QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente management

Managementul serviciilor - testMANAGEMENTUL SERVICIILOR - TEST

Testul nr.1
Identificati economistul care a utilizat pentru prima data termenul de economia serviciilor:

a. P. Le Pesant de Boisguilbert
b. V. R. Fuchs
c. Robert C. Judd
d. B. John
e. M. Rathmell
R: "b"

Testul nr.2
Identificati formularea care nu se incadreaza in termenul de servicii in scrierile lui
P. Le Pesant de Boisguilbert:
a. avocaŃii
b. medicii
c. sclavii
d. regele
e. armata
R: "c"

Testul nr.3
Identificati formularea care nu reprezinta o caracteristica a serviciilor:

a. intangibilitatea
b. inseparabilitatea
c. variabilitatea
d. concentrarea
e. perisabilitatea
R: "d"

Testul nr.4
Intangibilitatea obliga consumatorii de servicii sa fie atenti la partile vizibile ale acestora care se pot materializa in:

1. ambianta
2. comunicatii
3. pret
4. calitate
5. circumstanŃe
IdentificaŃi varianta de raspuns care conŃine numai parŃile vizibile ale serviciilor:
a. 1,2,3
b. 1,3,5
c. 2,4,5
d. 2,3,4
e. 3,4,5
R: "a"

Testul nr.5
Identificati factorii ce determina modul diferit de prestare a serviciilor de la o firma la alta:
1. momentul
2. locul prestarii
3. complexitatea serviciului
4. infrastructura fizica
5. perisabilitatea
Specificati care dintre variantele de mai jos ii contine pe toti:
a. 1,3,5
b. 2,3,4
c. 3,4,5
d. 1,2,3
e. 2,4,5
R: "d"

Testul nr.6
Identificati raspunsul care nu se incadreaza in categoria caracteristicilor bunurilor inainte de cumparare:

a. atinse
b. mirosite
c. auzite
d. vazute
e. inventariate
R: "e"

Testul nr.7
Identificati formularea ce nu se incadreaza in contextul propozitiei urmatoare "Pentru o economie de piata sprijinul dezvoltarii serviciilor va trebui sa aiba in vedere":

a. infrastructura fizica
b. investiile in educatie
c. dezvoltarea de abilitati la personalul ce incadreaza sistemul de productie al bunurilor si serviciilor
d. fabricarea de noi produse ce necesita servicii suport specializate
e. utilizarea infrastructurii informationale
R: "d"

Testul nr.8
Economiile moderne sunt orientate preponderent catre o dezvoltare accentuata a serviciilor ca urmare a existentei unui complex de factori precum:

1. gradul de ocupare a fortei de munca si modificarea acestuia in timp
2. participarea serviciilor la crearea produsului intern brut
3. dezvoltarea serviciilor financiare de producŃie, distribuŃie tot mai complexe
4. marimea investiŃiilor angajate in servicii
5. reglementari si implicari guvernamentale in procesul de dezvoltare a serviciilor
Identificati varianta ce include numai cei trei factorii implicati:
a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 3,4,5
d. 1,2,5
e. 1,2,4
R: "e"

Testul nr.9
PrecizaŃi care dintre formularile de mai jos nu reprezinta indicatori calitativi ai sectorului de servicii:
a. cresterea continua a cererii de servicii
b. intensificarea procesului de externalizare a serviciilor
c. participarea serviciilor la crearea produsului intern brut
d. impactul dezvoltarii tehnologice asupra productivitatii serviciilor
e. aparitia societatii de servicii.
R: "c"

Testul nr.10
PrecizaŃi care dintre formulari nu reprezinta factor ce a condus la intensificarea externalizarii serviciilor:

a. concentrarea firmelor pe activitaŃile de baza ca urmare a cresterii concurenŃei in domeniu
b. reducerea costurilor totale prin apelul la firme prestatoare de servicii
c. necesitatea folosirii unor cunostinŃe specifice, specializate in rezolvarea unor probleme
d. accesul la resurse suplimentare ca tehnologii, aptitudini, management, valorificare a
capitalului
e. necesitatea unui management adecvat al firmelor
R: "e"

Testul nr. 11
Precizati care din formulari nu reprezinta factor ce conduce la o crestere mai pronuntata a cererii de servicii:

a. fabricarea de noi produse ce necesita servicii suport specializate
b. aparitia societatii de servicii
c. marirea numarului de servicii aditionale specializate ca urmare a inovatiei si dezvoltarii
tehnologice
d. dezvoltarea serviciilor financiare de producŃie, distributie tot mai complexe
e. reglementari si implicari guvernamentale in procesul de dezvoltare a serviciilor
R: "b"

Testul nr. 12
Identificati formularea ce nu reprezinta considerent in abordarea taxonomiei serviciilor:
a. serviciile se regasesc in toate domeniile de activitate, fie ca servicii pure, fie ca servicii ce pot fi autonomizate la un moment dat, continutul lor fiind diferit in raport cu domeniul in care activeaza
b. diversificarea continua a serviciilor din punct de vedere al activitatilor desfasurate, al
domeniile de referinta, al trasaturilor ori gruparii acestora
c. ponderea tot mai mare a tehnologiei informatiei in cadrul productiei de servicii
d. dinamismul serviciilor in raport cu alte sectoare de activitate
e. utilitatea serviciilor vizeaza o anumita trebuinta, ori creeaza cadrul necesar satisfacerii
acesteia
R: "c"

Testul nr. 13
Precizati care dintre formulari nu reprezinta factor ce a condus la consensul in clasificarea serviciilor:

a. sporirea permanenta a sectorului serviciilor, ca urmare a dezvoltarii economice generale
b. luarea in considerare a functiilor indeplinite de catre servicii
c. manifestarea pregnanta a caracteristicilor serviciilor in prestarea acestora catre beneficiari
d. gruparea activitatilor economice
e. specificitatea modului de realizare a prestarilor de servicii
R: "d"

Testul nr. 14
Precizati care dintre formulari nu reprezinta, in concepŃia clasica a O.N.U., niveluri de agregare in clasificarea serviciilor:

a. categorii-codificate cu litere
b. diviziuni-codificate prin doua cifre
c. grupe-codificate prin trei cifre
d. clase-codificate prin patru cifre
e. subclase-codificate prin cinci cifre
R: "e"Testul nr. 15
Identificati formularea ce nu reprezinta un tip de serviciu in raport de functiile indeplinite de acesta in sectorul distributie:

a. alte servicii profesionale si sociale
b. transportul
c. depozitarea
d. comunicatiile
e. comertul cu ridicata si cu amanuntul
R: "a"

Testul nr. 16
Identificati formularea ce nu reprezinta un tip de serviciu in raport de funcŃiile indeplinite de acesta in sectorul productie:
a. banci, asigurari, alte servicii financiare
b. servicii imobiliare
c. servicii juridice
d. postale
e. contabilitate
R: "d"

Testul nr. 17
Identificati formularea ce nu reprezinta un tip de serviciu in raport de functiile indeplinite de acesta in domeniul social:

a. medicale
b. engineering si arhitectura
c. educaŃie
d. postale
e. guvernamentale
R: "b"

Testul nr. 18
Identificati formularea ce nu reprezinta un tip de serviciu in raport de functiile indeplinite de acesta in domeniul personal:

a. hoteluri si restaurante
b. reparatii
c. divertisment
d. alte servicii de afaceri
e. alte servicii personale
R: "d"

Testul nr. 19
B. John M. Rathmell considera ca serviciile pot fi ordonate in cinci mari grupe dupa anumite criterii. Precizati care formulare nu se incadreaza in aceste criterii:

a. tipul vanzatorului
b. tipul cumparatorului
c. natura serviciilor
d. obiectele cumpararii
e. obiectele utilizarii
R: "c"

Testul nr, 20
Taxonomia serviciilor necesita, totusi, luarea in considerare a mai multor criterii fapt ce a condus pe Kotler Ph. la o forma sintetica de abordare a problemei. Precizati care dintre formulari nu se incadreaza in context:

a. servicii bazate pe utilizarea personalului si servicii bazate pe folosirea echipamentelor
b. servicii prestate sporadic
c. servicii care necesita prezenŃa consumatorului in timpul prestarii serviciului si servicii care nu
presupun implicarea consumatorului
d. servicii care se adreseaza nevoilor sociale (comune)
e. servicii care urmaresc obŃinerea unui profit si servicii non-profit

R: "b"
Testul nr. 21
Natura activitatii prestate sesizeaza corelaŃia dintre natura activitatii si beneficiarii prestarilor de servicii. In acest context precizaŃi care este formularea din cadrul activitatilor tangibile ce nu reprezinta forma de prestare catre beneficiarii persoane fizice:

a. serviciile de paza
b. serviciile medicale
c. transportul de persoane
d. serviciile de cosmetica si coafura
e. restaurantele
R: "a"

Testul nr. 22
Identificati formularea ce nu se constituie in criteriu al tipologiei serviciilor:

a. al aportului la crearea produsului intern brut
b. natura produsului obtinut
c. tipul beneficiarului
d. natura si profilul firmei prestatoare
e. aptitudinile individuale de a indeplini diferite sarcini
R: "e"

Testul nr. 23
Identificati in formularile de mai jos serviciul destinat nevoilor firmei:

a. servicii de transport persoane
b. servicii de cercetare
c. servicii de alimentatie publica
d. servicii de realizare a programelor radio-tv
e. Servicii de igiena personala si estetica umana
R: "b"

Testul nr. 24
Precizati care dintre formulari nu reprezinta o categorie de resurse umane ce coexista in cadrul firmelor:

a. specialisti, tehnicieni, ingineri si alŃi profesionisti de nivel inalt ce indeplinesc funcŃii cum ar
fi: cercetare-proiectare, dezvoltare, informatica, marketing, comunicatie etc.
b. usurinta si calitatea execuŃiei sarcinii de catre angajaŃi
c. salariati generalisti angajati cu timp total, atat la nivelul managerilor cat si de angajati relativ polivalenti;
d. angajati cu timp partial, fara perspective reale de cariera, chiar daca au o calificare
corespunzatoare sarcinilor postului sau functiei
e. angajati pe baza de contracte cu durata determinata, ce corespunde unei preangajari de salariati permanenti
R: "b"

Testul nr. 25
Identificati care dintre formulari nu reprezinta componenta a factorilor de forta:

a. forta dinamica (manifestata prin capacitatea de a exercita forta musculara in mod repetat si continuu mai mult timp)
b. gradul de flexibilitate (capacitatea de a intinde trunchiul si muschii spatelui cat mai mult posibil)
c. forta trunchiului (capacitatea de a se exercita forta musculara folosind trunchiul)
d. forta statica (capacitatea de a opune rezistenta presiunilor exterioare)
e. forta de incordare (capacitatea de a concentra un maxim de energie intr-unul sau mai multe momente de efort)
R: "b"

Testul nr. 26
Precizati care dintre formulari nu se refera la dimensiunile capacitatii intelectuale:

a. coordonarea corpului (capacitatea de a coordona miscari simultane ale diferitelor parti ale corpului)
b. aptitudinea de a calcula (capacitatea de a face rapid si corect calcule matematice)
c. capacitatea de a intelege (posibilitatea de a intelege usor mesaje scrise sau verbale)
d. viteza de perceptie (capacitatea de a identifica vizual similitudini si diferente intre articole, produse, piese)
e. gandirea inductiva (capacitatea de a identifica o secvenŃa logica intr-o problema si apoi de a rezolva problema respectiva)
R: "a"

Testul nr. 27
Precizati care este formularea ce nu se incadreaza in sursa a complexitatii mecanismului motivarii:

a. orice actiune de motivare se manifesta in plan atitudinal, trebuie doar ca aceasta sa fie dedusa
b. dinamismul naturii motivarii
c. efort si performanta
d. diferente intre indivizi
e. impactul atingerii obiectivului asupra motivelor ulterioare si comportamentului
R: "c"

Testul nr. 28
Identificati formularea ce nu reprezinta un mod de evolutie al normelor de grup:

a. declaratii sau hotarari ale unui membru influent al grupului deseori un supervizor sau un lider oficial
b. evenimente importante care au avut loc in trecut si care au creat precedente
c. de la inceputul activitatii grupului cand s-a stabilit modelul de viitor
d. imbunatatirea performantelor grupului
e. aducerea de catre membrii grupului a unor principii din experienta anterioara in cadrul noului grup
R: "d"

Testul nr. 29
Identificati formularea ce reprezinta factor de influenta a coeziunii de grup:

a. functionalitatea grupului
b. timpul petrecut impreuna
c. maresc previzibilitatea comportamentului membrilor grupului si le permit anticiparea
reactiilor celorlalti in situatiile date
d. reduc problemele interpersonale stanjenitoare dintre membri
e. permit membrilor grupului sa exprime valorile centrale si identitatea distincta a grupului
R: "b"


Testul nr. 30
Precizati care este formularea ce nu reprezinta factor care conduce la aparitia conflictelor:

a. identificarea cu grupul si partialitatea intergrupuri
b. interdependenta
c. constientizarea si personalizarea conflictului
d. diferenŃele de putere, statut si cultura
e. ambiguitatea
R: "c"

Testul nr. 31
Precizati indicatorul ce intra in componenta capitalului fix:

a. cladiri si constructii speciale
b. materii prime, materiale de baza si auxiliare
c. energie
d. combustibil
e. semifabricate
R: "a"

Testul nr. 32
Precizati indicatorul ce intra in componenta capitalului circulant:

a. cladiri si constructii speciale
b. agregate si utilaje energetice
c. materii prime, materiale de baza si auxiliare
d. masini-unelte, utilaje si instalatii de lucru
e. calculatoare si roboti industriali
R: "c"

Testul nr. 33
Care dintre afirmatii nu se incadreaza in categoria serviciilor asistate de noile tehnologii:

a. servicii financiare
b. gestiunea capitalului lucrativ
c. servicii profesionale
d. servicii de dezvoltare si comercializare soft
e. servicii de cercetare-dezvoltare
R: "b"


Testul nr. 34
Apreciari cu ADEVARAT sau FALS propozitia urmatoare: "serviciile sunt la fel de
importante ca si activitatile industriale sau agricole. Chiar daca ele nu pot fi vazute, simtite, gustate sau atinse evaluarea acestora se face dupa prestare si nu inainte".
R: "adevarat"

Testul nr. 35
ApreciaŃi cu ADEVARAT sau FALS propozitia urmatoare: "Tehnologia informatiei nu are nici un rol in activitatea de inovare din cadrul serviciilor de soft, bancare ori asigurari."
R: "fals"

Testul nr. 36
Apreciati cu ADEVARAT sau FALS propozitia urmatoare: "Noile tehnologii impun ca
serviciile sa fie concentrate in cadrul unor firme de profil de dimensiuni mari care isi pot permite alocarea de fonduri financiare in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite."
R: "adevarat"

Testul nr. 37
Indicati formularea ce nu reprezinta componenta a sistemului informational:

a. informatia
b. fluxul informational
c. activitatea de inovare
d. circuitul informational
e. mijloacele de tratare a informatiilor
R: "c"

Testul nr. 38
Precizati care formulare nu este un criteriu de clasificare a informatiilor:

a. dupa modul de exprimare
b. dupa frecventa si calitate
c. dupa gradul de prelucrare
d. dupa directia de vehiculare
e. dupa modul de organizare a prelucrarii
R "b"

Testul nr. 39
Identificati in textele de mai jos clasificarea informatiei dupa natura proceselor reflectate:

a. imperative
b. informative
c. comerciale
d. primare
e. intermediare
R: "c"

Testul nr. 40
Identificati in textele de mai jos clasificarea informatiei dupa directia de vehiculare:

a. descendente
b. de productie
c. financiar-contabile
d. de personal
e. de cercetare-dezvoltare.
R: "a"

Testul nr. 41
Identificati in textele de mai jos clasificarea informaŃiei dupa obligativitatea lor:

a. imperative
b. orale
c. scrise
d. audiovizuale
e. de evidenŃa
R: "a"

Testul nr. 42
Identificati formularea ce reprezinta o caracteristica a fluxului informational:

a. conŃinut
b. volum
c. frecvenŃa
d. finale
e. calitate
R: "d"

Testul nr. 43
Identificati formularea ce se constituie in criteriu de clasificare a circuitelor informationale:

a. dupa directia de deplasare
b. dupa capacitatea de stocare
c. dupa frecventa producerii lor
d. dupa relatia cu emitatorul
e. dupa relatia cu mediul din care provin
R: "b"
Testul nr. 44
Precizati care dintre texte nu reprezinta parametri ai sistemului informational:

a. volumul informatiilor
b. capacitatea de stocare
c. circuitele exterioare
d. capacitatea de refolosire a datelor si informaŃiilor
e. viteza de vehiculare si prelucrare a informaŃiilor
R: "c"

Testul nr. 45
Identificati care dintre texte nu reprezinta o functie specifica sistemului informational:

a. instrument clasic
b. colectarea datelor si informatiilor
c. conversia datelor si informatiilor
d. transmiterea datelor si informatiilor
e. memorarea datelor si informatiilor
R: "a"

Testul nr. 46
Apreciatti cu ADEVARAT sau FALS propoziŃia urmatoare: "Prelucrarea datelor consta
intr-un set de operatiuni prin care datele si informatiile sunt interpretate, selectate, ordonate, combinate, sintetizate, generalizate si valorificate in forma impusa de sistemul de management."
R: "adevarat"

Testul nr. 47
Identificati textul ce nu reprezinta cerinŃa a sistemului informational:

a. sa asigure informatii specifice cu un grad de detaliere adecvat fiecarei structuri din firma
b. sa asigure informatii exacte, complete si continue
c. sa asigure memorarea datelor
d. sa asigure oportunitatea informatiei
e. sa permita transmiterea informatiei pe canalul cel mai scurt catre receptor
R: "c"


Testul nr. 48
Precizati care dintre textele de mai jos nu reprezinta deficiente in cadrul sistemelor informationale:

a. distorsiuni ale informatiei generate de folosirea necorespunzatoare a suportilor de informatii, diferenta de pregatire a personalului implicat in vehicularea informatiilor, utilizarea de mijloace necorespunzatoare etc.
b. filtrajul informational ce se refera la modificarea intentionata a informatiei de catre persoane interesate pentru ca acestea sa ajunga la receptor incomplete sau schimbate in continut
c. redundanta ce se reprezinta prin existenta unui numar mai mare de informatii decat cele strict necesare si de inregistrarea, transmiterea si prelucrarea repetata
d. ofera facilitati de interconectare a serviciilor cu alte compartimente functionale ale firmei
e. supraincarcarea circuitelor informationale prin marirea volumului informatiilor care circula pe acestea si depasesc capacitatea lor de transmitere
R: "d"

Testul nr. 49
Identificati textul ce reprezinta factor ce a condus la realizarea sistemelor informationale specifice serviciilor:

a. largirea orizontului de cuprindere a serviciilor care va include tot mai multe probleme globale
b. marirea performantei si capacitatii
c. comunicatii si retele
d. interconexiuni intre subsistemele componente
e. prelucrarea distributiva
R: "a"

Testul nr. 50
Identificati textul ce se refera la directiile pe care domeniul hardware isi va concentra atentia:

a. integrarea reala a tuturor functiilor serviciilor
b. necesitatea acordarii de asistenta managementului serviciilor pentru optimizarea operatiilor specifice
c. presiunea mereu sporita de reducere a costurilor serviciilor
d. imbunataŃirea servirii clientilor
e. inregistrarea datelor si informatiilor
R: "e"

Testul nr. 51
Precizati care din texte nu se refera la ce asigura modul de structurare si operare al sistemelor informationale specifice serviciilor:

a. gasirea unor solutii optime prin inlaturarea conflictelor de interese
b. aplicarea noilor tehnici in procesele de prognoza si planificare etc.
c. adaptarea permanenta la schimbare prin actualizarea datelor programelor
d. identifica solutii intuitive ce nu pot fi date de oameni
e. acces usor al utilizatorului la informatii
R: "b"

Testul nr. 52
Apreciati cu ADEVARAT sau FALS propoziŃia urmatoare: "Functionarea eficienta a
sistemului informational al serviciilor necesita adoptarea de masuri privind perfectionarea continua a calitatii si cantitatii informatiilor, rationalizarea si actualizarea permanenta a tuturor fluxurilor informationale, inzestrarea tuturor structurilor cu echipamente moderne si organizarea rationala a retelei."
R: "adevarat"

Testul nr.53
Identificati factorul ce nu influenteaza coexistenta compartimentelor de marketing si de servicii in cadrul firmelor:

a. tendinta crescanda de reducere a costurilor si de crestere a profitabilitatii
b. serviciile au preluat de la alte compartimente de activitate o serie de concepte si instrumente pe care le-a folosit atat in actiunile desfasurate cat si in comunicarea cu alte domenii
c. tendinta serviciilor de a fi mai practiciste decat marketingul
d. tendinta de sporire a numarului de firme ce se ocupa cu prestarea de servicii
e. aparitia conceptului de servicii ale noilor economii
R: "d"

Testul nr. 54
Precizati care din texte se refera la relatia dintre servicii si produs:

a. asigurarea disponibilitatii produselor solicitate de clienti pe piata (aprovizionare, distributie, transport)
b. absenta cheltuielilor ocazionate de transportul produselor la client prin suportarea costurilor de transport de catre client
c. livrarea produselor la clienti cu un pret uniform prin stabilirea unui pret mediu la transport in raport de distanta medie intre furnizor si beneficiar
d. nivelul de servire ridicat ce influenteaza pretul in raport de cresterea sau scaderea acestuia; practicarea reducerilor de pret pentru diferite servicii
R: "a"Testul nr. 55
Precizati care din texte nu se refera la relatia dintre servicii si distributie:

a. fluxul de produse in interiorul canalului de marketing
b. stabilirea indicatorilor de evaluare a nivelului de servire (gradul de comoditate si
accesibilitate al cumpararii, varietatea gamei sortimentale, serviciile)
c. tipurile de servicii solicitate de furnizor membrilor canalului de marketing aflati in aval
d. pastrarea caracteristicilor fizico-chimice ale produselor (depozitarea si manipularea)
e. selectia intermediarilor prin stabilirea unor criterii de natura logistica (facilitati de depozitare,
parc de mijloace de transport propriu, nivelul stocurilor, schimbul electronic de date)
R: "d"

Testul nr. 56
Precizati care din texte nu se refera la relatia dintre servicii si pret:

a. absenta cheltuielilor ocazionate de transportul produselor la client prin suportarea costurilor de transport de catre client
b. stabilirea volumului de activitati de la care se aplica discounturile
c. livrarea produselor la clienti cu un pret uniform prin stabilirea unui pret mediu la transport in raport de distanta medie intre furnizor si beneficiar
d. nivelul de servire ridicat ce influenteaza pretul in raport de cresterea sau scaderea acestuia;
e. practicarea reducerilor de pret pentru diferite servicii
R: "b"

Testul nr. 57
Identificati textul care nu se refera la ce trebuie sa genereze competitivitatea in cadrul relatiei servicii-productie:

a. abordarea corelatiei productie-servicii ca un tot unitar
b. practicarea reducerilor de pret pentru diferite servicii
c. adoptarea de programe de imbunataŃire a activitatii pe compartimente
d. dezvoltarea retelei de servicii, a productiei
e. servirea prompta a clientilor
R: "b"Testul nr.58
Identificati factorul ce nu influenteaza capacitatea de productie:

a. catalizatorii de capacitate (timpul de lucru suplimentar, contracte cu terte parti, rationalizarea
gamei de produse, reducerea timpului total)
b. dimensiunile capacitatilor de productie
c. sistemele de management a resurselor materiale
d. posibilitatea extinderii fabricarii produselor si in alte locatii
e. marirea spatiilor de productie
R: "c"

Testul nr. 59
Precizati care din texte nu reprezinta interfata a serviciilor cu servirea clientilor:

a. prognozele pe termen scurt si mediu ce pot contribui la asigurarea stocurilor de produse solicitate pe piata
b. sistemele de control si planificare a productiei orientate catre client corelate cu serviciile postvanzare
c. localizarea, natura si performanta de operare a sistemelor productive si serviciilor cu influenta asupra costurilor si nivelului de servire a clientilor
d. planificarea productiei ce are influenŃa asupra functionarii productiei, serviciilor,
marketingului, finantelor
e. imbunataŃirea calitatii serviciilor oferite clientilor
R: "e"

Testul nr. 60
Precizati care dintre indicatorii prezentati nu se refera la rentabilitate:

a. raportul procentual intre suma totala cheltuita cu resursele materiale si suma obtinuta din vanzarea produselor realizate
b. raportul procentual intre suma totala a profitului si marimea capitalului
c. raportul procentual intre suma totala a profitului si costul de productie
d. raportul procentual intre profitul obtinut pe unitate de produs si marimea capitalului necesar
e. raportul procentual intre profitul obŃinut pe unitatea de produs si costul mediu al produsului
R: "a"

Testul nr. 61
Care dintre afirmatiile urmatoare nu se incadreaza ca argument al dezvoltarii puternice a sectorului de servicii:

a. structura ocuparii fortei de munca este direct corelata cu distributia spatiala a nivelului de dezvoltare a economiilor
b. scoaterea in afara firmelor a serviciilor ce nu au importanta strategica pentru acestea
c. serviciile absorb o proportie semnificativa a utilizatorilor de tehnologie, ceea ce influenteaza semnificativ dezvoltarea ulterioara a acestora din urma
d. serviciile traditionale de distributie si transporturi au fost afectate de ciclurile de dezvoltare economica precum productia
e. productia se realizeaza in raport cu cererile pietei de desfacere a produselor
R: "e"

Testul nr. 62
Care dintre afirmatiile urmatoare nu reprezinta indicator al calitatii vietii:

a. standarde economice ale indivizilor si gospodariilor
b. standarde ce privesc conditiile de munca
c. standarde ce privesc locul si rolul serviciilor in cadrul firmei
d. standarde ce privesc relatiile sociale si politice
e. standarde ce privesc timpul liber
R: "c"

Testul nr. 63
Identificati textul care nu reprezinta un tip de societate comerciala prevazut de lege:

a. societati in nume colectiv
b. societati in comandita simpla
c. societate in comandita pe actiuni
d. societate cu dubla responsabilitate
e. societate pe actiuni
R: "d"

Testul nr. 64
Precizati care din texte nu se refera la elementele ce caracterizeaza firma de servicii:

a. obiective
b. productia
c. resursele necesare
d. planul sau harta serviciului
e. managementul
R: "b"

Testul nr. 65
Identificati formularea ce se refera la modul in care poate fi perceputa firma prestatoare de servicii:

a. unitate de repartitie, daca se are in vedere faptul ca ea creeaza valoare adaugata, ce se repartizeaza sub forma de recompense banesti, dividende si impozite
b. reprezinta un sistem social ce cuprinde un ansamblu de activitati umane cu o finalitate bine determinata si care dau viata tuturor elementelor tehnice, tehnologice si de alta natura
c. este un sistem tehnico-productiv avand la baza o serie de activitati ce au drept scop obtinerea de servicii folosind pentru aceasta un ansamblu de mijloace materiale, tehnice si tehnologice
d. constituie un sistem economic care, prin natura activitatii isi atinge scopul de a oferi servicii pe care societatea le cere, intr-o anumita cantitate si de o anume calitate si de a obtine profit
e. are in vedere analiza si evaluarea posturilor, determinarea necesarului de personal, recrutarea, selectia si integrarea profesionala a personalului, perfectionarea pregatirii acestuia, promovarea si salarizarea, asigurarea condiŃiilor corespunzatoare de munca.
R: "a"

Testul nr. 66
Precizati care dintre formulari nu reprezinta o functie a firmei prestatoare de servicii:

a. functia de cercetare-dezvoltare
b. functia comerciala
c. functia de producŃie a serviciilor
d. functia de personal
e. functia de retroinformare
R: "e"

Testul nr. 67
Identificati textul ce se refera la tipologia firmei prestatoare de servicii dupa natura juridica:

a. societati private ce au la baza proprietatea privata
b. societati publice ce asigura realizarea obiectivelor de interes public
c. societati cooperatiste ce au la baza proprietatea cooperatista
d. societate in comandita ce reuneste atat comanditatii cat si comanditarii
e. firme conduse competent
R: "d"

Testul nr. 68
Identificati textul ce nu se refera la tipologia firmei prestatoare de servicii dupa natura
juridica:

a. societati in nume propriu sau colectiv purtand denumirea initiatorului, familiei sau a
membrilor asociati
b. firme de servicii cu raza nationala
c. societatile de capitaluri ce contin capitaluri ale actionarilor si sunt administrate de catre un consiliu ales de adunarea generala si o direcŃie ce formeaza consiliul de administratie
d. societate de tip cooperatist ce are la baza principiile cooperatiste urmarind satisfacerea nevoilor grupului si obtinerea de profit pentru membrii sai
e. asociatiile nonprofit, de binefacere, sociale, profesionale etc.
R: "b"

Testul nr. 69
Identificati textul ce nu se refera la tipologia firmei prestatoare de servicii dupa tipul serviciului prestat:

a. firme de cazare
b. firme de alimentatie publica
c. firme culturale
d. firme de agrement
e. firme de inchirieri
R: "c"

Testul nr. 70
Identificati textul ce nu se refera la tipologia firmei prestatoare de servicii dupa obiectul de activitate:

a. firme turistice
b. firme de transport turistic
c. firme comerciale
d. firme sanitare
e. firme sociale
R: "b"
Testul nr. 71
Specific mediului tehnologic este faptul ca intre managementul firmei si tehnologie trebuie sa existe o corelatie care sa permita indeplinirea misiunii societatii. Precizati care dintre afirmatiile de mai jos nu se refera la ce se are in vedere in cadrul firmelor de prestari servicii in relatia cu tehnologia:

a. inzestrarea cu tehnologie de productie si reparaŃii de ultima generatie in domeniul sau de activitate
b. asigurarea indeplinirii sarcinilor de catre lucratori prin folosirea unor unelte usor de manuit si cu randament sporit
c. incadrarea cu personal calificat
d. facilitati care se refera la angajarea atat de tineri absolvenŃi de licee si facultati, cat si someri proveniti din diferite medii
e. asigurarea de servicii de inalta tehnicitate etc.
R: "d"

Testul nr. 72
Identificati in textele de mai jos pe cel care nu se constituie in factor de influenta al structurii organizatorice:

a. strategia firmei
b. mediul in care isi desfasoara activitatea firma
c. tehnologia
d. incadrarea cu personal calificat
e. conexiunile dintre structurile create
R:"d"

Testul nr. 73
Politica firmei si obiectivele sale nu pot fi realizabile decat " . . . . . . . . . "
Identificati formularea ce trebuie inclusa in spatiul necompletat.

a. printr-o structura organizatorica adecvata
b. prin reducerea costurilor sub cele ale concurentilor
c. prin diferentierea serviciilor prin diferite metode
d. prin concentrarea asupra unui segment de piata sau grup de segmente
e. prin prestarea de servicii de serie mica
R: "a"

Testul nr. 74
Identificati functiile structurii organizatorice din textele mai jos.

1. instrument al managementului
2. legitimare a puterii si definire a obligaŃiilor
3. integrare sociala a angajatilor
4. mediul in care isi desfasoara activitatea firma
5. asigurarea de servicii de inalta tehnicitate
Precizati care dintre combinatii le contin pe toate:
a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 3,4,5
d. 1,3,5
e. 2,4,5
R:"a"

Testul nr. 75
Identificati formularea ce nu reprezina variabila organizationala cu impact major asupra structurilor organizatorice ale firmelor prestatoare de servicii:

a. marimea organizatiei respective, fapt reflectat, mai ales, de numarul de angajati
b. complexitatea activitatilor de servicii, evaluata prin numarul de servicii prestate, durata prestarii lor etc.
c. dispersia teritoriala a serviciilor firmei, caracterizata prin distanta medie fata de sediul central la care sunt situate unitatile de servicii, numarul acestora s.a.
d. sezonalitatea activitatii de servicii prestate de firmele respective, daca exista
e. asigurarea indeplinirii sarcinilor de catre lucratori prin folosirea unor unelte usor de manuit si cu randament sporit
R: e

Testul nr. 76
Cea mai des intalnita dintre structuri este cea functionala Acest tip de structura consta
in ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, iar daca avem in vedere firma in ansamblul sau gruparea sarcinilor pe functiile institutiei.
Identificati formularea ce trebuie inclusa in spaŃiul necompletat.

a. caracteristicile proceselor de aprovizionare cu materii prime si materiale precum si a prestarii serviciului contractat avand in vedere amplasarea furnizorilor si a beneficiarilor, mijloacele de transport folosite, frecventa intrarilor si iesirilor de resurse si servicii, numarul acestora
b. potentialul uman de care dispune firma cu accent pe structura si nivelul de calificare ale angajatilor
c. personalul de conducere avand ca repere nivelul de pregatire, experienta si aptitudinea manageriala
d. organizarea activitatii de servicii pe componentele acesteia
e. inzestrarea cu tehnologie de productie si reparatii de ultima generatie in domeniul sau de activitate
R : d

Testul nr. 77
Structura functionala ierarhica este cea mai frecventa dintre acestea. Este specifica firmelor mijlocii si mari. Consta in gruparea sarcinilor si activitatilor pe functii ale firmei. Acest tip de structura organizatorica asigura:

a. stabilirea precisa a responsabilitatilor
b. utilizarea eficienta a resurselor
c. potentialul uman de care dispune firma cu accent pe structura si nivelul de calificare ale angajatilor
d. promovarea specializarii
e. faciliteaza fiecarui manager un domeniu larg de control, precum si generarea de solutii de inalta calitate
Identificati textul ce nu se incadreaza in context.
R: "c"

Testul nr 78
Cu toate plusurile sale, structura functionala ierarhica prezinta unele deficiente dintre care se pot aminti:

a. responsabilitatea este concentrata la nivelul superior
b. se acorda atentie limitata strategiilor firmei
c. fiecare compartiment implicat este specializat pe domenii
d. se interpun o serie de bariere in comunicare, cooperare si coordonare
e. planificarea devine uneori inadecvata conditiilor existente
IdentificaŃi formularea ce nu se incadreaza la deficiente.
R: "c"

Testul nr. 79
Identificati textul ce nu constituie in alte structuri organizatorice de tip antreprenorial.

a. organizarea pe structuri teritoriale ale activitatii de servicii
b. organizarea serviciilor pe clienti
c. organizarea pe servicii
d. organizarea matriceala
e. organizarea zonala
R: "e"

Testul nr. 80
Identificati textul ce nu se constituie in specific al organizatiei care invata.

a. se bazeaza pe un conglomerat de retele si echipe in cadrul carora echipele se autoconduc, discuta cu clientii, adopta variante decizionale, fac modificarile impuse de situatie si promoveaza colaborarea cu alte organizatii realizand un sistem de aliante in retele
b. angajatii au acces deplin la informatii cu privire la buget, profit, cheltuieli, fapt ce faciliteaza comunicarea si cooperarea intre diferitele compartimente ale firmei de servicii
c. faciliteaza fiecarui manager un domeniu larg de control, precum si generarea de solutii de inalta calitate
d. conferirea autoritatii si responsabilitatii deciziei acelor conducatori care sunt cel mai aproape de problemele ce trebuie solutionate
e. descentralizarea si lucrul in echipa conduce la sporirea responsabilitatii membrilor firmei de prestari servicii in elaborarea deciziilor
R: "c"


Testul nr. 81
Identificati textul ce nu contine un tip de echipa formala in cadrul organizatiei care invata.

a. verticala, caz in care poate include 3-4 niveluri ierarhice
b. cu rol de crestere a gradului de participare a angajatilor
c. orizontala de tip operativ-este alcatuita din angajati ce provin de la diferite departamente
pentru a desfasura o anumita activitate limitata in timp
d. orizontala de tip permanent-creata pentru indeplinirea anumitor sarcini de interes comun
e. echipa cu scop special creata pentru a realiza un anumit proiect
R: "b"

Testul nr. 82
Identificati textul ce nu contine facilitati ale organizarii de tip retea.

a. concentrarea managementului asupra activitatilor importante si eficiente
b. promovarea unor valori care sa conduca la deschideri, evitarea limitelor impuse, egalitate, perfectionare si schimbare
c. lipsa de rigiditate prin reproiectarea structurii ori de cate ori este nevoie
d. personalul ce incadreaza firma de baza desfasoara o serie de activitaŃi complexe fapt ce conduce la motivare si satisfactie
e. numar mic de nivele ierarhice 2-3 comparativ cu alte tipuri de peste zece
R: "b"

Testul nr. 83
Identificati textul ce nu contine disfunctionalitati ale organizarii de tip retea.

a. inexistenta unui control direct asupra functiilor cedate altor firme
b. incertitudini manifestate ca urmare a necunoasterii oportune a situatiilor din cadrul fiecarei functii cedate
c. subcontractarea unor functii ale firmei altor firme specializate
d. firmele subcontractante pot avea o performanŃa sau prestaie sub asteptari fapt ce conduce la efecte negative globale si chiar la desfiintarea sistemului organizatoric creat
e. fluctuatii de resurse umane fapt ce conduce la o loialitate scazuta
R:"c"


Testul nr. 84
Echipele cu rol de crestere a gradului de participare a angajatilor sunt create pentru implicarea angajatilor de la nivelurile inferioare in procesul decizional si conducerea propriei activitati avand ca finalitate sporirea performantelor. Se divizeaza in:

1. echipe de solutionare a problemelor
2. echipe auto-conduse
3. echipe cu rol de mediator
4. echipe de tehnicieni
5. echipe virtuale
Care dintre variantele de mai jos include cele trei tipuri de echipe cu rol de crestere a gradului de participare a angajatilor in servicii.
a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 3,4,5
d. 1,3,5
e. 1,2,5
R : e

Testul nr. 85
In procesul complex al activitaŃilor de servicii se instituie urmatoarele tipuri de relatii:

a. de autoritate
b. de cooperare
c. de control
d. spontane
e. de asociere.
Care dintre formularile de mai sus nu reprezinta relatii ale activitatilor de servicii.

R: "e".
Testul nr. 86
Relatiile ce se stabilesc, atat pe plan intern cat si pe plan extern, pe linia serviciilor au rolul de a asigura:

a. satisfacerea prompta a clientilor fapt ce sigura stabilitatea si extinderea prestarilor de
servicii
b. sporirea increderii consumatorilor in produsele sau serviciile oferite
c. mentinerea sau cresterea cifrei de afaceri
d. asigurarea continuitatii productiei de servicii
e. obtinerea unui profit mai mare, ca scop final al activitatii firmei
Care dintre formularile de mai sus nu reprezinta ce asigura relatiile pe plan intern si extern pe linia serviciilor.
R: "d"


Testul nr. 87
Identificati in textele de mai jos factorul ce nu se incadreaza in categoria factorilor generali ce influenteaza serviciile.

a. factorul economic
b. factorul demografic
c. factorul stiintifico-tehnic
d. factorul moral
e. factorul social
R: "e"

Testul nr. 88
Identificati in cadrul textelor de mai jos formularea ce nu se refera la factorii specifici de influenta ai serviciilor.

a. conceptia generala privind locul si rolul serviciilor
b. principiile strategiei cu privire la dezvoltarea serviciilor
c. dimensiunea psihologica a factorului moral
d. nivelul de dezvoltare si asimilare a stiintei si tehnicii
e. sistemul prestarilor de servicii existent
R: c

Testul nr. 89
Identificati textul ce nu reprezinta un fenomen care s-a manifestat in evolutia omenirii si nu a influenŃat aparitia si dezvoltarea managementului ca stiinta.

a. sporirea rolului specialistilor in conducerea activitatii institutiilor
b. sporirea increderii consumatorilor in produsele sau serviciile oferite
c. cresterea complexitatii si diversitatii productiei bunurilor
d. amplificarea dezvoltarii stiintifice, tehnice si tehnologice
e. extinderea specializarii si cooperarii in producŃie
R: "b"

Testul nr. 90
Practica manageriala se plaseaza " . . . . . .", apeleaza la gandirea managerului, se sprijina pe intentii si are o comanda manageriala ce se orienteaza dupa principii si norme. Precizati care dintre texte completeaza spatiul liber.

a. in plan mintal
b. in plan social
c. in plan psihomotor
d. in plan senzorial
e. in planul deprinderilor
R: "a"


Testul nr. 91
Teoria este reflectarea abstracta a realitatii, " . . . . . ..", in ansamblul sau si in amanunt, decat de catre cei care isi insusesc temeinic cunostinŃele teoretice necesare si au anumite calitati si vocatie. Precizati care dintre texte completeaza spatiul liber.

a. care nu poate fi abordata
b. care nu poate fi perceputa
c. care nu poate fi controlata
d. care nu poate fi erodata
e. care nu poate fi conceputa
R: "b"

Testul nr 92
Arta este inspiratie, indemanare, vocatie, " . . . . . . . ..", iscusinta, dibacie,
ingeniozitate, abilitate, pricepere, maiestrie.
Precizati care dintre texte completeaza spatiul liber.

a. talent, intuitie
b. scop, determinare
c. intransigenta, indulgenta
d. inovare, incertitudine
e. acceptare, profunzime
R: "a"

Testul nr. 93
Precizati care dintre formulari nu reprezinta indicator specific al factorului economic.

a. indicatorii de potential
b. indicatori de volum
c. indicatorii de nivel
d. indicatorii de dinamica
e. indicatorii de structura
R: "b"

Testul nr. 94
Precizati care dintre formulari nu reprezinta o functie a managementului serviciilor.

a. previziunea
b. organizarea
c. modelarea
d. antrenarea
e. coordonarea si reglarea
R: "c"Testul nr. 95
Precizati care dintre formulari nu se incadreaza la "ce vizeaza previziunea".

a. analiza profunda asupra resurselor disponibile
b. elementele structurale de perspectiva
c. rezultatele obtinute in activitatile anterioare
d. situatia existenta la momentul respectiv
e. scopurile activitatii
R: "b"

Testul nr. 96
Care dintre formulari nu reprezinta un element ce trebuie sa asigure organizarea ca functie manageriala a serviciilor.

a. o stare de ordine si un nivel stabilit de organizare
b. stabilirea unor structuri organizatorice rationale
c. proiectarea unui sistem informational care sa satisfaca nevoile manageriale
d. utilizarea completa a capacitatilor
e. un grad optim de delegare de autoritate, care sa permita rezolvarea sarcinilor cat mai apropiat de nivelul efectuarii lor
R: "a"

Testul nr. 97
Care dintre textele de mai jos nu reprezinta prin ce se caracterizeaza managementul prin obiective.

a. instituirea unui sistem de obiective ce trebuie realizate
b. atragerea personalului la procesul decizional
c. defalcarea bugetului de cheltuieli pe subdiviziuni ale serviciilor
d. asigurarea unui sistem de control continuu
e. corelarea recompenselor si sanctiunilor
R: "b"

Testul nr. 98
Identificati textul ce nu reprezinta avantaj al managementului prin obiective.

a. realism si creativitate
b. sporirea responsabilitatii si amplificarea nivelului de motivare a personalului
c. fundamentarea complexa a procesului decizional
d. dezvoltarea spiritului de competiŃie si initiativa
e. promovarea autocontrolului
R: "c"


Testul nr. 99
Identificati etapa ce nu este specifica managementului prin buget.

a. stabilirea obiectivelor fundamentale, a celor derivate, specifice si individuale
b. dimensionarea obiectivelor sub forma indicatorilor financiari
c. elaborarea sistemului bugetelor
d. coordonarea sistemului de bugete
e. controlul si evaluarea realizarilor
R: "a"

Testul nr. 100
Care dintre enunturi nu reprezinta o tehnica de management specifica serviciilor.

a. cercetarea operationala
b. programarea
c. modelarea
d. diagnosticarea
e. sistematizarea
R : d

Testul nr. 101
Care dintre formulari nu reprezinta tipuri de comportament ale leaderilor desemnati:

a. consideratia
b. lider de misiune
c. structurarea
d. comportamentul de recompensa
e. comportamentul de pedepsire
R: "b"

Testul nr. 102
Care dintre formulari nu reprezinta un stil de conducere (leadership) dupa caracteristicile manageriale si psihosociologice implicate

a. autocratic
b. lider de misiune
c. birocratic
d. laissez-faire
e. democratic.
R: "b"


Testul nr. 103
Care dintre textele de mai jos nu reprezinta factor situational cu influenta asupra stilului de conducere (leadershipului):

a. caracteristicile personale
b. maturitatea angajatilor
c. nevoile angajatilor
d. consideratia;
e. deciziile de grup
R: "d"

Testul nr. 104
Care dintre formularile de mai jos nu se refera la asteptarile angajatilor de la leaderi.

a. sa fie perceput ca fiind unul de-ai nostri, liderul sa nu lase impresia unei persoane din afara
b. sa fie perceput ca fiind al nostru; trebuie sa respecte normele si valorile esentiale pentru grup; poate influenta valorile prin talentele sale vizionare;
c. sa fie perceput ca fiind cel mai bun dintre noi; sa demonstreze ca este expert in meseria sa, antrenand grupul sa munceasca impreuna
d. sa implineasca asteptarile angajatilor
e. tendinta de a forta norocul
R: "e"

Testul nr. 105
Precizati care dintre formulari nu reprezinta greseala a leaderilor in activitatea lor.

a. risipa serioasa a resurselor umane
b. conservatorism exagerat si pastrarea traditiei perimate
c. tendinta de a ignora sau refuza informatia care ar putea aplana un conflict
d. deciziile elaborate si luate la timp, in mod oportun, au menirea de a pune in valoare posibilitatile serviciilor
e. suprimarea informarii cu noutati
R: "d"

Testul nr. 106
Care dintre textele de mai jos reprezinta cerinta a deciziei in managementul serviciilor.

a. credinta in munca fizica si nu in cea inteligenta
b. enuntul si formularea clara a deciziei
c. insuficienta recompensare a muncii
d. predilectia pentru asaltul frontal
e. insuficienta utilizare a surprizei si prea mult a deceptiei
R: "b"


Testul nr. 107
Care dintre formularile de mai jos nu reprezinta cerinte specifice ale deciziei in
managementul serviciilor.

a. sa fie fundamentata stiintific
b. sa fie legala juridic
c. oportunitatea deciziilor
d. precizia formularii deciziei
e. supletea deciziei
R: "e"

Testul nr. 108
Care dintre formularile de mai jos nu reprezinta un criteriu de clasificare a deciziei in managementul serviciilor.

a. gradul de cunoastere a probabilitatii rezultatelor
b. marimea si importanta firmei
c. periodicitatea elaborarii lor
d. nivelul ierarhic la care se iau
e. sfera de cuprindere
R: "b"

Testul nr. 109
Care dintre formularile de mai jos nu reprezinta o etapa de parcurs in elaborarea deciziei in managementul serviciilor.

a. identificarea si definirea problemei de solutionat ori a oportunitaŃii;
b. indicarea sau generarea solutiilor alternative la problema;
c. corectarea unor actiuni intreprinse anterior;
d. evaluarea si alegerea unei variante (alternative);
e. implementarea si evaluarea alternativei (solutiei).
R: "c"

Testul nr. 110
Care dintre formularile de mai jos nu reprezinta un factor de influenta al procesului de conducere a activitatii serviciilor in mediu dinamic.

a. piata
b. prestarile de servicii
c. deciziile guvernamentale
d. furnizorii de resurse
e. resursele umane
R: "b"
Testul nr. 111
Identificati textul ce nu reprezinta un criteriu de departajare a deciziilor bazate pe teoria jocurilor.

a. criteriul lui Wald
b. criteriul lui Savage
c. criteriul Fiedler
d. criteriul lui Laplace
e. criteriul lui Hurwitz

R: "c"
Testul nr. 112
Care dintre formulari nu reprezinta etapa in procesul luarii deciziei in cadrul modelului bazat pe teoria bayesiana.

a. definirea problemei
b. analiza apriorica a posibilitatilor
c. analiza preposterioara
d. evaluarea alternativei
e. alegerea solutiei finale
R: "d"

Testul nr. 113
Identificati care dintre texte nu reprezinta tehnica specializata de luare a deciziei in managementul serviciilor.

a. arborele de decizie
b. structurarea
c. tabelul decizional
d. experimentul
e. simularea decizionala
R: "b"

Testul nr. 114
O alternativa decizionala determina un rezultat care depinde de " . . . . . . ." a carui probabilitate de apariŃie poate fi anticipata, cunoscuta in sens probabilistic, in urma unor investigatii prealabile. Identificati textul lipsa din spatiul liber.

a. capacitatea decidentului
b. obiectivele deciziei
c. un eveniment aleatoriu
d. repartizarea unitaiilor cercetate
e. acuratetea investigatiilor
R: "c"Testul nr. 115
Experimentul este un instrument modern de conducere ce are drept caracteristica esentiala, care-l diferentiaza de toate celelalte instrumente, " . . . . . . . . " in generarea informatiilor necesare luarii unei decizii si nu numai. Precizati ce text lipseste din cadrul frazei.
a. repartizarea aleatoare
b. masurarea
c. capacitatea decidentului
d. interventia decidentilor
e. analiza apriorica
R: "d"

Testul nr. 116
Simularea decizionala presupune construirea, in prealabil, a unor modele care sa simuleze desfasurarea procesului in conditiile de care s-a tinut seama la elaborarea " . . . . . . . " posibil de aplicat. Precizati ce text lipseste din cadrul frazei.

a. cailor posibile de acŃiune
b. variantelor decizionale
c. comportamentului fenomenului simulat
d. variaŃia factorilor de influenŃa
e. consecinŃelor
R: "b"

Testul nr. 117
Proiectarea activitatii de productie, deciziile si actiunile intreprinzatorilor au ca referinta nevoile de consum, preferintele si " . . . . . .." consumatorului care foloseste bunurile si serviciile. Precizati ce cuvant lipseste din cadrul frazei.

a. atitudinea
b. comportamentul
c. nevoile
d. utilitatea
e. constientizarea
R: "b"

Testul nr. 118
Utilitatea serviciului dobandeste sens economic atunci cand:

1. se stabileste o relatie intre caracteristicile serviciului si cel putin una din nevoile individului sau societatii indiferent daca este o nevoie reala sau una indusa
2. se constientizeaza relatia dintre caracteristicile serviciului si nevoi
3. comunitatea, in ansamblul ei, este capabila sa foloseasca utilitatea intrinseca a serviciilor pentru satisfacerea nevoilor
4. consumatorul este capabil sa masoare utilitatea printr-un numar
5. consumatorul poate alege intre servicii, in functie de utilitatile acestora
Identificati cele trei situatii in care serviciul dobandeste sens economic si precizati care dintre gruparile de mai jos le contine pe toate.
a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 3,4,5
d. 2,4,5
e. 1,3,5
R : a
Testul nr. 119
Precizati care din texte nu reprezinta relatii in care intra consumatorul de servicii in cadrul optimului.

a. de restrictie bugetara
b. alegeri posibile ale consumatorului
c. majorarea venitului
d. alegeri admisibile ale consumatorului
e. optimul consumatorului
R : c

Testul nr. 120
Precizati care dintre formulari nu reprezinta factor care determina elasticitatea cererii de servicii.

a. ponderea venitului cheltuit pentru un anumit serviciu in bugetul total al unei familii
b. gradul de substituire al serviciilor
c. gradul necesitatii in consum
d. durata perioadei de timp de la modificarea pretului
e. intensitatea modificarii cererii
R : e

Testul nr. 121
Precizati care dintre formulari nu reprezinta tip de cerere in raport cu elasticitatea.

a. cerere inelastica, atunci cand variatia cererii este mai mica decat variatia pretului
b. cerere perfect inelastica, total insensibila la variatiile de pret
c. cerere elastica, atunci cand variatia cererii este mai accentuata decat cea a pretului
d. cererea comerciala, atunci cand nivelul sau il atinge pe cel al pietei
e. cerere perfect elastica, atunci cand, la nivelul pretului dat, cererea creste continuu
R : d

Testul nr. 122
Identificati textul ce nu reprezinta o caracteristica a serviciilor.

a. nu poate fi confundata cu consumul
b. asigura o mobilitate teritoriala
c. are o elasticitate ridicata
d. este eterogena
e. este neuniforma
R : e

Testul nr. 123
Precizati care dintre formulari nu reprezinta factor de influenta a cererii de servicii a populatiei.

a. veniturile si timpul liber
b. tariful serviciului prestat
c. concurenta intre servicii
d. progresul tehnico-stiintific
e. inovaŃia
R: "d"

Testul nr. 124
Identificati textul care nu se refera la cauzele amplificarii complexitatii mediului extern al firmei.
a. fizice si tehnice
b. demografice
c. economice
d. sociale
e. instituŃionale
R : b

Testul nr. 125
Identificati textul ce nu se refera la factorii de influenta ai cererii de servicii internationale.

a. accentuarea complexitatii sistemelor de productie in sensul cresterii gradului de flexibilitate tehnica a acestora si al diversificarii produselor create cu astfel de sisteme
b. cresterea veniturilor si modificarea cheltuielilor de consum ale populatiei conduce la o crestere a cererii pentru servicii noi, preponderent pentru servicii de turism international si nu numai
c. amplificarea si liberalizarea comertului cu bunuri are ca efect cresterea fluxurilor
internationale cu servicii complementare (transporturi, asigurari internationale, servicii
bancare s.a.)
d. progresul tehnico-stiintific conduce la transferul international de tehnologie, servicii de inginerie, informatica etc.
e. extinderea afacerilor realizate de catre corporatiile multinaŃionale si transnaŃionale determina cererea de servicii de studiere a pieŃelor de transport, telecomunicatii, juridice, bancare etc.
R : a

Testul nr. 126
Identificati textul ce nu reprezinta metoda directa de analiza a cererii de servicii.
a. sporul natural al populaŃiei
b. ritmul mediu anual
c. estimarea cererii
d. metodele de trend
e. coeficientii de elasticitate
R: "c"
Testul nr. 127
Identificati textul ce nu reprezinta criteriu de metoda indirecta de analiza a cererii de servicii.

a. marimea unei categorii de servicii se poate realiza cu ajutorul metodei normative
b. marimea cererii pe piata se poate determina in functie de numarul populaŃiei
c. marimea cererii pe piata se poate determina in functie de norma optima medie de consum
d. includ sistemele de informatizare, comunicare, inovatiile, conditiile naturale s.a
e. estimarea cererii se mai poate realiza pentru serviciile aflate in relatii de substituire cu
ajutorul curbelor de indiferenŃa, lanturilor Markov etc.
R : d

Testul nr. 128
Precizati care dintre formulari nu reprezinta o funcŃie a pretului in prestarea de servicii.

a. informare
b. reglementare
c. evaluare a eficientei
d. stimulare a furnizorilor de servicii
e. evaluare a puterii de cumparare
R : b

Testul nr. 129
Identificati textul ce nu reprezinta factor de influenta al pretului.

a. costul de furnizare
b. profitul economic
c. riscurile comerciale
d. raportul dintre cerere si oferta
e. dinamica valorii economice a serviciilor
R: "c"

Testul nr. 130
Care dintre formulari nu este categorie de costuri a prestarii de servicii.

a. costul global
b. costul fix
c. costul variabil
d. tariful
e. costul marginal
R. "d"

Testul nr. 131
Care dintre formulari nu reprezinta factor de care depinde evolutia costului mediu al serviciului prestat.

a. comprimarea costurilor pe unitatea de serviciu
b. nivelul productivitatii muncii
c. preŃul factorilor de productie utilizati
d. volumul prestarii de servicii
e. schimbarea caracteristicilor si calitatii serviciilor prestate
R: "a"

Testul nr. 132
Care dintre textele de mai jos nu se refera la ce are in vedere minimizarea costului serviciilor.
a. actiunea restrictiva a resurselor
b. schimbarea caracteristicilor si calitatii serviciilor prestate
c. cresterea profitului prin mentinerea neschimbata a costului de prestatie
d. prestarea de servicii de calitate superioara la un cost mai redus
e. cresterea cererii si respectiv a ofertei
R: "b"

Testul nr. 133
Identificati textul care nu se refera la modalitatile prin care se realizeaza reducerea costului de prestare a serviciilor.

a. cresterea randamentului factorilor de producŃie
b. cresterea productivitaŃii muncii
c. comprimarea costurilor pe unitatea de serviciu
d. reducerea cheltuielilor de regie si administrative
e. reducerea costurilor pe fazele procesului de prestaŃie.
R: "c"

Testul nr. 134
Precizati care dintre formulari nu reprezinta gruparea rezultatelor economice.

a. rezultate globale (brute)
b. rezultate finale
c. rezultate nou create
d. rezultate nete
e. rezultate scontate
R: "e"Testul nr. 135
Identificati textul care nu reprezinta particularitate a relatiei dintre productia si oferta de servicii.

a. productia serviciilor poate fi cel mult egala cu oferta de servicii
b. sa aiba o incarcatura personalizata
c. oferta de servicii exista si independent de producŃia de servicii, in timp ce productia de servicii nu se poate realiza in afara ofertei
d. structura ofereti de servicii nu coincide intotdeauna cu structura productiei serviciilor
e. oferta de servicii este ferma, intrucat ea este valabila atata timp cat sunt prezente elementele ce intra in structura ei, pe cand productia de servicii este efemera ea existand atata timp cat exista consumul.
R : b

Testul nr. 136
Care dintre textele de mai jos nu reprezinta o caracteristica a ofertei serviciilor.

a. caracter potential
b. risc relativ ridicat
c. caracterul artizanal
d. caracter comercial
e. caracterul complex si eterogen
R: "d"

Testul nr. 137
Precizati care dintre texte nu reprezinta factor intern pentru asigurarea elementelor calitative in prestarea de servicii.

a. competenta profesionala
b. amabilitatea
c. standardizarea
d. flexibilitatea
e. personalizarea
R: "c"

Testul nr. 138
Identificati care dintre formulari este o categorie de servicii prestata agentilor economici.

a. servicii curente
b. servicii de consiliere
c. servicii de networking
d. servicii de garantare
e. servicii complexe
R: "a"
Testul nr. 139
Precizati care din textele de mai jos reprezinta un serviciu curent.

a. servicii de telefonie fixa
b. servicii de gestiune a productiei bunurilor
c. servicii comerciale
d. servicii logistice
e. servicii publice
R: "a"

Testul nr. 140
Care din textele de mai jos nu reprezinta consideratie pentru care se face apel catre firmele specializate in vederea prestarii de servicii.

a. cresterea productivitatii muncii in cadrul firmei ca urmare a disponibilizarii salariatilor ce lucrau in domeniul serviciilor concomitent cu diminuarea corespunzatoare a costurilor
aferente
b. sporirea calitatii serviciilor ca urmare a apelului la persoane fizice si juridice specializate, autorizate si capabile sa realizeze activitaŃile la un nivel calitativ superior
c. tendinŃa de disociere a ofertei de servicii fata de oferta de bunuri materiale, concomitent cu tendinta de asociere intre oferta de bunuri si servicii complementare
d. posibilitatea cumpararii de licente si tehnologii necesare dezvoltarii firmei si ameliorarii nivelului tehnic al fabricatiei concomitent cu diminuarea cheltuielilor destinate cercetariidezvoltarii in interiorul firmei
e. posibilitatea adaptarii operative la cererile si nevoile firmei fara a se permanentiza o anumita categorie de personal si a se realiza cheltuieli suplimentare
R: "c"

Testul nr. 141
Care dintre textele de mai jos nu reprezinta furnizor de servicii pentru agentii economici.

a. centrele de consultanta
b. piata agroalimentara
c. centrele de afaceri
d. centrele de informare
e. bancile si fondurile de garantare
R: "b"

Testul nr. 142
Identificati care din textele de mai jos nu reprezinta, in perspectiva, o categorie de servicii ce se va dezvolta.

a. serviciile de consultanta
b. serviciile de informare
c. serviciile de garantare
d. serviciile ingineresti
e. serviciile de trening
R: "c"

Testul nr. 143
Precizati care din formulari nu reprezinta un criteriu de clasificare a serviciilor prestate populatiei.

a. din punct de vedere al consumului
b. dupa caracteristicile beneficiarilor
c. dupa natura relatiilor economice si financiare
d. dupa modul de prestare a serviciului
e. dupa continutul activitatii
R: "d"

Testul nr. 144
Identificati textul ce reprezinta serviciu public pentru obiective si acŃiuni economice.

a. ridicarea calificarii profesionale
b. ridicarea nivelului cultural, artistic si de civilizatie
c. gospodarie comunala si locuinte sociale
d. sistem de sprijin banesc, cu caracter contributoriu
e. solidaritatea sociala
R: "c"

Testul nr. 145
Precizati care din texte nu reprezinta servicii prestate populatiei cu plata.

a. servicii hoteliere si de restaurante
b. servicii recreative, culturale si sportive
c. servicii de intretinere si reparatii
d. servicii de transport, posta si telecomunicatii
e. servicii de ordine publica, aparare si siguranta nationala
R: " e"

Testul nr. 146
Identificati textul fals cu privire la factorul de influentare a strategiei calitatii serviciilor.

a. calitatea serviciilor este definita de catre consumatori prin compararea asteptarilor acestora cu experienta prestatorului de servicii
b. posibilitatea de comunicare intre firma prestatoare de servicii si beneficiarii sai
c. calitatea serviciilor furnizate de catre firma depinde si de exigentele beneficiarilor care pot fi in concordanta cu serviciul prestat sau nu
d. calitatea serviciilor este influentata in mod direct si de experienta trecuta in prestarea serviciului respectiv de catre lucratori sau firma, fapt ce denota ca atunci cand se efectueaza prestari de servicii trebuie sa se tina seama de toate regulile ce se impun in domeniul respectiv
e. pretul reprezinta, la noi, inca, un criteriu de departajare a serviciilor prestate, dar nu si unul de diferentiere a calitatii
R: "a"
Testul nr. 147
Identificati textul ce nu se refera la ce are in vedere eficienta serviciilor.

a. oportunitatea si eficienta investitiilor
b. gradul de satisfacere a nevoilor beneficiarilor
c. masura in care serviciile corespund necesitatilor beneficiarilor
d. masura in care pot fi procurate si utilizate cu maximum de randament, etc.
e. identificarea si evaluarea efectelor
R: "e"

Testul nr. 148
Precizati care din textele de mai jos nu se refera al etapele procesului general de evaluare a eficientei serviciilor prestate.

a. identificarea si evaluarea efectelor
b. analiza preposterioara
c. identificarea si evaluarea resurselor implicate
d. echivalarea ca natura si timp a resurselor si efectelor
e. construirea sistemului de indicatori ai eficientei
R: "b"

Testul nr. 149
Care dintre textele de mai jos reprezinta condiŃii definitorii pentru calitatea serviciilor
prestate.

a. atitudinea si comportamentul personalului, interesul pe care il manifesta in rezolvarea
problemelor consumatorului
b. accesibilitatea sediului firmei si flexibilitatea programului de functionare
c. siguranta si increderea ca serviciul va fi indeplinit conform angajamentelor firmei
d. capacitatea firmei de a solutiona o problema neprevazuta, aparuta pe parcursul procesului prestarii serviciului
e. tangibilitatea manifestata prin mediul in care se desfasoara activitatea in cadrul firmei, ori prin mijloacele de munca si atitudinea personalului
R: "e"

Testul nr. 150
Identificati care text nu reprezinta element operativ al sistemului calitatii dupa normaNu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }