sfatuire;

de comunicare

nonverbala;

de relationare;

de clarificare;

de reflectare a

sentimentelor;

de evaluare;

Modele, tehnici si forme ale interventiei in criza

Teoria sistemelor

Teoria invatarii sociale

Teorii despre terapia de familie

Teoriile psihanalitice ale personalitatii

Metodologia evaluarii riscului

Consiliere

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

Fixeaza impreuna

cu clientul obiectivele si formuleaza contractul


2.1. identifica ariile / aspectele urgente si importante;

il ajuta pe client sa partajeze problema care i se pare coplesitoare, in fragmente administrabile si solutionabile;

2.3. trece in revista, impreuna cu clientul incercarile rezolutive anterioare;

2.4. pune in evidenta resurse si comportamente alternative;

2.5. selecteaza sarcinile specifice (atat ale clientului, cat si ale sale) si orienteaza in directia potrivita;

stabileste limite de timp;

il ajuta pe client sa se refaca si sa recapete sentimentul autonomiei;

reduce factorii de stress existenti;

2.9. restaureaza la nivelul anterior crizei, capacitatea clientului de a face fata problemelor;

de comunicare verbala;

de comunicare

nonverbala;

de planificare;

de sumarizare;

de analiza;

de acceptanta;de suport directiv;

de empowerment / conferire de putere;

Metodologia asistentei sociale

Tehnici de interventie in criza

Abordarea problemelor si solutionarea lor

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

3. Incheierea interventiei in criza

3.1. il informeaza pe client despre dezangajarea din relatia de asistenta, pe care gradual o realizeaza;

3.2. evalueaza daca starea de criza este depasita si daca echilibrul clientului este restabilit;

3.3. utilizeaza incheierea interventiei ca pe o experienta de invatare;

3.4. verifica daca reteaua de suport a clientului cu precadere familia - este pregatita;

3.5. pune in evidenta si intareste increderea de sine dobandita de client ;

de evaluare finala

de incurajare

de sumarizare

de comunicare

Metodologia asistentei sociale

Tehnici de interventie in criza

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;


Lobby si advocacy


Introducere in tema: unitatea se refera la competenta asistentului social de a produce schimbari dezirabile la nivelul serviciilor, institutiilor, politicilor publice in interesul clientului (indivizi, familie, grupuri, comunitati defavorizate).Definitie: este competenta asistentului social de a identifica, sustine si promova interesul si drepturile clientului (individ, familie, grup, comunitate) aflat in situatii sociale care il impiedica sa si le sustina.Caracterizare:


exercitarea unei influente efective asupra grupurilor politico-administrative relevante, in numele clientului (individ, familie, grup sau comunitate) ce se confrunta cu respectiva problema sociala;

facilitarea solidarizarii acestor grupuri ca parteneri care lupta impreuna pentru o cauza;

educarea publicului si schimbarea opiniei publice privind necesitatea schimbarii;

dezvoltarea colaborarii cu alte grupuri sau structuri formale sau informale;

argumentarea nevoii de schimbare si configurarea unor solutii;Cuvinte cheie:


advocacy;

lobby;

structuri formale si informale;

drepturi.
Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

Identificarea

nevoilor / drepturilor


colecteaza informatii referitoare la rolul

fiecarei institutii, atat a celor cu atributii directe in sistemul de asistenta sociala, dar si a celor care pot influenta politicile furnizorilor de servicii in relatia cu beneficiarii;

identifica si stabileste / mentine

contacte formale cu serviciile;

stabileste si mentine relatii de

colaborare cu profesionistii din alte retele;

participa la imbunatatirea cunoasterii in

domeniu prin participarea in echipe interinstitutionale si multidisciplinare de elaborare de strategii, standarde, planuri de actiune comune, proiecte, etc;

organizeaza actiuni de sensibilizare a

comunitatilor locale fata de necesitatea dezvoltarii sau imbunatatirii serviciilor sociale si actiunilor de prevenire a problemelor sociale;

identifica interesele comune

institutiilor care desfasoara activitati de asistenta sociala;

de gestionare a unui volum mare de informatii ;

de exprimare a autoritatii;

de identificare si comunicare a nevoilor sociale;

de argumentare a propunerilor;

de persuasiune;

de comunicare, relationare;

de mediere;

de negociere;

de analiza si sinteza;


Cunoasterea mecanismului institutional 

Legislatie

Managementul organizational, inclusiv managementul financiar al institutiei, organizatiei, etc 

Politici organizationale

Managementul timpului si activitatilor

Politici sociale

Servicii sociale

Psihologie sociala

Sociologie generala

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

2. Promovarea implicarii mediului politic in realizarea schimbarilor sociale necesare

2.1 se informeaza asupra programelor sociale ale partidelor politice parlamentare in elaborarea politicilor asistenta sociala;

2.2 desfasoara activitati de informare si promovare a profesiei la nivel politic;

2.3 identifica si transmite nevoile membrilor comunitatii decidentilor de la nivel politic;de culegere, analiza si

interpretare a datelor;

de transpunere a obiectivelor

profesionale in masuri de politica sociala;

de negociere;

de persuasiune;

de argumentare a propunerilor;

Sociologie generala

Politici sociale

Psihologie sociala

Teoria capitalului social

Participare sociala

Media si comunicare 

Lobby si advocacy

Legislatie

Luarea deciziilor

Cercetare sociala


actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;Managementul serviciilor


Introducere in tema: unitatea se refera la competentele asistentului social de a asigura managementul serviciilor sociale.Definitie: este competenta asistentului social de a organiza, coordona, planifica, evalua si de a lua decizii privind activitatea serviciilor sociale.Caracterizare:


stabilirea pe baza evaluarilor a obiectivelor pentru echipa si pentru fiecare membru si asigurarea ca acestea sunt indeplinite;

planificarea activitatilor echipei in functie de scop si obiective;

sprijinirea membrilor echipei si asigurarea functiei de control;Cuvinte cheie:


management ;

planificare;

scop;

obiective.


Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

1. Organizare si planificare

1.1 organizeaza intalniri de lucru periodice ;

1.2 asigura derularea eficienta a activitatilor si a programului de lucru ;

1.3 stabileste indicatori de performanta ;

1.4 raspunde de alocarea si gestionarea resurselor ;

1.5 raporteaza, primeste rapoarte;

1.6 stabileste obiective impreuna cu echipa;

1.7 stabileste termene de realizare;

1.8 participa la elaborarea strategiei si a metodelor in cadrul echipei;

1.9 coordoneaza demersurile de realizare a strategiei;

1.10 elaboreaza proceduri clare pentru echipa in vederea implementarii strategiei;

de comunicare;

de negociere;

de cooperare;

de ascultare activa;

de planificare;

de evaluare si

monitorizare;

Comunicare

Psihologie sociala

Deontologie profesionala

Legislatie

Management organizational

Evaluarea programelor si serviciilor sociale

Planificare strategica

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

2. Evaluare


2.1. elaboreaza criterii de evaluare;

2.2 .evalueaza performantele profesionale ale membrilor echipei;

2.3. evalueaza activitatea echipei;

2.4. urmareste indicatorii de calitate ai serviciului;

2.5 evalueaza eficienta si impactul;

2.6 verifica indeplinirea sarcinilor tinand seama de feed-back;

de comunicare;

de negociere;

de persuasiune;

de cooperare;

de ascultare activa;

de planificare:

de evaluare si

monitorizare;

Comunicare

Psihologie sociala

Deontologie profesionala

Legislatie

Management organizational

Managementul resurselor umane

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

3. Coordonare si luarea deciziilor

3.1. realizeaza analize, sinteze;

3.2. comunica deciziile echipei;

3.3. ia decizii care mediaza eventualele conflicte;

3.4. implica echipa in procesul de luare a deciziilor;

3.5. hotaraste strategia si metodele ce urmeaza a fi folosite;

3.6. primeste si transmite feed-back;

3.7. asigura motivarea echipei;

de comunicare;

de negociere;

de persuasiune;

de cooperare;

de ascultare activa;

de planificare;

de evaluare si

monitorizare;

de analiza si sinteza;

Comunicare

Psihologie sociala

Deontologie profesionala

Legislatie

Management organizational

Luarea deciziilor

Managementul resurselor umane

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;


SupervizareaIntroducere in tema: unitatea face referire la competentele asistentului social de a desfasura activitatile cerute de procesul de supervizare. Supervizarea are ca obiectiv imbunatatirea performantelor profesionale ale asistentului social, a calitatii activitatilor asistentului social si are sase forme, printre care:

administrative se refera la indrumarea oferita de catre supervizor asistentului social in raport cu modul de implementare a procedurilor si politicilor serviciului;

educative se refera la suportul oferit de catre supervizor asistentului social pentru a intelege mai bine: problemele cu care se confrunta clientul si modalitatile in care acesta foloseste suportul oferit; dinamica relatiei dintre asistentul social si client; identificarea actiunilor necesare pentru fiecare caz si consecintelor acestora; identificarea si mobilizarea resurselor individuale si comunitare; impactul experientei asistentului social cu cazuri similare asupra deciziilor ulterioare; e.t.c.;

procedurale se refera la suportul supervizorului in respectarea procedurilor si metodologiilor de lucru in asistenta sociala, precum si la imbunatatirea tehnicilor de lucru cu noile abordari in domeniu;

formative se refera la suportul oferit de supervizor in directia identificarii nevoilor de formare ale asistentului social, cum ar fi: identificarea ariilor de formare, dezvoltarea unor competente de lucru, actualizarea unor cunostinte in domeniu, e.t.c.;

suportive se refera la nevoile asistentului social de a avea sustinere in activitatile care implica solicitare si stres. Activitatea asistentului social poate fi afectata de starile de stres si solicitare si de aceea se impune suportul supervizorului.

de mediere se refera la interventia asistentului social in disputele dintre parti pentru a ajuta sa-si reconcilieze diferendele, sa gaseasca compromisuri si sa ajunga la acorduri satisfacatoare.


Definitie: este competenta asistentul social de a indruma, oferi suport si informatii asistentilor sociali in raport cu ariile de lucru ale acestora si nevoile de imbunatatire a performantelor profesionale.


Caracterizare:

directioneaza, coordonaza, intensifica si evalueaza performantele de lucru ale supervizatului pentru a carui munca raspunde;

indeplinirea unor functii administrative, educative si de suport in interactiunea cu supervizatul, toate acestea intr-un context de relationare pozitiva;

ofera clientilor agentiei cele mai bune servicii, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, in acord cu politicile si procedurile agentiei;


Cuvinte cheie:

supervizor;

suport;

formare;

calitate.
Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

1. Indruma asistentii sociali in intelegerea si asumarea misiunii, politicilor si modelelor de interventie


1.1 indruma asistentii sociali in relatiile cu beneficiarii;

1.2 ofera informatii asupra cadrului legal de interventie;

1.3 informeaza si ofera feed-back asistentilor sociali asupra procedurilor de interventie practicate in cadrul institutiei si limitele interventiei;

1.4 ofera informatii asupra eticii profesionale in cadrul institutiei;

1.5 analizeaza impreuna cu asistentii sociali etapele si procedurile interventiei;

1.6 sprijina asistentul social in identificarea metodelor optime de interventie;

1.7 faciliteaza accesul la resurse informationale si educationale;

de transmitere a

informatiei;

de imbinare a informatiei

din diferite domenii de activitate;

de relationare;

de comunicare;

de empatie;

de oferire de feed-back;


Structura sistemului national de protectie sociala si a sistemelor de asistenta sociala

Organizarea serviciilor sociale, ariile de competenta si functiile acestora

Metode si tehnici de interventie in asistenta sociala

Deontologia profesionala

Politici sociale si influenta acestora asupra eficientei si functionalitatii serviciilor

Metodologia supervizarii

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

Actualizeaza informatia asupra schimbarilor din legislatie, politici si proceduri specifice asistentei sociale


2.1 actualizeaza si transmite cunostintele si procedurile de practica profesionala;

2.2 contribuie la dezvoltarea practicii profesionale prin identificarea si analiza a noi perspective si metode de interventie;

3. promoveaza formarea continua a asistentilor sociali;

2.4. faciliteaza accesul supervizatului la modelele de buna practica din domeniul asistentei sociale;

de autoactualizare a

informatiei;

de obiectivitate;

de adaptare la nou;

de culegere a

informatiilor,

de sinteza si analiza;


Legislatie si proceduri juridice

Proceduri de interventie

Practici internationale de interventie

Tendinte de dezvoltare a practicii profesionale

Dinamica sociala si modalitatile de evaluare a eficientei interventiei


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

3. Ofera suport asistentilor sociali sa-si cunoasca limitele profesionale si nevoile de pregatire pentru a realiza eficient activitatile profesionale


3.1. identifica aria de competenta a asistentilor sociali pentru desfasurarea activitatilor;

3.2. identifica si analizeaza impreuna cu asistentii sociali situatiile problematice si dilemele etice intalnite de catre acestia in practica profesionala si ii sprijina in gasirea solutiilor;

3.3. ofera suport in identificarea competentelor si potentialuluipersonal pentru dezvoltarea profesionala;

3.4. identifica nevoile de dezvoltare profesionala si sprijina in elaborarea planului de cariera dorit;

3.5. sprijina asistentul social in elaborarea planului de interventie;

identifica si analizeaza problemele asistentului social aparute in urma procesului de interiorizare a problemei clientului oferind sprijin sau orientare spre serviciile de suport;

3.7. identifica si evalueaza impreuna cu asistentii sociali complexitatea cazurilor, planificarea resurselor personale si timpul de lucru;

evalueaza capacitatea asistentului social de a raspunde exigentelor profesionale in vederea asigurarii calitatii procesului de asistenta;

aloca adecvat numarul de cazuri in functie de complexitatea acestora;

3.10. organizeaza intalniri de supervizare individuale si de grup,

3.11 sprijina asistentul social in incheierea relatiei cu clientul;

de evaluare a

performantelor;

de empatie;

de ascultare si oferire a

feedback-ului;

de mentinere a distantei

fata de interesul asistentilor sociali supervizati, institutie si interesul personal;

de comunicare;

de observare;

de stabilire si mentinere

a relatiei profesionale;


Psihologie, analiza si dezvoltare personala

Consiliere

Utilizarea experientei profesionale in situatii diferite si acumularea competentelor

Gestionarea conflictelor

Procesul schimbarii

Formare a adultilorrespecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }