QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Publicitatea imobiliara. Noile carti funciare reglementate de Legea nr. 7/1996, republicata. Principiile noilor carti funciare.
Publicitatea imobiliara. Noile carti funciare reglementate de Legea nr. 7/1996, republicata. Principiile noilor carti funciare.

In legatura cu inscrierile care se fac in cartea funciara, pot fi exercitate doua actiuni: actiunea in prestatie tabulara si actiunea in rectificarea inscrierilor in cartea funciara. Actiunea in prestatie tabulara-cel care s-a obligat la constituirea, transmiterea sau modificarea unui drept real imobiliar este obligat sa predea inscrisurile necesare pentru intabularea dreptului in cartea funciara, iar daca este vorba de stingerea unui asemenea drept, sa predea actele necesare pentru radierea lui din cartea funciara. In cazul in care se refuza sa-si indeplineasca aceasta obligatie, persoana indreptatita se putea adresa instantei de judecata, pentru ca aceasta sa dispuna, prin hotarare, intabularea sau radierea dreptului real. Hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila inlocuia inscrisurile necesare pentru intabularea sau radierea dreptului. Actiunea in prestatie tabulara putea fi intentata impotriva celui care a consimtit la constituirea, transmiterea sau stingerea dreptului real respectiv, precum si impotriva tertului subdobanditor inscris in cartea funciara, daca erau indeplinite urmatoarele trei conditii: cel care cere prestatia tabulara sa fi fost in posesia imobilului la data cand tertul subdobanditor a contractat; actul juridic cu data certa, in temeiul caruia se cere  prestatia tabulara, sa fie incheiat anterior actului pe baza caruia tertul si-a inscris dreptul in cartea funciara; tertul sa fi dobandit dreptul cu titlul gratuit sau sa fi fost de rea-credinta. In cazul in care tertul a dobandit cu buna-credinta si pe baza unui act cu titlu oneros, actiunea in prestatie tabulara se respinge. Actiunea in prestatie tabulara nu se confunda cu actiunea in executarea unui antecontract de vanzare-cumparare. Actiunea in retificare inscrierilor in cartea funciara .Daca exista neconcordante intre starea tabulara si realitate, acestea pot fi inlaturate prin actiunea in rectificare-Rectificarea intabularii si a inscrierii provizorii-se cere de orice persoana interesata in urmatoarele cazuri: daca inscrierea sau titlul pe baza caruia s-a facut nu au fost valabile; daca prin isncriere, dreptul a fost gresit calificat; daca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea. In urma admiterii actiunii, operatiunea rectificarii se face, la cerere, in temeiul hotararii judecatoresti ramase definitive si irevocabile. Actiunea in rectificare poate fi introdusa impotriva celui in favoarea caruia s-a facut inscrierea respectiva, precum si impotriva succesorilor sai, indiferent daca este vorba de un succesor universal sau cu titlu particular. In legatura cu prescriptia acestei actiuni se prevede: actiunea in rectificare este imprescriptibila, sub rezerva prescriptiei actiunii de fond, atunci cand este introdusa fata de dobanditorul nemijlocit, precum si fata de tertul care a dobandit cu rea-credinta dreptul inscris in favoarea sa; actiunea in rectificare poate fi introdusa in termen de 10 ani, fata de tertul dobanditor cu titlu gratuit, de buna-credinta, care incepe sa curga de la data inregistrarii cererii de inscriere a acestuia; impotriva tertului dobanditor cu titlu oneros, de buna-credinta, actiunea in rectificare poate fi introdusa numai cand titlul este valabil sau dreptul a fost gresit calificat, in urmatoarele termene: sase luni de la data comunicarii catre cel indrituit a incheierii prin care s-a dispus inscrierea ce face obiectul actiunii in rectificare; trei ani de la data inregistrarii cererii de inscriere a dreptului a carei rectificare se solicita prin actiune. Rectificarea notarii se poate cere in urmatoarele cazuri: gresita calificare a dreptului personal, faptului sau raportului juridic notat; daca nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului personal, faptului sau raportului juridic notat sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut notarea; daca notarea, indiferent din ce cauza, a incetat sa mai fie exacta sau in conformitate cu realitatea. Actiunea in rectificarea notarii este imprescriptibila. Inscrierile sunt de trei feluri: intabularea; inscrierea provizorie; notarea .Intabularea este inscrierea prin care se transmite, constituie sau stinge un drept real cu titlu definitiv de la data inregistrarii cererii de inscriere. Intabularea este o inscriere definitiva, fara sa fie nevoie de vreo justificare ulterioara. Ea are efect constitutiv de drepturi. Intabularea se face pe baza actului juridic caruia se cere inscrierea, a unei hotarari judecatoresti definitive sau a unui act administrativ individual. Actul juridic trebuie dovedit prin inscris original. Dovada hotararii judecatoresti si a actului administrativ individual se face prin copii legalizate. Inscrierea provizorie este inscrierea prin care se stramuta, constituie, modifica sau stinge un drept real sub conditia si in masura justificarii sale ulterioare. Ea se numeste inscriere provizorie sau intabulare imperfecta. Inscrierea provizorie are loc atunci cand inscrisul original nu indeplineste cerintele speciale prevazute de lege pentru intabulare sau in cazul in care inscrierea este ceruta in temeiul unei hotarari judecatoresti supusa apelului sau recursului. Daca inscrierea provizorie este justificata, in sensul ca inscrisul original indeplineste ulterior cerintele prevazute pentru intabulare sau hotararea judecatoreasca devine irevocabila, ea se transforma intr-o intabulare perfecta. Justificarea inscrierii se noteaza in cartea funciara. Notarea este acea inscriere care are ca obiect mentionarea in cartea funciara a unor drepturi personale, fapte sau raporturi juridice strans legate de drepturile tabulare pentru a le face opozabile tertelor persoane. Principiul publicitatii integrale a drepturilor reale si a opozabilitatii insrierilor in carte funciara-art.27 al.1-inscrierile in carte funciara isi vor produce efectele de opozabilitate fata de terti de la data inregistrarii cererilor. Integralitatea inscrierii drepturilor reale imobiliare se realizeaza in doua scopuri diferite: drepturile dobandite intre parti ca neopozabile se inscriu in vederea opozabilitatii fata de terti, iar drepturile dobandite ca opozabile tertilor se inscriu pentru ca titularii lor sa le poata transmite. Principiul relativitatii inseamna ca inscrierile se pot face in principiu numai cu acordul titularului. Inscrierea unui drept in carte funciara se poate face numai impotriva celui care la inregistrarea cererii este inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta sau impotriva celuia care inainte de a fi inscris si-a grevat dreptul daca ambele inscrieri se cer deodata. Principiul legalitatii-legalitatea formala inseamna ca registratorul de carte funciara poate sa incuviinteze numai inscrierea actelor si faptelor juridice permise de lege care indeplinesc urmatoarele conditii: este incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, indica numele partilor, individualizeaza imobilul printr-un indicator unic, este insotit de o traducere legalizata daca actul nu este intocmit in limba romana, este insotit de o copie a extrasului de carte funciara. Principiul disponibilitatii-orice insriere se poate face numai la cererea persoanei indreptatite sau a reprezentatului acestuia. Principiul prioritatii-inscrierile in carte funciara devin opozabile fata de terti de la data inregistrarii cererii de inscriere. Exceptii: cazul drepturilor reale care sunt opozabile fara inscriere in cartea funciara. Principiul fortei probante a inscrierilor de drepturi reale: daca in cartea funciara s-a inscris un drept real in folosul unei persoane se prezuma ca dreptul exista, daca un drept s-a radiat din carte funciara se prezuma ca acel drept nu exista.
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }