QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Bugetele institutiilor publice si ale fondurilor speciale

Bugetele institutiilor publice si ale fondurilor speciale


1. Notiunea de institutie publica


Notiunea de institutie publica reprezinta un concept cu acceptiuni diverse in teoria administratiei publice si a dreptului administrativ.

Astfel, legea privind finantele publice precizeaza „Institutiile publice, in  intelesul prezentei legi, cuprind: Parlamentul, Presedintia Romaniei, Guvernul, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, alte autoritati publice, autoritatea judecatoreasca, precum si institutiile de stat de subordonare centrala sau locala, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora”.
In acelasi mod, Legea privind finantele publice locale prevede Institutiile publice, in intelesul prezentei legi, cuprind autoritatile unitatilor administrativ-teritoriale, institutiile publice si serviciile publice de interes local cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora”.

In doctrina finantelor publice se retin drept trasaturi ale institutiilor publice, printre altele:

Sunt institutii ale statului de drept, care desfasoara activitate politica sau executiva, reprezentand puterea si administratia de stat in societate; sunt institutii care compun, la nivel central sau local, aparatul puterii si administratiei de stat.

Sunt institutii de stat, care isi desfasoara activitatea in stransa legatura cu bugetul public, privind resursele financiare constituite in cadrul acestuia, la nivel central, local sau prin fonduri speciale, pentru acoperirea cheltuielilor, pe destinatiile specifice stabilite prin clasificatie bugetara.

O alta modalitate de abordare a conceptului de institutie publica este in corelatie cu cel de serviciu public.

Obiectul de activitate al institutiilor publice este asigurarea, in mod regulat si continuu, deci in sistem „non-profit” a unor activitati de interes public din domenii diverse ca: social-cultural; aparare nationala si ordine publica; actiuni economice; administratie publica s.a.2. Finantarea institutiilor publice statale


Institutiile publice statale sunt acele institutii care apartin statului si nu colectivitatilor locale, avand legaturi cu bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetul fondurilor speciale.

Institutiile publice statale pot fi finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, partial din aceste bugete si partial din venituri extrabugetare sau integral din venituri extrabugetare.

Finantarea cheltuielilor unor institutii publice, indiferent de subordonare, se asigura atat din bugetul de stat, cat si din bugetele locale, numai in cazurile in care, prin legea bugetara anuala sau prin legi speciale, se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanteaza prin fiecare buget .

Competentele de aprobare a bugetelor institutiilor publice statale difera in functie de modul lor de finantare.

Astfel, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se aproba de catre organul ierarhic al acestora, daca legea nu prevede altfel.

Bugetele institutiilor publice care se finanteaza integral din venituri extrabugetare, se aproba de catre organul de conducere al institutiei publice reprezentative, cu avizul organului ierarhic superior. Ele se prezinta ca anexa la bugetul centralizat al ordonatorului principal de credite.

Soldurile anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare raman la dispozitia acestora, urmand a fi folosite in anul urmator cu aceeasi destinatie.

In cazul celorlalte institutii publice, excedentele rezultate de executia bugetelor se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul central, in limita resurselor primite de la acesta.

Executia bugetelor institutiilor publice se realizeaza prin institutiile teritoriale ale trezoreriei finantelor publice sau bancilor, care, potrivit normelor legale, executa aceste operatiuni prin conventii incheiate cu Ministerul Finantelor.


3. Finantarea institutiilor si serviciilor publice locale


Finantarea cheltuielilor curente si de capital institutiilor si serviciilor publice de interes local se asigura astfel :

a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;

b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;

c) integral, din veniturile proprii.

Institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz, varsa integral veniturile realizate la bugetul din care sunt finantate.


4. Fondurile speciale
Necesitatea unor fonduri importante in anumite ramuri sau activitati economice si sociale, care nu pot fi finantate integral de la bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul asigurarilor sociale de stat a determinat instituirea unor fonduri speciale, cu bugete proprii.

Constituirea unor astfel de fonduri este reglementata prin legi speciale, iar bugetele acestora se aproba prin Legea bugetara anuala, odata cu bugetul de stat, care stabileste categoriile de venituri si cuantumul sumelor ce se alimenteaza, precum si principalele destinatii ale cheltuielilor cu sumele aferente.

Avand in vedere aceleasi necesitati, Legea finantelor publice permite constituirea si in tara noastra de fonduri banesti speciale .

Bugetele acestor fonduri se aproba de catre Parlament prin Legea bugetara anuala, ca anexa la bugetul de stat. Fondurile speciale pot fi constituite numai in cazurile autorizate de lege, care stabileste regimul lor juridic, respectiv modul de constituire si administrare, precum si destinatiile pentru care pot fi utilizate sumele respective.

Aceste fonduri se constituie in afara bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat.

Bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie si se administrea-za in afara bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat, sunt: bugetul fondului pentru asigurarile sociale de sanatate si bugetul asigurarilor de somaj. Aceste bugete se aproba ca anexa la legea bugetului de stat si, respectiv, la legea bugetului asigurarilor sociale de stat .

Bugetul asigurarilor pentru somaj este promovat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei care fundamenteaza anual , pe baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, proiectul de buget. Proiectul este inaintat Ministerului Finantelor Publice care si-l insuseste, cu eventuale modificari, dupa care il inainteaza Guvernului odata cu proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat.

Conform art. 78 din Legea nr. 500/2002 bugetul asigurarilor de somaj este un fond special care se constituie si se administreaza in afara bugetului asigurarilor sociale de stat si se aproba ca anexa la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Reglementarea legala de baza in domeniul contributiilor la bugetul asigurarilor de somaj este Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea fortei de munca.

Contributia de asigurari sociale de somaj platita lunar de contribuabili constituie principalul venit al bugetul asigurarilor pentru somaj, buget constituit in vederea acoperirii necesarului de venituri ale unei persoane aflate temporar in somaj.

In privinta contributiilor pentru asigurarile de somaj, proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 prevede ca angajatorii vor datora o contributie la bugetul asigurarilor de somaj de . In plus, contributia indivuduala va fi tot de 0,5%.

Contributia datorata la bugetul asigurarilor de somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare va fi de 1%.

Contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale va fi de , fiind, astfel, mentinuta la acelati nivel, ca si in 2008.

Fondul pentru asigurarile sociale de sanatate este un fond special care se constituie din contribtia de asigurari sociale de sanatate, suportata de asigurati, de persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat, din subventii de la bugetul de stat, precum si din alte surse – donatii, sponsorizari, dobanzi, potrivit legii.


Administrarea fondului se realizeaza in afara bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat, in conditiile legii, de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita CNAS , si, respectiv, prin Casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv prin Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti. Elaborarea bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate este efectuata de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Proiectul va trebui insusit de Ministerul Finantelor care il va inainta Guvernului odata cu proiectul legii bugetului de stat ca anexa la acesta.

Administrarea si gestionarea acestor fonduri speciale este incredintata, prin legea de constituire, unuia sau mai multor ministere sau alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

Astfel:

Ministerul Transporturilor:- Fondul special al drumurilor publice

- Fondul special al aviatiei civile

Ministerul Sanatatii

- Fondul special pentru sanatate

- Fondul special de asigurari sociale de sanatate

Ministerul Finantelor

- Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale

- Fondul special pentru protejarea asiguratilor

Ministerul Industriei si Comertului

- Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic

Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap

- Fondul special de risc si accident

Autoritatea Nationala pentru Turism

- Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului.

Proiectele bugetelor fondurilor speciale se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite responsabili cu gestionarea fondurilor respective

Elaborarea si executia bugetelor fondurilor speciale se efectueaza potrivit legilor de constituire a acestor fonduri si prevederilor din lege.

Pe masura stabilizarii si restructurarii sectoarelor economice si bugetare, Guvernul analizeaza si propune Parlamentului desfiintarea fondurilor speciale constituite in afara bugetului de stat ori a bugetului asigurarilor sociale de stat sau includerea acestora in bugetele respective.
T. Mosteanu, Buget si trezorerie publica, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1997, p. 152-153.

Art. 64  din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

Art. 62 alin (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

Art.2 pct.28 si art.16 alin.1 din Legea nr.500/2002

Art. 78 alin. (1)  din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

Art. 23 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca.

Elaborarea se face in temeiul normelor metodologice de elaborare a bugetului fondului emise de catre Ministerul Sanatatii (art. 4 pct. 58 H.G. nr. 168/2005).

Art. 78 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }