QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Competente si responsbailitati in procesul bugetarCompetente si responsbailitati in procesul bugetar


In derularea procesului bugetar, responsabilitatile revin Parlamentului, Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, precum si unor institutii din subordinea acestora.

Guvernul asigura elaborarea proiectului legii bugetului asigurarilor sociale in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi Sociale.Guvernul poate aproba, prin hotarare, modificarile in structura si intre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

Parlamentul trebuie sa aprobe bugetul asigurarilor sociale de stat prin lege, dupa ce proiectul trece prin toate etapele prevazute de lege. In cazul in care doreste amendarea prevederilor initiale ale legii bugetului asigurarilor sociale in timpul anului bugetar, tot Parlamentul trebuie sa adopte o lege in acest sens. La sfarsitul anului, dupa expirarea anului bugetar, Parlamentul aproba si contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat.


Etapele procesului bugetar la nivelul

bugetului asigurarilor sociale de stat


Elaborarea proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat.

Bugetul asigurarilor sociale de stat este o componenta a sistemului bugetului public, ce reflecta constituirea si utilizarea fondurilor banesti necesare ocrotirii pensionarilor, salariatilor, mamelor cu copii mici in ingrijire, anumitor categorii de refugiati si membrilor familiilor lor.

Procesul elaborarii proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat se desfasoara sub coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care stabileste, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, metodologia elaborarii, executarii si incheierii bugetului asigurarilor sociale de stat. Pe baza datelor proprii si a celor primite de la directiile de specialitate judetene si ale municipiului Bucuresti, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si familiei elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul viitor, pana la data de 30 septembrie a anului curent si il prezinta Ministerul Finantelor Publice, in vederea avizarii.Examinarea si aprobarea proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat.


Dupa intocmirea proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si familiei, urmeaza etapa examinarii si aprobarii acestuia.

Etapele examinarii si aprobarii proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat sunt:

1.Casa Nationala de pensii si alte Drepturi de Asigurari sociale impreuna cu Casele judetene de pensii fundamenteaza indicatorii bugetului asigurarilor sociale de stat (numar de pensionari, salariul mediu brut pe economie, numar de locuri in statiunile balneo-climaterice etc.);

2.Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat si proiectul de lege pe baza informatiilor primite, pe care le inainteaza spre examinare Ministerului Finantelor Publice;

3.Dupa analiza proiectelor, Ministerul Finantelor Publice isi da avizul, urmand ca sa le trimita Guvernului; Guvernul inainteaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat Parlamentului, pana la 15 octombrie, in vederea examinarii si aprobarii;


4.Aceste documente sunt examinate de catre comisiile permanente ale fiecarei Camere (Comisia de buget si finante si alte comisii interesate) care isi dau avizul. Totodata, examinarea este realizata si de catre Compartimentul tehnic-legislativ al fiecarei Camere.

La nivelul acestor comisii, unde are loc examinarea, sunt formulate si amendamente.

Comisiile permanente, precum si Compartimentul tehnic-legislativ comunica avizul adoptat si amendamentele propuse reunite intr-un raport comun.

5.In sedinta comuna a celor doua camere ale Parlamentului are loc dezbaterea atat a proiectului bugetului de asigurari sociale de stat, cat si a raportului comun privind amendamentele, pe ansamblu, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate, dupa caz, precum si pe fiecare anexa in parte, pentru anul bugetar, precum si creditele de angajament pentru actiuni multianuale. La aceasta dezbatere generala participa si initiatorul (Ministrul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei), care expune motivele ce au condus la elaborarea proiectului bugetului de asigurarilor sociale de stat, a proiectului legii anuale.

6.Adoptarea Legii bugetului de asigurari sociale de stat se efectueaza pe baza votului de ansamblu a legii, care poate fi deschis sau secret.

7.Legea bugetului asigurarilor sociale de stat poate fi modificata in timpul exercitiului bugetar, pana cel tarziu 30 noiembrie, prin legi de rectificare, carora li se aplica aceleasi proceduri ca si legilor bugetare anuale initiale.

Deci, bugetul de asigurari sociale de stat, la care este anexat bugetul asigurarilor pentru somaj, se intocmeste distinct de bugetul de stat, insa se aproba de Parlament o data cu acesta.


Executia bugetului asigurarilor sociale de stat


In cazul bugetului asigurarilor sociale de stat, executia vizeaza tot activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii cheltuielilor aprobate prin acest buget, ca presupun o serie de operatiuni ce pot fi grupate sub denumirea generica de executia de casa a bugetului asigurarilor sociale de stat, ce se realizeaza prin trezorerii, implicand si operatiuni prin sistemul bancar.

Etapa intermediara executiei bugetului asigurarilor sociale de stat consta in repartizarea pe trimestre si pe institutii a veniturilor si cheltuielilor acestui buget. In acest sens, competentele revin Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si ordonatorilor de credite bugetare.


Executia venurilor bugetului asigurarilor sociale de stat


Executia veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat reprezinta activitatea de incasare a veniturilor cuvenite acestui buget.

Constituirea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat se realizeaza pe baza contributiilor pentru asigurari sociale si a altor varsaminte prelevate de la persoane fizice si juridice, ce se incaseaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

Incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat se realizeaza prin urmatoarele procedee:

calcularea si plata directa de catre subiectii impozitelor, in cazul contributiilor pentru asigurari sociale datorate de angajatori;

calcularea, retinerea si varsarea la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiilor datorate de catre o terta persoana (angajator) in cazul contributiilor pentru asigurari sociale datorate de angajati;

calcularea de catre Casa Nationala de pensii si Alte Drepturi Sociale a contributiilor datorate de persoanele care se asigura facultativ, precum si calcularea aportului adus de persoanele care beneficiaza de locuri de tratament subventionate. Incasarea acestor sume se realizeaza ori prin casieriile Caselor de pensii judetene ori prin sistemul bancar.

Etapele executiei veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat sunt: asezarea; lichidarea; emiterea titlului de percepere si perceperea care au fost definite in capitolul anterior.


Executia cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat

Executia cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat reprezinta activitatea de efectuare a cheltuielilor prevazute si aprobate prin acest buget.

In scopul realizarii cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat se parcurg doua etape intermediare, respectiv:

repartizarea trimestriala a creditelor bugetare, in conformitate cu competentele ordonatorilor de credite bugetare

deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Finantelor Publice, la nivelul trezoreriei statului

Etapele executiei bugetului asigurarilor sociale de stat sunt: angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata.


Contul general al executiei bugetului asigurarilor sociale de stat


Executia bugetului asigurarilor sociale de stat se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an, iar veniturile neincasate si creditele bugetare neutilizate pana la sfarsitul anului se vor incasa, respectiv plati in contul bugetului anului urmator. De asemenea, excedentele inregistrate la nivelul bugetului asigurarilor sociale de stat se regularizeaza cu bugetul de stat in limita subventiilor primite de la acest buget sub forma transferurilor consolidabile.

Contul anual al executiei bugetului asigurarilor sociale de stat se intocmeste de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pe care, impreuna cu raportul de verificare si analiza a Ministerului Finantelor Publice, il reprezinta Guvernului, pana cel tarziu 1 mai a anului urmator celui la care se refera. Guvernul prezinta acest cont Parlamentului spre aprobare pana la data de 1 iulie a anului urmator celui de executie. Aprobarea acestui cont se realizeaza o data cu contul general annual de executie a bugetului de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite prin lege dupa verificarea acestora de catre Curtea de Conturi.Competente si responsbailitati in procesul bugetar local


Bugetul local este documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an, veniturile si cheltuielile unitatilor administrativ-teritoriale. In Romania, modul de organizare a bugetelor locale este prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficialnr.431/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr.108/2004, publicata in Monitorul Oficial nr.336/ 2004. In cadrul acesteia, regasim definirea sistemului bugetar local.


SISTEMUL BUGETAR LOCAL


bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti

bugetele institutiilor publice, finantate integral sau partial din bugetele locale, dupa caz;

bugetele institutiilor publice, finantate integral din venituri proprii;

bugetul imprumuturilor externe si interne, pentru care rambursarea, plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri se asigura din bugetele locale si care provin din: imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate autoritatilor administratiei publice locale si/sau agentilor economici si serviciilor publice dun subordinea acestora; imprumuturi externe contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat; imprumuturi externe si/sau interne contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale;

bugetul fondurilor externe nerambursabile.Derularea procesului bugetar local este strans legata de cea a procesului bugetar al bugetului de stat. Autoritatile administratiei publice locale, se impart in doua categorii:

autoritati deliberative: consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti

autoritati executive: primarii, presedintii comisiilor judetene, primarul general al Municipiului Bucuresti. Autoritatile executive sunt si ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

Autoritatile publice locale - competente si responsabilitati

Autoritati deliberative

consiliile locale;

consiliile judetene;

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

aproba bugetul local;

aproba contul anual de executie a bugetului;

aproba imprumuturile contractate de administratia publica locala;

stabilesc impozitele si taxele locale.


AUTORITATI EXECUTIVE

primarii;

presedintii consiliilor judetene;   Ordonatori principali

- primarul general al Municipiului Bucuresti de credite

intocmesc proiectul de buget;

elaboreaza prognoza pe urmatorii 3 ani;

intocmesc programul de investitii publice;

intocmesc contul anual de executie a bugetului.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }