QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate istorie

ISTORIA ROMANILOR


Schimbarea liderului Uniunii Sovietice `n 1985 a `nsemnat nu numai `ncetarea oric rui sprijin Occidental pentru conducerea de la Bucure[ti, dar [i declan[area unei largi ac]iuni de destabilizare av$nd ca scop final `nl turarea regimului comunist.

SITUA}IA ROM#NIEI ~NAINTE DE 1989

Situa]ia economico - social din ultimii ani dinainte de 1989 au dus la o ruptur `ntre conducerea statului [i popula]iei, fapt ce s - a datorat s r ciei, a `ngr dirii drepturilor oamenilor, a frust rilor, apari]ia unor curene [ovine [i implicarea marilor puteri Occidentale `n destabilizarea regimului comunist.


Toate acestea duc la o conjuctur favorabil r sturn rii dictaturii [i instaur rii democra]iei

( Din cuno[tin]ele unui fost membru al unei unit ]i din perioada Ceau[ist )
REGIMUL NEOSTALINIST AL LUI N. CEAU{ESCU
(1971 - 1989)


-1971- Relanseaz c ile dezvolt rii sociat ]ii rom$ne[ti, elabor$nd faimoasele teze ce semnificau re$ntoarcerea la autorismul politic.
S - a pronun]at pentru o "puritate ideologic " [i o orientare na]ionalist `n cultur .
Cultul personali]ii a jucat un rol decisiv, instaur$nd o guvernare de familie (1973 - Elena Ceau[escu intr `n Comitetul Politic Executiv).
Via]a economica a fost marcat de centralizare.
Dicatotul stabilea singur ritul d dezvoltare al indstriei [i agriculturi, transferul silit al for]ei de munca din agricultur `n industrie.
-Perioada 1970 - 1980 - s - a confruntat cu o criz alimentar acut .
A luat m suri de sporire artificial a natalit ]ii.
A ini]iat o ampl ac]iune de sistematizare teritorial , a conceput `n capital un proiect gigantic : B - dul Victoria Socialismului.
-Dup 1975- `n Rom$nia se desf [oar o ampl mi[care de protest .
~nc lcarea flagrant a libert ]ilor umane duce la r cirea rela]iilor cu statele occidentale, fapt ce l - a determinat s se `ndrepte c tre o cooperare ineficient cu statele africane [i latino - americane
-1977- greva minerilor din Valea Jiului (interven]ia lui Ilie Verde] , prim - ministru, [i a lui Nicolaie Ceau[escu .


-1789- s - a `nfiin]at Sindicatul Liber al oamenilor muncii din Rom$nia .
-1987- mari agita]ii : -16 februarie manifesta]ia studen]ilor
din Ia[i
-15 noiembrie demonstra]ia muncitorilor
de la Bra[ov
-14 decembrie 1989- era preg tit s izbucneasc la Ia[i o ac]iune de protest antidictatorial
-1979- acuza]ii la adresa lui C. P$rvulescu
-1980- acuza]ii la adresa lui {tefan Voltec-`n planul politicii externe:
-Rom$nia afi[eaz o politic de independen] fa] de URSS
-P$n `n 1981- Nicolae [i Elena Ceau[escu au efectuat 150 de vizite
-N. Ceau[escu respinge concep]iile de restructurare [i democratizarea ini]iat de M. Corbaciov `n politica de Perestoica
-~n 1989- 6 frunta[i al Partidului Comunist au adresat un apel lui N. Ceau[escu `n care solicitau respectarea drepturilor omului [i a Constitu]iei, oprirea "sistematiz rii" teritoriului ] rii, `ncetarea exportului de alimente, restabilirea prestigiului interna]ional al Rom$niei.Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }