QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Contabilitatea operatiunilor privind conturile casa, curente, de corespondent, de depozite, credite si imprumuturi in devize
Contabilitatea operatiunilor privind conturile casa, curente, de corespondent, de depozite, credite si imprumuturi in devize


Operatiunile bancare efectuate in devize prin conturile curente, de corespondent, depozite, credite si imprumuturi se clasifica in doua grupe:

operatiuni care nu genereaza risc de schimb sau operatiuni care nu antreneaza intrari sau iesiri de devize;

operatiuni care genereaza risc de schimb, adica antreneaza intrari sau iesiri in devize din patrimoniul bancii.

Prima grupa nu determina inregistrari in conturile de ajustare, in schimb cea de a doua grupa de operatiuni nu poate fi reflectata, in contabilitate, decat prin intermediul conturilor de ajustare.


Operatiunile care nu necesita inregistrari in conturile de ajustare reprezinta incasari si plati in conturile clientelei, depozite si credite acordate in devize, care se ramburseaza de asemenea in devize, imprumuturi primite in devize care se ramburseaza in devize etc.


Operatiunile care necesita inregistrari in conturile de ajustare se refera la dobanzi incasate sau platite, de incasat sau de platit, comisioane, credite si imprumuturi in devize care se finanteaza in Ron, precum si diferentele de curs valutar rezultate din reevaluari ce se fac la sfarsitul fiecarei luni.


Incasarile (depunerile in numerar) de la clientela se inregistreaza la fel ca si operatiunile similare in Ron, in acelasi conturi sintetice, diferind doar conturile analitice, adecvate metodologiei bancare, pe feluri de devize, astfel:

101 „Casa”

- analitic felul devizei -


2511 „Cont curent”

- analitic felul devizei -


Platile in devize se inregistreaza printr-o formula contabila inversa celei de mai sus.


Mentionam ca deviza inregistrata in contul debitor trebuie sa fie identica cu cea inregistrata in contul creditor. Nu putem sa primim, de exemplu, dolari si sa inregistram datorii in devize, acest tip de operatiuni reprezentand vanzari sau cumparari de devize contra altei devize, care se reflecta prin alte inregistrari.


Incasarile fara numerar (prin virament), de exemplu in dolari, in conturile clientelei se inregistreaza astfel:

111 „Cont curent la BNR”

- analitic dolari -


2511 „Conturi curente”

- analitic client si dolari -


Incasarea de Euro, prin contul de corespondent la banci, de exemplu, se inregistreaza astfel:

121 „Conturi de corespondent la banci (nostro)”

- analitic banca si Euro -


2511 „Conturi curente”

- analitic client si Euro -

iar platile se inregistreaza printr-o formula contabila inversa.


Incasarile si platile se pot inregistra in mod similar si prin contul 122 „Conturi de corespondent ale bancilor (loro)” sau alte corespondente contabile.


Dupa cum se vede operatiunile de mai sus nu s-au inregistrat in conturile de ajustare deoarece nu determina intrari sau iesiri de devize in patrimoniul propriu al bancii. In schimb comisionul cuvenit bancii pentru operatiunile efectuate si dobanzile datorate clientelei pentru disponibilitati produc modificari in balanta resurselor proprii in devize ale bancii.


Comisioanele cuvenite bancii, pentru operatiunile in devize, ca de altfel si in Ron, de regula se retin din conturile curente clientelei si se reflecta in conturile de venituri. In cazul comisioanelor in devize, insa, nu se poate realiza o legatura directa intre contul clientului - in devize - si contul de venituri, care se evalueaza numai in Ron, ci sunt necesare doua inregistrari prin intermediul conturilor de ajustare.


Astfel retinerea comisionului in devize se va inregistra prin formula contabila:

2511 „Conturi curente”

- analitic client si devize -


3721 „Pozitie de schimb”

- analitic deviza -

iar reflectarea la venituri a comisionului evaluat in Ron, la cursul zilei, se face:

3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


7029 „Comisioane” sau

7085 „Venituri privind mijloacele de plata”


Dobanda datorata pentru disponibilitatea in devize se inregistreaza astfel:

3721 „Pozitie de schimb”

- analitic deviza -


25172 „Datorii atasate”

- analitic client si deviza –

iar reflectarea dobanzii in devize, ca si cheltuielile in Ron, pe baza cursului zilei, se inregistreaza:

6024 „Dobanzi la conturi curente”


3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


Plata dobanzilor, neajunse la scadenta, care anterior au fost inregistrate ca si datorii atasate in devize nu provoaca o modificare suplimentara in balanta devizelor, aceasta operatie inregistrandu-se astfel:

25172 „Datorii atasate”

- analitic client si devize -


2511 „Conturi curente”

- analitic client si devize -


Diferentele rezultate din reevaluarea la sfarsitul fiecarei luni, a elementelor patrimoniale active si pasive exprimate in devize, se inregistreaza in conturile de evidenta a acestora, in corespondenta cu contul 3721 „Pozitie de schimb”.


Cresterea cursului valutar determina cresterea valorica a tuturor elementelor patrimoniale, atat active cat si pasive, iar scaderea cursului valutar produce un efect invers.


Cresterea cursului valutar, de exemplu, se va reflecta astfel:

cresterea tuturor elementelor patrimoniale active exprimate in deviza in ascensiune:


101 „Casa”

111 „Cont curent la BNR”

121 „Cont de corespondent la banci (nostro)” etc.


3721 „Pozitie de schimb”


cresterea tuturor elementelor patrimoniale pasive reflectate in deviza in crestere de curs:

3721 „Pozitie de schimb”


%
2511 „Conturi curente”

25172 „Datorii atasate”[1]


Scaderea cursului valutar se inregistreaza invers, ca o diminuare valorica atat a activelor cat si a pasivelor in devize, in exprimarea in Ron.


In urma inregistrarii diferentelor din reevaluare se produce o discordanta intre soldurile conturilor de ajustare a devizelor (3721 si 3722) care se regleaza prin conturile de venituri cele favorabile si prin conturile de cheltuieli cele nefavorabile.


Exista doua variante in care situatia soldurilor este favorabila:

Situatia I

Situatia a II-a
Punerea de acord a soldurilor celor doua conturi de ajustare se face in toate cazurile prin aducerea la aceeasi valoare a soldului contului 3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb” cu cea a contului 3721 „Pozitie de schimb” (sold egal ca marimea valorica, dar de sens opus).


In ambele variante, de mai sus, pentru echilibrarea celor doua solduri, contul 3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb” se va debita, potrivit formulei contabile:3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


7061 „Venituri din operatiuni de schimb si arbitraj”

in primul caz cu 2.000 Ron, iar in al doilea caz cu 5.000 Ron.


In urma acestei operatii, soldurile celor doua conturi de ajustare sunt identice si de sens contrar, deci se soldeaza reciproc.


Desi situatia soldurilor conturile de mai sus s-a creat in urma reevaluarii tuturor activelor si pasivelor exprimate in devize, pentru o mai deplina intelegere a acestor situatii propunem urmatoarele exemple simple:


Situatia I:

se inregistreaza o creanta din dobanzi de 200 €, cursul valutar fiind de 3,5 Ron

2071 „Creante atasate”


3721 „Pozitie de schimb”3722 „Contravaloarea pozitiei

de schimb”


70214 „Dobanzi de la creditele

de pentru export”

700 Ron


la inchiderea contabila se reevalueaza creantele la cursul de 3,55 Ron/€ (crestere de curs).


In acest caz in debitul contului de creanta si in creditul contului de ajustare se va inscrie alaturi de 200 € suma de 710 Ron fara alta formula contabila. Contul 3722 va prezenta deci un sold debitor de 700 Ron, iar contul 3721 un sold creditor de 710 Ron.


Situatia a II-a

se inregistreaza o datorie din dobanzi de 200 USD la cursul 2,5 Ron/ USD

3721 „Pozitie de schimb”


1427 „Datorii atasate”

200 USD

6014 „Dobanzi la imprumuturile

de la banci“


3722 „Contravaloarea pozitiei

de schimb”

500 Ron


la inchiderea contabila se reevalueaza datoriile in devize la cursul de 2,45 Ron/ USD (scadere de curs).


In acest caz in debitul contului 3721 se va inscrie suma de 490 Ron conducand la o diferenta a soldurilor conturilor de ajustare de 10 Ron.


Exista de asemenea doua situatii in care soldurile conturilor de ajustare sunt nefavorabile, (scadere de curs in cazul intrarilor de devize sau a creantelor si crestere de curs in cazul iesirilor de devize sau datorii in devize) care se regleaza prin conturile de cheltuieli, ca de exemplu:


Situatia a III-a (scaderea patrimoniului propriu in devize, in conditiile scaderii cursului valutar la inchidere)

3721 Sold creditor 10.000 Ron;

3722 Sold debitor 25.000 Ron.


Situatia a IV-a (scaderea patrimoniului propriu in devize, in conditiile cresterii cursului valutar la inchiderea contabila):

3721 Sold debitor 30.000 Ron,

3722 Sold creditor 4.000 Ron.


In aceste cazuri diferenta valorica in Ron, intre soldurile celor doua conturi se vireaza la pierderi astfel:

6061 „Pierderi din operatiuni

de schimb si arbitraj”


3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

(15.000 Ron, respectiv 26.000 Ron)


Evident ca si in aceste cazuri conturile de ajustare devin soldabile.


Creditele acordate in devize si rambursabile in devize nu provoaca nici ele intrari sau iesiri suplimentare de devize si nici inregistrari in conturile de ajustare, ca de exemplu:

Credite acordate bancilor:

141 „Credite acordate bancilor”

- analitic banca si deviza -


111 „Cont curent la BNR”

- analitic deviza -


Creditele acordate clientelei:

20 „Credite acordate clientelei”


2511 „Conturi curente”

adica se debiteaza conturile de credite acordate clientelei, din clasa 2, in functie de natura creditelor si se crediteaza conturile curente ale clientelei, la analiticele corespunzatoare devizei.


Depozitele la banci si valorile primite in gestiune, in devize, sunt asimilate din punct de vedere contabil creditelor.


Rambursarea creditelor se inregistreaza prin formule contabile inverse celor de mai sus, deci nu solicita conturile de ajustare.


Exista insa si credite in devize care se finanteaza in Ron.


De exemplu, o banca acorda credit negociat in dolari unui importator egiptean. Negocierea s-a facut in dolari insa clientului i se pune la dispozitie echivalentul in Ron cu care va cumpara marfuri de pe piata interna, insa va trebui sa ramburseze dolari.


Acordarea creditelor ar putea sa se inregistreze, in acest caz, dupa cum urmeaza:

203 „Credite pentru export”

- analitic client si deviza -


3721 „Pozitie de schimb”

- analitic deviza –


punerea la dispozitie a echivalentului in Ron

3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


2511 „Conturi curente”


In mod similar se inregistreaza si alt fel de credite acordate bancilor sau clientelei, finantate in Ron. Independent insa de modul de finantare, dobanzile incasate sau creantele din dobanzi afecteaza patrimoniul propriu in devize, iar drept urmare se inregistreaza in corespondenta cu conturile de ajustare a devizelor, ca de exemplu:

a)     Dobanzile incasate in devize:

reflectarea veniturilor (prin evaluarea devizelor in Ron, la cursul zilei):

3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”Conturile sintetice de gradul al treilea privind dobanzile, din cadrul contului 701 „Venituri din operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare (in functie de felul creditului interbancar)

Conturile sintetice de gradul al treilea, privind dobanzile, din cadrul contului 702 „Venituri din operatiuni cu clientela” (in functie de felul creditelor acordate)


incasarea devizelor:

111 „Cont curent la BNR”

(sau 121, 122, 2511 dupa imprejurari)


3721 „Pozitie de schimb”


b)     Dobanzi calculate si neajunse la scadenta:

reflectarea creantelor in devize:

Conturile de creante atasate din clasele 1 si 2

(diferentiate pe feluri de credite acordate sau depozite)


3721 „Pozitie de schimb”


reflectarea veniturilor (in Ron) aferente creantelor atasate in devize:

3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


Conturile de venituri din dobanzi (din cadrul conturilor sintetice 701 sau 702 - in functie de felul creditelor si beneficiarii lor)
Creantele din creditele acordate si cele atasate in devize evident ca se reevalueaza, la finele fiecarei luni, iar diferentele se inregistreaza in corespondenta cu conturile de ajustare.


Incasarea creantelor in devize, independent de provenienta lor (credite sau atasate) se inregistreaza in debitul conturilor curente sau de corespondent (in devize) in corespondenta cu contul de creante (in devize), independent de felul in care au fost finantate creditele.


Imprumuturile in devize, interbancare sau de la clientela, precum si cele asimilate lor (depozitele interbancare si cele ale clientelei, precum si valorile date in pensiune), la fel ca si creditele in devize nu produc risc de schimb si de aceea nu se inregistreaza in corespondenta cu conturile de ajustare, ca de exemplu:

imprumuturi interbancare in devize:

111 „Cont curent la BNR”

- analitic deviza -112 „Imprumuturi de refinantare de la BNR”

142 „Imprumuturi primite de la banci”

- analitic banca si deviza -


imprumuturi de la clientela, in devize:

2511 „Conturi curente“


232 „Imprumuturi primite de la clientela financiara”

la analiticele corespunzatoare clientului si devizei.


Evident ca rambursarea imprumuturilor se face in devize. Operatie care de asemenea nu produce risc de schimb (modificari in patrimoniul propriu in devize), insa dobanzile platile nemijlocit si cele calculate dar inca neajunse la scadenta riscul si de aceea se inregistreaza in corespondenta cu conturile de ajustare, ca de exemplu:

inregistrarea datoriilor:

3721 „Pozitie de schimb”Conturile de datorii atasate imprumuturilor interbancare, depozitelor

bancilor si ale clientelei, valorile date in pensiune interbancara

la analiticele corespunzatoare creditului si devizei


includerea dobanzilor in cheltuieli:


Conturile de cheltuieli cu dobanzile, din cadrul conturilor:

601 „Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si

operatiunile interbancare”

602 „Cheltuieli cu operatiunile cu clientela”


3722 „Contravaloarea

pozitiei de schimb”


Evident ca plata dobanzilor inregistrate anterior, ca si datorii in devize, nu solicita conturile de ajustare, in schimb plata lor nemijlocita (fara a fi inregistrata anterior ca o datorie) se inregistreaza in corespondenta cu conturile de ajustare.


Exemple de inregistrari privind operatiunile de incasari, creditare si imprumuturi in devize:[2]

Se incaseaza in contul unui client 1.000 USD (cursul zilei 2,58 Ron/ USD).

Se acorda credit societatii bancare X de 800 USD (cursul zilei 2,59 Ron/ USD).

Dobanda calculata la datoriile fata de clientela din cont curent (disponibilitatile clientelei) este de 100 USD (curs valutar 2,6 Ron/ USD).

Dobanda calculata si neajunsa la scadenta la creditul acordat societatii bancare X este de 300 USD (curs valutar 2,55 Ron /USD)

La sfarsitul lunii se reevalueaza soldurile conturilor in devize (curs valutar 2,61 Ron/ USD).

Se regularizeaza soldurile conturilor de ajustare.


Rezolvare:


111 „Cont curent la BNR”


2511 „Conturi curente”

1.000 USD (2.580 Ron)141 „Credite acordate bancilor”


111 „Cont curent la BNR”

800 USD (2.072 Ron)3721 „Pozitie de schimb”


25172 „Datorii atasate”

100 USD (260 Ron)6024 „Dobanzi la conturile curente”


3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

260 Ron1417 „Credite acordate bancilor”


3721 „Pozitie de schimb”

300 USD (765 Ron)3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


7014 „Dobanzi de la creditele

acordate bancilor”

765 Ron


Situatia conturilor dupa aceste operatiuni se prezinta astfel:


111/ USD


2511/ USD


141/ USD


sold 200

1417/ USD3721/ USD

25172/USD
sold 2003722/ USD


sold 505

Evaluarea devizelor la sfarsitul lunii

Contul

Sold devize

Cursul la

finele lunii

Valoarea in Ron

la cursul zilei

ACTIVE

111 /USD
141/ USD
1417/USD
Total active
PASIVE
2511/USD
25172/USD
25172/USD
Total pasive

Valoarea devizelor, in Ron, se inscrie in conturile de active si pasive in Ron.


6) in urma acestor operatiuni contul 3721 „Pozitie de schimb” prezinta un sold creditor de 522 Ron, in timp ce soldul debitor al contului 3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb” este de 505 Ron de unde rezulta o diferenta favorabila de curs valutar, care se inregistreaza astfel:

3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”


7061 „Venituri din operatiuni

de schimb si arbitraj”Dupa aceasta operatiune soldurile conturilor de ajustare sunt identice, insa in sens opus.


La acelasi rezultat se ajungea daca operatiunile in devize se evaluau si se inregistrau si in Ron. La sfarsitul lunii era necesar, in acest caz, sa se inregistreze doar diferentele de curs (intre valoare la cursul zilei si valoarea contabila).


Dupa inregistrarea acestor operatiuni contabile de active si pasive, in­ devize, voi reflecta valoarea soldului in devize, care se va inscrie in bilant.
Exista doua posibilitati de evaluare a devizelor:

a) inregistrarea devizelor in cursul lunii in contul 3721 „Pozitie de schimb” si in conturile de corespondente, doar in devize, fara redarea in Ron. La sfarsitul lunii, in aceste cazuri, se evalueaza soldul conturilor in devize, la cursul la acea data si se inscrie in conturi fara formule contabile suplimentare.


Exemplu, o datorie din dobanzi de 100 USD, avand un curs la data inregistrarii de 2,5lei/USD s-ar inregistra astfel:

3721 „Pozitie de schimb”


25172 „Datorii atasate”

100 USD

6024 „Dobanzi la conturi curente”


3722 „Contravaloarea pozitie de schimb”

250 Ron

si daca la sfarsitul lunii cursul ar fi de 2,6 Ron/USD, in conturile cu exprimare in devize (3721 si 25172) se va inregistra suma de 260 Ron, iar alte formule contabile. Dar sa observam diferenta de solduri intre conturile de ajustare (3721 si 3722)


b) evaluarea si inregistrarea intrarilor si iesirilor, in conturile in devize, operatie cu operatie, la pretul zilei, iar la sfarsitul lunii se evalueaza soldul in devize si se inregistreaza diferentele. Deci datoria din dobanzi s-ar inregistra la cursul lunii astfel:

3721 „Pozitie de schimb”


25172 „Datorii atasate”

100 USD

6024 „Dobanzi la conturi curente”


3722 „Contravaloarea pozitie de schimb”

250 Ron

iar la sfarsitul lunii se inregistreaza doar diferenta de crestere a cursului:

3721 „Pozitie de schimb”


25172 „Datorii atasate”

10 Ron

Inregistrarile in conturile de cheltuieli cu dobanzile si contravaloarea pozitiei de schimb sunt identice, desigur, cu cele din varianta precedenta a)

Evaluarea devizelor se va face la fiecare operatie. In alta varianta inregistrarile in conturile de devize se poate face numai in moneda straina, iar la sfarsitul lunii se evalueaza soldurile conturilor pe baza cursului la acea data.
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }