QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Managementul instantelor de judecata -optional - test

MANAGEMENTUL INSTANTELOR DE JUDECATA -optional - TEST


1) Din categoria principiilor organizarii si functionarii serviciului public al justitiei fac parte:

a.

principiul continuitatii
b.

accesul liber la justitie

c.

rolul activ al judecatorului

ANS: B


2) Justitia constituie monopolul de stat care face parte din:

a.

principiile procesului civil

b.

principiile fundamentale care guverneaza procesul civil

c.

principiile care guverneaza organizarea si functionarea serviciului public al justitiei

ANS: C


3) Principiul egalitatii partilor in procesul civil are consacrare atat:

a.

interna si externa

b.

interna

c.

externa

ANS: A


4) Egalitatea partilor in fata justitiei presupune:

a.

judecarea cetatenilor de aceleasi instante; inexistenta unor privilegii de judecata; aplicarea acelorasi norme procedurale in desfasurarea procesului civil; asigurarea si garantarea pentru toate partile a acelorasi drepturi procesuale fara nici o discriminare

b.

judecarea cetatenilor de aceleasi instante

c.

aplicarea acelorasi norme procedurale in desfasurarea fazei judecatii

ANS: A


5) Principiul egalitatii in fata justitiei:

a.

nu se aplica in raporturile dintre parti si instanta

b.

se aplica in raporturile dintre parti si instanta

c.

se aplica atat in raporturile dintre parti cat si in raporturile dintre parti si instanta

ANS: A


6) Gratuitatea justitiei se refera la faptul ca:

a.

justitiabilii trebuie sa plateasca auxiliarii justitiei

b.

justitiabilii nu trebuie sa plateasca judecatorii si auxiliarii justitiei

c.

justitiabilii nu trebuie sa plateasca judecatorii

ANS: B


7) Continutul caracterului permanent al jurisdictiilor rezida in faptul ca:

a.

justitia se infaptuieste fara intrerupere

b.

activitatea judiciara se infaptuieste si in zilele nelucratoare si a vacantei judecatoresti

c.

activitatea judiciara se infaptuieste fara intrerupere, cu exceptia zilelor nelucratoare si a vacantei judecatoresti

ANS: C


8) Faptul ca jurisdictiile sunt sedentare inseamna ca toate instantele functioneaza intr-o localitate determinate prin lege unde:

a.

au un sediu stabil

b.

au un sediu cunoscut

c.

au un sediu stabil si cunoscut

ANS: C


9) Functia de control judiciar se realizeaza in baza:

a.

principiului grad de jurisdictie

b.

exercitarii recursului

c.

formularii apelului

ANS: A


10) Existenta mai multor cai de atac:

a.

este sinonima cu existenta mai multor grade de jurisdictie

b.

nu este sinonima cu existent mai multor grade de jurisdictie

c.

presupune existent mai multor grade de jurisdictie

ANS: B


11) Legea romana presupune ca sisteme de compunere a instantelor de judecata:

a.

judecatorul unic

b.

completul format din doi judecatori

c.

judecatorul unic si completul format din doi sau mai multi judecatori

ANS: C


12) Independenta justitiei constituie:

a.

conditia necesara pentru buna functionare a justitiei

b.

garantia libertatii individului

c.

atat conditia necesara pentru buna functionare a justitiei cat si garantia libertatii individului si a protectiei lui in fata puterii

ANS: C


13) Inamovibilitatea judecatorilor guverneaza:

a.

organizarea judecatoreasca

b.

faza judecatii

c.

procesul civil

ANS: A


14) Problema inamovibilitatii judecatorilor face obiectul:

a.

reglementarilor interne

b.

reglementarilor externe

c.

atat reglementarilor interne cat si reglementarilor externe

ANS: C


15) Impartialitatea si independenta judecatorilor:

a.

poate fi asigurata intr-un stat care nu admite principiul inadmisibilitatii

b.

nu poate fi asigurata intr-un stat care nu admite principiul inamovibilitatii

c.

nu poate fi asigurata intr-un stat care nu admite principiul disponibilitatii partilor

ANS: B


16) Rolul esential al managerului consta in:

a.

stabilirea obiectivelor

b.

cunoasterea starii de lucruri reale

c.

stabilirea obiectivelor, cunoasterea starii de lucruri reale si luarea masurilor necesare pentru indeplinirea competentelor ce le revin instantei judecatoresti

ANS: C


17) Managerul trebuie sa indeplineasca urmatoarele roluri fundamentale:

a.

de reprezentare si informationale

b.

de reprezentare, informationale, decizionale, alocarea resurselor materiale, negociere

c.

decizionale si negociere

ANS: B


18) Functiile managementului sunt:

a.

de planificare si coordonare

b.

de antrenare si implementare

c.

de planificare, coordonare, antrenare, implementare, control

ANS: C


19) Functia de planificare a managementului:

a.

se concentreaza asupra stabilirii de obiective, de decizii privind organizarea muncii

b.

are la baza armonizarea actiunilor personalului instantei

c.

consta in concentrarea in functie de nevoile de moment ale instantei

ANS: A


20) Functia de coordonare a managementului asigura:

a.

calitatea personalului de conducere

b.

armonizarea actiunilor personalului instantei

c.

o buna cunoastere a oamenilor

ANS: B


21) Functia de antrenare a managementului se realizeaza:

a.

pe baza motivarii, in sensul corelarii intre interesele personalului instantei si indeplinirea sarcinilor atribuiteb.prin corelarea interesului personalului instantei si indeplinirea sarcinilor atribuite

c.

gestionarea timpului de munca

ANS: A


22) Ce functie a managementului este considerata ca fiind principala:

a.

functia de control

b.

functia de coordonare

c.

functia de planificare

ANS: B


23) Functia de implementare asigura:

a.

coerenta actionala

b.

disciplina si ordine functionala

c.

coerenta actionala, disciplina si ordine functionala

ANS: C


24) Functia de control – evaluare are caracter:

a.

de constatare a rezultatelor muncii

b.

se refera la ansamblul activitatilor prin care performantele unei instante sunt masurate si comparate cu rezultatele obtinute in anii anteriori

c.

de constatare a rezultatelor muncii si se refera la ansamblul activitatilor prin care performantele unei instante sunt masurate si comparate cu rezultatele identificarii masurilor corective pentru inlaturarea neindeplinirilor

ANS: C


25) Pentru a fi eficienta functia de control – evaluare trebuie sa aiba un caracter:

a.

continuu si preventiv

b.

corectiv si flexibil

c.

continuu, preventiv, corectiv si flexibil

ANS: C

26) Controlul – ca functie a managementului – trebuie sa respecte:

a.

principiile independentei judecatorilor

b.

principiile independentei judecatorilor si supunerii lor numai legii, precum si autoritatea de lucru judecat

c.

autoritatea de lucru judecat

ANS: B


27) Notiunea managementului este:

a.

proprie fiecarui domeniu de activitate

b.

proprie anumitor domenii de activitate

c.

proprie numai instantelor judecatoresti

ANS: A


28) Justitia este:

a.

unica si impartiala

b.

impartiala si egala pentru toti

c.

unica, impartiala si egala pentru toti

ANS: C


29) Justitia se infaptuieste in numele legii prin:

a.

Inalta Curte de Casatie si Justitie

b.

Curti de Apel, tribunale, judecatorii, instante militare

c.

Inalta Curte de Casatie si Justitie, curti de apel, tribunale, judecatorii, instante militare

ANS: C


30) In Romania functioneaza:

a.

o singura instanta suprema

b.

numai instante judecatoresti

c.

o singura instanta suprema care asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre celelalte instante judecatoresti potrivit competentei sale

ANS: C


31) Inalta Curte de Casatie si Justitie este organizata in:

a.

9 sectii

b.

4 sectii

c.

6 sectii

ANS: C


32) Conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie se exercita de:

a.

presedinte si vice-presedinte

b.

presedinte

c.

presedinte, vice-presedinte si colegiul de conducere

ANS: C


33) Curtile de apel sunt instante:

a.

cu personalitate juridica

b.

fara personalitate juridica

c.

fara personalitate juridica in circumscriptia carora functioneaza mai multe tribunale si tribunale specializate

ANS: C


34) Tribunalele sunt instante:

a.

fara personalitate juridica

b.

cu personalitate juridica

c.

cu personalitate juridica la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti si cum rezulta sediul in municipiul de resedinta

ANS: C


35) Tribunalele specializate sunt instante:

a.

fara personalitate juridica

b.

cu personalitate juridica

c.

cu personalitate juridica la nivelul fiecarui judet

ANS: A


36) Judecatoriile sunt instante:

a.

cu personalitate juridica organizate in Bucuresti

b.

fara personalitate juridica organizate in judet

c.

fara personalitate juridica organizate in judete si in sectoarele municipiului Bucuresti

ANS: C


37) Judecatoriile sunt instante conduse de:

a.

1 presedinte

b.

1 presedinte si 1-2 vice – presedinti

c.

1 presedinte si 3 vice – presedinti

ANS: B


38) Instantele militare sunt:

a.

Tribunalele militare, tribunalul municipiul Bucuresti, Curtea Militara de Apel Bucuresti

b.

Curtea Militara Bucuresti

c.

Tribunalele militare, Curtea Militara de Apel Bucuresti

ANS: A


39) Pentru numirea in functia de conducere la Judecatorie este necesara urmatoarea conditie minima de vechime:

a.

5 ani

b.

4 ani

c.

6 ani

ANS: A


40) Pentru numirea in functia de conducere la tribunal este necesara urmatoarea conditie minima de vechime:

a.

7 ani

b.

6 ani

c.

8 ani

ANS: B


41) Pentru numirea in functia de conducere la Curtile de Apel este necesara urmatoarea conditie minima de vechime:

a.

8 ani

b.

10 ani

c.

6 aniANS: A
42) Numirea judecatorilor in functia de conducere se face prin:

a.

concurs

b.

concurs sau examen

c.

examenANS: B


43) Comisia de examen pentru numirea judecatorilor in functia de conducere este numita de:

a.

Consiliul Superior al Magistraturii

b.

Institutul National al Magistraturii

c.

Consiliul Superior al Magistraturii la propunerea Institutului National al Magistraturii

ANS: C


44) Comisia de examen pentru numirea judecatorilor in functia de conducere este formata din:

a.

2 judecatori de la I.C.C.J., 2 judecatori de la Curtea de Apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala

b.

2 judecatori de la I.C.C.J. si 3 specialisti in management si organizare institutionala

c.

2 judecatori de la Curtea de Apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala

ANS: A


45) In cadrul fiecarei instante functioneaza:

a.

un colegiu de conducere si adunarea generala a judecatorilor

b.

un colegiu de conducere

c.

adunarea generala a judecatorilor care hotaraste cu privire la problemele generale de conducere a instantei

ANS: A


46) Colegiul de conducere al I.C.C.J. este constituit din:

a.

presedinte si 7 judecatori alesi pe o perioada de 3 ani

b.

presedinte, vice – presedinte si 5 judecatori alesi pe o perioada de 3 ani

c.

presedinte, vice – presedinte si 9 judecatori alesi pe o perioada de 3 ani

ANS: C


47) Colegiul de conducere al I.C.C.J. este prezidat de:

a.

presedinte

b.

un judecator desemnat de presedinte

c.

un judecator desemnat de colegiul de conducere

ANS: A


48) Sedintele colegiului de conducere al I.C.C.J. :

a.

nu sunt publice

b.

sunt publice

c.

sunt publice, dupa caz

ANS: A


49) La sedintele colegiului de conducere al I.C.C.J. :

a.

participarea presedintilor de sectie este obligatorie

b.

pot participa si presedintii de sectie

c.

nu participa presedintii de sectieANS: B


50) Colegiul de conducere la curtile de apel, tribunal si judecatorii:

a.

sunt formate dintr-un numar impar de membrii

b.

sunt formate dintr-un numar par de membrii

c.

sunt formate dintr-un numar stabilit in mod expres de lege

ANS: A


51) Fiecare instanta judecatoreasca este condusa de un presedinte care exercita atributii manageriale in scopul:

a.

organizarii eficiente a activitatii

b.

organizarii activitatii

c.

emiterii de decizii

ANS: A


52) Planificarea este:

a.

partea principala a procesului de conducere

b.

o parte esentiala a procesului de conducere

c.

partea hotaratoare a procesului de conducere

ANS: B


53) Planificarea poate fi definita ca fiind:

a.

procesul de alegere a obiectivelor

b.

adaptarea deciziilor privind activitatile care trebuie organizate pentru atingerea obiectivelor

c.

procesul de alegere a obiectivelor si de adaptare a deciziilor privind activitatile care trebuie organizate pentru atingerea acestora

ANS: C


54) Organizarea muncii reprezinta:

a.

un ansamblu de masuri care are ca scop folosirea eficienta a fortei de munca

b.

un ansamblu de masuri, metode, forme care are ca scop folosirea eficienta a muncii

c.

un ansamblu de masuri, metode, forme si mijloace cu caracter social – economic si tehnic – organizatoric care are ca scop folosirea eficienta a fortei de munca si a timpului de munca in conditiile unei intensitati “normale a muncii”

ANS: C


55) Presedintele instantei judecatoresti isi exercita atributiile privind organizarea muncii prin:

a.

rezolutii si decizii

b.

decizii si ordine de serviciu

c.

rezolutii, decizii si ordine de serviciu numai in situatiile stabilite de lege

ANS: C


56) Ordinul de serviciu:

a.

este forma juridica principala prin care sedintele instantei isi realizeaza atributiile care ii revin potrivit legii

b.

reprezinta o vointa juridica bilaterala

c.

reprezinta o rugaminte

ANS: A


57) Ordinul de serviciu poate fi dat pe o:

a.

perioada determinata sau nedeterminata

b.

perioada determinata

c.

perioada nedeterminata

ANS: A


58) Organigrama instantei:

a.

este reprezentarea grafica a structurii organizatorice a unei instante

b.

este un instrument de informare si analiza

c.

este reprezentarea grafica a structurii organizatorice a unei instante, precum si un instrument de informare si analiza

ANS: C


59) Instantele judecatoresti au:

a.

cate o registratura

b.

cate doua registraturi

c.

de la caz la caz una sau mai multe registraturi

ANS: A


60) Actele de sesizare a instantei depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin posta, curier sau fax se depun la:

a.

arhiva

b.

registratura

c.

grefa instantei

ANS: B


61) Dovezile de comunicare a procedurilor se primesc la:

a.

registratura instantei sub semnatura, dupa care se predau arhivarului

b.

arhiva

c.

grefa instantei, dupa care se predau arhivarului

ANS: A


62) Serviciul de documentare:

a.

tine evidenta logisticii, a jurisprudentei, precum si gestiunea bibliotecii

b.

functioneaza pentru asigurarea exploatarii programelor informatice

c.

functioneaza la anumite instante conform legii

ANS: A


63) Judecatorul delegat la oficiul registrului comertului este desemnat de:


a.

presedintele Consiliului Suprem al Magistraturii

b.

presedintele tribunalului

c.

presedintele Curtii de apel

ANS: B


64) Conducerea instantei asigura distribuirea aleatorie a cauzelor pentru inlaturarea:

a.

subiectivismului

b.

suspiciunii

c.

subiectivismului si a oricaror suspiciuni privind atribuirea dosarelor

ANS: C


65) Presedintele instantei desemneaza anual:

a.

persoana care asigura inregistrarea si repartizarea aleatorie a dosarelor

b.

cu avizul colegiului de conducere, persoanele care asigura inregistrarea si repartizarea aleatorie a dosarelor

c.

persoanele care repartizeaza aleatoriu dosarele

ANS: B


66) Repartizarea cauzelor se efectueaza prin:

a.

sistem informatic

b.

metoda sistemului ciclic

c.

sistem informatic sau prin metoda sistemului ciclic

ANS: C


67) Deontologia se refera la:

a.

regulile proprii unei profesii, a carei exercitare o guverneaza

b.

regulile de drept

c.

morala

ANS: A


68) Principiile de baza care definesc deontologia judecatorului sunt:

a.

suprematia legii si integritatea morala

b.

egalitatea si independenta

c.

suprematia legii, egalitatea, independenta, competenta si diligenta, integritatea morala, impartialitatea, cuviinta

ANS: C


69) Presedintele completului de judecata are ca atributie:

a.

asigura repartizarea aleatorie a dosarelor

b.

deschide, suspenda si ridica sedinta

c.

face apelul partilor si a celorlalte persoane citate

ANS: B


70) Asigurarea calitatii actului de justitie presupune abordarea urmatoarelor componente care vizeaza:

a.

unificarea practicii judiciare, asigurarea accesului judecatorilor la legislatie si jurisprudenta

b.

unificarea practicii judiciare, desfasurarea pregatirii profesionale la standarde ridicate de profesionalism in scopul aplicarii eficiente si uniforme a legii

c.

unificarea practicii judiciare prin identificarea si claritatea problemelor de drept care au determinat practica neunitara, asigurarea accesului judecatorilor la legislatie si jurisprudenta, desfasurarea pregatirii profesionale la standarde ridicate de profesionalism in scopul aplicarii eficiente si uniforme a legii

ANS: C


71) Presedintele:

a.

organizeaza studiul profesional al judecatorilor

b.

urmareste realizarea studiului profesional

c.

organizeaza studiul profesional al judecatorilor, urmareste realizarea acestuia, coordoneaza activitatea de unificare a practicii judiciare

ANS: C


72) Calitatea actului de justitie este dependenta de:

a.

competenta judecatorilor

b.

competenta judecatorilor si personalului auxiliar de specialitate

c.

competenta magistratilor

ANS: B


73) Verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si performanta a judecatorilor se face:

a.

in fiecare an

b.

o data la 3 ani

c.

ori de cate ori este necesar

ANS: B


74) Prima evaluare a judecatorilor se face la:

a.

2 ani de la numirea in functie

b.

3 ani de la numirea in functie

c.

5 ani de la numirea in functie

ANS: A


75) Evaluarea activitatii judecatorilor se face de o comisie constituita prin hotarare al C.S.M. formata din:

a.

presedintele instantei si 3 judecatori

b.

presedintele instantei si 2 judecatori desemnati de colegiul de conducere

c.

presedintele si vice – presedintele instantei

ANS: B76) Judecatorii nemultumiti de calificativul acordat de comisia de evaluare pot face contestatie la C.S.M. in termen de:

a.

7 zile de la comunicare

b.

14 zile de la comunicare

c.

30 de zile de la comunicare

ANS: C


77) Problemele pe care trebuie sa le rezolve multe persoane din conducerea instantelor se refera la:

a.

folosirea adecvata a resurselor umane si materiale

b.

folosirea adecvata a resurselor umane si materiale, evaluarea necesitatilor, gestionarea situatiilor de criza

c.

gestionarea situatiilor de criza, evaluarea necesitatilor

ANS: B


78) Problemele care necesita o gandire creativa sunt probleme cu:

a.

„solutii deschise”

b.

o singura solutie

c.

diferite solutii

ANS: A


79) Orice problema de rezolvat implica:

a.

abordare rationala

b.

gandire creativa

c.

identificarea acesteiaANS: A


80) Managementul resurselor umane reprezinta abilitatea conducerii de a realiza competentele instantei folosind eforturile:

a.

judecatorilor

b.

personalului auxiliar de specialitate

c.

judecatorilor si personalului auxiliar de specialitate

ANS: C

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }