QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente drept

Citarea si comunicarea actelor de proceduraCitarea si comunicarea actelor de procedura


1.1.1      Reguli generale. Termenul in cunostinta


Citarea este actul de procedura prin care participantii la procesul civil sunt instiintati cu privire la existenta procesului, a termenului de judecata si a locului unde se va desfasura acesta[1].Comunicarea este actul de procedura prin care se asigura aducerea la cunostinta a unui act procedural indeplinit care trebuie sa fie cunoscut de parti[2].

Potrivit art. 85 C.proc.civ., judecatorul nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau infatisarea partilor, afara numai daca legea nu dispune altfel.

Articolul 107 c.proc.civ. prevede ca presedintele va amana judecarea pricinii ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor prevazute de lege sub pedeapsa nulitatii.

Din prevederile celor doua articole rezulta urmatoarele reguli generale in materia citarii:

in procesul civil judecata se face cu citarea partilor. In afara cazurilor in care legea prevede altfel[3];

pentru judecata procesului civil nu este obligatoriu ca partile sa se infatiseze, insa este obligatoriu ca ele sa fie  legal citate. Cu alte cuvinte, este obligatoriu citarea iar nu infatisarea partilor la judecata.

De regula, judecata unui proces nu se face la un singur termen ceea ce ar insemna ca pentru fiecare termen partile sa fie  citate. Insa, art.153 alin 1 C. proc. civ., prevede ca, partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termenul in cunostinta, precum si partea care a fost prezenta la o infatisare, ea insasi sau prin mandatar, chiar neimputernicit cu dreptul de a cunoaste termenul, nu va fi citata in tot cursul judecarii la acea instanta, prezumandu-se ca ea cunoaste termenele ulterioare.

Potrivit textului de lege mentionat reiese ca are termen in cunostinta:

partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termen in cunostinta

partea care a fost prezenta la un termen, personal sau prin mandatar chiar neimputernicit cu dreptul de a cunoaste termenul.

In aceste situatii se prezuma ca partea cunoaste toate termenele ce vor fi acordate in dosar de instanta respectiva si in consecinta nu va mai fi citata.

Fata de prevederile art. 153 alin 2 C. proc.civ. institutia termenului in cunostinta nu-si gaseste aplicare:

1.     in cazul redeschiderii judecatii dupa ce a fost suspendata

2.     in cazul stabilirii unui termen pentru chemarea la interogatoriu

3.     in cazul in care procesul se repune pe rol

4.     in cazul militarilor in termen si al detinutilor.

Legea prevede ca termenul in cunostinta sau pentru care au fost trimise citatii nu poate fi preschimbat decat pentru motive temeinice si cu citarea partilor. Solutionarea cererii de preschimbare a primului termen de judecata este de competenta presedintelui instantei , a presedintelui de sectie ori a judecatorului care il inlocuieste[4]. In cursul judecatii procesului cererea de preschimbare a termenului se solutioneaza de catre completul de judecata[5].(art.153 alin 3 C.proc.civ.).


1.1.2      Cuprinsul citatiei


Potrivit art. 88 C.proc. civ., citatia[6] trebuie sa cuprinda:

1. numarul si data emiterii, precum si numarul dosarului;

2. aratarea anului, lunii, zilei si orei de infatisare;

3. aratarea instantei si sediul ei;

4. numele, domiciliul si calitatea celui citat; [7]

5.     numele si domiciliul partii potrivnice si felul pricinii;

51. alte mentiuni prevazute de lege

6. parafa sefului instantei si semnatura grefierului.

Mentiunile referitoare la aratarea anului, lunii, zilei si orei de infatisare, la aratarea instantei si sediul ei, la numele, domiciliul si calitatea celui citat, la parafa sefului instantei si semnatura grefierului sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii.

O data cu citatia se comunica, atunci cand este cazul si acte de procedura, respectiv copie de pe cererea de chemare in judecata si inscrisurile ce o insotesc, cererea modificata de catre reclamant la prima zi de infatisare etc.[8].

Scopul citatiei este de a instiinta si comunica , si datorita acestui aspect formularul mai cuprinde o parte care se detaseaza si se restituie instantei. Este vorba de dovada de primire si procesul verbal ce se completeaza dupa caz de catre agentul de procedura[9].

Potrivit art. 100alin 1 C.proc.civ., procesul verbal incheiat de cele insarcinat cu inmanarea actului de procedura trebuie sa cuprinda:

1. anul, luna si ziua cand a fost incheiat;

 2. numele celui care l-a incheiat;

 3. functia acestuia;

4. numele, prenumele si domiciliul celui caruia i s-a facut comunicarea, cu aratarea numarului, etajului, apartamentului sau camerei, daca cel caruia i s-a facut comunicarea locuieste intr-o cladire cu mai multe etaje sau apartamente sau in hotel si daca actul de procedura a fost inmanat la locuinta sa, ori a fost afisat pe usa acestei locuinte;

5. aratarea instantei de la care porneste actul de procedura si identificarea lui, iar pentru citatii si a termenului de infatisare.

 6. aratarea inscrisurilor comunicate;

 7. numele si calitatea celui caruia i s-a facut inmanarea sau locul unde s-a facut afisarea;

8. semnatura celui care a incheiat procesul-verbal.

De asemenea in procesul verbal se va mentiona situatia in care cei care urmeaza sa semneze dovada de primire sau procesul-verbal refuza.

In alin. 3 al art.100 se precizeaza ca aratarile de la punctele 1, 2, 4, 5, 7 si 8 sunt prevazute sub pedeapsa nulitatii, iar in aliniatul 4 se mentioneaza ca procesul-verbal face dovada pana la inscrierea in fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l-a incheiat.

In art. 96 alin 4 din Regulamentul de ordine interioara a instantelor de judecatoresti, dovezile de comunicarea a procedurilor se primesc la registratura instantei sub semnatura, dupa care se predau arhivarului, care le ataseaza la dosar, facand mentiunea despre aceasta pe conceptul de citare.


1.1.3      Persoanele care urmeaza sa fie citate si modul de citare


Vor fi citate partile, inclusiv tertii care au intervenit sau au fost introdusi in proces si au dobandit aceasta calitate, precum si martorii, expertii, interpretii si daca este cazul alti participanti la procesul civil.

Pentru persoanele juridice, persoanele lipsite de capacitate de exercitiu, persoanele aflate in strainatate, ori pentru persoanele a caror domiciliu nu este cunoscut, art.87 c.proc.civ. prevede anumite reguli speciale de citare.

Astfel vor fi citati:

1. statul, judetul, comuna si celelalte persoane juridice de drept public, in persoana capului autoritatii la contenciosul sediului central al administratiei respective sau, in lipsa de contencios, la sediul administratiei;

2. persoanele juridice de drept privat, prin reprezentantii lor, la sediul principal al administratiei sau la cel al sucursalei din circumscriptia instantei;

3. asociatiile si societatile care nu au personalitate juridica, prin organele lor de conducere, la sediul administratiei lor;

 5. [10] cei supusi procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului prin administratorul judiciar ari dupa caz lichidatorul;

6. incapabilii, prin reprezentantii lor legali.   In caz de numire a unui curator special, citarea se va face prin acest curator;

 7. personalul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei, cetatenii romani trimisi ca functionari la organizatii internationale, precum si membrii lor de familie care locuiesc cu ei, aflati in strainatate, prin Ministerul Afacerilor Externe.

Cetatenii romani, altii decat cei prevazuti in alineatul precedent, aflati in strainatate in interes de serviciu, prin organele centrale care i-au trimis sau in subordinea carora se afla cei care i-au trimis;

8. in cazul in care prin tratate sau conventii internationale la care este parte Romania sau prin acte normative speciale nu se prevede o alta procedura, cei care se afla in strainatate avand domiciliul sau resedinta cunoscuta, printr-o citatie trimisa cu scrisoare recomandata, recipisa de predare a scrisorii, in cuprinsul careia se va mentiona ce acte se expediaza, tinand loc de dovada.

Daca domiciliul sau resedinta celor aflati in strainatate nu sunt cunoscute, citarea se face potrivit art. 95.

In toate cazurile, daca cei aflati in strainatate au mandatar cunoscut in tara, va fi citat si acesta;

9. cei cu domiciliul sau resedinta necunoscuta, potrivit art. 95;

10. mostenitorii, pana la intervenirea lor in proces, printr-un curator special, numit de instanta.


1.1.4      Inmanarea citatiei si a actelor de procedura


Potrivit art. 86 alin 1 c.proc.civ., comunicarea cererilor si a tuturor actelor de procedura se va face din oficiu, prin agentii procedurali ai instantei sau prin orice alt salariat al acesteia, precum si prin agenti, ori salariati ai altor instante, in ale caror circumscriptii se afla  cel caruia i se comunica actul.

Indeplinirea actelor de procedura si comunicarea lor se fac in mod gratuit. Cheltuielile necesare pentru indeplinirea actelor de procedura si comunicarea lor, prin posta sau prin alte mijloace, ocazionate de desfasurarea procesului se acopera din fondurile repartizate in aceste scop de la bugetul de stat(art.722 C.proc.civ).

Citatia sub pedeapsa nulitatii va fi inmanata partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata iar in pricinile urgente, termenul poate fi si mai scurt dupa aprecierea instantei. Daca partea se infatiseaza personal sau prin mandatar, chiar daca nu a fost citata ori citarea s-a facut fara respectarea termenului, orice viciu de procedura se acopera. Parte este insa in drept sa ceara amanarea daca nu i s-a inmanat citatia in termen (art. 89. C.proc. civ.).

Inmanarea citatie si a tuturor actelor de procedura se face la domiciliul sau resedinta celui citat cu exceptia anumitor situatii speciale(art. 90 C.proc.civ).

-pentru cei ce se gasesc sub arme, citatia se inmaneaza la comandamentul superior cel mai apropiat.

-pentru cei care alcatuiesc echipajul unui vas de comert, inmanarea se face, in lipsa unui domiciliu cunoscut, la capitania portului unde se gaseste inregistrat vasul.

-pentru detinuti, inmanarea se face la administratia inchisorii.

-pentru bolnavii aflati in spitale, ospicii ori sanatorii, la directia asezamantului.

Potrivit art.92 C.proc.civ., la inmanarea citatiei pot aparea urmatoarele situatii[11]

- cel citat se afla la domiciliu si primeste citatia, situatie in care agentul procedural va inmana acestuia dovada pe care este obligat sa o certifice;

- cel citat se afla la domiciliu, insa refuza citatia sau nu vrea sa semneze dovada de primire, situatie in care agentul procedural va afisa citatia pe usa locuintei acestuia intocmind un proces verbal;

- in cazul in care cel citat nu se gaseste la domiciliu, agentul procedural va inmana citatia unei persoane din familie, sau in lipsa oricarei alte persoane care locuieste cu cel citat, cu exceptia minorilor sub 14 ani si a persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu

- in cazul in care cel citat locuieste la hotel sau intr-o cladire cu mai multe apartamente si nu este indicat numarul camerei sau apartamentului, portarului sau celui care in mod obisnuit il inlocuieste.

Daca persoanele aratate in alineatul precedent nu voiesc ori nu pot sa semneze adeverinta de primire, agentul va incheia proces-verbal, lasand citatia in mana lor. In cazul in care acestia nu doresc sa primeasca citatia agentul va afisa citatia, fie pe usa locuintei celui citat, fie daca nu are indicatia apartamentului sau camerei locuite, pe usa principala a cladirii, incheind de asemenea proces-verbal despre toate acestea(art.92 alin 4 C.proc.civ. ).

Comunicarea citatiei a altor acte de procedura nu se poate realiza prin afisare in cazul persoanelor juridice, precum si a asociatiilor sau societatilor care, potrivit legii, pot sta in judecata cu exceptia cazurilor in care se refuza primirea sau daca se constata lipsa oricarei persoane la sediul acestora(art.921 C.proc.civ.).

Din dispozitiile legale mentionate rezulta ca, procedura de citare a acestor categorii de parti este legal indeplinita daca la termen se constata ca la momentul comunicarii citatiei nu a fost nici o persoana la sediul acestora, ori s-a refuzat primirea, ceea ce a condus la afisarea citatiei[12]

Prin urmare, pentru valabilitatea procedurii de citare a partilor prevazuta la art. 921 C. proc. Civ., este suficient ca, dupa ce agentul procedural a constat lipsa oricarei persoane la sediu sau refuzul de primire s, sa afiseze citatia, si aceste aspecte sa fie constatate de instanta la termen[13]

Pe procesul verbal intocmit de agentul procedural nu trebuie aplicata stampila persoanei juridice citata deoarece dispozitiile art. 100 C.proc.civ. nu prevad o asemenea obligatie.

Dovada indeplinirii procedurii de citare se poate face numai cu dovada de primire sau procesul verbal, nefiind posibile probe extrinseci[14]


1.1.5      Citarea prin publicitatePotrivit art. 95 C.proc.Civ., cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a reusit  sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate(alin 1).

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele judecatoriei sau completul de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara(alin 2).

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele judecatoriei sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile(alin 3).

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii(alin 4).    

In legatura cu textul de lege mentionat se impun anumite precizari[15]:

Reclamantul trebuie sa invedereze imprejurarile concrete din care sa rezulte ca desi a facut tot ce i-a stat in putinta , nu a reusit sa afle domiciliul paratului.

Expresia „Presedintele tribunalului ” folosita in alineatele 2 si 3 trebuie interpretate in sensul ca se refera la presedintele instantei,

Regula in realizarea procedurii de citare prin publicitate constituie afisarea citatiei la usa instantei, iar exceptia o reprezinta publicarea citatiei in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit;

Daca citatia a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, insa nu a fost afisata si la usa instantei, procedura nu este legal indeplinita, din moment ce textul are in vedere „si ”publicarea, deci in plus fata de afisare;

Daca paratul dovedeste ca reclamantul desi ii cunostea adresa a solicitata cu rea credinta, citarea prin publicitate, toate actele de procedura savarsite dupa acest moment se vor anula iar reclamantul va putea fi obligat la despagubiri si amendat.

Citarea prin publicitate se realizeaza si atunci cand comunicarea actelor de procedura nu se poate face din cauza ca s-a daramat cladirea, a devenit de nelocuit sau din alte motive asemanatoare, agentul va depune actul la grefa instantei, care va instiinta din timp partea interesata despre aceasta imprejurare, dispozitiile art. 95 fiind aplicabile in mod corespunzator(art .94 c.proc.civ.)

[1] M. Tabarca, Drept…, vol. I p 422

[2] I. Deleanu, Tratat…, vol. I, p 289

[3] a se vedea articolele din codul de procedura civila 22, 31, 40, 206, 236, 271, 3731,  3841, 411, 573, 581, 592, 595, 597, 601, 7204

[4] a se vedea anexa 10 p. 135

[5] a se vedea anexa 11 p. 136

[6] a se vedea anexa 12 p. 137

[7] atunci cand domiciliul/sediul partii nu se cunoaste, grefierul (din dispozitia instantei) intocmeste adresele cuprinse in Anexele 27,28 de la p. 152-153

[8] V.M.Ciobanu Tratat…, vol. II p91

[9] ibidem p91-92

[10] pct.4 al art.87 C.proc.civ. a fost abrogat prin art.1 pct.31 din OU nr.138/2000

[11] Gh. Dinu, Tratat teoretic si practic de procedura civila, ed. Europolis, Constanta, 2007, p. 107

[12] M. Tabarca, Drept…, Vol. II, p. 452

[13] ibidem

[14] V.M.Ciobanu, op.cit., vol. II, p 99; A se vedea Anexa 13 p. 138

[15] M. Tabarca, Drept…, Vol. II, p.429-430

Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }