QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Mostenirea vacanta
Mostenirea vacanta

„Daca nu sunt mostenitori legali sau testamentari, mostenirea este vacanta.

Daca prin legat s-a atribuit numai o parte a mostenirii si nu exista mostenitori legali ori vocatia acestora a fost restransa ca efect al testamentului lasat de defunct, partea din mostenire ramasa neatribuita este vacanta” prevede art. 1135 C.civ.

Vocatia succesorala concreta a statului poate deci coexista cu drepturile legatarilor cu titlu particular si cu drepturile legatarilor cu titlu universal, in cazul in care aceste legate nu epuizeaza intreaga masa succesorala.

Ea poate coexista si cu drepturile mostenitorilor legali rezervatari dezmosteniti; comuna, orasul sau dupa caz, municipiul de la locul deschiderii mostenirii, urmand sa culeaga in acest caz cotitatea disponibila.
Rezulta prin urmare ca sintagma folosita de art. 1135 alin. (1) C.civ. „Daca nu sunt mostenitori legali sau testamentari“ trebuie interpretata nu numai ca lipsa totala, ci si ca lipsa partiala, iar prin „lipsa“ urmeaza sa intelegem nu numai lipsa fizica a mostenitorilor, ci si lipsa lor juridica (renuntatori, nedemni, exheredati)

Mostenirile vacante revin comunei, orasului sau, dupa caz, municipiului de la locul deschiderii mostenirii si intra in domeniul lor privat. Este considerata nescrisa orice dispozitie testamentara care, fara a stipula transmiterea bunurilor mostenirii, urmareste sa inlature aceasta regula.

Unitatile administrativ-teritoriale mentionate mai sus dobandesc mostenirea vacanta in calitate de mostenitor legal (jure hereditatis).

In sprijinul acestei opinii, impartasita unanim de practica judiciara si de doctrina, mentionam atat argumentul ca orasul, comuna sau municipiul, culege, dupa caz, mostenirea in temeiul certificatului de vacanta succesorala, cat si faptul ca aceste unitati administrativ-teritoriale, ca orice mostenitor, dobandesc succesiunea privita ca o universalitate, adica atat activul, cat si pasivul ei.

In cazul in care exista indicii ca mostenirea urmeaza a fi declarata vacanta, notarul incunostinteaza organul care reprezinta comuna, orasul sau, dupa caz, municipiul, iar acest organ are obligatia sa incredinteze, de indata administrarea provizorie a bunurilor din patrimoniul succesoral unui curator special desemnat.

Daca in termen de un an si 6 luni de la deschiderea mostenirii nu s-a infatisat niciun succesibil, notarul, la cererea oricarei persoane interesate, ii va soma pe toti succesibilii, printr-o publicatie facuta la locul deschiderii mostenirii, la locul unde se afla imobilele din patrimoniul succesoral, precum si intr-un ziar de larga circulatie, pe cheltuiala mostenirii, sa se infatiseze la biroul sau in termen de cel mult doua luni de la publicare.

Daca niciun succesibil nu se prezinta in termenul fixat in publicatie, notarul va constata ca mostenirea este vacanta (art. 1137 C.civ. si art. 85 Legea 36/1995 si notarilor publici).

Comuna, orasul sau, dupa caz, municipiul intra in stapanirea mostenirii de indata ce toti succesibilii cunoscuti au renuntat la mostenire ori, la implinirea termenului de optiune succesorala, daca niciun mostenitor nu este cunoscut.

Mostenirea se dobandeste retroactiv de la data deschiderii sale, certificatul de vacanta succesorala avand caracter declarativ si nu constitutiv de drepturi.

Daca, desi s-a constatat vacanta mostenirii, exista mostenitori, atunci acestia pot exercita petitia de ereditare impotriva comunei, orasului sau, dupa caz, municipiului.

Cu alte cuvinte, dupa eliberarea certificatului de vacanta a mostenirii, cei care au pretentie la mostenire si care au fost prejudiciati prin emiterea lui trebuie sa ceara in justitie anularea lui si stabilirea drepturilor lor in conditiile dreptului comun, dupa care, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, sa solicite eliberarea noului certificat de mostenitor.

Daca comuna, orasul sau municipiul este legatar testamentar si mostenirea nu este vacanta, li se va elibera un certificat de mostenitor si nu un certificat de vacanta succesorala.

Restrangerea raspun­derii in limitele activului succe­soral nu este conditionata de intocmirea inventarului bunurilor succesorale.

De fapt, spre deosebire de ceilalti mostenitori, in cazul mostenirii vacante nu exista un drept de optiune succesorala cu privire la mostenirea vacanta pentru ca, daca s-ar renunta la mostenirea vacanta, tot statul ar culege bunurile din succesiune ca bunuri fara stapan.

Neexistand un drept de optiune succesorala, nu este aplicabil nici termenul de un an pentru exercitarea acestui drept. In consecinta, eliberarea certificatului de vacanta succesorala poate fi solicitata nelimitat in timp.

Comuna, orasul sau, dupa caz, municipiul nu sunt mostenitori sezinari. Ele vor trebui sa ceara punerea in posesie prin eliberarea de catre notarul public a certifica­tului de vacanta succesorala.

Certificatul de vacanta succesorala este si instrumentul probatoriu al calitatii procesuale active sau pasive a acestor unitati in procesele in care fie ar realiza activul succesoral, fie ar fi chemate sa raspunda de datoriile si sarcinile succesiunii.

Teste grila:


1) Mostenirea este vacanta:

a) numai daca nu exista rude de grad succesibil, sot supravietuitor sau legatari;

b) cand nu exista mostenitori legali, dar exista legatari cu titlu particu­lar;

c) cand nu exista mostenitori legali, dar exista legatari cu titlu universal, in cazurile in care aceste legate nu epuizeaza intreaga masa succesorala.


2) Comuna, orasul sau dupa caz, municipiul, in cazul mostenirii vacante:

a) nu au drept de optiune succesorala;

b) raspund pentru pasivul mostenirii dincolo de limitele activului succesoral;

c) raspund pentru pasivul mostenirii in limitele activului succesoral numai daca a fost intocmit inventarul bunurilor succesorale;

d) raspund pentru pasivul mostenirii numai in limitele activului succesoral;

e) au drept de sezina.
„In cazul in care succesibilii au renuntat expres la succesiune ori nu au acceptat-o in termen, succesiunea devine vacanta dupa expirarea termenului de acceptare, iar bunurile succesorale trec in proprietatea statului. Bunurile imobile (ca, de altfel, si cele mobile), fiind trecute in proprietatea statului, retroactiv, de la data decesului autorului, nu se poate invoca prescriptia achizitiva, deoarece uzucapiunea nu poate opera impotriva dreptului de proprietate al statului.” Trib. Suprem, Sectia civila, decizia nr. 422 din 4 martie 1982 in „Revista romana de drept” nr. 1/1983, p. 70.

N.A. Sub regimul noului Cod civil, mostenirile vacante vor trece in proprietatea comunei, orasului sau, dupa caz, a municipiului de la locul deschiderii mostenirii si intra in domeniul lor privat (art. 1148 C.civ.).

„Succesibilul care a acceptat mostenirea este considerat ca a acceptat-o pentru totdeauna, conform principiului „semel heres, semper heres”. Prin urmare declaratia de renuntare la succesiune dupa acceptarea ei este lipsita de orice efect juridic. In speta prima instanta a respins actiunea prin care reclamantul solicita anularea certificatului de succesiune vacanta in temeiul caruia imobilul din litigiu a fost trecut in proprietatea statului. Recursul a fost insa admis, iar sentinta modificata in sensul ca s-a constatat nulitatea absoluta a certificatului de succesiune vacanta si nu o nulitate relativa cum considerase prima instanta. In acest sens s-a retinut ca reclamantul a fost singurul mostenitor rezervatar, care in anul 1950 a acceptat succesiunea prin declaratie expresa si a platit impozitele pana in anul 1965, cand s-a emis certificatul de succesiune vacanta pe motiv ca trei mostenitori rezervatari au renuntat la succesiune prin declaratii scrise. Cum declaratia de renuntare nu era de natura sa produca niciun efect juridic, gresit s-a luact act de ea si s-a eliberat certificatul respectiv, de succesiune vacanta.” Trib. Mun. Bucuresti, Sectia a IV-a civila, decizia nr. 1325/1992 in „Culegere de practica judiciara civila” pe anul 1992 nr. din 1993, p. 165-166.


loading...


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }