QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate geografie

Parcul natural balta mica a brailei

PARCUL NATURAL BALTA MICA A BRAILEI

AMPLASAMENT

          Parcul Natural Balta Mica a Brailei este situat in lunca cu regim natural de inundatie a fluviului Dunarea, intre Vadu Oii si municipiul Braila, ecoregiunea Romaniei nr. 20, fiind delimitat astfel:

- la sud: ramificatia Dunarii in cele doua brate (la 3 km de Vadu Oii), Dunarea Navigabila (lat. 44°45’16.02’’);

- la est: bratul Valciu de la km 237 pana la km 197, Dunarea navigabila de la km 197 la km 186 (long. 27°59’55.23’’) bratul Cravia (Bratusca sau Dunarea Veche) de la km 186 pana unde se intalneste cu Dunarea navigabila (km 174);

- la nord: confluenta bratului Arapu, Cravia si Dunarea Navigabila (km174  lat.45°14a10.36'N)

- la vest: Dunarea navigabila de la km 232 pana la 216 (long. 27°49’12.08’’E), bratul Pasca de la km 216 la 209, Dunarea navigabila km 209 pana la km 197,bratul Calia de la km 197 pana la 180 si bratul Arapu de la km 180 pana la km 174.


Parcul  integreaza toate ostroavele situate intre bratele Dunarii: Varsatura, Popa, Cracanel (Chiciul), Orbul, Calia (Lupului), Insula Mica a Brailei, Fundu Mare, Arapu, precum si bratele adiacente ale Dunarii.

Se poate spune ca este o delta interioara pe traseul inferior la Dunarii de Jos.

1-Insula Varsatura; 2-Insula Chiciu; 3-Insula Mica a Brailei; 4-Insula Orbului; 5-Insula Calia; 6-Insula Fundu Mare; 7-Insula Harapu


Suprafata


In Legea nr. 5/2000, aceasta arie naturala protejata este mentionata cu o suprafata de 17529 ha. Conform evaluarilor realizate in decembrie 2005 de catre Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara Braila suprafata rezultata este de 20562,39 ha, in diverse forme de proprietate.


Istoricul instituirii regimului de arie protejata

1. In comunicarea Cancelariei C.C. a P.C.R. nr. 1508/1978 prin care a fost aprobata valorificarea rationala a rezervatiilor naturale situate in fondul agricol, Insula Mica a Braělei (Ostrovul Popa) a fost mentionata ca rezervatie zoologica, cu o suprafata de 5336 ha.

 2. Hotararea Consiliului Popular al judetului Braěla nr. 11/29.09.1979 privind imbunatatirea activitatii de protectie a mediului inconjurator face de asemenea referire la aceasta zona, in art. 5: “Insula Mica a Braělei, aprobata de conducerea superioara a partidului ca rezervatie naturala . ”

3. Prin Decizia nr.350/17.03.1994 emisa de Consiliul Judeten Braila, s-au stabilit masuri concrete pentru protectia “zonei Insula Mica a Brailei pana la declararea acesteia ca rezervatie naturala”.

 4. Prin Hotararea Consiliului Judetean Braěla, nr. 20/29.09.1994 Insula Mica a Braělei a fost declarata zona protejata - rezervatie mixta, botanica si zoologica.

 5. Prin adresa nr. 3872/7.08.1997, A.P.M. Braila a inaintat catre M.A.P.P.M. un memoriu tehnic prin care s-a propus declararea ca rezervatie naturala a intregii zone inundabile de pe teritoriul judetului Braila, cu o suprafata totala de 17586 ha.

 6. Prin procesul verbal nr. 2213/5.06.1998 si adresa nr. 2250 din 8.06.1998 catre Consiliul Judetean Braila, Directia Silvica Braila a propus constituirea Parcului National Baltile Mici ale Brailei, in fondul forestier din cuprinsul  Ocoalelor Silvice Braila si Lacu Sarat, cu suprafata de 11.024 ha.

 7. Prin Legea nr. 5/06.03.2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – sectiunea a III-a – zone protejate, zona inundabila braileana este mentionata sub denumirea “Balta Mica a Braělei”, in anexa I, in lista “Rezervatii ale biosferei, parcuri nationale sau naturale”.

8. In data de 15.06.2001 Insula Mica a fost declarata Zona umeda de importanta internationala prin includerea in lista Ramsar, la pozitia 1074, ca cel de-al doilea sit Ramsar al Romaniei, dupa Delta Dunarii

 9. Ca rezultat al derularii proiectului LIFE 99 NAT/RO/006400 'Plan de management integrat pentru Insula Mica a Brailei' s-a stabilit infrastructura operationala de implementare a planului de management pentru aria protejata Insula Mica a Brailei prin:Ordinul M.A.P.M. nr. 507/6.06.2002 privind constituirea Consiliului Stiintific al Parcului Natural Balta Mica a Brailei - Zona Umeda de Importanta Internationala,

Ordinul M.A.P.M.nr. 511/6.06.2002 privind constituirea Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Natural Insula Mica a Brailei - Zona Umeda de Importanta Internationala.Totodata, cele doua ordine stabilesc ca pana la infiintarea unei structuri proprii de administrare a parcului, agentia de implementare a proiectului LIFE 99 NAT/RO/006400, respectiv Departamentul de Ecologie Sistemica si Dezvoltare Durabila din cadrul Universitatii Bucuresti va coordona procesul de realizare si punere in practica a planului de management.

 10. Prin HG 230/4.03.2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor  naturale si constituirea administratiilor acestora (MO 190/26.03.2003) a fost recunoscut Parcul Natural Balta Mica a Brailei si reconfirmat oficial si statutul de Zona umeda de importanta internationala, obtinut in anul 2001.

11. Planul de Management pentru Parcul Natural Balta Mica a Brailei realizat in cadrul proiectului LIFE 99 NAT/RO/006400 a fost aprobat prin Ordinul M.A.P.M. 1456/14.03.2003.

12. Prin Ord. M.A.P.A.M. 552/26.08.2003 (M.O. 648/11.09.2003)  privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de conservare a diversitatii biologice, au fost delimitate zonele strict protejate-zone de conservare speciala.

13. Din 21.05.2004 Regia Nationala a Padurilor Romsilva devine administratorul Parcului Natural Balta Mica a Brailei prin contractul  incheiat cu Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor (nr. 744/MMGA/22.05.2004 si 65/RNP/21.05.2004), conform prevederilor Ord. M.A.P.A.M 850/27.10.2003 privind procedura de incredintare a administrarii sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate (MO 793/11.11.2003). ).

Valori naturale protejate

In ciuda modificarilor survenite atat in structura sistemelor ecologice integratoare cat si la nivelul ei, Balta Mica a Brailei conserva importante valori ecologice, fiind o importanta componenta a Sistemului Dunarii Inferioare, situata in amonte de Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.

Este singura zona ramasa in regim hidrologic natural (zona inundabila), dupa indiguirea, in proportie de cca. 75%, a fostei Balti a Brailei si crearea incintei agricole Insula Mare a Brailei.

Datorita atributelor sale – zona umeda in regim hidrologic natural, complex de ecosisteme in diferite stadii succesionale si zona tampon, Balta Mica a Brailei reprezinta un sistem de referinta al fostei delte interioare si baza pentru reconstuctia ecologica in Sistemul Dunarii Inferioare.

Din suprafata totala, cca 53,6% o ocupa padurile aluviale, 6% pasunile, 12,84% zonele umede si 27, 5% lacurile (iezere si balti).

Jumatate din ecosistemele identificate – balti si paduri specifice de lunca inundabila- sunt naturale, aceasta zona conservand in cea mai mare parte structura si functiile vechii Balti a Brailei din anii ’50. Acestea sunt totodata habitate naturale de interes comunitar fata de care s-au stabilit prioritati de conservare.

Habitate de interes comunitar identificate pe teritoriul parcului:

Nr. crt.

Tip habitat

conform OUG 57/2007

Cod

Natura 2000

Ape statatoare, oligotrofe pana la mezotrofe cu vegetatie din Litorelletea uniflorae si/sau Isoeto-NanojunceteaLacuri eutrofe naturale cu vegetatie de tip Magnopotamion sau HydrocaritionRauri cu maluri namoloase cu vegetatie de Chenopodion rubri si BidentionPajisti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae)

Asociatii de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul campiilor pana la cel montan si alpinPajisti aluviale din Cnidion dubiiPajisti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)Paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor rauri (Ulmenion minoris)

91FO


Galerii cu Salix alba si Populus alba

92AO


Aceasta zona este bine cunoscuta pentru importanta ei ornitologica, deoarece se situeaza pe cel mai important culoar de migratie al pasarilor din bazinul inferior al Dunarii de Jos, la jumatatea rutelor de migratie intre locurile de cuibarit din nordul Europei si refugiile de iernat din Africa. A fost observat un numar de 206 specii de pasari (reprezentand jumatate din speciile de pasari migratoare caracteristice Romaniei), dintre care 139 de specii protejate pe plan international, prin Conventiile de la Berna, Bonn si Ramsar, iar 61 la nivel european.

Pentru ca o mare parte dintre acestea sunt pasari acvatice,

in anul 2001 Balta Mica a Brailei a fost declarata sit RAMSAR (pozitia 1074 pe lista Ramsar), al doilea dupa Delta Dunarii, conform Conventiei Ramsar prin care se protejeaza zonele umede de importanta internationala ca habitat al pasarilor acvatice, conventie la care Romania este parte semnatara.

In anul 2007 Balta Mica a Brailei a fost declarata atat ca arie de protectie speciala avifaunistica, cat si ca sit de importanta comunitara, cu o suprafata de 20460 ha.Administrare

Conform Ord. M.A.P.A.M. 850/2003 privind procedura de incredintare a administrarii sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate Parcul Natural Balta Mica a Brailei (PNBMB) a fost incredintat spre administrare Regiei Nationale a Padurilor „Romsilva” prin contractul incheiat intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Regia Nationala a Padurilor, cu nr. 744/MMGA/22.05.2005 si 65/RNP/21.05.2005

Structura de administrare a parcului natural cuprinde 13 posturi conform HG 230/2004 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora. Aceasta structura este functionala, indeplinindu-si atributiile conform 'Regulamentului de organizare si functionare al structurii de administrare', avizat de catre R.N.P. Informatii privind activitatea administratiei sunt postate pe pagina web a acesteia: www.bmb.ro.

Pe langa structura de administrare special constituita s-a infiintat Consiliul Consultativ de Administrare, alcatuit din reprezentanti ai institutiilor, organizatiilor economice, organizatiilor neguvernamentale, autoritatilor si comunitatilor locale, care detin cu orice titlu suprafete, bunuri sau au interese in perimetrul ori in vecinatatea ariei naturale protejate si care sunt implicate si interesate in aplicarea masurilor de protectie, in conservarea si dezvoltarea durabila a zonei. Structuria de administrare special constituita este indrumata de un Consiliu Stiintific, cu rol de autoritate stiintifica pe teritoriul ariei naturale protejate.

Ca urmare a modificarii legislatiei in domeniul ariilor naturale protejate, din anul 2007 a inceput procesul de revizuire a planului de management in cadrul proiectului LIFE 06NAT/RO/000172 „Conservarea, restaurarea si managementul durabil in Balta Mica a Brailei”, derulat de administratia parcului natural. Planul de management revizuit a fost avizat de Consiliul Stiintific si Consiliul Consultativ de Administrare si este inaintat la Ministerul Mediului in vederea aprobarii. Varianta revizuita poate fi accesata pe pagina web a Administratiei Parcului Natural Balta Mica a Brailei, www.bmb.ro.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }