QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Activele cooperativelor de creditACTIVELE COOPERATIVELOR DE CREDIT


Operatiile active ale unei cooperative de credit sunt acelea prin care cooperativa de credit isi angajeaza resursele in vederea realizarii functiunilor sale statutare si obtinerii de profit.

Principalele posturi de activ sunt

numerar in caserie

plasamente interbancare ( inclusiv la casa centrala si B.N.R. )credite acordate

creante documentare

investitii de portofoliu - titluri de stat

rezerva minima obligatorie


I.   Numerarul din caserie reprezinta soldul casei de circulatie al cooperativei de credit.


II.     Plasamentele interbancare constau in depozite ale cooperativei de credit plasate la alte cooperative de credit, la casa centrala a cooperativei de credit, la banci comerciale - la vedere si la termen - precum si la Banca Nationala. Incepand cu anul 1997, BNR, in virtutea politicii sale de macrostabilizare, care presupune si dimensionarea corecta a masei monetare pe piata, a luat masura de a atrage disponibilitatile in lei de pe piata sub forma depozitelor la vedere si la termen pentru care a bonificat dobanzi atractive.III.   Creditele acordate constituie componenta de baza a activelor unei cooperative de credit, atat ca marime absoluta cat si relativa in cadrul produselor specifice puse la dispozitia clientelei. Activitatea de creditare este supusa permanent unor presiuni decizionale, materializandu-se in final in optiuni pe termen mediu cuprinse in strategia cooperativei de credit, directii si obiective pe termen scurt pentru anul respectiv, dar si in actiuni operative. Creditele reprezinta sursa principala de venituri a cooperativei de credit si calea cea mai eficienta de utilizare a resurselor proprii si atrase de cooperativa de credit. Totodata acestea reprezinta si principala sursa de risc.


Principalele elemente ale creditului sunt:

schimbul de timp

subiectii raportului de creditare ( debitor / creditor )

promisiunea de rambursare

scadenta - momentul rambursarii

dobanda - pretul creditului

Raportul de credit se desfasoara pe doua planuri si anume

cel al procesului de mobilizare a capitalurilor disponibile

cel al procesului de distribuire a capitalurilor

Creditul bancar este operatiunea prin care cel imprumutat ( debitorul ) ia in stapanire imediata resurse ( bani ) in scopul unei promisiuni - angajament de rambursare viitoare, insotite de plata unei dobanzi ce remunereaza cooperativa de credit.

Principalele trasaturi ale creditului acordat de cooperativa de credit sunt:

Subiectele raportului de credit sunt creditorul ( cooperativa de credit ) si debitorul ( populatia, agentii economici si statul )

Promisiunea ( angajamentul ) de rambursare

Riscurile probabile generate care pot fi :

riscul de rambursare ce consta in intarzierea platii, fie in incapacitatea de plata a debitorului

riscul de imobilizare care survine la cooperativa de credit sau la detinatorul de depozite din cauza unei gestiuni nereusite a creditelor acordate

Termenul de rambursare care poate fi :

24 de ore - pe pietele monetare ( operatiuni overnight )

pe termen scurt, mijlociu si lung.

Dobanda reprezinta pretul creditului - se stabileste in conventia de credit si este negociabila

Tranzactia reprezinta in fapt operatiunea de acordare a creditului.

Consemnarea si transferabilitatea. Acordurile de credit sunt consemnate prin inscrisuri , instrumente de credit. Prin intermediul transferului instrumentului de credit se realizeaza cesiunea de creanta, care reprezinta dreptul de a incasa suma inscrisa in instrumentul de creditare, precum si veniturile accesorii.

In conditiile unui sistem economic inchegat, organizat, creditul poate prezenta urmatoarele avantaje:

sporeste puterea de actiune productiva a capitalului

asigura o elesticitate mai mare in economie

participa la cresterea gradului de centralizare si concentrare a capitalului

reprezinta un factor al cresterii economice

favorizeaza concurenta

asigura stabilitatea preturilor

contribuie la sporirea vitezei de rotatie a banilor

regleaza rata dobanzii, stavilind fenomenul de inflatie

promoveaza relatiile economice internatoinale

asigura finantarea deficitului bugetar al statului.

Folosirea abuziva a creditului poate determina dezechilibre structurale in economie, generand o exacerbare a operatiunilor speculative, o crestere a capitalului fictiv precum si alte riscuri cu consecinte negative pe plan economic, social si politic.

Totodata , intr-un mediu economic instabil, functiile sale de baza un sunt realizate.

Conditiile functionarii si dezvoltarii creditului sunt:

de ordin juridic, legal bine pus la punct

de ordin institutional

de ordin social - politic

de ordin economic

de ordin psihologic ( stiind impactul pe care-l are politica creditului si a dobinzii asupra agentilor economici si a populatiei )

Resursele de creditare sunt formate din

Resurse proprii care sunt formate din capitalul subscris de asociati, beneficiile distribuite si inglobate in diferite fonduri de rezerva si de risc.

Resurse atrase ( capitalul de imprumut ) care reprezinta fondurile pe care populatia le incredinteaza cooperativei de credit sub forma de depozite ( la vedere si la termen) constituind principalele fonduri care alimenteaza operatiunile de credit ale cooperativei de credit.

Creditele cooperativelor de credit se pot clasifica dupa cum urmeaza:

In functie de perioada de acordare:

credite pe termen scurt ( sub 1 an )

credite pe termen mediu ( intre 1 - 5 ani )

credite pe termen lung

Dupa debitorul cooperativei de credit:

credite acordate persoanelor fizice sub forma de :credite pentru constructii de locuinte, pe termen lung, cu garantii ipotecare; credite pentru cumparari de automobile; credite pentru studii; liniile de credit pentru cartile de credit.

Credite acordate persoanelor juridice - agenti economici sub forma de : avans in cont curent , linii de credit confirmate , credite speciale , credite pe stoc.

In functie de destinatie:

credite productive: pentru activitatea curenta, pentru investitii.

Credite de consum, pe termen scurt sau mediu

In functie de calitatea lor

credite performante

credite nerambursate la scadenta

Activitatea de angajare si acordare a creditelor si cea de asumare a riscurilor se bazeaza pe resursele proprii si atrase ale cooperativei de credit. Elementele de analiza care stau la baza asumarii de catre cooperativa de credit a unor angajamente sunt:

incadrarea in strategia generala a cooperativei de  credit

situatia concreta a fiecarui client lichiditatea, bonitatea , solvabilitatea , rentabilitatea si pozitia pe piata

descentralizarea treptata a activitatii de asumare de angajamente si de derulare a operatiunilor de  creditare.

Derularea operatiunilor legate de angajamentele asumate presupune alocarea unor sume importante pentru constituirea provizioanelor de risc.

Creditele de trezorerie :

Prin credit de trezorerie intelegem un credit pe termen scurt ( mai mic de 1 an ) avand drept scop acoperirea necesitatilor monetare legate de ciclul de fabricatie si comercializare . Exista doua forme ale creditului de trezorerie :

a). Avansurile in cont curent se acorda de catre cooperativa de credit prin plata CEC-urilor emise de titularii de cont si in cazul in care acestia un au disponibilitati in cadrul unei limite convenite, confirmate ( overdraft ). Cand se urmareste recreditarea pentru creditele de refinantare, cooperativa de credit solicita beneficiarului bilete la ordin spre scontare.

b). Creditele specializate . Aceste credite destinate acoperirii unei serii legate de desfasurarea productiei cum ar fi :

- credite de campanie

- creditele pentru stocuri

- creditele pentru prefinantare


IV. Investitii de portofoliu - titluri de stat

Prin portofoliu intelegem totalitatea titlurilor de valoare ce apartin unei persoane fizice si/sau juridice . Titlurile de stat sunt formate din obligatiuni , bonuri de tezaur , certificate de trezorerie, alte titluri de credit.

Datoria publica interna este finantata conform legislatiei in vigoare, respectiv Legea nr.91/1993, a datoriei publice ; O.G. nr.66 / 1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului : O.G. nr. 36/1995 privind perfectionarea reglementarilor referitoare la datoria publica ; Legea anuala bugetara si Conventia nr. 20169 1994 incheiata intre Ministerul Finantelor si B.N.R.

Contractarea imprumuturilor de stat se realizeaza prin intermediul emisiunii de titluri de stat.


V. Rezerva minima obligatorie.

Organizatiile cooperatiste de credit trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii , in conditiile stabilite prin reglementarile emise de BNR in acest scop.

Rezervele minime obligatorii sunt stabilite de catre autoritatea monetara si repreervele minime obligatorii sunt stabilite de catre autoritatea monetara si reprezinta un cost suplimentar de risc pentru cooperativele de credit. Aceasta caracteristica este determinata de faptul ca Banca Nationala stabileste rezerva minima obligatorie in functie de obiectivele politicii sale de control al masei monetare. Potrivit art.1. din Legea 58 / 1998 "bancile trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii in lei si in valuta in conturi deschise la BNR. ". Regulamentul BNR nr. 4/1998 a stabilit regimul rezervelor minime obligatorii, precum ;i calculul ;i modul de fundamentare a acestora.

Baza de calcul a rezervei minime obligatorii se constituie din mijloacele banesti in lei si in valuta reprezentand obligatii ale cooperativei fata de persoane fizice si juridice, sub forma de surse atrase, imprumutate, datorii si alte obligatii. Se excepteaza mijloacele banesti

atrase de la institutiile financiare care la randul lor, constituie rezerve minime obligatorii

atrase de la institutiile financiare externe , daca au o scadenta mai mare de 12 luni de la finele perioadei de aplicare

care intra in contul curent general al Trezoreriei statului.

Rezerva minima obligatorie este constituita in scopul asigurarii politicii centrale legate de restrangerea creditului si asigurarea lichiditatii minime cooperativelor de credit.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }