QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Actiunea civila

Actiunea civila


1.Definitie: ansamblul mijloacelor procesuale prevazute de lege pentru protectia dreptului subiectiv pretins de catre una dintre parti sau a unei alte situatii juridice precum  si pentru asigurarea apararii partilor. Aceasta este definitia statuata de Noul Cod in art.28.

actiunea civila nu se confunda cu cererea de chemare in judecata, aceasta din urma fiind doar o forma de manifestare a actiunii civile;in unele cazuri chiar in Codul de procedura civila se foloseste notiunea de actiune cu sensul de cerere de chemare in judecata;cererea de chemare in judecata reprezinta doar prima etapa in exercitiul deplin al actiunii civile;2.Natura juridica-in literatura de specialitate nu a existat si nu exista inca un punct de vedere unitar cu privire la natura juridica a actiunii civile.  Majoritatea autorilor au subliniat totusi independenta dreptului la actiune fata de dreptul subiectiv destinat a-l protegui. Dreptul la actiune trebuie privit ca un drept complex de natura procesuala[1] si al carui continut este format dintr-o pluritate de prerogative. Toate aceste prerogative se situeaza insa in spatiul de actiune al dreptului procesual civil.

Conditiile de exercitiu ale actiunii civile sunt cerinte in lipsa carora interventia judiciara nu poate avea loc;conditiile pentru a fi parte in procesul civil sunt necesare si pentru exercitarea actiunii civile si in plus pentru exercitarea actiunii civile mai este necesara si afirmarea unui drept sau a unei situatii juridice ce se doreste a fi proteguita prin sesizarea instantelor judecatoresti.

Afirmarea unui drept-conditie esentiala a exercitarii actiunii civile statornica in mod expres in art.109C.pr.civ.care dispune ca: ,,Oricine pretinde un drept impotriva unei alte persoane trebuie sa faca o cerere inaintea instantei competente”.

Dreptul subiectiv civil afirmat pentru a se bucura de protectie juridica trebuie sa indeplineasca anumite conditii:

a.  – sa fie recunoscut si ocrotit de lege;

b.  – sa fie exercitat in limitele sale externe ( care pot fi de ordin material sau juridic) si in limitele sale interne (adica numai potrivit scopului economic si social pentru care a fost stabilit sau creat de lege).

c.  – sa fie exercitat cu buna credinta

d.  – sa fie actual – adica sa nu fie supus unui termen sau unei conditii suspensive.

Exceptii:-Art. 110 Codul de procedura civila permite introducerea unei actiuni inainte de implinirea termenului;Ex: cererile pentru predarea unui imobil se pot face inainte de implinirea termenului de inchiriere sau de locatiune, dar cu efect numai de la implinirea termenului;– in cazul obligatiilor alimentare sau al prestatiilor periodice cand se poate solicita executarea lor la termen;-orice cereri pentru executarea la termen a unei obligatii, dar numai cand cererea este indreptatita pentru intampinarea unei pagube insemnate.

Sanctiunea in cazul lipsei dreptului se pronunta dupa dezbateri contradictorii si consta in respingerea actiunii.Actiunea poate fi respinsa si prematur introdusa fara a intra in cercetarea fondului atunci cand dreptul nu este actual.Reclamantul va putea reintenta cererea atunci cand s-a implinit termenul sau conditia.

Capacitatea procesuala de exercitiu(a se vedea supra Cap.II Conditiile pentru a fi parte in proces)

Calitatea procesuala de exercitiu(a se vedea supra Cap.II Conditiile pentru a fi parte in proces)

Interesul(a se vedea supra Cap.II Conditiile pentru a fi parte in proces)

4.Elementele actiunii civile:

4.1.Partile-actiunea nu poate fi conceputa fara existenta a cel putin 2 persoane fizice sau juridice;denumirea generica de parti primeste denumiri particulare in functie de cadrul procesual in care ne aflam.

Vorbind de parti avem in vedere persoanele intre care s-a legat raportul juridic dedus judecatii si nu de reprezentantii lor legali si conventionari.

Partile-sunt si tertii intervenienti;

4.2.Obiectul= protectia unui drept drept afirmat in justitie, a unor interese sau a unei situatii ocrotite de lege

Obiectul procesului il constituie ceea ce partile considera ca trebuie dedus judecatii respectiv o problema de fapt cu incadrarea ei in drept.

Obiectul actiunii civile se concretizeaza in raport de mijlocul procesual folosit.

Conditiile obiectului actiunii: sa fie licit, posibil si determinat;

4.3. Cauza=scopul catre care se indreapta vointa celui ce reclama sau a celui care se apara.

Cauza actiunii numita causa petendi nu este acelasi lucru cu cauza raportului juridic,causa debendi. Altfel spus, cauza dreptului constituie cauza cererii de chemare in judecata si nu a actiunii in totalitatea ei.

Cauza cererii de chemare in judecata intereseaza institutia puterii lucrului judecat si a litispendentei.

Conditiile cauzei: sa existe,sa fie reala,sa fie licita si sa fie morala.

5.Clasificarea actiunilor civile

a.Dupa scopul urmarit de catre reclamant;

actiuni in realizarea dreptului-acelea prin care reclamantul urmareaste obligarea dversarului la executarea unei obligatii;

- majoritatea actiunilor fac parte din aceasta categorie;

- exemplu: actiunea in revendicare, plata unei creante, evacuare, repararea prejudiciului cauzat printr-o fapta ilicita sau contractual;

- hotararile pronuntatae in acest tip de actiuni sunt susceptibile de ducere la indeplinire pe calea executarii silite;

actiuni in constatare

-acelea prin care se urmareste sa se constate existent sau inexistenta unui drept;

-exemplu: constatare nulitatii unui act juridic, constatarea starii de indiviziune;

-au o consacrare expresa in art.111C.pr.civ.;

-pot fi folosite ori de cate ori reclamantul nu are la indemana actiunea in realizare, avand caracter subsidiar;

-hotararile pronuntata in acest tip de actiuni nu sunt susceptibile de executare silita;

-nu pot fi folosite pentru constatarea unei stari de fapt;

-se subdivid in:

-actiuni declaratorii-cand se solicita sa se constate daca un anumit raport juridic exista sau nu;

-actiuni interogatorii-cand reclamantul cheama in judecata o persoana care ar putea sa-i conteste ulterior dreptul, instanta urmand sa ia act daca contesta sau nu existenta sau inexistenta dreptului;

-actiuni provocatorii-prin care o persoana care ridica pretentii cu privire la dreptul unei alte persoane este invitata sa-si valorifice pretentiile afirmate;

actiuni in contituire sau transformare de drepturi

-se urmareste defiintarea unor raporturi juridice si constituirea unor raporturi sau situatii juridice noi[2];

-hotararile pronuntate in acest tip de actiuni produc efecte pentru viitor;

-exemplu:actiuni care privesc starea si capacitatea persoanelor, actiunea de divort, privind punerea sub interdictie sau declararea mortii sau a disparitiei;

-au character declarativ;

b.Dupa natura dreptului subiectiv civil afirmat:

actiuni personale-acelea prin care se urmareste valorificarea unui drept de creanta;

actiuni reale-acelea prin care se urmareste valorificarea uni drept real:actiunea in revendicare, actiunea confesorie(reclamantul solicita respectarea dreptului de usufruct, uz, abitatie,servitude asupra bunului grevat) si actiunea negatorie(reclamantul contesta un drept de superficie, servitude, uz, abitatie al paratului);

actiuni mixte

-acela al caror obiect poarta atat asupra unui drept de creanta cat si asupra unui drept real;

c.Dupa obiect:

actiuni mobiliare-privesc bunuri mobile;

actiuni imobiliare –privesc bunuri imobile;

se clasifica la randul lor:

-actiuni petitorii-reclamantul urmareste valorificarea unui drept

real asupra bunului;

-actiuni posesorii-reclamantul urmareste ocrotirea unei stari de fapt, a posesiei
A se vedea pentru amanunte I.Les, op.cit.p.246-263;

A se vedea I.Stoienescu, S.Zilberstein, Tratat de drept procesual civil, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1977, vol.I, p.244-245;Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }