QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Actele de proceduraActele de procedura


Definitie: reprezinta orice manifestare de vointa facuta in cursul si in cadrul procesului civil, de catre instanta de judecata, parti sau alti participant la activitatea judiciara, in vederea producerii unor efecte juridice determinate

Clasificarea actelor de procedura- in raport de mai multe criterii:

a.Dupa subiectii sau organele de la care emana:

Acte ale partilor:ex. cererea de chemare in judecata, cererea reconventionala, cererea de apel etc;Acte ale instantei:ex.hotararea judecatoreasca, primirea cererii de chemare in judecata, incheierea de sedinta etc;

Acte ale celorlati participant in proces:ex. depunerea raportului de expertiza sau a anchetei sociale, procesele verbale de luare a unor masuri asiguratorii, dovezile de comunicare etc;

b.Dupa modul de efectuare:

Acte scrise:ex. cererea de chemare in judecata, hotararea judecatoreasca, citatia etc;

Acte orale:ex.raspunsurile la interogatoriu, pronuntarea in sedinta publica, sustinerile partilor etc;

c.Dupa caracterul actului de procedura:

Acte obligatorii-care se impun prin lege in mod imperative; majoritatea actelor fac parte din aceatsa categorie;

Acte facultative-cele asupra carora doar partile sunt in masura sa aprecieze asupra necesitatii depunerii sau formularii lor; ex.formularea unei cereri reconventionale sau exercitarea caii de atac.

d.Dupa continutul actului de procedura:

Acte de procedura care contin o manifestare de vointa-ex.tranzactia, achiesarea, cererea de chemare in judecata etc;

-dupa numarul manifestarilor de vointa acestea pot fi la randul lor acte unilaterale, acte bilaterale si mutilaterale;

Acte de procedura care constata o operatiune procedural-ex.citatia, procesul verbal de lictatie, dovada de comunicare etc;

e.Dupa cadrul in care se indeplinesc:

Acte care se indeplinesc in fata instantei-ex.interogatoriul, intampinarea etc;

Acte care se indeplinesc in afara instantei, extrajudiciar-ex.expertiza, somatia, comunicarea citatiei etc;

Cererile care se adreseaza instantelor judecatoresti

Definitie=mijlocul procedural prin care o persoana solicita concursul instantei judecatoresti in vederea ocrotirii drepturilor si intereselor sale legitime.

-Ele se impart in:_ cereri introductive de instanta = sunt acelea prin care se declanseza activitate instantei, care fac sa inceapa un proces.Ele investec instanta de judecata.Sunt formulate de regula de ctare reclamant.

_ cereri incidentale = sunt acelea care intervin in cursul unui process déjà inceput.Ele intervin dupa inceperea procesului si au drept scop largirea cadrului procesual cu privire la parti sau obiectul judecatii, fie solutionarea unor incidente ivite in cursul judecatii.Aceste cereri sunt formulate fie de catre reclamant, fie de catre parat, dar si de tertele persoane.In aceasta categorie intra si cererile privitoare la administrarea de probe, invocarea unor exceptii etc.Cererile incidente formulate de catre reclamant poarta denumirea de cereri modificatoare sau aditionale intrucat se urmareste modificarea cererii initiale sau completarea ei.Si paratul poate formula cereri incidente, dar daca acestea depsesc cadrul unei simple aparari, atunci ne aflam in fata unei cereri reconventionale.Cererile incidente se caracterizeaza prin aceea ca ca ele se afla intr-un raport de dependent fata de cererea principala, in sensul ca solutionarea acestora depinde de modul de solutionare al cererii principala.De aceea se spune ca cererile incidentale au un caracter accesoriu care insa nu este present in cazul tuturor cererilor(excererea reconventionala poate fi disjunsa si judecata separat).


Noul Cod de procedura civila prevede intr-un Titlu distinct conditiile generale ale cereriilor adresate instantelor, numarul de exemplare, inscrisurle anexate, precum si referiri la cererea gresit indreptata si cererea formulate prin reprezentant.


Citarea si comunicarea actelor de procedura


Citarea = este un act procedural prin care se realizeaza incunostiintarea partilor despre existent procesului civil, despre locul si data judecatii.

-Potrivit art.85C.pr.civ. .,,judecatorul nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau infatisarea partilor, afara numai daca legea dispune altfel".Deasemeni art.107C.pr.civ.il obliga pe presedintele instantei sa verifice daca partile au fost legal citate si sa dispuna amanarea judecatii ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost legal citata cu respectarea conditiilor prevazute de lege.Aceasta obligatie este impusa sub sanctiunea nulitatii actelor de procedura intocmite in cauza.

-Dispozitiile procedurale privitoare la citarea partilor au un character imperativ, iar nesocotirea lor conduce la nulitatea hotararii pronuntate de ctare instanta

-Citarea este regula, exceptiile fiind admise doar in cazurile expres prevazute de lege si pentru motive deosebite;legea impune doar citarea partilor si nu infatisarea lor in fata instantei.


Citatia-act procedural, compus din doua parti: citatia propriu zisa si dovada de inmanare(procesul verbal) al citatiei.

Mentiunile esentiale pe care trebuie sa le cuprinda citatia sunt prevazute expres de art.88C.pr.civ. si se refera la:

-aratarea anului, lunii, zilei si orei de infatisare;

-aratarea instantei si a sediului acesteia;

-numele, domiciliul si calitatea celui chemat;

-parafa sefului instantei si semnatura grefierului;

- lipsa acestor mentiuni legea atrage expres sanctiunea nulitatii, astfel ca partea interesata nu mai este tinuta sa faca dovada vreunei vatamari.Sanctiunea nulitatii se rasfrange si asupa actelor intocmite in conditii de nelegala citare.

Daca partea citata isi schimba domiciliul in cursul judecatii ea este obligata, potrivit art98C.pr.civ., sa aduca la cunostinta instantei aceasta imprejurare prin cerere depusa la dosar.In caz contrar partea va fi citata, in mod legal, in continuare la vechiul domiciliu.Totusi daca schimbarea domiciliului partii este cunoscuta de printr-un alt mijloc(evacuare prin intermediul executorului judecatoresc) ea este obligate sa faca investigatii in legatura cu acest aspect in vederea egalei citari a partii.

Mentiunile neesentiale, prev de art.88C.pr.civ , se refera la:

-numarul si data emiterii, precum si numarul dosarului;

-numele si domiciliul partii potrivnice, precum si felul pricinii;

-mentiunea ca prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primire, persoanal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de judecata, cel citata este prezumat ca in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata-art.88al.1 pct 51C.pr.civ.;

-alte mentiuni prevazute de lege;

Dovada sau procesul verbal de inmanare tebuie sa cuprinda:

Mentiuni esentiale, precizate de art.100C.pr.civ. sub sanctiunea nulitatii(exprese), care se refera la:

-anul, luna si ziua cand a fost incheiat;

-numele celui care l-a incheiat;

-numele, prenumele si docmiciliul celui caruia i-a fost facuta comunicarea cu aratatre numarului, etajului, apartamentului sau camera, daca cel caruia I s-a facut comunicarea locuieste intr-ocladire cu mai multe etaje sau apartamente sau in hotel si daca actul actul de procedura a fost inmanat la locuinta sa, ori a fost afisat pe usa acestei locuinte;

-aratarea instantei de la care porneste actul de procdura si identiifcarea lui, iar pentru citatii si a termenului de infatisare;

-numele si calitatea celui caruia i s-a facut inmanarea sau locul unde s-a facut afisarea;

Mentiunile referitoare la aratarea functiei agentului procedural si aratarea inscrisurilor inmanate sunt considerate neesentiale.


_procesul verbal intocmit potrivit cerintelor legii contituie un act oficial care face dovada, in privinta constatarilor facute personal de catre agentul instrumentator, pana la inscrierea in fals; face dovada pana la proba contrarie ca procedura a fost indeplinita.

_exista si unele situatii special in care incunostiintarea partilor despre existenta unei procedure judiciare se realizeaza prin alte mijloace legale, iar nu prin mijlocul citatiei-Buletinul procedurilor de insolventa(in format electronic) prevazut de Lg. nr.85/2006.

Termenul de inmanare al citatiei-Art.89al.1C.pr.civ. stabileste ca ,,citatia, sub pedeapsa nulitatii, va fi inmanata partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata.In pricinile urgent, termenul poate fi si mai scurt, dupa aprecierea instantei."Nerespectarea termenului da partii dreptul sa solicite amanarea cauzei.In situatia in care instanta a pronuntata hotatarea in lipsa partii, necitata cu respectarea termenului mentionat, aceasta este indreptatita sa solicite anularea hotararii, fara sa fie obligata sa faca dovada vreunei vatamari, intrucat ne aflam in fata unei nulitati exprese.Dispozitiile referitoare la termenul de inmanare al citatie au character relativ, ele fiind stabilite exclusiv in favaoarea partii citate. Tocmai de aceea art.89al.2C.pr.civ. arata ca infatisarea partii in instanta, personal sau prin mandatar, acopera ,,orice ce vicii cde procedura".Comunicarea citatiei-se face din oficiu; prevazuta in art.90-98.

- se face prin posta(regula), prin agenti procedurali ai instantei sau prin orice salariat al acesteia sau ai altei instante, in ale caror circumscriptii se afla cel citat.

-regula comunicarii citatiei este aceea a inmanarii la domiciliul sau resedinta celui citat conform art.90al.1C.pr.civ.Derogari:

v    cand partea are o asezare agricola, comerciala, industriala sau profesionala in alta parte;

v    oriunde cel citat este gasit si primeste citatia;

v    pentru militari citarea se face la comendamentul superior cel mai apropriat;

v    pentru  navigator citarea se face prin capitania portului unde este inregistrat vasul

v    pentru detinuti legea dispune ca citatia se inmaneaza prin administratia inchisorii;

v    pentru  bolnavii din spitale, sanatoria sau ospicii citarea se face prin administratia asezamantului respective;


Art.921 C.pr.civ. prevede o situatie de exceptie in cazul persoanelor juridice care nu pot fi citate prin afisare, cu exceptia cazurilor in care se refuza primirea sau daca se constata lipa oricarei persoane la sediul acestora.


Inmanarea citatiei nu se poate face unui minor sub 14 ani sau unei persoane lipsite de judecata-art.92al.5C.pr.civ.


Noul Cod contine mentiuni distincte de actuala reglementare referitoare la citatare.

Termenul in cunostinta-art.153 C.pr.civ.,,partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termenul in cunostinta precum si partea care a fost prezenta la infatisare, ea insasi sau prin  mandatar, chiar neimputernicit cu dreptul de a cunoaste termenul, nu va citata in tot cursul judecatii la acea instanta, prezumandu-se ca ea are termen in cunostinta. Sfera conceptului de termen in cunostinta este extinsa prin art.88al.1pct51. Luarea termenului in cunostinta nu opereaza-art.153al.2C.pr.civ.:

-in cazul redeschiderii judecatii dupa suspendare;

-in cazul stabilirii unui termen pentru chemare la interogatoriu;

-in cazul repunerii pe rol;

-in cazul militarilor in termen si al detinutilor;

Cererea de preschimbare a primului termen de judecata se dispune de catre completul investit cu solutionarea cererii initiale, fara citare, in camera de consiliu;


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }