QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Actiunea Civila
Actiunea Civila

In  situatiile  in care    savarsirea  unei    infractiuni produce un   prejudiciu  moral  sau material  persoanei vatamate,  infractiunea   este   si    sursa  unor   obligatii de natura   civila.
In  fapt, o infractiune poate   fi  izvor atat  al   raspunderii   penale   cat  si   al   raspunderii   civile. Trebuie facuta   mentiunea    ca  in  cadrul procesului penal, actiunea civila are un caracter accesoriu, fiind   dependenta de  existenta  actiunii penale.

Pentru   ca  actiunea   penala    sa poata fi   exercitata in  cadrul   procesului penal este   necesar a  fi   indeplinite   cumulativ urmatoarele 5 conditii:

- infractiunea sa  cauzeze un prejudiciu   moral sau  material (pot genera    dreptul   la  actiune civila   doar   infractiunile   numite    in  doctrina de prejudiciu fiind    excluse   infractiunile de  pericol);

- intre infractiunea   savarsita ti prejudiciu  sa existe  un   raport de   cauzalitate (inexistenta   acestui raport  inlatura existenta temeiului tragerii    la  raspundere juridica  a  celui   ce  a  savarsit   fapta);

- prejudiciul    sa  fie     cert   atat   sub  aspectul   existentei cat   si al   intinderii   sale);

- prejudiciul    sa nu    fi  fost    recuperat  (acoperit total   sau  partial);

- sa existe conform   principiului disponibilitatii manifestarea   de  vointa   a  persoanei pagubite (sa se  constituie   parte  civila).

        Actiunea civila are ca obiect tragerea la raspundere civila a inculpatului, precum si a partii responsabile civilmente.

Actiunea civila poate fi alaturata actiunii penale in cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei care a suferit o paguba prin infractiune ca parte civila, in caz contrar aceasta putand sa se indrepte impotriva persoanei vinovate in cadrul unui proces civil separat, cu precizarea ca judecata in fata instantei civile se suspenda pana la rezolvarea definitiva a cauzei penale.

Repararea pagubei se face potrivit dispozitiilor legii civile:

a) in natura, prin restituirea lucrului, prin restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii, prin desfiintarea totala ori partiala a unui inscris si prin orice alt mijloc de reparare;

b) prin plata unei despagubiri banesti, in masura in care repararea in natura nu este cu putinta.

Actiunea civila poate avea ca obiect si tragerea la raspundere civila atat pentru repararea daunelor materiale cat si pentru repararea daunelor morale, suferite de partea civila, potrivit legii civile.

Persoana vatamata poate sa se constituie parte civila impotriva invinuitului sau inculpatului si eventual a persoanei responsabile civilmente. Constituirea ca parte civila se poate face oricand in cursul urmaririi penale, iar in fata instantei de judecata, pana la citirea actului de sesizare.

Persoana responsabila civilmente este persoana care raspunde alaturi de inculpat pentru repararea pagubei, potrivit legii civile ( parintele pentru copil, comitentul pentru prepus, educatorul sau profesorul pentru elev). Introducerea in procesul penal a persoanei responsabile civilmente poate avea loc, la cerere sau din oficiu, fie in cursul urmaririi penale, fie in fata instantei de judecata pana la citirea actului de sesizare.

Dupa citirea actului de sesizare partea responsabila civilmente nu mai poate fi introdusa in procesul penal, dar ea poate interveni in proces, din proprie initiativa, pana la terminarea cercetarii judecatoresti la prima instanta, luand procedura din stadiul in care se afla in momentul interventiei.

Partea responsabila civilmente are, in ce priveste actiunea civila, toate drepturile pe care legea le prevede pentru invinuit sau inculpat.

Actiunea  civila se porneste si se exercita si din oficiu, cand cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa (de ex.: minor, interzis judecatoresc). In acest scop, organul de urmarire penala sau instanta de judecata va cere persoanei vatamate ca, prin reprezentantul sau legal, ori, dupa caz, persoanei care ii incuviinteaza actele, sa prezinte situatia cu privire la intinderea pagubei materiale si a daunelor morale, precum si date cu privire la faptele prin care acestea au fost pricinuite.

Mai mult, in cazul in care persoana vatamata prin infractiune este o persoana fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, legea prevede ca instanta este obligata sa se pronunte din oficiu asupra repararii pagubei si a daunelor morale, chiar daca persoana vatamata nu este constituita parte civila.

Legea stabileste obligatia procurorului de a sustine actiunea civila si interesele partii civile, atunci cand cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, chiar si in situatia in care aceasta nu s-a constituit parte civila in procesul penal.

Hotararea definitiva a instantei penale are autoritate de lucru judecat in fata instantei civile care judeca actiunea civila, cu privire la existenta faptei, a persoanei care a savarsit-o si a vinovatiei acesteia.

Hotararea definitiva a instantei civile prin care a fost solutionata actiunea civila nu are autoritate de lucru judecat in fata organului de urmarire penala si a instantei penale, cu privire la existenta faptei penale, a persoanei care a savarsit-o si a vinovatiei acesteia.

In situatia in care una din parti decedeaza, actiunea civila ramane in competenta instantei penale, care va dispune introducerea in cauza a mostenitorilor.

Art. 21 alin. 2 Cod de procedura penala stabileste ca, daca una din parti (in latura civila a procesului penal) este o  persoana juridica,  in caz de reorganizare a acesteia, se introduc „succesorii in  drepturi” extinzandu-se astfel sfera subiectilor actiunii civile, in categoria acestora intrand nu numai „unitatea” succesoare in drepturi, ci orice persoana (fizica sau juridica), care ar putea dobandi calitatea de succesoare in drepturi potrivit legii.

                  Persoana  vatamata  are  posibilitatea   de  a-si   valorifica  pretentiile   civile   fie  prin    exercitarea    actiunii    civile in cadrul   procesului  penal,   fie     separat   in cadrul   unui  proces civil. Daca  a  fost   aleasa  una  din   aceste   modalitati, optiunea   este    irevocabila. Exceptiile  de  la   aceasta   regula   sunt:   instanta   a  lasat  nerezolvata latura   civila,   s-a    dispus  scoaterea   de  sub urmarire penala sau incetarea   procesului  penal,    sau   procesul penal  a  fost  suspendat.             Dreptul   la  optiune  la  care    faceam referire  mai sus  nu  functioneaza in  situatiile  in care   actiunea   civila   se  exercita   din  oficiu (art.17  C. proc. pen.   -  persoana  vatamata   este   lipsita   de   capacitatea   de  exercitiu sau    cu   capacitate  de   exercitii restransa   sau   una  din    unitatile    prev.  de    art. 145 C. proc. pen.).

             In   aceste    situatii   procurorul in faza de urmarire penala este   obligat sa  sustina   prin    actiunea   civila   interesele  persoanelor mentionate,  iar    in faza de  judecata art.348 C. proc. pen.   arata    ca   instanta   rezolva din  oficiu actiunea   in  cazurile   prev.   de  art.17 C. proc. pen. Daca  prin  hotararea penala   instanta   a  lasat  nesolutionata   in  tot   sau   in    parte  actiunea    civila persoana   vatamata   are  dreptul    conform  art.20  al.1 C. proc. pen. sa  se   adreseze instantei  civile.   De  asemenea,   daca se    descopera   pagube   ulterioare   pronuntarii de  catre    instanta   de  fond   a  unei   hotarari  penale  in  conformitate cu  art. 20   al.3 persoana    vatamata poate      solicita recuperarea   sau   repararea acestora pe  calea  unei   actiuni    civile  separate.

          Din  cele    de mai sus rezulta   ca pot fi  intalnite   3   situatii:

1 -  actiunea  penala  se  rezolva separat si  inaintea actiunii civile situatie in care   hotararea  instantei penale  are   autoritate  de  lucru  judecat in fata   instantei    civile.

2 – actiunea   civila   se  rezolva   separat   si  inaintea   actiunii penale    situatie in care hotararea  instantei   civile nu  are autoritate   de  lucru judecat in  fata   instantei penale.

3 -  cele   doua actiuni  sunt  exercitate concomitent fie :

- in  fata   aceleiasi  instante situatie in  care aceasta este   obligata sa se pronunte  si   asupra    actiunii   civile  prin   aceeasi hotarare.

- in   fata   unor   instante  diferite    caz in  care  cele    doua   hotarari penala   si  civila   sa  fie    contradictorii, legea   procesual   penala stabilind in  art.19  al.2  C.p.p.   ca   judecata in  fata     instantei   civile   sa se   suspende pana  la    solutionarea  cauzei penale.

In   situatia  in care   cele    doua  actiuni se  exercita in   acelasi   cadru   procesual  pot  fi   intalnite urmatoarele  situatii:

1 – instanta   nu  acorda  despagubiri civile (atunci   cand   se   dispune   achitarea   in  baza    art.10 lit. a si c C. proc. pen.)

2 – instanta   admite   actiunea   civila   in    tot  sau  in parte (atunci cand   se  pronunta  condamnarea, achitarea  in temeiul   art.10   lit. b/1 C. proc. pen.,   si   incetarea    procesului   penal in baza    art.10 lit. g, h si i  daca   s-au   cauzat prejudicii).

3 – instanta   respinge  actiunea   civila ca  lipsita de temei (daca  se   constata ca  nu s-a   cauzat  prejudiciu).

4 – instanta   nu   actioneaza   actiunea   civila (cand    pronunta achitarea    in temeiul  art.10 lit. b si   incetarea   procesului  penal   in  cazurile   prevazute  de  art.10  lit. f   si  j C. proc. pen.).


loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }

Referate similare:loading...


Cauta referat