QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate management

Management general - anul 1 sem 1 - test grilaManagement general - anul 1 sem 1 - test grila


MULTIPLE CHOICE


1.
Latura tehnico – organizatorica a managementului decurge din:

Precizati care este varianta de raspuns corecta care indica abordarea universalitatii managementului prin prisma laturii tehnico – organizatorice.


a.

natura juridica a colectivitatilor implicate;

b.

calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii;

c.

caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementul

tehnicii si al tehnologiei de fabricatie;

d.

numarul de contracte de munca;

e.

parghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la

aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale;ANS:  C


2.

Principala lucrare publicata in 1911 de catre Frederick Taylor este:

Alegeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta principala lucrare

publicata in 1911 de catre Frederick Taylor.


a.

Principiile de baza ale managementului prin proiecte;

b.

Principiile decizionale la nivel de firma;

c.

Principiile managementului inovatiei;

d.

Principiile cercetarii si proiectarii;

e.

Principiile managementului stiintific.ANS:  E


3.

Folosit initial in tarile anglo-saxone, conceptul de management a cunoscut:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu conceptul de management folosit initial in tarile anglo-saxone.


a.

o rapida dezvoltare pe toate meridianele globului;

b.

o dezvoltare relativa;

c.

o dezvoltare continua;

d.

o dezvoltare rapida in secolul al XVII-lea;

e.

o dezvoltare rapida in S.U.A.ANS:  A


4.

In limba engleza termenul „manage” si „management” a fost receptat:

Cand a fost receptat termenul „manage” si „management” in limba engleza? Indicati varianta de raspuns corecta.       


a.

in secolul al XXI-lea;

b.

in secolul al XIV-lea;

c.

in secolul al XV-lea;

d.

in secolul al XVI-lea;

e.

in secolul al XX-leaANS:  B


5.

Managementul este:

Care este definitia corecta si completa a managementului


a.

ansamblul activitatilor care au ca scop analizarea intregului colectiv de salariati din intreprindere;

b.

o disciplina fundamentala care are ca scop asigurarea unui viitor trainic si eficace pe plan economic;

c.

o disciplina fundamentala care are ca scop asigurarea unui viitor trainic si eficace pe plan social;

d.

dat de numarul de sarcini pe care le are de indeplinit un manager in vederea obtinerii de profit;

e.

ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile conducerii, gestiunii, administrarii si organizarii agentului economic si vizeaza ca prin adoptarea deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice sa analizeze intregul colectiv de salariati pentru a intreprinde si a lucra profitabil, pentru a organiza schimbari capabile sa asigure unitatii un viitor trainic si eficace pe plan economic si social.ANS:  E


6.

Conceptul de management are semnificatii multiple si se foloseste mult in:

Care sunt semnificatiile multiple ale conceptului de management?  Identificati

varianta de raspuns corecta.


a.

stiinte exacte;

b.

teorie si practica;

c.

domenii financiare;

d.

economie;

e.

domeniul bancar.ANS:  B


7.

David H Hemphil, sustine ca managementul este:

un compus al elementelor putere;

autoritate;

influenta;

specific firmelor mari;

specific firmelor mici si mijlocii.

Care din combinatiile de mai jos au legatura cu definitia data de David H Hemphil:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  B


8.

Ceea ce ramane precumpanitor in activitatea manageriala, crede Drucker, este faptul ca:

Ce crede Druker in legatura cu activitatea manageriala dintr-o societate

comerciala? Identificati varianta de raspuns corecta.


a.

inteligenta managerilor are de a face cu oameni, mai mult decat cu forte materiale sau cu fapte conjuncturale;

b.

inteligenta managerilor are de a face cu mijloacele tehnologice, mai mult decat cu oamenii;

c.

inteligenta managerilor are de a face cu politica practicata de fiecare stat in parte;

d.

inteligenta managerilor are de a face cu mijloacele circulante;

e.

inteligenta managerilor are de a face cu potentialul creativ al subalternilor.ANS:  A


9.

William Newman defineste managementul ca:

Alegeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta definitia managementului in opinia lui William Newman.


a.

ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile conducerii, gestiunii, administrarii si organizarii agentului economic si vizeaza ca prin adoptarea deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice sa analizeze intregul colectiv de salariati pentru a intreprinde si a lucra profitabil, pentru a organiza schimbari capabile sa asigure unitatii un viitor trainic si eficace pe plan economic si social

b.

importanta tehnica sociala, ca directionare, conducere si control al eforturilor unei grupe de indivizi in vederea realizarii unui anumit scop comun;

c.

ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile conducerii;

d.

ansamblul deciziilor optime in vederea proiectarii si reglarii proceselor microeconomice

e.

ansamblul deciziilor optime in vederea proiectarii si reglarii proceselor macroeconomice.ANS:  B


10.

Latura social - economica a managementului se refera la:

Precizati care este varianta de raspuns corecta care indica abordarea universalitatii managementului prin prisma laturii social - economice?


a.

esenta economica a managementului productiei, la parghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale, gradul de autonomie, initiativa si raspunderea personala si colectiva;

b.

calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii;

c.

caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementul tehnicii

si al tehnologiei de fabricatie;

d.

numarul de contracte de munca

e.

parghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la

aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale;ANS:  A


11.

In privinta raportului dintre stiinta si arta in management si-au expus punctul de vedere numerosi oameni de stiinta printre care enumeram:

Care din variantele enumerate mai sus nu reprezinta om de stiinta care si-a expus punctul de vedere in privinta raportului dintre stiinta si arta in management?


a.

E.Brech;

b.

Vasile V. Popescu;

c.

Mircea Malita

d.

Frederick W. Taylor

e.

Cornel PavelescuANS:  E


12.

Progresul managementului se bazeaza pe:

1) exigentele generale ale stiintelor aplicate, continuitatea in dezvoltarea cunostintelor, observarea riguroasa a organizarii;

2) desfasurarea procesului managerial;

3) personalitatea managerului;

4) obtinerea resurselor necesare prin mijloace proprii;

5) cercetarea sistematica atat a succeselor cat si a esecurilor.

Care din combinatiile de mai jos au legatura cu progresul managementului:


a.


b.


c.

1,4,5

d.


e.
ANS:  D


13.

Fayol a adus o mare contributie la teoria managementului, in sensul ca a prezentat managementul ca un proces universal, constand din:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu ceea ce a precizat Fayol in legatura cu teoria managementului.


a.

functii aflate in stare de interrelatii;

b.

raporturile dintre banca si terte persoane;

c.

cercetarea sistematica atat a succeselor cat si a esecurilor;

d.

desfasurarea procesului managerial;

e.

desfasurarea procesului de productieANS:  A


14.

KIein Jaques, in lucrarea sa „Qu’est le management?” defineste managementul ca:

Alegeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta definitia managementului in opinia lui KIein Jaques, in lucrarea sa „Qu’est le management?”


a.

ansamblul disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile conducerii, gestiunea, administrarea, organizarea intreprinderii

b.

importanta tehnica sociala, ca directionare, conducere si control al eforturilor unei grupe de indivizi in vederea realizarii unui anumit scop comun;

c.

ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile conducerii;

d.

ansamblul deciziilor optime in vederea proiectarii si reglarii proceselor microeconomice

e.

ansamblul deciziilor optime in vederea proiectarii si reglarii proceselor macroeconomiceANS:  A


15.

Mediul ambinat include:

Alegeti varianta de raspuns corecta care defineste corect mediul ambinat.


a.

toate elementele exogene firmei;

b.

toate elementele specifice economiei de piata;

c.

toate elementele exogene firmei, de natura economica, tehnica, politica

d.

resursele necesare, adaptarea si aplicarea deciziilor de realizare a lor

e.

toate elementele exogene firmei, de natura economica, tehnica, politica,

demografica, culturala, stiintifica, organizatorica, juridica, psiho – sociologica, educationala si ecologica ce marcheaza stabilirea obiectivelor acesteia, obtinerea resurselor necesare, adaptarea si aplicarea deciziilor de realizare a lorANS:  E


16.

Printre factorii economici care influenteaza mediul ambiant asupra agentului economic amintim:

1) piata agricola de produse;

2) piata bancara;

3) piata interna;

4) piata externa;

5) parghiile economico – financiare.

Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta factori economici care influenteaza mediul ambiant asupra agentului economic:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  E


17.

Printre factorii tehnici si tehnologici care influenteaza mediul ambiant asupra agentului economic se numara:

1) mentalitatile;

2) capacitatea de inovare;

3) calitatea tehnologiilor;

4) know-how-ul;

5) reglementarile juridice.

Alegeti combinatia de variante care reflecta corect factorii tehnici si tehnologici economici care influenteaza mediul ambiant asupra agentului economic:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  A


18.

Trasaturile distinctive ale firmei ca agent economic elementar sunt urmatoarele:

1) este subiect al activitatii economice, dar si purtator al unor interese proprii;

2) nu dispune de resurse proprii acesta apeland la resurse atrase;

3) relatia cu ceilalti agenti economici nu este reprezentativa;

4) are comportament specific constand in decizii si actiuni, dispunand de resurse proprii;

5) se afla in relatie cu ceilalti agenti elementari.

Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta trasaturi distinctive ale firmei ca agent economic:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  C


19.

Dinamizarea managementului societatii comerciale depinde in principal de:

1) initiativa mangerilor;

2) politic adoptata de firma;

3) gradul de implicare al factorilor de decizie;

4) initiativa statului;

5) calitatile managerilor.

De ce anume depinde in principal dinamizarea managementului societatii comerciale?Alegeti combinatia de variante corecta care scoate in evidenta acest lucru.


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  E


20.

Desfasurarea activitatii agentilor economici intr-un mediu concurential specific economiei de piata impune:

Ce anume impune desfasurarea activitatii agentilor economici intr-un mediu

concurential specific economiei de piata? Identificati varianta de raspuns raspuns corecta.


a.

reconsiderarea relatiilor dintre agentii economici si mediul ambiant

b.

un comportament specific constand in decizii si actiuni;

c.

un comportament lejer

d.

risc pe plan international;

e.

risc pe plan national.ANS:  A


21.

Multitudinea de variabile endogene si exogene specifice evolutiei firmei in contextul economico-social contemporan implica:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu multitudinea de variabile endogene si exogene specifice evolutiei firmei in contextul economico-social contemporan.


a.

reconsiderarea relatiilor dintre agentii economici si mediul ambiant;

b.

analiza atenta a elementelor care influenteaza in mod hotarator evolutia actuala a agentului economic

c.

risc pe plan international

d.

risc pe plan national

e.

toate elementele exogene firmei, de natura economica, tehnica, politicaANS:  B


22.

Factorii directi si principali ai mediului extern al organizatiei sunt:

Alegeti varianta de raspuns care nu are legatura cu factorii directi si principali ai mediului extern al organizatiei.


a.

furnizorii de materiale, de resurse de munca si de capital;

b.

organele legislative si statale

c.

cenzorii;

d.

consumatorii

e.

concurentii.ANS:  C


23.

Principalii factori de schimbare indirecti ai mediului extern al organizatiei sunt:

Alegeti varianta de raspuns care nu are legatura cu principalii factori de schimbare indirecti ai mediului extern al organizatiei.


a.

furnizorii de materiale, de resurse de munca si de capital

b.

tehnologiile

c.

conditiile economice

d.

conditiile politice

e.

factorii socioculturali.ANS:  A


24.

Pentru a-si asigura succesul in afacerile economice internationale, managerul trebuie sa stie si sa tina seama de:

Alegeti varianta de raspuns care nu reprezinta particularitate specifica asigurarii succesului managerului in afacerile economice internationale.


a.

particularitatile culturale ale diferitelor tari;

b.

particularitatile administrative ale diferitelor tari

c.

particularitatile economice ale diferitelor tari;

d.

particularitatile juridice ale diferitelor tari

e.

particularitatile politice ale diferitelor tari.ANS:  B


25.

Aplicarea necorespunzatoare a managementului transformarii mediului ambiant in cadrul firmei sau aplicarea acestuia intr-un numar nesemnificativ de firme dauneaza:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu aplicarea necorespunzatoare a managementului transformarii mediului ambiant in cadrul firmei

a.

analizei rezultatelor economice

b.

intrarii in fabricatie a materiilor prime

c.

controlului C.T.C al produselor

d.

adoptarii deciziilor

e.

procesului general de management al transformarii mediului ambiant la nivel agregat, macroeconomicANS:  E


26.

In economia romaneasca societatea comerciala reprezinta:

Ce anume reprezinta societatea comerciala in economia romaneasca? Alegeti varianta de raspuns corecta

a.

baza existentei sociale, prin capacitatea de care dispune de a crea si distribui bunuri materiale necesare vietii;

b.

coordonarea operativa a deciziilor

c.

vector de transformare a economiei romanesti;

d.

resursa financiar-bancara;

e.

o resursa materialaANS:  A


27.

Punand in evidenta rolul factorului uman in procesul managerial, continutul social este redat de:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu rolul factorului uman in procesul managerial.


a.

analiza resurselor financiare pe termen mediu si lung

b.

participarea omului in etapele de stabilire a scopului;

c.

analiza situatiei

d.

depistarea problemei

e.

elaborarea variantelor deciziei.ANS:  A


28.

Procesul managerial al societatii comerciale are urmatoarele trasaturi caracteristice:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu trasaturi caracteristice ale procesul managerial al societatii comerciale.


a.

dinamism

b.

stabilitate

c.

continuitate

d.

consecventa si ciclicitate

e.

rationalitate.ANS:  E


29.

Determinarea continutului metodologic al procesului managerial, date fiind trasaturile specifice ale activitatii manageriale, se face parcurgand urmatoarele etape:

1) definirea scopului;

2) adoptarea deciziilor de reinvestire;

3) analiza optiunilor strategice;

analiza situatiei;

determinarea problemei si adoptarea deciziei.

Care este combinatia de variante corecta care scoate in evidenta etapele specifice procesului managerial:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  B


30.

Continutul economic al procesului managerial este determinat de faptul ca in acest proces isi gaseste expresia folosirea resurselor productiei, de la:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu continutul economic al procesului managerial.


a.

analiza rezultatelor economice si pana la elaborarea strategiilor

b.

intrarea in fabricatie a materiilor prime si pana la controlul de calitate al acestora

c.

controlul C.T.C si pana la scoaterea pe piata a produselor;

d.

analiza existentei lor si pana la transformarea lor in produs

e.

intrarea in fabricatie pana la iesirea acestora din fabricatie.ANS:  D


31.

Ciclicitatea subliniaza faptul ca:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect ciclicitatea ca trasatura specifica procesului managerial.


a.

fiecare actiune de influentare se termina prin trecerea sistemului condus la o noua stare;

b.

se manifesta in functie de nivelul de exercitare a managementului si de particularitatile societatii

c.

apar transformari in sensul directiilor de orientare a intregului proces managerial

d.

cercetarea si transmiterea informatiei exercita o influenta semnificativa in analiza procesului managerial

e.

fiecare act de influentare se termina prin trecerea sistemului condus la o noua stare, ceea ce subliniaza necesitatea stabilirii unui nou scop al managementului sau de a corecta ori completa scopul precedent si pentru realizarea caruia este necesar un nou act de influentare.ANS:  E


32.

Previziunea se bazeaza pe analiza atenta si profunda a urmatoarelor elemente:

1) coordonarea operativa a deciziilor,

2) resursele disponibile;

3) rezultatele activitatii trecute;

4) situatia actuala si scopurile activitatii;

5) analiza atenta si detaliata a informatiei.

Care din combinatiile de variante de mai jos scot in evidenta elementele specifice previziunii?


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  A


33.

Sunt functii ale managementului:

functia de previziune;

functia financiar contabila;

functia de organizare;

functia de coordonare;

functia de cercetare-dezvoltare;

functia de antrenare;

functia de evaluare-control.

Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta functiile managementului:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  C


34.

Din punctul de vedere al practicii, necesitatea studierii procesului managerial este pusa in evidenta de:

De ce anume este pusa in evidenta necesitatea studierii procesului managerial din punctul de vedere al practicii? Identificati varianta de raspuns corecta.


a.

cresterea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului in era vitezei dezvoltarii tehnico-stiintifice

b.

rezultatele activitatii trecute

c.

rezultatele activitatii prezente

d.

functiile managementului firmei;

e.

functiunile managementului firmeiANS:  A


35.

In functie de continut si efecte procesele de munca se impart in doua grupe de baza:

1) procese de executie;

procese manageriale;

procese decizionale;

procese functionale;

procese strategice.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta grupe de baza in functie de continutul si efectele proceselor de munca:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  E


36.

Sfera de cuprindere si intensitatea procesului managerial se afla intr-un raport de:   Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu sfera de cuprindere si intensitatea procesului managerial.


a.

dependenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat in semnificatii si rezultate

b.

independenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat in semnificatii si rezultate

c.

dependenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia inferioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat in semnificatii si rezultate

d.

dependenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia inferioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai putin intens si mai bogat in semnificatii;

e.

crestere a esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai intens si mai bogat in semnificatii.ANS:  A


37.

Esenta procesului managerial consta in:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu esenta procesului managerial.


a.

crestere a esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial

b.

concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune

c.

semnificatii si rezultate deosebite

d.

cresterea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului in era vitezei dezvoltarii tehnico-stiintifice

e.

diversificarea gamei de produseANS:  B


38.

Studiul continutului procesului managerial necesita:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu studiul continutului procesului managerial.


a.

crestere a esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din ierarhia superioara a sistemului managerial

b.

o atentie deosebita;

c.

intelegerea modului de influentare asupra salariatilor in solutionarea problematicii economice a societatii comerciale

d.

stabilirea unui nou scop al managementului

e.

concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comuneANS:  C


39.

Continutul procesului managerial depinde de:

De ce anume depinde continutul procesului managerial? Identificati varianta de raspuns corecta.


a.

sarcinile principale ce stau in fata societatii comerciale

b.

diversificarea gamei de produse

c.

ierarhia inferioara a sistemului managerial;

d.

ierarhia superioara a sistemului managerial;

e.

tehnologia performantaANS:  A


40.

Continutul economic al procesului managerial poate fi exprimat in patru etape si anume:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta etapa a continutului economic al procesului managerial.


a.

determinarea necesitatilor economice;

b.

alegerea solutiilor optime

c.

analiza existentei resurselor

d.

repartizarea resurselor

e.

folosirea resurselorANS:  B


41.

Continutul informational al procesului managerial are in vedere urmatoarele etape:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta etapa a continutului informational al procesului managerial.


a.

cercetarea informatiei;

b.

completarea informatiei

c.

repartizarea informatiei

d.

prelucrarea informatiei

e.

transmiterea informatieiANS:  C


42.

Continutul functional al procesului managerial se contureaza in urmatoarele etape:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta etapa a continutului functional al procesului managerial.


a.

coordonare

b.

planificarea

c.

organizarea;

d.

controlul;

e.

influentareaANS:  A


43.

Trasaturile definitorii ale strategiei sunt:

1) au in vedere, in mod explicit si implicit, realizarea unor scopuri bine precizate, specificate sub forma de misiune si obiective, vizandu-se in acelasi timp perioadele viitoare;

2) sfera de cuprindere a strategiei o reprezinta forta de munca;

3) identificarea principalelor deficiente ale sistemului informational;

4) sfera de cuprindere a strategiei este organizatia in ansamblul sau rezumandu-se la elementele sale esentiale;

5) este rezultatul negocierii.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta trasaturile definitorii ale strategiei:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  C


44.

In functie de dinamica principalelor obiective incorporate, strategiile pot fi:

1) strategii de redresare;

2) strategii de economice;

3) strategii de consolidare;

4) strategii de dezvoltare;

5) strategii organizatorice.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta strategii principale in functie de dinamica principalelor obiective incorporate:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  B


45.

In functie de sfera de cuprindere, strategiile pot fi:

1) strategii globale;

2) strategii organizatorice;

3) strategii partiale;

4) strategii economice;

5) strategii administrativ – economice.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta strategii principale in functie de sfera de cuprindere:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  A


46.

In strategia manageriala este implicata:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu strategia manageriala

a.

protectia mediului

b.

inovatia ca variabila care sta la baza orientarii si pregatirii sistematice a viitorului firmei;

c.

gandirea intuitiva

d.

strategia de redresare

e.

strategia organizatoricaANS:  B


47.

Elaborarea si aplicarea strategiilor nu reprezinta un scop in sine, ci constituie:

Alegeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta modul de elaborare si aplicare a strategiilor.


a.

sfera de cuprindere a organizatiei;

b.

esenta managementului

c.

obiectivul de studiu al managerului

d.

o modalitate manageriala majora de profesionalizare a conducerii si

cresterii competitivitatii firmei

e.

totalitatea operatiunilor de verificare a desfasurarii procesului de

productie.ANS:  D


48.

In conceperea si fundamentarea activitatilor firmelor un rol esential il au strategiile si politicile elaborate de catre:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu conceperea si fundamentarea activitatilor firmelor.


a.

mecanismele manageriale

b.

structurile guvernamentale

c.

structurile functionale

d.

subalterni

e.

actionariANS:  A


49.

Justin Longenecker si Charles D. Prigle prezinta strategia ca o concretizare a previziunii, statuand ca are drept obiect:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu strategia prezentata de Justin Longenecker si Charles D. Prigle.


a.

elaborarea unor cuprinzatoare programe de esenta privind prezentul, continuandu-se cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica

b.

elaborarea unor cuprinzatoare programe de esenta privind viitorul, continuandu-se cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica

c.

elaborarea unor strategii si programe de esenta privind trecutul, continuandu-se cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica

d.

elaborarea unor programe guvernamentale de esenta privind trecutul, prezentul, continuandu-se cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica

e.

elaborarea unor programe legislative de esenta privind prezentul, continuandu-se cu o planificare mai detaliata si de o natura specificaANS:  B


50.

Specialistul belgian Philippe de Woot concepe strategia ca fiind:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu strategia prezentata de specialistul belgian Philippe de Woot.

a.

optiunile importante ale intreprinzatorului in confruntarea cu mediul tinand cont de resursele de care dispune

b.

optiunile importante ale intreprinzatorului in confruntarea cu mediul tinand cont de nevoile personale

c.

optiunile importante ale clientului in confruntarea cu mediul tinand cont de resursele de care dispune

d.

o modalitate manageriala majora de profesionalizare a conducerii si

cresterii competitivitatii firmei

e.

totalitatea operatiunilor de verificare a desfasurarii procesului de productie.ANS:  A


51.

Specialistul M. Bower concepe strategia ca fiind:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu strategia prezentata de specialistul M. Bower.

a.

optiunile importante ale intreprinzatorului in confruntarea cu mediul tinand cont de resursele de care dispune

b.

stiinta si arta de a declansa toate resursele intreprinderii pentru atingerea cu succes a obiectivelor si scopurilor fixate

c.

totalitatea operatiunilor de verificare a desfasurarii procesului de productie

d.

arta de a declansa toate resursele intreprinderii pentru atingerea cu succes a scopurilor fixate

e.

modalitatea manageriala majora de profesionalizare a conducerii si

cresterii competitivitatii firmeiANS:  B


52.

Strategia unei societati comerciale vizeaza in principal:

Ce anume vizeaza in principal strategia unei societati comerciale? Identificati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu strategia unei societati comerciale.


a.

sfera de produse si de piete in care este angajata societatea comerciala, ceea ce ii ofera managerului avantajul de a se concentra asupra unor domenii complet conturate atat pe planul aprovizionarii cat si al desfacerii produselor firmei

b.

vectorul de crestere, care indica directia in care se dezvolta societatea comerciala, orientarea concreta a schimbarii strategice

c.

avantajul competitiv, pus in evidenta de catre proprietatile specifice ale pietelor si produselor care vor asigura societatii comerciale o pozitie competitiva solida

d.

o modalitate manageriala majora de profesionalizare a conducerii si

cresterii competitivitatii firmei

e.

sinergia, care concretizeaza si masoara capacitatea societatii comerciale de a face eficiente intrarile de produse pe piete, indeosebi in domenii noi de crestere.ANS:  D


53.

Managementul strategic este definit ca:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect managementul strategic

a.

un set de decizii si actiuni concretizat in formularea si implementarea de planuri proiectate pentru a realiza obiectivele firmei

b.

un set de functii manageriale si actiuni concretizat in formularea si de planuri proiectate pentru a realiza obiectivele firmei

c.

un set de functiuni manageriale si actiuni concretizat in formularea si de planuri proiectate pentru a realiza obiectivele firmei

d.

un set de procese manageriale si actiuni concretizat in formularea si de planuri proiectate pentru a realiza obiectivele firmei;

e.

arta de a declansa toate resursele intreprinderii pentru atingerea cu succes a scopurilor fixateANS:  A


54.

Schendel si Hofer, in binecunoscuta lor lucrare 'Strategy Formulation and Analitical Concepts', delimiteaza patru componente ale oricarei strategii:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu strategia prezentata de Schendel si Hofer, in binecunoscuta lor lucrare 'Strategy Formulation and Analitical Concepts'.


a.

domeniul abordat, ce se refera la interactiunile prezente si viitoare ale organizatiei cu mediul

b.

avantajul competitiv, pus in evidenta de catre proprietatile specifice ale pietelor si produselor care vor asigura societatii comerciale o pozitie competitiva solida;

c.

desfasurarea resurselor are in vedere nivelul si structura resurselor organizatiei, precum si perfectionarea abilitatilor ce contribuie la realizarea obiectivelor si scopurilor

d.

avantajul competitiv vizeaza pozitia unica pe care o organizatie o dezvolta, in raport cu concurentii sai, prin structurile evolutiei resurselor si/sau deciziile privind domeniul abordat;

e.

sinergia, definita ca afecte sintetice ce se asteapta, ca urmare a implementarii deciziilor si utilizarii resurselor organizatieiANS:  B


55.

In etapa de tranzitie la economia de piata, in jurul societatii comerciale evolueaza:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu societatea comerciala aflata in etapa de tranzitie la economia de piata.


a.

furnizorii

b.

tehnica

c.

produsele

d.

pietele

e.

concurentiiANS:  A


56.

Pentru a formula strategia, managerul trebuie sa stabileasca un model in care sa clarifice cele patru componente ale strategiei manageriale:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu formularea strategiei de catre manager.


a.

oportunitatea pietei

b.

competentele si resursele societatii comerciale

c.

valorile si aspiratiile personale ale cadrelor superioare

d.

sinergia, definita ca afecte sintetice ce se asteapta, ca urmare a implementarii deciziilor si utilizarii resurselor organizatiei

e.

valorile morale, rolul social si responsabilitatea sociala a societatii comercialeANS:  D


57.

Organizarea se cladeste in functie de trei criterii:

1) divizarea lucrului general in vederea atingerii unui obiectiv, dintr-o serie de activitati si de operatii;

2) costuri mai mari decat precedentele dar relativ modeste;

3) forta de munca specializata cu pregatire continuu actualizabila;

4) evitarea reverificarii sarcinilor;

5) orientarea tuturor eforturilor catre un obiectiv unic si o functionare corespunzatoare.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta criterii specifice organizarii:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  C


58.

Semnificatia organizarii procesuale consta in faptul ca:

Alegeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta semnificatia organizarii procesuale

a.

informatiile sunt necesare pentru previzionarea obiectivelor

b.

au un caracter exceptional, nerepetandu-se intr-un viitor previzibil;

c.

eficacitatea lor depinde de potentialul decizional al decidentului;

d.

cu ajutorul ei se contureaza, ordoneaza si se antreneaza ansamblul de

procese de munca fizica si intelectuala ce se desfasoara in cadrul societatii comerciale

e.

depinde decisiv de intuitia si capacitatea decizionala a managerilor implicati.ANS:  D


59.

Printre activitatile specifice functiunii de productie enumeram:

1) programarea, lansarea in productie si urmarirea realizarii productiei;

2) controlul tehnic de calitate al materialelor de constructie;

3) intretinerea si reparatia instalatiilor electrice;

4) asigurarea unor conditii corespunzatoare de securitate si de igiena a muncii,

dar si controlul tehnic de calitate al materiilor prime, semifabricatelor, subansamblelor pe intregul flux de fabricatie, precum si al produselor finite potrivit metodelor, frecventei si cu mijloacele prevazute in documentatia tehnica;

5) intretinerea si reparatia instalatiilor, masinilor si cladirilor.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta activitati specifice functiunii de

productie:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  C


60.

Organizarea structurala consta in:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect organizarea structurala.


a.

gruparea functiunilor, activitatilor, atributiilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora pe grupuri de lucru

b.

investigarea sectoarelor susceptibile de perfectio-nare

c.

ordonarea si sistematizarea sistemului informational managerial

d.

realizarea obiectivelor societatii comerciale

e.

gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati in vederea concretizarii conditiilor care sa asigure posibilitati pentru realizarea obiectivelor societatii comercialeANS:  E


61.

Elementele caracteristice postului sunt urmatoarele:

1) obiectivele postului;

2) sarcinile postului;

3) competenta organizationala sau autoritatea formala;

4) numarul de ore zilnic lucrate;

5) competenta organizationala si operationala;

6) competenta sau autoritatea profesionala;

7) responsabilitatea.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta elementele caracteristicile

postului:


a.


b.

1,4,5,6

c.


d.


e.
ANS:  A


62.

In actuala etapa de tranzitie la economia de piata, activitatea societatii comerciale este posibil sa se desfasoare eficient numai:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu desfasurarea eficienta a activitatii societatii comerciale in actuala etapa de tranzitie la economia de piata

a.

pe fondul unei organizari rationale, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate stiintific

b.

pe fondul unei organizari structurale, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate stiintific

c.

pe fondul unei organizari procesuale, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate stiintific

d.

pe fondul unei organizari strategice, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate stiintific

e.

pe fondul unei organizari tactice, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate stiintificANS:  A


63.

Organizarea, ca functie manageriala reprezinta:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect organizarea, ca functie manageriala.


a.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor materiale

b.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor materiale, umane si financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala;

c.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor materiale, umane

d.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala

e.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu minim de eficienta a resurselor materiale.ANS:  B


64.

McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alti teoreticieni ai organizarii intreprinderilor acorda o atentie deosebita:

Spre ce anume si-au aplecat atentia McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alti teoreticieni in ceea ce priveste organizarea intreprinderilor?  Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu minim de eficienta a resurselor materiale

b.

resurselor materiale, umane si financiare

c.

problemelor structurii organizatorice

d.

resurselor materiale, umane

e.

metodelor, tehnicilor si instrumentelor managerialeANS:  C


65.

McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alti teoreticieni ai organizarii intreprinderilor sustin ca pentru a fi eficienta, organizarea trebuie sa se bazeze pe:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu ceea ce au spus McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alti teoreticieni ai organizarii intreprinderilor in legatura cu organizarea.


a.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala;

b.

structuri dinamice, adaptate continuu la obiectivele intreprinderii si la oamenii care le realizeaza;

c.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor umane pe care le are la dispozitie societatea comerciala

d.

metode, tehnici si instrumente manageriale

e.

principii, metode si tehnici fundamentate stiintificANS:  B


66.

H. Fayol defineste organizarea in felul urmator:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu definitia data de H. Fayol in ceea ce priveste organizarea.


a.

a organiza intreprinderea inseamna a o aproviziona cu tot ce-i necesar pentru functionarea ei: materii prime, utilaj, bani, personal

b.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala

c.

ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor umane pe care le are la dispozitie societatea comerciala;

d.

gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati in vederea concretizarii conditiilor care sa asigure posibilitati pentru realizarea obiectivelor societatii comerciale

e.

gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lorANS:  A


67.

Prin organizare, managerul:

Ce anume face managerul intr-o intreprindere cu ajutorul organizarii? Identificati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu organizarea

a.

analizeaza posibilitatile reale de a-si realiza nevoile personale dar si ale societatii comerciale

b.

contureaza structura productiei;

c.

abordeaza inzestrarea tehnica si procesele tehnologice

d.

selectioneaza personalul

e.

organizeaza munca acestuia.ANS:  A


68.

In functie de continut organizarea societatilor comerciale se divide in urmatoarele forme principale:

1) organizarea procesuala;

2) organizarea structurala;

3) organizarea fractionala;

4) organizarea legislativa;

5) organizarea participativa.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta forme principale ale organizarii societatilor comerciale:


a.


b.


c.


d.

4,5

e.
ANS:  E


69.

Tratata ca obiect managerial, organizarea procesuala consta in:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu organizarea procesuala tratata ca obiect managerial.


a.

descompunerea proceselor de munca atat fizica, cat si intelectuala in elementele componente, adica in timpi, operatii, miscari, insotita de analiza acestora in scopul regruparii lor in functie de nivelul obiectivelor la realizarea carora participa

b.

descompunerea proceselor de munca atat fizica, cat si intelectuala in elementele componente, adica in timpi

c.

gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati in vederea concretizarii conditiilor care sa asigure posibilitati pentru realizarea obiectivelor societatii comerciale

d.

gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati;

e.

gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criteriiANS:  A


70.

In procesul de grupare a activitatilor pe functiuni managerul va tine seama de legaturile dintre obiective, functiuni si activitati, precum si de anumite criterii, dintre care mai semnificative ne apar:

1) criteriul de identitate, care cere ca gruparea unor activitati identice ca factura sa tina seama si de necesitatea utilizarii unor tehnici specializate de lucru in acelasi domeniu, precum si de volumul de lucru care sa justifice tratarea lor distincta;

2) criteriul de complementaritate care solicita gruparea unor activitati ca factura, dar cu legaturi indispensabile ceea ce impun activitatilor respective raporturi de completare reciproca sau de auxiliaritate;

3) criteriul de convergenta, care are in vedere gruparea activitatilor diferite ca natura, care solicita tehnici specializate deosebit de diferite, dar care converg spre realizarea acelorasi obiective;

4) criteriul de reducere a costurilor de productie care are in vedere gruparea activitatilor diferite ca natura;

5) criteriul desfasurarii procesului de productie in bune conditii.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta criterii de care managerul trebuie sa tina seama in procesul de grupare a activitatilor pe functiuni:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  D


71.

In practica managementului societatii comerciale se utilizeaza urmatoarele feluri de informatii:

1) de comanda sau de dirijare (analiza fenomenelor manageriale, declansarea actiunilor manageriale);

2) dificile in sensul ca analiza fenomenelor manageriale nu reprezinta o problema in finalizarea obiectivelor firmei;

3) informatiile legate de modul de desfasurare a productiei;

4) de reglare si de cunoastere si raportare ( indreptarea mersului activitatii economice, prin modificari cantitative si calitative);

5) de planificare si prognoza (necesare formularii de decizii privitoare la dezvoltarea economiei societatii comerciale).

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principalele feluri de informatii specifice practicii managementului firmei:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  C


72.

Intregul proces managerial din cadrul societatii comerciale ne apare ca un proces de insusire si transmitere a:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect intregul proces managerial din cadrul societatii comerciale.


a.

informatiei;

b.

proceselor decizionale

c.

deciziei

d.

fluxurilor informationale

e.

circuitelor informationaleANS:  A


73.

Fluxul informational reprezinta:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect fluxul informational

a.

ansamblul datelor, informatiilor, fluxurilor si circuitelor informationale, procedurile si mijloacele de tratare a informatiilor menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor organizatiei;

b.

ansamblul proceselor de munca omogene

c.

o varietate de circuite si fluxuri informationale

d.

traiectul pe care-l parcurge o informatie sau o categorie de informatii intre

emitator si destinatar

e.

cantitatea de informatii care este vehiculata intre emitatorul si beneficiarul pe circuitul informational, caracterizat prin anumite caracteristici:lungime, viteza de deplasare, fiabilitate, cost.ANS:  E


74.

Circuitele informationale se clasifica in:

exterioare si interioare;

verticale, orizontale si oblice;

periodice si ocazionale;

publice;

semiautomate.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta criterii de clasificare a circuitelor

informationale:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  D


75.

Sistemul informational managerial asigura intr-o societate comerciala:

Ce anume asigura sistemul informational managerial intr-o societate comerciala? Identificati varianta de raspuns corecta.


a.

indeplinirea obiectivelor stabilite de manager

b.

baza de date din societatea comerciala

c.

cunoasterea realitatilor societatii comerciale si contribuie astfel la elaborarea si indeplinirea obiectivelor stabilite de manager;

d.

dinamismul sistemului managerial

e.

eficienta sistemului decizional.ANS:  C


76.

Sistemul informational managerial apare:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect sistemul informational managerial.


a.

ca un complex de oameni si activitati practice, de echipamente si de proceduri, orientat catre modelarea proceselor manageriale cu ajutorul unor operatii de prelucrare a informatiilor

b.

ca un complex de oameni si activitati practice, de echipamente

c.

ca un complex de factori interni si externi

d.

descrierea grafica a fenomenelor informationale

e.

ansamblu de date, informatii, fluxuri si circuite informationale, menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor organizatieiANS:  A


77.

Tratarea sistemica a organizarii managementului unitatii economice implica:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu tratarea sistemica a organizarii managementului unitatii economice.


a.

o analiza profunda si analitica a aspectului sau informational

b.

o analiza corecta a aspectului sau informational;

c.

o descrierea grafica a fenomenelor informationale

d.

descrierea grafica a fluxurilor informationale

e.

descrierea grafica a circuitelor informationaleANS:  B


78.

Adoptarea deciziei la nivel de societate comerciala genereaza:

Ce anume genereaza adoptarea deciziei la nivel de societate comerciala? Identificati varianta de raspuns corecta.


a.

circuite informationale care se transmit la executanti sub forma de planuri

b.

informatia decizionala, care se transmite la executanti sub forma de planuri, sarcini, normative, comenzi si le serveste ca impuls spre actiuni coordonate si orientate spre scopuri manageriale precise

c.

un complex de factori interni si externi

d.

definirea ariei studiului precum si definirea cerintelor sistemul informational managerial

e.

definirea cerintelor sistemul informational managerialANS:  B


79.

In sistemul managementului societatii comerciale toti conducatorii si salariatii sunt legati intre ei prin:

Prin ce anume sunt legati intre ei toti conducatorii si salariatii in sistemul managementului societatii comerciale? Identificati varianta de raspuns corecta.


a.

informatii, care furnizeaza o retea comunicationala unica

b.

actiuni coordonate si orientate spre scopuri manageriale precise

c.

fluxuri si circuite informationale, menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor organizatiei

d.

ansamblul proceselor de munca omogene

e.

cantitatea de informatii care este vehiculata intre destinatar si emitator pe circuitul informationalANS:  A


80.

Sursele informationale la nivel de societate comerciala se caracterizeaza prin:

1) continut;

2) distanta;

3) intensitate;

4) proceselor de munca omogene;

5) regim temporal.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristicile surselor informationale la nivel de societate comerciala:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  E


81.

Componenta primordiala a sistemului informational managerial este:

Care este componenta primordiala a sistemului informational managerial? Identificati varianta de raspuns corecta

a.

informatia care poate fi definita ca element de instiintare care provoaca managerului si celorlalte cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni

b.

reprezentata de directionarea constienta a procesului de productie

c.

data de totalitatea actiunilor coordonate si orientate spre scopuri manageriale precise

d.

relativa

e.

orientata spre scopuri manageriale preciseANS:  A


82.

In managementul societatii comerciale informatiile furnizeaza:

Ce anume furnizeaza informatiile in managementul societatii comerciale? Identificati varianta de raspuns corecta

a.

date cu privire la activitatea productiva si pun in evidenta pozitia adoptata de manager in legatura cu problemele ce urmeaza sa fie rezolvate

b.

un complex de factori interni si externi

c.

o analiza profunda si analitica a societatii comerciale

d.

o analiza corecta a societatii comerciale

e.

operatii de prelucrare a datelorANS:  A


83.

In concordanta cu diferite faze ale procesului managerial, fluxul informational poate fi impartit in urmatoarele etape componente:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta etapa a fluxul informational in concordanta cu diferite faze ale procesului managerial

a.

stabilirea liniei generale a politicii economice a societatii comerciale (elaborarea planului de dezvoltare in perspectiva)

b.

stabilirea strategiei societatii comerciale (in cadrul perspectivei concepute de catre manager), elaborarea planului operativ al societatii comerciale;

c.

definirea ariei studiului precum si definirea cerintelor sistemul informational managerial

d.

alegerea tacticii in realizarea planurilor operative (managementul operativ al societatii comerciale)

e.

mobilizarea resurselor si utilizarea optima a acestor resurse ale societatii comercialeANS:  C


84.

Ca principale caracteristici ale procedurilor informationale ale managementului societatii comerciale mentionam:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta caracteristica principala a procedurilor informationale ale managementului societatii comerciale

a.

informatiile pot fi definite ca elemente de instiintare care provoaca managerului si celorlalte cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni

b.

in prelucrarea informatiilor se utilizeaza metode matematice, economice, statistice, sociologice, psihologice etc

c.

gradul sporit de formalizare, subliniat de accentul deosebit acordat tipizarii, standardizarii si codificarii informatiilor si situatiilor, informationale

d.

caracterul operational accentuat, capabil sa asigure o tratare rapida a informatiei, cu consecinte pe planul deciziei si actiunii

e.

economicitatea pronuntata, generata de traducerea in fapt a principiului exceptiilor si al prioritatilorANS:  A


85.

In management, menirea actului decizional consta in:

Alegeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta menirea actului decizional intr-o societate comerciala

a.

elaborarea deciziei corecte

b.

fundamentarea deciziei

c.

elaborarea strategiei de marketing

d.

directionarea constienta a procesului de productie;

e.

directionarea constienta a activitatii economice si sociale a societatii

comercialeANS:  E


86.

Decizia reprezinta:

Ce reprezinta decizia pentru orice societate comerciala? Identificati varianta

de raspuns corecta.


a.

o veriga in circuitul marfurilor

b.

o veriga in procesul managerial

c.

o varietate de informatii

d.

o necesitate pentru societatea comerciala pe termen scurt

e.

o functie a managementului.ANS:  B


87.

Metodele si tehnicile decizionale specializate sunt destinate sa asigure intr-o

firma:

Alegeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta metodele si tehnicile decizionale specializate.

a.

cresterea nivelului de trai al populatiei

b.

sporirea numarului de comenzi;

c.

operativitatea deciziei

d.

rationalizarea procesului de elaborare a deciziei in ansamblul sau si se

utilizeaza in cazul situatiilor decizionale de mare complexitate si cu o periodicitate ridicata

e.

cresterea productivitatii muncii.ANS:  D


88.

Functionarea economiei societatii comerciale in consens cu imperativele optimului economico-social se afla in stransa dependenta de:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu functionarea

economiei societatii comerciale in consens cu imperativele optimului economico-social.


a.

calitatea procesului decizional;

b.

managementul practicat

c.

mediul ambiant;

d.

elementele constitutive specifice mecanismului informational

e.

elementele constitutive specifice mecanismului financiar.ANS:  A


89.

Deciziile strategice stabilesc orientarile de perspectiva, in sensul ca se refera la:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu orientarile de perspectiva specifice deciziilor strategice.

a.

o perioada mai mica de un an

b.

o perioada scurta de timp

c.

o perioada mai mare de un an

d.

perioade mari de timp

e.

elementele constitutive specifice mecanismului financiarANS:  C


90.

In procesul managerial al societatii comerciale, cu ajutorul deciziilor se stabilesc:

Ce anume se stabilesc cu ajutorul deciziilor in procesul managerial al societatii comerciale? Identificati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu cele prezentate mai sus.


a.

obiectivele derivate din plan si modalitatile de realizare a acestora

b.

politicile economice a societatii comerciale (elaborarea planului de dezvoltare in perspectiva)

c.

actiunile si comportamentele executantilor

d.

programele corespunzatoare

e.

se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii in societatea comerciala.ANS:  B


91.

Rolul deosebit al deciziei in managementul societatii comerciale este subliniat de faptul ca:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu rolul deosebit al deciziei in managementul societatii comerciale

a.

prin intermediul ei se determina locul fiecarei verigi organizationale a   societatii comerciale, a fiecarei subunitati si a fiecarui salariat la solutionarea sarcinilor preconizate

b.

fiecare salariat participa la progresul societatii comerciale

c.

se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii in societatea comerciala

d.

se adopta perfectionarile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii in societatea comerciala

e.

informatiile pot fi definite ca elemente de instiintare care provoaca managerului si celorlalte cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni.ANS:  A


92.

Diversitatea deosebita a deciziilor manageriale in managementul

societatii comerciale pune in evidenta:

Ce pune in evidenta diversitatea deosebita a deciziilor manageriale in managementul societatii comerciale? Identificati varianta de raspuns corecta

a.

obiectivele derivate din plan si modalitatile de realizare a acestora

b.

politicile economice a societatii comerciale (elaborarea planului de dezvoltare in perspectiva)

c.

necesitatea cunoasterii tipologiei acestor decizii in vederea rationalizarii componentelor sale, pentru adoptarea si aplicarea unor decizii calitativ superioare

d.

actiunile si comportamentele executantilor

e.

desfasurarea eficienta a activitatii in societatea comerciala.ANS:  C


93.

In raport cu nivelul de elaborare, deciziile se clasifica in:

1) strategice;

2) tactice;

3) multicriteriale;

4) operationale;

5) repetitive

Care din combinatiile de mai jos reprezinta decizii de management clasificate in raport cu nivelul de elaborare:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  A


94.

In functie de certitudinea atingerii obiectivelor distingem decizii:

1) certe;

repetitive;

3) multicriteriale;

4) incerte;

5) risc.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta decizii de management clasificate in functie de certitudinea atingerii obiectivelor:


a.


b.


c.


d.


e.

2,3,4ANS:  C


95.

Procesul luarii si transmiterii deciziilor manageriale comporta trei etape principale:

1) etapa de pregatire a deciziei, in cadrul careia se contureaza solutiile posibile pentru rezolvarea problemei;

2) etapa de determinare a solutiei optime, realizabila in conditiile existente si de luare propriu-zisa a deciziei;

3) etapa de rationalizare a procesului de elaborare a deciziei in ansamblul sau;

4) etapa de motivare, transmitere si control al deciziei;

5) etapa stabilirii obiectivelor derivate principale si secundare.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta etape principale specifice procesului luarii si transmiterii deciziilor manageriale:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  A


96.

Cu ajutorul metodelor specifice elaborarii deciziei manageriale se reuseste sa se aprecieze cu o precizie mai mica sau mai mare valoarea si utilitatea diferitelor alternative. Aceste metode au in vedere:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu metodele specifice elaborarii deciziei manageriale.


a.

perfectionarea stabilirii criteriilor de apreciere a diferitelor aspecte ale fiecarei alternative propuse

b.

stabilirea valorii ponderii factorilor implicati de diferite criterii

c.

oferirea de solutii pentru rezolvarea situatiilor conflictuale si eliminarea unor erori dar si efectuarea de studii de comparare

d.

predeterminarea avantajelor aplicarii deciziei, stabilirea dependentelor economico-sociale si determinarea gradului de acceptare a deciziei

e.

aportul propriu de gandire al fiecarui executantANS:  E


97.

Dupa sfera de cuprindere a decidentului, putem clasifica deciziile in:

1) individuale;

2) repetitive;

3) multicriteriale;

4) incerte;

5) colective.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta decizii de management clasificate in functie de sfera de cuprindere a decidentului:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  A


98.

Deciziile individuale la nivelul societatii comerciale se adopta de catre:

De catre cine se adopta deciziile individuale la nivelul societatii comerciale? Identificati varianta de raspuns corecta.


a.

consiliul de administratie

b.

un singur cadru de conducere, potrivit unor norme care stabilesc limitele interventiei respective

c.

mai multe cadre de conducere

d.

cenzori;

e.

salariatiANS:  B


99.

Bugetul reprezinta instrumentul cu ajutorul caruia:

1) managerul raspunde cerintelor de pe piata;

2) managerul fundamenteaza si infaptuieste deciziile;

3) isi asuma raspunderi pentru utilizarea eficienta a resurselor;

4) se asigura cunoasterea si evaluarea obiectivelor de atins;

5) controleaza nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitului.

Care din combinatiile de mai jos definesc corect bugetul:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  A


100.

Metoda manageriala reprezinta:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect metoda manageriala

a.

ansamblul datelor, informatiilor si fluxurilor informa-tionale

b.

modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata financiara

c.

modalitatea in care managerul realizeaza procesul managerial, transformand informatiile in actiune cu ajutorul deciziilor, prin armonizarea resurselor cu cerintele si urmarind rezultatele maxime

d.

nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitului;

e.

modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata valutaraANS:  C


101.

Managementul prin exceptie se caracterizeaza prin:

1) definirea cadrului general de desfasurare a activitatii societatii comerciale;

2) reglarea sistemului in vederea desfasurarii unor actiuni eficiente;

3) considera procesul managerial ca proces distinct, deoarece privit ca sistem, atat la intrari, cat si la iesiri, elementele caracteristice sunt informatiile;

4) cere sa se transmita managerului prin tehnologia informationala numai acele informatii cu caracter de exceptie, care reprezinta abateri de la planuri, programe, norme sau obiective prestabilite;

5) informatiile sunt selectate aleator astfel incat procesul manageriale sa fie simplificat.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici ale managementului prin exceptie:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  D


102.

Esenta managementului prin inovare consta in aplicarea consecventa

si sistematica a urmatoarelor principii:

1) principiul sistematizarii informatiei;

2) viteza de circulatie a informatiei;

3) reprezentarea grafica a fluxurilor informationale;

4) optimizarea aprovizionarii pietei in conditiile concentrarii activitatii de

cercetare si a tuturor celorlalte posibilitati pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor in anii viitori;

5) perfectionarea si introducerea de metode noi in managementul activitatii de

realizare a produselor noi.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principii esentiale necesare

managementului prin inovare:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  C


103.

Dintre cele mai frecvent utilizate instrumente manageriale amintim:

1) recomandarea, evaluarea, indicatia;

2) directiva, hotararea;

3) simularea, decizia, optimizarea;

4) decizia, ordinul, sanctiunea, aprobarea;

5) functia, functiunea, promovarea;

6) avizul, indrumarea, aprecierea.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta cele mai frecvent utilizate instrumente manageriale:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  E


104.

Managementul prin rezultate poate fi definit ca:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect managementul prin rezultate.


a.

un mod de a asigura desfasurarea activitatii mnagerului;

b.

totalitatea instructiunilor cu privire la conceptia managerului pentru

realizarea obiectivelor

c.

ansamblul de principii, metode si mijloace destinate elaborarii de metode

matematice

d.

totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale

e.

un mod de a asigura desfasurarea si evaluarea activitatii managerului,

potrivit realizarii obiectivelor proprii pe termen lung sau scurt si concordantei acestora cu obiectivele generale ale societatii comercialeANS:  E


105.

Managementul prin alternative consta in faptul ca:

In ce consta managementul prin alternative? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

luarea deciziilor se realizeaza independent de vointa managerului

b.

modeleaza procesele economice

c.

transforma informatiile in actiune

d.

are ca scop armonizarea resurselor

e.

anterior adoptarii deciziei, se studeaza mai multe variante, respectiv

alternative.ANS:  E


106.

Cu ajutorul tehnicilor stochastice se poate:

Alegeti varianta de raspuns care indica corect semnificatia tehnicilor stochastice.


a.

ajunge la scopul propus de organizare

b.

previziona viitorul intreprinderii

c.

sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si

obiective manageriale care trebuie avute in vedere atunci cand se adopta o decizie in conditii de risc;

d.

sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si

obiective manageriale care trebuie avute in vedere atunci cand se adopta o decizie in conditii de incertitudine

e.

sistematizarea rationamentului aplicat diferitelor ipoteze si obiective

manageriale in conditii de certitudineANS:  C


107.

Abordarea societatii comerciale ca sistem se caracterizeaza prin faptul ca:

Alegeti varianta de raspuns corecta care reprezinta caracteristica specifica abordarii societatii comerciale ca sistem.


a.

functiile manageriale nu mai sunt tratate ca unitati individuale

b.

functiunile manageriale nu mai sunt tratate ca unitati individuale

c.

luarea deciziilor se realizeaza independent de vointa managerului

d.

anterior adoptarii deciziei, se studeaza mai multe variante, respectiv

alternative

e.

optimizarea aprovizionarii pietei in conditiile concentrarii activitatii de

cercetare si a tuturor celorlalte posibilitati au ca scop satisfacerea nevoilor consumatorilor in anii viitoriANS:  A


108.

Prin sistem managerial integrat al societatii comerciala intelegem:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect sistemul managerial integrat al societatii comerciale

a.

un mod de a asigura desfasurarea activitatii mnagerului

b.

totalitatea instructiunilor cu privire la conceptia managerului pentru

realizarea obiectivelor

c.

un ansamblu coerent de proceduri automatizate, a caror utilizare se fundamenteaza pe utilizarea metodelor manageriale, care permit pregatirea si adoptarea de decizii;

d.

ansamblul de principii, metode si mijloace destinate elaborarii de metode

matematice

e.

totalitatea obiectivelor generale ale societatii comercialeANS:  C


109.

Metoda manageriala reprezinta:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect metoda manageriala.


a.

o structura de ordine, un program dupa care se regleaza actiunile practice si intelectuale in vederea atingerii unui scop;

b.

totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale

c.

modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata financiara

d.

modalitatea in care managerul realizeaza procesul managerial, transformand informatiile in actiune cu ajutorul deciziilor, prin armonizarea resurselor cu cerintele si urmarind rezultatele maxime

e.

nivelul veniturilor, cheltuielilor societatii comercialeANS:  A


110.

Necesitatea existentei metodelor manageriale intr-o societate comerciala este dictata de:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu necesitatea existentei metodelor manageriale intr-o societate comerciala.

a.

totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale

b.

dinamica problematicii manageriale a societatii comerciale, metodele fiind legate nemijlocit de scopul urmarit de catre manager

c.

ansamblul coerent de proceduri automatizate, a caror utilizare se fundamenteaza pe utilizarea metodelor manageriale, care permit pregatirea si adoptarea de decizii

d.

pregatirea si adoptarea de decizii;

e.

managerii de nivel superiorANS:  B
111.

Scopul metodelor manageriale intr-o societate comerciale consta in:

optimizarea folosirii capacitatii de munca a managerului;

eficientizarea comportamentului si actiunii salariatilor;

analiza atenta a situatie datoriilor;

antrenarea intregului personal la atingerea obiectivelor unitatii;

pregatirea si adoptarea strategiilor de risc.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta elemente care definesc scopul metodelor manageriale intr-o societate comerciala:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  E


112.

Principiile fundamentale ale managementului prin bugete au fost stabilite de catre W. D. Knight si E. H. Weinwurm si pot fi redate astfel:

1) participarea, inteleasa ca mijloc de stimulare a salariatilor de a participa activ si constructiv la solutionarea problemelor unitatii in general si la cele de planificare si control in special;

2) realismul ca necesitate si mijloc de asigurare a unei relatii clare intre nivelurile prevazute in bugete si considerentele de ordin subiectiv;

3) alegerea tacticii in vederea realizarii planurilor operative (managementul operativ al societatii comerciale);

4) mobilizarea resurselor si utilizarea optima a acestor resurse ale societatii comerciale;

5) flexibilitate necesara in procesul de implementare a bugetului in sistemul managerial.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principiile fundamentale ale managementului prin bugete care fost stabilite de catre W. D. Knight si E. H. Weinwurm:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  A


113.

Eliminarea perturbatiilor in ceea ce priveste controlul se refera la:

Alegeti varianta de raspuns corecta care scoate in evidenta modalitatea de

eliminare a perturbatiilor in ceea ce priveste controlul.

a.

realizarea functiunilor manageriale

b.

cresterea profitului;

c.

indicele de profitabilitate

d.

politicile adoptate

e.

identificarea cauzelor abaterilor, analizarea si elaborarea de masuri

concrete pentru inlaturarea lorANS:  E


114.

In activitatea manageriala controlul urmareste:

1) analiza rezultatelor;

2) bugetul previzionat;

3) echilibrul financiar al firmei;

4) eficienta economica a activitatii;

5) cresterea profitului.

Care din combinatiile de mai jos au legatura cu controlul:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  E


115.

Dintre trasaturile specifice controlului amintim:

1) caracterul obiectiv al controlului;

2) caracterul coordonator;

3) promoveaza personalul;

4) verifica competenta fiecarui angajat;

5) este bazat pe informatii si date;

6) poate genera autocontrolul;

7) verifica procesul de productie continuu si permanent doar la sfarsitul exercitiului financiar.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta trasaturi specifice controlului:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  B


116.

Principalele functii ale controlului, conceput ca aport al acestuia la realizarea

scopurilor manageriale, sunt urmatoarele:

functia de evaluare a rezultatelor;

functia recuperativa;

functia organizatorica;

functia informativa;

functia preventiva;

functia comerciala;

functia educativ-stimulativa.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principalele functii ale controlului,

conceput ca aport al acestuia la realizarea scopurilor manageriale:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  C


117.

Din punct de vedere al psihosociologiei manageriale controlul constituie:

Ce anume constituie controlul din punct de vedere al psihosociologiei

manageriale? Indicati varianta de raspuns corecta

a.

o necesitate in adoptarea deciziilor

b.

planul de lucru al managerului

c.

o forma de manifestare concreta a interesului pe care il acorda managerul si

ajutoarele sale executarii planului si adoptarii deciziilor

d.

modalitatea prin care se pot evalua rezultatele

e.

un risc la nivel de intreprindereANS:  C


118.

Aplicarea cu fermitate a controlului in activitatea manageriala presupune:

1. perfectionarea cailor si modalitatilor de realizare;

2. cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei, astfel incat sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata;

3. o mai buna adaptare a controlului la vechile cerinte;

4. o forma de manifestare concreta a interesului pe care il acorda managerul si

ajutoarele sale executarii planului si adoptarii deciziilor;

5. o necesitate in adoptarea deciziilor.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta elemente care conduc la aplicarea cu fermitate a controlului in activitatea manageriala:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  A


119.

Controlul ca functie manageriala defineste:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect si complet controlul ca functie manageriala.


a.

ansamblul proceselor de urmarire a modului in care se desfasoara diferite actiuni sau intreg procesul de management

b.

ansamblul proceselor de urmarire a modului in care se desfasoara diferite actiuni sau intreg procesul de management, cat si de reglare a activitatilor societatii comerciale prin gasirea unor solutii eficiente de identificare si eliminare a efectelor perturbatii lor aparute in functionarea sistemului de management

c.

gasirea unor solutii eficiente de identificare si eliminare a efectelor perturbatii lor aparute in functionarea sistemului de management

d.

cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei, astfel incat sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata

e.

o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata.ANS:  B


120.

Rolul principal al controlului in managementul societatii comerciale consta in:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect rolul principal al controlului in managementul societatii comerciale.


a.

contributia sa practica atat la constatarea, cat si la solutionarea problemelor cu care se confrunta conducerea societatii

b.

ansamblul proceselor de urmarire a modului in care se desfasoara diferite actiuni sau intreg procesul de management;

c.

cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei

d.

gasirea unor solutii eficiente de identificare si eliminare a efectelor perturbatii lor aparute in functionarea sistemului de management

e.

analiza atenta a mediului ambiant.ANS:  A


121.

Utilitatea controlului la realizarea obiectivelor societatii comerciale demonstreaza:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu utilitatea controlului la realizarea obiectivelor societatii comerciale.


a.

interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene negative

b.

Interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene pozitive

c.

contributia sa practica atat la constatarea, cat si la solutionarea problemelor cu care se confrunta conducerea societatii

d.

cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei, astfel incat sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata

e.

cuprinderea in obiectivele de control a cerintele noilor conditii ale economiei de piataANS:  A


122.

Functiile controlului managerial specifice societatii comerciale au in vedere:

Ce anume au in vedere functiile controlului managerial pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul societatii comerciale? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor strategice;

b.

nu numai constatarea erorii in activitatea manageriala, ci si efectele pozitive generate de acesta, care se refera la corectarea actiunii si orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor strategice si tactice

c.

orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor tactice

d.

orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor finale

e.

interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene negativeANS:  B


123.

Functia preventiva a controlului la nivel de societate comerciala se manifesta:

Cand se manifesta functia preventiva a controlului la nivel de societate comerciala? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

dupa ce au aparut abaterile fata de valorile preconizate

b.

inaintea producerii abaterile fata de valorile preconizate

c.

nu dupa ce au aparut abaterile fata de valorile preconizate, ci inaintea producerii lor;

d.

dupa constatarea erorii in activitatea manageriala

e.

periodic conform noilor politici adoptateANS:  C


124.

Functia educativ – stimulativa a controlului la nivel de societate comerciala deriva:

Din ce deriva functia educativ – stimulativa a controlului la nivel de societate comerciala? Indicati varianta de raspuns corecta.


a.

din faptul ca activitatile de control actioneaza ca forta ce stimuleaza eforturile unitatilor pentru depasirea situatiei prezente si obtinerea unor rezultate economice superioare;

b.

interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene negative

c.

interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene pozitive

d.

din faptul ca activitatile de previziune actioneaza independent pentru depasirea situatiei prezente si obtinerea unor rezultate economice superioare

e.

din cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei, astfel incat sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piataANS:  A


125.

Diversitatea proceselor manageriale, particularitatile specifice diferitelor domenii de activitate si structura de organizare a societatii comerciale genereaza o multitudine de:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu diversitatea proceselor manageriale, particularitatile specifice diferitelor domenii de activitate si structura de organizare a societatii comerciale

a.

nevoi personale

b.

clasificari ale controlului

c.

interventii venite din partea managerului general

d.

procesele manageriale

e.

costurile managerialeANS:  B


126.

In functie de pozitia managerului fata de actul de control exista:

1) control direct;

2) control indirect;

3) autocontrol;

4) control de conformitate;

5) control posterior.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta tipuri principale de control in

functie de pozitia managerului fata de actul de control:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  C


127.

Particularitatile activitatii de cercetare-dezvoltare sunt urmatoarele:

reprezinta o necesitate pentru firma datorita documentatiei folosite;

constituie un instrument de investigare pentru dobandirea de noi cunostinte

care conduc la numeroase proiecte de studii de dezvoltare a societatii comerciale;

eficienta activitatii de cercetare – dezvoltare poate fi urmarita prin

parcurgerea etapelor de productie si desfacere;

4) eficienta activitatii de cercetare-dezvoltare poate fi urmarita prin parcurgerea etapelor de productie, desfacere, propaganda comerciala si vanzari;

5) orienteaza schimburile comerciale, modificand pozitia de desfacere a unitatii economice si investigand noi surse de profit.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta particularitati ale activitatii de cercetare – dezvoltare:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  A


128.

Ca modalitati concrete menite sa contribuie la realizarea unei activitati de

cercetare stiintifica cu costuri cat mai reduse mentionam:

1) evaluarea costurilor de productie;

2) evaluarea realista a resurselor umane si financiare existente;

3) luarea in considerare a cerintelor si potentialului tehnico – stiintific disponibil, precum si stabilirea judicioasa a prioritatilor care trebuie acordate domeniilor specifice ale cercetarii stiintifice;

cucerirea unor noi piete straine sau stabilizarea pozitiilor pe pietele

externe deja existente;

conturarea precisa a responsabilitatilor participantilor la activitatea de

cercetare stiintifica;

6) pastrarea cheltuielilor la un nivel rational;

7) alocarea mijloacelor necesar stimularii cercetarilor stiintifice.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta modalitati concrete menite sa

contribuie la realizarea unei activitati de cercetare stiintifica cu costuri cat mai reduse:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  D


129.

Retehnologizarea reprezinta:

Alegeti varianta de raspuns de raspuns corecta care defineste corect retehnologizarea.


a.

un mod de actiune a societatilor comerciale, in dorinta de sporire a

competitivitatii si rentabilitatii lor

b.

o unitate de masura a capacitatii de orientare a managerului

c.

o unitate de masura a incapacitatii de orientare a managerului;

d.

suportul de baza in vederea asigurarii viitorului intreprinderii

e.

reducerea la nivelul optim a frontului de lucru in constructii.ANS:  A


130.

In managementul societatii comerciale activitatea de cercetare-dezvoltare detine un rol decisiv, subliniat de faptul ca:

Alegeti varianta de raspuns corecta si completa care are legatura cu rolul decisiv pe care il are activitatea de cercetare-dezvoltare in managementul societatii comerciale.


a.

nivelul, ritmul si directiile sale influenteaza toate laturile vietii economico-sociale a unitatii si in mod deosebit productivitatea muncii, nivelul si structura productiei, eficienta intregii activitati economico-sociale

b.

nivelul si structura productiei sunt nesatisfacatoare

c.

nivelul, ritmul si directiile sale influenteaza toate laturile vietii economico-sociale a unitatii;

d.

ritmul activitatii de cercetare-dezvoltare este scazut

e.

eficienta activitatii de cercetare – dezvoltare poate fi urmarita prin

parcurgerea etapelor de productieANS:  A


131.

In procesul de cercetare-dezvoltare, in cresterea eficientei acestuia un rol important revine:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu procesul de cercetare-dezvoltare, in vederea cresterii eficientei.


a.

structurii productiei

b.

sistemului decizional

c.

salariatului;

d.

cenzorilor

e.

managementuluiANS:  E


132.

Succesul activitatii de cercetare-dezvoltare dintr-o societate comerciala se concretizeaza:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu succesul activitatii de cercetare-dezvoltare dintr-o societate comerciala

a.

prin innoiri tehnologice

b.

prin cresterea ritmului de dezvoltare si a productivitatii

c.

prin mentinerea nivelului de competivitate pe piata printr-un grad ridicat al profitului;

d.

indeosebi printr-o riguroasa si eficienta desfasurare a intregului proces productiv

e.

reducerea pretului de cost, precum si micsorarea consumurilor la materii si

materialeANS:  E


133.

In legatura cu semnificatia activitatii de cercetare-dezvoltare, apare necesar ca managerul sa apeleze la:

Alegeti varianta de raspuns corecta care legatura cu semnificatia activitatii de cercetare-dezvoltare.


a.

tehnici distincte manageriale si metode speciale de planificare care sa tina seama de particularitatile acestei activitati

b.

reducerea pretului de cost, precum si micsorarea consumurilor la materii si

materiale

c.

cresterea pretului de cost, precum si micsorarea consumurilor la materii si

materiale

d.

tehnici speciale de planificare a productiei

e.

instrumente manageriale speciale de planificare a productieiANS:  A


134.

Un management eficient, atat in domeniul cercetarii-dezvoltarii, cat si in acela al relatiilor interpersonale, este esential pentru:

Alegeti varianta de raspuns corecta care legatura cu managementul eficient, atat in domeniul cercetarii-dezvoltarii, cat si in acela al relatiilor interpersonale

a.

realizarea planurilor

b.

realizarea programului si pentru controlul rezultatelor

c.

realizarea programelor

d.

realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor

create cu o durata de finalizare si un cost cat mai ridicat

e.

realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor

create cu o durata de finalizare si un cost cat mai scazutANS:  B


135.

In etapa de tranzitie la economia de piata obiectivul central al managementului activitatii de cercetare stiintifica consta in:

1) ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al intregii productii prin intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare;

2) realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor create cu

o durata de finalizare si un cost cat mai ridicat prin intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare;

3) imbunatatirea structurii sortimentale;

asimilarea de noi produse cu performante superioare in toate domeniile;

retragerea de pe piata a produselor care nu sunt cerute de consumatori.

Indicati combinatia de variante corecte care are legatura cu obiectivul central al

managementului activitatii de cercetare stiintifica in etapa de tranzitie la economia de piata.


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  B


136.

Implementarea de tehnologii de inalt randament, concomitent cu omologarea si punerea in fabricatie de serie a unor produse noi cu caracteristici tehnico-functionale superioare implica:

Ce implica implementarea de tehnologii de inalt randament, concomitent cu omologarea si punerea in fabricatie de serie a unor produse noi cu caracteristici tehnico-functionale superioare? Indicati varianta de raspuns corecta.


a.

imbunatatirea structurii sortimentale

b.

asimilarea de noi produse cu performante superioare in toate domeniile de activitate;

c.

un management care sa se caracterizeze prin flexibilitate si rapiditate decizionala si factuala;

d.

retragerea de pe piata a produselor care nu sunt cerute de consumatori

e.

ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al intregii productii prin

intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizareANS:  C


137.

Dintre problemele care se pun managerului din punct de vedere al complexitatii si amplorii cercetarilor stiintifice in conditiile tranzitiei la economia de piata si a actualei revolutii tehnico-stiintifice amintim:

Una din variantele enumerate mai sus nu reprezinta o problema care se pune managerului din punct de vedere al complexitatii si amplorii cercetarilor stiintifice in conditiile tranzitiei la economia de piata si a actualei revolutii tehnico-stiintifice. Care este aceasta varianta?

a.

implicatiile umane ale procesului de creatie in cercetarea stiintifica

b.

particularitatile selectiei, orientarii profesionale, a pregatirii si perfectionarii personalului ce lucreaza in cercetarea stiintifica;

c.

factorii psihosociali ai managementului cercetarii stiintifice

d.

factorii psihosociali ai managementului inovarii

e.

aspectele psihosociale ale folosirii intereselor in cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintificaANS:  D


138.

Preocupat de stimularea creativitatii si inovarii, managerul are obligatia:

Alegeti varianta de raspuns corecta care legatura cu stimularea creativitatii si inovarii managerul.

a.

de a urmari cu multa atentie curbele de viata ale produselor sale pentru a fi gata sa lanseze la timp pe piata noi produse

b.

imbunatateasca structura sortimentala a produselor;

c.

sa verifice procesul tehnologic

d.

sa combine factorii de productie

e.

sa se implice atunci cand situatia o cereANS:  A


139.

In vederea aplicarii creativitatii si inovarii in unitatea sa managerul poate apela la patru modalitati:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta modalitate de aplicare a creativitatii si inovarii pentru manager in unitatea sa.


a.

organizarea saptamanii creativitatii si inovarii, care reuneste pe cei ce se ocupa de problema pentru a reflecta la aspectele prezente si cele viitoare si a contura masurile concrete si necesare ce urmeaza a fi supuse atentiei managerului pentru a decide

b.

constituirea unei echipe speciale, reunita doar atunci cand este nevoie pentru a mobiliza ideile si inteligenta lor in vederea stimularii creativitatii in imitate;

c.

constituirea unui compartiment permanent cu creativitatea, al carui responsabil primeste, regrupeaza, triaza si prelucreaza ideile noi pe care le prezinta apoi managerului;

d.

selectarea unui grup permanent de creativitate care se reuneste o data pe saptamana si caruia ii sunt expuse toate problemele societatii comerciale sau regiei autonome

e.

realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor create cu

o durata de finalizare si un cost cat mai ridicat prin intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizareANS:  E


140.

Componenta initiala de baza in ciclul dezvoltare-productie, proiectarea tehnologica si constructiva are ca principal obiectiv:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu proiectarea tehnologica si constructiva ca o componenta initiala de baza in ciclul dezvoltare-productie.


a.

de a asigura utilitate, functionalitate si competitivitate produselor create prin performante tehnico-economice ridicate, cu o durata de finalizare si un cost cat mai reduse

b.

realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor

c.

imbunatatirea structurii sortimentale a produselor

d.

ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al intregii productii prin

intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare

e.

asimilarea de noi produse cu performante superioare in toate domeniile de activitateANS:  A


141.

Activitatea de management al productiei are de indeplinit doua sarcini principale:

proiectarea sistemului de productie;

proiectarea sistemului de fabricatie a produselor;

functionarea la parametrii normali a utilajelor;

functionarea sistemului de productie astfel incat sa indeplineasca criteriile de

performanta stabilite;

programarea propriu-zisa a productiei.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta sarcini principale de indeplinit in

activitatea de management al productiei:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  D


142.

In societatile comerciale productia se programeaza pe doua niveluri:

la nivelul comitetului de directie se intocmeste programul de ansamblu care

cuprinde sortimentul de produse, mijloacele de productie, marimea utilajelor si amplasarea lor;

la nivelul operational are loc atat organizarea si planificarea interna,

prevazandu-se in detalii intreaga desfasurare a serviciilor de productie pe sectii, ateliere, pe grupe de masini si pe fiecare loc de munca si pe termene;

la nivel microeconomic;

pe sectii, ateliere, mijloace de productie;

la nivel functional prevazandu-se in detalii intreaga desfasurare a serviciilor

de productie pe sectii, dar si posibilitatile tehnice de productie, financiare si de desfacere a produselor.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta niveluri de programare a productiei

intr-o societate comerciala:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  C


143.

Programarea propriu-zisa a productiei vizeaza:

elaborarea programelor de productie ale sectiilor, atelierelor, locurilor de

munca precum si stabilirea parametrilor programarii productiei;

2) programarea propriu-zisa a productiei;

3) determinarea momentului de intrare in fabricatie a fiecarui produs;

4) urmarirea productiei;

5) stabilirea ordinii de executie a fiecarui produs, piesa sau reper, pe fiecare loc

de munca.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta aspecte semnificative ale

programarii propriu-zise a productiei:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  D


144.

Marimea capacitatii de productie a utilajului se determina in functie de:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu marimea capacitatii de

productie a utilajului

a.

stadiul indeplinirii cantitative si calitative a productiei

b.

repartitia sarcinilor pe executanti

c.

repartitia sarcinilor pe echipe

d.

utilajul de baza al productiei si caracteristica lui de lucru si de normele

tehnice de folosire intensiva sau extensiva

e.

repartitia sarcinilor si lansarea in fabricatie a produselorANS:  D


145.

Prin standardizare se intelege:

Alegeti varianta de raspuns corecta care defineste conceptul de standardizare.


a.

activitatea organizata de limitare la un maximum rational si necesar, a

varietatii produselor

b.

activitatea organizata de limitare la un maximum rational si necesar, a

varietatii produselor, subansamblelor, pieselor prin elaborarea unor noi standarde de calitate;

c.

eliminarea deficitelor de capacitate, a locurilor inguste din cadrul procesului

de productie;

d.

se intelege activitatea organizata de limitare la un minimum rational si

necesar, a varietatii produselor, subansamblelor, pieselor, tipodimensiunilor si marcilor de materiale necesare fabricarii acestora prin elaborarea unor noi standarde si revizuirea celor existente;

e.

ansamblul de reguli tehnice obligatorii prin care se stabilesc, potrivit

nivelului de dezvoltare tehnica intr-un anumit moment, insusirile tehnice, respectiv continutul, configuratia, dimensiunile, rezistenta la diverse probe, insusirile estetice, conditiile de utilizare, pe care trebuie sa le indeplineasca un produs, o lucrare sau un serviciu, precum si prescriptiile privind receptia, marcarea, depozitarea, transportul acestora, dupa caz.ANS:  D


146.

Conceptul de management al productiei presupune:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect si complet conceptul de management al productiei.

a.

imbinarea si folosirea in procesul de productie a resurselor materiale, banesti si umane, in scopul executarii unei anumite cantitati de produse, de o anumita calitate, la termenele stabilite si cu cheltuieli minime de productie

b.

imbinarea si folosirea in procesul de productie a resurselor materiale

c.

imbinarea si folosirea in procesul de productie a resurselor umane;

d.

executarea unei anumite cantitati de produse, de o anumita calitate, la termenele stabilite;

e.

executarea unei anumite cantitati de produse, de o anumita calitate cu cheltuieli minime de productieANS:  A


147.

Programarea de ansamblu a productiei, care se realizeaza la nivelul conducerii societatii comerciale, trebuie sa fie:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect programarea de ansamblu a

productiei, care se realizeaza la nivelul conducerii societatii comerciale.


a.

continua

b.

flexibila si adaptabila

c.

relativa

d.

la nivel microeconomic

e.

la nivel macroeconomicANS:  B


148.

Activitatea de programare a productiei la nivel de societate comerciala cuprinde:

Indicati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu activitatea de programare a productiei la nivel de societate comerciala.


a.

programarea periodica a productiei

b.

programarea propriu-zisa a productiei

c.

lansarea in fabricatie

d.

executia

e.

urmarirea productieiANS:  A


149.

Urmarirea productiei la nivel de societate comerciala prezinta urmatoarele caracteristici specifice:

1) asigurarea trecerii continue a obiectelor muncii prin sectii si ateliere, iar in cadrul acestora pe la locurile de munca, preintampinarea aparitiei unor dereglari in procesul de productie;

2) pregatirea executarii produselor la nivelul sectiilor, atelierelor si locurilor de munca;

3) culegerea de informatii cu privire la stadiul indeplinirii cantitative si calitative a productiei;

4) compararea continua a sarcinilor de productie realizate cu cele planificate;

5) exploatarea rationala a utilajelor si instalatiilor.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici specifice urmaririi

productiei la nivel de societate comerciala:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  B


150.

Standardizarea este o functie importanta a managementului productiei, deoarece:

De ce standardizarea este o functie importanta a managementului productiei? Indicati varianta de raspuns corecta.


a.

la nivelul comitetului de directie se intocmeste programul de ansamblu care

cuprinde sortimentul de produse, mijloacele de productie, marimea utilajelor si amplasarea lor;

b.

la nivelul operational are loc atat organizarea si planificarea interna,

prevazandu-se in detalii intreaga desfasurare a serviciilor de productie pe sectii, ateliere, pe grupe de masini si pe fiecare loc de munca si pe termene

c.

face posibil controlul fabricatiei, aprovizionarii, contabilitatii si a altor activitati la un anumit nivel de performante si de calitate;

d.

face posibil controlul altor activitati la un anumit nivel de performante

e.

face posibil controlul altor activitati la un anumit nivel de calitateANS:  C


151.

Ca avantaje ale standardizarii productiei mentionam urmatoarele:

Indicati varianta de raspuns corecta care nu reprezinta un avantaj ale standardizarii productiei.


a.

asigurarea trecerii continue a obiectelor muncii prin sectii si ateliere, iar in cadrul acestora pe la locurile de munca, preintampinarea aparitiei unor dereglari in procesul de productie

b.

contribuie la imbunatatirea activitatii de afaceri, prin aceea ca atunci cand materialele, procedeele si produsele sunt prestabilite, costurile descresc

c.

prin prevederea de specificatii se pot obtine economii in productia de masa si o uniformizare a calitatii produselor

d.

in domeniul materialelor, standardele contribuie la realizarea unei productii economice si la asigurarea unei aprovizionarii eficiente

e.

face posibila standardizarea procedeelor tehnologice, a utilajelor si sculelor si, pe aceasta baza, devine posibila introducerea masinilor automate si a diviziunii maxime a muncii in productie.ANS:  A


152.

Simplificarea productiei urmareste:

Ce se urmareste prin simplificarea productiei? Indicati varianta de raspuns corecta.

a.

cresterea costului de materii prime si materiale

b.

scaderea costului de materii prime si materiale

c.

reducerea costului si a gradului de complexitate a activitatii economice prin

reducerea varietatii produselor si serviciilor, prin eliminarea diferentelor neesentiale, a tipurilor de prisos sub aspectul dimensiunilor, modelelor sau stilurilor si a acelora care produc numai un profit minim, sau sunt pe cale de a deveni nerentabile

d.

eliminarea risipei prin cresterea costurilor de productie

e.

exploatarea rationala a utilajelor si instalatiilor.ANS:  C


153.

Dintre atributiile compartimentului energetic la nivel de societate comerciala retinem:

Indicati varianta de raspuns corecta care nu reprezinta o atributie a compartimentului energetic la nivel de societate comerciala

a.

determinarea necesarului de energie electrica, energie termica, de abur si de apa

b.

eliminarea risipei prin cresterea costurilor de productie

c.

asigurarea cantitatilor de energie electrica, termica, abur, apa, la nivelul planificat, in mod ritmic;

d.

folosirea in mod complet a capacitatii instalatiilor energetice

e.

reducerea pierderilor in procesul de productie, transport si consumANS:  B


154.

In scopul de a contribui la cresterea eficientei economice si a profitului societatii comerciale fabricatia trebuie sa respecte cateva principii de baza:

Indicati varianta de raspuns corecta care nu reprezinta un principiu al fabricatiei in scopul de a contribui la cresterea eficientei economice si a profitului societatii comerciale.


a.

principiul proportionalitatii, potrivit caruia la fiecare operatie specifica, capacitatea de productie sau numarul de muncitori este necesar sa fie proportional cu volumul cheltuielilor de munca necesar executarii ei

b.

principiul ritmicitatii, care implica continuitatea miscarii si o viteza constanta pe linia de fabricatie

c.

principiul asigurarii cantitatilor de energie electrica, termica, abur, apa, la nivelul planificat, in mod ritmic

d.

principiul simultaneitatii, potrivit caruia operatiile din fabricatie ce se executa sa fie concomitent la toate locurile de munca si asupra tuturor produselor

e.

principiul continuitatii.ANS:  C


155.

Aria activitatilor de marketing cuprinde:

prospectarea consumului;

preturile mici ale produselor;

consumul de materii prime;

conturarea canalelor de distributie;

studierea atitudinilor consumatorului asupra produsului si stabilirea

posibilitatilor de imbunatatire.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta elemente specifice activitatilor de

marketing:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  A


156.

Principalele caracteristici ale pietei sunt:

1) obtine informatii referitoare la reteaua de distributie a produselor si

serviciilor;

2) investigheaza cererea de marfuri si servicii;

3) constituie sfera economica in care productia de bunuri si servicii apare sub forma de oferta, iar nevoile de consum iau forma de cereri de marfuri; localizeaza confruntarea dintre cerere si oferta si asigura realizarea lor prin intermediul actelor de vanzare - cumparare;

4) in functie de factorii economici, sociali, demografici si de alta natura apar

relatiile de piata ce contureaza si influenteaza cerintele pietei, mecanismul pietei, dinamica cererii si a ofertei de marfuri, miscarea preturilor, curba vanzarilor si altele;

5) piata este alcatuita dintr-o serie larga de compartimente, segmente si

subsegmente, care imbraca diferite forme particulare in functie de obiectul ofertei si cererii, natura partenerilor, locul si conditiile de realizare a actelor de piata.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principalele caracteristici ale pietei:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  E


157.

Reclama comerciala si promovarea vanzarilor vizeaza:

Ce anume vizeaza reclama comerciala si promovarea vanzarilor? Indicati varianta de raspuns corecta

a.

transpunerea in viata a obiectivelor stabilite de manager prin politica si programele sale comerciale;

b.

mecanismul pietei, dinamica cererii;

c.

dinamica ofertei

d.

reclama prin servicii si prime

e.

atitudinea fata de piataANS:  A


158.

Strategia de piata reprezinta:

Alegeti varianta de raspuns corecta si completa care scoate in evidenta definitia

strategiei de piata.

a.

obtinerea de date privitoare la publicitatea comerciala, uzantele

comerciale, legislatia economica;

b.

obtinerea de informatii referitoare la produse si servicii;

c.

mijlocul prin care managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau

medie atitudinea sa fata de piata, concretizata prin indicarea obiectivelor esentiale in cadrul raporturilor de piata, insotita de precizarea liniei principale de actiune pentru atingerea lor

d.

precizarea liniei principale de actiune

e.

indicarea obiectivelor esentiale in cadrul raporturilor de piataANS:  C


159.

Tranzitia la economia de piata si schimbarile calitative pe care le implica in modul de desfasurare a activitatii societatilor comerciale creeaza:

Ce anume creeaza tranzitia la economia de piata si schimbarile calitative pe care le implica, in modul de desfasurare a activitatii societatilor comerciale? Indicati varianta de raspuns corecta

a.

un teren propice aplicarii marketingului si extinde aria de utilizare a metodelor si tehnicilor sale

b.

satisfacerea nevoilor de consum

c.

precizarea liniei principale de actiune;

d.

investigarea pietei interne

e.

mijlocul prin intermediul caruia managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piataANS:  A


160.

Interventia marketingului in procesul managerial, ca si in desfasurarea concreta a activitatii societatii comerciale se materializeaza intr-o serie de functii, dintre care esentiale ne apar urmatoarele:

Indicati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu interventia marketingului in procesul managerial, ca si in desfasurarea concreta a activitatii societatii comerciale

a.

investigarea pietei interne si externe si a nevoilor de consum

b.

adaptarea societatii comerciale la dinamica mediului

c.

satisfacerea nevoilor de consum

d.

cresterea eficientei economice si a profitabilitatii unitatii

e.

obtinerea de date privitoare la publicitatea comerciala, uzantele comerciale, legislatia economicaANS:  E


161.

Obiectul studiilor de piata specifice unei firme consta in:

Indicati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu obiectul studiilor de piata specifice unei firme.

a.

operatiunile de obtinere a informatiilor referitoare la fenomenele si procesele pietei;

b.

operatiunile de prelucrare a informatiilor

c.

analiza informatiilor

d.

interpretarea informatiilor

e.

studierea atitudinilor consumatorului asupra produsului si stabilirea

posibilitatilor de imbunatatireANS:  E


162.

Componenta majora a strategiei de dezvoltare a societatii comerciale, strategia de piata reprezinta:

Ce reprezinta strategia de piata ca parte componenta majora a strategiei de dezvoltare a societatii comerciale? Indicati varianta de raspuns corecta

a.

mijlocul prin intermediul caruia managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata, concretizata prin indicarea obiectivelor esentiale in cadrul raporturilor de piata, insotita de precizarea liniei principale de actiune pentru atingerea lor

b.

mijlocul prin care managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau

medie atitudinea sa fata de piata

c.

adaptarea societatii comerciale la dinamica mediului

d.

satisfacerea nevoilor de consum

e.

cresterea eficientei economice si a profitabilitatii unitatiiANS:  A


163.

La determinarea preturilor managerul trebuie sa tina seama de urmatoarele:

De ce anume trebuie sa tina seama managerul la determinarea preturilor? Indicati varianta de raspuns corecta care nu are legatura cu determinarea preturilor de catre manager

a.

influenta schimbarilor de preturi asupra volumului de desfacere

b.

adaptarea societatii comerciale la dinamica mediului;

c.

consecintele diferitelor volume de productie asupra pretului de cost al

produselor

d.

modul de incasare al costului serviciilor de intretinere si de expeditie

e.

cerintele legale cu privire la preturiANS:  B


164.

Publicitatea poate fi definita ca:

Alegeti varianta de raspuns corecta si completa care defineste publicitatea in vederea vanzarii produselor pe piata de catre o societate comerciala

a.

mijlocul prin intermediul caruia managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata, concretizata prin indicarea obiectivelor esentiale in cadrul raporturilor de piata, insotita de precizarea liniei principale de actiune pentru atingerea lor;

b.

mijlocul prin intermediul caruia managerul isi contureaza pentru o perioada lunga sau medie atitudinea sa fata de piata

c.

un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a caror merite sau calitati se difuzeaza prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, fara cheltuieli din partea societatii comerciale

d.

un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia

e.

operatiunile de obtinere a informatiilor referitoare la fenomenele si procesele   pieteiANS:  C


165.

Integrarea conceptului de marketing in activitatea firmei este un proces de durata ce comporta urmatoarele etape:

1) I etapa, cu preocupari de marketing limitate, localizate la compartimentul de desfaceri si la productie si financiar-contabil, si fara modificari in organigrama unitatii;

2) a-II-a etapa cu preocupari de marketing limitate, localizate la compartimentul de desfaceri si la productie si financiar-contabil, si cu modificari in organigrama unitatii;

3) a-III-a etapa este caracterizata printr-un grad mai mare de incorporare a marketingului grupat deja intr-un singur compartiment si anume in cel comercial;

4) a-IV-a etapa este caracterizata printr-un grad mai mic de incorporare a marketingului grupat deja intr-un singur compartiment si anume in cel comercial;

5) a-V-a etapa corespunde integrarii efective si depline a marketingului in activitatea societatii comerciale sau a regiei autonome si in care marketingul apare ca functie a unitatii.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta etape ale integrarii conceptului de marketing in activitatea firmei:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  D


166.

Dupa canalele de informare folosite si mijloacele tehnice de realizare deosebim urmatoarele tipuri de reclame:

1) reclama procesului de productie;

2) reclama grafica si reclama prin efecte luminoase;

3) reclama prin viu grai, realizata cu ajutorul megafonului sau radioului si reclama combinata, realizata prin cinema sau televiziune;

4) reclama curbei preturilor;

5) reclama prin etalarea produselor cu ajutorul vitrinei sau expozitiei, prin servicii si prime acordate cumparatorului.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta tipuri de reclame folosite in functie de mijloacele tehnice de realizare a canalelor de informare:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  E


167.

Din punctul de vedere al psihosociologiei economice, volumul desfacerilor pentru o societate comerciala reprezinta:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu volumul desfacerilor din punctul de vedere al psihosociologiei economice

a.

un criteriu principal al eficientei si profitabilitatii societatii comerciale

b.

un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a caror merite sau calitati se difuzeaza prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, fara cheltuieli din partea societatii comerciale

c.

un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia

d.

un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a caror merite sau calitati se difuzeaza prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, cu cheltuieli din partea societatii comerciale

e.

transpunerea in viata a obiectivelor stabilite de manager prin politica si programele sale comercialeANS:  A


168.

Spre deosebire de reclama, publicitatea nu urmareste sa atraga atentia si sa determine decizia de achizitionare imediata a unui produs, ci sa influenteze:

Cum influenteaza publicitatea comportamentul consumatorului spre deosebire de reclama care urmareste sa atraga atentia si sa determine decizia de achizitionare imediata a unui produs? Indicati varianta de raspuns corecta

a.

transpunerea in viata a obiectivelor stabilite de manager prin politica si programele sale comerciale

b.

indirect comportamentul consumatorilor, sa-i creeze o impresie favorabila despre produsul respectiv

c.

transpunerea in viata a politicilor stabilite de manager prin actiuni concrete

d.

profitabilitatea societatii comerciale

e.

costul de productieANS:  B


169.

Managementul financiar poate fi definit ca:

Alegeti varianta de raspuns corecta care defineste managementul financiar.


a.

procesul de elaborare si formulare a planurilor financiare

b.

totalitatea bunurilor si serviciilor necesare luarii de decizii

c.

totalitatea rezultatelor financiare necesare luarii de decizii

d.

gradul de dotare cu mijloace fixe a societatii comerciale

e.

o functie a carui scop esential consta in asigurarea permanenta si regulata a societatii comerciale cu fondurile necesare.ANS:  E


170.

Mecanismele financiare de conducere a intreprinderii constituie:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu mecanismele financiare de conducere a intreprinderii

a.

suportul dezvoltarii acesteia

b.

ponderile totale nete

c.

gradul de dotare cu mijloace fixe

d.

unul dintre instrumentele de baza ale managerilor

e.

evolutia veniturilor si a cheltuielilorANS:  D


171.

In toate formele de societate comerciala, capitalul social este constituit din:

Din ce anume este constituit capitalul social in toate formele de societate comerciala? Indicati varianta de raspuns corecta

a.

rezerve rambursabile

b.

credite contractate de la diferite banci

c.

fonduri fixe;

d.

mijloace circulante

e.

aportul adus de primii actionari, care primesc in schimb actiuni.ANS:  E


172.

La nivelul societatii comerciale decizia financiara reprezinta:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu decizia financiara la nivelul societatii comerciale

a.

utilizarea eficienta a resurselor

b.

utilizarea eficienta a fondurilor fixe

c.

utilizarea eficienta a mijloacelor circulante

d.

utilizarea eficienta a capitalurilor proprii;

e.

modalitatea de manifestare a managementului financiarANS:  E


173.

Principalele etape ale deciziei financiare sunt:

precizarea necesarului de aprovizionat;

precizarea obiectivelor financiare;

analiza informationala financiara;

adoptarea deciziei financiare;

executia deciziei financiare.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta etape ale deciziei financiare:


a.


b.


c.

2,3,4,5

d.


e.
ANS:  C


174.

Functia financiara din cadrul unei firme este implicata in urmatoarele domenii:

1) strategii, prin stabilirea criteriilor financiare privind deciziile de investire a capitalului;

2) managementul riscului si operatii, prin asigurarea disponibilitatii unor fonduri suficiente, sub forma de disponibilitati banesti sau linii de credit, pentru acoperirea deficitului net de numerar;

analiza informationala financiara;

adoptarea deciziei financiare;

executia deciziei financiare.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta domenii ale functiei financiare din cadrul unei firme:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  A


175.

Managementul financiar include:

Alegeti varianta de raspuns corecta si completa care scoate in evidenta toate activitatile specifice managementului financiar

a.

toate activitatile ce vizeaza colectarea, prelucrarea si interpretarea datelor financiare;

b.

controlul necesar dezvoltarii intreprinderii;

c.

planificarea financiara, preturile si tarifele

d.

toate activitatile ce vizeaza colectarea, prelucrarea si interpretarea datelor financiare, inclusiv mecanismele aferente, procurarea si folosirea mijloacelor financiare, precum si controlul necesar in acest domeniu

e.

mecanismele aferente, procurarea si folosirea mijloacelor financiareANS:  D


176.

Elementele primare ale activitatii financiare dintr-o societate comerciala cuprind numeroase operatiuni dintre care esentiale sunt urmatoarele:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta operatiune esentiala privind elementele primare ale activitatii financiare dintr-o societate comerciala.


a.

culegerea, conservarea si transmiterea de informatii

b.

prelucrarea datelor in vederea obtinerii informatiei financiare

c.

realizarea repartizarii rezultatelor economice si financiare ale societatii comerciale

d.

efectuarea controlului financiar

e.

analiza fluxurilor si circuitelor informationale si participarea la fundamentarea si realizarea deciziilor economiceANS:  E


177.

In rezolvarea sarcinilor ce revin activitatii financiare, se organizeaza un compartiment financiar sub forma de sarcini sau birou cu urmatoarele diviziuni functionale:

1) planificarea financiara, decontarile fara numerar, ordonantarea actelor referitoare la incasari si plati;

raportul imprumuturi – capital propriu, politica de dividende;

salarizare, casierie, preturi si tarife;

managementul activelor si pasivelor, evidentierea operatiilor de repartitie

financiara;

analizele economice, control financiar, intern.

Care din combinatiile enumerate mai jos reprezinta diviziuni functionale necesare in rezolvarea sarcinilor ce revin compartimentului financiar dintr-o societate comerciala:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  D


178.

Exercitarea managementului financiar in societatea comerciala presupune:

Ce anume presupune exercitarea managementului financiar in societatea comerciala? Indicati varianta de raspuns corecta

a.

formarea si utilizarea unui mecanism financiar

b.

utilizarea resurselor existente

c.

rezistenta la schimbare

d.

analiza atenta a resurselor disponibile din firma;

e.

analiza riscului economicANS:  A


179.

In fiecare societate comerciala managerul stabileste obiective de natura managerial - financiara. Dintre acestea retinem:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta obiectiv de natura managerial – financiara stabilit de managerul din fiecare societate comerciala.


a.

analiza fluxurile informationale si a circuitelor informationale

b.

intarirea gestiunii economico-financiare

c.

fundamentarea temeinica si elaborarea unui buget de venituri si cheltuieli rational, care sa se constituie intr-un instrument al managementului financiar

d.

perfectionarea indicatorilor economico-financiari;

e.

imbunatatirea generala a activitatii financiare a societatii comercialeANS:  A


180.

Instrument de baza al managementului financiar, al analizei si controlului, al asigurarii echilibrului financiar al societatii comerciale bugetul de venituri si cheltuieli ofera managerului general urmatoarele informatii legate de:

1) posibilitatea de a cunoaste mijloacele financiare;

2) metodele de utilizat pentru sporirea eficientei economice;

3) un ansamblu de informatii cu privire la o unitate si la produsele acesteia, a caror merite sau calitati se difuzeaza prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, cu cheltuieli din partea societatii comerciale;

4) metodele de utilizat pentru cresterea profitului, prin antrenarea intregului personal;

5) doar o imagine sumara a starii in care se afla societatea comerciala.

Care din combinatiile enumerate mai jos reprezinta informatii importante pentru manager in ceea ce priveste bugetul de venituri si cheltuieli ca instrument de baza al managementului financiar, al analizei si controlului, al asigurarii echilibrului financiar al societatii comerciale:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  B


181.

In conditiile tranzitiei la economia de piata, bugetele de venituri si cheltuieli ale intreprinderilor trebuie sa vizeze:

Ce anume vizeaza in conditiile tranzitiei la economia de piata, bugetele de venituri si cheltuieli ale intreprinderilor? Indicati varianta de raspuns corecta.


a.

activitatea comerciala

b.

activitatea de cercetare-dezvoltare

c.

toate compartimentele, toate functiile unitatilor respective, adica nu numai productia, ci si cercetarea-dezvoltarea, activitatea comerciala, cea de personal si financiar-contabila, insistand pe elementele de contact al acestora cu managementul financiar;

d.

imprumuturile bancare

e.

o serie de informatii cu privire la unitate si la produsele acesteiaANS:  C


182.

Pe baza bilantului societatii comerciale, se poate stabili dinamica unor indicatori de baza, ce caracterizeaza situatia economico-financiara a unitatii:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta indicator de baza privind situatia economico-financiara a unitatii ce se poate stabili pe baza bilantului societatii comerciale.


a.

cresterea capitalului propriu

b.

gradul de dotare cu mijloace fixe si uzura acestora

c.

evolutia veniturilor, a cheltuielilor, a profitului

d.

gradul de indatorare cu mijloace fixe si circulante;

e.

evolutia drepturilor si obligatiilor societatii comerciale fata de terti si de statANS:  D


183.

Ca principale niveluri de efectuare a analizei economico-financiare a activitatii economice a societatii comerciale distingem:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta nivel de efectuare a analizei economico-financiare a activitatii economice a societatii comerciale

a.

analiza la nivel general, prin care se compara gradul in care prin rezultatele obtinute s-au infaptuit obiectivele propuse, respectiv cerintele pietei

b.

analize-diagnostic, prin care se urmareste cunoasterea necesarului si starii resurselor, a potentialului productiv

c.

analiza starilor obiective propriu-zise, cu ajutorul careia se urmareste asigurarea concordantei dintre obiectivele partiale, ale executantilor cu obiectivele generale si de perspectiva ale societatii comerciale

d.

analiza rezultatelor activitatii productive care se foloseste pentru a reflecta masura in care, folosind resursele disponibile, s-au obtinut rezultate corespunzatoare;

e.

analiza de detaliu la nivelul functiunilor societatii comercialeANS:  E


184.

Analiza activitatii financiare a unitatii economice cerceteaza, pe baza datelor de plan, de evidenta si a altor surse urmatoarele:

1) analiza-diagnostic, prin care se urmareste cunoasterea necesarului si starii resurselor, a potentialului productiv;

2) rezultatele obtinute in procesul de constituire si repartizare a fondurilor banesti;

3) obtinerea unor acumulari banesti cat mai ridicate cu un consum de munca cat mai redus;

4) folosirea mai activa a parghiilor financiare pentru imbunatatirea utilizarii resurselor materiale si financiare;

5) analiza la nivel general, prin care se compara gradul in care prin rezultatele obtinute s-au infaptuit obiectivele propuse.

Care din combinatiile enumerate mai jos reprezinta elemente de cercetare esentiale analizei activitatii financiare a unitatii economice pe baza datelor de plan, de evidenta si a altor surse:


a.


b.


c.

1,2,3

d.


e.

3,4,5ANS:  A


185.

Resursele umane, intelese si tratate ca totalitate a aptitudinilor fizice si intelectuale pe care omul le utilizeaza in procesul de producere a bunurilor materiale, necesare existentei, reprezinta:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu resursele umane, intelese si tratate ca totalitate a aptitudinilor fizice si intelectuale pe care omul le utilizeaza in procesul de producere a bunurilor materiale, necesare existentei

a.

o notiune care vizeaza atat elemente de ordin tehnico-economic, cat si social-istoric;

b.

o notiune care vizeaza atat elemente de ordin cultural, cat si social;

c.

o notiune care vizeaza elemente de ordin politic

d.

o notiune care vizeaza elemente de ordin structural;

e.

o notiune care vizeaza elemente de ordin decizionalANS:  A


186.

Selectia profesionala presupune o analiza obiectiva a concordantei dintre:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu selectia profesionala

a.

caracteristicile profesiunii si posibilitatile de ordin fizic, psihic si informational pe care le prezinta persoana

b.

teorie si decizie

c.

potentialul creator al fiecarui salariat si profitul brut al intreprinderii;

d.

veniturile si cheltuielile angajatului

e.

potentialul creator al tuturor salariatilor si profitul net al intreprinderii.ANS:  A


187.

Prin promovare profesionala se intelege:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect promovarea profesionala.


a.

gradul de adaptare la noile conditii de munca

b.

gradul de adaptare la vechile conditii de munca

c.

incredintarea unei functiuni cu nivel de responsabilitate superior celei

detinute anterior, pe baza eficientei dovedite si a aptitudinilor cerute exercitarii noii functiuni;

d.

atitudinea fata de munca si nevoi personale

e.

masurarea performantelor individuale.ANS:  C


188.

Rezultatele obtinute prin acordarea calificativelor si compararea meritelor la nivel de societate comerciala se folosesc pentru:

1. dezvoltare unei atitudini combative si favorabile la salariati;

2. stimularea realizarilor individuale;

3. administrarea salarizarii;

4. determinarea potentialului in viitor;

5. desfacerea contractului de munca sau transferul, imbunatatirea performantelor.

Alegeti combinatia de variante corecte care scot in evidenta aspectele legate de acordarea calificativelor si compararea meritelor la nivel de societate comerciala:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  E


189.

Procedura de stabilire a programului de securitate a muncii vizeaza:

1. infiintarea unui sistem organizatoric pentru prevenirea accidentelor;

2. analizarea riscurilor de accidente si introducerea masurilor de tehnica securitatii, introducerea si urmarirea evidentei accidentelor;

3. administrarea salarizarii;

4. gradul de adaptare la vechile conditii de munca;

5. eliminarea riscurilor prin revizuirea mijloacelor de productie, cunoasterea si aplicarea masurilor de securitate a muncii.

Care din combinatiile de mai jos scot in evidenta aspectele care vizeaza procedura de stabilire a programului de securitate a muncii:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  B


190.

Starea de spirit sau, moralul salariatilor ocupa un loc dominant in:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu starea de spirit sau, moralul salariatilor

a.

managementul resurselor umane

b.

buna desfasurare a procesului de productie

c.

exercitarea profesiei

d.

cresterea profitului firmei

e.

scaderea profitului firmeiANS:  A


191.

Interventia resurselor umane in dinamica activitatii societatii comerciale, este mijlocita de numeroase instrumente de actionare printre care un rol semnificativ, revine:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta instrument de actionare in ceea ce priveste interventia resurselor umane in dinamica activitatii societatii comerciale.

a.

sistemului de norme, componentelor contextuale ale proceselor umane structurilor organizationale care permit si faciliteaza integrarea oamenilor in activitati sociale utile;

b.

cooperarii si schimbului de activitate

c.

corelarii intereselor individuale cu cele colective

d.

amplificarii si adancirii potentelor umane in procesul dezvoltarii eficace a unitatilor economice;

e.

repartizarii rezultatelor economice si financiare ale societatii comercialeANS:  E


192.

Accentuarea rolului primordial al resurselor umane in procesul de productie si

de crestere a eficientei economice nu trebuie sa duca insa la o:

Alegeti varianta de raspuns corecta care are legatura cu accentuarea rolului

primordial al resurselor umane in procesul de productie si de crestere a eficientei economice.


a.

subevaluare a resurselor materiale si financiare

b.

crestere a costurilor de productie

c.

stimulare continua a realizarilor individuale

d.

situatie de criza privind administrarea salarizarii;

e.

interventie a resurselor umane in dinamica activitatii societatii comercialeANS:  A


193.

Obiectivele de ansamblu al managementului resurselor umane constau in:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta obiectiv de ansamblu al

managementului resurselor umane

a.

definirea, dezvoltarea si administrarea politicii si programului referitor la conceperea unei structuri organizatorice corespunzatoare si eficiente

b.

stimulare continua a realizarilor pur individuale

c.

asigurarea unui personal calificat, a unui tratament corect si echitabil si instaurarea unor reguli si practici impartiale care sa creeze posibilitati reale si stimulatorii de promovare

d.

cointeresare in munca

e.

asigurare a protectiei muncii in unitateANS:  B


194.

Ca principale domenii ale managementului resurselor umane retinem:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta domeniu principal al

managementului resurselor umane

a.

atragerea si folosirea resurselor umane si asigurarea managerului ca toate posturile sunt ocupate cu personal competent, ingenios si calificat, iar cheltuielile pentru salarizare sunt rationale si eficient definite

b.

administrarea salarizarii si a altor remunerari, insotita de preocuparea de a evalua corect salariul cuvenit si de a asigura intregului personal o salarizare corecta si profitabila

c.

conceperea modalitatilor concrete si crearea sistemului de relatii cu salariatii care sa le asigure satisfactii si posibilitatea de a imbina interesele personale cu cele ale unitatii

d.

planificarea si dezvoltarea unei structuri organizatorice care sa creeze conditii pentru atragerea si mentinerea unui personal competent si eficace;

e.

organizarea si efectuarea unor servicii de proasta calitate pentru salariati, care sa nu le creeze conditii corespunzatoare pentru indeplinirea atributiilor si sa-i ajute sa solutioneze problemele privitoare la drepturile lor si situatia lor personalaANS:  E


195.

Atributiile compartimentului de resurse umane dintr-o societate comerciala se pot repartiza pe urmatoarele subdiviziuni:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta atributie specifica

compartimentului de resurse umane dintr-o societate comerciala.


a.

asigurarea utilizarii si mentinerii resurselor umane

b.

instruirea personalului, organizarea deservirii salariatilor

c.

evidenta si efectuarea de investigatii, sanatatea si protectia muncii

d.

acordarea asistentei medicale salariatilor doar atunci cand situatia o cere

e.

administrarea salariilor, relatiile mutuale intre salariati si manager, relatiile publice.ANS:  D


196.

Prin recrutarea personalului se intelege nu numai simpla ocupare a unor posturi libere, ci si:

Ce anume mai implica recrutarea personalului in afara de simpla ocupare a unui post liber de catre un angajat? Indicati varianta de raspuns corecta.


a.

procesul prin care noul angajat se integreaza psihosocioprofesional in unitate, in grupul de lucru, modul in care se ataseaza de colectiv pentru a-si indeplini sarcinile si de a raspunde chiar la indatoriri sporite;

b.

instruirea angajatului

c.

asigurarea de asistenta psihologica in caz de nevoie

d.

crearea de relatii mutuale intre salariat si manager

e.

crearea de relatii mutuale intre salariat si membrii familieiANS:  A


197.

In recrutarea personalului dintr-o firma distingem urmatoarele elemente esentiale:

Una din variantele enumerate mai sus nu reprezinta element esential in

recrutarea personalului dintr-o firma. Care este aceasta varianta?


a.

politica de recrutare aprobata de catre manager;

b.

organizarea intr-un compartiment distinct a recrutarii, caruia sa i se delege autoritatea si responsabilitatea specifice procesului de recrutare a personalului

c.

conturarea cerintelor viitoare pentru ocuparea unor posturi vacante si elaborarea previziunilor privind necesarul de resurse umane

d.

constituirea si dezvoltarea unor surse de munca si adaptarea metodelor de valorificare a acestor surse

e.

cai si metode de evaluare a programului de selectie a resurselor umane.ANS:  E


198.

Prin orientare profesionala se intelege:

Alegeti varianta de raspuns care defineste corect orientarea profesionala.


a.

actiunea de indrumare a persoanei catre o profesiune sau catre un grup de profesiuni, in concordanta cu aptitudinile si inclinatiile sale

b.

organizarea intr-un compartiment distinct a recrutarii

c.

elaborarea previziunilor privind necesarul de resurse umane

d.

conturarea cerintelor viitoare pentru ocuparea unor posturi vacante si elaborarea previziunilor privind necesarul de resurse umane

e.

constituirea si dezvoltarea unor surse de munca si adaptarea metodelor de valorificare a acestor surseANS:  A


199.

Pentru integrarea noilor salariati intr-o societate comerciala trebuie indeplinite urmatoarele cerinte esentiale:

definirea clara si exacta a conditiilor muncii respective;

definirea sumara conditiilor muncii respective;

ajutarea noului salariat in vederea acomodarii cu toate cerintele

muncii pe care o indeplineste;

insuflarea increderii in unitatea economica, in aptitudinea lui de a invata

repede munca pentru care a fost angajat si in capacitatea lui de a o indeplini;

conturarea cerintelor viitoare pentru ocuparea unor posturi vacante si

elaborarea previziunilor privind necesarul de resurse umane.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta cerinte esentiale necesare pentru integrarea noilor salariati intr-o societate comerciala:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  C


200.

Principalele caracteristici ale serviciilor in folosul salariatilor dintr-o societate comerciala constau in urmatoarele:

1) asigurarea de asistenta psihologica in caz de nevoie;

2) crearea de relatii mutuale intre salariat si manager;

3) cheltuielile pentru desfasurarea lor sunt sustinute in cea mai mare parte, sau in totalitatea lor de catre unitatea economica respectiva;

4) nu sunt legate de nivelurile individuale ale salariilor, de conditiile organizatorice, de vechimea in serviciu sau alte criterii;

5) vizeaza in principal conservarea resurselor umane.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principalele caracteristici ale serviciilor in folosul salariatilor dintr-o societate comerciala:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  E


201.

In concordanta cu spiritul practicist american, prin management se intelege:

Alegeti varianta corecta care defineste corect managementul in concordanta cu spiritul practicist american.


a.

un mod de a privi si de a aborda problemele, o modalitate concreta de a dirija intr-o viziune dinamica, indreptata catre un scop bine conturat, respectiv spre eficienta maxima in orice activitate

b.

calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii;

c.

caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementul tehnicii si al tehnologiei de fabricatie

d.

numarul de contracte de munca;

e.

parghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si moraleANS:  A


202.

In conceptia americana, managementul inglobeaza:

Ce anume inglobeaza managementul in conceptia americana? Identificati varianta de raspuns corecta.


a.

functiile de conducere ale tuturor cadrelor din intreprindere, incepand de la director pana la seful de echipa

b.

esenta economica a managementului productiei, la parghiile economice folosite;

c.

esenta economica a managementului productiei la formele si metodele managementului

d.

esenta economica a managementului productiei la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale

e.

esenta economica a managementului productiei la gradul de raspundere personala si colectivaANS:  A


203.

Scoala comportamentala a adus profunde modificari in viziunea scolii relatiilor umane, introducand modificari esentiale in:

Care sunt modificarile esentiale pe care le-a adus scoala comportamentala in

viziunea scolii relatiilor umane? Identificati varianta de raspuns corecta.


a.

elaborarea si perfectionarea metodelor de relatii interumane

b.

calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii

c.

caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementul

tehnicii si al tehnologiei de fabricatie

d.

numarul de contracte de munca

e.

parghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la

aspectele concrete ale stimulentelor materiale si moraleANS:  A


204.

Procesul de dezvoltare a teoriei managementului a fost serios influentat de:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu procesul de dezvoltare a teoriei

managementului.


a.

matematica, statistica, stiintele ingineresti si alte domenii ale cunoasterii

b.

cultura manageriala

c.

factorii economici

d.

factorii culturali

e.

strategiile manageriale europeneANS:  A


205.

Managementul ca teorie si practica constituie de fapt:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu managementul ca teorie si practica.


a.

esenta economica a managementului productiei, la parghiile economice folosite;

b.

o cale stiintifica de rezolvare a problemelor puse conducerii in conditiile

complexitatii interdependentelor si schimbarilor care caracterizeaza lumea moderna dinamica;

c.

esenta economica a managementului productiei la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale

d.

esenta economica a managementului productiei la gradul de raspundere personala si colectiva

e.

gradul de raspundere personala si colectiva pentru fiecare cadru de conducereANS:  B


206.

In abordarea universalitatii managementului trebuie avute in vedere urmatoarele:

latura tehnico – organizatorica;

latura social-economica;

latura politica;

latura relationala;

latura participativa.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principalele laturi ale abordarii universalitatii managementului:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  C


207.

In capitolul privitor la „Universalitatea managementului” Roland Caude subliniaza ca orice colectivitate ce are anumite scopuri de atins, are nevoie de:

o anumita structura, deci de organizare;

de un echilibru economic dinamic, deci de gestiune;

echilibru intre cerere si oferta;

de conducatori competenti, deci de management;

metode operationale.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta scopuri de atins subliniate de Roland Caude in capitolul privitor la „Universalitatea managementului”:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  E


208.

Managerul organizeaza munca salariatilor sai in vederea unei cat mai adecvate productivitati, tinand seama de:

De ce anume tine seama managerul in vederea unei cat mai adecvate productivitati? Identificati varianta de raspuns corecta.

a.

nevoile si de nazuintele salariatilor, ca si de functia sociala a societatii comerciale pe care o conduce si care ii justifica existenta numai in limitele acestei functii sociale

b.

contureaza structura productiei

c.

abordeaza inzestrarea tehnica si procesele tehnologice;

d.

selectioneaza personalul;

e.

organizeaza munca acestuiaANS:  A


209.

Considerat ca o institutie si un vector al progresului in diferite domenii, managementul este investit cu:

Cu ce anume este investit managementul considerat ca o institutie si un vector al progresului in diferite domenii? Identificati varianta de raspuns corecta

a.

functie culturala

b.

functie sociala avand sarcina orientarii generale spre progres si prosperitate a societatii, in cadrul careia activeaza si isi indeplineste vocatia sociala si economica.

c.

vocatie psihosociala

d.

sarcini specifice

e.

sarcini general valabileANS:  B


210.

Principalele schimbari ale mediului intern al organizatiei sunt:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta caracteristica a schimbarii mediului

intern al organizatiei.

a.

strategia

b.

structura

c.

scopurile

d.

sarcinile

e.

tehnologiile si oamenii.ANS:  A


211.

Toate schimbarile interne ale organizatiei sunt legate intre ele constituind:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu schimbarile interne ale organizatiei

a.

latura social-economica

b.

subsistemul sociotehnic

c.

latura politica

d.

latura relationala

e.

latura participativaANS:  B


212.

Pentru obtinerea scopurilor, organizatia trebuie sa reactioneze in mod eficace la:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu organizatia in ceea ce priveste

obtinerea scopurilor.


a.

factorii economici

b.

factorii culturali

c.

schimbarile mediului extern si sa se adapteze la acestea

d.

strategiile manageriale europene

e.

schimbarile mediului internANS:  C


213.

Factorii economici ai mediului ambiant potrivit divizarii mediului firmei in mediu intern si mediu extern sunt urmatorii:

piata interna;

piata externa;

parghiile economico financiare;

mecanismele motivationale;

mecanismele de control.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta factorii economici ai mediului ambiant potrivit divizarii mediului firmei in mediu intern si mediu extern:


a.


b.


c.


d.


e.
ANS:  E


214.

Factori socio-culturali ai mediului ambiant potrivit divizarii mediului firmei in mediu intern si mediu extern sunt urmatorii:

Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu factorii socio-culturali ai

mediului ambiant potrivit divizarii mediului firmei in mediu intern si mediu extern

a.

mentalitatile si stiinta

b.

puterea politica

c.

cultura

d.

invatamantul

e.

structura sociala a populatieiANS:  B


215.

Agentii economici pot fi elementari sau agregati in functie de nivelul la care se face raportarea:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu agentii economici elementari sau agregati.

a.

microeconomic sau macroeconomic

b.

politic sau strategic

c.

functionala

d.

decizionala

e.

in functie de riscANS:  A


216.

Simpla utilizare si adaptare a agentilor economici la mecanismele spontane ale pietei reprezinta:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu simpla utilizare si adaptare a

agentilor economici la mecanismele spontane ale pietei.


a.

o anumita structura, deci si de organizare

b.

o etapa depasita din punct de vedere istoric

c.

un echilibru economic dinamic

d.

un echilibru intre cerere si oferta

e.

un scop bine definitANS:  B


217.

Componentele principale ale managementului prin obiective sunt urmatoarele:

Alegeti varianta de raspuns corecta care nu reprezinta componenta principala a managementului prin obiective.


a.

sistemul de obiective al societatii comerciale, care cuprinde ansamblul obiectivelor fundamentale, derivate de gradul 1, derivate de gradul 2, specifice si individuale, agregate complex si armonios pe verticala sistemului managerial al societatii comerciale

b.

programele de actiuni, pe ansamblul societatii comerciale si pe fiecare subdiviziune organizatorica principala

c.

obiectivele societatii comerciale fiecare subdiviziune organizatorica

d.

calendarele de termene si bugetele

e.

metodele manageriale si de executie precum si instructiunile cu privire la

conceptia managerului pentru realizarea obiectivelor.ANS:  C

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }