QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Asistenta medicala primaraAsistenta medicala primara


Capitolul I

Dispozitii generale


Art. 1

(1) Obiectul prezentei legi il constituie reglementarea domeniului asistentei medicale primare, asigurata prin serviciile de medicina de familie.

(2) Termenul de asistenta medicala primara se refera la furnizarea ingrijirilor de sanatate cuprinzatoare, de prim-contact, indiferent de natura problemei de sanatate, in contextul unei relatii continue cu pacientii, indiferent de absenta sau prezenta bolii.
(3) Domeniul definit la (2) face obiectul specialitatii de medicina familiei.


Art. 2

In sensul prezentei legi urmatorii termeni sunt definiti astfel:

a)     Asistenta medicala primara desemneaza segmentul de asistenta medicala care furnizeaza ingrijiri ce intrunesc toate caracteristicile mentionate la Art 1(2) si avand ca furnizor specializat si de sine-statator cabinetul de medicina de familie.

b)     Medicina de familie este o specialitate medicala, de practica publica autorizata, dobandita in conditiile legii.

c)     Medicul de familie este medicul care a obtinut specialitatea de medicina de familie in conditiile legii.

d)     medicul de medicina generala absolvent de invatamint medical superior, cu diploma de licenta, care nu a urmat pregatirea intr-o specialitate.

e)     Cabinetul de medicina familiei - cabinetul care are ca reprezentant legal un medic cu specialitatea medicina de familie

f)      Practica de grup asocierea formala a doi sau mai multi medici de familie titulari de cabinete de medicina de familie in vederea furnizarii de servicii si/sau a utilizarii in comun a unor resurse.

g)     Serviciile de medicina de familie - serviciile furnizate de catre un cabinet de medicina de familie unei populatii desemnate.

h)     Praxisul de medicina de familie termen generic care reuneste infrastructura cabinetului aflata in proprietatea medicului si clientela.

i)      Coplata diferenta intre sumele decontate prin contractul cu casa teritoriala de asigurari sociale de sanatate si valoarea de piata a prestatiilor aferente anumitor servicii ce pot fi oferite de catre medicii de familie.

j)      Episodul de ingrijire - totalitatea consultatiilor / interventiilor determinate de o problema de sanatate din momentul aparitiei sale pana la remisiunea completa.

k)     Reteaua dispensarelor santinela - cabinete de medicina de familie care utilizeaza sisteme speciale de inregistrare continua a episoadelor de ingrijire la nivelul asistentei medicale primare, pentru populatiile deservite.


Capitolul II

Medicul de familie


Art. 3

(1) Medicul de familie este furnizorul de ingrijiri de sanatate care coordoneaza si integreaza serviciile medicale furnizate pacientilor de catre el insusi sau de catre alti furnizori de servicii de sanatate.

(2) Medicul de familie asigura accesul in sistemul sanitar pentru pacientii sai la nivelele de competenta cele mai adecvate nevoilor.


Art. 4

Medicul de familie acorda ingrijiri persoanelor in contextul familiei si respectiv familiilor in cadrul comunitatii fara a produce discriminari.


Art. 5

Caracteristicile asistentei acordate de medicul de medicina de familie sunt urmatoarele: 

a)     constituie punctul de prim contact in cadrul sistemului de sanatate, oferind acces nediscriminatoriu pacientilor si ocupandu-se de toate problemele de sanatate ale acestora;

b)     foloseste eficient resursele sistemului de sanatate coordonand asistenta medicala acordata pacientilor; colaboreaza cu ceilalti reprezentanti din asistenta medicala primara si asigura legatura cu celelalte specialitati;

c)     este orientata catre individ, familie si comunitate;

d)     se bazeaza pe comunicarea directa medic - pacient , care conduce in timp la stabilirea unei relatii interumane de incredere;

e)     asigura continuitatea actului medical si ingrijirilor determinate de nevoile pacientilor;

f)      rezolva problemele de sanatate acute si cronice ale pacientilor;

g)     promoveaza sanatatea si starea de bine a pacientilor prin interventii adecvate si eficiente;

h)     urmareste rezolvarea problemelor de sanatate ale comunitatii;


Art 6.

(1) Medicul de familie este competent din punct de vedere profesional sa furnizeze ingrjirile cuprinzatoare de care are nevoie o persoana, tinand seama de fondul cultural, socio-economic si psihologic al acesteia.(2) Competentele profesionale se dobandesc prin rezidentiat in specialitatea medicina de familie.


Art. 7

Pentru medicii de medicina generala, care la data intrarii in vigoare a prezentei legi furnizeaza servicii de medicina de familie in cabinete acreditate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, sau care au intrerupt temporar in conditiile legii exercitarea profesiei, vor fi organizate modalitati flexibile de formare in specialitatea medicina de familie.


Capitolul III

Cabinetul de medicina de familie

Art. 8

Asistenta medicala primara se desfasoara in cabinete de medicina de familie, infiintate in conditiile legii.


Art. 9

Asistenta medicala primara se poate asigura prin practica individuala a medicilor de familie sau prin diferite forme de asociere a cabinetelor in grupuri de practica, in locatii comune sau prin integrarea functionala a unor cabinete cu locatii distincte.


Art. 10

Activitatea cabinetelor de medicina de familie se desfasoara prin medicii titulari, personalul angajat si colaboratorii externi.


Art. 11

(1) Autorizarea infiintarii unui nou cabinet de medicina de familie intr-o localitate se realizeaza in conditiile existentei unui necesar neacoperit prin numarul cabinetelor de medicina de familie deja existente in localitatea respectiva. Metodologia se stabileste prin Norme.

(2) Preluarea activitatii unui praxis existent, de catre un alt medic de familie in conditiile incetarii activitatii medicului titular, se face prin vanzarea patriminiului de afectatiune profesionala. Noul titular va aduce la cunostinta autoritatilor de sanatate publica teritoriale, caselor de asigurari, respectiv pacientilor preluarea praxisului.


Art. 12

(1) Un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet.

(2) Cabinetele medicale acreditate pot deschide puncte de lucru (sedii secundare) in zonele unde necesarul de medici nu este satisfacut. Criteriile vor fi precizate in Norme.


Capitolul IV

Serviciile furnizate in cadrul sistemului de asistenta primara


Art. 13

Cabinetul de medicina familiei furnizeaza servicii medicale catre pacientii:

a) asigurati, inscrisi pe lista proprie sau a altor cabinete;

b) neasigurati


Art. 14

Cabinetul de medicina de familie poate desfasura urmatoarele activitati:

a)     interventii de prima necesitate in urgentele medico-chirurgicale

b)     activitati de medicina preventiva

c)     activitati medicale curative

d)     activitati de ingrijire la domiciliu

e)     activitati de ingrijiri paliative

f)      activitati de consiliere

g)     alte activitati medicale in conformitate cu atestatele de studii complementare

h)     activitati de invatamant in specialitatea de medicina de familie, in cabinetele medicilor instructori formatori

i)      activitati de cercetare stiintifica.

j)      activitati de suport


Art. 15

Activitatile medicale se pot desfasura la sediul cabinetului, la domiciliul pacientilor, in centrele de permanenta sau in alte locatii special amenajate si autorizate.


Art. 16

Cabinetul de medicina de familie poate oferi servicii medicale esentiale, servicii medicale extinse si servicii medicale aditionale.


Art. 17

(1) Serviciile medicale esentiale sunt acele servicii, definitorii pentru domeniul de competenta al asistentei primare, care sunt oferite de toti medicii de familie, in cadrul consultatiei medicale. Ele cuprind:

(2) Serviciile prevazute la alin. (1) sunt:

a) interventii de prima necesitate in urgentele medico-chirurgicale;

b) asistenta curenta a solicitarilor acute;

c) monitorizarea bolilor cronice, care cuprinde: supraveghere medicala activa pentru cele mai frecvente boli cronice, prescriptii de tratament medicamentos si/sau igieno-dietetic, coordonarea evaluarilor periodice efectuate de catre medici de alta specialitate decat cea de medicina de familie;

d) servicii medicale preventive, precum: imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si lauziei; depistare activa a riscului de imbolnavire pentru afectiuni selectionate conform dovezilor stiintifice, supraveghere medicala activa, la adulti si copii asimptomatici cu risc normal sau ridicat, pe grupe de varsta si sex.


Art. 18

Serviciile medicale extinse sunt acele servicii care pot fi furnizate la nivelul asistentei primare in mod optional / in anumite conditii de organizare, precum:

a)     servicii speciale de consiliere;

b)     planificare familiala;

c)     unele proceduri de mica chirurgie;

d)     servicii medico-sociale: ingrijiri la domiciliu, ingrijri terminale.


Art. 19

Serviciile medicale aditionale sunt acele servicii oferite de cabinetele de medicina familiei in afara sferei traditionale de cuprindere a asistentei primare. Ele reprezinta manopere si tehnici insusite prin studii complementare de catre medicii practicieni de diferite specialitati si/sau care necesita dotari speciale.


Art. 20(1) Colectarea si transmiterea de date pentru supravegherea bolilor comunicabile se realizeaza prin sisteme informationale de rutina care cuprind un set minimal de date, intr-un format unic, obligatoriu a fi transmise de catre toti furnizorii de servicii si al caror continut, metodologie de colectare si raportare se stabilesc prin hotarare de guvern.

(2) Supravegherea epidemiologica detaliata si colectarea de date privind utilizarea serviciilor medicale de catre pacienti reprezinta in serviciu distinct si se realizeaza prin reteaua dispensarelor santinela. Acestea pot contracta servicii cu institutiile interesate.


Art. 21

Cabinetele medicale in care isi desfasoara activitatea medici formatori de medicina familiei pot oferi prestatii de formare medicala, in cadrul colaborarii cu universitati de medicina sau cu organizatii acreditate ca furnizori de educatie medicala continua, precum si activitati de cercetare conform dispozitiilor legale in vigoare.


Capitolul V

Finantarea medicinei de familie


Art. 22

Cabinetul medical de medicina de familie poate realiza venituri din:

a)     contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile esentiale definite in prezenta lege decontate din fondul destinat asistentei medicale primare.

b)     contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru serviciile extinse si aditionale definite in prezenta lege si decontate din fondurile destinate acestora.

c)     contracte incheiate cu societatile de asigurari private de sanatate;

d)     contracte pentru servicii furnizate in cadrul programelor de sanatate publica;

e)     contracte incheiate cu autoritatile teritoriale de sanatate publica, pentru servicii de medicina comunitara;

f)      contracte incheiate cu terti, pentru servicii aferente unor competente suplimentare;

g)     plata directa de la consumatori, pentru serviciile necontractate cu terti platitori;

h)     coplata aferenta unor activitati medicale

i)      contracte de cercetare;

j)      contracte pentru activitatea didactica in educatia universitara si postuniversitara;

k)     donatii, sponsorizari;

l)      alte surse obtinute conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenite din valorificarea aparaturii proprii, uzata fizic sau moral.


Art. 23

Sumele alocate pentru finantarea cabinetelor de medicina de familie din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, nu pot reprezenta mai putin de 15% din valoarea totala a fondului. Acest procent nu contine sumele alocate pentru analize de laborator, dispozitive medicale si medicamente eliberate in regim gratuit si compensat.


Capitolul VI

Rolul si obligatiile asistentei medicale primare in sistemul sanitar


Art. 24

In procesul de furnizare de servicii, cabinetele medicilor de familie colaboreaza cu toate celelalte specialitati medicale, cu respectarea specificului specialitatii si asigurarea transmiterii reciproce a tuturor datelor relevante cu privire la starea pacientului.


Art. 25

Obligatiile personalului si cabinetelor de medicina familiei sunt:

a)     Obligatiile de etica si deontologie profesionala in legile si codurile de deontologie profesionala care guverneaza exercitarea profesiilor reglementate in sistemul sanitar.

b)     Obligatiile fata de sistemul asigurarilor sociale de sanatate prin Contractul Cadru si Normele anuale de aplicare si contractele cu casele de asigurari.

c)     Obligatiile privind relatiile de munca prin Contractul de munca anual la nivel de ramura sanitara si contractele individuale / colective de munca ale angajatilor, precum si de alte prevederi legale speciale.

d)     Obligatiile fata de pacienti prin indeplinirea prevederilor specifice din actele normative de la lit.a) si b), precum si din legislatia privind drepturile pacientului.

e)     Obligatiile privind managementul evidentei medicale primare si a informatiei medicale gestionate prin reglementarile legale in vigoare.

f)      Obligatia de educatie / formare continua si de dezvoltare profesionala a resursei umane din asistenta medicala primara prin reglementarile emise de corpurile profesionale.


Capitolul VII

Dispozitii finale


Art. 26

In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Sanatatii va emite normele de aplicare a prezentului titlu.


Art. 27

La data intrarii in vigoare a prezentului titlu orice dispozitie contrara prevederilor prezentuilui titlu se abroga.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }