QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Drept comunitar - test
DREPT COMUNITAR - TEST


MULTIPLE CHOICE

1) Alegeti varianta corecta:


Comisia defineste orientarile generale ale PESC pe baza carora  Consiliul de Afaceri Externe hotaraste, in unanimitate, domeniile ce pot face obiectul unei actiuni comune.


Consiliul European are urmatoarele organe proprii: Comitetul de Ministri, Adunarea Consultativa si Secretariatul.


Secretarul general al Consiliului European exercita functia de Inalt Reprezentant pentru PESC.

ANS:  3


2) Alegeti varianta corecta:


La Congresul International de Pace de la Paris din 1850 Victor Hugo spunea ca „va veni o zi cand vom vedea aceste doua grupuri imense, Statele Unite ale Americii si Statele Unite ale Europei, unul in fata celuilalt, intinzandu-si mainile unul celuilalt peste mari, schimband produse, comert, industrie, arte, genii . ”


La Congresul International de Pace de la Paris din 1849 Victor Hugo spunea ca „va veni o zi cand vom vedea aceste doua grupuri imense, Statele Unite ale Americii si Statele Unite ale Europei, unul in fata celuilalt, intinzandu-si mainile unul celuilalt peste mari, schimband produse, comert, industrie, arte, genii . ”


Saint Simon (1814) vedea constructia Europei in jurul unei aliante Franta-Germania, condusa de un monarh „lider stiintific si religios” careia i se puteau alatura si alte state care se eliberau si isi creau institutii reprezentative.

ANS:  2


3) Marcati varianta gresita:


Dreptul de veto in Consiliul de Ministri este o procedura  de exceptie, statul care-l invoca trebuind sa convinga ca prin acest drept protejeaza interesele sale fundamentale.


Directivele sunt acte normative de drept comunitar care stabilesc obiective sau un rezultat de atins, lasand la indemana Statelor Membre alegerea mijloacelor si formelor pe care le vor utiliza.


Dreptul comunitar se aplica imediat si direct in dreptul intern.


Dreptul comunitar se aplica numai in relatiile dintre statele membre.

ANS:  4


4) Marcati varianta gresita:


Uniunea vamala vizeaza o integrare economica fara restrictii in interiorul granitelor sale, fara frontiere vamale interne si cu tarif vamal comun aplicabil frontierelor externe


In 1946 Winston Churchill, la Universitatea Zurich, a sustinut ideea unor „State Unite ale Europei”, construite in jurul Frantei si Germaniei, sub auspiciile Marii Britanii si ale Uniunii Sovietice.


In 1946 Winston Churchill, la Universitatea Zurich, a sustinut ideea unor „State Unite ale Europei”, construite in jurul Frantei si Germaniei, sub auspiciile Marii Britanii si ale SUA.

ANS:  25) Marcati varianta gresita:


Planul elaborat de Robert Schumann si prezentat intr-un discurs tinut de Jean Monet propunea crearea unei „Inalte autoritati” supranationale care sa dirijeze productia si desfacerea otelului si carbunelui in Europa si este apreciat ca fiind cel care a dat startul constructiei europene.


Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO) urmarea „plasarea productiei franco-germane de carbune si otel sub o inalta autoritate comuna, intr-un organism deschis participarii celorlalte tari ale Europei, asa cum anunta Robert Schumann in discursul tinut la 8 mai 1950.

Tratatul a intrat in vigoare la 18 aprilie 1951, fiind semnat la Paris de Franta, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg si Marea Britanie.


Sefii de state si guverne s-au reunit pentru prima data in cadrul Consiliului European pentru definirea liniilor politice generale ale Comunitati, incepand cu anul 1975.

ANS:  2


6) Alegeti varianta corecta:


Comitetul Reprezentantilor Permanenti (COREPER) are doua subcomitete numite COREPER1 si COREPER 2. COREPER 1 este alcatuit din reprezentantii permanenti care sunt ambasadorii Statelor Membre.


COREPER 2 este alcatuit din reprezentantii permanenti care sunt ambasadorii Statelor Membre, iar COREPER 1 din adjunctii acestora.


COREPER, ca organism de control politic, orienteaza si supervizeaza activitatea Consiliului de Ministri al Uniunii Europene.

ANS:  2


7) Alegeti varianta corecta:


Lucrarile grupurilor de experti de care dispune Consiliul de Ministri sunt orientate si supervizate de COREPER.


Reprezentantii Statelor Membre care alcatuiesc Comisia Europeana numiti comisari se bucura de imunitate de jurisdictie pentru actele savarsite in indeplinirea atributiilor comunitare. Sunt independenti in exercitarea functiilor lor in raporturile lor cu Statele Membre, inclusiv cu statul care i-a desemnat. Platesc impozite si taxe pentru drepturile banesti realizate din exercitarea functiilor in statele ai caror cetateni sunt.


Comisia Europeana are activitate colegiala si permanenta. Este condusa de Presedinte si vicepresedintii acesteia si se reuneste, de regula, lunar si ori de cate ori este necesar.

ANS:1


8) Marcati varianta gresita:


Comisia Europeana are activitate permanenta si colegiala si se reuneste, de regula, saptamanal si ori de cate ori este nevoie.


Parlamentul European se reuneste anual in doua sesiuni ordinare, dar se poate reuni si in sesiune extraordinara la cererea majoritatii membrilor sai ori la cererea Consiliului Europei sau a Comisie Europene.


Parlamentul European se reuneste anual, in sesiune ordinara, incepand cu a doua zi de marti a lunii martie, dar se poate intruni si in sesiune extraordinara.

ANS:  2


9) Marcati varianta gresita:


Membrii Parlamentului European sunt alesi direct si reprezinta popoarele comunitatii. Nu pot fi mandatati de puterile statelor lor spre a indeplini anumite misiuni si nici nu pot fi tinuti de obligatia de consultare cu acestea.


Membrii Parlamentului European sunt alesi direct si reprezinta popoarele comunitatii. Nu pot fi mandatati de puterile statelor lor spre a indeplini anumite misiuni dar sunt obligati sa se consulte cu acestea.


Parlamentul European imparte atributiile de adoptare a bugetului comunitar cu Consiliul de Ministri al U.E. Parlamentul European are atributii in ceea ce priveste cheltuielile neobligatorii, iar Consiliul de  Ministri in ce priveste cheltuielile obligatorii.

ANS:  2


10 Marcati varianta corecta:


Parlamentul European imparte cu Consiliul de Ministri al UE atributiile privind adoptarea bugetului comunitar. Parlamentul European are atributii privind cheltuielile obligatorii, iar Consiliul de Ministri al UE privind cheltuielile neobligatorii.


Curtea Europeana de Justitie are atributii consultative constand in emiterea de avize si atributii jurisdictionale privind interpretarea corecta si aplicarea prevederilor tratatelor institutive si controlul legalitatii actelor comunitare.


Curtea Europeana de Justitie are ca atributie asigurarea interpretarii si aplicarii corecte a tratatelor institutive si a Conventiei Europene a Drepturilor Omului.

ANS:  2


11) Marcati varianta gresita:


Comitetul European si Social (CES) este compus din reprezentanti ai diferitelor categorii economice si sociale (agricultori, transportatori, muncitori, comercianti s.a.).


Comitetul European si Social (CES) are caracter consultativ si este format din reprezentanti ai colectivitatilor regionale si locale.


Comitetul Regiunilor are caracter consultativ si este format din reprezentati ai colectivitatilor regionale si locale.

ANS:  2


12) Regulamentele pot fi:

a) regulamente de baza, emise de Consiliul Ministrilor UE;

b) regulamente de executare emise de Comisie in baza abilitarii legislative conferite de Consiliul Ministrilor sau emise chiar de catre Consiliul Ministrilor daca se refera la aplicarea tratatelor de baza.


a


b


a+b

ANS:  3


13) Regulamentele pot fi:

a) regulamente de baza, adoptate de Parlamentul European;

b) regulamente de baza, emise de Consiliul Ministrilor UE;

c) regulamente de executare emise de Comisie sau de Consiliul Ministrilor UE.


a+b


a+c


b+c

ANS:  314) Alegeti varianta corecta:


Regulamentele sunt in fapt legile comunitare si se caracterizeaza prin forta lor obligatorie si aplicabilitate directa in dreptul national fara a mai fi necesara ratificarea de puterea legislativa nationala.


Regulamentele se caracterizeaza prin forta lor obligatorie si se aplica direct in dreptul national dupa ratificarea de parlamentele nationale.


Regulamentele se emit de Consiliul European.

ANS:  1


15) Alegeti varianta corecta:


Avizele sunt folosite de catre Comisie si pot fi adresate Statelor Membre. Ele exprima o opinie.


Declaratiile si rezolutiile sunt prevazute in tratatele institutive si sunt folosite de Comisia Europeana pentru a-si exprima pozitia cu privire la o anumita problema.


Principiul securitatii juridice consta in certitudinea ca aplicarea legii intr-o anumita situatie sa fie previzibila, legea sa fie usor de stabilit, destinatarii ei sa aiba siguranta ca se aplica o anumita prevedere legala si nu alta si ca va fi interpretata diferentiat, de la caz la caz.

ANS:  116) Alegeti varianta gresita:


Etapa a II-a a realizarii Uniunii Economice si Monetare a inceput la 1 ianuarie 1994 si a durat pana la 31 decembrie 1998. A avut loc transferul progresiv al puterii de decizie de la autoritatile nationale catre Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC) si a fost creat Institutul Monetar European ca precursor al Bancii Centrale Europene.


Pentru produsele din Uniunea Europeana au fost stabilite modele de standarde de calitate. Acestea au ca scop protectia muncii, protectia sanatatii consumatorilor, protectia mediului, reducerea costurilor de standardizare.


Reglementarile comunitare (Regulamentul 4064/89) prevad, in materia fuziunilor, ca este incompatibila cu piata interna orice concentrare la nivel comunitar care creeaza sau consolideaza o pozitie ca rezultat al careia este afectata concurenta efectiva pe piata interna.

ANS:  317) Care au fost institutiile CECO?


Inalta Autoritate, Consiliul Ministrilor, Curtea de Conturi si Curtea de Justitie;


Parlamentul, Consiliul Ministrilor, Curtea de Justitie si Inalta Autoritate;


Adunarea responsabila cu controlul politic, Curtea de Justitie, Inalta Autoritate si Consiliul Ministrilor.

ANS:             3


18) Consiliul de Ministri are printre atributii:

A.adoptarea legislatiei comunitare;

B.coordonarea politicilor comunitare;

C.aducerea la indeplinire a tratatelor comunitare;

D.finalizarea acordurilor incheiate de Comunitate cu statele terte in domeniile de competenta comunitara.


A+B+C


B+C+D


A+C+D


A+B+C+D

ANS:  4


19) Consiliul de Ministri este:

A.  for al reprezentantilor statelor membre;

B.  organ legislativ;

C.  organ consultativA+B+C


A+B


A+C


B+C

ANS:  2


20) Cele 4 feluri de atributii ale Parlamentului European sunt:

A.  decizionale legislative;

B.  de ancheta si de avocat al poporului;

C.  de supraveghere si control;

D.  consultative;

E.   de jurisdictie;

F.   de negociere a tratatelor.A+B+C+E


A+B+C+D


B+C+D+E


B+C+D+F

ANS:  221) Sunt principii generale ale dreptului comunitar:

A.    principiul proportionalitatii:

B.    principiul legalitatii;

C.    principiul securitatii juridice;

D.    principiul egalitatii (nediscriminarii);

E.    principiul dreptului la aparare:


A+B+C


B+C+D


A+C+D+E


A+B+C+D


A+B+D+E


ANS:  3


22) Care dintre urmatoarele conditii trebuie indeplinite, printre altele, pentru a fi admise masuri nationale restrictive in domeniul circulatiei serviciilor:

A.    domeniul sa nu fi fost armonizat;

B.    masura sa fie proportionala cu scopul urmarit;

C.    masura sa fie aprobata de Consiliul European;

D.    masura sa se ia cu respectarea contingentelor aprobate.
A+C


A+B 


B+C


C+D


A+D

ANS:  2


23) Cum vedea Dante Alighieri,  in „Divina comedie”, Europa unificata:


sub conducerea unui presedinte ales de suveranii statelor, cu o limba unica, italiana, si o moneda comuna?


sub conducerea unui suveran aflat deasupra celorlalti suverani, cu o moneda comuna care sa fie florinul si avand ca limba comuna franceza?


sub conducerea unui suveran aflat deasupra celorlalti suverani, avand limba comuna latina si moneda comuna florinul?

ANS:  3


24) In „Proiect de pace eterna”, Immanuel Kant propunea pentru Europa:


o federatie de state libere?


o federatie de state libere cu o constitutie de tip republican?


o uniune vamala.

ANS:  2


25) In 1948 s-a creat la Paris Organizatia Europeana de Cooperare Economica (OECE), ca agentie europeana a Planului Marshall care a actionat:


pentru realizarea cooperarii militare in cadrul NATO;


pentru distribuirea ajutorului american destinat tarilor din estul Europei?


pentru distribuirea ajutorului american, dar si in directia unei colaborari intraeuropene?


Realizarea cooperarii intre tarile din Uniunea Europeana.

ANS:  3


26) Cand a fost creata Uniunea Europeana pentru plati?ANS:  3


27) Cand a fost creat Consiliul Europei?ANS:  5


28) Unde a fost stabilit sediul CECO?


Paris;


Londra;


Bruxelles;


Luxemburg;


Strasbourg;

ANS:  4


29) Prima extindere a Comunitatii Europene a avut loc in anul 1976 prin aderarea:


Marii Britanii;


Marii Britanii, Irlandei, Danemarcei;


Marii Britanii, Irlandei, Danemarcei si Norvegiei;


Marii Britanii, Irlandei si Portugaliei;


Marii Britanii, Irlandei si Greciei.

ANS:  2

30) Actul Unic European (AUE), 1986, avea ca obiectiv finalizarea realizarii pietei interne definita ca:


o zona fara frontiere interne in care este asigurata cooperarea economica fara ingradiri politice, economice si sociale;


o zona fara frontiere interne care asigura libera circulatie a marfurilor, persoanelor si capitalului;


o zona fara frontiere interne care asigura libera circulatie a marfurilor, serviciilor si persoanelor;


o zona fara frontiere interne care asigura libera circulatie a marfurilor, serviciilor, persoanelor, capitalului si informatiilor.

ANS:  4


31) Cooperarea instituita prin Tratatul de la Maastricht (1992) se sprijina pe:


2 piloni;


3 piloni;


4 piloni;


5 piloni;


6 piloni.

ANS:  2


32) Tratatul de la Maastricht este cunoscut ca:


Actul Unic European (AUE);


Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE);


JAI;


PESC;


CEEA;

ANS:  2


33) TUE a avut ca obiective:


finalizarea asa-numitei piete interne ca zona fara frontiere interne in care este asigurata libera circulatie a marfurilor, serviciilor si persoanelor;


finalizarea asa-numitei piete interne ca zona fara frontiere interne in care este asigurata libera circulatie a marfurilor, serviciilor, capitalurilor si persoanelor;


trecerea de la piata unica la o uniune economica si monetara, inclusiv la o moneda unica;


desfiintarea taxelor vamale pentru produsele comunitare.

ANS:  3


34) Mandatul comisarilor europeni poate sa inceteze:

A.    prin deces;

B.    prin motiune de cenzura a Parlamentului;

C.    prin retragerea sprijinului statului care l-a desemnat;

D.    prin demisie voluntara.


A+B+C


A+B+D


A+B+D+E


A+B+C+D

ANS:  2


35) Pe langa Curtea Europeana de Justitie functioneaza si Tribunalul de Prima Instanta (TPI). Se pronunta cu privire la:

A.    actiuni tinand de litigiile dintre institutiile comunitare si personalul lor;

B.    recursurile formulate de persoane fizice impotriva unor institutii ale comunitatilor, referitoare la regulile de competenta aplicabile intreprinderilor;

C.    recursurile formulate de intreprinderi impotriva Comisiei Europene cu privire la incasari, productie, preturi, negocieri s.a.;

D.    hotararile pronuntate de TPI pot fi atacate la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO);

E.    hotararile pronuntate de TPI pot fi atacate la Curtea Europeana de Justitie.


A+B+C+D+E


A+B+C+D


A+B+C+E


A+C+D+E


A+B+C

ANS:  336) Sunt izvoare ale dreptului comunitar:

A.tratatele originare;

B.tratatele si actele modificatoare;

C.actele adoptate de institutiile comunitare pentru aplicarea tratatelor comunitare (regulamente, directive, decizii, declaratii, rezolutii, recomandari, avize;

D.legile si ordonantele de urgenta din dreptul national romanesc si ale altor state din UE;

E.principiile generale ale dreptului comunitar;

F.jurisprudenta CEDO;

G.jurisprudenta instantelor comunitare.
A+B+C+D


A+B+C+E


A+B+C+E+F


A+B+C+D+E+F


A+B+C+D+F

ANS:  337) Sunt principii generale ale dreptului comunitar:

A.    principiul proportionalitatii;

B.    principiul echilibrului;

C.    principiul securitatii juridice;

D.    principiul egalitatii;

E.    principiul dreptului la aparare;

F.    principiul universalitatii si al unicitatii.


A+B+D+E


A+B+C+D


A+B+E+F


A+C+E+F


A+B+C+E

ANS: 5


38) Regulamentele se aplica direct:

A.direct subiectelor de drept intern din statele membre;

B.subiectelor de drept intern si contin nu numai obligatii pentru subiectele de drept intern, ci si drepturi;

C.nu se aplica subiectelor de drept intern ci numai statelor;

D.se aplica Statelor Membre deoarece contin prevederi care se adreseaza atat statelor in raporturile lor cu comunitatea dar si institutiilor si pers juridice de drept public sau privat;

E.numai agentilor economici.


A+B+C+D+E


A+C+D+E


A+B+D+E


A+B+C+D


A+B+D

ANS:  3


39) Directivele sunt acte normative de drept care:

A.stabilesc obiective sau un rezultat de atins;

B.lasa la indemana Statelor Membre alegerea mijloacelor si formelor pe care le vor utiliza pentru atingerea obiectivelor;

C.stab mijloacele si formele pe care statele trebuie sa le utiliz pt atingerea obiectivelor;

D.pentru a se conforma directivelor, statele trebuie sa adopte actele normative necesare sau sa-si modifice corespunzator legislatia;

E.in aplicarea lor sunt doua momente. Primul moment este cel pana la care statele trebuie sa se conformeze;

F.se aplica imediat, statele fiind obligate sa se conformeze, iar cetatenii pot face uz, in mod direct, de dispozitiile directivelor, ele fiind considerate vinovate de neconformare
A+B+D+E


A+B+C+E


A+C+D+E


A+B+C+D


B+C+D+E

ANS:  2


40) Deciziile:

A.se pot emite de Comisie sau Consiliul Ministrilor;

B. sunt direct aplicabile si obligatorii pentru orice subiect de drept;

C. sunt direct aplicabile si obligatorii pentru anumiti destinatari;

D. au caracter individual;

E. sunt acte administrative. Au caracterul de acte obligatorii in toate elementele lor pentru destinatarii desemnati;

F. nu au caracter obligatoriu ci doar orientativ pentru armonizarea legislatiei.


A+B+D+F


A+C+E+F


B+C+D+E


B+C+D+F


A+C+D+E

ANS:  5


41) Recomandarile:

A.sunt formulate de Parlamentul European;

B.sunt obligatorii pentru Statele Membre;

C.sunt formulate de Consiliul Ministrilor UE in domeniile in care statele nu au acceptat sa-si diminueze suveranitatea si in care nu se poate interveni in mod direct;

D.vizeaza armonizarea legislatiei statelor in anumite domenii;

E.nu au forta obligatorie;

F.se adreseaza numai anumitor destinatari.


A+B+D+E+F


A+C+D+E+F


A+D+E+F


A+B+D+E


C+D+E

ANS:  5


42) Principiul proportionalitatii a fost formulat in sensul ca:

A.        masurile care se iau nu trebuie sa depaseasca obiectul propus;

B.        masurile care se iau trebuie sa fie proport cu supraf si populatia statului in cauza;

C.        legalitatea unei masuri este afectata daca este aparent necorespunzatoare;

D.        legalitatea unei masuri este afectata daca este evident necorespunzatoare;

E.         masura poate sa mearga mai departe decat este necesar pentru atingerea obiectivului dar sa nu prejudicieze;

F.         masura nu treb sa mearga mai departe decat este necesar ptu atingerea obiectivului;

G.        cand este posibilitatea de a alege intre doua sau mai multe masuri, sa fie aleasa cea care aduce atingerile mai mici.A+B+D+E


A+B+C+D


A+C+D+G


A+D+F+G


B+C+E+G

ANS:  3


43) Principiul egalitatii:

A.i se mai spune si al nediscriminarii;

B.consta in aplicarea unui tratament egal al partilor in situatii identice si comparabile;

C.priveste nationalitatea, sexul, libera circulatie a marfurilor, serviciilor, capitalurilor si pers;

D.este aplicabil tuturor relatiilor juridice stabilite pe teritoriul comunitar.


A+B+C


B+C+D


A+B+C+D


A+C+D


A+B+D

ANS:  3


44) Principiul dreptului la aparare consta in:


posibilitatea subiectilor de a lua parte la orice procedura judiciara sau administrativa ptr sustinerea intereselor legitime;


posibilitatea alegerii unui aparator;


posibilitatea asigurarii unui aparator din oficiu;


posibilitatea de a formula intampinari la acuzatiile aduse.

ANS:  1


45) Normele din dreptul comunitar:

A.au aplicabilitate imediata si directa in dreptul intern;

B.nu au aplicabilitate imediata dar au aplicabilitate directa in dreptul intern;

C.nu se suprapun, nu se confunda si nu se identifica cu normele din dreptul intern;

D.se aplica de judecatorii nationali cu prevalenta fata de cele din dreptul intern.


A+B+C


B+C+D


A+C+D


A+B+D

ANS:  3


46) Etapa I de realizare a Uniunii Economice si Monetare, care a inceput la 1 iulie 1990 si s-a incheiat in decembrie 1993 a avut ca obiective:

A.eliminarea ultimelor bariere in calea tranzactiilor;

B.intarirea coordonarii politicilor economice si bugetare;

C.cooperarea intre bancile centrale ale Statelor Membre;

D.renuntarea in totalitate de catre tarile Sistemului Monetar European la controlul asupra capitalurilor;

E.trecerea la decontarea directa intre bancile centrale.


A+B+C


A+C+D


A+B+C+D


B+C+D


A+C+D+E

ANS:  3

47) Misiunile fundamentale ale SEBC au fost:

A.preluarea operatiunilor de schimb;

B.definirea si punerea in practica a Planului Marshall;

C.definirea si punerea in practica a politicilor monetare;

D.conducerea operatiunilor de schimb;

E.preluarea si gesti rezervelor oficiale de valute straine detinute de Statele Membre;

F.promovarea bunei functionari a sistemelor de plati.


A+B+C+D


B+C+D+E


C+D+E+F


A+C+D+E


A+B+D+F

ANS:  3


48) Institutul Monetar European a avut ca misiuni:

A.gestionarea rezervelor de euro;

B.intarirea cooperarii intre bancile centrale nationale;

C.coordonarea politicilor vamale ale Statelor Membre;

D.coordonarea politicilor monetare ale Statelor Membre;

E.supervizarea functionarii SME;

F.realizarea consultarilor asupra problemelor care tin de competenta bancilor centrale nationale si care pot afecta stabilitatea institutiilor si pietelor financiare;

G.facilitarea utilizarii ECU si supravegherea evolutiei acestuia.A+B+C+D+E


B+C+D+E+F


C+D+E+F+G


A+B+D+E+F


C+D+E+F

ANS:  3


49) Sunt libertati fundamentale in spatiul Uniunii Europene:

A.    libertatea presei

B.    libera circulatie a marfurilor

C.    accesul liber la informatii

D.    libera circulatie a capitalurilor

E.    libera circulatie a serviciilor

F.    libera circulatie a persoanelor

G.    libera circulatie a informatiilorA+B+C+D


B+C+D+E


C+D+E+F


B+D+E+F


D+E+F+G

ANS:  4


50) Serviciile sunt definite:


ca fiind ansamblul prestatiilor care nu cad sub incidenta reglementarilor privitoare la libera circulatie a marfurilor, capitalurilor sau persoanelor;


orice activitate lucrativa desfasurata in spatiul Uniunii Europene;


prestatiile efectuate in beneficiul institutiilor Uniunii Europene.

ANS:  1


51) Libera circulatie a serviciilor este definita ca:


posibilitatea oricarui prestator de servicii de a efectua servicii ce intra in obiectul sau de activitate;


posibilitatea de a presta servicii catre institutiile Uniunii Europene de catre orice agent economic avand sediul principal, filiala, sucursala pe teritoriul Uniunii Europene;


dreptul de a oferi servicii pe teritoriul oricarui stat membru, plecand de la un sediu principal sau secundar aflat pe teritoriul Uniunii Europene.

ANS:  3


52) Sunt criterii de identif a liberei circulatii a serviciilor stab prin jurisprudenta Curtii Europene de Justitie:

A.        prestatorul de servicii sa aiba in obiectul de activitate prestarea de servicii in U E;

B.        prestatorul serviciilor trebuie sa fie stabilit pe teritoriul unui Stat Membru, altul decat el al beneficiarului prestatiei, iar prestarea serviciului sa se faca cu trecerea unei frontiere interioare a Uniunii;

C.        prestatorul serviciilor trebuie sa fie stabilit pe teritoriul unui Stat Membru, altul decat el al beneficiarului prestatiei, iar prestarea serviciului sa se faca cu trecerea unei frontiere exterioare a Uniunii;

D.        prestatorul sa fi fost stabilit in spatiul Pietei Unice a UE;

E.        prestatia sa fie remunerata.


ANS:  2A+C+E


B+D+E


C+D+E


B+C+D


B+C+E

53) Libera circulatie a serviciilor de tip activ se asigura prin:

A.        interdictia discriminarii fondata pe nationalitatea sau rezidenta prestatorului;

B.        posibilitatea stabilirii sediului pe teritoriul statului in cauza;

C.        interdictia masurilor nationale restrictive aplicate in mod nediscriminatoriu;

D.        posibilit ca prestarea serviciului sa se faca fara trecerea unei frontiere interioare a Uniunii.A+B


B+C


C+D


A+C


A+D

ANS:  4


54) Conditiile in care sunt admise masuri nationale restrictive privind libera circulatie a serviciilor sunt:

A.domeniul vizat sa fi fost armonizat;

B.domeniul vizat sa nu fi fost armonizat;

C.masura sa nu fie discriminatorie;

D.masura sa urmareasca un interes general;

E.masura sa fie in mod obiectiv necesara;

F.masura sa fie proportionala cu scopul urmarit;

G.masura nu este tinuta de respectarea reciproca;

H.masura sa respecte principiul recunoasterii reciproce.A+B+C+D+E+F


B+C+D+E+F+G


A+C+D+E+F+G


A+B+D+E+F+G


A+C+D+E+F+H

ANS:  2


55) Libera circulatie a capitalurilor vizeaza:


plasarea si investirea sumelor in cauza;


plata serviciilor si marfurilor cu ocazia deplasarilor cu trecerea frontierelor interne ale Uniunii;


deplasarea de capital care corespunde unei obligatii de plata decurgand dintr-o tranzactie.

ANS:  1


56) Libera circulatie a persoanelor consta in eliminarea discriminarilor dintre cetatenii oricarui Stat membru si cetatenii celorlalte State Membre care stau si muncesc pe teritoriul sau. Aceste discriminari privesc:

A.    conditiile de intrare;

B.    conditiile de deplasare;

C.    conditiile de cazare;

D.    conditiile de munca;

E.    conditiile de angajare;

F.    conditiile de remuneratie;

G.    conditiile de recreere.A+B+C+D+E


A+B+D+E+F


B+C+D+E+F


B+D+E+F+G


C+D+E+F+G

ANS:  2


57) Regulile comunitare privind combaterea monopolizarii interzic:

A.    acordurile restrictive;

B.    practica concertata;

C.    vanzarea conditionata.A+B


A+C


B+C


A+B+C

ANS:  1


58) Regulile concurentiale au fost stabilite pentru crearea unui sistem care sa asigure o concurenta nedistorsionata pe piata interna si vizeaza:

A.    combaterea monopolizarii;

B.    combaterea spalarii banilor;

C.    combaterea evaziunii fiscale;

D.    abuzul de pozitie dominanta;

E.    ajutoarele de stat.


A+B+C


B+C+D


C+D+E


A+D+E


B+D+E

ANS:  459) Potrivit Tratatului CEE, o serie de exceptii au fost consid ajut de stat compatib cu piata interna a Uniunii:

A.        ajutorul de stat cu caracter social dat consumatorilor individuali sub garantia nediscriminarii legate de originea produselor in cauza;

B.        ajut dat pt repararea daunelor produse de dezastre nat sau in situatii exceptionale;

C.        ajutoarele date pentru reconversia profesionala;

D.        ajut dat zonelor din Germania afectate de divizarea tarii dupa reunificarea acesteia;

E.         ajutoarele de stat pt sectorul minier si energia electrica produsa in centrale nucleare.


A+C+E


B+D+E


B+C+D


B+C+E


A+B+D

ANS:  5


60) Fondurile comunitare sunt:

A.    fondurile structurale;

B.    fondurile nestructurale;

C.    Fondul de coeziune;

D.    fondurile de tip structural.A+B+C


B+C+D


A+B+D


A+C+D


B+D

ANS:  4


61) Beneficiarii fondurilor structurale sunt:

A.    tarile in curs de dezvoltare;

B.    regiunile defavorizate:

C.    zonele cu handicapuri specifice;

D.    grupurile sociale vulnerabile;

E.    colectivitatile locale si regionale;

F.    tarile candidate.


A+B+C+D+E


B+C+D+E


A+C+D+E+F


A+B+D+E+F


B+C+D+E+F

ANS:  2


62) Fondul European de Orientare si Garantare pentru Agricultura (FEOGA), ca fond structural, are urmatoarele componente:

A.    componenta de orientare;

B.    componenta de dezvoltare;

C.    componenta de garantare;

D.    componenta de finalizare.A+B


B+C


C+D


A+C


B+D

ANS:  4


63) Componenta de Orientare a FEOGA a fost creata in 1962 pentru ajustare structurala, reconversia productiei agricole si dezvoltarea de activitati complementare in agricultura. Are urmatoarele atributii:

A.investitii in agricultura;

B.facilitati destinate tinerilor agricultori;

C.investitii in industrie;

D.sprijin pentru iesirea la pensie in agricultura inainte de limita de varsta;

E.sprijin pentru zonele mai putin favorizate si pentru zonele cu restrictii de mediu;

F.pentru silvicultura;

G.alte masuri de conversie si dezvoltare rurala.


A+B+C+D+E+F


B+C+D+E+F+G


A+B+D+E+F+G


A+D+E+F+G


A+C+D+E+F+G


ANS:  3


64) Fondul Social European (FSE) a fost creat in 1960 si a avut ca obiective urmatoarele:

A.corectarea principalelor dezechilibre regionale si transformarea regiunilor;

B.prev si combat somajului prin promov de mas care sa facilit accesul pe piata muncii;

C.asigurarea egalitatii sanselor;

D.calificarea profesionala;

E.crearea de noi locuri de munca.


A+B+C+D


B+C+D+E


A+C+D+E


A+B+D+E

ANS:  2


65) Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER) este menit sa corecteze principalele dezechilibre regionale si pentru transformarea regiunilor. A fost creat in 1975 si are ca domenii de interventie:

A.    investitii in agricultura;

B.    investitii productive;

C.    investitii in infrastructura necesara dezvoltarii economice;

D.    dezvoltarea potentialului intern al regiunilor;

E.    dezvoltarea acvaculturii;

F.    acordarea de asistenta tehnica.


A+B+C+D


B+C+D+E


C+D+E+F


A+C+D+E+F


B+C+D+F

ANS:  3


66) Programul PHARE a fost creat in 1989 pentru Polonia si Ungaria (Poland Hungary Aid For Reconstruction of Economy) si revizuit in 1997. Este un instrument nerambursabil de sprijinire a tarilor candidate. Este orientat pentru:

A.consolidarea institutionala;

B.sustinerea investitiilor;

C.dezvoltarea flotei;

D.dezvoltarea regionala si sociala;

E.restructurarea industriala si dezvoltarea IMM-urilor;

F.intarirea institutiilor democratice, administratiei publice si organizatiilor care au raspunderea implementarii legislatiei comunitare.A+B+D+E+F


A+B+C+D+E


A+B+C+E+F


B+C+D+E+F


A+C+D+E+F

ANS:  1


67) Din Programul Special de pre-Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (SAPARD) are menirea de a pregati tarile candidate pentru participarea la politica agricola comuna (PAC) si este administrat pe baze descentralizate. Din acest program se finanteaza proiecte pentru:

A.  imbunatatirea competitivitatii produselor agricole;

B.  comercializarea produselor agricole si piscicole;

C.  dezvoltarea economica a zonelor rurale;

D.  dezvoltarea resurselor umane in agricultura;

E.  intarirea institutiilor democratice;

F.  consolidarea institutionala.


A+B+C+E+F


A+B+E+F


A+B+C+D


A+C+E+F


A+B+D+E

ANS:  3


68) Marcati varianta gresita:

1. Comitetul European si Social (CES) are caracter consultativ si este format din reprezentanti ai colectivitatilor regionale si locale.

2. Comitetul Regiunilor are caracter consultativ si este format din reprezentanti ai colectivitatilor regionale si locale.

3. Comitetul Regiunilor are caracter consulativ si este compus din agricultori, transportatori, muncitori, comercianti s.a.


a+b


b+c


a+c

ANS:  3


Care au fost principiile fundamentale ale dreptului propuse prin Planul Schuman?

A. Luarea deciziilor de catre organe compuse din  reprezentantii Guvernelor.

B. Statele nu vor fi obligate prin decizii contra vointei lor (regula unanimitatii).

C. Deciziile nu vor obliga decat statele care le accepta.


a+b


b+c


a+c


a+b+c


nici o varianta nu este corecta

ANS:  4


70) Ce tratat a instituit cetatenia europeana?


Tratatul instituind CECO


Tratatul instituind Comunitatea Economica Europeana


Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE)


Actul Unic European (AUE)


Tratatul de fuziune

ANS:  3


71. Marcati varianta gresita:


functionalismul sectorial al lui Monnet a stat la baza CECO si TUE;


functionalismul sectorial al lui Monnet a stat la baza CECO si EURATOM si se pronunta pentru cooperarea interguvernamentala;


functionalismul interguvernamental al lui Monnet viza o abordare sectoriala a cooperarii;


neofunctionalismul viza revarsarea competentelor comunitare de la un domeniu la altul.

ANS:  1


72) Marcati enuntul gresit:


Presedintia Consiliului European se exercita pe perioade de 6 luni, prin rotatie, de statele membre;


Presedintia Consiliului European se exercita concomitent cu presedintia Consiliului;


Presedintia Consiliului European se exercita prin rotatie de statele fondatoare;


Secretarul General al Consiliului exercita si functia de Inalt Reprezentant pentru PESC.

ANS:  3


73) Marcati enuntul gresit:


Consiliul este format din cate un reprezentant la nivel ministerial al fiecarui stat membru;


Consiliul este format din sefii de stat sau de Guvern;


reprezentantul la nivel ministerial al fiecarui stat membru trebuie sa fie abilitat sa angajeze guvernul pe care il reprezinta in Consiliu;


Consiliul isi adopta regulamentul intern.

ANS:  2


74) Marcati enuntul gresit:


Secretarul General al Consiliului este numit de Parlamentul European;


Secretarul General al Consiliului este numit de Consiliul de Ministri;


Consiliul este for reprezentativ al statelor membre;


Consiliul are atributii legislative;


Consiliul este competent privind cheltuielile obligatorii.

ANS:  175) In cadrul troicii se intalnesc:


presedintele in exercitiu cu predecesorul si succesorul acestuia;


presedintii Consiliului European, Consiliului de Ministri si Parlamentului;


presedintii Consiliului European, Consiliului de Ministri si Comisiei.

ANS:  176 Marcati enuntul gresit:


agenda Consiliului cuprinde probleme de tip A si probleme de tip B;


problemele de tip A sunt cele asupra carora nu s-a ajuns la un acord;


problemele de tip B sunt cele asupra carora mai exista divergente;


agenda provizorie a statului care urmeaza sa preia presedintia cuprinde activitatea legislativa si deciziile operationale preconizate.

ANS:  2


77) Marcati enuntul gresit:


Consiliul, in functie de problemele discutate, se intalneste in diverse configuratii;


Consiliul se intruneste lunar;


In aceeasi luna pot fi mai multe sedinte ale Consiliului in configuratiile sale;


ECOFIN coordoneaza politica economica;


Lucrarile Consiliului sunt pregatite de catre Comisia Europeana care are monopolul initiativei legislative.

ANS:  5


78) Marcati enuntul gresit:


Statele membre au in Consiliu un numar diferentiat de voturi, in functie de suprafata si nr de locuitori;


Statele membre au in Consiliu acelasi numar de voturi ca in Parlamentul European;


Dreptul de veto in Consiliu este o procedura de exceptie;


Compromisul de la Luxemburg a pus capat crizei 'scaunului gol'.

ANS:  2


79 Marcati enuntul gresit:


COREPER raspunde de pregatirea lucrarilor Consiliului si este alcatuit din subcomitete;


in prezent numarul membrilor Comisiei Europene este egal cu numarul statelor membre;


conform Tratatului de reforma, dupa alegerile din 2009 pentru Parlamentul European, numarul membrilor Comisiei va fi de 18, instituindu-se rotatia 2;


Presedintele Comisiei poate cere demisia oricarui membru al Comisiei si acesta este obligat sa-si prezinte demisia;


membrii Comisiei nu pot fi demisi decat prin motiune de cenzura a Parlamentului European.

ANS:  1


80. Marcati varianta gresita:

a.

Guvernele statelor membre, de comun acord, dupa consultarea Parlamentului European, desemneaza persoana pe care intentioneaza sa o numeasca presedintele Comisiei;

b.

Consiliul, impreuna cu presedintele desemnat, desemneaza celelalte persoane pe care intentioneaza sa le nemeasca membrii ai Comisiei Europene;

c.

Comisia este compusa din membrii alesi pe baza competentei lor generale si care ofera toate garantiile de independenta;

d.

viitoarea Comisie, ca organ colegial, este supusa aprobarii Parlamentului European.

ANS:   B


81. Alegeti varianta corecta:

a.

mandatul comisarului european poate inceta ca urmare a sererii statului care l-a propus;

b.

mandatul comisarului european poate inceta la cererea oricarui stat membru;

c.

mandatul comisarului european poate sa inceteze odata cu intreaga Comisie ca urmare a adoptarii de Parlamentul European a motiunii de cenzura;

d.

daca un comisar a fost demis, mandatul noului comisar este de 5 ani.

ANS:   C


82. Marcati varianta gresita:

a.

Comisarii europeni beneficiaza de scutire de impozite si taxe pentru veniturile realizate;

b.

Comisarii europeni beneficiaza de imunitate de jurisdictie pentru actele savarsite in indeplinirea atributiilor lor de comisar;

c.

pe timpul mandatului lor, comisarilor le este interzisa orice activitate profesionala, remunerata sau neremunerata;

d.

membrii Comisiei Europene, dupa incetarea mandatului, trebuie sa respecte obligatiile decurgand din functia avuta.

ANS:   A

83. Marcati varianta corecta:

a.

membrii comisiei europene, dupa incetarea mandatului, trebuie sa respecte obligatiile decurgand din functia avuta;

b.

membrii Comisei Europene nu pot demisiona;

c.

membrii Comisiei Europene care au profesii liberale (avocati, medici, arhitecti) pot cumula veniturile astfel obtinute cu cele din exercitarea functiilor lor;

d.

un comisar european nu este obligat sa demisioneze daca Presedintele Comisiei Europene ii cere sa demisioneze, deoarece Presedintele are doar un rol administrativ si protocolar.

ANS: A


84. Marcati varianta gresita:

a.

un comisar european poate coordona mai multe directorate generale;

b.

Comisia Europeana este “gardianul tratatelor”;

c.

Comisia Europeana are monopolul initiativei legislative;

d.

in statele membre ale Uniunii Europene functioneaza delegatii ale Comisiei Europene.

ANS:   D


85. Alegeti varianta corecta:

a.

Consiliul de Ministrii al Uniunii Europene intocmeste anteproiectul de buget al Uniunii Europene;

b.

Comisia executa bugetul pe propria responsabilitate si in limitele fondurilor alocate;

c.

Consiliul da descarcarea de gestiune Comisiei pentru executarea bugetului Uniunii.

ANS:   B


86. Marcati varianta gresita:

a.

Comisia se convoaca de presedintele sau si se intruneste saptamanal si ori de cate ori este nevoie;

b.

Sedintele Comisiei sunt publice;

c.

in procedura scrisa, daca nici un membru al Comisiei nu formuleaza obiectii intr-un anumit termen, propunerea se considera adoptata;

d.

propunerile ajunse in discutia Comisiei sunt supuse votului, la cererea unuia  din membri, fie in forma initiala, fie in forma modificata.

ANS:   B


87.Marcati varianta gresita

a.

in procedura delegarii, un comisar poate actiona in numele altuia prin mandatare;

b.

Comitetele de administrare pot sa suspende masurile de executie luate de Comisie si sa trimita dosarul la Consiliul pentru decizie;

c.

Comitetele consultative pot face recomandari Comisiei, iar aceste recomandari sunt obligatorii;

d.

Consiliul trebuie sa se prezinte intr-un anumit interval de timp cu privire la sesizarile comitetelor de administrare, in caz contrar urmand a se aplica deciziile in cauza ale comisiei.

ANS:   C


88. Marcati varianta gresita:

a.

alegerea membrilor Parlamentului a fost stabilita abia in 1976 prin “Actul pentru alegerea reprezentantilor in Adunare cu sufragiu universal direct”, primele alegeri avand loc in 1979;

b.

votul unic pentru Palamentul European presupune ca fiecare cetatean european sa poata vota o singura data in cadrul unei alegeri;

c.

la alegerile europene urnele nu se deschid pana nu se incheie alegerile in toate statele membre;

d.

la alegerile europene s-a recomandat ca sa se foloseasca sistemul de liste sau votul unic transferabil.

ANS:   A


89. Marcati varianta gresita:

a.

Actul din 1976 prevedea ca nu exista incompatibilitate intre mandatul de parlamentar european si mandatul de parlamentar national;

b.

numarul de mandate in Parlamentul European se repartizeaza in functie de numarul alegatorilor din fiecare stat membru;

c.

numarul de mandate in Parlamentul European se repartizeaza egal intre statele membre;

d.

in Parlamentul European, membrii acestuia sunt grupati pe criteriul politic, exitand si parlamentari neafiliati.

ANS:   C


90. Marcati varianta gresita:

a.

Parlamentul European a evoluat de la statutul de organ consultativ la cel de organ cu puteri legislative pe care le imparte cu Consiliul;

b.

Parlamentul European imparte atributiile legislative cu Comisia care are initiativa legislativa;

c.

Europarlamentarii reprezinta cetatenii Uniunii, nu doar propriile popoare.

ANS:   B


91. Marcati varianta gresita:

a.

mandatul membrilor Parlamentului European este imperativ;

b.

membrii Parlamentului European nu pot indeplini alte functii sau mandate nationale;

c.

Europarlamentarii nu pot fi cercetati, retinuti sau urmariti pentru opiniile sau voturile exprimate in exercitarea functiilor;

d.

imunitatile europarlamentarilor sunt o garantie a independentei lor.

ANS:   A


92. Marcati varianta gresita:

a.

imunitatea europarlamentarului se ridica de Parlamentul European;

b.

mandatul parlamentarilor europeni este de 5 ani si este egal cu legislatura Parlamentului European;

c.

nu exista incompatibilitate intre functia de membru al Parlamentului European si membru al Comisiei, asa cum si in Romania, nu exista incompatibilitate intre mandatul in Parlament si cel de membru al Guvernului;

d.

pe teritoriul oricarui stat membru nu se poate lua impotriva unui europarlamentar nici o masura de detentie sau urmarire judiciara penala cu exceptia infratiunilor flagrante, fara ca Parlamentul European sa ii fi ridicat imunitatea.

ANS:   C


93. Alegeti varianta corecta:

a.

in organizarea sa interna, Parlamentu European cuprinde si conferinta presedintilor;

b.

Grupurile parlamentare se formeaza pe criterii nationale;

c.

Mandatul Presedintelui Parlamentului este de 5 ani egal cu legislatura acestuia;

d.

Biroul Parlamentului European prezdeaza sedintele plenare ale acestuia.

ANS:   A


94. Marcati varianta gresita: Presedintele Parlamentului European,

a.

prezideaza sedintele plenare, ale biroului si conferinta presedintilor;

b.

reprezinta Parlamentul European;

c.

coordoneaza ansamblul activitatilor Parlamentului European;

d.

ridica imunitatea membrilor Parlamentului European care au savarsit infractiuni.

ANS:   D


95. Marcati varianta gresita:

a.

din biroul Parlamentului European fac parte Presedintele, cei 14 vicepresedinti si 5 chestori, acestia din urma neavand vot deliberativ;

b.

Conferinta presedntilor de comisie este compusa din Presedinte, cei 14 vicepresedinti si presedintii grupurilor politice;

c.

Conferinta presedintilor de comisie reuneste presedintii comisiilor permanente si temporare;

d.

Biroul largit, care a precedat Conferinta presedintilor, era alcatuit din membrii Biroului si presedintii de comisie.

ANS:   B


96. Marcati varianta gresita:

a.

Conferinta presedintilor hotaraste cu privire la organizarea lucrarilor Parlamentului, programarea legislativa si intocmeste proiectele de ordine de zi;

b.

Conferinta presedintilor de comisie poate adresa recomandari Conferintei presedintilor in legatura cu lucrarile comisiilor si ordinea de zi a sesiunilor;

c.

Conferinta presedintilor hotaraste compunerea si competentele comisiilor;

d.

Conferinta presedintilor de delegatie este o configuratie a Conferintei presedintilor si sunt constituite pentru relatiile cu parlamentele statelor membre.

ANS:   D


97. Marcati varianta gresita:

a.

Comisiile permanente se constituie la propunerea Conferintei presedintilor;

b.

Comisiile temporare se constituie la propunerea Conferintei presedintilor;

c.

Comisiile de ancheta se constituie la propunerea Conferintei presedintilor;

d.

Delegatiile interparlamentare se constituie la propunerea Conferintei presedintior.

ANS:   C


98. Marcati varianta gresita:

a.

Comisiile de ancheta se pot constitui la cererea unui sfert din membrii Parlamentului European;

b.

Persoana desemnata sa fie Presedintele Comisiei, dupa desemnare, face o declaratie si isi prezinta orientarile politice in fata Parlamentului;

c.

candidatii prousi de Presedintele Comisiei ales al Comisiei sunt audiati in cadrul Conferintei presedintilor;

d.

Colegiul comisarilor si programul acestuia este prezentat in sedinta plenara.

ANS:   C


99. Marcati varianta gresita:

a.

Rezolutiile pot fi propuse de orice deputat (europarlamentar);

b.

Recomandarile pot fi propuse de un grup politic;

c.

Recomandarile pot fi propuse de cel putin patruzeci de europarlamentari;

d.

Numirea Obudsman-ului se face de Consiliu la inceputul fiecarei legislaturi.

ANS:   D

100. Marcati varianta gresita:

a.

Obudsman-ul poate fi destituit de catre Parlament;

b.

Obudsman-ul poate fi destituit de Consiliu;

c.

Obudsman-ul primeste plangerile cetatenilor Uniunii;

d.

Obudsman-ul primeste plangerile orcarei persoane fizice sau juridice cu resedinta sau sediul statutar intr-un stat membru.

ANS:   B

101 Marcati varianta gresita:

a.

Parlamentul prezinta, atunci cand este consultat, recomandari privind PESC;

b.

Parlamentul primeste informari de la Consiliu si Comisie privind PESC;

c.

Parlamentul are atributiuni bugetare;

d.

Tarifele de import raman la dispozitia statelor membre care le incaseaza.

ANS:   D


102. Marcati varianta gresita: Veniturile Uniunii Europene se constituie din

a.

taxe de import si taxe asupra importurilor agricole;

b.

o cota din T.V.A. perceputa in fiecare stat membru;

c.

contributii bazate pe PIB (PNB)

d.

o cota din taxele de export si de tranzit.

ANS:   D


103. Marcati varianta gresita:

a.

Parlamentul European poate sesiza Curtea de Justitie la recomandarea unei comisii parlamentare;

b.

Parlamentul European poate sesiza Curtea de Justitie desi comisia parlamentara s-a pronuntat impotriva sesizarii;

c.

Actiunea la Curtea de Jusitie privind incalcarea dreptului comunitar se introduce in numele Parlamentului European;

d.

Cand Presedintele Parlamentului introduce o actiune la Curtea de Justitie impotriva recomandarii comisiei parlamentare, nu trebuie sa sesizeze Parlamentul cu privire la decizia de mentinere a actiunii.

ANS:   DNu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }