QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Norme specifice de protectie a muncii in unitatile de cazare

NORME SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII IN UNITATILE DE CAZARE


Aparate si dispozitive

Aspiratorul de praf

Art. 63 – “Aspiratorul de praf, indiferent de tip si capacitate, trebuie sa fie dotat cu cordon electric care sa aiba conductor de nul.”

Art. 64 – “Este interzisa folosirea aspiratorului cu defectiuni de functionare a motorului sau cordonul de alimentare cu izolatia deteriorata.”

Art. 65 – “Utilizarea aspiratorului se va face dupa o verificare a functionarii motorului, starea furtunului, a anexelor si a cordonului de alimentare cu energie electrica. Daca se constata defectiuni in functionare, se va solicita interventia persoanelor cu calificare (electrician, mecanic).”

Art. 66 – “Folosirea aspiratoarelor care efectueaza si alte operatii pentru care sunt prevazute o serie de dispozitive, se va face cu respectarea prevederilor de exploatare, elaborate de catre firma producatoare.”

Art. 67 – “este interzisa utilizarea aspiratoarelor pentru pulverizarea substantelor insecticide sau a substantelor explozive.”


Masina de curatat podele

Art. 68 – “Masina de curatat podele se va utiliza conform prevederilor instructiunilor elaborate de firma constructoare.”

Art. 69 – “Inainte de conectarea masinii la reteaua de curent electric se va verifica daca toate dispozitivele sunt bine fixate.”

Art. 70 – “Este interzisa exploatarea masinii de curatat podele fara a fi legata la nulul de protectie.”

Art. 71 – Persoanele numite pentru manevrarea masinii de spalat podele vor fi instruite in acest scop si dotate cu echipament de protectie electroizolant.”

Art. 72 – “La terminarea lucrului, la masina de spalat podele se vor demonta toate dispozitivele folosite si se vor curata, inlaturandu-se toate impuritatile colectate in timpul spalarii.”

Pentru intelegerea corecta a acestor norme, este important de a clarifica anumiti termeni prin prisma prevederilor Legii 90/1996.

Astfel art. 12 din aceasta lege defineste ca:

“(1) sunt echipamente tehnice: masinile, uneltele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoarenecesare in procesul muncii” care trebuie sa corespunda tuturor normelor si standardelor si (2) “ . sa nu prezinte pericol pentru sanatatea sau viata salariatilor” sau a altor persoane aflate in unitate.


Materiale riscante


Materialele de curatenie se impart in urmatoarele categorii:


Detergenti

Acizi de curatare

Substante abrazive

Solventi organici

Dezinfectanti

Dezodorizante

Materiale de lustruit (polish)


Echipamentul de protectie si de lucru


Art. 13 din Legea 90/1996 precizeaza ca:

“(1) echipamentul individual de protectie reprezinta mijloacele cu care este dotat fiecare participant in procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc. Acesta (2) “se acorda, obligatoriu si gratuit, salariatilor . . potrivit criteriilor stabilite de Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului de protectie, elaborat de MMPS”

Art. 14 defineste ca (1) ‘echipamentul individual de lucru reprezinta mijloacele pe care persoanele juridice sau fizica le acorda unui salariat in vederea utilizarii in timpul procesului de munca pentru a le proteja imbracamintea sau incaltamintea. (2) Echipamentul individual de lucru se acorda de catre persoanele juridice in conditiile negociate prin contractele colective de munca.”Conform art. 18 din Legea 90/1996, in vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, conducerea persoanei juridice, precum si a persoanei fizice, are, printre altele, urmatoarele obligatii:

“Sa stabileasca masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii, corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici;

Sa stabileasca pentru salariati si ceilalti participanti la procesul de munca atributiile si raspunderea ce le revin in domeniul protectiei muncii, corespunzator functiilor exercitate;

Sa elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii, corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca;

Sa asigure si sa controleze, prin compartimente specializate sau prin personal propriu, cunoasterea si aplicarea, de catre toti salariatii si participantii la procesul de munca, a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii.”;

In acest sens se realizeaza urmatoarele tipuri de instructaj de protectia muncii:

- instructaj introductiv general – la angajare

- instructaj la locul de munca

- instructaj periodic

Sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si a masurilor de prevenire necesare.”

Conform art. 19 din Legea 90/1996, salariatii si toate persoanele participante la procesul de munca sunt obligate:

“ Sa isi insuseasca si sa respecte normele de protectie a muncii si masurile de aplicare a ei;

Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;

Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;

Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata pe conducatorul locului de munca;

Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;

Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.”


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }