QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Drepturile persoanelor cu handicap. Responsabilitati in promovarea si respectarea acestor drepturi.

Drepturile persoanelor cu handicap. Responsabilitati in promovarea si respectarea acestor drepturi.


1. Drepturile persoanelor cu handicap

Potrivit prevederilor art. 6-8 din Legea nr. 448/2007, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele cu handicap beneficiaza de drepturi la:

a)     ocrotirea sanatatii prevenire, tratament si recuperare;

b)     educatie si formare profesionala;
c)     ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala;

d)     asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale;

e)     locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informational si comunicational;

f)      petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism;

g)     asistenta juridica;

h)     facilitati fiscale;

i)      evaluare si reevaluare prin examen la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Responsabilitati in promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu handicap

Responsabilitatea promovarii si respectarii drepturilor persoanelor cu handicap revine in principal autoritatilor administratiei publice locale unde isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap si in subsidiar, respectiv complementare, autoritatilor administratiei publice centrale, societatii civile si familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.

Pentru ca persoanele cu handicap sa aiba acces nemijlocit si neingradit la servicii, autoritatile publice competente au obligatia de a asigura resursele financiare necesare si sa ia masuri specifice in baza principiului egalitatii sanselor.

Obligatia asigurarii conditiilor necesare pentru integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap revine, potrivit prevederilor legii, Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si celorlalte autoritati publice centrale si locale.

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap este aceea care elaboreaza politicile in domeniul asigurand totodata monitorizarea si controlul respectarii drepturilor persoanelor cu handicap sens in care poate incheia parteneriate cu organizatii neguvernamentale ale persoanelor, care reprezinta interesele acestora sau care desfasoara activitati in domeniul promovarii si apararii drepturilor omului.

In vederea asigurarii protectiei sanatatii fizice si mintale[1] a persoanelor cu handicap, autoritatile publice sau obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:

a)     sa includa nevoile persoanelor cu handicap si ale familiilor acestora in toate politicile, strategiile si programele de dezvoltare regionala, judeteana sau locala, precum si in programele guvernamentale de ocrotire a sanatatii;

b)     sa creeze conditii de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructura, retele de comunicare, a serviciilor medicale si sociomedicale;

c)     sa infiinteze si sa sustina centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap;

d)     sa creeze conditii pentru asigurarea tehnologiei asistive si de acces;

e)     sa dezvolte programe de prevenirea handicapului;

f)      sa sprijine accesul la tratament balnear si de recuperare;

g)     sa includa si sa recunoasca sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltand programe specifice.

Persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in conditiile stabilite in contractul cadru[2].

In vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare persoanele cu handicap au o serie de drepturi cum ar fi dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori a adultului cu handicap grav sau accentuat, un bilet gratuit de tratament balnear o data pe an etc[3].

De asemenea, beneficiaza de unele drepturi, in conditiile Legii nr. 448/2006, si persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap cum ar fi:

a)     concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap sau dupa caz stimulent lunar, pana la implinirea varstei de 3 ani in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005[4];

b)     concediu si o indemnizatie pentru crestere in cuantum de 450 lei pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;

c)     program de lucru redus la 4 ore pentru persoanele care au in ingrijire copilul cu handicap grav sau accentuat pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani; la solicitarea parintelui, etc[5].

Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora.

Persoanelor cu handicap li se asigura educatia permanenta si formarea profesionala de-a lungul intregii vieti.

Educatia[6] persoanelor cu handicap este parte integrata a sistemul national de educatie, coordonat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se realizeaza prin:

a)     unitati de invatamant special;

b)     integrarea individuala de invatamant de masa, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale;

c)     grupe sau clase speciale compacte integrate in unitati prescolare si scolare de masa;

d)        servicii educationale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;

e)     scolarizare la domiciliu, pana la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 ani, prin grija Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

f)      educatia la patul de spital, pe durata spitalizarii;

g)     alternative educationale.

In ceea ce priveste asigurarea unei locuinte[7] persoanele cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a)        acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuintele ce apartin domeniului public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia;

b)     stabilirea chiriei, in conditiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuire, detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia, la tariful minim prevazut de lege.

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ia toate masurile specifice pentru a asigura accesul persoanelor cu handicap la cultura sport si turism[8] astfel:

a)        sa sprijine participarea persoanelor cu handicap si a familiilor acestora la manifestari culturale, sportive si turistice;

b)     sa organizeze in colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, manifestari si activitati culturale, sportive, de petrecere a timpului liber;

c)     sa asigure conditii pentru practicarea sportului de catre persoanele cu handicap;

d)     sa spijine activitatea organizatiilor sportive ale persoanelor cu handicap.

Copilul cu handicap precum si persoana care il insoteste beneficiaza de gratuitate la biletele de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive.

De aceleasi gratuitati beneficiaza si adultul cu handicap grav sau accentuat ca si persoana care-l insoteste iar persoana cu handicap mediu si usor beneficiaza de bilete de intrare in aceleasi conditii de intrare ca si pentru elevi si studenti.

In ceea ce priveste transportul in comun[9] a persoanelor cu handicap, autoritatile publice locale au obligatiile:

a)     sa achizitioneze mijloace de transport in comun adecvate;

b)     sa adapteze mijloacele de transport in comun aflate in circulatie in limitele tehnice;

c)     sa realizeze, in colaborare ori in parteneriat cu persoanele juridice publice sau private, programe de transport al persoanelor cu handicap.

Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

De aceleasi drepturi beneficiaza si:

a)        insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;

b)        insotitorii copiilor cu handicap accentuat in prezenta acestora;

c)     insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei;

d)     asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav[10];

e)     asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat[11].

De retinut faptul ca legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intreg teritoriul tarii.

Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic, iar pentru persoanele cu handicap accentuat acest drept se reduce la 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic.

Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet de tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transportul fluvial si peste numarul de calatorii prevazut in functie de recomandarea centrului de dializa.

De aceleasi drepturi beneficiaza si insotitorii persoanelor cu handicap prezentate mai sus[12].

In cazul in care persoana cu handicap, indiferent de varsta, este in imposibilitate totala sau partiala de a-si administra bunurile acestea beneficiaza de protectie juridica sub forma curatelei sau a tutelei si de asistenta juridica .

Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale:

a)     scutire de impozit pe veniturile din salarii si indenizatii de natura salariala;[14]

b)     scutirea de la plata impozitului pe cladire si teren;

c)     scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motociletelor cu atas si mototriciclurilor, adaptate handicapului;

d)        scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora;

e)     scutire de la plata taxei hoteliere.

Persoanele cu handicap fizic grav si accentuat beneficiaza de scutire de la plata taxelor vamale si a accizelor pentru introducerea in tara, odata la 5 ani, la alegere, de motociclete, motorete sau autoturisme, adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap pentru folosinta proprie.

De asemenea persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum si persoanele care le au in ingrijire, beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drum nationale prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea asigurarii corelarii serviciilor din sistemul de protectie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protectie a persoanelor adulte cu handicap[15] autoritatile responsabile ale administratiei publice au obligatia de a lua urmatoarele masuri specifice:

a)        sa planifice si sa asigure tranzitia tanarului din sistemul de protectie a copilului in sistemul de protectie a persoanelor adulte cu handicap, in baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;

b)        sa asigure continuitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap in baza nevoilor individuale de identificare ale acestuia;

c)     sa instituie masuri menite sa asigure pregatirea tanarului pentru viata adulta si pentru viata independenta;

d)     sa desfasoare, in colaborare sau in parteneriat cu persoane juridice publice ori private, programe de pregatire pentru viata de adult;

e)     sa desfasoare activitati de informare a tanarului cu handicap in ceea ce priveste oportunitatile de educatie, angajare, acces la viata familiala si viata sociala, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber;

f)         sa evalueze, la cerere, elevii din unitatile de invatamant speciale.
Art. 9-122 din Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificata si completata ulterior.

Art. 10 din Legea nr. 448/2006, a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2007 (publicata in Monitorul Oficial nr. 187/2007) aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2007 (publicata in Monitorul Oficial nr. 700/2007).

A se vedea art. 11 din Legea nr. 448/2006.

Privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului (publicata in Monitorul Oficial nr. 1008/2005) aprobata cu modificari prin Legea nr. 7/2007 (publicata in Monitorul Oficial nr. 33/2007).

Pentru alte drepturi acordate persoanelor care au in ingrijire un copil cu handicap a se vedea dispozitiile art. 12-122 din Legea nr. 448/2006, asa cum au fost modificate si completate prin art. unic, pct. 1-5 din Legea nr. 7/2007.

A se vedea art. 13-17 din Legea nr. 448/2006, modificata si completata precum si art. 11-12 din Normele metodologice.

A se vedea art. 18 din Legea nr. 448/2006, modificata si completata ulterior si art. 13 din Normele metodologice.

A se vedea art. 19 din Legea nr. 448/2006, modificata si completata ulterior.

A se vedea art. 20-22 din Legea nr. 448/2006, modificata si completata ulterior.

Potrivit art. 5 pct. 6 din Legea nr. 448/2006 asistent personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.

Potrivit art. 5 pct. 7 din Legea nr. 446/2006, asistent personal profesionist este persoana fizica atestata care asigura la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat in conditiile prevazute de lege.

Art. 21 alin. (3) si art. 22 alin. (1), (3), (5) si (8) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Art. 23 din Legea nr. 448/2006, modificata si completata ulterior, precum si art. 14-17 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007 (publicata in Monitorul Oficial nr. 233/2007).

Lit. a) a art. 24 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 a fost modificat prin art. unic, pct. 61 din Legea nr. 275/2007 (publicata in Monitorul Oficial nr. 700/2007).

A se vedea art. 29 din Legea nr. 448/2006, modificata si completata ulterior.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }