QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Analiza fluxurilor de numerar in perspectiva evaluarii intreprinderiiANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR IN PERSPECTIVA EVALUARII INTREPRINDERIIPentru evaluarea unei intreprinderii sau a unui proiect de investitii finantele manageriale utilizeaza indicatorul cash – flow disponibil (CFD)

CFD reprezinta fluxul de numerar ramas la dispozitia unitatii pentru remunerarea investitorilor de capital respectiv actionarilor si creditorilor.

Pentru estimarea fluxului de numerar se tine seama de provenienta fondurilor atrase si de alocarea fluxurilor de numerar necesare continuitatii si dezvoltarii societatii.

Estimarea CFD se face in cascada calculandu-se:cash-flow-ul din activitatea de exploatare:

reprezinta totalitatea fluxurilor de numerar ce sunt la dispozitia intreprinderii pentru:

autofinantarea activitatii sale

remunerarea investitorilor (actionari si creditori)

formula de calcul este:

CFD = RE + amortizare – impozit pe profit

RE = rentabilitatea economica

RE = rezultatul din exploatare

cash-flow-ul de gestiune:

reprezinta fluxul de numerar degajat de intreaga activitate de gestiune a intreprinderii pentru remunerarea tuturor celor implicati in finantarea acesteia.

formula de calcul este:

CFgest = PN + dobanda + amortizarea

PN = profitul net

cash-flow-ul disponibil:

reprezinta fluxul net de numerar care se distribuie actionarilor si creditorilor ca remunerare a investitiilor de capital facute de acestia, de intreprindere, dupa ce au fost acoperite necesitatile de crestere economica a firmei (investitii + mentinerea capacitatilor de productie existente)

formula de calcul este:

CFD = CFgest – IMO – ACRnete

IMO = variatia imobilizarilor

ΔACR = variatia activelor circulante nete

CFD disponibil pozitiv indica atragerea de noi resurse de la actionari sau creditori pentru finantarea activitatilor intreprinderii

CFD negativ arata serioase probleme de gestiune sau de eficienta a activitatilor intreprinderiiDaca evaluarea intreprinderii se face separat din perspectiva actionarilor sau creditorilor se calculeaza CFD pe cele doua destinatii si anume:

a)     CFD ce revine actionarilor calculat dupa relatia:

CFDact = dividende – CPR

CPR = variatia marimii capitalurilor proprii ca rezultat al majorarii sau micsorarii capitalului social

b)     CFD ce revine creditorilor calculat dupa relatia:

CFcred = Dobanda – datorii financiare

datorii fin = variatia marimii datoriilor financiare contractate de intreprindere cu tertii


CFD al intreprinderii:

CFD = CFDact + CFDcred


Din perspectiva unui actionar valoarea actuala a capitalului investit se determina dupa relatia:


Vo (CPR)


Vo = valoarea actuala a capitalurilor proprii

CFDact = marimea cash-flow-lui estimat a fi alocat actionarilor

CPR1 = valoarea capitalului propriu la sfarsitul exercitiului financiar

Kc = costul de oportunitate aferent capitalurilor investite la acelasi nivel de risc.

Din perspectiva unui creditor valoarea actuala a capitalului investit se determina astfel:


Vo (Dat fin)


Vo (dat fin) = valoarea actuala a datoriilor financiare contractate de intreprindere

CFDcred = marimea cash-flow-lui disponibil estimat ce urmeaza a fi alocat creditorilor

Kd = costul de oportunitate aferent capitalurilor investite la acelasi nivel de risc

Dat fin1 = valoarea datoriilor la sfarsitul exercitiului financiar


Analiza fluxurilor de numerar poate fi folosita:

De manager pentru o mai buna gestionare a activelor intreprinderii

De investitori pentru estimarea valorii investitiilor facute de acestia in intreprinderea respectiva
Exemplu

O intreprindere prezinta urmatorul bilant:


ActivPasivImobilizari

Stocuri

Clienti

DisponibilitatiCapital propriu

Datorii financiare

Datorii de exploatare

Credite de trezorerie

TotalTotal
Din contul de profit si pierdere (mil. lei)

CA – 2000

Cheltuieli monetare de exploatare – 1500

Cheltuieli cu amortizarea – 100

Se cunosc si alte informatii:

Cota de impozit pe profit – 25%

Rata de dobanda la credite – 50%

Profitul net distribuit actionarilor prin dividende

Sa se determine CFexpl, CFgest, CFDact, CFDcred, CFD intreprindere.


RE = CA – chelt. expl. – chelt. amortiz.

= 2000 – 1500 – 100 = 400 mil. lei

dobanda = 300 + 200 = 500 x 50% = 250 mil. lei

impozit pe profit = 400 – 250 = 150 x 25% = 37,5 mil. lei

profit net = 400 – 250 – 37,5 = 112,5 mil. lei

CFexpl = 400 – 37,5 + 100 = 462,5 mil. lei

CFgest = 112,5+250+100 = 462,5 mil. lei

IMO = IMO1 – IMOo + AMO = 500 – 500 +100 = 100 mil. lei

ΔACR = ACR1 – ACRo = (300 + 400 +200 – 250) – (200 + 200 + 150 – 250) = 350 mil. lei

Δdob = 200 – 150 = 50 mil. lei

CFD = CFgest – AMO - ACR = 462,5 – 100 – 350 = 12,5 mil. lei

CFDact = 112,5 – 100 = 12,5 mil. lei

CFDcred = 250 – 250 = 0

CFD = 12,5 – 0 = 12,5 mil. lei

Ca rezultat al cresterii datoriilor intreprinderii catre creditori cu inca 250 mil. lei desi acestia primesc din partea firmei dobanda de 250 mil. lei, fluxul total de numerar ce remunereaza creditorii in anul de analiza (2005) este 0. astfel intreprinderea va trebui sa depuna eforturi mai mari in viitor pentru remunerarea investitiilor facute de creditori in activitatea intreprinderii.
Diagnosticul rentabilitatii si al riscului

intreprinderii


Diagnosticul rentabilitatii.

Calcularea rentabilitatii unei intreprinderi presupune sa calculam rentabilitatea cu care au fost investite capitalurile atrase de la diversi investitori.

Principalele categorii de investitori:

Proprietarii (actionarii)

Creditorii (bancile, alte institutii financiare)

Functie de aceasta se calculeaza trei tipuri de rate de rentabilitate:

rata de rentabilitate a capitalurilor investite de proprietari (actionari)

aceasta rata de rentabilitate este definita ca fiind rentabilitatea financiara a intreprinderii;

se calculeaza dupa relatia:


Rf =


pe baza acestei rate actionarii iau decizia de a investi sau de a se retrage din afacere.

la determinarea profitului net se porneste de la rezultatul curent din care este dedus impozitul pe profit.

capitalurile puse la dispozitie de proprietari sunt cele inregistrate in contabilitate la rubrica „capitaluri proprii” si cuprind:capitalul social

prime legate de capital

rezerve din reevaluare

rezerve

rezultat reportat

rezultat curent

mai pot fi asimilate capitalurilor proprii si provizioanele pentru riscuri si cheltuieli care atat timp cat nu sunt alocate ele sunt utilizate de proprietari pentru finantarea intreprinderii

Pentru calcularea rentabilitatii financiare este recomandabil ca reportarea profitului se faca la media capitalurilor investite de proprietari calculata ca medie aritmetica a capitalurilor existente la inceputul si sfarsitul exercitiului financiar (aceasta daca variatia capitalurilor este foarte mare).


rata de rentabilitate a capitalurilor investite de creditori (Rd)

relatia de calcul este:


Rd

cheltuielile privind dobanzile reprezinta remunerarea capitalului imprumutat se preiau din contul de profit si pierdere

datoriile financiare reprezinta creditele contractate de intreprindere mai mari de 1 an care se estimeaza ca o medie a acestei datorii la inceputul si sfarsitul exercitiului financiar.

Din perspectiva intreprinderii acest raport reprezinta rata de dobanda medie platita de intreprindere la creditele contractate.

rata de rentabilitate globala a ansamblului de capitaluri investite de intreprindere (Re)

rata de rentabilitate este intalnita sub denumirea de rentabilitate economica

relatia de calcul este:


Re


Sau

Re


rezultatul net reprezinta profiturile ce revin investitorilor de capital sub forma de profit net pentru proprietari (actionari) si de dobanzi pentru creditori

capitalurile atrase evidentiate in pasivul bilantului sunt formate din capitaluri proprii si creditele cu scadenta mai mare de 1 an

in cadru formulei de calcul a rentabilitatii economice activul economic este contrapartida din activul bilantului a resurselor atrase prezentate in bilant si reprezinta ansamblul activelor finantate pe seama acestor resurse respectiv activele imobilizate nete la care se adauga activele circulante nete.

AE = CPR + Dat fin

Sau

= IMO nete +ACR nete

IMO net – valoarea activelor imobilizate – amortizarea

ACR nete – active circulante – datorii curente

rentabilitatea economica reprezinta ansamblul capitalurilor investite de actionari si creditori

pornind de la aceasta relatie rentabilitatea economica poate fi calculata ca o medie ponderata a rentabilitatii capitalurilor proprii (rentabilitatea financiara) si a celor imprumutate (rata dobanzii)

procentele reprezinta proportia fiecarui tip de capital in totalul capitalurilor atrase.

relatia de calcul este:


Re

legatura existenta intre rentabilitatea economica, rata dobanzii medii, creditele contractate si rentabilitatea financiara este data de analiza efectului de levier

relatia de calcul este urmatoarea:


Rf


raportul Datorii financiare/ CPR este denumit in literatura de specialitate levier

produsul (Re – Rd )Datorii fin/CPR reprezinta efectul de levier

nivelul efectului de levier influenteaza in mod direct marimea rentabilitatii financiare:

Daca efectul de levier este pozitiv Rf > Re

Daca efectul de levier este negativ Rf < Re

problema centrala a levierului financiar este aceea ca, intreprinderea care reuseste sa atraga resurse de la creditorii sai la o rata de dobanda mai mica decat rentabilitatea activitatii sale de exploatare va obtine un castig, prin aceasta politica de finantare majorand nivelul rentabilitatii firmei


Ex:            Re = 40%

Rd = 35% castig 5%

Rf = 45% 40%+5%

marimea absoluta a castigului va depinde si de volumul creditelor ce poate fi atras si investit in intreprindere, adica de gradul de indatorare

acestei oportunitati i se asociaza si un risc si anume riscul indatorarii intreprinderii care in conditiile unei gestiuni proaste a intreprinderii ii va sanctiona in primul rand pe acestia.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }