QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Procedura fiscala

PROCEDURA FISCALA


A.SINTEZA TEMEI


1.Notiune

Procedura fiscala cuprinde ansamblul de acte si operatiuni prealabile de stabilire si realizare a creantelor fiscale si cele privind declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor si taxelor, precum si masurile intreprinse pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale.Actele si operatiunile specifice procedurii fiscale sunt reglementate de Codul de procedura fiscala. Astfel, dispozitiile acestuia constituie procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, bugetelor locale, contributiilor, amenzilor si altor sume datorate bugetului general al statului, precum si pentru administrarea drepturilor vamale. Unde acesta nu dispune se aplica prevederile Codului de procedura fiscala.
In cazul creantelor administrate de Agentia Nationala a Administratiei Fiscale, prin domiciliul fiscal, potrivit Codului de procedura, intelegem:adresa de domiciliu, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv (daca este diferita de cea de domiciliu) , in cazul persoanelor fizice;sediul social, locul unde se exercita gestiunea administrativa si conducerea efectiva a afacerilor sau locul in care se afla majoritatea activelor, in cazul persoanelor juridice.;adresa persoanei care reprezinta entitatea sau asocierea, iar in lipsa unei asemenea persoane, adresa de domiciliu al oricaruia dintre asociati, in cazul asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica.In cazul celorlalte creante fiscale, domiciliul fiscal este acelasi cu domiciliul stabilit potrivit regulilor de drept comun sau sediul social inregistrat potrivit legii.Organele fiscale sunt autoritati publice, carora li s-a stabilit, prin lege, anumite competente in rezolvarea unor probleme procesuale fiscale.Astfel, Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Administratiei Fiscale si unitatile sale teritoriale au o competenta generala privind administrarea creantelor fiscale, exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a procedurilor legale in materie fiscala. Acesta este primul pas in stabilirea competentei unei autoritati, completata de o competenta teritoriala

2.Acte si operatiuni de stabilire a creantelor fiscale.

Din aceasta categorie de acte si operatiuni fac parte:inregistrarea fiscala;obligatia de a conduce evidenta contabila si fiscala;obligatia contribuabililor de a depune declaratii fiscale;obligatia organelor fiscale de a emite decizii de impunere.

3.. Modificarea obligatiilor fiscale

In perioada scursa intre momentul stabilirii creantelor fiscale si cel al ajungerii la scadenta pot sa intervina situatii care determina modificarea obligatiei fiscale initiale cum ar fi: modificarea elementelor care au stat la stabilirea obligatiilor fiscale cuprinse in declaratia fiscala sau constatae direct de organele fiscale . In aceasta situatie poate fi adusa la cunostiinta organelor fiscale de contribuabil sau poate fi constatator de organele fiscale in urma unor actiuni de control; modificarea actelor normative prin care se instituie venituri bugetare. Adoptarea unor noi reglenentari juridice financiar-fiscal referitoare la aceleasi relatii sociale determina implicitit, modificarea obligatiilor fiscale ;acordare de inlesniri la plata obligatiilor fiscale.

Inlesnirile la plata se acorda organelor fiscale competente la cererea temeinica justificata a contribuabililor, atat inaintea inceperii executarii silite cat si in timpul efectuarii acesteia.

Procedural, conditiile in care se acorda aceste inlesniri se stabilesc printr-o conventie incheiata intre creditorul bugetar si debitor. Dupa comunicarea la plata , executarea silita nu se porneste sau nu se continua, dupa caz.

4..Stingerea creantelor fiscale.

Creantele fiscale nu se nasc pentru a se stinge dupa o anumita perioadade timp. Scopul pentru care au fost instituite il reprezinta colectarea de impozite si taxe la bugetul general al statului, in vederea indeplinirii numeroaselor nevoi sociale, de care am mai amintit pana acum.Asadar, colectarea presupune utilizarea actiunilor si mijloacelor legale prin care este diminuat cu fonduri banesti bugetul statului. Colectarea este urmata firesc de stingerea creantelor fiscale, prin realizarea lor totala sau partiala, (de buna voie sau de nevoie, dupa cum vom vedea mai jos).In Codul de procedura fiscala, sunt reglementate mai multe situatii de stingere a creantelor fiscale:stingerea voluntara a creantelor ficale ;stingerea silita a creantelor ficale;stingerea creantelor fiscale, prin nerealizarea lor

4.1. Stingerea voluntara a creantelor fiscale

A.Stingerea prin plata a creantelor ficale.

Plata este cel mai important si cel mai uzutat mijloc de stingere a obligatiilor fiscale. La randul ei, plata se poate efectua fie voluntar prin incasarea sumei datorate, fie prin executarea silita .In limbajul obisnuit ,plata se refera la remiterea unei sume de bani, iar in limbajul juridic inseamna executarea unei obligatii.

B.Compensarea reprezinta o modalitate de strangere a creantelor fiscale pe cale amiabila, urmata de realizarea acestora.Aceasta modalitate presupune existenta unor creante reciproce intre autoritatile statului care administreaza impozite, taxe, contributi si debitorii fiscali.Aceste creante se compenseaza pana la valoarea cea mai mica.

C. Restituiri de sume

Uneori, e posibil efectuarea de contribuabil catre bugetul statului a unor plati nedatorate. In aceasta situatie, exista posibilitatea restituirii, la cere, a urmatoarelor sume:cele achitate fara existenta uni titlu de creanta,cele platite in plus, fata de creantele fiscale,cele achitate in plus din eroare de calcul sau din aplicarea eronata a procedurilor legii,cele de rambursat de la bugetul de stat,sumele de restituit stabilite prin hotarare judecatoreasca sau ale altui organ competent,sumele ramase din distribuirea in urma executarii silite a bunurilor,sumele rezultate in urma valorificarii bunurilor sechestrate , in baza unei hotararii judecatoresti prin care se dispune desechestrarea executarii silite.

In situatia in care debitorul datoreaza obligatii fiscale restante, restituirea opereaza numai dupa operatiunea de compensare, pana la concurenta sumei de rambursat sau de restituit.

D. Darea in plata.

Reprezinta o modalitate de stingere a creantelor fiscale, la cererea debitorului si cu acordul creditorului fiscal. Astfel, creantele administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala a Administrarii Fiscale si cele ale bugetelor locale pot fi stinse prin crerea debitorului de a trece bunurile sale imobile in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

4.2.Stingerea silita a creantelor fiscale

A.Conditii generale privind executare silita.

Procedura de executare silita se declanseaza daca sunt indeplinite anumite conditii prevazute de lege:sa existe un titlu executoriu emis de organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are debitorul domiciliul fiscal, creanta sa fie certa si sa fi ajuns la scadenta(creanta este certa atunci cand nu exista nici o indoiala asupra existentei ei si nu este generata de nici un litigiu; de asemenea, creanta este scadenta la data expirarii termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent,sa fi implinit termenul de prescriptie prevazut de lege (implinirea anuleaza dreptul organului fiscal de a mai cere executarea silta).

Agentia Nationala de Administrare Fiscala functioneaza la nivel central in cadrul Ministerului Finantelor Publice si are structuri in teritoriu, aflate evident in subordinea sa.

Masurile asiguratorii sunt acte premergatoare executarii silite si se instituie asupra bunurilor mobile si imobile din proprietatea debitorului precum si veniturile acestuia cand seafla in pericol de a fi sustrase, ascunse sau distruse cu consecinta impunerii colective.

In cazul neachitarii creantelor fiscale de catre debitor, organele competente transmit acesteia, dupa expirarea termenului de plata, o instiintare prin care i se modifica suma de bani datorata bugetului.Instiintarea de plata ajunge la debitor cu ajutorul postei prin scrisoare recomandata, prin agentii fiscale sau prin afisare.Neachitarea creantelor fiscale in termen de 15 zile de la inttiintare poate declansa procedura de executare silita.Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. In consecinta somatia este primul act de executare silita si se comunica debitorului indiferent de modalitatea de executare aplicata. Aceasta va fi insotita intotdenuna de un exemplar al titlului executoriu

Debitorului prin somatie i se ingaduie inca 15 zile pentru achitarea obligatiei bugetare.Dupa expitrarea acestui termen si continuarea neachitarii sumei datorate, se continua modalitatile de executare silita prevazuta de lege.

B. Modalitati de realizare a executarii silite

In codul de procedura fiscala sunt reglementate urmatoarele modalitati de realizare a executarii silite:executarea silita prin poprire ,executarea silita a bunurilor mobile, executarea silita a bunurilor imobile ,executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini, executarea silita a unui ansamblu de bunuri.

Organele de executare silita pot folosi succesiv sau concomitent oricare din modalitatile de executare enumerate mai sus in vederea colectarii de resurse banesti legale la bugetul statului. Dupa cum vom vedea in continuare , fiecare modalitate are reglementata o procedura proprie care se desfasoara dupa regulile specifice la care se adauga cele generale , pe care le-am analizat deja.

Executarea silita prin poprire

Poprirea este o modalitate de executare silita care consta in indestularea creantei unui creditor ( stat, colectivitati locale) prin urmarirea veniturilor debitorului pe care le datoreaza o terta persoana.Astfel, prin infiintarea popririi se nasc categorii de raporturi juridice:intre creditor (stat, colectivitati locale) si debitorul obligatiei bugetare;intre debitor in calitate de creditor si tertul poprit ;intre creditor si tertul poprit.Poprirea nu este supusa validarii.

Poprirea se considera infiintata din momentul primirii adresei de infiintare decatre tertul poprit. Astfel , tertul poprit este obligat sa inregistreze ziua si ora primirii adresei de infintare a popririi. Poprirea infiintata anterior ca masura asiguratorie, devine executorie dupa comunicarea tertului poprit a copiei certificate de pe titlu executoriu, urmata de instiintarea debitorului.Aceleasi reguli de infiintare a popririi se aplica si in cazul in care debitorul este titular de conturi bancare. Astfel o data cu comunicarea somatiei si a titlului executoriu debitorului se trimite si bancii o copie certificata de pe acelasi titlu executoriu.

Executarea silita a bunurilor mobile

Dupa cum ne arata si denumirea sa, aceasta procedura de executare silita vizeaza bunurile mobile ale debitorului, persoana fizica sau juridica.

Procedura de executare silita mobiliara incepe prin comunicarea somatiei catre debitor, persoana fizica sau juridica .La fel ca si la cealalta modalitate de executare silita, daca debitorul nu-si achita sumele restante in termenul prevazut in somatie se continua procedura de executare silita mobiliara.

In legislatia actuala si in literatura de specialitate regasim reglementate si analizate urmatoarele etape ale acestei proceduri; identificarea bunurilor mobile urmaribile ,sechestarea bunurilor mobile ce vor fi supuse executarii silite , valorificarea bunurilor sechestrate in vederea stingerii creantei fiscale.

Executarea silita imobiliara

Reprezinta acea modalitate de executare silita, reglementata de lege, care se refera la bunurile imobile apartinand debitorilor, persoane fizice sau juridice.

Executarea silita imobiliara se intinde si asupra bunurilor accesorii imobilului.Pecizam ca bunurile accesorii nu pot fi urmaribile decat odata cu imobilul.

Procedura executarii silite imobiliare se aseamana cu cea a executarii bunurilor mobile, cu anumite elemente specifice determinate de regimul juridic al imobilelor.Ea parcurge toate cele trei etape deja cunoscute.

Potrivit legii,pentru debitori persoane fizice, nu poate fi executat silit si un spatiu minim locuit de aceasta si familia lui.Prevederea legii mai sus-mentionata nu se aplica si in cazul stingerii unei creante fiscale rezultate in urma savarsirii unor infractiuni.

Executarea silita a ansamblului de bunuri

Pana acum am analizat executarea silita a bunurilor, mobile s-au imobile privite in individualitatea lor , bine determinata (din regulile de executare silita facea parte si actiunea de identificare a acestora).

Bunurile mobile si imobile din patrimoniul debitorului persoana fizica sau juridica pot fi insa, valorificate si in ansamblul lor daca organul de executare considera ca acestea pot fi vandute in conditii mai avantajoase.

Bunurile mobile privite in ansamblul lor sunt supuse la aceleasi reguli specifice procedurii de executare silita imobiliara ( adica sechestrul si valorificarea, mai putin actiunea de identificare ). La fel, bunurile imobile privite in ansamblul lor sunt supuse procedurii de executare silita imobiliara ( sechestrul si valorificarea, vanzarea cu plata in rate).

Atunci cand se executa in ansamblul lor si bunurile mobile si bunurile imobile se aplica corespunzator procedurile de executare silita atat mobiliara cat si imobiliara .

Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini este o modalitate de executare silita, care se desfasoara dupa regulile procedurii de executare silita imobiliara.

Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executarea silita

In cadrul procedurii silite, evaluarea si distribuirea sumelor realizate se inscriu printre ultimele reguli de desfasurare a acesteia.Sumele realizate prin executarea silita reprezinta totalitatea sumelor banesti obtinute dupa comunicarea somatiei pentru orice modalitate reglementata de lege in contul bugetar al organelor de executare silita.Datoria scadenta din titlul executoriu se stinge cu sumele obtinute din executarea silita, in ordinea vechimii, mai intai creante principale si apoi accesoriile acesteia.

C.Alte modalitati de stingere a creantelor fiscale

Stingerea creantelor fiscale prin prescriptie

Reprezinta acea modalitate de stingere prin care statul prin organele de executare competente nu mai pot cere executarea silita a creantei fiscale dupa implinirea termenului de prescriptie.Termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita este de 5 ani si incepe sa curga de la 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept. Acelasi termen se aplica si creantelor provenind din amenzi contraventionale.Stingerea creantelor fiscale prin anulare

Creantele fiscale pot fi stinse prin anulare in urmatoarele situatii, prevazute de Codul de procedura fiscala:cand cheltuielile de executare exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite. In aceasta situatie conducatorul organului de executare poate aproba anularea sumelor restante;creantele fiscale restante mai mici de 10 lei (Ron) aflate in sold la data de 31 decembrie a anului .Plafonul creantelor fiscale care pot fi anulare se stabileste anual prin hotararea de guvern.

Stingerea creantelor fiscale prin declararea starii de insolvabilitate a debitorului

Prin stare de insolvabilitate a debitorului intelegem acea stare in care debitorul nu are venituri sau bunuri urmaribile precum si atunci cand valoarea bunurilor sau veniturilor urmaribile nu acopera creantele fiscale .

Stingerea creantelor fiscale prin deschiderea procedurii insolventei.

Pentru recuperarea creantelor fiscale de la debitorii aflati in stare de insolventa inclusiv cei aflati in stare de lichidare intervine Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate, respectiv compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale. Astfel cererea privind inceperea procedurii insolventei se formuleaza de organele fiscale si se inainteaza instantelor judecatoresti, fiind scutita de consemnarea vreunei cautiuni. Apoi, Agentia Nationala de Administrare fiscala si unitatile sale subordonate vor comunica lichidatorilor creantele existente in evidenta fiscala pe platitor la data declararii starii de insolventa a debitorului.

Aceasta modalitate de stingere a creantelor fiscale poate fi urmata de realizarea creantei , totala sau partiala sau nerealizarea ei.

D.Contestatia la executarea silita

Potrivit Codului de procedura fiscala, contestatia la executarea silita reprezinta o cale de atac pusa la dispozitia persoanelor interesate impotriva oricarui act de executare incheiat cu incalcarea prevederilor legii. De asemenea persoanele interesate pot sa conteste refuzul organelor fiscale de a indeplini un act de executare cerut de lege.

Titlul executoriu poate fi si el contestat daca nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau un alt organ jurisdictional.


1.ANISOARA BABALAU,DREPT FINANCIAR,ED.UNIVERSITARIA,CRAIOVA.2007

2.EMIL BALAN,DREPT FINANCIAR,ED ALL BECK,BUC.,2008.

3. CRISTINA ONET,DREPTUL FINANTELOR PUBLICE,ED. LUMINA LEX,2005


B.TEST DE AUTOEVALUARE


1.IDENTIFICATI DOMICILIUL FISCAL AL


CONTRIBUABILULUI.


2.ARATATI ETAPELE PROCEDURII FISCALE.


3.CE INTELEGETI PRIN POPRIRE?


4.ARATATI MODALITATILE DE STINGERE SILITA


A CREATELOR FISCALE.


5.IN CE CONSTA PLATA?


LA CE SE REFERA CONTESTATIA LA EXECUTARE SILITA?


7.CUM SE DISTRIBUIE SUMELE REZULTATE DIN


EXECUTAREA SILITA?C.GRILE


1.Potrivit Codului de procedura fiscala sunt considerate mijloace de


proba urmatoarele:


a)inscrisurile;


b)cercetarea la fața locului;


c)expertiza.
Raspuns:a,b,c.


2.Executarea voluntara a creanței fiscale cunoaște urmatoarele forme:


a)declarația contribuabilului;


b)darea in plata;


c)plata.


Raspuns:b,c.


3.Termenul de prescripție in domeniul financiar-fiscal este de :


a)5 ani;


b)10,daca creanța fiscala izvorarește se naște dintr-o fapta penala;


c)3 ani.


Raspuns:b,c.


4.Executarea silita a creanțelor fiscale se manifesta prin:


a)executarea silita a creanțelor prin poprire;


b)executarea silita a bunurilor mobile;


c)executarea silita a bunurilor imobile.


Raspuns:a,b,c.


5.Anularea este o modalitate:


a)de stingere voluntara a creanțelor fiscale;


b)de stingere silita a creanțelor,urmate de realizarea lor;


c)de stingere silita a creanțelor,urmate de nerealizarea lor.


Raspuns:c.


D.EXERCITII APLICATIVE


1.ANALIZATI CAZURILE DE INCETARE,SUSPENDARE SAU


INCETARE A PROCEDURII DE EXECUTARE SILITA.

Pe parcursul desfasurarii procedurii de executare silita pot sa apara situatii care duc la intreruperea, suspendarea sau incetarea acesteia, reglementata de Codul de procedura fiscala.

Astfel , executarea silita se suspenda in urmatoarele cazuri:cand debitorului i-a fost aprobata inlesnirea la plata iar ulterior i-a fost comunicata acestuia;instanta judecatoreasca sau creditorul fiscal au dispus suspendarea executarii silite ; suspendarea se poate decide in cazuri exceptionale si prin hotarire de guvern pe o perioada de cel mult 6 luni si doar o singura data pentru acelasi debitor; debitorul a solicitat prin cerere, si i s-a aprobat ca plata integrala a creantelor fiscale sa se faca din veniturile bunului imobil urmarit sau din ale venituri ale sale, pe timp de cel mult 6 luni; suspendarea se poate decide, in cazuri exceptionale, si prin hotarare de Guvern, pe o perioada de cel mult 6 luni si doar o singura data pentru acelasi debitor.

In situatia in care creantele de executare silita prin poprire duc la imposibilitatea debitorului de a-si continua activitatea economica, cu consecinte sociale deosebite, creditorul fiscal, la cererea debitorului poate dispune suspendarea temporara fie totala, fie partiala a popririi .

Termenul de suspendare este de cel mult 6 luni de la data comunicarii de organul fiscal catre banca sau alt tert poprit a suspendarii popririi.

In reglementarile initiale ale Codului de procedura fiscala, executarea silita se intrerupea in cazul declararii starii de insolvabilitate a debitorului si in alte cazuri prevazute de lege. Prin modificarile aduse Codului de procedura fiscala executarea silita nu se mai intrerupe pe perioada in care contribuabilul este declarat insolvabil.

Executarea silita inceteaza in urmatoarele cazuri: titlul executoriu a fost desfiintat ; s-au achitat toate sumele restante cuprinse in titlu executoriu inclusiv majorarile de intarziere si cheltuielile de executare; alte cazuri prevazute de lege.2.ANALIZATI MODALITATILE DE STINGERE A CREATELOR


FISCALE, CARE NU DUC LA REALIZAREA LOR.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }