QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente drept

Circumscriptiile electorale, colegiile uninominale si organismele electoraleCircumscriptiile electorale, colegiile uninominale si organismele electorale


Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscriptii electorale la nivelul celor 41 de judete, o circumscriptie in municipiul Bucuresti si o circumscriptie separata pentru romanii cu domiciliul sau resedinta in afara tarii. Numarul total al circumscriptiilor electorale este de 43. Denumirea si numerotarea circumscriptiilor electorale sunt prevazute de Legea nr.35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.In cadrul fiecareia dintre cele 43 de circumscriptii electorale se constituie colegii uninominale pe baza normei de reprezentare, dupa cum urmeaza:

a)numarul colegiilor uninominale pentru Camera Deputatilor, respectiv pentru Senat se determina prin raportarea numarului de locuitori al fiecarei circumscriptii electorale la normele de reprezentare prevazuta mai sus, la care se adauga un colegiu de deputat, respectiv de senator pentru ceea ce depaseste jumatatea normei de reprezentare, fara ca numarul colegiilor de deputat dintr-o circumscriptie electorala sa fie mai mic de 4, iar cel de senator, mai mic de 2;

b)numarul de locuitori avut in vedere la calculul numarului de colegii uninominale care se delimiteaza in cadrul fiecarui judet este cel prevazut de lege.

Delimitarea colegiilor uninominale se face tinand cont de urmatoarele reguli:

a)o circumscriptie electorala poate fi compusa numai din colegii uninominale intregi;

b)teritoriul cuprins de un colegiu uninominal trebuie sa se afle pe teritoriul unuia si aceluiasi judet sau al municipiului Bucuresti;

c)pe teritoriul unei localitati pot fi delimitate, de regula, doar colegii uninominale intregi;

d)un colegiu uninominal poate cuprinde, de regula, una sau mai multe localitati intregi;

e) in municipiul Bucuresti, colegiile uninominale nu trebuie sa depaseasca limitele administrativ-teritoriale dintre cele 6 sectoare. In fiecare dintre sectoare se vor delimita colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor si pentru alegerea Senatului.

f)in circumscriptia electorala speciala pentru cetatenii romani cu domiciliu in afara granitelor Romaniei se vor forma 4 colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor si doua colegii uninominale pentru alegerea Senatului. Arondarea geografica a celor 4 colegii uninominale pentru Camera Deputatilor si a celor doua colegii uninominale pentru Senat va fi stabilita prin hotarare a Guvernului, conform hotararii unei comisii parlamentare speciale constituite pe baza proportionalitatii reprezentarii parlamentare;

g) in cadrul unei circumscriptii electorale, delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor si pentru alegerea Senatului se face astfel incat marimea acestora, calculata in numar de locuitori, sa fie de asa natura incat cel mai mare colegiu uninominal sa fie, de regula, cu cel mult 30% mai mare decat cel mai mic colegiu uninominal

h)intotdeauna un colegiu uninominal pentru alegerea Senatului este format dintr-un numar intreg de colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, intregi si alaturate, din cadrul aceleiasi circumscriptii electorale.

Prima delimitare si numerotare a colegiilor uninominale va fi efectuata prin hotarare a Guvernului, conform hotararii unei comisii parlamentare speciale constituite pe baza proportionalitatii reprezentarii parlamentare. Delimitarea si numerotarea colegiilor uninominale se actualizeaza de catre Autoritatea Electorala Permanenta. Operatiunea de delimitare se actualizeaza anual in cazul in care au aparut modificari in structura, denumirea sau rangul unitatilor administrativ-teritoriale, precum si dupa fiecare recensamant al populatiei, cu cel putin 12 luni inainte de alegerile parlamentare la termen, prin emiterea unei hotarari a Autoritatii Electorale Permanente, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Modificarea colegiilor uninominale nu poate fi facuta decat daca fata de delimitarea anterioara a aparut o variatie pozitiva sau negativa de minimum 10% din populatia respectivului colegiu uninominal.

Pentru organizarea procesului electoral functioneaza in mod permanent Autoritatea Electorala Permanenta, care emite hotarari, decizii si instructiuni. In perioada organizarii alegerilor se formeaza Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscriptie la nivel judetean, al municipiului Bucuresti, oficii electorale de sector, in cazul municipiului Bucuresti, si un birou electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, precum si birouri electorale ale sectiilor de votare.

Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot. Candidatii in alegeri, sotul/sotia, rudele si afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.

In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercita o functie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta si impartiala a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea juridica, civila sau penala, dupa caz.

Birourile si oficiile electorale lucreaza in prezenta majoritatii membrilor lor si iau decizii cu votul majoritatii membrilor prezenti. Biroul Electoral Central lucreaza in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta decizii si hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.

Reprezentantii partidelor politice, ai aliantelor politice si ai aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in birourile si oficiile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte insarcinari in afara celor prevazute de prezenta lege.

Reprezentantii partidelor politice, ai aliantelor politice si ai aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in birourile si oficiile electorale pot fi inlocuiti, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, pana in preziua votarii, iar in caz de deces, imbolnaviri sau accidente, chiar si in ziua alegerilor.

Membrii birourilor si oficiilor electorale care nu reprezinta partide politice, aliante politice, aliante electorale sau, dupa caz, organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pot fi inlocuiti, in caz de deces, imbolnaviri sau accidente, de catre cei care i-au desemnat, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral inceteaza de drept in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea unei infractiuni prevazute de lege. Constatarea cazului incetarii de drept a calitatii de membru al unui birou sau oficiu electoral se face, in termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de catre presedintele biroului electoral ierarhic superior, iar in cazul Biroului Electoral Central, de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

La nivel national se constituie un Birou Electoral Central, format din 5 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente si din cel mult 12 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care participa la alegeri, conform legii, precum si un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor

In termen de 24 de ore de la investire, judecatorii desemnati aleg din randul lor, prin vot secret, presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul acestuia. In termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completeaza cu presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente, cu cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale cu grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului, precum si cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, comunicati in scris de catre acestea. Completarea Biroului Electoral Central se consemneaza intr-un proces-verbal care constituie actul de investire. In termen de doua zile de la ramanerea definitiva a candidaturilor, partidele politice care nu sunt reprezentate in Parlament, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora care participa la alegeri comunica, in scris, Biroului Electoral Central, numele si prenumele reprezentantilor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.

Desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea in Biroul Electoral Central se face in ordinea descrescatoare a numarului de candidaturi ramase definitive din colegiile uninominale.

In cazul in care la desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale dintre acestea ultimul loc de distribuit revine unor partide sau aliante care au depus acelasi numar de candidaturi, desemnarea reprezentantilor acestora se face, prin tragere la sorti, de presedintele Biroului Electoral Central, in prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale in cauza.

In componenta prevazuta mai sus Biroul Electoral Central adopta, in termen de doua zile de la constituire, un regulament de organizare si functionare, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si este obligatoriu pentru toate birourile electorale.

Aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de Autoritatea Electorala Permanenta impreuna cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, iar statisticienii necesari, de catre Institutul National de Statistica.

Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii principale:

a)urmareste aplicarea unitara a dispozitiilor legale privitoare la alegeri si asigura interpretarea unitara a prevederilor acestora;

b)asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a listei cuprinzand denumirea si semnele electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale legal constituite, care au dreptul sa participe la alegeri, si comunica lista tuturor birourilor electorale de circumscriptie, imediat dupa constituirea acestora;

c) rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la activitatea birourilor electorale de circumscriptie; contestatiile se solutioneaza prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral in cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera

d)face publicatiile si afisarile prevazute de prezentul titlu cu privire la candidaturi;

e)centralizeaza, pe baza comunicarilor primite de la birourile electorale de circumscriptie, numarul de candidaturi definitive din colegiile uninominale depuse de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale; comunica situatia centralizata, in termen de 24 de ore de la intocmire, comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antena, precum si Societatii Romane de Televiziune si Societatii Romane de Radiodifuziune;

f) stabileste, pe baza proceselor-verbale transmise de birourile electorale de circumscriptie, lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si a organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au intrunit pragul electoral, precum si lista celor care nu au intrunit pragul electoral si comunica birourilor electorale de circumscriptie si da publicitatii, in termen de 24 de ore de la constatare, aceste liste;

g)anuleaza alegerile dintr-o sectie de votare in cazul in care constata ca votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin frauda electorala;

h)poate dispune renumararea voturilor intr-o sectie de votare sau refacerea centralizarii voturilor si rezultatului alegerilor dintr-un colegiu uninominal in situatia in care constata, pe baza probelor administrate, ca au fost comise erori sau au fost inregistrate neconcordante intre datele inregistrate in procesele-verbale;

i)totalizeaza rezultatul national, pe baza proceselor-verbale primite de la birourile electorale constituite la nivele inferioare;

j)transmite Autoritatii Electorale Permanente, dupa publicarea rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, materialele necesare redactarii Cartii Albe a Alegerilor;

k)stabileste, la nivel national, numarul de mandate ce revin in fiecare circumscriptie electorala fiecarui partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, candidat independent care participa in alegeri in conditiile prezentului titlu;

l)atesta atribuirea unui mandat de deputat organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care a intrunit conditiile prevazute de lege si elibereaza certificatul doveditor deputatului desemnat pe aceasta baza;

m)trimite spre publicare rezultatele finale ale alegerilor catre Regia Autonoma 'Monitorul Oficial';

n)organizeaza si implementeaza un sistem de colectare de date si de informare periodica a opiniei publice privind prezenta populatiei la vot, in baza unui esantion reprezentativ la nivel judetean si national;

In cazul in care pentru solutionarea unei contestatii sunt necesare verificari de fapt, acestea se efectueaza in prezenta unui judecator din Biroul Electoral Central. Asemenea verificari nu se pot face in ziua alegerilor.

Cererea de anulare a alegerilor dintr-un colegiu uninominal pentru frauda electorala se poate face numai de catre competitorii electorali care au participat la alegeri in colegiul respectiv. Cererea se depune la Biroul Electoral Central in termen de cel mult 24 de ore de la incheierea votarii, sub sanctiunea decaderii. Cererea trebuie temeinic motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza. Lipsa probelor atrage respingerea cererii. Cererea poate fi admisa numai daca cel care a sesizat nu este implicat in producerea fraudei si numai daca se stabileste ca aceasta a fost de natura sa modifice atribuirea mandatelor. Solutionarea cererii de anulare a alegerilor de catre Biroul Electoral Central se poate face numai pana la data publicarii rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. In termen de cel mult 10 zile de la data admiterii cererii de anulare a alegerilor se organizeaza un nou scrutin in sectiile de votare unde s-a constatat frauda electorala. Biroul de circumscriptie electorala impreuna cu autoritatile publice locale vor asigura buna desfasurare a noului scrutin, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor prezentului titlu. Pana la obtinerea noilor rezultate se suspenda operatiunile electorale privind numararea voturilor si constatarea rezultatelor.

In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit prevederilor prezentului titlu, Biroul Electoral Central adopta decizii si hotarari. Hotararile Biroului Electoral Central se dau pentru interpretarea unitara a legii si sunt general obligatorii. Deciziile Biroului Electoral Central se dau in aplicarea prevederilor prezentei legi, precum si in solutionarea intampinarilor si contestatiilor pe care este competent sa le solutioneze. Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile electorale, precum si pentru toate organismele cu atributii in materie electorala, de la data aducerii la cunostinta in sedinta publica. Deciziile se aduc la cunostinta in sedinta publica si prin orice mijloc de publicitate, iar hotararile se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Biroul Electoral Central isi inceteaza activitatea dupa 48 de ore de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a rezultatului alegerilor.


La nivelul fiecareia dintre cele 43 de circumscriptii electorale se constituie un birou electoral de circumscriptie, format din 3 judecatori, un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente si din cel mult 9 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, conform prezentului titlu, in circumscriptia electorala respectiva. Biroul electoral de circumscriptie pentru cetatenii cu domiciliul sau resedinta in afara tarii are sediul in municipiul Bucuresti.

Desemnarea celor 3 judecatori se face in sedinta publica, in termen de 21 de zile de la inceperea perioadei electorale, de catre presedintele tribunalului, prin tragere la sorti dintre judecatorii in exercitiu ai tribunalului judetean, respectiv ai Tribunalului Bucuresti pentru Circumscriptia Electorala Bucuresti si pentru circumscriptia electorala pentru romanii cu domiciliul sau resedinta in afara tarii. Data sedintei se aduce la cunostinta publica, prin presa, de presedintele tribunalului, cu cel putin 48 de ore inainte. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedinte, ce constituie actul de investire. In termen de 24 de ore de la desemnare, judecatorii, prin vot secret, aleg presedintele biroului electoral de circumscriptie si loctiitorul acestuia. Din acel moment biroul astfel constituit indeplineste toate atributiile ce ii revin potrivit prezentului titlu, urmand a fi completat cu reprezentantul Autoritatii Electorale Permanente, reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri.

In termen de 24 de ore de la data ramanerii definitive a candidaturilor, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu vor comunica, in scris, respectivului birou electoral de circumscriptie, numele si prenumele reprezentantilor lor in biroul electoral. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.

Reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente vor fi desemnati de catre aceasta prin hotarare, in 24 de ore de la desemnarea judecatorilor.

In termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (3), biroul electoral de circumscriptie se completeaza cu cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare sau al aliantelor politice/electorale dintre partidele parlamentare, care participa la alegeri in respectiva circumscriptie. In termen de 24 de ore de la completarea biroului cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, biroul electoral de circumscriptie se completeaza si cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si ai aliantelor politice sau electorale dintre acestea, care participa la alegeri in respectiva circumscriptie, in limita numarului de reprezentanti prevazuti la alin. (1). Desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, ai aliantelor politice si ai aliantelor electorale dintre acestea se face in ordinea descrescatoare a numarului de candidaturi ramase definitive din colegiile uninominale din circumscriptie, iar in caz de egalitate, prin tragere la sorti.

Oficiile electorale se organizeaza la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti si sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia, un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente si din cel mult 7 membri, reprezentanti ai partidelor politice, ai aliantelor politice, ai aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in municipiul Bucuresti.

Presedintele si loctiitorul acestuia sunt magistrati desemnati de presedintele Tribunalului Bucuresti cu 20 de zile inainte de data alegerilor, prin tragere la sorti pe functii, dintre judecatorii in exercitiu ai judecatoriei sectorului.

In 24 de ore de la desemnarea magistratilor, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri vor comunica in scris numele reprezentantilor lor in oficiul electoral.

In 24 de ore de la desemnarea magistratilor, Autoritatea Electorala Permanenta comunica numele reprezentantilor ei, desemnati prin hotarare, in fiecare oficiu electoral.

Birourile electorale de circumscriptie au urmatoarele atributii:

a)vegheaza la organizarea din timp a sectiilor de votare, urmaresc si asigura aplicarea unitara si respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri de catre toate autoritatile, institutiile si organismele cu responsabilitati in materie electorala din cadrul circumscriptiei;

b)inregistreaza candidaturile depuse la nivelul circumscriptiei si constata ramanerea definitiva a acestora;

c)comunica, in termen de 24 de ore de la ramanerea definitiva a candidaturilor, Biroului Electoral Central, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale cu reprezentare in Parlament prin grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului, celelalte partide politice, aliante politice si organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au depus candidati la nivelul colegiilor uninominale de pe raza circumscriptiei, cat si numarul de candidaturi depuse de acestea;

d)fac publicatiile si afisarile prevazute de prezentul titlu cu privire la candidaturi;

e) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare sau, dupa caz, oficiilor electorale din cadrul circumscriptiei electorale in care functioneaza; contestatiile se solutioneaza prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral in cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera;

f) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare, prin intermediul primarilor, pe baza de proces-verbal de predare-primire, buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT», formularele pentru incheierea proceselor-verbale, precum si celelalte materiale necesare procesului electoral. Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti distribuie aceste materiale oficiilor electorale;

g)stabilesc mandatele ce revin, la nivelul circumscriptiei, fiecarui partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, candidat independent care participa in alegeri;

h)elibereaza candidatilor declarati alesi certificatul doveditor al alegerii;

i)inainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzand rezultatul alegerilor din colegiile uninominale ce compun circumscriptia electorala in care functioneaza si rezultatul alegerilor la nivelul circumscriptiei electorale in care functioneaza, precum si intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale judetene;

j)aduc la cunostinta publica, in termen de 48 de ore de la constituire, numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente ale fiecarui colegiu uninominal.

Deciziile biroului electoral de circumscriptie se aduc la cunostinta in sedinta publica


Oficiile electorale de sector au urmatoarele atributii:

a)urmaresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri in sectoarele la nivelul carora functioneaza si vegheaza la organizarea din timp a sectiilor de votare;

b)rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile c)birourilor electorale ale sectiilor de votare de pe teritoriul sectorului la nivelul caruia functioneaza;

distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare, prin intermediul primarilor, buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT», formularele pentru incheierea proceselor-verbale, precum si celelalte materiale necesare procesului electoral

d)totalizeaza rezultatul alegerilor, conform proceselor-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare din subordine pentru fiecare colegiu uninominal pentru alegerea deputatilor si pentru fiecare colegiu uninominal pentru alegerea senatorilor de pe teritoriul sectorului la nivelul caruia functioneaza si transmit rezultatele catre Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti caruia i se subordoneaza;

e)inainteaza biroului electoral de circumscriptie caruia i se subordoneaza procesele-verbale cuprinzand rezultatul alegerilor, de pe raza sectorului respectiv, precum si intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare.

Deciziile oficiului electoral de sector se aduc la cunostinta in sedinta publica.


Sectiile de votare si birourile electorale ale sectiilor de votare


Delimitarea sectiilor de votare se stabileste in termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor componente, impreuna cu prefectii si cu structurile teritoriale ale Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, fara ca acestea sa depaseasca limitele colegiilor uninominale pentru Camera Deputatilor

Numerotarea sectiilor de votare se stabileste de catre prefect, la nivelul fiecarei circumscriptii electorale, incepand cu localitatea resedinta de judet si continuand cu cele din municipii, orase si comune, in ordinea alfabetica a acestora; in municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevazuta de lege. Numerotarea sectiilor de votare din strainatate se stabileste de catre ministrul afacerilor externe, prin ordin.

Prefectii comunica Autoritatii Electorale Permanente, pentru inregistrarea in Registrul sectiilor de votare, delimitarea si numerotarea sectiilor de votare de la nivelul circumscriptiei electorale.

Sectiile de votare se organizeaza dupa cum urmeaza:

a) in localitatile cu o populatie de peste 1.500 de locuitori, cate o sectie de votare la 1.000-2.000 de locuitori;

b) in localitatile cu o populatie sub 1.500 locuitori, o singura sectie de votare;

c) se pot organiza sectii de votare si in satele sau grupele de sate cu o populatie de pana la 1.000 de locuitori, situate la o distanta mai mare de 3 km fata de sediul sectiei de votare din resedinta comunei, orasului sau municipiului.


Birourile electorale ale sectiilor de votare


Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia, care sunt, de regula, magistrati sau juristi, precum si din 7 membri. Birourile electorale ale sectiilor de votare nu pot functiona cu mai putin de 5 membri.

Desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora se face cu 15 zile inainte de ziua votarii, de catre presedintele tribunalului, in sedinta publica anuntata cu 48 de ore inainte, prin tragere la sorti, pe functii, dintre magistrati sau alti juristi existenti in judet sau in municipiul Bucuresti. Listele magistratilor care vor participa la tragerea la sorti se intocmesc de catre presedintele tribunalului, iar cele ale altor juristi, de catre prefect, impreuna cu presedintele tribunalului. Listele vor cuprinde un numar de persoane mai mare cu cel putin 10% decat cel necesar, acestea fiind rezerva la dispozitia presedintelui tribunalului, pentru inlocuirea, in cazuri deosebite, a titularilor. Gruparea in liste in vederea tragerii la sorti se va face avandu-se in vedere necesitatea ca locuintele persoanelor in cauza sa fie in localitatea in care isi are sediul biroul electoral al sectiei de votare sau cat mai aproape de aceasta

In lista sus mentionata vor fi trecuti numai juristi care nu fac parte din niciun partid politic si din nicio organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri si nu sunt rude pana la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidati. In cazul in care numarul juristilor este insuficient, lista va fi completata, la propunerea prefectului cu avizul Autoritatii Electorale Permanente, cu alte persoane cu o reputatie buna in localitate, care nu fac parte din niciun partid politic si din nicio organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri si care nu sunt rude pana la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidati.

In cel mult 48 de ore de la tragerea la sorti, presedintele tribunalului transmite biroului electoral de circumscriptie lista persoanelor desemnate ca presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora.

In cel mult doua zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (7), partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri sunt obligate sa comunice biroului electoral de circumscriptie, respectiv oficiului electoral, in cazul municipiului Bucuresti, lista reprezentantilor lor in birourile electorale ale sectiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde urmatoarele: numarul sectiei de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta si modalitatea de contact, respectiv numarul de telefon, de fax sau adresa de e-mail. Un partid politic, o alianta politica, o alianta electorala sau o organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri nu poate avea intr-un birou electoral al unei sectii de votare mai mult de 3 reprezentanti.

Desemnarea reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale cu care se face completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare se face de presedintele biroului electoral de circumscriptie, respectiv de presedintele oficiului electoral, in cazul municipiului Bucuresti, in prezenta reprezentantilor partidelor politice in biroul electoral de circumscriptie sau in oficiul electoral respectiv

Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:

a) primesc de la structurile teritoriale ale Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prin intermediul primarilor, pe baza de proces-verbal, cu 3 zile inainte de data alegerilor, doua copii de pe listele electorale permanente care cuprind alegatorii din sectia de votare. Un exemplar este pus la dispozitia alegatorilor pentru consultare si un exemplar este utilizat in ziua alegerilor;

b) primesc, pe baza de proces-verbal, de la primari buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT», formularele pentru incheierea proceselor-verbale si alte materiale necesare desfasurarii procesului electoral, precum si doua buletine de vot anulate, cate unul pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, pe care le vor afisa intr-un loc vizibil, in ziua premergatoare alegerilor; birourile electorale ale sectiilor de votare de pe langa misiunile diplomatice si oficiile consulare primesc aceste materiale prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;

c)conduc operatiunile de votare, iau toate masurile de ordine in localul sectiei de votare si in jurul acestuia;

d)numara voturile si consemneaza rezultatele votarii;

e)rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate;

f) inainteaza birourilor electorale de circumscriptie sau oficiului electoral de sector procesele-verbale cuprinzand rezultatele votarii, buletinele de vot nule si cele contestate, impreuna cu contestatiile depuse si materialele la care acestea se refera, precum si listele electorale utilizate in cadrul sectiei de votare, indosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale sectiilor de votare de pe langa misiunile diplomatice si oficiile consulare predau aceste materiale, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral de circumscriptie pentru romanii cu domiciliul in afara tarii;

g) necontestate, precum si cele anulate, stampilele si celelalte materiale utilizate in desfasurarea votarii; birourile electorale ale sectiilor de votare de pe langa misiunile diplomatice si oficiile consulare predau aceste materiale, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, Tribunalului Bucuresti

h)elibereaza fiecarui reprezentant al partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din componenta biroului cate o copie dupa fiecare proces-verbal, certificata de presedintele biroului electoral al sectiei de votare;

i)elibereaza, la cererea observatorilor organizatiilor neguvernamentale, cat si a reprezentantilor presei acreditati pe langa respectivele sectii de votare, prin presedintele sectiei de votare, cate o copie a fiecarui proces-verbal care consemneaza rezultatul alegerilor in sectia respectiva;

j) furnizeaza, in ziua alegerilor, date privind prezenta populatiei la vot, conform unui program stabilit de Biroul Electoral Central.

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri conform prezentului titlu, precum si candidatii independenti pot contesta modul de formare si componenta birourilor electorale, in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, dupa caz, de completare a acestor birouri.


Registrul electoral, listele electorale si cartile de alegator

Registrul electoral


Registrul electoral reprezinta o baza de date centralizata in care sunt inscrisi toti cetatenii romani, inclusiv cei cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care au implinit varsta de 18 ani, cu drept de vot. Inregistrarea cetatenilor cu domiciliul sau resedinta in strainatate se va face pe baza evidentei existente la Directia generala de pasapoarte din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, utilizata la eliberarea pasapoartelor cu mentiunea privind stabilirea domiciliului in strainatate, precum si a datelor detinute de Ministerul Afacerilor Externe

Registrul electoral pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania este structurat pe judete, municipii, orase, comune, iar pentru cei cu domiciliul in strainatate, pe tari si localitati.

Autoritatea Electorala Permanenta intocmeste, pastreaza si actualizeaza in permanenta, pana la data de 31 martie a fiecarui an, Registrul electoral. La nivelul fiecarui judet si sector al municipiului Bucuresti, Registrul electoral care cuprinde alegatorii cu domiciliul sau resedinta pe teritoriului unitatii administrativ-teritoriale este pastrat si actualizat de catre biroul teritorial al Autoritatii Electorale Permanente.

Odata inscris in Registrul electoral cu adresa de domiciliu, alegatorul poate sa adreseze Autoritatii Electorale Permanente o cerere pentru inscrierea sa cu adresa de resedinta.

Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, precum si cetatenii romani cu domiciliul in tara aflati temporar in strainatate, la cererea lor, se inscriu in Registrul electoral cu datele corespunzatoare ultimei adrese de domiciliu sau de resedinta.

Datele si informatiile continute in Registrul electoral sunt destinate exclusiv proceselor electorale.

Orice persoana inscrisa in Registrul electoral poate solicita informatii numai cu privire la datele personale care sunt continute in acesta.

Intampinarile impotriva omisiunilor, a inscrierilor gresite si a oricaror erori din Registrul electoral se fac la biroul teritorial judetean al Autoritatii Electorale Permanente competent, acesta fiind obligat sa se pronunte, prin dispozitie, in cel mult 3 zile de la inregistrare.

Contestatiile impotriva dispozitiilor date se solutioneaza, in cel mult 3 zile de la inregistrare, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala domiciliaza alegatorul.


Listele electorale


Listele electorale cuprind cetatenii cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral. Ele sunt permanente sau suplimentare.

Listele electorale permanente pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale de pe teritoriul national se intocmesc de catre primarul comunei, orasului sau municipiului ori al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza datelor si informatiilor cuprinse in Registrul electoral si comunicate primarului de catre biroul teritorial al Autoritatii Electorale Permanente care functioneaza la nivelul judetului pe teritoriul caruia se afla localitatea.

Listele electorale se intocmesc si se pun la dispozitia alegatorilor spre consultare pana cel tarziu cu 45 de zile inaintea zilei alegerilor.

Alegatorii au dreptul sa verifice inscrierea in listele electorale. Intampinarile impotriva omisiunilor, a inscrierilor gresite si a oricaror erori din liste se fac la primarul localitatii, acesta fiind obligat sa se pronunte, prin dispozitie, in cel mult 3 zile de la inregistrare.

Contestatiile impotriva dispozitiilor date se depun in termen de 5 zile de la comunicare si se solutioneaza, in cel mult 3 zile de la inregistrare, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala domiciliaza alegatorul.

Primarul este obligat sa comunice judecatoriei si Autoritatii Electorale Permanente orice modificare in listele electorale.

Listele electorale permanente se intocmesc pe localitati si cuprind pe toti cetatenii cu drept de vot care domiciliaza in localitatea pentru care ele au fost intocmite.

Listele electorale permanente se intocmesc la comune, pe sate si, dupa caz, strazi, iar la orase, municipii si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe strazi si, dupa caz, blocuri.

In lista electorala suplimentara vor fi trecute, de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, persoanele care se prezinta la vot si fac dovada ca domiciliaza pe raza sectiei de votare respective, insa au fost omise din copia de pe lista electorala permanenta, persoanele care voteaza conform prevederilor in vigoare, cetatenii romani din strainatate care fac dovada cu pasaportul cu mentiunea privind stabilirea domiciliului in strainatate ca domiciliaza intr-o tara din colegiul uninominal respectiv, cetatenii romani care arata ca au resedinta intr-o tara din colegiul uninominal respectiv prin prezentarea pasaportului simplu sau, in cazul statelor membre ale Uniunii Europene, si a cartii de identitate, insotite de documentul emis de autoritatile straine care dovedeste resedinta in strainatate. Persoanele respective pot vota numai in baza actului de identitate si a cartii de alegator.


Cartile de alegator

Exercitarea dreptului de vot in alegeri se face numai pe baza actului de identitate si a cartii de alegator, eliberata in conditiile prezentului titlu. Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate pot vota si fara carte de alegator.

Modelul cartii de alegator va fi stabilit prin hotarare a Guvernului in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu.

Cartea de alegator se intocmeste de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.

Eliberarea cartii de alegator se face pe baza actului de identitate, numai catre titular si sub semnatura acestuia, de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.

Un alegator nu poate primi decat o singura carte de alegator.

Intampinarile si contestatiile privind intocmirea sau eliberarea cartilor de alegator se fac catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor care le va solutiona in termen de 3 zile.

Cartile de alegator sunt permanente si valabile pentru toate tipurile de alegeri, potrivit numarului de scrutine prevazut in cuprinsul lor, si se elibereaza alegatorilor inscrisi in Registrul electoral.

Cartea de alegator se pastreaza si se foloseste numai de catre titular.

In cazul pierderii sau distrugerii cartii de alegator, indiferent de motiv, se poate elibera un duplicat de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.

Eliberarea duplicatului se face la cererea titularului si pe raspunderea acestuia. Originalul declarat pierdut sau distrus este nul de drept.

Cartea de alegator a persoanei care este radiata din Registrul electoral este nula de drept. Autoritatea Electorala Permanenta va asigura informarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, a primarilor, a misiunilor diplomatice si a birourilor electorale ale sectiilor de votare asupra numelor cetatenilor ale caror carti de alegator devin nule de drept.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }