QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Functionarea societatilor comerciale
Functionarea societatilor comerciale


Vom face referiri sumare la doua institutii care alcatuiesc centrul motor vital al functionarii societatilor comerciale: adunarea generala si administrarea societatii

Adunarea generala este organul suprem de conducere al societatii comer­ciale. Ea poate fi „ordinara' sau „extraordinara', prima intrunindu-se cel putin o data pe an, cealalta intrunindu-se ori de cate ori este nevoie spre a se lua o hotarare cu privire la: prelungirea duratei societatii, marirea capitalului, schimbarea obiectului societatii, schimbarea formei societatii, mutarea sediului, fuziunea cu alte societati, oricare alta modificare a contractului de societate ori a statutului.
Pentru validitatea deliberarilor „adunarii generale' este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare (afara daca in contractul de societate, statut sau lege nu se prevede o ma­joritate mai mare).

In ceea ce priveste validitatea deliberarilor „adunarii extraordinare' sunt ne­cesare: la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 3/4 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social; iar la convocarile ulterioare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social.

Actionarii nu vor putea fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari, in baza unei „procuri speciale'.

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. El are in mod obligato­riu caracter secret, oricare ar fi prevederile contractului de societate si statutului, atunci cand este vorba de alegerea membrilor consiliului de administratie si a cen­zorilor, revocarea lor si luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor (art. 88 din Legea nr. 31/1990).

Hotararile luate de adunarea generala sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Aceste hotarari pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial (tinandu-se seama de faptul ca pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii vor fi depuse in termen de 15 zile la Registrul Comertului si publicate in Monitorul Oficial).

Administratia societatii. Spre deosebire de adunarea generala care apare, in raporturile cu tertii, ca o entitate oarecare abstracta, apare si un pandant reprezen­tant prin „administratori' care poarta toata raspunderea conducerii concrete a so­cietatii.Persoana care este desemnata ca administrator trebuie sa indeplineasca, cumulativ, mai multe conditii referitoare la: capacitate, cetatenie, onorabilitate si (in anumite cazuri) calitatea de membru al societatii comerciale.

Desemnarea administratorilor are loc prin pactul societar (contractul de so­cietate). Ulterior, in cursul functionarii societatii comerciale, numirea administrato­rilor se realizeaza de asociati care reprezinta majoritatea capitalului social.

In exercitarea functiei incredintate, administratorii fiind asimilati cu manda­tarii, pot face toate operatiile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului so­cietatii, afara de restrictiile aratate in contractul de societate. Calitatea de adminis­trator este temporar si revocabila, la fel ca imputernicirea oricarui mandatar, in conditiile in care contractul de societate nu prevede altfel, administratorii sunt reeligibili.

Structura organelor de administratie este lasata la aprecierea asociatilor in cadrul societatilor de persoane si cele cu raspundere limitata, dar este reglementata prin lege in cadrul societatilor pe actiuni si al societatilor in comandita pe actiuni (data fiind amploarea si complexitatea acestor din urma forme asociative).

S-a considerat necesar a fi instituite organe specifice pentru asigurarea gestiu­nii curente, in acest sens, se prevede ca ori de cate ori exista o pluralitate de admi­nistratori urmeaza sa functioneze obligatoriu un „consiliu de administratie': si facul­tativ un „comitet de directie' al acestuia. De asemenea, se prevede ca executarea operatiilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor „directori executivi' (care nu sunt membri ai consiliului de administratie, dar au calitatea deJunctionari ai societatii).


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }