QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate psihologie

Inregistrarea nasterii

INREGISTRAREA NASTERII


Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale, prezentandu-se urmatoarele documente:a) certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular-tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;

b) certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama

c) certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.

-se face la primaria municipiului, sectorului din municipiul Bucuresti, orasul sau comunei in care s-a produs.

- se inregistreaza copilul nascut viu si copilul nascut mort.

- inregistrarea gemenilor se face prin intocmirea actului de nastere, separat, pentru fiecare copil.

In acelasi mod se procedeaza si in cazul gemenilor siamezi.

- termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de:

a) -15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat in viata

b) -3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;

c) -24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 15 zile. - daca parintii nu se inteleg cu privire la numele de familie si prenumele copilului, va decide primarul localitatii unde se inregistreaza nasterea, prin dispozitie.

- cand declaratia a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute de lege, dar inauntrul unui an de la data nasterii, inregistrarea nasterii se face cu aprobarea primarului. Nedeclarearea nasterii in termenul prevazut de lege se va sanctiona cu amenda de la 30.000 lei la 60.000 lei.

- daca declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se intocmeste in baza hotararii judecatoresti, definitive si irevocabile, privind incuviintarea inregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii.

Intocmirea actului de nastere pentru copilul gasit sau abandonat de mama in unitati sanitare se face, in termen de 30 de zile, pe baza urmatoarelor documente:

a) in cazul copiului gasit:

- declaratia scrisa a persoanei care l-a gasit ori referatul reprezentantului autoritatilor tutelare din cadrul primariei in raza careia a fost gasit copilul;

- procesul-verbal intocmit de politie, medic si reprezentantul autoritatilor tutelare din cadrul primariei. Procesul-verbal se va inregistra la primarie si va cuprinde:

- anul, luna si ziua cand a fost gasit copilul;

- sexul copilului;

- locul si imprejurarile in care a fost gasit copilul;

- numele de familie, prenumele si domiciliul persoanei care l-a gasit si al martorilor (atunci cand sunt);

- denumirea si adresa institutiei sau numele persoanei careia i-a fost incredintat copilul;

- varsta copilului gasit, stabilita de medic prin indicarea obligatorie a anului, lunii si zilei de nastere, chiar daca acestea sunt aproximative;

- rezultatul primelor cercetari efectuate de politie pentru identificarea parintilor.

b) in cazul copilului abandonat in spital:

- referatul reprezentantului autoritatilor tutelare din cadrul primariei in raza careia a fost abandonat copilul;

- certificatul medical constatator al nasterii;

- procesul-verbal incheiat de politie, conducatorul unitatii sanitare si reprezentantul autoritatii tutelare din cadrul primariei, care va avea acelasi cuprins ca si cel incheiat in cazul copilului gasit.

- in situatia in care copilul nascut viu a decedat si nasterea nu a fost inregistrata, se inregistreaza mai intai nasterea si apoi decesul. Intocmirea actului de nastere se face cu aprobarea primarului, iar, la cerere, se elibereaza certificat de nastere cu mentiunea de deces.

- pentru copilul nascut mort se intocmeste numai actul de nastere.

INREGISTRAREA CASATORIEI

- o data cu declaratia de casatorie viitorii soti prezinta urmatoarele acte:

a) actul de identitate;

b) certificatul de nastere, in original si in copie;

c) certificatul medical privind starea sanatatii. Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori;

d) acte, in original si in copie traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul.Aceste acte pot fi:

- certificatul de deces al fostului sot

- certificatul de despartire sau de divort

Dosarul actului de casatorie mai cuprinde, dupa caz, urmatoarele docmente:

a) aprobarea primarului pentru incheierea casatoriei in afara sediului primariei, la cererea persoanei interesate;

b) incuviintarea primarului sau a comandantului navei pentru incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrarii declaratiei de casatorie, la cererea persoanei interesate;

c) aprobarea presedintelui consiliului judetean sau a primarului general al municipiului Bucuresti, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de varsta (minim 16 ani pentru fete), rudenie fireasca sau adoptie, prevazute de art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2) si art. 7 alin. (2) din Codul familiei;

d) dovada eliberata ori autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate in Romania, in cazul casatoriei unui cetatean strain, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de fond, cerute de legea sa nationala, pentru incheierea casatoriei in Romania, in conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 119/1996, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu exceptia cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica, ce pot prezenta documente eliberate de autoritatile competente din tarile respective.

e) declaratia data pe propria raspundere, autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid, nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania, in cazul in care dovada prevazuta la lit. d) nu poate fi obtinuta intrucat statul respectiv nu are misiune diplomatica sau oficiu consular acreditat in Romania. Pentru apatrizi, legea nationala este legea statului in care isi au domiciliul sau, in lipsa, resedinta;

f) procesul-verbal incheiat impreuna cu interpretul autorizat, in cazul incheierii casatoriei intre persoane care nu cunosc limba romana sau intre surdomuti;

- declaratia de casatorie se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre ei.

- daca ambii viitori soti sunt cetateni straini sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate, declaratia de casatorie se poate face la primaria localitatii in care acestia se afla temporar.

- casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria.

- dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale. In cazul expirarii termenului de valabilitate a acestora, viitorii soti sunt obligati sa depuna noi certificate medicale referitoare la starea sanatatii lor.

INTEGISTRAREA DECESULUI

Odata cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:

a) certificatul medical constatator al decesului, intocmit si semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a facut contatarea, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;

b) actul de identitate al celui decedat;

c) livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligatiilor militare.

Actul de deces se intocmeste la primaria municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului ori comunei in a carei raza teritoriala s-a produs decesul.

Declaratia de deces se face, verbal, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, de catre persoanele prevazute de lege. In acest termen se cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia. - in cazurile in care declarantul nu poate prezenta actele prevazute la lit. b) si c), va declara, in scris, motivul neprezentarii acestora si datele de stare civila ale decedatului. - cand decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si in cazul gasirii unui cadavru, declaratia se face in termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului. In astfel de cazuri, inregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului si a dovezii eliberate de politie sau de parchet, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces. - in cazul in care decesul nu a fost declarat si inregistrat in termenele legale, intocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului. - dupa intocmirea actului de deces, ofiterul de stare civila elibereaza declarantului o adeverinta de inhumare sau incinerare a cadavrului, facand mentiune despre aceasta pe verso certificatului constatator al decesului. - inhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetatean roman, de origine romana sau originar din Romania, al carui deces s-a produs in strainatate, se face pe baza adeveritei eliberate de primaria in a carei raza administrativ-teritoriala urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea. - actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite in strainatate, la autoritatile locale competente, se transcriu, obligatoriu, in registrele de stare civila romane, in termen de6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului ori extrasului de stare civila. - cererea de transcriere se adreseaza primariei localitatii in raza careia isi are domiciliul solicitantul, insotita de certificatul ori de extrasul original, o fotocopie (xerocopie) legalizata a acestora si traducerea in limba romana, autentificate de un notar public. - deplasarea cadavrului in alta localitate decat cea in care s-a produs decesul se face numai in baza certificatului de imbalsamare si cu aprobarea unei unitati sanitare.

INSCRIEREA SENTINTELOR DE STABILIRE A FILIATIEI, TAGADA PATERNITATII, INCUVIINTAREA DE NUME, RECTIFICAREA, COMPLETAREA SAU ANULAREA ACTELOR DE STARE CIVILA

Acte necesare:

- hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, legalizata la judecatorie - cerere de inscriere a hotararii judecatoresti - cerere de eliberare a certificatului de stare civila - actul de identitate al solicitantului - vechiul certificat de stare civila - taxa de timbru - inscrierea mentiunii de stabilire a filiatiei pe actul de nastere si, dupa caz, de casatorie si de deces, se face din oficiu sau la cererea celui interesat, pe baza actului de recunoastere sau a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.

- recunoasterea facuta, la inregistrarea nasterii sau ulterior, de tatal copilului nascut in afara casatoriei, se face prin declaratia scrisa a acestuia, data in fata ofiterului de stare civila, prin inscris autentic sau prin testament.

- declaratia de recunoastere a unui copil din afara casatoriei, autentificata, se poate depune, dupa inregistrarea nasterii, la oricare primarie, care o va trimite la primaria care are in pastrare actul de nastere al celui recunoscut, pentru a se face mentiunea de recunoastere pe marginea actului respectiv. In acelasi mod se inscrie si mentiunea de recunoastere facuta de un cetatean strain. - in cazul recunoasterii prin testament, persoana interesata depune la primaria locului de domiciliu o copie legalizata, in extras, a testamentului, cuprizand textul prin care se face recunoasterea. - mentiunea de recunoastere poate fi operata si din oficiu, in baza comunicarii biroului notarial care a efectuat autentificarea declaratiei sau a testamentului.

INSCRIEREA ADOPTIEI, A ANULARII SAU A DESFACERII ADOPTIEI

Acte necesare:

- actele de identitate si de stare civila ale adoptatorilor

- hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila

- cerere de inscriere a hotararii judecatoresti - taxa de timbru

- inscrierea adoptiei cu efecte restranse se face pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, prin mentiune pe actul de nastere a celui adoptat si, dupa caz, pe actul de casatorie.

- in cazul adoptiei cu efecte depline, se intocmeste un nou act de nastere, de catre primaria locului de domiciliu al adoptatorilor, cand acestia sunt cetateni romani cu domiciliul in tara, sau de primaria in raza careia se afla sediul institutiei de ocrotire in ingrijirea careia se gaaseste adoptatul.

- adoptiile incuviintate in strainatate, privind persoane ale caror acte de nastere si, dupa caz, de casatorie sunt inregistrate in Romania, se inscriu numai prin mentiune, daca la data incuviintarii adoptiei nu aveau cetatenie romana, in conformitate cu prevederile art. 166 din Legea nr. 105/1992. In caz contrar, adoptia se inscrie intocmindu-se un nou act de nastere, dupa recunoasterea hotararii straine, la Serviciul de stare civila al Pimariei Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

INSCRIEREA DIVORTULUI, ANULARII SAU INCETARII CASATORIEI

Acte necesare:

- cerere de inscriere a hotararii judecatoresti

- actul de identitate al solicitantului - hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, legalizata la judecatorie

- taxa de timbru

Inscrierea divortului se face la cererea oricaruia dintre fostii soti, care va trebui sa depuna copie legalizata de pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabilaInscrierea divortului pronuntat in strainatate, privind un cetatean roman, se va face numai dupa ce hotararea straina, definitiva si irevocabila, a fost recunoscuta de catre tribunalul judetean competent conform prevederilor art. 166 si 170 din Legea nr. 105/1992.

SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE SI/SAU A PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA

Intentia de modificare a numelui de familie si/sau a prenumelui se anunta public prin anunt in Monitorul Oficial al Romaniei.

Solicitantul trebuie sa depuna

- cerere tip completata de solicitant, care trebuie sa aiba domiciliul pe

teritoriul sectorului 3

- certificatele de stare civila (nastere, casatorie si de nastere ale copiilor

minori), in original si copii legalizate;

- chitanta de plata a taxei de schimbare a numelui;

- cereri individuale prin care se solicita certificatele de stare civila, potrivit schimbarii de nume obtinute prin decizie.

Cererea de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui privind pe cetateanul roman cu domiciliul in strainatate se depune la primaria ultimului domiciliu avut in Romania, iar daca nu a avut vreodata domiciliul in Romania, la Primaria Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

ELIBERAREA ACTELOR DE STARE CIVILA PIERDUTE, SUSTRASE SAU DEGRADATE

Certificatele de stare civila se elibereaza, la cerere, persoanei indreptatite, pe baza inregistrarilor si a mentiunilor inscrise in registrele de stare civila, inclusiv din registrele intocmite de parohii, din cele detinute de parimarii si de Arhivele Nationale.

Certificatele de stare civila se elibereaza numai cetatenilor care poseda act de identitate. Cetatenii care nu au acte de identitate vor fi indrumati sa solicite mai intai formatiunilor de evidenta a populatiei eliberarea actului de identitate.

Cetatenii cu domiciliul sau resedinta in strainatate a caror nastere sau casatorie au fost inregistrate de Serviciul de Stare Civila al Sectorului 3 pot solicita eliberarea certificatului si prin imputernicit cu procura speciala, autentificata in tara, de un notar public, iar in strainatate de Oficiul Consular Roman din statul de domiciliu

In conformitate cu dispozitiile art. 62 din Legea 116/1996, pierderea sau deteriorarea actelor de stare civila se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei

Taxa de timbru

INREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILA INCHEIATE IN STRAINATATE

- actul de identitate

- certificatul de stare civila original si copie legalizata a traducerii in limba romana, autentificata de un notar public din Romania sau de Oficiul Consular Roman

- cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot cere transcrierea, direct sau prin imputernicit cu procura speciala, autentificata, in tara, de un notar public, iar in strainatate, de oficiul consular roman din statul de resedinta. In acest caz, cererea se depune la primaria localitatii in raza careia au avut ultimul domiciliu, iar daca nu au avut vreodata domiciliul in Romania, la Primaria Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, unde se va efectua transcrierea certificatului.

- taxa de timbru

ELIBERAREA LIVRETELOR DE FAMILIE

- actele de identitate ale parintilor originale si copii

- certificatele de nastere ale copiilor (originale si copii); pentru copii peste 14 ani si B.I. (original si copie)

- certificatul de casatorie al parintilor (original si copie)

- hotarare judecatoreasca din care sa rezulte cui au fost incredintati copii (original si copie)

- certificatul de nastere al parintelui caruia I-au fost incredintati copii (original si copie)

- declaratie din care sa rezulte ca are in intretinere copii minori nascuti in afara casatoriei.

SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE SI/SAU A PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA

- intentia de modificare a numelui de familie si/sau a prenumelui se anunta public prin anunt in Monitorul Oficial al Romaniei.

solicitantul trebuie sa depuna:

*cerere tip completata de solicitant, care trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul sectorului 3 certificatele de stare civila (nastere, casatorie si de nastere ale copiilor minori), in original si copii legalizate;

*chitanta de plata a taxei de schimbare a numelui;

*cereri individuale prin care se solicita certificatele de stare civila, potrivit schimbarii de nume obtinute prin decizie.

- cererea de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui privind pe cetateanul roman cu domiciliul in strainatate se depune la primaria ultimului domiciliu avut in Romania, iar daca nu a avut vreodata domiciliul in Romania, la Primaria Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }