QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente transporturi

INDRUMATOR pentru intocmirea planului tehnic de exploatare a statiei/haltei de miscare CFR

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE „CFR” - SA


INDRUMATOR

pentru intocmirea planului tehnic de exploatare a statiei/haltei de miscare CFR
DISPOZITII GENERALE
Planul tehnic de exploatare a statiei de cale ferata sau haltei de miscare stabileste organizarea, modul de utilizare a mijloacelor tehnice ale statiei de cale ferata, reglementeaza primirea si expedierea trenurilor in conditii de siguranta si fara intarzieri, siguranta lucrului la manevra vehiculelor feroviare, securitatea transporturilor si personalului, modul de asigurare a calitatii serviciilor de transport si de protectie a mediului inconjurator.

In cuprinsul acestui indrumator se utilizeaza urmatorii termeni/abrevieri:

Statie – statie CFR sau halta de miscare;

PTE – plan tehnic de exploatare a statiei CFR sau haltei de miscare;

OTF   – operator de transport feroviar;

AIF – administratorul infrastructurii feroviare;

GIF – gestionarul infrastructurii feroviare;

Reprezentant OTF - reprezentant imputernicit desemnat in scris de conducerea OTF pentru a participa impreuna cu seful statiei la intocmirea PTE;

OMF – operator de manevra feroviara;

LFI  – linii ferate industriale;

RETF 002 regulamentul de exploatare tehnica feroviara;

R 005 – regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare;

R 006 – regulamentul de remorcare si franare;

I 250 instructiuni privind revizia tehnica si intretinerea vagoanelor in exploatare;

I 328 – instructiuni pentru admiterea si expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara publica;

I 311 – instructiuni pentru preintampinarea si combaterea inzapezirilor la calea ferata.

Reglementarile stabilite prin PTE sunt obligatorii pentru personalul „CFR” SA, OTF, OMF si al celorlalti agenti economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar in statie.

PTE se intocmeste de seful statiei, impreuna cu sefii celorlalte subunitati – la care este arondata statia - apartinand „CFR” SA si, dupa caz, cu colaborarea reprezentantilor OTF si OMF care isi desfasoara activitatea in statie. Situatiile din capitolul II se completeaza de catre seful de statie, sectiile L, CT si Centrele de Electrificare, dupa caz. In cuprinsul prezentului Indrumator sunt precizate raspunderile in ceea ce priveste intocmirea fiecarei situatii, fise si a schitelor aferente. Reglementarile specifice OTF si OMF se intocmesc de seful statiei impreuna cu reprezentantii desemnati ai acestora.

Pe sectiile de circulatie neinteroperabile, inchiriate de catre CFR catre gestionari de infrastructura autorizati de AFER, reprezentantii acestora au obligatia sa elaboreze, sa gestioneze si sa actualizeze PTE-urile statiilor de pe sectiile respective. Aceste PTE-uri vor fi verificate si avizate de catre Sucursala Regionala CFR conform punctului 3.

Dupa intocmire, PTE se verifica sub semnatura de catre:

revizorul de sector M din cadrul Diviziei Trafic, care are arondata statia;

personalul din compartimentul PTE care a facut verificarea si seful Serviciului Reglementari Acces Infrastructura din cadrul Diviziei Trafic;

revizorul regional M din cadrul Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiei.

Dupa verificare, PTE se avizeaza de catre:

Seful Diviziei Trafic;

Seful Diviziei Linii;

Seful Diviziei Instalatii;

Seful Zonei de Telecomunicatii;

Seful Agentiei de Exploatare Patrimoniu;

Seful Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiei al Sucursalei Regionale CFR.

Divergentele aparute intre cei mentionati mai sus se solutioneaza de catre directorul Sucursalei Regionale CFR.

Dupa avizare, PTE se aproba de catre directorul Sucursalei Regionale CFR.

 1. PTE este format din formularul de verificare, avizare si aprobare si 4 capitole, structurate in urmatoarea ordine:

formularul de verificare, avizare si aprobare a PTE;

capitolul I   - date cu privire la amplasarea statiei respective;

capitolul II - date cu privire la inzestrarea tehnica a statiei respective inclusiv schitele care se anexeaza, dupa caz la fiecare situatie in parte;

capitolul III - fisele care contin reglementari de amanunt referitoare la circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare precum si la activitatile conexe acestora, prevazute pentru a fi stabilite in PTE prin Regulamentele si Instructiunile de serviciu in vigoare; pentru fisele care necesita un formular standard, acesta va fi stabilit de CFR;

capitolul IV - anexe care fac parte integranta din PTE:

  • Anexa 1 – reglementari privind organizarea si functionarea statiei – care cuprind atributiile fiecarui compartiment de lucru al statiei si sarcinile de serviciu ale personalului ;
  • Anexa 2  - reglementari privind organizarea si functionarea posturilor din afara incintei statiei care apartin acesteia;
  • Anexa 3 – reglementari privind functionarea instalatiilor CT, SCB, IFTE si TC din statie si privind modul de actionare si functionare a barierelor de tip BAT si SAT amplasate in linie curenta, pe distanta pana la statiile vecine;
  • Anexa 4 – reglementari privind functionarea barierelor aflate in linie curenta deservite de pazitori de bariera (model Regulament de functionare a barierelor din linie curenta);
  • Anexa 5 – reglementari privind exploatarea LFI (contracte de exploatare a LFI, reglementari privind efectuarea manevrei pe LFI si altele asemenea), altele decat Regulamentele tehnice de exploatare a LFI racordate la statie si lista Regulamentelor tehnice de exploatare a LFI avizate de conducerea Sucursalei Regionale CFR si aprobate de AFER;
  • Anexa 6 – planul de situatie, profilul in lung si schite;
  • Anexa 7 – procesele tehnologice ale activitatilor desfasurate in statie;
  • Anexa 8 – calculul capacitatii statiei;
  • Anexa 9 - lista cu vehiculele feroviare apartinand agentilor economici racordati la liniile statiei, care au drept de acces pe liniile infrastructurii feroviare si tabelul nominal cu personalul acestora, autorizat sa execute operatiuni de transport feroviar pe liniile statiei CFR;
  • Anexa 10 reglementari privind avizarea si supravegherea personalului muncitor care lucreaza la deszapezirea liniilor din incinta statiei din punct de vedere al protectiei muncii (Instructia 311);
  • Anexa 11 - circulatia utilajelor automotoare pentru intretinerea liniei de contact intre statie si linia de remizare.
  • Anexa 12 - tabel nominal cu personalul AIF/GIF care a luat la cunostinta PTE;

 1. PTE al statiei se intocmeste in 4 exemplare repartizate, astfel:

un exemplar la Sucursala Regionala CFR – divizia trafic;

un exemplar la Regulatorul de Trafic de care apartine statia;

un exemplar la biroul de miscare;

un exemplar la seful statiei.

Cate o copie a Anexei nr. 6 cu evidentierea separata a macazurilor centralizate (pe tip de instalatie) si a celor necentralizate se transmit la Directia Trafic si la Revizoratul General de Siguranta Circulatiei.


Posturile in care isi desfasoara activitatea personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei trebuie dotate cu extrase din PTE specifice activitatii posturilor respective.

Extrase din PTE se transmit la OTF si OMF care isi desfasoara activitatea in statia respectiva si la agentii economici detinatori de LFI si/sau locomotive cu acces pe liniile statiei, la solicitarea acestora, in scopul instruirii personalului propriu. Aceste extrase se pun la dispozitie de catre Divizia Trafic.

Fisele PTE se certifica de catre intocmitor prin semnatura, data si stampila pe fiecare pagina.

PTE are regimul documentelor de uz intern pentru CFR-SA, OTF, OMF si ceilalti agenti economici.

PTE nu trebuie sa repete prevederi si reglementari generale din regulamentele si instructiunile de serviciu, insa trebuie sa aiba la baza principiile acestora, adaptate la specificul si particularitatile fiecarei statii. Reglementarile trebuie sa conduca la crearea unui sistem de lucru care sa asigure desfasurarea operatiunilor de transport feroviar in conditii de siguranta circulatiei.

 1. La PTE nu se fac corecturi sau completari.

Cand trebuie sa se opereze anumite modificari, situatia, fisa sau anexa respectiva se va reface in totalitate. Seful statiei si/sau sefii celorlalte subunitati apartinand administratorului infrastructurii feroviare sunt obligati sa actualizeze PTE prin operarea la timp a tuturor modificarilor necesare. De asemenea, seful statiei este obligat sa inainteze modificarile la PTE, pe masura intocmirii lor, la divizia Trafic de care apartine, pentru verificare si aprobare. In acest caz intocmirea, verificarea si aprobarea acestora se face in acelasi mod ca cel prevazut la punctul 3 de mai sus.

Noile situatii, fise si anexe sunt transmise de catre Divizia Trafic celor interesati pentru prelucrare cu personalul propriu iar cele vechi isi inceteaza valabilitatea si se arhiveaza conform reglementarilor in vigoare.

Sucursalele Regionale CFR trebuie sa organizeze periodic actiuni de verificare a modului de actualizare a PTE.

In cazul cand urmeaza sa se execute lucrari la instalatiile de siguranta circulatiei, care necesita modificarea temporara a modului de lucru stabilit in PTE sau cand urmeaza sa se lucreze in alt mod decat cel prevazut in instructia de manipulare a instalatiei respective, se vor intocmi reglementari provizorii privind modul in care se va efectua circulatia si manevra vehiculelor feroviare.

Aceste reglementari se intocmesc de Sucursala Regionala CFR, iar dupa intocmire ele se verifica si se avizeaza de sefii diviziilor interesate, de seful Revizoratului Regional de Siguranta Circulatiei si se aproba de directorul Sucursalei Regionale CFR, si se transmit celor interesati, cu cel putin 10 zile inainte de inceperea lucrarilor, pentru instruirea personalului.

Valabilitatea reglementarilor provizorii inceteaza odata cu terminarea lucrarilor.

CAPITOLUL I

AMPLASAREA STATIEI DE CALE FERATA SAU HALTEI DE MISCARE

In spatiul rezervat dupa „statia de cale ferata” sau „halta de miscare” se aplica stampila dreptunghiulara cu denumirea si codul unitatii pentru care se intocmeste PTE.

Cuvintele si spatiile care nu corespund se anuleaza printr-o linie orizontala.

Dupa cuvantul „linia” se mentioneaza denumirea statiilor de cale ferata care delimiteaza sectia de circulatie pe care se gaseste statia de cale ferata sau halta de miscare respectiva. Dupa „km” si „hm” se inregistreaza numarul de km si hm la care se gaseste axa statiei de cale ferata (haltei de miscare), iar in spatiul lasat liber dupa „de la statia de cale ferata” se mentioneaza denumirea statiei de cale ferata fata de care s-a stabilit pozitia kilometrica.

Pe randurile tabelului de la pct. 2 se trec, pe directii, distantele exprimate in km (col. 1) si hm (col. 2) pana la statia sau halta de miscare vecina a carei denumire se mentioneaza in col. 3, precum si distanta in km (col. 4) si hm (col. 5) pana la statia ce delimiteaza sectia de circulatie in directia respectiva a carei denumire se mentioneaza in col. 6.

Randurile din tabelul de la pct. 3 se completeaza pe directii cu datele privind limita incintei statiei sau haltei de miscare, mentionandu-se denumirea statiei sau haltei de miscare vecine (col. 1) si km (col. 2 sau 4) si hm (col. 3 sau 5) la care este amplasat semnalul de intrare pentru linia normala si linia falsa a caii duble sau indicatorul permanent pentru acoperirea punctelor de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata.

Tabelul de la pct. 4 se completeaza astfel:

in col. 1 se mentioneaza felul subunitatii sau postului afiliat (halta de miscare, post de miscare in linie curenta);

in col. 2 se mentioneaza denumirea subunitatii sau postului afiliat;

in col. 3 si 4 se mentioneaza km (col. 3) si hm (col. 4) la care se afla subunitatea sau postul afiliat;

in col. 5 se mentioneaza denumirea statiei vecine spre care se gaseste subunitatea sau postul afiliat.

Spatiile lasate libere se completeaza cu denumirea haltei de miscare pentru care se intocmeste PTE, respectiv cu denumirea statiei de cale ferata la care este afiliata.


CAPITOLUL II

INZESTRAREA TEHNICA A STATIEI

Situatia liniilor si a schimbatoarelor de cale


In col. 1 si 42 se mentioneaza numerele schimbatoarelor de cale care delimiteaza liniile sau diagonalele din statie, iar in cazul liniilor infundate se mentioneaza „opritor”.

Se precizeaza ca schimbatoarele de cale care delimiteaza o linie de primire-expediere sunt cele intre care se poate gara un tren, fara a inchide marca de siguranta a liniilor de primire-expediere vecine. Numerotarea schimbatoarelor de cale se face cu cifre arabe, in ordine crescatoare spre axa statiei de cale ferata, cu numere fara sot in sensul de la Bucuresti si cu sot in sensul spre Bucuresti. In cazul statiilor de cale ferata cu grupe distincte de linii (A, B, C, etc.), numerotarea schimbatoarelor de cale se face ca si pentru o statie intermediara, indiferent de amplasamentul grupei. Aceste grupe trebuie sa aiba schimbatoare de cale cu numere fara sot in capatul de intrare de la Bucuresti spre axa grupei si cu numere cu sot in capatul opus.

In col. 2 si 43 se mentioneaza inzestrarea fiecarui macaz, cu una din notatiile:

a) C.E. – instalatie de centralizare electronica cu tehnica de calcul;

b) C.E.D. – instalatie de centralizare electrodinamica;

c) C.E.M. – instalatie de centralizare electromecanica;

d) I.C.B. – instalatie de asigurare cu incuietori cu chei si bloc;

e) I.F.B. – instalatie de asigurare cu incuietori cu chei fara bloc;

f)  F.I. – fara incuietori.

In col. 3 si 44 se mentioneaza pozitia normala a macazurilor, indicandu-se numarul liniei, daca linia este directa sau afectarea liniei la care da acces in aceasta pozitie. De exemplu pentru macazul care se gaseste pe linia directa se completeaza: II directa; pentru macazul 7 care da acces pe linia de evitare se completeaza: 7 evitare; pentru macazul care da acces pe una din liniile de primire-expediere se mentioneaza una din cele doua pozitii: pe linia 5 primire-expediere sau pe diagonala de la nr. la nr. . In cazul macazurilor cu acces pe LFI, care se ramifica direct din liniile statiei si care sunt in dependenta cu sabotul de deraiere sau cu macazul liniei de evitare a LFI, se trece pozitia normala in coloana respectiva, indicand numarul si afectarea liniei la care da acces sau diagonala pe care se gaseste in pozitie normala. Cand o portiune din LFI, ramificata din liniile statiei, indeplineste conditiile pentru a avea si rol de evitare, iar macazul de jonctiune nu este in dependenta cu sabotul de deraiere, pozitia normala a macazului LFI, care trebuie sa dea acces pe linia de evitare, se indica in coloana corespunzatoare prin trecerea denumirii LFI.

Pentru restul macazurilor, pozitia normala se fixeaza de catre seful statiei, in functie de situatia locala, de importanta lor in circulatia trenurilor si de efectuarea manevrelor. Pozitia normala a macazurilor se stabileste considerand ca acestea sunt in stare de repaus. In afara macazurilor pentru care R005 stabileste pozitia normala, la restul macazurilor pozitia normala se stabileste tinandu-se seama ca la manipularea acestora in vederea executarii parcursurilor sa se efectueze cat mai putine manipulari de macazuri. De asemenea trebuie sa se tina seama ca liniile pe care se executa manevra vagoanelor sa fie separate de liniile pe care se primesc si se expediaza trenurile.

In col. 4 si 45 se mentioneaza felul indicatorului macazului din punct de vedere constructiv, indicandu-se, dupa caz, felinar de macaz, tablita indicatoare de macaz, respectiv felinar opritor fix.

In col. 5 si 46 se completeaza datele caracteristice ale schimbatoarelor de cale, inregistrandu-se in dreptul fiecarui schimbator una din mentiunile din capul tabelului, corespunzatoare tipului de constructie al schimbatorului respectiv.

Col. 6, 7, 8, 9 si 47, 48, 49, 50 se completeaza cu datele constructive cerute de formular pentru fiecare schimbator de cale in parte si anume: marimea tangentei inimii de incrucisare (se trece 1/9, 1/6 etc. in col. 6 si 47), raza curbei de abatere (se trece 180, 190, 500 m, etc. in col. 7 si 48), tipul schimbatorului de cale (exprimat prin greutatea sinei din care este construit pe metru liniar, trecandu-se 34,5; 42; 49; 60 etc. in col. 8 si 49) si viteza maxima de circulatie admisa cu care se poate circula in abatere, in functie de caracteristicile constructive ale schimbatorului de cale (in km/h, trecandu-se: 30, 60 etc. in col. 9 si 50).

In col. 10 se trece numarul fiecarei linii care este delimitata de doua schimbatoare de cale sau de un schimbator de cale si un opritor, inscrise in col. 1 si 42, in afara de liniile care fac legatura cu ele.

In statie se numeroteaza toate liniile pe care se gareaza trenuri sau material rulant si nu se numeroteaza liniile sau portiunile de linii care nu se folosesc in acest scop, ca: diagonalele, bretelele, liniile de legatura dintre liniile de primire-expediere si de manevra, si altele asemenea, cu exceptia liniilor de evitare si de scapare. Numerotarea liniilor din statii se face cu cifre arabe, cu exceptia liniilor directe, care se numeroteaza cu cifre romane. Liniile se numeroteaza incepand de la peronul cladirii de calatori, in ordine crescatoare, indiferent de ecartamentul lor

In statiile insulare numerotarea liniilor incepe de la peronul situat in dreapta sensului de la Bucuresti si numai dupa ce se numeroteaza toate liniile din aceasta parte se numeroteaza liniile din cealalta parte a statiei incepand de la peronul din stanga sensului de la Bucuresti.

Pentru statiile infundate, cand cladirea de calatori este frontala, liniile se numeroteaza de regula cu incepere din partea unde nu mai sunt posibilitati de dezvoltare.

In statiile cu grupe distincte de linii, acestea se numeroteaza separat in fiecare grupa cu cifre arabe insotite de initiala caracteristica grupei de ex: 1A, 2A, etc., 1B, 2B, etc. pentru liniile din grupa de sosire respectiv triere. Daca statia are cate doua grupe cu aceeasi destinatie, grupele se denumesc astfel: A1, A2, B1, B2, etc., iar liniile primesc denumirea grupei. Daca unele linii din statie sunt sectionate prin diagonale interioare, o portiune servind pentru traficul de calatori si cealalta pentru traficul de marfa sau ambele portiuni pentru acelasi trafic, ele vor purta acelasi numar, urmat de litere mici, in ordine alfabetica. Asemenea linii vor fi trecute in tabel, in primul rand, sub un singur numar, considerandu-se cuprinse intre macazurile extreme, dupa care se vor inregistra portiunile de linie: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, etc. pentru portiunile de linie care le alcatuiesc. Numerotarea liniilor infundate se va face numai dupa terminarea numerotarii celorlalte linii din statie (grupa) si va incepe cu sensul de la Bucuresti, in ordinea crescatoare a numerelor schimbatoarelor de cale. In capatul opus se va aplica acelasi criteriu.

In col. 11 se indica afectarea liniei ca: de primire, de expediere, de primire-expediere, de incarcare-descarcare, de tragere, de acumulare a brutului, de reparatii, de evitare si altele asemenea.

Nu se admite completarea acestei coloane cu denumirea generala de „circulatie”, ci se indica concret afectarea liniei.

In col. 12 se trece infrastructura „publica” sau „privata”, dupa cum a fost stabilit de Divizia Linii a Sucursalei Regionale CFR.

In col. 13 se trece lungimea constructiva a fiecarei linii, in metri, cuprinsa intre joantele extreme ale schimbatoarelor de cale care o delimiteaza, intre joanta extrema a schimbatoarelor de cale de acces si opritor sau intre joanta extrema a schimbatorului de cale si joanta calcaiului schimbatorului de cale ce o delimiteaza.

In col. 14÷19 se mentioneaza distantele, in metri, cuprinse intre:

joanta din partea varfului schimbatoarelor de cale care delimiteaza linia in ambele capete si marca de siguranta (col. 14 si 15); daca o linie este infundata (in col. 1 este trecut „opritor”), coloana corespunzatoare (14 sau 15) se va anula cu o linie orizontala;

joanta din partea varfului sau calcaiului schimbatoarelor de cale care delimiteaza linia in ambele capete si semnalul de iesire al liniei respective, daca exista (col. 16 si 17).

In col. 18 ÷ 19 se inregistreaza lungimea utila a fiecarei linii, pe sensuri de circulatie.

In principiu, lungimea utila a liniilor de primire-expediere se considera intre marcile de siguranta cele mai apropiate de axa statiei sau a grupei, pe care aceste linii le au cu liniile de primire-expediere vecine, fara a se lua in considerare marcile de siguranta de la celelalte linii: de depozit, de magazie, de incarcare-descarcare, LFI, etc. Daca liniile de primire-expediere sunt prevazute cu semnale de iesire, lungimea utila este delimitata la un capat de acest semnal, iar la celalalt capat este delimitata de marca de siguranta cu celelalte linii de primire-expediere sau de joanta din partea varfului sau calcaiului schimbatorului de cale ce delimiteaza linia

In col. 20 se trece distanta minima dintre axele liniilor vecine. Pe randul corespunzator primei linii se trece distanta minima de la axa ei pana la bordura peronului principal; pentru linia a doua se trece distanta minima dintre axa ei si axa primei linii, etc..

Col. 21 ÷ 25 se completeaza cu date caracteristice ale liniilor, si anume: 

in col. 21 se inregistreaza tipul sinelor; cand linia este construita din mai multe tipuri de sina, datele se trec sub forma de fractie, la numarator se trece tipul sinei, iar la numitor lungimea liniei construita cu tipul respectiv (de ex. 34,5/360, 42/280 etc.);

in col. 22 se trece raza minima a curbei liniei, in metri;

in col. 23 se trece viteza maxima de circulatie admisa de tipul de sina, in km/h; cand linia este construita din mai multe tipuri de sina, se indica viteza minima de circulatie admisa dintre vitezele maxime admise de tipurile de sina din care este construita linia;

in col. 24 si 25 se inregistreaza sarcina maxima admisa pe osie pentru locomotiva (col. 24) si pentru vagoane (col. 25), in tone/osie, tinand seama de tipul sinelor.

In col. 26 se trec seriile de locomotive neadmise a circula pe fiecare linie. Cand linia permite circulatia tuturor seriilor de locomotive, se trece: “Pot circula toate seriile de locomotive”.

In col. 27÷30 se mentioneaza toate declivitatile fiecarei linii, pe portiuni, sub forma de fractie, la numarator valoarea declivitatii si la numitor lungimea corespunzatoare declivitatii, care se gasesc pe teren in sensul de la schimbatorul de cale din col. 1 spre cel de la col. 42. Linia de fractie se inclina corespunzator declivitatii. De ex: pentru rampa de 3 ‰ pe 200 de metri se trece 3/200, pentru o panta de 2,5 ‰ pe o lungime de 400 metri se trece 4002,5; pentru o portiune de palier de 300 m se trece 0/300. Pentru fiecare declivitate s-a rezervat cate o coloana (27÷30). Cand numarul de declivitati este mai mare de 4, datele se trec pe randul urmator.

In col. 31÷41 se trec date cu privire la instalatiile ce se gasesc pe sau la liniile statiei, si anume:

in col. 31÷33, se mentioneaza “da” sau “nu”, dupa cum pe/la linia respectiva exista sau nu instalatiile mentionate in capul de tabel al formularului;

in col. 34÷41 se indica numarul instalatiilor si amenajarilor ce se afla la linia respectiva conform celor cerute de formular.

Precizarile de mai sus se aplica pentru fiecare linie stabilita si delimitata intre schimbatoarele de cale sau opritorii ficsi din coloanele 1 si 42.

In continuare, dupa trecerea liniilor cu diferite afectari, in coloanele de la 1÷9 si 42÷50 se trec datele cerute de formular conform indicatiilor de mai inainte, atat pentru schimbatoarele de cale care delimiteaza liniile de legatura, cat si pentru restul schimbatoarelor de cale care n-au fost trecute mai inainte. Dupa aceasta situatie se ataseaza schita cu toate datele, constructiile si instalatiile prevazute in coloanele situatiei.

Aceasta situatie se completeaza de catre sectia de intretinere a caii; seful de sectie certifica datele si schita constructiilor si instalatiilor prevazute in coloanele situatiei prin semnatura si stampila. Seful de statie completeaza numai coloanele 3 si 44, “Pozitia normala a macazurilor este pe linia nr. “ si coloana 11, “Afectarea liniei” si certifica cu semnatura si stampila rotunda. Orice modificare a situatiei din teren se va opera in acelasi mod de catre seful de sectie, si/sau dupa caz de catre seful de statie.


Situatia semnalelor si indicatoarelor


In tabelul cuprinzand situatia semnalelor si indicatoarelor fixe se inregistreaza date cu privire la semnalele fixe pentru circulatie, manevra si triere si la indicatoarele fixe din statii.

Completarea rubricilor se face pe directii de circulatie, fiecare rand corespunde unei directii de circulatie convergente in statie.

Pe fiecare rand se inregistreaza datele referitoare la semnalele ce se intalnesc de un tren care vine spre statie, de la balizele avertizoare si pana la primul macaz de intrare in statie (col. 1÷ 20).

Se completeaza apoi rubricile privind semnalele de iesire corespunzatoare directiilor indicate (col. 22÷ 46).

Daca intrarea si iesirea trenului pe linie falsa este semnalizata, directia si datele cu privire la aceasta semnalizare se inscriu pe un nou rand.

In continuare se completeaza coloanele pentru restul semnalelor si indicatoarelor ce se gasesc in statie, pe cele doua sensuri de circulatie, dupa indicatiile pe care le dau. Pentru fiecare sens se dau datele pe unul din randurile pe care s-au trecut directiile din sensul fara sot, respectiv cu sot.

Tabelul se completeaza astfel:

in col. 1 se inscriu pentru cale simpla directiile ce converg in statie prin indicarea statiei vecine, fiecare pe cate un rand separat, incepand cu directiile din sensul fara sot, apoi cele din sensul cu sot. Pentru liniile duble, cand linia falsa nu este semnalizata separat, directia se trece pe un singur rand, iar cand este semnalizata separat, pentru acea directie se vor folosi doua randuri, unul pentru linia normala si altul pentru linia falsa;

in col. 2 se mentioneaza una din denumirile din capul tabelului, corespunzatoare felului balizelor avertizoare amplasate pe teren;

in col. 3 si 4 se trec date privind semnalul prevestitor, si anume: in col. 3 se trece felul semnalului prevestitor, prin inscrierea uneia din mentiunile din capul tabelului, corespunzator situatiei de pe teren, iar in col. 4 se trece distanta reala, in metri, la care este amplasat semnalul de intrare sau de trecere. In aceste doua coloane nu se trec date privind semnalele luminoase de trecere de pe sectiile inzestrate cu bloc de linie automat, care fac functie de semnal prevestitor;

in col. 5 se trece distanta reala, in metri, la care este amplasat semnalul luminos de trecere, care face si functia de semnal prevestitor pe sectiile inzestrate cu bloc de linie automat, fata de semnalul de intrare sau de trecere;

in col. 6 se trece distanta reala, in metri, la care se gaseste semnalul repetitor al semnalului de intrare, fata de acesta din urma;

in col. 7 se trece, in metri, distanta reala de vizibilitate a semnalului de intrare, in conditii de vizibilitate normala;

in col. 8÷11 se trec declivitatile liniei curente pe distanta de 1000 m inaintea semnalului de intrare. Datele se inscriu sub forma de fractie, la numarator se trece marimea, iar la numitor lungimea respectiva pentru fiecare declivitate in parte, in ordinea de pe teren, in sensul spre semnalul de intrare, ca la situatia 1, col. 27÷30. Pentru fiecare declivitate s-a pastrat cate o rubrica (8, 9, 10 si 11);

in col. 12 se trece una din mentiunile din capul tabelului, corespunzator felului semnalului de intrare;

in col. 13 se mentioneaza “da” sau “nu”, dupa cum pe catargul semaforului de intrare este sau nu montat semnalul prevestitor al semaforului de iesire;

in col. 14 se trece viteza, in km/h, daca la baza semnalului de intrare este montat indicatorul de viteza sporita in abatere; daca acesta nu exista, se trage linie;

in col.15 se mentioneaza “2 brate” sau numarul unitatilor luminoase, corespunzator semnalului inscris in col. 12. De ex.: in cazul semaforului de intrare in col.12 se scrie “semafor”, iar in col.15 se mentioneaza “2 brate”. Daca semaforul este montat pe consola, se mentioneaza in col.15 “2 brate/consola”. Pentru semnalul luminos de intrare se scrie “luminos” in col. 12, iar in col. 15 se trece cifra 2, 3 etc. dupa numarul de unitati luminoase ale semnalului respectiv. Daca semnalul luminos de intrare este montat pe consola se va trece sub forma de fractie, la numarator numarul de unitati luminoase, iar la numitor “consola”

NOTA: A nu se confunda numarul de brate sau de unitati luminoase cu numarul de indicatii ale semnalului de intrare.

in col. 16 se mentioneaza “da” sau “nu” dupa cum semnalul de intrare este sau nu prevazut cu indicatorul “distanta sub 700 m intre doua semnale luminoase consecutive”;

in col. 17 se trece, in metri, distanta reala de la semnalul de intrare pana la varful primului schimbator de cale atacat pe la varf sau marca de siguranta a primului schimbator de cale atacat pe la calcai;

in col. 18÷20 se trec declivitatile liniei pe distanta trecuta in col. 17, dupa indicatiile date pentru completarea coloanelor 8 -11;

in col. 21 se trece, in metri, distanta la care este amplasat indicatorul permanent pentru acoperirea punctelor de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, fata de varful primului schimbator de cale atacat pe la varf sau marca de siguranta a primului schimbator de cale atacat pe la calcai;

in col. 22÷46 se trec liniile sau grupele de linii care sunt inzestrate cu unul din semnalele indicate in sensul spre directia trecuta in col. 1, astfel:

in col. 22÷24 se trec numarul liniilor la care se gasesc semnalele de iesire mecanice (semafoare) cu un brat, cu doua si respectiv cu trei brate;

in col. 25 - 27 se trec numarul liniilor deservite de semnalul mecanic unic de iesire (semafor) cu un brat, cu doua si respectiv cu trei brate;

in col. 28÷30 se trec numerele liniilor deservite de semnalul mecanic de grup (semafor) cu un brat, cu doua si respectiv cu trei brate;

col. 31÷ 38 se completeaza cu numarul liniilor deservite de semnalele luminoase de iesire, prevazute sau nu cu semnal de chemare si/sau indicatoarele mentionate in capul tabelului;

in col. 39÷46 se inregistreaza numerele liniilor deservite de semnalele luminoase de iesire de grup, prevazute sau nu cu semnalele si indicatoarele trecute in capul tabelului.

in col. 47÷53 se trece numarul liniilor la care se gasesc semnalele de parcurs, in dreptul coloanelor ce corespund cu inzestrarea reala a semnalelor de pe teren;

in col. 54÷55 se indica numarul liniilor la care sunt amplasate semnalele repetitoare mecanice sau luminoase ale semnalelor de iesire mecanice sau luminoase;

col. 56÷60 se completeaza cu numarul liniilor sau grupelor de linii din zona de manevra acoperite de semnalul de manevra mecanic sau luminos, care se trece in coloana corespunzatoare semnalului de pe teren;

in col. 61 si 62 se trece numarul de semnale de triere si initiala grupei pe care o deserveste, in coloana corespunzatoare felului semnalului. De ex.: daca grupa B are doua palete de triere, se trece “2B” in col. 61 si daca grupa C are o paleta de triere se adauga 1C in col. 61;

in col. 63 si 64 se trece numerele liniilor la care sunt amplasate semnalele repetitoare ale semnalelor de triere;

in col. 65÷68 se inscriu numerele liniilor la care se gasesc indicatoare, astfel:

in col. 65 se trece numarul liniei la care este amplasat indicatorul “Asteapta” pentru separarea zonelor de manevra;

in col. 66 se trece numarul liniilor prevazute cu indicatorul “numarul liniei”;

in col. 67 se trece numarul liniei sau al liniilor vecine dintr-o grupa de linii, de pe care se folosesc indicatiile aceluiasi indicator;

in col. 68 se trece km si hm unde sunt amplasate astfel de indicatoare, dupa felul lor, in incinta statiei.

col. 69÷71 sunt rezervate pentru inscrierea altor indicatoare ce se gasesc in incinta statiei, cuprinse in tabel. De ex: indicatoare specifice liniei de contact sau alte indicatoare de semnalizare;

coloana 72 este rezervata “Observatiilor”.

In situatie se vor trece si semnalele BLA pe distantele alaturate care fac si functie de semnale de avarie la trecerile la nivel, semnale pentru iesirea pe linia din stanga, etc.

La situatie se anexeaza schita cu amplasarea tuturor semnalelor si indicatoarelor.

Situatia si schita cu amplasarea tuturor semnalelor si indicatoarelor prevazute in situatie se intocmesc de sectia de centralizare si telecomanda; seful sectiei certifica datele prin semnatura si stampila. Orice modificare a situatiei din teren se va opera in acelasi mod de catre seful de sectie.


Situatia instalatiilor feroviare de centralizare


In situatie s-au prevazut mai multe randuri pentru inregistrarea pe directii a datelor despre instalatiile feroviare de centralizare care se preteaza la o asemenea inregistrare.

Tabelul se completeaza astfel:

in col. 1 se trec directiile care converg in statie;

coloanele 2÷6 sunt rezervate datelor despre instalatiile feroviare folosite in circulatia trenurilor; se trece “da” sau “nu” in coloana corespunzatoare felului instalatiilor feroviare, dupa cum acestea exista sau nu in statie;

col. 7÷16 sunt rezervate datelor despre instalatiile de centralizare;

col. 17÷20 sunt rezervate datelor despre incuietori.

Col. 7÷ 20 se completeaza sub forma de fractie, la numarator numarul aparatelor sau instalatiilor dupa cerintele formularului si la numitor numerele macazurilor care se manipuleaza de la ele

Situatia se completeaza de catre seful statiei.


Situatia constructiilor, instalatiilor si amenajarilor pentru calatori


Completarea situatiei se face folosind primul rand, celelalte se anuleaza, dupa caz.

Tabelul se completeaza astfel:

in col. 1÷2 se inscriu sub forma de fractii, la numarator numarul incaperilor, iar la numitor suprafata lor constructiva totala, conform cerintelor formularului, in metri patrati (mp);

in col. 3 se trece sub forma de fractie – la numarator numarul birourilor de informatii, iar la numitor suprafata lor constructiva;

in col. 4 se trece sub forma de fractie – la numarator numarul holurilor, iar la numitor suprafata lor constructiva totala, corespunzator felului caselor (bilete, bagaje si mesagerii);

in col. 5÷7 se trec casele de bilete, bagaje si mesagerii – la numarator numarul lor, iar la numitor suprafata lor constructiva totala;

in col. 8 si 9 se trec sub forma de fractie, la numarator suprafata depozitului bagaje de mana, la numitor suprafata de depozitare, tinand seama de nivelurile de depozitare;

in col. 10÷12 se trec sub forma de fractie la numarator suprafetele constructive ale magaziilor, la numitor suprafetele lor utile, corespunzator felului lor indicat in tabel;

in col. 13 si 14 se trec sub forma de fractie, la numarator lungimea X latimea, iar la numitor numarul liniilor intre care se gaseste peronul respectiv, conform indicatiilor formularului. Daca exista mai multe peroane, datele se inscriu unele sub altele, in ordinea numerotarii liniilor

in col. 15 se trec sub forma de fractie, la numarator numarul de pasaje pietonale subterane, iar la numitor lungimea lor totala;

col. 16 se completeaza sub forma de fractie, trecand la numarator numarul de garduri si la numitor lungimea lor totala;

in col.17 se trec sub forma de fractie, la numarator numarul pasarelelor, iar la numitor lungimea totala;

in col. 18 si 19 se trec, conform indicatiilor formularului: suprafetele constructive in mp;

in coloana 20 se mentioneaza daca exista instalatie de apa;

in col. 21 se trece numarul instalatiilor de alimentare cu apa potabila pentru calatori, pe feluri (fantani, cismele, etc.);

in col. 22 se trece sistemul de incalzire, dupa caz: sobe cu combustibil solid sau gaz metan, incalzire centrala cu gaz sau combustibil lichid, etc;

in col. 23 se trece felul canalizarii, indicandu-se: cu put absorbant, legata la canalizarea orasului, etc. sau “nu” daca nu exista canalizare.

Situatia se completeaza de catre seful statiei impreuna cu reprezentantul OTF de calatori, care certifica datele prin semnatura si stampila.


Situatia constructiilor si instalatiilor pentru deservirea traficului de marfuri


In aceasta situatie se trec date cu privire la constructiile si instalatiile existente in statii, pentru deservirea traficului de marfuri.

La stabilirea suprafetei utile a constructiilor folosite pentru incarcare-descarcare si transbordarea marfurilor se tine seama de spatiile ocupate de instalatii, incaperi de serviciu, precum si de spatiile necesare circulatiei utilajelor care se folosesc pentru manipularea marfurilor cu care se micsoreaza suprafata constructiva.

In situatie se trec datele reale, prin indicarea separata a elementelor referitoare la modul de amenajare a cheiurilor, a pietelor de incarcare-descarcare si a drumurilor de acces.

Cheiul este constructia care ofera posibilitatea incarcarii - descarcarii si manipularii marfurilor de la vagon la vagon, de la vagon la vehiculul rutier si invers, la nivelul platformei vagonului si vehiculului rutier, cu sau fara planuri inclinate.

Coloanele 1÷ 18 se refera la date despre magazia de marfuri.

In col. 1 se trec numerele liniilor care deservesc magazia de marfuri (care permit manipularea marfurilor direct de la magazie la vagoane si invers).

In col. 2 se trec sub forma de fractie lungimea / latimea constructiva a magaziei.

In col. 3÷6 se trec: suprafata constructiva (col. 3) si suprafata utila, defalcata pe operatii de primire (col. 4), de eliberare (col. 5) si de tranzit (col. 6).

In col. 7÷14 se trec date cu privire la cheiurile magaziei, astfel:

in col. 7 si 8 se trec sub forma de fractie latimea cheiului spre linie supra lungimea lui (col. 7), respectiv latimea cheiului spre piata de acces (sau linia din cealalta parte), / lungimea lui (col. 8) – pentru cheiurile laterale;

in col. 9 se trec sub forma de fractie lungimea cheiurilor acoperite din magazie sau din continuarea magaziei, la numarator si latimea acestora, la numitor;

in col. 10 se trece la numarator suprafata constructiva si la numitor suprafata utila a cheiurilor acoperite;

in col. 11 se trece daca cheiul sau cheiurile sunt sau nu prevazute cu planuri inclinate (rampe), si se indica latura la care se gasesc, de ex.: plan inclinat lateral sau longitudinal, dupa caz;

in col.12÷14 se trec datele similare pentru cheiurile descoperite din continuarea magaziei.

In col. 15 si 16 se trec date despre piata de acces la magazie, sub forma de fractie, la numarator suprafata totala, iar la numitor suprafata utila (col. 15) si felul pavajului daca este amenajata (pavat, nepavat) sau neamenajata (col. 16).

In col. 17 se inscriu sub forma de fractie date privind drumul de acces amenajat pe terenul apartinand administratorului infrastructurii feroviare: la numarator lungimea drumului de acces la piata magaziei iar la numitor latimea sa.

In col. 18 se inscriu numarul incaperilor afectate caselor de marfuri. Se completeaza impreuna cu reprezentantii OTF.

Col. 19÷28 se completeaza cu date despre cheiurile din statie, in afara celor de la magazie, fiind evidentiat separat cheiul de capat:

in col. 19 si 24 se trec numerele liniilor care le deservesc;

in col. 20 si 25 se trec, sub forma de fractie: lungimea, la numarator si latimea, la numitor conform felului cheiurilor indicate in tabel;

in col. 21 si 26 se trece suprafata constructiva / cea utila;

in col. 22 si 27 se indica felul pavajului, daca exista, sau daca nu este cazul se trece nepavat;

in col. 23 si 28 se mentioneaza daca cheiurile/cheiul sunt sau nu prevazute cu planuri inclinate ca in col. 11.

In col. 29 ÷ 32 se trec date cu privire la piata publica de incarcare-descarcare:

col. 29 – numerele liniilor care o deservesc;

col. 30 – lungimea utila / latimea fronturilor de incarcare-descarcare;

col. 31 – suprafata constructiva / cea utila;

col. 32 – felul pavajului, daca este pavata sau mentiunea nepavata daca nu este cazul.

Coloanele 33 si 34 se completeaza cu date despre drumurile de acces la piata publica de incarcare-descarcare, amenajate pe terenul ce apartine sau este administrat de CFR conform legii. In col. 33 se trec lungimea / latimea drumului, iar in col. 34 se mentioneaza felul pavajului, daca drumul este pavat sau mentiunea nepavat daca este cazul.

Coloanele 35÷40 cuprind date despre basculele-pod:

col. 35 – linia pe care se afla bascula-pod;

col. 36 – tipul constructiv al basculei-pod (ex. Balanta Sibiu, Fairbanks, etc);

col. 37 – lungimea supra latimea basculei-pod pe numarul de platforme din care este construita;

col. 38 – puterea de cantarire a basculei-pod, in tone;

col. 39 – modul de actionare: manual, mecanic/modul de inregistrare a cantaririi (exista sau nu cap automat);

col. 40 – se trece “sina continua” sau “sina intrerupta”, dupa caz

Situatia se completeaza de catre seful statiei impreuna cu reprezentantul OTF de marfa, care certifica datele prin semnatura si stampila. Orice modificare a situatiei din teren se va opera in acelasi mod de catre seful de statie.Situatia surselor electrice si a instalatiilor de iluminat


In aceasta situatie se trec date despre sursa de energie electrica pentru alimentarea instalatiei de centralizare electrodinamica/electronica si pentru iluminarea incaperilor si incintei statiei.

In coloanele 1 ÷ 15 se trec date despre sistemul de alimentare cu energie electrica al statiei.

In coloanele 1 ÷ 6 se trec date despre sursa electrica de baza, astfel:

in col. 1 si 2 se trece denumirea liniei de transport, dupa felul ei, aeriana (col. 1) sau cablu subteran (col. 2);

in col. 3 se inscrie denumirea racordului de alimentare;

in col. 4 si 5 se trece tensiunea liniei de transport (col. 4), respectiv a racordului (col. 5);

in col. 6 se mentioneaza lungimea traseului electric, in km, de la sursa electrica pana la statia consumatoare.

Coloanele 7 ÷ 11 se completeaza cu date despre posturile de transformare:

in col. 7 – felul posturilor: simplu, dublu, aerian sau in cabina;

in col. 8 – tipul transformatorului de forta;

in col. 9 – raportul de transformare a tensiunii;

in col.10 – puterea postului trafo, in kVA;

in col.11 – numarul de transformatoare.

In coloanele 12 si 13 se trec date despre posturile de transformare alimentate din linia de contact:

in col.12 – tipul transformatorului de forta;

in col.13 – se trece puterea postului trafo in kVA.

In coloanele 14 si 15 se trec date despre grupul electrogen: in col. 12, puterea motorului in CP, in col. 13 puterea generatorului, in kW.

In coloanele 16 ÷ 19 se trece puterea instalata pentru forta (col. 16), pentru iluminat exterior (col. 17) pentru iluminat interior (col. 18) si totalul puterii (col. 19), toate in kW.

In coloanele 20 ÷ 29 se inscriu numarul corpurilor exterioare: pentru copertine peroane (col. 20 si 21); pentru lampadari (col. 22 si 23); pentru piloni (col. 24 si 25); pentru trasee electrice pe stalpii linie de contact (col. 26 si 27) si pentru trasee pe stalpi ELF(col. 28 si 29), dupa felul iluminatului incandescent, respectiv fluorescent.

Coloanele 30 si 31 se completeaza cu numarul locurilor de lampi interioare, dupa felul iluminatului, incandescent sau fluorescent.

In coloana 32 se trece numarul total al prizelor electrice instalate.

In coloanele 33÷36 se trece numarul contoarelor instalate, pentru infrastructura (col. 33), pentru marfa (col. 34), pentru calatori (col. 35) si pentru locuinte (col. 28).

in col. 37 se trec diferite observatii despre sursele electrice si instalatiile de iluminat care n-au fost cuprinse in situatie.

Situatia se completeaza cu o schita in care se vor mentiona traseele firelor aeriene si subterane, locurile de racord, locurile becurilor de iluminat interior si exterior (linii, linie publica) din care sa reiasa clar amplasarea si felul instalatiilor prevazute in situatie. Situatia si schita aferenta se completeaza de catre Centrul de Electrificare sau Divizia de Electrificare; datele sunt certificate de catre seful de Centru, prin semnatura si stampila, pentru conformitate. Orice modificare a situatiei din teren se va reactualiza in acelasi mod de catre seful de Centru de electrificare.


Situatia liniei de contact si a separatoarelor electrice

In aceasta situatie se trec date despre situatia liniei de contact si a separatoarelor electrice pentru deservirea tractiunii electrice.

In coloanele 1 ÷ 3 se trec date despre sistemul de alimentare cu energie electrica a locomotivelor:

in col. 1 – se trece denumirea tuturor liniilor dintr-o statie sau halte de miscare;

in col. 2 – se trece denumirea liniilor electrificate dintr-o statie sau halta de miscare;

in col. 3 – se trece denumirea liniilor neelectrificate din statie .

In coloanele 4 ÷ 10 se trec date despre sistemul de sectionare a liniei de contact ce alimenteaza cu energie electrica locomotivele:

in col. 4 – se trece notatia din schema a separatoarelor;

in col. 5 – se trece pozitia de amplasare in teren a separatorilor;

in col. 6 ÷ 7 se trece pozitia normala de functionare in schema electrica: normal deschis (col 6) sau normal inchis (col 7);

in col. 8 ÷ 10 se trece modul de actionare a separatoarelor: comanda locala (col 8), telecomanda (col 9) si comanda manuala (col 10).

Situatia se completeaza cu o schita din care sa reiasa clar situatia liniilor electrificate si amplasarea separatoarelor. Situatia si schita aferenta se completeaza de catre Centrul de Electrificare sau Divizia de Electrificare; datele sunt certificate de catre seful de Centru, prin semnatura si stampila, pentru conformitate. Orice modificare a situatiei din teren se va reactualiza in acelasi mod de catre seful de Centru de electrificare.

Situatia instalatiilor electrice de topire a zapezii

In aceasta situatie se trec date despre situatia instalatiilor de topire a zapezii.

In coloanele 1 – 12 se trec date despre sistemul de alimentare cu energie electrica a instalatiilor de topire a zapezii.

In coloanele 1 – 4 se trec date despre sursa de baza de alimentare cu energie electrica a instalatiilor de topire a zapezii:

in col. 1 – se trece tipul sursei de alimentare: electrica, CFR, sau trafo LC;

in col. 2 – se trece tipul transformatorului de putere ce alimenteaza instalatiile de topire a zapezii;

in col. 3 – raportul de transformare a tensiunii;

in col. 4 – puterea postului trafo sau a sursei de alimentare cu energie in kVA.

In coloanele 5÷ 10 se trec date despre sursa de rezerva de alimentare cu energie electrica a instalatiilor de topire a zapezii:

in col. 5 – se trece tipul sursei de alimentare: electrica, CFR, trafo LC sau grup electrogen;

in col. 6 – se trece tipul transformatorului de putere ce alimenteaza instalatiile de topire a zapezii;

in col. 7 – raportul de transformare a tensiunii;

in col. 8 – puterea postului trafo sau a sursei de alimentare cu energie in kVA;

in col. 9 – se trec date despre puterea motorului grupului electrogen in CP;

in col. 10 – se trec date despre puterea generatorului grupului electrogen in kW.

In coloanele 11 ÷ 13 se trec date despre instalatiile de topire a zapezii:

in col. 11 – se trec numerele schimbatoarelor de cale prevazute cu instalatii de topire a zapezii;

in col. 12 – se trece puterea instalata pentru fiecare schimbator de cale;

in col. 13 – se trece puterea instalata pe instalatiile de topire a zapezii pentru fiecare post trafo sau sursa de alimentare cu energie in kVA.

Situatia se completeaza cu o schita din care sa reiasa clar amplasarea si felul instalatiilor prevazute in situatie. Situatia si schita aferenta se completeaza de catre Centrul de Electrificare sau Divizia de Electrificare impreuna cu Sectia CT sau Divizia de Instalatii; datele sunt certificate de catre seful de Centru si Seful sectiei CT, prin semnatura si stampila, pentru conformitate. Orice modificare a situatiei din teren se va reactualiza in acelasi mod de catre seful de Centru de electrificare.


Situatia constructiilor, instalatiilor si utilajelor pentru apararea impotriva incendiilor


Tabelul se completeaza astfel:

in col. 1÷12 se trec numarul de utilaje/dotari si materiale cu privire la gurile de apa, dupa cerintele formularului;

in col. 13÷19 se trec date privind pichetii de incendiu:

in col. 13 se trece numarul de picheti;

in col. 14÷19 se trec numarul de utilaje/dotari si materiale, dupa titlurile coloanelor din formular.

in col. 20-25 se trec date despre dotarea cladirilor. In col. 20 se trece numarul incaperilor dotate cu materialele prevazute in col. 21 - 25, in care se evidentiaza numarul de utilaje si materiale dupa titlurile formularului.

in col. 26÷ 28 se trec date privind sursa de apa:

in col. 26 se trece felul sursei de apa: fantana, castel de apa;

in col. 27 se trece debitul sursei de apa (mc/h);

in col. 28 se trece presiunea sursei de apa (atm).

col. 29 este rezervata pentru “Observatii.

Situatia se completeaza de catre seful de statie in colaborare cu Agentia de Exploatare Patrimoniu. Agentia de Exploatare Patrimoniu intocmeste si schita cu amplasarea hidrantilor si a surselor de apa, iar seful de statie o completeaza cu amplasarea mijloacelor de stins incendiile. Sefii celor doua unitati certifica datele prin semnatura si stampila.


Situatia trecerilor la nivel


Situatia cuprinde date care intereseaza exploatarea statiei din punct de vedere tehnic.

In coloana 1 se inscrie sectia L de care apartin din punct de vedere al intretinerii L, statia si trecerile la nivel.

In coloana 2 se inscrie districtul L de care apartin din punct de vedere al intretinerii L, statia si trecerile la nivel.

In coloana 3 se inscrie sectia CT de care apartin din punct de vedere al intretinerii CT, statia si trecerile la nivel.

In coloana 4 se inscrie districtul CT de care apartin din punct de vedere al intretinerii CT, statia si trecerile la nivel.

Col. 5 - 29 se completeaza cu km si hm la care se gasesc treceri la nivel cu circulatia rutiera dirijata, din incinta statiei si din linie curenta, pe directii, precum si cu datele cerute de coloanele tabelului, despre introducerea lor in instalatia de centralizare, modul de actionare, pozitia normala, cine o manipuleaza, distanta la care se gaseste de la locul de manipulare si modul de anuntare a trenurilor, in care se va arata, dupa caz, telefon sau sonerie.

Col. 30 si 31 se completeaza cu km si hm la care se gasesc trecerile la nivel cu circulatie rutiera nedirijata din incinta, respectiv din afara incintei statiei.

Situatia se completeaza de catre seful de statie si seful sectiei L, care certifica datele prin semnatura si stampila si intocmesc si schita cu amplasarea tuturor instalatiilor, constructiilor si trecerilor la nivel trecute in situatie.


Situatia liniilor ferate industriale racordate la infrastructura feroviara publica


Situatia trebuie sa cuprinda LFI racordate la infrastructura feroviara publica.

Situatia se completeaza astfel:

in col. 1 se trece denumirea proprietarului LFI (CNCF CFR SA, operatorul de transport feroviar sau agentul economic proprietar al LFI) deservite de statie;

in col. 2 se completeaza datele privind punctul de racordare a LFI, indicandu-se: linia curenta/numarul liniei din statie sau denumirea LFI intermediare (linie colectoare) la care se racordeaza;

in col. 3 se trece numarul macazului prin care se racordeaza;

in col. 4 se trece pozitia kilometrica (km si hm) a punctului de racordare, in sensul ca pentru cele care au jonctiunea din linie curenta sau direct din liniile statiei se trec km si hm respectiv, iar pentru cele care au jonctiunea prin alta LFI/linie colectoare se trece km si hm la care se afla schimbatorul de cale de jonctiune la liniile statiei;

in col. 5 se trece tipul instalatiei cu care este prevazut schimbatorul de cale prin care este racordata LFI: instalatie de centralizare, instalatie cu incuietori cu chei cu sau fara bloc, fara nici o instalatie; in cazul racordului la una din liniile statiei se trece una din notatiile folosite la situatia 1 coloanele 2 si 43;

in col. 6 se mentioneaza existenta liniei de evitare sau a sabotului de deraiere, dupa caz, prin indicarea initialelor: l. e. – linie de evitare; s. d. – sabot de deraiere; “nu” – daca nu exista nici una din cele doua instalatii;

in col. 7 se trece modul de acoperire a punctului de jonctiune, dupa caz: semnal de trecere (mecanic sau luminos), semnal de manevra (paleta sau semnal luminos);

in col. 8 se indica felul si numarul postului care deserveste racordul LFI, trecand initialele: PMLC – post de macazuri in linie curenta sau BM – biroul de miscare;

in col. 9 se trece denumirea locului unde se pastreaza cheia de la macazul de jonctiune sau de la sabotul de deraiere al LFI;

in col. 10 se trece numarul Regulamentului Tehnic de Exploatare al LFI intocmit conform OG 60/2004, Legii 402/2004 si a Normelor Metodologice publicate prin HG 2299/2004 ;

in col. 11 se trece numarul Autorizatiei de Exploatare al LFI, emisa de catre AFER conform OG 60/2004, Legii 402/2004 si a Normelor Metodologice publicate prin HG 2299/2004;

in coloana 12 se trece numarul Contractului de Exploatare al LFI intocmit conform OG 60/2004, Legii 402/2004 si a Normelor Metodologice publicate prin HG 2299/2004.

Situatia se completeaza de catre sefii sectiilor L, care certifica datele si schita de ansamblu prin semnatura si stampila. Orice modificare a situatiei din teren se va opera in acelasi mod de catre seful de sectie.


12. Situatia instalatiilor de comunicatie


Situatia se completeaza conform cerintelor formularului cu datele caracteristice si de exploatare pentru fiecare utilaj si instalatie in parte, din cartile tehnice ale acestora. Datele privesc utilajele si instalatiile care sunt mijloace de baza ale unitatilor.

Col. 1 ÷ 33 sunt rezervate datelor despre mijloacele de telecomunicatii (telefon, telex, statie de amplificare, statii radio, difuzoare, coloane de convorbiri, automate pentru sunarea trenurilor).

In col. 1÷33 se trece numarul aparatelor si instalatiilor de telecomunicatii existente in statie, conform titlurilor coloanelor din tabel.

Situatia se completeaza de catre SC Telecomunicatii CFR SA. Schita cu amplasarea tuturor posturilor de comunicare, fixe si mobile, se intocmeste de catre Agentia Regionala de Telecomunicatii sau Seful Centrului in raza careia se afla statia. Acesta va certifica datele din situatie prin semnatura si stampila. Orice modificare a situatiei din teren se va opera in acelasi mod de catre seful de sectie.


13. Situatia mijloacelor de restabilire a circulatiei


Situatia cuprinde o serie de date care intereseaza exploatarea in legatura cu mijloacele tehnice de restabilire a circulatiei trenurilor ( tren de interventie si plug de zapada).

In col. 1 - 8 se trec date despre mijloacele de restabilire a circulatiei ( tren de interventie ), astfel:

in col. 1 – numarul macaralei;

in col. 2, 5 si 7 – domiciliul – locul de stationare a trenului de interventie, dupa caz;

in col. 3 si 6– sarcina maxima de ridicare ( tf );

in col. 4 – distanta la care macaraua poate ridica sarcina maxima;

in col. 8 – se inscrie domiciliul vagonului de ajutor;

in col. 9 se mentioneaza felul plugului de zapada (Bjorke, Suedez, etc.)

in col. 10 se mentioneaza numarul plugului de zapada;

in col. 11 se mentioneaza domiciliul plugului de zapada.

Situatia se completeaza de catre seful de statie in colaborare cu Revizoratul Regional de Siguranta Circulatiei.CAPITOLUL III

PRESCRIPTII SPECIFICE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DE MISCARE DIN STATIE


FISA nr. 1

R 005 art. 138 alin. (3) si art. 141 alin. (1) lit. a) si b)

Posturile de macazuri care primesc comenzile de intrare, iesire, trecere

care din acestea repeta comanda respectiva, care raporteaza executarea comenzii

(in statii cu mai multe posturi de revizori de ace)


Pentru fiecare comanda de intrare, iesire, trecere, se stabilesc concret posturile care primesc comanda si care dintre ele repeta comanda, conform cerintelor formularului.

Coloana 6 se completeaza numai de anumite statii, stabilite de Sucursala Regionala CFR, unde la executarea parcursului participa mai multe posturi de macazuri deservite de revizori de ace si unde raportarea executarii comenzii se face de catre un revizor de ace, dupa ce acesta a primit raportarea executarii comenzii si de la celelalte posturi.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 2

R 005 art. 49, art. 77 alin. (3), (4) si art. 79 alin. (4)

Timpul necesar de retragerea si oprirea manevrei in vederea primirii, trecerii sau expedierii unui tren

Modul in care se face retragerea ordinului de circulatie care permite depasirea la manevra a semnalelor luminoase la care arde o lumina rosie sau a semnalelor luminoase de manevra cu lumina albastra


Se completeaza conform cerintelor formularului. Timpii se stabilesc pe baza de calcule si se verifica prin cronometrari. Valorile inscrise in col. 2 trebuie sa fie cel putin egale cu diferentele (col. 8) – (col. 4) si (col. 9)–(col. 5) iar valorile inscrise in col. 3 trebuie sa fie cel putin egale cu diferentele (col. 10) – (col. 6) si (col. 11) – (col. 7). Atat la stabilirea timpilor de iesire, cat si a timpilor pentru retragerea si oprirea manevrei se au in vedere situatiile cele mai defavorabile.

In statiile unde pe distanta drumului de franare panta este mai mare de 15 ‰ in sensul dinspre linia curenta spre statie, timpul de retragere si oprire a manevrei se stabileste in amanunt astfel incat manevra sa fie retrasa si oprita inainte de acordarea caii libere iar pe sectiile inzestrate cu BLA, inainte de ora plecarii trenului din statia vecina.

Se stabileste modul in care IDM retrage ordinul de circulatie care permite depasirea la manevra a semnalelor luminoase la care arde o lumina rosie sau a semnalelor luminoase de manevra cu lumina albastra. Se stabileste modul in care IDM dispozitor se convinge ca ordinul de circulatie care a permis depasirea la manevra a semnalelor luminoase la care arde o lumina rosie sau a semnalelor luminoase de manevra cu lumina albastra a fost restituit celui care l-a emis.

Fisa se intocmeste de seful statiei .


FISA nr. 3

R 005 art. 163 alin. (1)

Verificarea liniei de primire-trecere si a parcursurilor de intrare-iesire,

cand vizibilitatea nu este asigurata pe toata lungimea liniei de primire-trecere si a parcursului de intrare-iesire a trenului, precum si pe timp cu vizibilitate redusa


Se completeaza conform cerintelor formularului in cazurile cand, datorita conditiilor locale sau situatiei existente in momentul verificarii nu este asigurata vizibilitatea pe toata lungimea liniei de primire-trecere si a parcursului de intrare-iesire si se stabileste procedura de verificare a liniei si a parcursului pe timp cu vizibilitate redusa.

Vizibilitatea poate fi limitata de liniile in curba, amplasamentul cabinelor fata de dispozitivul de linii, si altele asemenea, fie datorita situatiei existente in momentul verificarii, cand una sau mai multe linii vecine sau alaturate cu linia care se verifica sunt ocupate.


FISA nr. 4

R 005 art. 146 alin. (1) lit. a), art. 152 lit. a) d) e) f) g) i), 153 alin. (1) lit. a), art. 155 alin. (2) lit. c) d) alin. (3)

I 250 art. 15 alin. (2)

Postarea agentilor in vederea supravegherii prin defilare pentru intrarea, iesirea sau trecerea trenurilor

Avizarea de catre revizorii tehnici de vagoane a eventualelor pericole constatate la trenul defilat


Se completeaza conform cerintelor formularului, stabilindu-se locul unde se posteaza personalul prevazut cu atributii de defilare a trenului (revizorii tehnici de vagoane, IDM, acarii de la posturile de macazuri deservite de mai multi acari sau de revizori de ace si acari, agentii din statia inzestrata cu instalatie CED pe sectii fara BLA si cei de la posturile de macazuri din linie curenta), la intrarea, iesirea sau trecerea trenului. Locul postarii se stabileste astfel incat sa fie asigurate securitatea agentilor si posibilitatea supravegherii in conditii optime a liniilor si a zonei macazurilor deservite de acestia.

Se stabileste personalul care efectueaza supravegherea prin defilare a trenurilor care circula prin statie precum si modul de efectuare a supravegherii si de avizare a eventualelor pericole constatate la trenul defilat.

Se stabileste modul operativ prin care se face avizarea eventualelor pericole constatate la trenul defilat; avizarea catre IDM dispozitor se poate face:

personal;

prin instalatii TC.

Se stabileste modul in care imediat dupa avizarea operativa revizorul tehnic de vagoane trebuie sa faca si avizarea scrisa.

Se stabileste cu cat timp inainte de sosirea/trecerea trenului, se avizeaza revizorul tehnic de vagoane al OTF astfel incat acesta sa aiba timp sa se deplaseze la locul stabilit pentru efectuarea defilarii trenului.

Fisa se intocmeste de seful statiei; in cazul in care in statie exista posturi deservite de revizori tehnici de vagoane apartinand OTF, fisa se intocmeste de seful statiei impreuna cu reprezentantii OTF.


FISA nr. 5

R 005 art. 64 alin. 2; art. 208 alin. 3

Verificarea starii de ocupare a liniilor si macazurilor pe teren de catre IDM sau de catre alt agent, inainte de manipularea instalatiilor la manevra pe liniile statiei a drezinelor UAM, a trenurilor cu boghiuri speciale pentru transportul sinelor sau a altor utilaje care nu sunteaza in statiile CED sau CE.


Se va stabili modul de verificare a liniei si a parcursului in statiile centralizate electrodinamic, respectiv electronic, in cazurile in care:

instalatia CED sau CE nu functioneaza;

instalatia CED sau CE functioneaza, dar sectiunile izolate prezinta ocupat, iar pe teren sunt libere, sau dupa eliberarea sectiunilor de catre vehicule feroviare care nu sunteaza (drezinelor UAM, a trenurilor cu boghiuri speciale pentru transportul sinelor sau a altor utilaje).

Se stabileste agentul statiei (in cazul in care exista acest agent) care preia atributiile prevazute in art. 64, alin.2 din R 005.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 6

R005 art. 134 alin. (3) si art. 173 alin. (2)

Modul cum se convinge impiegatul de miscare ca trenul a oprit la semnalul de intrare,

acolo unde nu se poate convinge personal sau prin raportarea acarului sau pazitorului de bariera


Se stabileste modul cum se convinge impiegatul de miscare ca trenul a oprit la semnalul de intrare, atat acolo unde nu se poate convinge personal si nici prin raportarea acarului sau pazitorului de bariera, in functie de situatia locala si de posibilitatile existente, cat si pe timp de vizibilitate redusa.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 7

RETF 002 art. 197 alin. (2)

R005 art. 174 alin. (2)

Ordinea de primire a trenurilor cand se apropie de semnalele de intrare simultan doua trenuri, din care cel putin unul are prevazuta oprire, iar statia nu are asigurate conditii pentru primiri simultane de trenuri


Se completeaza conform formularului, stabilindu-se ordinea de primire a trenurilor cand doua trenuri se apropie de semnalele de intrare, simultan, din directii opuse sau din directii alaturate, din care cel putin unul are prevazuta oprire iar statia nu are asigurate conditii pentru primirea simultana de trenuri, tinandu-se seama de conditiile de oprire, respectiv de demarare de la semnalul de intrare, in functie de profilul in lung al liniei inaintea semnalului de intrare.

Fisa se intocmeste de seful statiei in colaborare cu Divizia Trafic.


FISA nr. 8

RETF 002 art. 190

R005 art. 165 alin. (3)

Ocuparea liniilor de primire-expediere cu vehicule feroviare


In situatii bine justificate, cand organizarea lucrului in statie impune ocuparea temporara cu vehicule feroviare a unor linii de primire-expediere, trebuie sa se stabileasca aceste linii, intervalul de timp in care se vor ocupa, pe baza graficului de ocupare a liniilor si justificarea duratei de ocupare.

Se va arata modul de eliberare a acestora tinandu-se seama ca ocuparea liniilor respective sa nu influenteze negativ desfasurarea circulatiei si manevrei.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 9

R005 art. 179 lit. b)

Modul in care IDM dispozitor, in statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, se convinge de oprirea

efectiva a trenurilor in statie, in statiile in care nu poate controla personal


In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, in care IDM dispozitor nu poate controla personal oprirea trenului, se stabileste modul in care acesta se asigura ca trenul a oprit.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 10

R005 art. 23 alin. (8), art. 31 alin. (4) lit. b si art. 149

Modul de procedare in statii in cazul nefunctionarii instalatiilor CED, CE sau SCB

sau in cazul circulatiei trenurilor pe linie falsa


Se stabileste modul de procedare in cazul nefunctionarii instalatiei, intreruperii alimentarii electrice de la retea sau in cazul circulatiei trenurilor pe linie falsa.

Se stabileste cum se executa parcursul, cine participa, cum se raporteaza, cum se verifica executarea corecta a parcursului, atat pentru circulatia trenurilor, cat si la executarea manevrelor.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 11

R005 art. 177 alin. (4)

Modul de verificare si raportare a gararii trenului in statiile inzestrate cu instalatii CED si CE situate pe sectii cu circulatie fara BLA in care IDM nu se poate convinge personal de gararea lor


Administratorul infrastructurii feroviare stabileste statiile inzestrate cu instalatii CED, CE situate pe sectii de circulatie fara BLA in care IDM nu se poate convinge personal de gararea trenului, se va stabili modul de verificare si raportare a gararii trenului.

Fisa se intocmeste de seful statiei.
FISA nr. 12

R005 art. 17 alin. (19)

Masuri suplimentare de anuntare a trenurilor la posturile de bariera din linie curenta sau din incinta statiei, care deservesc mai multe directii si/sau linii de jonctiune cu infrastructura feroviara privata sau cu linii ferate industriale


Se completeaza conform cerintelor formularului, daca este cazul, stabilind si alte masuri suplimentare, in afara celor prevazute in regulament, de anuntare a trenurilor la posturile de bariera din linie curenta sau din incinta statiei, care deservesc mai multe directii si/sau linii de jonctiune cu infrastructura feroviara privata sau cu linii ferate industriale (cu cat timp inainte se anunta trenul, conditionarea executarii comenzii de anuntarea trenului, etc.).

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 13

R005 art. 217 alin. (5)

Prevederi de amanunt privind circulatia trenurilor la interval de post de miscare


Se reglementeaza in amanunt modul de executare a circulatiei trenurilor la interval de post de miscare.

Fisa se intocmeste de sefii statiilor adiacente postului de miscare.


FISA nr. 14

R005 art. 196 alin. (2)

Reglementari de amanunt cu privire la utilizarea formulei nr. 11 cand la schimbul de telefonograme participa mai mult de doua statii sau posturi de miscare


Sucursala Regionala CFR stabileste reguli de amanunt cu privire la consimtamantul acordat cand la schimbul de telefonograme participa mai mult de doua statii sau posturi de miscare la acordarea cailor libere cu formula nr. 11, aratandu-se procedurile ce se executa in fiecare statie, executantii lor, inregistrarile si locul evidentierii lor, etc.

Fisa se intocmeste de seful statiei in colaborare cu Divizia Trafic.


FISA nr. 15

RETF 002 art. 197 alin. (2)

R005 art. 249

Reglementari privind primirea simultana a trenurilor din directii opuse, precum si expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren in acelasi sens de mers, in statii unde datorita situatiei locale nu pot fi create parcursuri compatibile


In statiile fixate de Sucursalele Regionale CFR unde datorita situatiei locale nu pot fi create parcursuri compatibile pentru primirea simultana a trenurilor din directii opuse, precum si pentru expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren in acelasi sens de mers, Sucursala Regionala CFR poate stabili reglementari specifice proprii, inscrise in aceasta fisa, in care se stabilesc modurile de lucru in legatura cu primirea simultana a trenurilor din directii opuse sau expedierea unui tren, simultan cu primirea altui tren in acelasi sens de mers.

Fisa se intocmeste de catre seful statiei in colaborare cu Divizia Trafic.

FISA nr. 16

R005 art. 158 alin. (4)

Reglementari privind executarea serviciului de miscare in statii tehnice si de triere cu volum mare de lucru,

care se afla sub conducerea a doi sau mai multi IDM dispozitori


In statiile tehnice si de triere cu volum mare de lucru in care serviciul nu poate fi in subordinea unui singur IDM dispozitor si al caror dispozitiv de linii permite separarea in zone distincte de circulatie si/sau manevra, stabilite de Sucursala Regionala CFR, se reglementeaza executarea serviciului de miscare, organizarea lucrului, zonele statiei in care dispune fiecare IDM dispozitor, modul de colaborare intre acestia astfel incat sa nu se produca imixtiuni in executarea sarcinilor de serviciu, pentru a fi asigurata siguranta circulatiei si manevrei vehiculelor feroviare.

Statiile in care se executa serviciul de miscare sub conducerea a doi sau mai multi IDM dispozitori se stabilesc de catre conducerea Sucursalei Regionale CFR.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 17

R005 art. 298 alin. (2)

Sensul cu prioritate pe distantele de circulatie

unde circula in acelasi sens atat trenuri numerotate fara sot cat si trenuri numerotate cu sot


Se stabileste de Sucursala Regionala CFR, sensul de prioritate pe distantele de circulatie unde circula in acelasi sens atat trenuri numerotate fara sot cat si trenuri numerotate cu sot, care trebuie sa fie respectate in cazul intreruperii tuturor mijloacelor de comunicatie, avandu-se in vedere intensitatea circulatiei, distanta dintre punctele de sectionare, etc.

Fisa se intocmeste de seful statiei in colaborare cu Divizia Trafic.


FISA nr. 18

RETF 002 art. 171 alin. (2)

R005 art. 43 alin. (3), art. 54 alin. (1), (2), (3), art. 61 alin. (3)

R006 art. 7 alin. (2)

I 328 art. 34 alin. (2)

Personalul care executa manevra si modul de executare a acesteia


Se stabileste personalul care executa manevra respectiv cine este conducatorul manevrei, atat in statii cu partida de manevra locala, cat si in restul statiilor (partida de manevra alcatuita din minim 2 membri).

Se precizeaza ce operatii de manevra se executa de fiecare partida de manevra, in cazul in care exista mai multe partide de manevra.

Se arata cum se executa manevra cu locomotiva (impingere, tragere, imbrancire, triere pe cocoasa sau plan inclinat, etc.).

In statiile aprobate de catre conducerea Sucursalei Regionale CFR se vor face reglementari privind modul de executare a manevrei vagoanelor de calatori cu usile deschise.

Se stabileste modul de efectuare a manevrei cu vagoanele de calatori si marfa in statiile in care liniile au raza curbei mai mica de 150 m.

La impingerea garniturilor trenurilor de calatori pe liniile infundate, prevazute cu peron si opritor fix, se stabileste in amanunt modul de utilizare a dispozitivului suplimentar de franare.

Se stabileste modul de executare a manevrei vehiculelor feroviare incarcate cu transporturi exceptionale pe liniile statiei, avand in vedere situatia concreta si liniile pe care este permisa circulatia si manevra acestora.

Se arata daca se admite efectuarea manevrei vehiculelor feroviare cu locomotiva in actiune intercalata, precum si cu doua locomotive in actiune simultan si cazurile speciale cand se executa astfel de manevre.

In statiile in care se efectueaza manevra si cu alte vehicule feroviare motoare, cum ar fi locotractoare sau utilaje automotoare pentru mecanizare (UAM), se vor stabili reglementari privind executarea manevrei cu vehiculul respectiv, in care se arata: operatiile de manevra care se executa, cine executa manevra cu acesta, liniile pe care se executa manevra, tonajul maxim admis, viteza maxima de manevra, cum se asigura oprirea si alte masuri suplimentare in functie de conditiile specifice de lucru din statie.

Fisa se intocmeste de seful statiei. In cazul in care in statie isi desfasoara activitatea simultan 2 sau mai multe partide de manevra apartinand aceluiasi OTF sau OMF, fisa se intocmeste impreuna cu reprezentantul OTF sau OMF.


FISA nr. 19

R005 art. 47 alin. (2)

Zonele de manevra ale statiei


Se completeaza conform cerintelor formularului, stabilind concret limitele zonelor de manevra, astfel incat la executarea manevrelor simultane in zone vecine, sa fie asigurate conditii de siguranta a lucrului la manevra.

Fiecare statie trebuie sa aiba cel putin doua zone de manevra.

In functie de situatia locala, daca nevoile de exploatare impun, in anumite statii stabilite de Sucursala Regionala CFR se vor stabili conditiile in care pot fi executate simultan manevre in aceeasi zona de manevra, astfel incat sa fie asigurate conditii de siguranta a lucrului la manevra.

Se stabilesc conditiile in care locomotiva de manevra trece dintr-o zona de manevra in alta, precum si conditiile in care circula convoaiele de manevra dintr-o grupa in alta in statiile tehnice si de triere, astfel incat sa fie asigurata siguranta lucrului la manevra.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 20

RETF 002 art. 179 alin. (9)

R005 art. 45 alin. (1) lit. a) si art. 65 alin. (4)

R006 art. 5 alin. (2), art. 31 alin. (1), alin. (3)

I 250 art. 35 alin. (1) si (3)

Tonajul maxim cu care se executa manevra si procentul de masa

franata care trebuie asigurat convoiului de manevra, limitari de viteza la manevra


Se stabileste tonajul maxim cu care se executa manevra, corespunzator caracteristicilor tehnice ale vehiculelor feroviare motoare utilizate si rezistentei caracteristice a liniilor.

Se stabileste procentul de masa franata care trebuie asigurat convoiului de manevra, corespunzator spatiului rezervat manevrei, declivitatii, vitezei maxime admise si conditiilor locale.

Se arata cum se realizeaza procentul de masa franata, prin precizarea „obligatiei conducatorului manevrei de a verifica, inainte de iesirea la manevra, daca convoiul are asigurata franarea la procentul stabilit cu franele automate in actiune respectiv franele de mana ocupate de agenti.

Se stabilesc limitarile de viteza la manevra impuse de anumite cauze locale, daca exista, care nu permit executarea manevrei decat cu o anumita viteza redusa.

In restul cazurilor se aplica prevederile R006, precizandu-se „viteza reala cu care se manevreaza se reduce, de la caz la caz in timpul executarii manevrei, in functie de limitarile impuse de: aparate de cale, linie, panta, vizibilitate, intemperii, vizibilitatea semnalelor, spatiul rezervat manevrei, astfel incat sa se poata asigura oprirea vehiculelor la locul stabilit fara a produce avarierea vehiculelor feroviare sau avarierea si deplasarea incarcaturii”.

Tonajele maxime corespunzatoare tipului locomotivelor de manevra si procentele de masa franata calculate pe trepte de franare si trepte de viteza se stabilesc de Divizia Trafic si se comunica statiilor.

Reprezentantii OTF care isi desfasoara activitatea in statie, vor furniza datele cu privire la mijloacele de tractiune utilizate.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 21

R005 art. 59 alin. (5)


Reglementari de amanunt referitoare la efectuarea manevrei prin imbrancire


Manevra prin imbrancire se executa numai acolo unde sunt indeplinite conditiile pentru executarea acesteia, in conformitate cu prevederile din Regulamentul de exploatare tehnica feroviara.

Se va arata daca manevra prin imbrancire este admisa pe toate liniile statiei sau numai pe anumite linii din statie precizandu-se si zonele sau liniile unde manevra prin imbrancire este interzisa.

In statiile unde exista rampe peste 2,5 ‰ trebuie sa se precizeze ca „manevra prin imbrancire in rampe peste 2,5 ‰ este admisa numai daca grupul de vagoane imbrancite are frane de mana suficiente, in buna stare de functionare, ocupate de agenti care sa asigure oprirea si mentinerea pe loc a vagoanelor”.

Se vor arata, dupa caz, ce alte conditii sau masuri trebuie indeplinite in plus fata de cele prevazute in R 005 la executarea manevrei prin imbrancire.

In statiile unde nu este admisa executarea manevrei prin imbrancire, in fisa se inscrie: „Nu este admisa manevra prin imbrancire”.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 22

RETF 002 art. 172 alin. (2)

R005 art. 60 alin. (6)

R006 art. 5 alin. (4)

Reglementari cu privire la efectuarea manevrei prin triere pe cocoasa sau plan inclinat; vitezele de impingere a convoiului de vagoane la triere


Se reglementeaza modul de executare a manevrei prin triere pe cocoasa sau plan inclinat in statiile unde exista astfel de dispozitive de triere. Se stabileste numarul maxim de osii si tonajul brut maxim ale unui grup de vagoane ce se poate manevra prin triere.

In fisa se stabilesc reglementari in plus fata de prevederile R005, care trebuie respectate la efectuarea manevrei prin triere: cate vagoane se triaza intr-un grup, cum se triaza un grup de vagoane incarcate si goale, cum se triaza un grup de vagoane pe 2 si 4 osii, ce masuri suplimentare trebuie aplicate pe timp cu vizibilitate redusa, etc.

In statiile inzestrate cu semnale luminoase de triere se vor stabili vitezele de impingere a convoiului de vagoane la triere, in ordinea crescatoare corespunzatoare succesiunii indicatiilor: galben, galben clipitor, verde, verde clipitor.

Fisa se intocmeste de seful statiei impreuna cu reprezentantul OTF care desfasoara activitate de manevra prin triere in statie.
FISA nr. 23

RETF 002 art. 201

R005 art. 80 alin. (2)

Conditii suplimentare de siguranta stabilite in statiile tehnice si de triaj, unde se executa manevra simultan cu primirea sau expedierea trenurilor de marfa si a trenurilor formate din vagoane goale de calatori


In statiile tehnice si de triaj cu un volum mare de manevra, stabilite de Sucursala Regionala CFR, unde nu se poate asigura separarea parcursurilor de circulatie de parcursurile de manevra, se admit miscari de manevra cu acces la parcursul de primire sau expediere, precum si cu acces la continuarea parcursului de primire a trenurilor de marfa si similare lor si a trenurilor formate din vagoane goale de calatori sau pe continuarea acestor parcursuri, dar trebuie asigurate conditii minime prevazute in R005 art. 80 alin. (1) si (2).

In fisa se vor prevedea, daca este cazul, alte conditii in functie de situatia locala in plus fata de cele prevazute in R005 art. 80 alin. (1) si (2) si RETF art. 201. De asemenea se vor nominaliza liniile pe care se admite executarea manevrei in conditiile de mai sus.

La executarea manevrei pe continuarea parcursului de primire, cu acces la parcursul de primire sau la parcursul de expediere, in mod obligatoriu se vor aviza prin ordin de circulatie mecanicul si conducatorul manevrei.

In statiile de triere se poate organiza trierea simultan atat cu primirea unui tren in grupa A, respectiv cu expedierea unui tren din grupa B, cat si cu alte miscari de manevra specifice activitatii statiei, care se vor nominaliza, asigurand conditiile minime prevazute in R005 art. 80 alin. (1) si (2).

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 24

R005 art. 10 alin. (2) lit. b), art. 66 alin. (1) lit. a) si alin. (3), (4) si (6)

Personalul care verifica si inscriptioneaza sabotii de mana inainte de darea lor in folosinta;

situatia repartizarii, modul de utilizare si de paza a sabotilor de mana


Se stabilesc tipurile de saboti folositi pentru fiecare linie din statie.

Se stabileste personalul care verifica sabotii de mana cu sablonul corespunzator tipului de sina si ii inscriptioneaza inainte de darea lor in folosinta.

Se completeaza conform cerintelor formularului numarul si numerotarea sabotilor de mana posturile la care sunt repartizati, locul unde se gasesc si personalul care ii are in grija, scopul in care sunt folositi (asigurarea vagoanelor, oprirea vagoanelor imbrancite sau triate). Se stabileste modul de evidentiere in registru a liniei si vagonului la care sunt aplicati.

Se vor stabili zonele unde este interzisa asezarea sabotilor de mana si modul de marcare al acestora pe teren.

Se vor stabili de asemenea si modul de utilizare si de asigurare a pazei sabotilor aflati in teren.

Pentru statiile cu manevra intensa se vor stabili si alte prevederi, dupa caz, in plus fata de cele prevazute in R005 si de normele de securitate a muncii cu privire la modul de utilizare a sabotilor de mana (cate vagoane dintr-un grup se pot prinde la sabot, cate vagoane incarcate, cate vagoane goale; cand intr-un grup sunt vagoane pe 2 si 4 osii, primul vagon din grup trebuie sa fie pe 4 osii, etc.).

Fisa se intocmeste de seful statiei; in cazul in care in statie exista posturi deservite de personal OTF fisa se intocmeste de seful statiei impreuna cu reprezentantii OTF.
FISA nr. 25

R005 art. 69 alin. (2), art. 70, art. 72 alin. (3), art. 76

Reglementari de amanunt privind asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii


Se stabileste concret pentru fiecare linie, zona de manevra sau grupa de linii modul in care se asigura materialul rulant, procentul de franare necesar pentru mentinerea pe loc, in functie de declivitatea maxima a liniilor. Pentru liniile care au declivitate mai mare de 2 ‰ se arata ca „franele de mana trebuie sa asigure cel putin procentul de masa franata necesar pentru mentinerea pe loc”, se precizeaza cine face asigurarea materialului rulant, cine verifica si raspunde in continuare de asigurare. Se stabilesc masurile suplimentare de asigurare a vehiculelor feroviare in caz de vant puternic; se stabileste cine decide daca este vant puternic si procedura de lucru in acest caz.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 26

R005 art. 44 alin. (4), art. 86 alin. (2), art. 87

I 250 art. 6, alin. (1) lit. a) si alin. (2) lit. b), q) si t)

Modul de acoperire a garniturilor trenurilor dupa terminarea operatiilor de compunere si a vagoanelor aflate la liniile de incarcare-descarcare


Se stabilesc liniile din statie afectate efectuarii reviziei tehnice si probei de frana la garniturile sau grupurile de vagoane compuse in statie sau pe LFI racordate din statie.

Se stabileste modul de acoperire a garniturilor sau grupurilor de vagoane dupa terminarea operatiilor de compunere a acestora, in vederea efectuarii reviziei tehnice si a probei de frana la vagoane de catre personalul de vagoane.

Se arata cum se efectueaza acoperirea garniturilor sau grupurilor de vagoane de catre personalul de vagoane, cum  se fac comunicarile, si unde si de catre cine se inregistreaza acestea. Se stabileste cine ridica discul rosu de acoperire in vederea legarii locomotivei la tren sau in vederea expedierii trenului.

Se stabileste in amanunt modul de executare a manevrei la liniile acoperite cu discuri rosii mobile, dupa avizarea personalului care executa interventii sau reparatii la vagoane, respectiv care participa la incarcarea-descarcarea vagoanelor si numai dupa ridicarea discurilor rosii.

Se precizeaza obligatia personalului de vagoane de a nu incepe operatiunile de revizie tehnica si de proba a franelor , decat dupa ce garniturile sau grupurile de vagoane au fost acoperite in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare.

Se stabilesc obligatiile personalului care efectueaza acoperirea garniturii sau grupurilor de vagoane privind iluminarea discurilor rosii pe timp de noapte.

Se stabileste personalul care solicita ridicarea discurilor rosii inainte de inceperea manevrei la liniile la care se efectueaza incarcarea / descarcarea vagoanelor.

Fisa se intocmeste de seful statiei. In cazul statiilor cu revizie de vagoane sau posturi de revizie de vagoane, fisa se intocmeste de catre seful statiei impreuna cu reprezentantii OTF de care apartin acestea.


FISA nr. 27

R005 art. 55 alin. (2)

Liniile destinate depozitarii vagoanelor incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibililor; conditiile de introducere, depozitare si scoatere a acestora


Se stabilesc liniile destinate depozitarii vagoanelor incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibilelor    si conditiile de introducere, depozitare si scoatere a acestora, macazurile prin care se face acoperirea liniei, precum si cine face asigurarea, acoperirea cu discuri rosii respectiv cine face eclisarea acestor macazuri.

In fisa trebuie precizat ca „izolarea franei automate si de mana trebuie sa se faca inainte de incarcare sau imediat dupa terminarea incarcarii vagonului si pe ambele parti, astfel incat manevrarea acestor vagoane sa nu se faca cu franele in actiune”.

In fisa trebuie precizat ca izolarea franei automate si de mana trebuie sa se faca de catre personalul OTF inainte de punerea vagoanelor la incarcare.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


Fisa nr. 28

I 328 art. 15 alin. (3) si art. 33 alin. (2) lit. k)

Personalul care face verificarea transporturilor exceptionale


In statiile de incarcare, de frontiera la intrare in tara, de transbordare din parcurs se stabileste personalul care efectueaza verificarea transporturilor in vederea identificarii transporturilor exceptionale (din categoria celor agabaritice sau cu tonajul depasit), astfel:

din partea administratorului/gestionarului infrastructurii publice;

din partea operatorilor de transport feroviar care isi desfasoara activitatea in statie.

Se stabileste personalul OTF care dupa descarcarea transporturilor exceptionale constata starea stelajelor acestor vagoane daca exista si verifica fixarea lor pe vagon.

Fisa se intocmeste de seful statiei impreuna cu reprezentantii OTF care isi desfasoara activitatea in statie.


FISA nr. 29

R005 art. 46 alin. (2)

Reglementari privind transmiterea comunicarilor de executare a manevrelor prin radiotelefon sau megafon


Se arata felul instalatiilor folosite (instalatii RTF fixe, mobile, portabile, coloane de convorbiri, megafoane), cui au fost repartizate si cine le foloseste.

Se precizeaza atat regulile care se aplica pentru ca toate comunicarile sa fie clare si distincte, cat si modul de transmitere, de receptionare si de confirmare a dispozitiilor, astfel incat sa nu se produca confuzii sau interpretari gresite in legatura cu activitatea de manevra.

Fisa se intocmeste de seful statiei impreuna cu organele de specialitate din cadrul SC Telecomunicatii CFR SA/ Diviziei Instalatii si dupa caz cu reprezentantii OTF care isi desfasoara activitatea in statie.


FISA nr. 30

R005 art. 43 alin. (4) si (7)

Repartizarea sarcinilor privind conducerea si executarea manevrei intre IDM dispozitor, operatorul de manevra (RM) si IDM exterior


Sucursala Regionala CFR stabileste statiile in care se intocmeste fisa, in functie de volumul activitatilor de manevra, la solicitarea OTF.

Se stabilesc concret zonele de manevra in care dispune fiecare IDM si operator de manevra al OTF asupra conducerii si executarii manevrei, astfel incat sarcinile si responsabilitatile sa fie distincte, bine precizate si sa se elimine imixtiunile.

Fisa se intocmeste de seful statiei impreuna cu reprezentantii OTF care isi desfasoara activitatea in statie .FISA nr. 31

R005 art. 37 alin. (10), art. 42 alin. (4)

Personalul AIF/GIF care inmaneaza ordinul de circulatie la trenurile de marfa si

primeste aratarea vagoanelor si pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului


Se stabileste personalul care, din ordinul IDM dispozitor, inmaneaza ordinul de circulatie la trenurile de marfa.

De asemenea, in statiile in care nu exista personal al OTF, atat in cazurile in care se schimba locomotiva trenului, cat si in cele in care se scoate locomotiva de pe tren, se stabileste personalul AIF/GIF care primeste aratarea vagoanelor si pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 32

R006 art. 5 alin. (4)

Conditiile de trecere si vitezele de circulatie peste basculele-pod


Se reglementeaza conditiile de trecere si vitezele de circulatie a vehiculelor feroviare peste basculele-pod, in functie de caracteristicile constructive ale acestora.

Fisa se intocmeste de seful statiei pe baza datelor furnizate de detinatorul basculei pod.


FISA nr. 33

I 328 art. 16 alin. (1), art. 25 alin. (1), (2), art. 26 alin. (5), art. 33 alin. (2) lit. a)

I 311

Liniile pe care se efectueaza verificarea, masurarea si identificarea transporturilor exceptionale

Liniile pe care se poate efectua circulatia si manevra transporturilor exceptionale si liniile pe care se pot depozita transporturile exceptionale

Liniile pe care este interzisa actionarea plugului de zapada


Se stabilesc:

liniile afectate desfasurarii operatiunilor de verificare si masurare a transporturilor in vederea identificarii transporturilor exceptionale (din categoria celor agabaritice sau cu tonajul depasit);

liniile de primire, de expediere sau de primire-expediere ale statiei pe care sunt asigurate conditiile de circulatie si manevra a transporturilor exceptionale;

liniile statiei, altele decat cele de mai sus, pe care sunt asigurate conditiile de manevra a transporturilor exceptionale;

liniile pe care se pot depozita transporturile exceptionale;

liniile statiei pe care este interzisa circulatia si manevra transporturilor exceptionale;

liniile statiei pe care este interzisa actionarea plugului de zapada, conform conditiilor stabilite in I 311 privind modul de actionare a plugului de zapada

La stabilirea acestor linii se vor lua in considerare cazurile care pot apare, astfel:

vagonul este incarcat pe liniile publice ale statiei – verificarea si masurarea in vederea identificarii se fac pe aceeasi linie, cu asigurarea conditiilor pentru manevra vagonului in statie in vederea atasarii la tren;

vagonul este incarcat pe LFI – verificarea si masurarea in vederea identificarii se fac pe LFI in cauza, cu asigurarea conditiilor pentru aducerea vagonului in statie in vederea atasarii la tren;

vagonul sosit incarcat este verificat in statia din parcurs – se stabilesc liniile pe care sunt asigurate conditiile tehnice pentru desfasurarea activitatii de verificare;

vagonul se amenajeaza cu contur de lemn – verificarea si masurarea se fac pe aceeasi linie, cu asigurarea conditiilor pentru manevra vagonului in statie in vederea atasarii la tren;

conditiile stabilite in I 311 privind modul de actionare a plugului de zapada.

Fisa se intocmeste de seful statiei impreuna cu seful sectiei de intretinere a caii la care este arondata statia.


FISA nr. 34

RETF 002 art. 173 alin. (2)

R005 art. 62 alin. (5)

Reglementari de amanunt privind executarea manevrei in linie curenta


Se stabilesc conditiile in care operatorul de transport feroviar sau operatorul de manevra feroviara executa manevra in linie curenta.

Se stabilesc conditiile in care se executa introducerea/scoaterea vagoanelor pe LFI care se ramifica din linia curenta, tonajul, lungimea, viteza, procentul de masa franata a convoiului, cum se asigura convoiul, mentinerea pe loc, procentul de masa franata necesar pentru mentinere si alte precizari in functie de conditiile specifice prevazute in Regulamentul Tehnic de exploatare al LFI.

Daca la punctele de ramificatie exista portiuni de linie curenta cu declivitatea mai mica de 3‰, unde pot stationa vagoane, se va mentiona lungimea acestora si felul cum sunt marcate.

Fisa se intocmeste de seful statiei. OTF/OMF vor furniza datele tehnice privind mijloacele de tractiune utilizate.


FISA nr. 35

R005 art. 63 alin. (1)

Macazurile si sabotii de deraiere care pot fi manipulate / manipulati la manevra si de un agent din partida care executa manevra


Fisa se completeaza, conform cerintelor formularului, de catre seful statiei, numai in cazul cand in statie exista macazuri/saboti de deraiere care se manipuleaza de agenti din partida de manevra a OTF sau OMF


FISA nr. 36

R005 art. 9 alin. (15)

Verificarea personalului agentilor economici inainte de a incepe manevra pe liniile statiei


Se completeaza conform cerintelor formularului.

Se mentioneaza modul si locul in care AIF/GIF verifica daca personalul care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat si in stare corespunzatoare indeplinirii serviciului precum si daca vehiculul feroviar motor care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat din punct de vedere tehnic, conform reglementarilor specifice in vigoare.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 37

R005 art. 82 alin. (1)

Manevra de introducere/scoatere a locomotivelor si automotoarelor in/din depou/remiza


Se reglementeaza modul in care circula locomotive izolate sau cu vagonul WIT, locomotivele in grup, automotoarele cu sau fara remorci intre depou/remiza si statii si invers, stabilindu-se:

postul de control pe unde intra si ies locomotivele si automotoarele in si din depou/remiza;

modul de cerere si de punere la dispozitie, cine si cum se inregistreaza aceste comunicari;

ce comunicari se fac personalului de locomotiva si cine le face;

modul de intrare in statie a locomotivelor si automotoarelor, respectiv modul de iesire spre la depou/remiza;

modul in care circula locomotivele si automotoarele pe liniile statiei;

obligatiile personalului de locomotiva.

Fisa se intocmeste de seful statiei impreuna cu reprezentantul OTF care are in subordine depoul/remiza.


FISA nr. 38

R005 art. 18 alin. (3) si art. 20 alin. (2)


Repartizarea aparatelor de cale, sabotilor de deraiere, semnalelor si a barierelor mecanice

personalului care asigura manipularea, ingrijirea si iluminarea acestora

Aparatele de cale indepartate de biroul de miscareSe completeaza conform formularului, stabilindu-se modul de repartizare pe posturi a macazurilor, sabotilor de deraiere, semnalelor si a barierelor mecanice, cine face manipularea, ingrijirea si iluminarea acestora.

In statiile CED si CE se stabileste care sunt aparatele de cale indepartate de biroul de miscare.

Fisa se intocmeste de seful statiei. In cazul in care in statie exista posturi deservite de personal OTF fisa se intocmeste de seful statiei impreuna cu reprezentantii OTF.


FISA nr. 39

R005 art. 153 alin. (6)

Modul de avizare catre revizorul tehnic de vagoane a trenurilor la care urmeaza sa se efectueze revizia tehnica


Modul de avizare a revizorului tehnic de vagoane apartinand OTF interesati, de catre IDM, privind trenurile la care urmeaza sa se efectueze revizia tehnica se face astfel:

prin inscriere in Registrul Unificat de Cai Libere, Comenzi si Miscare cu confirmarea sub semnatura de catre organul de vagoane al OTF implicat;

in statiile cu volum mare de activitate – stabilite de catre Sucursala Regionala CFR - sau cu posturi de revizie, avizarea se poate face in registre special infiintate pentru acest scop iar organele de vagoane vor confirma cu numar si ora. Registrele vor fi infiintate la IDM sau la operatorul de manevra (RM) al OTF si la postul de revizie.

Fisa se intocmeste de seful statiei; in cazul in care in statie exista posturi deservite de revizori tehnici de vagoane apartinand OTF fisa se intocmeste de seful statiei impreuna cu reprezentantii OTF.


FISA nr. 40

R005 art. 10 alin. (1)

Functiile si posturile care fac predarea-primirea serviciului in scris


Se stabilesc functiile si posturile care fac predarea-primirea serviciului in scris.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 41

RETF 002 art. 183 alin. (1), art. 238 alin. (3)

Personalul OTF sau OMF care verifica starea tehnica a vehiculelor feroviare care se introduc

in trenuri in statiile unde nu exista personal autorizat pentru efectuarea reviziei tehnice


Fisa se completeaza pentru cazurile unde proba franei nu se efectueaza de revizori tehnici de vagoane apartinand OTF.

Se stabileste personalul operatorului de transport feroviar sau operatorului de manevra feroviara (altul decat revizorul tehnic de vagoane) care verifica starea tehnica a vehiculelor feroviare care se introduc in trenuri, si care efectueaza proba franei si intocmeste nota de frana. In mod uzual acesta este personalul de locomotiva si /sau tren (mecanic de locomotiva, mecanic ajutor, sef de tren, conductor tren sau alt agent instruit si autorizat) care:

a.  completeaza formularul „Nota de frana” conform indicatiilor agentilor care au efectuat proba franei;

b. semneaza „Nota de frana” si foaia de parcurs.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA 42

R 005 art. 157 alin. (1) si (2), art. 179 lit. c)

Modul cum se convinge personalul statiei de existenta semnalelor de cap si fine de tren


Se stabileste personalul care verifica existenta semnalelor de cap si de fine de tren la trenurile in circulatie , precum si modul de efectuare a acesteia.

Se stabileste agentul care raporteaza gararea sau trecerea trenului, complet semnalizat, in cazul in care BLA este defect sau scos din functie sau in cazul in care trenul soseste de pe sectie fara BLA.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 43

R005 art. 215 alin. (4)

Modul in care IDM din statiile inzestrate cu instalatii CED se convinge personal de gararea trenului pe sectii de circulatie inzestrate cu Bloc de Linie Semiautomat


Se stabileste modul in care IDM se convinge personal ca trenul a garat in statiile CED, deservite numai de IDM, pe sectii cu BLSA.

Fisa se intocmeste de seful statiei;


FISA nr. 44

R006 art. 68 alin. (1)

I 250 art. 67 alin.

Modul de transmitere a semnalelor privind efectuarea probelor de frana in

statii in care nu este asigurata vizibilitatea intre locomotiva si ultimul vagon din tren


Se stabileste concret cum se face transmiterea semnalelor privind efectuarea probelor de frana in statii in care nu este asigurata vizibilitatea intre locomotiva si ultimul vagon din tren, cine face aceasta comunicare si prin ce mijloace de comunicatie.

Fisa se intocmeste de seful statiei; in cazul in care in statie exista posturi deservite de personalul OTF, fisa se intocmeste de seful statiei impreuna cu reprezentantul OTF.
FISA nr. 45

R005 art. 23 alin. (7)

Verificarea posturilor de macazuri, a posturilor de bariera si a macazurilor,

in statiile cu mai multi impiegati de miscare in tura


Se stabilesc concret posturile si macazurile ce trebuie verificate (revizuite) de impiegatii de miscare in statii cu mai multi impiegati de miscare in tura.

Fisa se intocmeste de catre seful statiei.


FISA nr. 46

R005 art. 6 alin. (5)

Posturile din linie curenta si posturile indepartate din incinta statiei la care

verificarea personalului se face de personalul care este in serviciu


Se completeaza conform cerintelor formularului, stabilind posturile din linie curenta si posturile indepartate din incinta statiei la care verificarea personalului se face de personalul care este in serviciu.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 47

R005 art. 127, art. 128 alin. (2) si art. 266 alin. (7)

Locul de pastrare a cheilor de la incuietorile macazurilor inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc, care nu intra in programul de zavorare a parcursurilor de primire si expediere


Se stabileste locul unde pastreaza IDM cheile de la incuietorile macazurilor inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc care nu intra in programul de zavorare a parcursurilor de primire si expediere si care deservesc linii destinate stationarii trenurilor de ajutor, de interventie, a vagoanelor incarcate cu marfuri periculoase din categoria „explozibile” sau „radioactive”, linii afectate pentru repararea vagoanelor si linii pe care stationeaza vagoanele ocupate cu oameni.

Se stabileste locul unde se pastreaza tabloul cu cheile incuietorilor macazurilor care dau acces la LFI, care se ramifica din liniile statiei sau din linie curenta.

Se stabileste locul de pastrare a cheilor de la incuietorile macazurilor inzestrate cu incuietori cu chei fara bloc pe perioada suspendarii temporare a serviciului de miscare.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 48

R005 art. 32 alin. (4)

Reglementari de amanunt privind ruperea sigiliilor, scoaterea din functiune

si executarea lucrarilor la instalatii SCB, TC sau IFTE, in statiile unde exista mai multe RRLISC


Se stabilesc posturile care sunt dotate cu RRLISC, si instalatiile pentru care se fac inscrieri in fiecare din acestea.

Reglementarile de amanunt privind ruperea sigiliilor, scoaterea din functiune si executarea lucrarilor la instalatii SCB, TC sau IFTE, sunt stabilite in instructiunile de manipulare a instalatiilor anexa la PTE.

Fisa se intocmeste de seful statiei.
FISA nr. 49

R005 art. 329

Posturile cu impiegatii de miscare exteriori care tin evidenta restrictiilor de viteza


Se stabilesc posturile deservite de IDM exteriori care tin evidenta restrictiilor de viteza.

Restrictiile de viteza se trec pe tabla de evidenta a restrictiilor de viteza din aceste posturi.

Fisa se intocmeste de seful statiei.


FISA nr. 50

R005 art. 57 alin. (1)

Locurile in care se pot executa operatii de incarcare si descarcare a materialelor pulverulente

in statiile cu linii electrificate


In statiile cu linii electrificate se vor stabili locurile in care se pot executa operatii de incarcare si descarcare a materialelor pulverulente, astfel incat sa nu fie afectata linia de contact.

Fisa se intocmeste de seful statiei impreuna cu seful Centrului de electrificare, care semneaza si aplica stampila.


FISA nr. 51

R005 art. 32 alin. (13)

Reglementari de amanunt cu privire la cererea si darea consimtamantului scris

intre IDM si personalul SCB pentru executarea parcursului, cand exista mai multe condici portative


Se stabilesc posturile care au in dotare condici portative.

Reglementarile de amanunt cu privire la cererea si darea consimtamantului scris intre IDM si personalul SCB pentru executarea parcursului se intocmesc aratand modul de lucru efectiv (cine cere consimtamantul, unde si cum se inregistreaza, cine si in ce conditii acorda consimtamantul).

Fisa se intocmeste de seful de statie impreuna cu seful de district SCB, care semneaza si aplica stampila.


Observatii:

Pentru fisele din cuprinsul Capitolul III care nu se completeaza, se va inscrie motivul pentru care nu se completeaza (de ex: nu este admisa manevra prin imbrancire – fisa nr. 21).


ANEXELE PTE

Anexa 1

Reglementari privind organizarea si functionarea statiei


Se stabilesc:

modul de organizare a statiei;

modul de desfasurare a activitatii in punctele de sectionare cu serviciul temporar suspendat, avand in vedere prevederile R 005 art. 6 alin. (6);

compartimentele de lucru si atributiile fiecarui compartiment;

fisele de atributii ale posturilor – pentru fiecare post in parte, dupa structura prezentata in modelul de mai jos;

la stabilirea sarcinilor de serviciu se vor avea in vedere prevederile instructiunilor de serviciu, precizandu-se acolo unde este cazul ce alte sarcini de serviciu trebuie sa indeplineasca personalul, pe langa sarcina principala de serviciu.

Instructiunile proprii de Protectie a Muncii, de Aparare Impotriva Incendiilor si de Protectia Mediului se stabilesc adaptate la conditiile fiecarui loc de munca, conform normelor si legilor in vigoare.

Anexa se intocmeste de seful statiei; in cazul in care in statie exista posturi deservite de personal OTF fisele de atributii ale acelor posturi se intocmesc de seful statiei impreuna cu reprezentantii OTF.


FISA DE ATRIBUTII A POSTULUI (model)


 1. POSTUL:
 2. Pozitia in statul de functii: - pentru personalul TESA;
 3. (2) COMPARTIMENTUL:
 4. (3) STUDII:
 5. (4) RELATII:

– ierarhice;

– functionale.

 1. (5) ATRIBUTII:

Atributii profesionale, de baza pentru indeplinirea sarcinilor postului, altele decat cele din instructii;

Instructiuni proprii, obligatii si raspunderi in domeniul protectiei muncii, in concordanta cu munca prestata si nivelul de responsabilitate;

Instructiuni proprii, obligatii si raspunderi in domeniul Apararii Impotriva Incendiilor;

Obligatii si raspunderi pentru prevenirea sustragerilor si distrugerilor din unitate;

Instructiuni proprii, obligatii si raspunderi in domeniul protectiei mediului.

Data si semnatura de luare la cunostinta a personalului.


Anexa 2

Reglementari privind organizarea si functionarea posturilor din afara incintei statiei care apartin acesteia


Se stabilesc reglementari cu privire la organizarea posturilor de miscare din linie curenta, modul de deservire si functionarea posturilor de macazuri in linie curenta.

Anexa se intocmeste de seful statiei.


Anexa 3

Reglementari privind functionarea instalatiilor CT, SCB, IFTE si TC din statie si privind modul de actionare si functionare a barierelor de tip BAT si SAT amplasate in linie curenta, pe distanta pana la statiile vecine;


Organele CT stabilesc reglementari privind functionarea instalatiilor CT, SCB, IFTE si TC din statie, precum si pentru blocul de linie automat sau semiautomat, instalatie dispecer, barierele automate pe distanta pana la statia (halta de miscare) vecina.


Anexa 4

Reglementari privind functionarea barierelor aflate in linie curenta deservite de pazitori de bariera

R 005 art. 16 alin. (4)


Se intocmesc de catre seful de statie pentru fiecare post de bariera in linie curenta arondat, conform, dupa modelul de „Regulament de functionare a postului de bariera in linie curenta” prezentat in prezentul indrumator, in functie de specificul barierei (pentru pozitia barierei normal deschisa sau pentru pozitia barierei normal inchisa tot timpul sau numai intre anumite ore).

Model REGULAMENT DE FUNCTIONARE A POSTULUI DE BARIERA DIN LINIE CURENTA


Trecerea la nivel se afla intre statiile CFR . . . . . . . si . . . . . la km . . . . .. de pe sectia de circulatie . . . . .

Postul de bariera apartine de statia CFR . . . . . . . . . . .

Distanta de la cabina postului de bariera pana la statiile alaturate este de . . . . km pana la statia CFR . . . . . .., . km pana la statia CFR . . . . . . .. si . km pana la statia CFR . . . . . . . . .

Postul de bariera are legatura prin telefon cu statia CFR . . . . , cu statia CFR . . . .. . . si statia CFR . . . . . . . .

Predarea si primirea serviciului se face la orele . . si orele . . . .

Barierele sunt actionate . . . . . .

Pozitia normala a barierei este . . . . . .. ziua intre orele . . . si noaptea este . . . . .. intre orele . . .

Locul pentru supravegherea prin defilare a trenului de catre pazitorul de bariera este . . . . ..

Postul de bariera este dotat cu sabotii de mana nr. . . si nr. . ., aflati pe rastelul din incinta postului.

Pazitorul de bariera ia cunostinta de circulatia trenurilor din:

 • extrasele din „Tabloul de sosire, garare si plecare al statiei” de la toate statiile adiacente;
 • programul de circulatie saptamanal;
 • dispozitiile scrise date de IDM cu numar si ora in ceea ce priveste circulatia.

Anuntarea plecarii sau trecerii trenului prin statii se face pentru toate trenurile, de catre IDM, cu dispozitie scrisa catre pazitorul de bariera.

a)      De catre statia CFR . . . . . . . . . .cu . . minute inainte de trecerea sau plecarea trenului prin/din statie.

b)      De catre statia CFR . . . . . . . . . .cu . . minute inainte de trecerea sau plecarea trenului prin/din statie

c)      De catre statia CFR . . . . . . . . . .cu . . minute inainte de trecerea sau plecarea trenului prin/din statie.

In cazul in care plecarea/trecerea din/prin statie a unui tren prevazut sa circule nu a fost anuntata de catre IDM, pazitorul de bariera va inchide bariera imediat si va cere informatii din proprie initiativa de la IDM despre circulatia trenului respectiv (pentru barierele cu pozitie normal deschisa).

In cazul in care plecarea/trecerea din/prin statie a unui tren prevazut sa circule nu a fost anuntata de catre IDM, iar la bariera asteapta autovehicule rutiere, pazitorul de bariera nu va deschide bariera si va cere informatii din proprie initiativa de la IDM despre circulatia trenului respectiv (pentru barierele cu pozitie normal inchisa).

Cand este chemat la telefon pe circuitul direct cu IDM, pazitorul de bariera va inchide mai intai bariera, daca pozitia barierei este deschisa si se va prezenta pentru preluarea dispozitiei de anuntare a trenului, sau a altei dispozitii. Dupa notarea dispozitiei in „Registrul de comenzi”, acesta confirma cu numar si ora primirea dispozitiei. Apoi, consulta coloana rosie din extrasul cu mersul trenurilor si daca constata ca sunt mai mult de 10 minute pana cand urmeaza sa treaca un tren, deschide bariera si se posteaza la locul fixat. Cu cel putin 10 minute inainte de sosirea trenului anuntat sau prevazut sa circule pe la postul de bariera, va inchide bariera si se va posta la locul fixat, ziua cu steguletul galben desfasurat, iar noaptea cu felinarul (lanterna) cu lumina alba spre tren, asteptand trecerea trenului. Bariera va fi redeschisa doar dupa trecerea trenului, retragerea manevrei, sau anularea dispozitiei date de IDM.

Pentru posturile de bariera care au pozitia barierei normal inchisa, pazitorul de bariera, dupa notarea si confirmarea cu numar si ora a primirii dispozitiei, consulta coloana rosie din extrasul cu mersul trenurilor. Daca constata ca sunt mai mult de 10 minute pana cand urmeaza sa treaca un tren, iar la bariera asteapta mijloace rutiere, poate deschide bariera inchizand-o dupa trecerea acestora. Cu cel putin 10 minute inainte de sosirea trenului anuntat sau prevazut sa circule pe la postul de bariera, nu va mai deschide bariera si se va posta la locul fixat, ziua cu steguletul galben desfasurat, iar noaptea cu felinarul (lanterna) cu lumina alba spre tren, asteptand trecerea trenului. Bariera poate fi redeschisa doar dupa trecerea trenului, retragerea manevrei, sau anularea dispozitiei date de IDM.

In cazul defectarii instalatiilor de telecomunicatii cu statiile vecine, pazitorul de bariera consemneaza defectarea in „Registrul de comenzi” al postului si aplica indicatorul „instalatia de telecomunicatii este defecta”. Pazitorul de bariera va inchide bariera din proprie initiativa cand din consultarea datelor de circulatie inscrise in extrasele de la post rezulta ca urmeaza sa treaca un tren.

In cazul posturilor de bariera cu pozitia normal inchisa, pazitorul de bariera nu va mai deschide bariera daca din consultarea datelor de circulatie inscrise in extrasele de la post rezulta ca urmeaza sa treaca un tren. IDM din statia adiacenta postului de bariera, cu care nu mai functioneaza legatura telefonica, va inscrie in RRLISC defectiunea si va aviza organul TTR. La prezentarea organului TTR pentru remedierea defectiunii, acesta va inscrie in „Registrul de comenzi” ora prezentarii, functia si numele in clar. Dupa remedierea defectiunii, pazitorul de bariera va aviza IDM din statia adiacenta restabilirea legaturii telefonice, cu numar si ora.

In cazul defectarii barierei se va proceda astfel:

a.  cand pazitorul de bariera este sunat de IDM pentru a i se da o comanda de inchidere a barierei si constata ca aceasta nu se inchide, o verifica si daca nu o poate aduce in stare de functionare, o considera defecta. Pazitorul de bariera ia masuri de oprire a vehiculelor rutiere prin pasaj manipuland cumpenele de rezerva sau amplasand barierele mobile, semnalizate noaptea cu felinar cu lumina rosie spre vehiculele rutiere si avizeaza imediat, cu numar si ora, pe IDM din statiile adiacente. IDM din statia careia ii este arondat postul de bariera, noteaza deranjamentul in registrul de revizia instalatiilor de siguranta circulatiei avizand despre aceasta pe operatorul RC, organul L si seful statiei;

b. cand defectarea barierei a survenit dupa plecarea trenului din statia vecina, pazitorul de bariera ia masuri imediate pentru oprirea circulatiei rutiere amplasand barierele mobile, dupa care avizeaza imediat, cu numar si ora, pe IDM din statiile adiacente. IDM din statia careia ii este arondat postul de bariera, noteaza deranjamentul in registrul de revizia instalatiilor de siguranta circulatiei avizand pe operatorul RC, organul L si seful statiei. Apoi pazitorul de bariera se va deplasa spre trenul ce urmeaza sa treaca, luand masuri de oprire a acestuia cu semnale de mana.

Defectarea barierei se avizeaza catre IDM cu formula:

„Nr. . . . . ora . . .. bariera mecanica de la km . . . . . este defecta in pozitie inchisa/deschisa si este asigurata / neasigurata cu bariere mobile “.

In caz de vagoane fugite, in urma avizarii transmise de IDM, pazitorul de bariera va aplica sabotul de mana la km . . . pentru   vagoanele fugite dinspre statia CFR . . . . si la km . . pentru vagoanele fugite dinspre statia CFR . .

Pazitorul de bariera de serviciu va aprinde si stinge felinarele de la semnalul . . . . al statiei CFR . . . . conform PTE. Acesta va fi trimis prin dispozitie scrisa de catre IDM de serviciu din statia CFR careia ii este arondat postul, mentionandu-se ora plecarii si sosirii de la iluminare. In acest timp, bariera va sta in pozitie deschisa, iar inainte de a pleca sa aprinda sau sa stinga felinarele de la semnal, pazitorul de bariera va incuia cabina postului. La sosire, pazitorul de bariera va raporta catre IDM cu numar si ora executarea dispozitiei.

In vederea preluarii serviciului, pazitorul de bariera primitor se va prezenta in stare normala la pazitorul de bariera de serviciu, pentru verificare si efectuarea instructajului NPM si AII. Rezultatul verificarii se va consemna in condica postului si va fi raportat cu numar si ora catre IDM din statia careia ii este arondat postul .

Inainte de luarea serviciului in primire, pazitorul de bariera va efectua revizia instalatiilor de SC si TTR si va inscrie in registrul de comenzi al postului orice neajuns constatat. Rezultatul verificarii va fi raportat cu numar si ora catre IDM din statia careia ii apartine postul.Anexa 5

Reglementari privind exploatarea LFI (contracte de exploatare a LFI, reglementari privind efectuarea manevrei pe LFI si altele asemenea), altele decat Regulamentele tehnice de exploatare a LFI racordate la statie si lista Regulamentelor tehnice de exploatare a LFI avizate de conducerea Sucursalei Regionale CFR si aprobate de AFER.


Anexa 6

Planul de situatie a statiei, profilul in lung si schite


Sectia de intretinere a caii intocmeste planul de situatie al statiei si profilul in lung al liniei directe catre semnalele prevestitoare (scara 1:1000) si le inainteaza statiei care le centralizeaza cu schitele cladirilor si constructiilor intocmite de Agentia Patrimoniu.

Anexa 7

Procesele tehnologice ale activitatilor desfasurate in statie


Se intocmesc de seful statiei impreuna cu reprezentantii OTF, avandu-se in vedere evidentierea tuturor operatiunilor tehnologice desfasurate si asigurarea calcularii corecte a capacitatii statiei.


Anexa 8

Calculul capacitatii statiei


Se intocmeste de catre seful statiei in conformitate cu instructiunile in vigoare, pentru statiile stabilite de catre administratorul infrastructurii feroviare.


Anexa 9

Lista cu vehiculele feroviare apartinand agentilor economici racordati la liniile statiei, care au drept de acces

pe liniile infrastructurii feroviare si tabelul nominal cu personalul acestora autorizat sa execute operatiuni de transport feroviar pe liniile statiei CFR.


Lista va contine vehiculele feroviare ale agentilor economici racordati la liniile statiei, care au drept de acces pe liniile infrastructurii feroviare, cu elementele urmatoare: numele agentului economic, vehiculul feroviar, numarul de identificare al acestuia, numarul autorizatiei emise de AFER si data expirarii ei.

Tabelul va contine numele si prenumele personalului agentilor economici racordati la liniile statiei, autorizat sa execute operatiuni de transport feroviar pe liniile statiei CFR, numarul autorizatiei si data expirarii acesteia


Anexa 10

reglementari privind avizarea si supravegherea personalului muncitor care lucreaza la deszapezirea

liniilor din incinta statiei din punct de vedere al protectiei muncii (Instructia 311);Anexa 11

Circulatia utilajelor automotoare pentru intretinerea liniei de contact intre statie si linia de remizare


Se reglementeaza modul de solicitare a cererii de aprobare a punerii in circulatie a utilajului si transmiterea aprobarii de punere in circulatie in cazul deplasarii acestora pentru lucrari de intretinere si revizie programate sau suplimentare stabilindu-se:

modul de cerere si de punere la dispozitie si cum inregistreaza aceste comunicari;

cine face transmiterea comunicarii si cine o primeste.

Fisa se intocmeste de seful statiei impreuna cu seful Districtului de domiciliu a utilajului care va semna si va aplica stampila.


Anexa 12

Tabele nominale cu personalul CFR SA care isi desfasoara activitatea in statie,

care a fost instruit si examinat din PTE a statiei


Tabelul va cuprinde: Numar curent, numele si prenumele, functia, data si semnatura.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }