QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate stiinte politice

Agentiile comunitatii europene

AGENTIILE COMUNITATII EUROPENE


Infiintate printr-un act al institutiilor UE si nu prin Tratate, Agentiile Comunitatii Europene42 au responsabilitati specifice tehnice, stiintifice sau de gestiune in cadrul primului pilon al UE, domeniul comunitar.

- AGENTIA COMUNITARA PENTRU CONTROLUL PESCUITULUI (ACCP) are rolul de a promova aplicarea unitara si eficienta a normelor politicii in domeniul pescuitului prin organizarea cooperarii operative si prin coordonarea intre Statele Membre. In plus, ACCP are si atributii de instruire a inspectorilor, cu privire la tehnicile si metodele folosite, in vederea armonizarii aplicarii politicii comune in domeniul pescuitului. Sadiul ACCP - la Vigo, in Spania.- AGENTIA EUROPEANA DE MEDIU (AEM) - Misiunea AEM este sa furnizeze in mod operativ factorilor de decizie, precum si publicului, informatii corecte si complete privind mediul. Calitatea de membru poate fi obtinuta si de catre tari care nu fac parte din UE dar impartasesc obiectivele agentiei. In prezent AEM numara 32 de membri: toate cele 27 de tari membre UE, precum si Elvetia, Islanda, Liechtenstien, Norvegia si Turcia.

Agentia, cu sediul la Copenhaga, in Danemarca, editeaza o serie de rapoarte periodice, intre briefingul trimestrial are si editie in limba romana.

- AGENTIA EUROPEANA PENTRU GESTIONAREA COOPERARII OPERATIVE LA FRONTIERELE EXTERNE (FRONTEX) coordoneaza cooperarea operativa intre Statele Membre in materie de gestionare a frontierelor externe, asista Statele Membre in instruirea granicerilor, efectueaza analize de risc, urmareste evolutia cercetarilor in domeniile de interes pentru controlul si supravegherea frontierelor externe, acorda Statelor Membre asistenta tehnica si operationala consolidata in domeniul frontierelor externe.

- AGENTIA EUROPEANA PENTRU MEDICAMENTE (AEM) – Agentia, cu sediul la Londra, esteresponsabila cu protectia sanatatii publice si a sanatatii animalelor. EMEA functioneaza ca o retea, care pune laolalta resurse stiintifice din Statele Membre si din statele SEE/AELS43 pentru a asigura un nivel inalt de evaluare si de supervizare a medicamentelor in Europa. Activitatile agentiei sunt sprijinite de o retea de aproximativ 4.000 de experti europeni.

- AGENTIA EUROPEANA PENTRU PRODUSE CHIMICE (AEPC) este in curs de infiintare, urmand sa aiba rolul principal in implementarea regulamentului privind inregistrarea, evaluarea si autorizarea produselor chimice (REACH).

- AGENTIA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE (AER) - Infiintata in februarie 2000, AER coordoneaza programele UE de asistenta pentru Serbia, Muntenegru, Kosovo sub asistenta ONU si pentru Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei. AER are sediul central la Salonic si sedii operationale in Belgrad, Pristina, Podgorica si Skopje.

- AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATEA RETELELOR INFORMATICE SI A DATELOR

(ENISA) – Misiunea acestei Agentii este de a asista Comunitatea in incercarea de a asigura un nivel inalt de securitate a retelelor si a informatiilor. ENISA serveste si drept centru de expertiza, atat pentru Statele Membre, cat si pentru institutiile UE, care doresc consultanta in probleme legate de securitatea retelelor si a informatiei. Activitatile derulate de ENISA sunt: colectarea si analizarea datelor privind incidente de securitate si riscurile imediate, informare si promovarea metodelor de evaluare a riscului, monitorizarea dezvoltarii standardelor pentru produse si servicii in cadrul Societatii Retelelor si Informatiei. Sediul provizoriu al ENISA este la Bruxelles, urmand sa aiba sediul definitiv la Heraklion, in Grecia. Site-ul ENISA

- AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE LA LOCUL DE MUNCA (EU-OSHA) – A fost creata pentru a centraliza, a analiza si a disemina cunostintele si informatiile regionale din domeniul sigurantei si sanatatii la locul de munca, in special cele referitoare la masurile de prevenire. Consiliul de administratie al Agentiei are in componenta sa reprezentanti ai sindicatelor, ai organizatiilor patronale, ai guvernelor nationale si ai Comisiei Europene. EU-OSHA coordoneaza o retea de puncte nationale focale, cu rol de diseminare a informatiei dinspre Agentie in statul respectiv. Agentia, situata in Bilbao, in Spania, coordoneaza o serie de site-uri web pe teme de siguranta si sanatate si editeaza o gama larga de

publicatii, generale si specializate.- AGENTIA EUROPEANA PENTRU SIGURANTA AVIATIEI (EASA) – Misiunea Agentiei este sa asiste Comunitatea in stabilirea si pastrarea unei nivel inalt al sigurantei aviatiei civile in Europa. EASA are rolul de a asista institutiile UE in elaborarea legislatiei si aplicarea normelor referitoare la supravegherea sigurantei si la produsele aeronautice. In activitatea sa, agentia, cu sediul la Köln, in Germania, colaboreaza cu o serie de parteneri, precum societati comerciale din industria aeronautica, autoritati europene in domeniul aviatiei, organizatii si autoritati internationale in domeniul aviatiei, organisme de ancheta in caz de accidente. Trebuie mentionat insa ca activitatea EASA nu acopera securitatea aviatiei, cum ar fi prevenirea deturnarilor.

- AGENTIA EUROPEANA PENTRU SIGURANTA MARITIMA (AESM) – Cu sediul la Lisabona, AESM a fost creata ca urmare a dezastrului Erika si contribuie la consolidarea intregului sistem comunitar de siguranta maritima pentru a reduce riscul accidentelor maritime, poluarea marina provocata de nave, precum si pierderea de vieti omenesti pe mare. Activitatea agentiei acopera cele 27 de state membre UE, la care se adauga Islanda si Norvegia, si include controale de siguranta maritima, precum si ale instalatiilor portuare de receptie a substantelor periculoase. De asemenea, AESM contribuie la schimbul de informatii despre nave si marfuri si despre metodologiile armonizate de investigatie in urma accidentelor, sustinand cooperarea intre actorii din acest sector.

- AGENTIA FEROVIARA EUROPEANA (AFE) are misiunea de a consolida siguranta si interoperabilitatea cailor ferate in Europa. Ca parte a politicii comune in domeniul transporturilor, Comunitatea a adoptat acte normative care prevad crearea progresiva a unui spatiu feroviar european, integrat din punct de vedere juridic, cat si tehnic. Aceasta implica elaborarea si implementarea specificatiilor tehnice si a interoperabilitatii, precum si o abordare comuna a aspectelor legate de siguranta cailor ferate. Principala functie a agentiei este sa coordoneze in viitor pregatirea tuturor acestor masuri. Sediul administrativ al AFE este la Valenciennes, in Franta. AFE are un centru de conferinte la Lille, tot in Franta.

- AGENTIA PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE (FRA) – Agentia inlocuieste Observatorul European al Fenomenelor Rasiste si Xenofobe, care a avut rolul de a evalua proportiile si evolutia fenomenelor rasiste, xenofobe si antisemite la nivelul Uniunii Europene, pentru a stabili masuri si actiuni impotriva acestora. Sediul a ramas la Viena, in Austria. Noua agentie furnizeaza institutiilor si autoritatilor competente din UE si din statele sale membre asistenta in domeniul drepturilor fundamentale in contextul aplicarii dreptului comunitar. Nu trateaza insa plangeri individuale si nici nu ia decizii normative.

- AUTORITATEA EUROPEANA PENTRU SIGURANTA ALIMENTARA (EFSA) – Autoritatea are responsabilitatea de a oferi consultanta stiintifica independenta pe orice tema cu impact direct sau indirect asupra sigurantei alimentare (inclusiv legat de sanatatea si bunastarea animalelor si de protectia plantelor) in principal Comisiei Europene, putand insa sa raspunda cererilor si din partea Parlamentului European sau din partea Statelor Membre. De asemenea, poate efectua analize de risc din proprie initiativa. Sediul EFSA este la Parma, in Italia.

- CENTRUL DE TRADUCERI PENTRU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE (CdT) - A fost infiintat pentru a raspunde nevoilor in domeniul traducerilor a numeroase agentii si oficii europene. Centrul este membru al Comitetului Interinstitutional pentru Traduceri, care contribuie la promovarea cooperarii intre serviciile de traducere, pe baza principiului subsidiaritatii. Centrul are sediul la Luxembourg.

- CENTRUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTAREA FORMARII PROFESIONALE (CEDEFOP) - Urmareste promovarea invatarii de-a lungul intregii vieti pe teritoriul UE. Agentia, cu sediul la Salonic, in Grecia, furnizeaza informatii si analize despre sistemele de invatamant si de pregatire profesionala, despre politici, cercetare si practici. Cedefop are doua retele tematice, una in domeniul tendintelor in domeniul ocupatiilor si al calificarilor, iar cea de a doua in domeniul formarii formatorilor. Cele doua retele tematice asigura posibilitatea schimbului de opinii intre experti si cercetatori.- CENTRUL EUROPEAN PENTRU PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR (ECDPC) – A fost infiintat in scopul de a consolida mijloacele de aparare impotriva bolilor infectioase, precum gripa, SARS si HIV/SIDA. ECDPC lucreaza in parteneriat cu organismele nationale pentru protectia sanatatii pentru a dezvolta si a consolida sisteme de supraveghere si de avertizare timpurie pe tot continentul. Prin colaborarea cu experti ai acestor organisme nationale, agentia va cumula cunostintele existente la nivel european in materie de sanatate, pentru a emite opinii stiintifice avizate despre riscurile ce apar din cauza noilor boli infectioase.

ECDPC are sediul la Stockholm.

- FUNDATIA EUROPEANA DE FORMARE (FEF) - FEF sprijina reforma pregatirii profesionale in state partenere, in contextul programelor de relatii externe ale UE, precum MEDA, CARDS, Tacis si Phare.

Fundatia, cu sediul in Italia, la Torino, lucreaza cu 30 de tari de pe trei continente (tari candidate, tari din Asia centrala, din regiunea mediteraneana) si promoveaza accesul la expertiza si la practicile europene in domeniul dezvoltarii resurselor umane, in general, si al Strategiei europene de ocupare a fortei de munca, in special.

- FUNDATIA EUROPEANA PENTRU IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE VIATA SI DE MUNCA (EUROFOUND) - Fundatia are sediul in Irlanda, la Dublin, iar misiunea sa este de a asigura indrumare si consiliere factorilor de decizie in politica sociala, de a evalua si de a analiza conditiile de munca si de viata, de a elabora rapoarte pe tema progreselor inregistrate si a tendintelor, precum si de a contribui la imbunatatirea calitatii vietii.

- OBSERVATORUL EUROPEAN PENTRU DROGURI SI TOXICOMANIE (OEDT) - A fost infiintat in 1993, ca raspuns la escaladarea acestei probleme in Europa si la nevoia de evaluare exacta a dimensiunilor si particularitatilor acestui fenomen pe teritoriul Uniunii Europene. OEDT, cu sediul la Lisabona, in Portugalia, coordoneaza Reteaua Europeana de Informatii cu privire la Droguri si la Dependenta de Droguri (REITOX), formata din puncte nationale focale in cele 27 de state membre si in Norvegia. Din aceasta retea face parte si Comisia Europeana. In activitatea sa, Centrul colaboreaza si cu state nemembre UE, precum si cu organizatii internationale cu activitate in acest domeniu: UNDCP, Organizatia Mondiala a Sanatatii, Grupul Pompidou al Consiliului Europei, Organizatia Mondiala a Vamilor, Interpol si Europol. EMCDDA editeaza o gama larga de publicatii in acest domeniu: un buletin si brifieng-uri trimestriale, rapoarte de activitate etc.

- OFICIUL COMUNITAR PENTRU SOIURI DE PLANTE (OCSP) - Legislatia comunitara a infiintat un sistem de protectie a drepturilor in domeniul varietatilor vegetale, o forma specifica de drepturi de proprietate industriala, care permite obtinerea de drepturi de proprietate pentru varietatile vegetale, drepturi valide in Uniunea Europeana pentru o perioada de la 25 la 30 de ani. Aceasta schema este aplicata de OCSP. In raportul anual al OCSP sunt listate drepturile de proprietate asupra varietatilor vegetale, numele celor care le detin, precum si data la care le-au fost acordate si data la care expira. Sediul OCSP este la Angers (Franta). Site: www.cpvo.europa.eu

- OFICIUL PENTRU ARMONIZARE IN CADRUL PIATEI INTERNE (OAPI) – Are misiunea de a administra procedurile de inregistrare pentru marci inregistrate si desene in cadrul Uniunii Europene si tine evidenta publica a acestor titluri. OAPI are sediul in Spania, la Alicante.

Site-ul OAPI www.oami.europa.eu ofera posibilitatea de a completa online formulare pentru cele doua tipuri de drepturi de proprietate. Pot fi consultate, de asemenea, o baza de date a marcilor inregistrate si o alta care contine deciziile adoptate de Oficiu.
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }