QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Acreditivul documentar

Acreditivul documentar


Este modalitatea de plata prin care importatorul da dispozitie bancii sale sa achite exportatorului (printr-o alta banca, cea a exporta­torului) contravaloarea marfii, a carei livrare o dovedeste cu documente (docu­mentele de incarcare si expediere: conosament, scrisoare de trasura, scrisoare de transport aerian, recipisa postala; documentele de asigurare; polita de asigurare sau certificatul de asigurare; documentele de receptie; certificatul de receptie calitativa si cantitativa, procesul-verbal de receptie calitativa si cantitativa, buletinul de analiza chimica, documente secundare: factura, autorizatie de export; specificatiile tehnice, certificatul de origine, certificatul de greutate, certificatul fitopatologic, certificatul sanitar-veterinar, certificatul de germinatie, certificatul de agreaj).Acreditivul documentar apare (in raport cu persoanele care intervin in aceas­ta operatie) ca o dispozitie sau o promisiune de plata. Importatorul emite dispozitia de plata pe baza creditului acordat de banca sau a unui depozit propriu, iar exporta­torul este acreditat pe langa banca emitenta, putand beneficia si de un avans.

Acreditivele pot fi de mai multe feluri, in functie de: natura angajamentului; acreditivele revocabile, acreditivele irevocabile; acreditive irevocabile neconfirmate; acreditive irevocabile confirmate; acreditive domiciliate in tara importatorului; acre­ditive domiciliate in tara exportatorului; acreditive domiciliate intr-o terta tara; acre­ditive transferabile; acreditive ne transferabile; acreditive utilizabile total sau partial; acreditive pentru livrari esalonate.

Cateva cuvinte despre fiecare dintre aceste feluri de acreditive.

Acreditivul revocabil poate fi modificat sau anulat in orice moment al pe­rioadei de valabilitate (ele nefiind conditionate de avizarea beneficiarului). Banca ordonatoare are doar obligatia de a rambursa sumele care au fost platite, acceptate sau negociate, inainte de primirea avizului.

Acest tip de acreditiv este folosit atunci cand beneficiarul are incredere in ordonator. De regula, acest tip de acreditiv este evitat sau chiar interzis.

Acreditivul irevocabil nu poate fi modificat sau anulat decat cu acordul tutu­ror partilor interesate. El reprezinta un angajament de plata ferm al bancii emitente, in raport cu modul de utilizare a creditului, banca are obligatia fie de a plati sau de a face sa se plateasca suma prevazuta, fie de a accepta cambii si de a cum­para sau negocia cambii trase de beneficiar.

Acreditivul irevocabil neconfirmat se deschide la banca importatorului si se avizeaza beneficiarului prin intermediul altei banci, care insa nu-si asuma nici un angajament (banca intermediara neconfirmand acreditivul nu are nici o obligatie, raportul juridic stabilindu-se numai intre banca importatorului si beneficiar).

Acreditivul irevocabil confirmat se deschide la banca importatorului si se confirma de banca notificatoare (la acest tip de acreditiv se recurge atunci cand be­neficiarul nu are incredere in banca ordonatoare, prin confirmare banca intermedi­ara angajandu-se alaturi de banca ce a deschis acreditivul), in astfel de cazuri, intre cele doua banci (emitenta si notificatoare) se creeaza un raport juridic distinct, asa incat, daca nu sunt indeplinite obligatiile catre beneficiar, banca notificatoare se sub­stituie bancii emitente.

Acreditivul domiciliat in tara importatorului este un tip de acreditiv prin care exportatorul incaseaza contravaloarea marfii pe care a livrat-o (numai dupa pri­mirea documentelor de expeditie de catre banca straina si verificarea lor).

Datorita circuitului documentelor, pe care acest tip de acreditiv il implica, be­neficiarul isi incaseaza drepturile cu intarziere, dar el poate evita acest dezavantaj prin negocierea cambiei trasa asupra importatorului.

Acreditivul domiciliat intr-o tara terta se notifica sau, dupa caz, se confirma beneficiarului de o banca din tara sa.

In cazul cand beneficiarul nu obtine domicilierea in tara sa, el poate cere ca acreditivul sa fie deschis intr-o tara terta.

Daca nu exista vreo intelegere intre parti, comisionul bancar se suporta de im­portator.Acreditivul transferabil este acel tip de acreditiv care poate fi cedat de catre beneficiar unui alt exportator sau unei alte banci (clauza de transfer trebuie preva­zuta in acreditiv in mod expres).

Acreditivul netransferabil este cel potrivit caruia se plateste numai benefi­ciarului in favoarea caruia a fost deschis.

Acreditivul utilizabil total sau partial se achita in transe proportionale cu volumul livrarilor (in cazul livrarilor partiale, in acreditiv trebuie indicat pretul unitar pentru a se controla valoarea facturilor. Daca pretul nu este indicat, banca va plati potrivit indicatiilor cuprinse in facturi.

Acreditivul pentru vanzari esalonate este acel acreditiv in care se prevede ca expedierea marfii se face in transe repartizate in timp (livrarile in transe se deose­besc de livrarile partiale prin aceea ca pentru fiecare transa se stabileste cantitatea marfii si termenul de predare, de asemenea, acreditivul se deschide pentru valoarea totala a marfii). Transele nelivrate in termen nu pot fi reportate, ele socotindu-se ca neexecutate.

Acreditivul revolving reprezinta un fel de acreditiv care imbina interesele ambelor parti (importatorul evita imobilizarea fondurilor pe perioada executarii con­tractului, iar exportatorul isi asigura desfacerea integrala a produselor tranzactio­nale).

Scrisoarea de credit comerciala reprezinta cea de-a doua forma a creditului documentar, alaturi de "acreditivul documentar'. Ea este acea modalitate de plata prin care o banca se obliga sa onoreze, prin achitarea sau acceptare, cambiile trase de beneficiar, cu conditia prezentarii in termen a documentelor de expeditie con­venite.

Scrisoarea de credit comerciala se emite de banca, la ordinul importatorului si se adreseaza beneficiarului care poate trage asupra bancii cambii la vedere sau la termen.

Scrisoarea de credit comerciala prezinta avantajul, ca nu trebuie sa se blo­cheze suma necesara platii, dar in schimb, exportatorul nu poate incasa contrava­loarea marfii decat in momentul onorarii cambiilor.

Scrisoarea de credit comerciala (care reprezinta, deopotriva, o modalitate de plata si un titlu de credit) putand fi negociata (cambiile putand fi negociate), este ire­vocabila. Ea se utilizeaza prin cambii trase asupra bancii emitente (sta la baza cam­biilor emise si negociate de exportator la banca locala).
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }