QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Caiet de practica finante-banci
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANTA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

SPECIALIZAREA: FINANTE-BANCICAIET DE PRACTICA


CONVENTIE CADRU

privind efectuarea stagiului de practica


Prezenta conventie-cadru se incheie intre:


1. Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii „Ovidius” Constanta – organizator de practica reprezentata de decan – dl. prof.univ.dr. Epure Danut Tiberius

adresa: Aleea Universitii nr.1, tel: 0241.511.040

2. Societatea comerciala . . . . . . . . . . . . . . . . (partener de practica)

reprezentata de (numele si functia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon: . . . . . . . .

3. Student/masterand (practicant)

C.N.P . . . . . . . . . . . . ..Locul nasterii . . . . . . . . . . . . . . .

Data nasterii . . . . . . . . . . . .

Adresa de domiciliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

inscris la Facultatea de Stiinte Economice, Anul II,

Specializarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grupa . . . . . . . ..

Telefon . . . . . . . . . . . . .

Art.1. Obiectul conventiei-cadru: stabileste cadrul de desfasurare a stagiului de practica in vederea consolidarii cunostintelor teoretice, formarii abilitatilor practice si a competentelor profesionale.

Art.2. Statutul practicantului

Practicantul ramane, pe toata durata stagiului de practica student/masterand al Facultatii de Stiinte Economice.

Art.3. Durata si perioada desfasurarii stagiului de practica

Stagiul de practica va avea durata de 3 saptamani (15 zile lucratoare) de la 14.06.-02.07.2010.

Art.4 Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practica, cu exceptia situatiei in care practicantul are statut de angajat.

Art.5 Responsabilitatile practicantului pe durata stagiului de practica:

- sa respecte programul de lucru stabilit si sa execute activitatile specificate de tutore.

- sa respecte regulamentul de ordine interioara al firmei

- sa nu foloseasca informatiile la care are acces in perioada stagiului pentru a le transmite

unui tert sau a le publica, decat daca are acordul partenerului de practica.

Art.6 Responsabilitatile partenerului de practica:

- sa aiba amabilitatea de a stabili un tutore pentru stagiul de practica, selectat dintre

salariatii proprii

- sa permita accesul practicantului la mijloacele necesare pentru dobandirea cunostintelor

urmarite.

Art.7. Obligatiile Facultatii de Stiinte Economice:

- sa desemneze un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea si

supravegherea desfasurarii pregatirii practice.

- sa acorde practicantului numarul de credite alocat

Art.8. Persoanele desemnate de Facultatea de Stiinte Economice si de organizator de practica

(Societatea comerciala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Tutorele                                                                   Cadrul didactic supervizor

Numele si prenumele:                            Numele si prenumele:

. . . . . . . . . . . . . .

Functia: . . . . . . . . . . . ..                       Functia: . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . .                          Telefon: . . . . . . . . . . ..

E-mail: . . . . . . . . . . . .. E-mail: . . . . . . . . . . .

Art.9. Evaluarea stagiului de pregatire practica prin credite transferabile

Numarul de credite transferabile ce vor fi obtinute in urma desfasurarii stagiului de practica este cel prevazut in planul de invatamant.

Art.10. Raportul privind stagiul de pregatire practica

In timpul derularii stagiului de practica, tutorele impreuna cu cadrul didactic supervizor vor

urmari nivelul de dobandire a competentelor profesionale cat si modalitatea de integrare a

practicantului in activitatea firmei economice (disciplina, punctualitate, responsabilitate in

pregatire, respectarea regulamentului de ordine interioara al unitatii etc).

La finalul stagiului de practica tutorele acorda un calificativ, pe baza aprecierii nivelului de

dobandire a competentelor de catre practicant. Calificativul se inscrie in portofoliul de practica si va sta la baza notarii practicantului de catre cadrul didactic supervizor.

Dupa incheierea stagiului de practica se susține colocviu de practica la care

practicantul prezinta caietul de practica (cuprinzand in jur de 20 pagini,caractere de 12 la 1 rand si jumatate).Caietul de practica va include elementele inscrise in cuprinsul caietului. Practicantul va face si o prezentare verbala privind:

- modul in care a decurs pregatirea;

- competențele exersate;

- activitațile desfasurate in perioada stagiului de practica;

- observații personale privitoare la activitatea depusa.


Decanul Facultații de Științe Economice

Director Societate comerciala sau instituție

Student/ Masterand


(practicant)

Numele si prenumeleSemnatura
Ștampila

Au luat cunostința:


Nume si prenume

Funcție

Semnatura

Cadru didactic supervizor
Tutore
Data


PORTOFOLIU DE PRACTICA

Anexa la Conventia –cadru privind efectuarea stagiului de practica

1. Durata totala a pregatirii pratice: 3 saptamani

2. Perioada stagiului: 14.06. – 02.07.2010 (15 zile lucratoare)

3. Programul zilnic: 6 ore pe zi intre orele 9.00- 15.00

4. Adresa unitatii unde se va desfasura stagiul de practica:


5. Numele si prenumele cadrului didactic supervizor:


6. Numele si prenumele tutorelui desemnat de intreprindere, care sa asigure conditiile si

pregatirea necesare practicantului in perioada stagiului de practica


Competentele care vor fi dobandite:

formarea abilitatilor spre a aplica cunostintele teoretice insusite in concordanta

cu specializarea pentru care se instruieste.

Evaluarea pregatirii profesionale dobandite de practicant in perioada stagiului de

pregatire practica:


Nume si prenume

Functia

Calificativul

Semnatura

Cadru didactic supervizor

Tutore1.1 Prezentarea de ansamblu a BRD - Groupe Société Générale S.A.


BRD - Groupe Société Générale este a doua banca romaneasca, dupa activele bancare si detine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucuresti, fiind prezenta in toate judetele Romaniei printr-o retea de 930 de agentii .

La 31 decembrie 2008, BRD numara 2,6 milioane clienti activi individuali si corporativi si peste 2,3 millioane de carduri.

Calitatea servicilor este garantata de cei peste 9500 de profesionisti care formeaza echipa BRD.

Actionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, ale carui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienti din intreaga lume.

Se identifica cu urmatoarele elemente:

Adresa : b-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector1, București

CIF 361579, numar de inregistrare in Registrul Comerțului J40/608/1991

Inregistrata in Registrul Instituțiilor de credit cu numarul RB-PJR-40-007/18.02.1999

Codul de inregistrare in scopuri de TVA: RO 361579

Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, inregistrata in Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01CR/400008

Emblema BRD- Groupe Société Générale

Obiectul de activitate al bancii il constituie :

- atragerea de depozite și de late fonduri rambursabile;

- contractare de credite ( credite de consum, credite ipotecare, finanțarea tranzacțiilor comerciale, operațiuni de factoring, scontare, forfetare);

- servicii de transfer monetar;

- pastrare in custodie și administrare de valori mobiliare și alte instrumente financiare;

- emitere și administrare mijloace de plata;

- intermediere pe piața interbancara;

- depozitarea activelor fondurilor de investiții și societaților de investiții, precum și a fondurilor de pensii;

- servicii de procesare de date, administrare de baze de date;

- operatiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea;

- efectuarea operațiunilor de recuperare a creanțelor;

- participarea la capitalul social al altor societați.


BANCA ISI EXERCITA IN PRINCIPAL ACTIVITATEA PE 3 PIETE:

* Banca persoanelor fizice

* Banca intreprinderilor- BRD - Groupe Société Générale include structuri dedicate clientilor corporativi romani, filialelor marilor companii multinationale, IMMurilor si microintreprinderilor.

Aceastea ofera servicii personalizate si beneficiaza de sprijinul serviciilor omoloage din centrala Grupului (de exemplu finantarile structurate), precum si de cel al retelei internationale a Grupului Société Générale.

Actiunea comerciala se bazeaza pe o retea de peste 930 agentii care ofera o acoperire geografica cuprinzatoare si o gama completa de servicii pentru operatiunile curente (cash management, monetica, operatiuni financiare interne si internationale), servicii de trezorerie si de schimb valutar, cele oferite de specialistii bancii in finantari, factoring fara a uita filialele de leasing si Banca de Investitii.

BRD - Groupe Société Générale este in masura sa furnizeze o gama completa de servicii bancare traditionale si cele oferite de o banca de investitii si isi construieste politica de dezvoltare bazandu-se pe un parteneriat pe termen lung incheiat cu clientii sai.


* Banca de investitii- CORPORATE FINANCE Activitatea de Corporate Finance a BRD - Groupe Société Générale a fost asociata in mod regulat cu marile privatizari, fie la nivel de consiliere in fuziuni/ achizitii, de initiere de operatiuni sau de structurare de operatiuni de piata.

Echipa BRD-Corporate Finance cuprinde zece profesionisti cu experienta financiara si cu competente sectoriale recunoscute, care sunt in masura sa ofere solutii originale si integrate intreprinderilor mici si mijlocii, institutiilor internationale, precum si sectorului public

Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului sau de comert pe aceste piete, in cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clientii sai.


1.2 PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE DEZVOLTARII BRD

* Adaptarea organizarii si a metodelor proprii la strategia clientilor

* Cresterea selectiva a activelor

* Inovatia

* Reducerea coeficientului de exploatare

* Rentabilitate durabila


FILIALELE BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

* BRD Sogelease: leasing- Activitate

Finantare in leasing a unui spectru larg de bunuri, aplicandu-se principiul de 'full-liner', drept urmare, BRD Sogelease IFN SA are un portofoliu echilibrat: echipamente de constructii si echipamente industriale, autovehicule comerciale usoare si grele, autoturisme, real estate, IT&office, echipamente medicale.

Rezultate: Valoarea contractelor semnate s-a ridicat la 225.1 milioane euro in 2007, fata de 174,5 milioane euro in 2006 (+29%). La sfarsitul anului 2007 soldurile au atins 287 milioane euro, fata de 211 milioane euro in 2006 (+36%). La sfarsitul anului 2008, valoarea bunurilor finantate s-a ridicat la 237,3 milioane de euro iar valoarea soldurilor a ajuns la suma de 350 milioane Euro.

BRD Sogelease este, din punct de vedere al valorii bunurilor finantate, printre primele trei societati de leasing din Romania, filiale ale unor banci sau institutii bancare. Cota sa de piata este estimata la 5%.

* BRD Corporate Finance: consiliere in domeniul privatizarilor, fuziunilor si achizitiilor- Activitate: Societate specializata in servicii de consultanta financiara in domeniul operatiunilor de fuziuni-achizitii, privatizari, evaluari si consultanta strategica.

Rezultate: Cu o experienta de 8 ani in domeniul consultantei financiare, avand o buna cunoastere a mediului economic si de afaceri romanesc si beneficiind de expertiza si resursele Grupului Societe Generale, BRD Corporate Finance este asociata regulat cu marile privatizari, fuziuni/achizitii de pe piata romaneasca.

* BRD Finance : credite de consum- Activitate

BRD Finance administreaza o gama diversificata de produse si servicii financiare, astfel incat clientii sa poata obtine simplu si rapid produsele pe care le doresc. Oferta include atat credite de consum cat si carduri de credit, credite auto sau credite de nevoi personale.

Rezultate: Prezenta pe piata romaneasca din aprilie 2004, BRD Finance a devenit rapid liderul pietei creditelor de consum. De-a lungul timpului, strategiile de dezvoltare au sustinut cresterea puternica a companiei si au determinat crearea si consolidarea de parteneriate cu firme importante din domenii precum: retail (Carrefour, Praktiker, Real), IT, electronice si electrocasnice (Daniel, Rombiz, Diverta), mobila (Staer), auto (Renault, Dacia, Citroen), publicistica (Reader's Digest).

* ALD Automotive: gestiunea flotelor de vehicule

* BRD Asset Management: gestiunea activelor

* BRD Pensii: pensii private

* BRD Asigurari de Viata: asigurari de viata

* ECS Romania: leasing si managementul echipamentelor IT

* SOGEPROM: dezvoltare si promovare imobiliara


Capitalul Social

Capitalul social subscris al bancii este de 696.901.518 lei, imparțit in 696.901.518 acțiuni nominative, avand valoarea nominala de 1 ron fiecare.

Capitalul social a fost varsat astfel:

Numerar :694.147.955,7 lei

Natura 2.753.562,3 lei

La 31 decembrie 2008, structura capitalului era urmatoarea:. Structura organizatorica a BRD. Organigrama

2.1. Rolul funcțional al fiecarui compartiment si post de conducere, obiectivele si limitele sale

Conducerea si administrarea bancii este asigurata de:

 1. Adunarea generala a actionarilor
 2. Consiliul de administratie
 3. Comitetul de directie al bancii
 4. Conducerea curenta

Conducerea curenta a bancii este asigurata de catre director, care are in subordine:

• directorul adjunct

• directorul financiar-contabil

Directorul coordoneaza 2 comitete:

• Comitetul de credit

• Comitetul de recuperare credite neperformante

a) In cadrul Comitetului de Credit sunt analizate și aprobate creditele și scrisorile de garanție care sunt in competența acestei sucursale. Tot in cadrul acestuia se insușesc documentațiile de credit sau scrisori de garanție care depașesc competența de aprobare a sucursalei, documentațiile respective mergand la un nivel superior – Centrala – care, la randul ei, include 3 niveluri:

• Comitetul de Credit al Centralei;

• Comitetul de Direcție;

• Consiliul de Administrație.

In cadrul acestui comitet mai este analizata situația portofoliului de credite, calculul provizioanelor specifice de risc, stabilind masurile care se impun pentru crestarea calitații portofoliului de credite.

La nivelul sucursalei in componența Comitetului de Credit intra:

- directorul

- directorul adjunct

- un analist de risc

b) Comitetul de recuperarare credite neperformante se ocupa cu analiza și aprobarea masurilor de recuperare a creditelor devenite neperformante.

Directorul mai are in subordine și alte compartimente:

• compartimentul juridic;

• compartimentul de trezorerie, analiza si sinteza si cel de venituri si cheltuieli;

In cadrul acestuia se intocmește bugetul de venituri și cheltuieli, se realizeaza analize lunare ale unor indicatori (ex. de bonitate), se stabilesc cauzele nerealizarii unor indicatori etc.

• compartimentul de resurse umane;

• compartimentul de recuperare credite neperformante;

• compartimentul piețe de capital.

Directorul adjunct are in subordine urmatoarele domenii de activitate in cadrul unitații bancii:

- activitatea de creditare, persoane fizice si juridice;

- investiții proprii ale bancii;

- evaluare și consultanta;

- administrativ-secretariat;

- operațiuni valutare.

•Compartimentul credite:

- analiza privind aprobarea și acordarea creditelor;

- intocmirea documentațiilor de creditare;

- operațiuni privind rambursarea creditelor;

- rapoarte și sinteze pe liniile de credite;

- analiza portofoliului de credite, calculul provizioanelor de risc;- analiza evoluției indicatorilor bancari in stransa legatura cu analiza indicatorilor economici și financiari ai agenților economici pe care ii crediteaza;

- propunerea de masuri de recuperare a fondurilor;

- urmaresc rambursarea creditelor și incadrarea in plafoanele stabilite;

- urmaresc creditele nerambursate la scadența, intervin pentru lichidarea sau prevenirea acestora;

- analiza privind emiterea scrisorilor de garanție bancara, respectiv a celor de bonitate;

- incheierea politelor de asigurare.

•Compartimentul investitii proprii ale bancii:

- vizeaza lucrarile de amenajare, modernizare si extindere a sediului respectiv;

- urmarește lucrarile respective.

•Compartimentul de evaluare și consultanța:

- evalueaza bunurile imobiliare aduse in garanția creditelor;

- intocmește studii de fezabilitate la cererea clienților in vederea creditarii a unor eventuale proiecte de investiții;

- realizeaza activitatea de consultanța;

•Compartimentul administrativ-secretariat:

- secretara;

- șofer;

- personal privind intretinerea;

- realizeaza activitatea de aprovizionare cu materialele necesare funcționarii bancii.

•Compartimentul operațiuni valutare

- se deruleaza actele de incasari si plati in conturi curente, persoane fizice si juridice, in valuta

- au loc vanzari/cumparari de valuta in numele clientilor

- deschideri de acreditive;

- efectuarea de plați externe;

- emiterea de cecuri bancare, cecuri de calatorie.

Directorul financiar- contabil are in subordine:

•Serviciul decontari- contabilitate cu cele 2 activitați:

- decontari in lei persoane juridice;

- activitatea de depozitare, persoane fizice și juridice, in lei si valuta.

In cadrul acestui compartiment sunt preluate instrumentele de plata (cec, ordinul de plata, biletul la ordin, cambia), are loc verificarea lor, dupa care se inregistreaza in evidența bancii.

•Casieria prin care se deruleaza operațiunile de incasari și plați, in numerar (lei si valuta).

In acest compartiment se realizeaza și operațiuni de schimb valutar, precum și emisiunea de card-uri bancare.

•Compartimentul de informatica:

- realizeaza toate operațiunile de inchidere a zilei, a lunii, a anului;

- incheie balanța de verificare;

- sunt preluate si prelucrate fișierele care conțin plați de la alte banci și le transmit, la randul lor, pe cele proprii la alte banci;

- sunt generate extrasele pentru conturile cu care s-a operat in ziua respectiva;

- dezvoltarea rețelei de calculatoare;

- informatizarea activitatii decizionale, de analiza, proiectare, implementare si intretinere a subsistemelor informatice in legatura cu toate operatiunile derulate de banci;

- service-ul echipamentelor.

BRD- GSG are urmatoarea structura organizatorica (anexa 10).

BRD- GSG isi desfasoara atributiile prin urmatoarele categorii de unitati subordonate: Centrul informatic, sucursale (coordonatoare), sucursale (tip I si II) si agentii. De asemenea, unele unitati au si reprezentante (puncte de lucru), care au ca atributii principale atragerea de surse banesti de la populatie si schimbul valutar.

Structura salariaților BRD- GSG Tulcea se prezinta conform anexei 11.


3. Principalii indicatori de performanța ai BRD 

Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 30 iunie 2010, in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate*:

Venitul net bancar a ajuns la 1.750 milioane RON (422 milioane EUR), cu 7% mai mare decat in primele sase luni din 2009

Rezultatul brut din exploatare s-a situat la 1.067 milioane RON (257 milioane EUR), inregistrand o crestere cu 16,1% fata de primul semestru al anului 2009;

Volumul total al creditelor acordate clientelei a fost de 34,45 miliarde RON (7,9 miliarde EUR), in crestere cu 7,1% fata de 30 iunie 2009;

Raportul cost/venituri s-a situat la nivelul de 39,0%, in scadere cu 4,8 puncte procentuale fata de 30 iunie 2009 ;

Costul net al riscului era de 628 milioane RON (151 milioane EUR), comparativ cu 408 milioane RON in primul semestru din 2009;

Profitul net a fost cu 13,7% mai mic fata de cel inregistrat la 30 iunie 2009, atingand 367 milioane RON (88,5 milioane EUR) BRD-Groupe Société Générale este cea de-a doua banca din Romania dupa totalul activelor si are cea de-a doua capitalizare bursiera la BVB. BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din zona euro. Grupul are 157.000 de angajati in toata lumea, pe trei activitati - cheie:                               - Retail banking, finantari specializate si asigurari
- Private Banking, Gestiune de active si servicii
- Corporate & Investment Banking BRD - Groupe Société Générale avea, la sfarsitul lunii iunie 2010, 2,5 milioane de clienti.
La aceeasi data, BRD avea 2,2 milioane de carduri valide si opera o retea de aproximativ 1 500 ATM-uri si peste 20.000 de POS-uri. Totalul activelor bancii se ridica, la sfarsitul lunii iunie 2010, la 48,6 miliarde RON (11,1 miliarde EUR), mai mic cu 2% in raport cu 30 iunie 2009


*Conversia in EUR s-a realizat pentru contul de profit si pierdere pe baza cursului mediu calculat pentru primele 6 luni ale anului, de 4,1482 RON pentru 1 EUR, iar pentru bilant pe baza cursului BNR la 30 iunie 2010 de 4,3688 RON pentru 1 EUR.

Venit net bancar( milioane ron) Rentabilitatea fondurilor proprii(ROE)%


Rezultat net ( milioane ron) Numar de angajati/numar de agentii


5.Operațiuni cu clientela


5.1. Modul de infaptuire a operațiunilor bancare

Deschiderea, funcționarea și inchiderea conturilor

La deschiderea conturilor (anexa 1), banca solicita documentele necesare identificarii clientului și imputernicitului pe cont, precum și specimene de semnatura ale acestora aferente fiecarui cont. Imputernicitul pe Cont poate fi numit de catre client prin Formularul de desemnare/ revocare imputerniciți ( vezi anexa 2) .

Imputernicitul pe cont poate efectua urmatoarele operațiuni:

sa efectueze operațiuni prin contul curent sau contul revolving, prin intermediul cardului de credit

sa constituie depozite din contul current repectiv, dar numai in numele clientului

sa lichideze depozitele titularului constituite prin contul curent

Imputernicitul pe cont de depozit va avea calitatea de imputernicit și pe contul curent atașat depozitului

Imputernicitul nu poate:

inchide/ deschide noi conturi curente in numele titularului

Solicita credite in numele clientului

Desemna/ revoca imputernicit pe cont


Operațiunile de plata

Orice operațiune (plați/viramente intra/interbancare in lei și in valuta, plata facturi, schimb valutar, incasari, depuneri, retrageri de numerar) dispusa de client/ imputernicit pe cont se efectueaza prin intermediul contului current

Contul revolving functioneaza doar avand un card de credit atașat. Sunt premise operațiuni de creditare a contului( alimentary) prin orice modalitate: depunere numerar, realizare de transfer dintr-un cont curent deschis la BRD sau alta banca. Orice operațiune este permisa doar utilizand cardul de credit.

In situatia in care la primirea sumei se indica un cont intr-o valuta și suma primita este exprimata intr-o alta valuate, aceasta va fi convertita si inregistrata in contul current deschis in valuta mentionata anterior.

In cazul incasarilor in valuta, valuta creditarii contului titularului va fi cea mentionata in instrucțiunea de plata.

Pentru orice suma primita in cont, banca isi rezerva dreptul de a deduce comisionul sau, inainta de creditarea acesteia in contul clientului.Executarea ordinului de plata

Pentru executarea corecta de catre banca a unui OP( anexa3) , clientul are obligația de a completa OP cu informatiile urmatoare:

1.1 Plați interne:

numele / denumirea și nr de cont al clientului platitor( contul in format IBAN al acestuia deschis la banca)

numele/ denumirea din codul unic de identificare al clientului beneficiar

suma si denominarea sumei

data emiterii ordinului de plata

elementul sau elementele care sa permita verificarea autenticitații

1.2 Plați externe

- nume/denumire client platitor

- cod iban client platitor

- suma de plata

- valuta ordonata

- nume/ denumire beneficiar

- cod unic de identificare al beneficiarului

- denumirea bancii beneficiarului, adresa si BIC-ul acesteia

- data emiterii

- mențiunea urgent

- semnatura clientului platitor

Un OP este considerat acceptat de catre banca daca acesta este recepționat și recunoscut ca valid.

Dovada operațiunilor și extrasul de cont

Banca emite extrase de cont pentru operațiunile efectuate pe contul clientului. Extrasul de cont este emis de banca și este transmis prin punerea la dispoziție clientului, pe suport de hartie, o data pe luna, gratuit pentru luna calendaristica anterioara. La cererea clientului banca poate furniza contra cost, informatii suplimentare, sau poate emite extrase sau liste de operatiuni pentru zilele in care au fost dispuse operațiuni .Inchiderea conturilor

Clientul poate solicita inchiderea contului, printr-o cerere semnata ( anexa4) și prezentata bancii.

Inchiderea contului va fi efectuata numai dupa achitarea de catre client a tuturor sumelor pe care le datoreaza bancii, inclusiv a comisionului de inchidere de 30 lei/10 eur/usd. In cazul in care exista un card de debit atasat contului curent, inchiderea contului se va face in maxim 30 de zile de la depunerea cererii. Banca poate inchide contul fara nicio notificare prealabila, in condițiile unui:

sold mai mic/ egal cu 15 euro

inexistența oricaror operațiuni pe o perioada de 6 luni

inexistența produselor atașate contului respectiv


6. Produse și servicii bancare

6.1 Pachete de produse

Pachetele de produse și servicii oferite de banca reprezinta grupari de produse și servicii bancare și extrabancare care au la baza un cont suport (cont curent deschis de client). Comisioanele și costurile aferente pachetului de produse și servicii se preleveaza automat din contul suport al pachetului ( comisionul de gestiune pachet, comisioane carduri, comisionul de inchidere pachet).

1. Contul curent nominativ- este un cont current deschis, pe o perioada nedeterminata, pe numele unui singur client, cu varsta minima de 18 ani. Clientul are dreptul de a numi imputerniciți, contul fiind destinat inregistrarii operațiunilor cu carduri.

2. Contul revolving- este contul deschis automat de banca pe numele unui singur client, ca urmare a solicitarii acestuia privind emiterea unui card de credit, fiind reflectate operatiunile effectuate prin intermediul cardului, precum și comisioane, dobanzi, prima de asigurare.

3. cont de depozit la termen- este un cont deschis pe o perioada determinata, pe numele unui client, avand o funcție de economisire.

Tipuri de depozite:

1. depozit la termen

dobanda variabila

plata dobanzii la expirarea termenului sau se capitalizeaza

2. depozitul 1000:

dobanda fixa

plata dobanzii se face la expirarea termenului

3.progresso:

dobanda progresiva

plata dobanzii se face la 180 de zile calendaristice

Constituirea/ lichidarea unui depozit ( anexa 5) se face prin debitarea/ creditarea contului curent. Sumele din dobanzi aferente depozitelor constituite se colecteaza in contul curent. Lichidarea se face in baza cererii de lichidare depozit( anexa 6). Persoanele imputernicite sa lichideze depozitul sunt titularul de cont curent și imputerniciții desemnați. Lichidarea se poate realiza in orice unitate BRD, indiferent de unitatea la care a fost constituit, respectand prevederile procedurii.    In cazul in care solicitantul unui depozit este deja definit client in Ibank dar nu are deschis un cont curent cererea de constituire depozit la termen va fi insotița și de cererea de deschidere cont completata.

Reinnoirea depozitelor este automata, cu excepția:depozitelor cu dobanda progresiva

depozitelor negociate

depozitelor cu dobanda variabila

4. Conturi de economii ( ATUSTART, ATUSPRINT, ATUCONT)

sunt produse de economisire in lei, euro sau usd, care imbina avantajele unui cont curent cu cele ale unui depozit la termen, fiind deschise pe o perioada nedeterminata.

Banca are in oferta sa urmatoarele tipuri de conturi de economii:

1. ATUSTART: destinat clienților cu varsta intre 0-14 ani (neimpliniti)

2. ATUSPRINT: destinat clienților cu varsta intre 14 (impliniți)- 18 (neimpliniți)

3. ATUCONT: cont de economii principal, destinat clinetilor cu varsta de 14 ani sau mai mare. Conturile de economii au stabilite o suma minima de menținut in cont (500 ron/ 400 eur/700 usd)

Sunt premise depuneri/ retrageri de numerar in/ din contul de economii cu respectarea soldului minim in cont, plați prin virament din contul de economii in contul curent (0.50% lei, minim 2,5lei/ 1 eur). Gestionarea acestor conturi atrage un comision de 0.70 eur/ luna/ cont.


5. Plati facturi (Simplis Facturi)

* prin card si in numerar, la ROBO

* prin card, la bancomat

* prin transfer electronic, BRD-Net si BRD@ffice

* la ghiseu, cu numerar sau prin ordin de plata

* prin debit direct, Simplis Debit

* prin telefon fix si mobil, Vocalis

* Prin intermediul retelei de ATM-uri 24 h din 24, cu orice card BRD.

* La POS-urile instalate la comerciantii acceptanti, prin card BRD.

* Prin serviciul Simplis Debit, pentru plata automata a facturilor din contul tau curent.

* Prin serviciul Mobilis poti plati factura prin intermediul telefonului mobil conectat pe baza de abonament la Orange

* Prin BRD-Net poti plati facturile printr-un ordin de plata electronic via internet

* La ROBO BRD cu cardul sau in numerar (este nevoie de factura pentru citirea codului de bare)

* Prin VOCALIS plata facturilor se efectueaza printr-un ordin de plata verbal, transmis prin telefon consilierului telemarketing

* La ghiseele bancii

- in numerar

- prin ordin de plata


6. Cardul bancar: instrument de plata electronica, prin intermediul caruia deținatorul dispune de disponibilitațile banești din contul atașat. Prin completarea formularelor standard ale bancii ( anexa 7), persoana fizica solicita deschiderea unui cont curent/ solicita atașarea la un cont curent existent a unui card.

Operațiuni:

plata bunurilor și/ sau serviciilor furnizate de acceptanții comerciali

plata obligațiilor catre autoritațile administratiei publice care au afișate siglele de acceptare a cardului

obținerea de numerar de la atm-uri

efectuarea de plați de utilitați de la bancomatele bancii

obținerea de informații privind soldul contului curent

Carduri emise de BRD- GSG:

*Cardul A LA CARTE. Carduri personalizate cu pozele tale preferate

* Cardul BRD ePayment - Card de debit in lei SPECIAL pentru cumparaturi online, in conditii de securitate maxima.

* Cardul de credit PUNCT Card - Cumparaturi pe credit, plus cumparaturi pe puncte.

* Maestro - Card Maestro in lei, utilizabil atat in Romania cat si in strainatate pentru efectuarea de plati la comerciantii acceptanti si retrageri de numerar, 24h/24 de la orice bancomat BRD sau al oricarei alte banci comerciale.

* Visa Electron - Card de debit emis in Lei, utilizabil in intreaga lume pentru efectuarea de plati la comerciantii acceptanti, respectiv retrageri de numerar de la orice bancomat sau ghiseu al bancilor comerciale.

* Visa Classic in Lei - Cu cardul international Visa Classic in lei ai acces in orice moment la o rezerva de lichiditati pe care o poti utiliza in mai mult de 150 de tari, la peste 20 milioane de magazine, 820.000 de bancomate si 410.000 de banci.

* Visa Classic in USD - Mijloc de plata recunoscut pretutindeni in lume, cardul Visa Classic in USD iti permite efectuarea de plati la comerciantii acceptanti si retrageri de numerar, 24h/24 de la orice bancomat.

* Mastercard Standard in EUR - Mijloc de plata recunoscut pretutindeni in lume, cardul MasterCard Standard atasat unui cont curent in EUR iti permite efectuarea de plati la comerciantii acceptanti si retrageri de numerar, 24h/24 de la orice bancomat.

* Mastercard Standard in Lei - Card de debit, embosat, emis in Lei care poate fi folosit in tara sau in strainatate oriunde este afisata sigla Mastercard pentru: plati la comercianti (POS), retrageri de numerar la ATM sau ghiseele bancilor comerciale si tranzactii pe Internet.

* Mastercard Gold - Disponibil in Lei sau EUR, cardul de credit MasterCard Gold este instrumentul de plata recunoscut in intreaga lume si adaptat celor mai inalte standarde. Cardul MasterCard Gold ofera accesul la o linie de credit de pana la 10.000 EUR (echivalent in Lei)

* Visa Gold - Instrument de plata, emis in Lei sau USD, care ofera accesul la o linie de credit de pana la 10.000 EUR (echivalent in Lei). Se folosi in tara si in strainatate oriunde apare afisata sigla VISA, atat pentru retragere numerar cat si pentru a face cumparaturi direct la comercianti.


7. Banca la Distanta

* BRD-Net - Solutia tranzactionala securizata de Internet Banking ce iti permite consultarea conturilor si efectuarea de tranzactii.

* Mobilis-n Serviciu de banca la distanta, oferind acces la conturile deschise la BRD prin telefonul tau mobil.

* Vocalis- Apeland Vocalis iti poti consulta soldul unui cont, poti efectua transferuri sau poti primi informatii detaliate despre alte produse si servicii ale Bancii.


8. Western Union

* Transferuri in Lei sau valuta:

- poti ridica banii trimisi de rude sau prieteni aflati in strainatate sau in Romania in EUR, USD sau Lei

- poti trimite bani celor dragi aflati in strainatate sau in Romania in Lei, EUR sau USD

* Sigur: fiecare transfer este protejat de un sistem de siguranta si poate fi identificat cu un numar de control (MTCN), asigurandu-se astfel plata banilor trimisi rapid, numai persoanei desemnate.

* Rapid: Banii sunt disponibili pentru ridicare doar la cateva minute dupa ce au fost trimisi.

La BRD poti trimite zilnic prin Western Union sume de pana la 5 000 USD sau echivalent in Lei sau EUR. Cel care trimite banii trebuie sa specifice numele si prenumele celui care va primi banii, orasul si tara unde ii trimite si codul SWIFT al bancii. Cel care va primi banii trebuie sa stie suma care o primeste, persoana de la care o primeste si codul MTCN. se cere buletinul celui ce primeste bani prin acest serviciu, se verifica valabilitatea acestuia- in cazul expirarii CI/Bi nu are loc operatiunea- se cer datele de contact ale persoanei ce trimite si codul de 10 cifre specific BRD-ului. In cazul in care datele de contact nu coincid sau nu se respecta criteriul englezesc al numelui( mai intai prenumele si apoi numele)- in cazul unor sume ce depasesc 500 euro, se anuleaza operatiunea). Pentru schimbul valutar se intocmeste un “accept al schimbului valutar” la care se atașeaza o copie a CI/BI. (anexa 8)6.2 Credite

Banca poate acorda credite pe termen scurt, mediu și lung clientului in condițiile prevazute de normele interne ale bancii, credite ce pot fi de consum și imobiliare/ ipotecare.

Credite de consum               

Expresso- Credit de consum pentru nevoi personale nenominalizate in Lei sau in valuta; se pot imprumuta pana la 60 .000 lei sau 15.000 euro, pe o perioada de pana la 10 ani, cu o dobanda diferentiata in functie de perioada de creditare

Expresso NonStop - Credit de consum pentru nevoi personale nenominalizate, reincarcabil, in Lei sau in valuta, cu garantie imobiliara; credit de valoare mare – pana la 360000 lei sau 100000 euro, pe o perioada extinsa- pana la 25 ani

Dacia - Renault – Nissan- Credit auto care permite achizitionarea unui autovehicul - nou sau de ocazie - gratie parteneriatului cu Grupul Dacia Renault.

Alte auto- Credit auto care permite achizitionarea oricarui tip de autovehicul - nou sau de ocazie, din productie interna sau din import.

Descoperit autorizat de cont- O rezerva de bani atasata cardului BRD., permite sa dispui in orice moment de o rezerva de abni, rambursabila pe masura utilizarii sale

Credite nevoi temporare

Punct card- Un card special pentru cumparaturi: linie de credit pana la 20.000 Lei, fara dobanda pana la 60 de zile.Credite imobiliare - ipotecare          

a.        Credite in lei: Habitat

b.       Credite in valuta (Eur, USD): HABITAT PLUS

Credite ipotecare: ( in lei, eur, usd): HABITAT IPOTECAR

Creditul Punte( in lei, eur): HABITAT EXTRA

Creditul de nevoi personale garantat cu ipoteca: EXPRESSO NONSTOP


Metodologia de analiza si evaluare a riscului de creditare

In activitatea curenta a bancii, toate produsele si serviciile bancare, deci si creditul, contin elementele de risc, riscul de credit este generat in principal de posibilitatea aparitiei pe parcursul derularii contractului de credit, a unor dificultati legate de activitatea la termen a obligatiilor legate de activitatea la termen a obligatiilor asumate de clientii bancii, care nu au putut fi sesizate la analiza, evaluarea si aprobarea creditelor.

Banca are organizata ca activitate distincta analiza si evaluarea riscului de creditare, folosind in acest sens diferite metode de analiza cu scopul de a lua masurile care se impun in vederea minimalizarii acestui risc.

Analiza si evaluarea riscului de creditare se efectueaza avandu-se in vedere urmatoarele categorii de riscuri:

−Riscul financiar;

−Riscul comercial;

−Riscul de garantie;

−Riscul managerial;

−Riscul de senzitivitate;

Analiza si evaluarea riscului de creditare este organizata si se desfasoara in Administratia Centrala si in sucursalele bancii ca o activitate distincta, avand ca obiectiv principal minimalizarea riscului bancii in plasarea in credite a fondurilor apartinand actionarilor si deponentilor bancii si a celor atrase de pe piata interbancara.


Constituirea dosarului de credit

Constituirea dosarului de credit se va realiza la nivelul consilierului CliPri.

Astfel, consilierul CliPri:

prezinta clientului caracteristicile produsului care se potrivește cel mai bine solicitarii acestuia și efectueaza o analiza preliminara in baza datelor declarative ale clientului. In aceasta etapa, li se recomanda clientilor domicilierea veniturilor la BRD cu precizarea avantajului principal: debitarea automata a ratei și costurilor aferente creditului

solicita și verifica urmatoarele documente:

cererea de credit completata și semnata de catre toti participanții cu venituri

documente de identitate

documente de venit

documente referitoare la obiectul creditului

documente referitoare la creditul ce urmeaza a fi refinanțat

raportul de evaluare a imobilului adus in garanție

hotararea de aprobare/respingere va fi intocmita conform competentelor de aprobare

Hotararea de aprobare este valabila 90 de zile calendaristice de la data emiterii. Dosarele de credit pentru care majoritatea veniturilor luate in calcul provin din activitati desfașurate in baza contractelor mandat/ prestari servicii și dosarele de credit imobiliar/ ipotecar la care aportul propriu < 20% din valoarea proiectului și durata >20 % de ani vor fi vizate de catre Controlorul de Risc de la nivelul Grupului.

Rambursarea creditelor (anexa 10) acordate pe baza liniei deschise se efectueaza din disponibilitatile proprii acumulate in contul curent (in zilele in care soldul acestuia este creditor).

In acest scop, la sfarsitul fiecarei zile operative in care, dupa efectuarea tuturor platilor scadente, soldul contului curent este creditor, serviciul de contabilitate vireaza cu nota contabila, vizata de compartimentul de creditare, soldul acestuia in contul de credite, debitand contul curent prin creditul contului. Dreptul bancii de a efectua aceste operatiuni in contul curent al imprumutatului a fost prevazut intr-o clauza distincta in contractul de credite.

Concomitent, cu suma rambursata se reconstituie angajamentele evidentiate in afara bilantului (debit cont 903= credit cont 999), soldul contului 903 reprezentand creditul disponibil din linia de credite aprobata.

De la privatizarea sa, BRD - Groupe Société Générale a primit numeroase distinctii si premii acordate de publicatii specializate internationale :

 • Euromoney : « Cea mai buna banca din Romania », acordat in 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 si 2008
 • The Banker : « Cea mai buna banca din Romania », acordat in 2003, 2006, 2007 si 2008
 • Global Finance : 'Cea mai buna banca din Romania', acordat in 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 si 2008

In fiecare zi, BRD contribuie la realizarea proiectelor clientilor sai, sprijinind dezvoltarea companiilor si a municipalitatilor. In fiecare zi, noi clienti acorda increderea lor si noi colaboratori se alatura echipei BRD. Reusita acestei strategii de dezvoltare durabila se bazeaza in principal pe valorile impartasite la nivelul intregului Grup Société Générale : profesionalismul, spiritul de echipa si inovatia.

BRD- GSG se individualizeaza de restul unitatilor bancare prin:

 • Experienta acumulata in peste 10 ani de activitate in piata de capital din Romania
 • Cota de piata ridicata
 • Know how din partea Société Générale (al 3-lea custode din Europa si numarul 7 in lume, cu o retea de corespondenti care acopera 73 de tari)
 • Dezvoltare proceduri de lucru elaborate in mod profesionist
 • Cele mai bune si complete servicii din piata, cu comisioane optime
 • Utilizarea unui soft specializat in activitatea de depozitare/cusodie
 • Personal specializat si instruit in mod profesionist
 • O retea compacta cu arie geografica de acoperire mare
loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }

Referate similare:loading...


Cauta referat