QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Esenta si destinatia raportului financiar anual
esenta si destinatia raportului financiar anual


raportul financiar anual reprezinta o totalitate sistematizata de indicatori financiari generalizatori care caracterizeaza situatia patrimoniala si financiara a intreprinderii, precum si rezultatele activitatii economice in anul de gestiune (de la 1 ianuarie pana la 31 decembrie inclusiv). Scopul lui principal consta in satisfacerea necesitatilor informationale ale utilizatorilor externi si interni prin prezentarea unor date obiective intr-o forma accesibila si inteleasa. Pentru realizarea acestui scop toate intreprinderile cu statut de persoane juridice (societatile cu raspundere limitata, societatile pe actiuni, cooperativele agricole de intreprinzator s. a.) intocmesc raportul financiar anual in baza unor formulare unice, aprobate de Ministerul Finantelor al Republicii moldova, si conform unor reguli unice, stabilite de urmatoarele acte legislative si normative:
Legea contabilitatii (capitolul V „Rapoartele financiare”);

Bazele conceptuale de pregatire si prezentare a rapoartelor financiare

S.N.C. 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”

S.N.C. 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor banesti”

Planul de conturi contabile al activitatii economico-financiare a intreprinderilor

In componenta raportului financiar anual se includ:

bilantul contabil  (formularul nr. 1);

raportul privind rezultatele financiare (formularul nr. 2) (in viitor el va fi substituit de raportul privind profitul si pierderile);

raportul privind fluxul capitalului propriu (formularul nr. 3);

raportul privind fluxul mijloacelor banesti (formularul ne. 4);

anexa la bilantul contabil;

anexa la raportul privind rezultatele financiare;

nota explicativa;

unele note infirmative (de exemplu, privind avansurile, investitiile, imprumuturile si decontarile cu clientii externi s. a.).

toate formularele raportului financiar anual ( cu exceptia raportului privind fluxul mijloacelor banesti) se intocmesc in baza principiului specializarii exercitiilor (sau calcularii). Aceasta inseamna ca activele si pasivele se constata (se reflecta in conturi si formularele respective) in momentul aparitiei lor (trecerii bunurilor la intrari, consumului resurselor, calcularii datoriilor etc.) independent de faptul incasarii sau achitarii mijloacelor banesti. Raportul privind fluxul mijloacelor banesti se intocmeste prin metoda directa (de casa) in baza datelor evidentei curente privind incasarile si platile efectuate in lei sau in orice valuta straina cu recalcularea obligatorie in moneda nationala.

In conformitate cu paragraful 25 din S.N.C. 5 informatia inclusa in raportul financiar anual se considera obiectiva, daca ea este:

importanta (adica utila si poate influenta asupra luarii deciziilor);

oportuna (adica prezentata la momentul potrivit);

veridica (adica corespunde esentei si formei operatiilor sau proceselor economice);verificabila (adica poate fi confirmata);

neutra (adica reflecta evenimentele si faptele netendentios, nu in favoarea intereselor unui cerc anumit de persoane);

comparabila (adica poate fi comparata cu indicatorii aceleiasi intreprinderi din anii precedenti sau cu indicatorii altor subiecti economici, ceea ce este necesar pentru relevarea tendintelor, legitatilor etc.);

clara (adica poate fi receptata rapid de utilizatorii care poseda cunostinte suficiente in domeniul contabilitatii si businessului).

Formularele 2-4 ale raportului financiar anual se completeaza cu total cumulativ de la inceputul anului, utilizand pentru aceasta rulajele debitoare si creditoare ale conturilor respective. Formularul 1 se completeaza in baza soldurilor conturilor de activ si de pasiv, determinate la o data anumita (de regula, la finele trimestrului si anului).

Raportul financiar anual contine indicatori atat din perioada  curenta (de gestiune), cat si din perioada precedenta. Acesti indicatori urmeaza a fi calculati (determinati) in baza unei metode unice, cu exceptia cazurilor cand in politica de contabilitate a intreprinderii au fost incluse modificari. In astfel de situatii datele perioadei precedente trebuie corectate cu aplicarea regulilor din standardele nationale de contabilitate si dezvaluirea consecintelor valorice ale acestor corectari in nota explicativa.

Raportul financiar anul se examineaza si se aproba de adunarea generala a fonatorilor, asociatilor, de organizatia ierarhic superioara (de exemplu, Senatul Universitatii Agrare de Stat din Moldova examineaza si aproba rapoartele statiunilor didactico-experimentale „Criuleni” si „Petricani”) sau alt organ care in conformitate cu statutul sau este abilitat de a exercita aceasta functie. Totodata in societatile pe actiuni raportul financiar anual trebuie sa fie confirmat prin concluzia de audit. In procesul aprobarii raportului se stabileste modul de repartizare a profitului sau de acoperire a pierderii, marimea dividendelor spre plata in lei in raport la o actiune sau la un leu al cotelor de participatie in capitalul statutar al intreprinderii etc.

De asemenea este necesar de mentionat ca dupa aprobarea raportului financiar anual corectarea datelor incluse in el nu se admite. Toate erorile aferente veniturilor si cheltuielilor care au fost depistate dupa aprobarea raportului se corecteaza cu ajutorul contului 331, iar corectarile se reflecta in registrele contabile si raportul financiar din anul urmator.

Raportul financiar anual se semneaza de conducatorul intreprinderii si contabilul-sef. Daca intreprinderea nu dispune de serviciu contabil propriu, atunci tinerea evidentei curente si intocmirea rapoartelor financiare pot fi incredintate in baza contractului incheiat unei organizatii specializate (de audit). in asa caz conducatorul acestei organizatii semneaza raportul in locul contabilului-sef.

Raportul financiar anual se prezinta organului teritorial de statistica si proprietarului intreprinderii. Termenul prezentarii este stabilit de la 25 ianuarie pana la 31 martie al anului care urmeaza dupa anul de gestiune. Termenul concret este stabilit de organul de statistica potrivit locului de inregistrare a intreprinderii si tine cont de marimea subiectului economic (efectivul mediu anual de salariati, suma anuala a veniturilor din vanzari s. a.).

Responsabilitatea pentru veridicitatea, plenitudinea si oportunitatea prezentarii raportului financiar anual revine persoanelor care l-au semnat (articolele 36 si 39 din Legea contabilitatii  nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007). Pe cand conform legii precedente (din 4 aprilie 1995) responsabilitatea revinea numai conducatorului intreprinderii.

In incheiere sunt prezentati unii indicatori ai rentabilitatii, solvabilitatii, stabilitatii financiare si activizmului de afaceri al intreprinderii care pot fi determinati in baza datelor raportului financiar anual si utilizati pentru estimarea potentialului economico-financiar al subiectului economic:

rentabilitatea vanzarilor – se determina prin impartirea profitului brut (rd. 030) la suma veniturilor din vanzari (rd. 010 f. nr. 2) si inmultirea cu 100;

rentabilitatea activelor – se determina prin impartirea profitului brut (rd. 030 f. nr. 2) la totalul activului bilantului contabil (rd. 470 f. nr. 1) si inmultirea cu 100;

rentabilitatea economica – se determina prin impartirea profitului brut (rd. 030 f. nr. 2) la suma capitalului propriu si datoriilor pe termen lung (rd. 650 + rd. 770 f. nr. 1) si inmultirea cu 100;

rentabilitatea financiara – se determina prin impartirea profitului net (rd. 150 f. nr. 2) la marimea capitalului propriu (rd. 650 f. nr. 1) si inmultirea cu 100;rata lichiditatii absolute – se determina prin impartirea sumei investitiilor pe termen scurt si mijloacelor banesti (rd. 390 + rd. 440 f. nr. 1) la marimea totala a datoriilor pe termen scurt (rd. 970 f. nr. 1);

rata lichiditatii intermediare – se determina prin impartirea diferentei dintre suma tuturor activelor curente (rd. 460 f. nr. 1) si suma stocurilor de marfuri si materiale (rd. 250 f. nr. 1) la marimea totala a datoriilor pe termen scurt (rd. 970 f. nr. 1);

rata lichiditatii totale – se determina prin impartirea sumei tuturor activelor curente (rd. 460 f. nr. 1) la marimea totala a datoriilor pe termen scurt (rd. 970 f. nr. 1);

rata autonomiei financiare – se determina prin impartirea capitalului propriu (rd. 650 f. nr. 1) la suma capitalului propriu si datoriilor pe termen lung (rd. 650 + rd. 770 f. nr. 1);

rata autofinantarii activelor curente – se determina prin impartirea capitalului propriu (rd. 650 f. nr. 1) la totalul activului bilantului contabil (rd. 470 f. nr. 1);

rata finantarii activelor – se determina prin impartirea diferentei dintre marimea activelor curente (rd. 460 f. nr. 1) si marimea datoriilor pe termen scurt (rd. 970 f. nr. 1) la suma activelor curente (rd. 460 f. nr. 1);

rata finantarii stocurilor – se determina prin impartirea diferentei dintre marimea activelor curente (rd. 460 f. nr. 1) si marimea datoriilor pe termen scurt (rd. 970 f. nr. 1 ) la suma stocurilor de marfuri si materiale (rd. 250 f. nr. 1);

rata datoriilor globale – se determina prin impartirea sumei tuturor datoriilor pe termen lung (rd. 770 f. nr. 1) si pe termen scurt (rd. 970 f. nr. 1) la totalul activului bilantului contabil (rd. 470 f. nr. 1);

rata recuperabilitatii activelor – se determina prin impartirea sumei veniturilor din vanzari (rd. 010 f. nr. 2) la totalul activului bilantului contabil (rd. 470 f. nr. 1);

rata utilizarii activelor materiale pe termen lung – se determina prin impartirea sumei veniturilor din vanzari (rd. 010 f. nr. 2) la valoarea de bilant a activelor materiale pe termen lung  (rd. 090 f. nr. 1);

rata rotatiei creantelor pe termen scurt – se determina prin impartirea sumei veniturilor din vanzari (rd. 010 f. nr. 2) la suma creantelor pe termen scurt (rd. 350 f. nr. 1);

rata rotatiei datoriilor pe termen scurt – se determina prin impartirea sumei veniturilor din vanzari (rd. 010 f. nr. 2) la suma datoriilor pe termen scurt (rd. 970 f. nr. 1).

Indicatorii examinati mai sus se utilizeaza, de regula, in procesul elaborarii notei explicative. Totodata pentru excluderea concluziilor eronate rezultatele obtinute urmeaza a fi comparate cu zonele respective de relevanta [   ].

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }