QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate psihologie

Ghid pentru elaborarea si sustinerea lucrarilor de licenta in sociologie
Ghid pentru elaborarea si sustinerea lucrarilor de licenta in sociologie


Acest ghid cuprinde recomandari pentru redactarea lucrarilor de licența, fiind menit sa completeze, acolo unde este cazul, indrumarile primite de la profesorul coordonator.


Introducere

Lucrarile de licenta ale studentilor in sociologie reprezinta rezultatul propriului efort de cercetare si de redactare, sub indrumarea coordonatorului stiintific. Prin urmare, toate lucrarile de licenta in sociologie, indiferent de tema si de perspectiva abordata, trebuie sa demonstreze:

stapanirea metodologiei stiintifice de cercetare;

stapanirea conceptelor stiintifice proprii sociologiei si a perspectivei sociologice de analiza;

efortul personal de invatare si de reflectie critica al autorului.

Prevederi preliminare


Cerinte obligatorii pentru sustinerea lucrarilorPentru a putea fi sustinuta public, in cadrul examenului de licența,  lucrarea trebuie:

Sa respecte principiile de etica academica și profesionala;

Sa respecte normele de redactare in limba romana conform normelor prezente ale Academiei Romane, precum: sa fie redactata cu diacritice (a, i, s, t, a), sa nu prezinte erori sistematice lexicale, gramaticale, de sintaxa etc; redactarea cu diacritice, conform ortografiei actuale, este obligatorie pentru toate lucrarile;

Sa se incadreze in intervalul de 10.000-12.000 de cuvinte, plus anexe, conform normelor de paginare detaliate mai jos;

Sa respecte structura lucrarii prezentata detaliat mai jos;

Sa fie predata la Secretariat in intervalul specificat, in 3 exemplare;

Sa fie incarcata pe serverul facultatii inainte de data limita, ce va fi anuntata ulterior.

Acceptarea lucrarii la secretariatul facultatii nu implica acceptarea sustinerii lucrarii, in cazurile in care una sau mai multe cerinte obligatorii se dovedesc a nu fi indeplinite. Verificarea respectarii cerintelor obligatorii se face atat de catre coordonator, anterior depunerii, cat si de catre secretariat la depunerea lucrarilor precum si de catre comisie inainte de sustinere.

Declaratia de asumare a raspunderii


Studentii care doresc sa isi sustina lucrarea de licenta in sesiunea din vara trebuie sa depuna la secretariat o declaratie semnata (conform anexei) prin care isi asuma calitatea de autor al lucrarii, respectarea regulilor de onestitate intelectuala in folosirea surselor bibliografice si a datelor analizate, precum si acceptarea sanctiunilor in cazul lucrarilor care contin idei sau formulari plagiate.

Formularul este distribuit de Secretariat si publicat pe Internet.

Fiecare dintre cele trei c pii ale lucrarii de licenta va include cate un exemplar semnat al declaratiei de asumare a raspunderii.

Predarea lucrarilor in format electronic

Lucrarile vor fi predate in format electronic coordonatorilor (format .pdf tip text, nesecurizat, care permite copierea textului – copy –  sau cautarea in text) cu cel putin doua saptamani inainte de data limita, pentru a permite verificarea acestora.

Lucrarile vor fi predate intr-un singur fisier cu denumirea (exemplu):

nume_prenumecomplet_an_v[numarul versiunii].pdf


Exemplu de numire a fisierului:

ionescu_anamaria_2009_v1.pdf


Lucrarile vor fi incarcate de studenti pe site-ul facultatii inainte de sustinere, in acelasi format pdf, pentru a fi incluse in baza de date cu lucrari de licenta.


Lucrarile vor fi predate in trei exemplare.


Nu vor fi admise predari ulterioare.

Lucrarile care depasesc data limita pot fi sustinute in sesiunea urmatoare de licenta, cu conditia respectarii termenelor si obligatiilor respective.


Nu pot fi sustinute public lucrarile care nu au fost incarcate pe server pana la data limita.

Redactarea lucrarilor de licenta

Proceduri de citare

Procedurile de citare a surselor in lucrarile de licenta sunt specificate in anexa. Regula de baza in citarea lucrarilor este ca fiecare referinta la un alt text trebuie sa includa doua elemente:

- autorul textului – fie persoane sau organizatii, dupa caz. Ca regula, textele care nu au un autor clar nu pot fi citate in lucrarile stiintifice. Ele pot fi folosite ca date in analiza de text, de exemplu, dar nu pot fi utilizate ca sprijin bibliografic.

- calea prin care textul respectiv poate fi gasit de o persoana interesata: de exemplu, editura, orasul si anul publicarii, sau adresa de internet etc – conform specificatiilor din anexa.

Este incorect sa citam un text doar prin indicarea caii de gasire a documentului. De exemplu, citarea unui text de pe internet doar prin indicarea adresei URL este incompleta. In anexa sunt precizate toate elementele necesare unei citari corecte.

Utilizarea unor formulari originale preluate cuvant cu cuvant din alt autor fara precizarea corecta a sursei constituie plagiat – precum si utilizarea ideilor altor autori, chiar daca sunt parafrazate, fara precizarea corecta a sursei.

Plagiatul este sanctionat prin exmatriculare. Decizia de exmatriculare este luata de decanul Facultații la propunerea comisiei de examinare pe baza probelor care demonstreaza plagiatul.

Formatul lucrarii

Lucrarea va cuprinde 10.000 – 12.000 de cuvinte  (de la pagina de titlu la bibliografie inclusiv) plus anexe, redactate preferabil cu font Times New Roman 12. Nu exista o limita de volum pentru anexe (care pot contine, printre altele: interviuri transcrise, tabele, harti, fotografii, elemente de legislatie etc).

Spatierea se face la un rand si jumatate, primul rand aliniat cu 1,27 cm.

Paginile vor avea format A4 si margini: sus-jos 2,54 cm si dreapta-stanga 2,54 cm.

Nu vor fi acceptate lucrari in afara acestui interval de pagini.

Nu vor fi acceptate lucrarile care nu respecta normele ortografice curente ale Academiei Romane, precum lucrarile redactate fara diacritice sau cu greseli ortografice sau gramaticale sistematice.

Structura lucrarii

Lucrarile de licența sunt rezultatul efortului propriu de cercetare al studentilor. Prin urmare lucrarile trebuie sa precizeze clar:

- Intrebarile la care isi propun sa raspunda (formulate cu concepte specifice sociologiei si folosind o perspectiva sociologica de analiza);

- Informatiile sau datele pe care le utilizeaza pentru a gasi un raspuns – fie ca sunt date produse de altcineva si utilizate intr-o analiza secundara, date produse chiar de autor (calitative sau cantitative), sau alte tipuri de informatii (texte din literatura de specialitate, surse istorice). Vor fi descrise metodele de selectare si obtinere a informatiilor analizate precum si volumul acestor informatii;

- Rezultatele analizei datelor / informatiilor;

- Contributiile personale la studierea respectivei teme, precum si alte reflectii personale referitor la limitele si punctele tari ale lucrarii.

Structura lucrarilor este descrisa mai jos. Pentru fiecare capitol (marcat in caractere ingrosate in schema de mai jos) studentii vor propune un titlu propriu care sa reflecte specificul lucrarii.


Structura lucrarilor de licenta in Sociologie
Elementele tehnice


Pagina de titlu

- Denumirea universitatii

- Denumirea facultatii

- Titlul si subtitlul tezei

- Numele si prenumele autorului

- Gradul didactic, prenumele si numele coordonatorului stiintific

- Luna si anul sustinerii dizertatiei


Cuprins (sumarul, tabla de materii)


Elemente optionale: Lista figurilor si tabelelor, Lista abrevierilor, Multumiri pentru persoanele si institutiile care l-au ajutat pe absolvent sa realizeze teza


Elementele de continut


Rezumat: rezumatul lucrarii (pe jumatate de pagina). Rezumatul precizeaza succint intrebarile lucrarii, metodele, tipul de informatii utilizate si concluziile principale.


Pentru fiecare dintre elementele de conținut de mai jos este posibil și recomandabil sa formulați, acolo unde este cazul, titluri proprii, corespunzatoare tematicii discutate in secțiunea respectiva.


Introducere

- Motivatia alegerii temei;

- Intrebarile la care lucrarea isi propune sa raspunda, formulate cu concepte specifice sociologiei si folosind o perspectiva sociologica de analiza.


Precizari conceptuale si cadru teoretic: discutarea literaturii sociologice si din alte discipline relevante pentru intrebarile cercetarii:

- definitiile conceptelor folosite in analiza datelor / informatiilor din lucrare; nu umpleti aceste spatiu cu concepte sau teorii pe care nu le folositi in continuare!

- prezentarea rezultatelor altor cercetari stiintifice, din sociologie sau eventual si din alte discipline, pe aceeasi tema.


Precizari metodologice: discutarea metodelor folosite si a informatiilor/datelor pe care este realizata analiza:

- Tipul cercetarii: exploratorie sau confirmatorie, predominant calitativa sau cantitativa, centrata in principal pe analiza comparativa a conceptelor si teoriilor, pe validarea empirica a acestora sau pe discutarea acestora in contextul social al producerii lor, etc.;

- Metodele si tehnicile utilizate in selectarea datelor/informatiilor din volumul total disponibil, sau metodele si tehnicile de producere a datelor /informatiilor;

- Limite ale metodelor folosite in obtinerea datelor analizate;

- Descrierea informatiilor sau datelor analizate in lucrare (pe care se bazeaza concluziile, raspunsurile oferite) – fie ca sunt date secundare, date proprii (cantitative, calitative), sau informatii din lucrarile altor autori care au studiat tema (pentru lucrarile teoretice sau istorice) etc;

- Metodele folosite in analiza sau interpretarea datelor/informatiilor.


Analize si interpretari: discutarea datelor prin raportare la intrebarile cercetarii:

- ce raspunsuri ofera analiza acestor informatii/date la intrebarile cercetarii?

- ce limite au informatiile/datele utilizate: incertitudini cu privire la raspunsurile aflate (acuratete, subiectivitate, generalitate etc)


Concluzii si reflectii personale:


- Concluziile lucrarii: raspunsurile la intrebarile initiale


- Prezentarea contributiilor proprii: ce anume aduce nou aceasta lucrare, in raport cu alte lucrari pe aceeasi tema? sustine sau nu rezultatele altor cercetari? ce elemente de originalitate include? (de exemplu: noutatea subiectului abordat, adaptari sau inovatii in ceea ce priveste conceptele si metodele utilizate, producerea unor date proprii, propunerea unor ipoteze noi pentru cercetarile viitoare); care este potentialul aplicativ al rezultatelor cercetarii? (daca este cazul);


- Reflectii personale privind experienta de elaborare si redactare a lucrarii, precum:

- detalii semnificative din aceasta experienta: formularea si reformularea ulterioara a intrebarilor cercetarii, cautarea informatiilor privind cadrul teoretic, analiza literaturii de specialitate, cautarea si selectarea informatiilor si datelor necesare, impresii din cercetarea de teren (daca este cazul), dificultati in analiza datelor / informatiilor;

- evaluarea acestei experiente: ce anume ati invatat pe parcursul elaborarii lucrarii? cu ce dificultati v-ati confruntat pe parcurs, si cum le-ati depasit? cine anume a citit lucrarea Dvs. inainte de finalizare, si ce fel de feed-back (observatii, recomandari) ati primit? care considerati ca sunt punctele slabe si punctele tari ale lucrarii Dvs?


- Recomandari pentru cercetarile viitoare pe aceeasi tema (sau pe teme similare)


Elemente bibliografice

Note (optional)Lista bibliografica (elaborata conform standardului de redactare Harvard prezentat in anexa)


(Comisia de examinare poate pune studentilor intrebari referitoare la lucrarile incluse in lista bibliografica. In acest sens, este recomandabil ca lista sa precizeze cat mai concret sursele folosite - de exemplu, capitolele care au fost folosite dintr-o anumita lucrare).


Anexe

La lucrare va fi anexata Declaratia de asumare a raspunderii semnata de candidat.

Glosar (optional)

Anexe (optional): instrumente de cercetare, interviuri transcrise, harti, fotografii etc


Sustinerea lucrarii de licenta


Ordinea recomandata a temelor abordate in sustinerea lucrarii de licenta este urmatoarea:

(1) Intrebarile la care lucrarea isi propuna sa raspunda, inclusiv o prezentare succinta, in limitele a ceea ce este strict necesar pentru claritatea prezentarii, a conceptelor si a cadrului teoretic. Prezentarea mai detaliata a conceptelor si teoriilor folosite urmeaza catre final, in limitele timpului ramas.

(2) Metodele folosite in producerea/selectarea si analiza/interpretarea datelor si informatiilor pe care se bazeaza lucrarea, precum si informatiile, datele utilizate pentru a raspunde la intrebari: cum au fost selectate / produse? Ce volum de date / informatii a fost analizat?

(4) Concluziile lucrarii si reflectii personale referitoare la elaborarea lucrarii.

(5) Precizari conceptuale si cadru teoretic general.

(6) Alte precizari.


Este obligatoriu ca studentul sa dovedeasca cunoasterea in detaliu a lucrarii sustinute, inclusiv a referintelor bibliografice mentionate in lucrare.

Durata de sustinere a lucrarilor este de 10 minute pentru prezentare si 10 minute pentru intrebari si raspunsuri.

Criterii de evaluare a lucrarilor


Lucrarile vor fi evaluate din perspectiva corectitudinii redactarii,  a corectitudinii stiintifice, a calitatii lor stiintifice, a abordarii unei perspective sociologice de analiza si a experientelor de invatare ale studentului pe parcursul elaborarii tezei.

Criterii eliminatorii:

Respectarea tuturor cerintelor obligatorii (detaliate mai sus); nerespectarea acestor cerinte duce la respingerea lucrarii.

Criterii formale:

Utilizarea unui limbaj academic, adecvat temei studiate;

Textul este redactat ingrijit, dovedind ca lucrarea a fost recitita si corectata inainte de predare (fara greseli ortografice sau gramaticale, fara incoerente etc).


Criterii privind continutul lucrarii:

Utilizarea unei perspective sociologice de analiza;

Adecvarea literaturii de specialitate discutate la tema studiata: relevanta, diversitate, actualitate;

Utilizarea corecta a metodelor de selectare / producere a informatiilor si a metodelor de analiza a informatiilor;

Relevanta datelor / informatiilor analizate;

Contributia proprie a lucrarii la tema abordata, in raport cu alte lucrari pe aceeasi tema;

Reflectii personale pe marginea lucrarii si a experientei de elaborare si redactare.


Calitatea sustinerii orale a lucrarii:

prezentarea clara a lucrarii;

adecvarea raspunsurilor la intrebarile comisiei.Anexe


Declaratie de asumare a raspunderii


Subsemnatul/a . . . . . . . . . . student/a in anul . . al Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti, declar ca lucrarea de diploma este elaborata doar de mine, pe baza efortului personal de cercetare si redactare. In cadrul lucrarii precizez sursa tuturor ideilor, datelor si formularilor care nu imi apartin, conform normelor de citare a surselor.

Declar ca toate afirmatiile din lucrare referitoare la datele si informatiile analizate, la metodele prin care acestea au fost obtinute si la sursele din care le-am obtinut sunt adevarate.  Inteleg ca falsificarea datelor si a informatiilor analizate in lucrare constituie frauda si este sanctionata prin exmatriculare.

Inteleg ca atat sustinerea publica a unei teze elaborate de altcineva, cat si inserarea in lucrarea proprie a unor formulari, date sau idei elaborate de altcineva fara a preciza explicit sursa acestora conform normelor de citare, chiar daca formularile din text sunt modificate, combinate cu idei proprii sau traduse din alta limba, constituie plagiat si sunt sanctionate prin exmatriculare.Data:                                                     Semnatura:Indrumari privind tehnoredactarea si sustinerea lucrarii de licenta

Redactarea structurata

Este recomandabil ca lucrarea sa fie redactata structurat, folosind formatari de titlu si subtitlu (en: „heading”) precum si numerotarea automata a tabelelor, graficelor etc (en.: „caption”). Utilizarea formatarilor de titlu permite realizarea automata a cuprinsului.

Mai multe informatii despre redactarea structurata in MS Word (in special despre folosirea si formatarea „heading”-urilor) sunt disponibile, de exemplu, in Kelly:


Shauna Kelly, Making the Most of Word in Your Business, disponibil online la https://www.shaunakelly.com/word/index.html


Convertirea lucrarii in format pdf poate fi realizata cu programe gratuite precum Primo PDF:

https://www.primopdf.com/Exemple de formatare in MS Word


Formatarea fontului:
Este posibila formatarea diferita a fontului pentru stiluri speciale de text (de exemplu: titluri si subtitluri, tabele, citate din interviuri, titluri de tabele sau grafice, etc)

Formatarea paragrafului:

Este posibila formatarea diferita a paragrafului pentru stiluri speciale de text (de exemplu: titluri si subtitluri, tabele, citate din interviuri, titluri de tabele sau grafice, etc)


Formatarea dimensiunilor paginii (A4):

Formatarea marginilor paginii:

Finalizarea lucrarii

Pornind de la premisa ca orice lucrare de cercetare trebuie sa genereze cunoastere, este important ca pe parcursul lucrarii si mai ales la finalizarea ei sa reflectati la intrebarea:

ce anume am aflat pe parcursul elaborarii acestei lucrari?

ce anume doresc sa comunic cititorilor?

este lucrarea suficient de interesanta pentru a justifica timpul dedicat citirii sale?

Pentru a explora aceste intrebari este util sa cititi propria lucrare, incercand sa o structurati astfel incat sa transmita un mesaj clar, coerent si cat mai interesant.

Dupa ce lucrarea este aproape finalizata, dar cu ceva timp inainte de data limita pentru predarea ei, este util:

sa cititi toata lucrarea, de la cap la coada, revazand: mesajul principal; structura; limbajul folosit, puterea sa de convingere; eventualele greseli de ortografie etc.;

sa recititi lucrarea – cu accent in special pe rezumat si concluzii;

sa rugati pe cineva apropiat – parinti, prieteni, colegi sa va citeasca lucrarea si sa va spuna: ce au aflat interesant din ea; ce ar fi vrut sa afle dar nu este acolo; ce nu au inteles; alte observatii.

Sustinerea publica a lucrarii va pune in situatia de a va prezenta pe scurt lucrarea in fata unei comisii, incercand sa convingeti membrii comisiei de valoarea sa ca proiect finalizat de cercetare stiintifica si ca experienta personala de invatare.

Strudentii trebuie sa realizeze o prezentare orala a lucrarii. Nu sunt acceptate prezentari care constau in citirea unui material. Studentii pot folosi insa materiale scrise ajutatoare – prin predarea lor membrilor comisiei, sau prin consultarea lor rapida pe parcursul prezentarii.

Pentru a comunica eficient in situatia de prezentare, este util sa va pregatiti in prealabil:

recititi rezumatul si concluziile lucrarii, asigurandu-va ca transmit mesajul pe care il doriti;

realizati o prezentare PowerPoint sau in format similar, cu principalele idei si cu exemple de date relevante din lucrare, pe care sa o predati membrilor comisiei (imprimata pe hartie);

prezentati-va lucrarea in fata oglinzii sau, preferabil, in fata prietenilor, contra cronometru, pentru a vedea: cat dureaza prezentarea dvs.; ce idei reusiti sa transmiteti in maxim 10 minute; ce reactii are publicul Dvs.


Citarea surselor si redactarea bibliografiei

Introducere

Stilul recomandat de citare este Harvard.


Detaliile citarii și redactarii referințelor sunt disponibile in:


Citing & Referencing Guide: Harvard Style, Imperial College of London. Disponibil la adresa:  https://redactare.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2010/12/Harvard.pdfExemple de formatare a bibliografiei

Carti de autor:


Nume, Inițiala. (Anul). Titlul lucrarii cu litere italice. Locul, Editura.


Durkheim, E. (1995). Formele elementare ale vietii religioase. Iasi, Polirom.


Articole in reviste:


Nume, Inițiala. (Anul). Titlul articolului. Numele revistei cu litere italice, volumul (numarul), paginile.


Goldthorpe, J. H. (1991). The uses of history in sociology: reflections on some recent tendencies. The British Journal of Sociology, 42 (2), 211-230.


Pentru autori multipli, se folosesc aceleasi reguli ca la cartile de autor.Publicatii electronice de pe Internet:


Autorul, Inițiala. (Anul). Titlul publicatiei cu litere italice. [Online] Disponibil pe: <URL> [Accesat la data de  ZZ.LL.AAAA].


Hume, D. (1748). An enquiry concerning human understanding. [Online] Disponibil pe: https://www.infidels.org. [Accesat la data de 30.07.2007].Pentru informatiile care nu pot fi gasite in publicatie, se utilizeaza anumite abrevieri:

locul pulicatiei nu este cunoscut: “(s.l.)” (sine loco)

editura necunoscuta: “(s.n.)” (sine nomine)

anul nu este specificat: “(s.a.)” (sine annum)
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }