QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate latina

Acuzativul

Acuzativul


Retrospectiva morfologica:


Nr. Gen D.I D.II D.III c. D.III v D.IV D.V
Sg.

M

-am

-um


-em


-usF

-am

-um

-em

-us

- es

N


-um

-s, -n

-u


Pl.

M

-as

-os

-es

-es

-us


F

-as

-os

-es

-es

-us

-es

N


-a

-a

-ia

-uaAcuzativul este un caz al suprafetei afectate de actiunea verbala, fie aceasta una globala[1] ca acuzativul de obiect sau una partiala ca acuzativul circumstantial.

Acuzativul se exprima prin:

substantiv comun: Agricola terram colit. Agricultorul cultiva ogorul.

substantiv propriu: Cicero Catilinam senatu accusavit. Cicero l-a acuzat pe Catilina in senat.

pronume personal: Magister me Latinam linguam docuit. Pe mine m-a invatat profesorul limba latina.

pronume reflexiv: Se suasque defendere non poterant. Nu puteau sa se apere pe ei si pe ale lor.

pronume demonstrativ: Hos laudamus – Pe acestia ii laudam.

pronume relativ-interogativ: Quem amas? Pe cine iubesti?

pronume nehotarat: Neminem video hic – Nu vad pe nimeni aici.adjectiv substantivizat: Iuvenes senes consiliunt. Pe tineri ii sfatuiesc batranii.

numeral: Tres bonorum militum nostrorum feroces hostes dimicaverunt. – Pe trei dintre soldatii nostri i-au ucis cruzii dusmani.

verb la infinitiv: Docebant legere et scribere – Invatau sa citeasca si sa scrie.

verb la participiu: Non amantem Amor punit. Pe cel care nu iubeste il pedepseste Amor.


Acuzativul de obiect, denumire preferabila gratie opozitiei sale fata de subiect in raport cu un verb activ, dar si datorita faptului ca tranzitivitatea este o categorie gramaticala relativa in limba latina, din moment ce verbe tranzitive se pot folosi cu valoare absoluta (Meus filius amat - Fiul meu iubeste), apare dupa:

verbe care admit in latina un complement de obiect: amicum appellare – a-l numi prieten, nomen dare – a da nume, fabulas dicere – a spune povesti, carmen scribere – a scrie o poezie, vincere hostes – a invinge pe dusman; libros legere – a citi cartile; imitatur suum avum – il imita pe bunicul sau.

verbe cu coloratura modala al caror complement este de obicei un verb la infinitiv: possum dicere – pot sa spun, desino cantare – incetez sa cant, soleo scribere – scriu de obicei, incipio ambulare – incep sa merg, desisto persuadere – incetez sa conving.

verbe care admit constructii variate: ridere alicui – a rade catre cineva, ridere aliquem – a rade de cineva, meminisse alicuius – a-si aminti de cineva, meminisse aliquem – a-i aminti pe cineva;

verbe inrudite semantic cu verbul in cauza (acuzativ intern): aetatem vivere – a-si trai traiul, proelia pugnare –a da lupta, somnium somniare – a visa un vis;

verbe impersonale care se construiesc cu acuzativul de obiect al persoanei si cu genitivul de relatie al motivarii: me miseret vestri – mi-e mila de voi, te taedet ranae – ti-e scarba de broaste, me pudet tuae culpae –mi-e rusine de vina ta, paenitet – a se cai, piget – a-i fi sila;

verbe de temere: timeo lupum – ma tem de lup, metuo hostem impavidum – ma tem de dusmanul neinfricat, horresco gelidam hiemem ma ingrozesc de iarna rece;

verbe de evitare: fuga mortem evitat – scapa de moarte prin fuga, cave canem – fereste-te de caine.

dupa verbe compuse cu prefixe identice cu prepozitiile care cer acuzativul: Omnes flumen transibant – Toti treceau fluviul. Troiani Carthaginis limen adeunt. Troienii au atins malul Cartaginei; circumire urbem – a incojura orasul; transcendere Alpes – a traversa Alpii.

acuzativul proleptic (care anticipeaza): complementul de obiect este plasat pe langa un verb care guverneaza o completiva al carei subiect este identic cu persoana prezentata ca regim al predicatului regent: metuo fratrem ne veniat ma tem de frate sa nu vina /in loc de: ma tem sa nu vina fratele;

dublu acuzativ cerut de verbe precum : docēre puerum philosophiam - a invata pe copil filosofia, rogare, poscĕre auxilium Caesarem – a cere ajutor de la Caesar, appellare eum dictatorem – a-l numi pe acesta dictator, designare Ciceronem pater patriae – a-l desemna pe Cicero parinte al patriei, creare aliquem consulem – a-l face pe cineva consul.

acuzativ exclamativ: Nugas! – Nimicuri! Me miserum! – Vai mie nefericitul! Pro deum et hominum fidem – pe credinta zeilor si a oamenilor!

!!! Atentie!!! Nu poate aparea acuzativ de obiect dupa urmatoarele

verbe: sum – a fi , fio a deveni, iaceo – a zace, obsto – a se impotrivi, faveo – a favoriza, fido – a avea incredere.

Acuzativul circumstantial se clasifica in: acuzativ spatial, acuzativ temporal, acuzativ de relatie si acuzativ adverbial.

Acuzativul spatial are drept valori acuzativul directiei si acuzativul parcurgerii.

Acuzativul directiei arata tinta catre care este indreptata miscarea. Raspunde la intrebarea: Quo - incotro? Aceasta functie a acuzativului este redata in cea mai mare parte cu ajutorul formelor prepozitionale inaintea numelor comune, nume de continente si insule mari. Prepozitiile folosite sunt:

ad: Omnes ad portas ibant. Toti ieseau la porti.

apud: Apud Ciceronem suus amicus, Damasippus, venit. La Cicero a venit prietenul sau Damasippus.

ante: Noster dux impavidos milites ante muros ducebat. Comandantul nostru ii ducea pe soldatii neinfricati in fata zidurilor.

Cis Cis Alpes Hannibal transire montem exspectabat. Hannibal astepta dincoace de Alpi sa treaca muntele.

in: In Galliam celeriter contendit. Se indreapta cu iuteala spre Galia. In Aegyptum Caesar saepe revertebatur. Caesar se intorcea adesea in Egipt.

infra: Infra urbem castra posuit A asezat tabara mai jos de oras.

post: Post montem hostes castra moverunt. Dusmanii au mutat tabara in spatele muntelui.

prope: Prope urbem Catilina omnes inimicos adiunxit. Catilina i-a adus pe toti dusmanii aproape de oras.

sub Sub montem mane perveniunt. Ajung la poalele muntelui dimineata.

trans: Trans pontem exercitum duxit. Si-a trecut armata peste pod.ultra: Ultra castra magna planities erat. Dincolo de tabara era o mare campie.

Prepozitiile sunt absente in fata numelor de orase (Romam revertit-

Se intoarce la Roma, Tarentum contendit – Se indreapta spre Tarent, Capuam venit – Vine la Capua, Athenas redibat – Se intorcea la Atena), insule mici (Samum, Delum, Rhodum reverti – a se intoarce la Samos, Delos, Rodos) si a substantivelor comune (domum, humum, rus venire – a veni acasa, la tara, la pamant).

Acuzativul strabaterii indica parcurgerea unui plan vazut de sus.

Raspunde la intrebarea: Qua – pe unde? In cazul numelor de orase, insule mici si a substantivelor comune: domus, humus, rus acuzativul parcurgerii apare fara prepozitie, iar in cazul numelor comune, nume de continente si insule mari cu prepozitia: per: Per medios hostes transit – Trece prin mijlocul dusmanilor. Per provinciam nostram iter facere conantur. Incearca sa faca drumul prin provincia noastra.

Acuzativul temporal presupune trei valori si anume un acuzativ al

duratei, un acuzativ al intervalului si un acuzativ al tintei in timp.

Acuzativul duratei se construieste de obicei fara prepozitie si raspunde la intrevarea quamdiu – cat timp? noctem vigilare – a veghea pe toata durata noptii, decem dies vivere - a trai timp de zece zile, tenuisti provinciam per decem annos – ai stapanit provincia timp de zece ani;

Acuzativul intervalului arata limitele intre un timp trecut si

momentul prezent si raspunde la intrebarea quamdudum – de cat timp? : abhinc triennium commigravit – de atunci a ratacit timp de trei ani;

Acuzativul tintei se construieste numai cu ajutorul prepozitiilor: ad – pana la, la, in – in cursul, sub – spre catre: Ad hanc diem reverterentur – S-au intors in acea zi, in dies – de pe o zi pe alta, Coniurationem fecerunt in mensem Ianuarius – Au facut o conspiratie in luna ianuarie. Sub lucem omnes exercitus collem circumibant. Catre ziua toate armatele inconjurau colina.

Acuzativul de relatie este o functie derivata care indica pe ce se

rasfrange actiunea verbului. Este redat de obicei prin pronume la genul neutru care apar pe langa verbe de sentiment: id doleo – ma indurerez in aceasta privinta; gaudeo hoc – ma bucur in aceasta privinta; cetera assentior – sunt de acord cu celelalte; id te moneo – te avertizez in legatura cu acest lucru.

Acuzativ adverbial a aparut prin folosirea adjectivelor la genul

neutru cu caracter generalizator: Multum dicis, parum facis – Mult zici,

putin faci.Exercitii de autoevaluare:


I. Indicati valorile acuzativelor din textul de mai jos si traduceti-l in

limba romana:


Caesar hac oratione Lisci Dumnorigem, Divitiaci fratrem, designari sentiebat, sed, quod pluribus praesentibus eas res iactari nolebat, celeriter concilium dimittit, Liscum retinet. Quaerit ex solo ea, quae in conventu dixerat. Dicit liberius atque audacius. Eadem secreto ab aliis quaerit; reperit esse vera: ipsum esse Dumnorigem, summa audacia, magna apud plebem propter liberalitatem gratia, cupidum rerum novarum.


Cuvinte: oratio, onis – cuvantare; Liscus, i –Liscus; Dumnorix, -gis – Dumnorix, Divitiacus, i – Divitiacus; frater, ris – frate; designo, are – a desemna; sentio, ire – a-si da seama; quod –fiindca; plures (multus)-mult; praesens, ntis - prezent, de fata; res, rei – lucru; iacto, are – a discuta, a agita; nolo, nolle, nolui – a nu vrea; celeriter – cu iuteala; concilium, -ii adunare, sfat; dimitto,-ere – a dizolva; retineo,ere – a retine; quaero, ere- a cauta sa afle; solus,a, um - singur conventus, us – adunare; libere- in mod liber, audacter – cu indrazneala; , dico, ere – a spune; secretum, i pe ascuns; , reperio, ire – a descoperi; verum i – adevarat; audacia, ae – indrazneala; liberalitas, atis – generozitate; gratia, ae – favoare; cupidus, a, um –dornic, avid.


II. Indicati valorile acuzativelor din textul de mai jos si

traduceti-l in limba romana:

Postquam id animum advertit, copias suas Caesar in proximum collem subducit equitatumque, qui sustineret hostium impetum, misit. Ipse interim in colle medio triplicem aciem instruxit legionum quattuor veteranarum; supra eas in summo iugo duas legiones, quas in Gallia citeriore proxime conscripserat, et omnia auxilia collocari ac totum montem hominibus compleri et interea sarcinas in unum locum conferri et eum ab his, qui in superiore acie constiterant, muniri iussit.


Cuvinte: postquam – dupa ce; animum advertere – a-si indrepta

atentia; proximus,a, um – cel mai apropiat; collis, is –colina; subduco, ere – a duce; equitatus, us – cavalerie; sustineo, ere – a rezista, a intampina: hostis, is – dusman: impetus, us – atac; mitto, ere – a trimite; interim – intre timp, triplex, cis – triplu; acies, ei – linie de bataie; instruo, re, xi, ctum – a instrui, a dispune; veteranus, a, um – veteran; iugum, i- inaltime, munte; summus, a, um –cel mai inalt; duo, duae –doi; citerior, is – de dincoace; conscribo, ere, psi, ptum –a recruta; auxilium, ii –ajutor; coloco, are – a stabili; totus, a, um –intreg, tot; compleo, ere – a umple, interea –intre timp; sarcina,-ae - bagaj; conferro, re – a aduce; munio, ire – a intari; , iubeo, ere, iussi, iussum – a porunci.


III. Traduceti textul si analizati acuzativele intalnite:


Itaque Titum Labienum legatum in Treveros, qui proximi flumini Rheno sunt, cum equitatu mittit. Huic mandat, Remos reliquosque Belgas adeat atque in officio contineat Germanosque, qui auxilio ab Belgis arcessiti dicebantur, si per vim navibus flumen transire conentur, prohibeat. Publium Crassum cum cohortibus legionariis XII et magno numero equitatus in Aquitaniam proficisci iubet, ne ex his nationibus auxilia in Galliam mittantur, ac tantae nationes coniungantur.


Cuvinte: itaque - prin urmare legatus, i – loctiitor, sol; Treveri, orum – tribul treverilor; mando, are – a incredinta; Remi, orum –tribul remilor; reliquus, a, um – restul; adeo, ire – a merge; officium, ii – indatorire; arcesso, ere, siti, situm – a chema; vis –forta; navis, is - corabie; conor, ari, conatus sum – a incerca; prohibeo, ere – a impiedica; cohors, rtis – cohorta, formatie de lupta de 100 de persoane; legionarius, ii – de legiune; ne – ca sa nu; natio, onis – neam; coniungo, are – a uni.
Vezi Dan Slusanschi, op. cit., p.42.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }