QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Atributii si obligatii ale investitorilor proiectantilor si constructorilor

Atributii si obligatii ale investitorilor proiectantilor si constructorilor


a) Obligatii ale investitorului/beneficiarului:1) Operatiuni privind asigurarea cerintelor de calitate in constructii:

- urmarirea executiei lucrarilor, care este obligatorie si se asigura atat prin dirigintele de santier autorizat, ca reprezentant al beneficiarului (care urmareste ca executia lucrarilor sa se faca in concordanta cu autorizatia emisa si a proiectului tehnic), cat si de un responsabil tehnic cu executia (atestat conform legii) ca reprezentant al executantului. Costurile necesare pentru urmarirea executiei lucrarilor pe intreaga durata a acestora se includ in valoarea devizului general al investitiei;

- intocmirea cartii tehnice a constructiei, care reprezinta evidenta tuturor documentelor (acte si documentatii) privind constructia, emise, in toate etapele realizarii ei (de la certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucrarilor). Ea se intocmeste si se completeaza pe parcursul executiei de toti factorii care concura la realizarea lucrarilor, prin grija dirigintelui de santier. Dupa receptie, cartea tehnica se completeaza in continuare, pe intreaga durata de existenta a constructiei, cu toate interventiile asupra acesteia, prin obligatia beneficiarului;

- efectuarea receptiei lucrarilor, care se realizeaza in doua etape:

. receptia la terminarea lucrarilor si

. receptia finala la expirarea perioadei de garantie.

Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie, iar investitorul declara ca accepta, preia lucrarea (cu sau fara obiectiuni) si ca aceasta poate fi data in folosinta.

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si a instalatiilor aferente acestora se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventiile in timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, modernizari, extinderi etc);

- urmarirea comportarii in exploatare a constructiei, care se face dupa receptia finala a lucrarilor, pe toata durata existentei acesteia, beneficiarul avand obligatia de a lua masurile corespunzatoare pentru asigurarea cerintelor de calitate a constructiilor, conform legii;

2) Operatiuni privind obligatiile investitorului fata de autoritati.

- regularizarea taxelor datorate administratiei publice locale, precum si achitarea celorlalte cote legale, in functie de valoarea finala a investitiei, pe baza documentelor;

- obtinerea autorizatiei de functionare de la autoritatea publica locala (primarie), pe baza receptiei la terminarea lucrarilor;

- declararea investitiei in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale.

b) Obligatii ale proiectantului:

1) asigurarea calitatii proiectului tehnic, corespunzator cerintelor de calitate reiesite din lege;

2) atentionarea beneficiarului cu privire la exigentele urbanistice carora trebuie sa se conformeze investitia, proiectantul raspunzand pe toata durata constructiei cu privire la obligatiile ce-i revin in legatura cu calitatea in constructii.

c) Obligatii ale executantului

sa sesizeze investitorul cu privire la neconformitatile sau neconcordantele constatate in proiect, in vederea solutionarii lor de catre proiectant;


Constructiile civile, industriale, agricole sau de orice natura, inclusiv a instalatiilor aferente acestora, se pot efectua numai in baza si cu respectarea prevederilor unei autorizatii de construire, emisa in temeiul legii si in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

Desfiintarea (demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea partiala sau totala) constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, precum si a oricaror amenajari se poate face numai pe baza unei autorizatii de desfiintare, emisa in aceleasi conditii cu autorizatia de construire.

Certificatul de urbanism se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul (persoana fizica sau juridica) trebuie sa depuna la emitent urmatoarele documente:a) cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;

b) plan de situatie, elaborat pe suport topografic - vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie - la scarile 1:5000 pana la 1:500;

c) extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;

d) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).

Prin certificatul de urbanism emitentul stabileste avizele si bordurile legale necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii, inclusiv pentru organizarea executiei lucrarilor, dupa cum urmeaza:

a) avize si acorduri obtinute pe plan local, prin grija emitentului autorizatiei (utilitati urbane necesare functionarii constructiei: apa, canalizare, gaze, telefoane etc., prevenirea si stingerea incendiilor, aparare civila, protectia mediului etc.);

b) avize si acorduri obtinute prin grija solicitantului:

avize specifice obtinute de la diverse ministere pentru situatii deosebite, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei;

avizul expertului tehnic, altul decat verificatorul de proiect atunci cand e cazul;

c) acordul Inspectoratului de Stat pentru Constructii;

d) avizul proiectantului initial al cladirii sau expertiza tehnica la lucrarile ce se executa la constructii existente;

e) acordul vecinilor (in forma autentica) pentru cladiri situate in imediata vecinatate sau la schimbarea destinatiei cladirilor colective etc.

Autorizatia de construire/desfiintare se emite pentru categoriile de lucrari precizate de solicitant in cererea de autorizare, stabilite conform legii.

Nu se emit autorizatii provizorii cu exceptia cazurilor prevazute de lege (autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie de prima necesitate in cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter exceptional, inclusiv la constructiile reprezentand monumente istorice. In cazul autorizatiilor pentru constructiile cu caracter provizoriu se vor specifica termenul pentru pare se acorda provizoratul, precum si consecintele care decurg din lncetarea acestuia.

Solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare trebuie sa prezinte titlul de proprietate asupra imobilului sau un alt titlu (concesiune, cesiune, comodat, inchiriere) numai pentru constructii cu caracter provizoriu si cu acordul expres al proprietarului de drept Totodata solicitantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca imobilul (teren, constructii) nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instantei judecatoresti.     In lipsa acestei declaratii documentatia nu se accepta la autorizare si se restituie imediat solicitantului.

Se pot executa fara autorizatia de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor si ale instalatiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora:

a) reparatii la imprejurimi, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;b) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;

c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;

d) zugraveli si vopsitorii interioare;

e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;

f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare sau de contorizare a consumurilor de utilitati;

g) reparatii si inlocuiri la pardoseli;

h) reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;

i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;

j) lucrari de investigare, cercetare si expertizare la constructiile prevazute de lege, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;

k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa;

l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.Intrebari:


Mentionati necesitatea emiterii autorizatiei de construire

Care sunt documentele necesare autorizarii executarii (demolarii) lucrarilor de investitii publice?

Enuntati scopurile pentru care se emite certificatul de urbanism

Care sunt obligatiile beneficiarului in procesul de investire?

Sa se redea obligatiile proiectantului si ale constructorului lucrarilor de investitii publice


Bibliografie:


1. Cistelecan, M.L., Economia, eficienta si finantarea investitiilor, Editura Economica, Bucuresti, 2002

2. Lupu, N., Investitii, Editura Moldova, bacau, 2003

3. Romanu, I, s.a., Managementul investitiilor, Editura Margaritar, Bucuresti, 1997

4. Stancu I., Finante, vol. II, Investitii directe si finantarea lor, Editura Economica, Bucuresti, 2003

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }