QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente drept

Anexe – drept, chemarea in judecata, citatii, cereriANEXE – DREPT, CHEMAREA IN JUDECATA, CITATII, CERERI


1.1        Anexa 1 - Cerere de chemare in judecata[1]


Domnule Presedinte
Subsemnatul ____, domiciliat in ____, in calitate de reclamant, chem in judecata pe ____, domiciliat in ___, in calitate de parat, pentru ca prin hotararea ce o veti pronunta sa___________si sa - l obligati la plata cheltuielilor de judecata


Motivele cererii sunt urmatoarele:

In fapt

In drept imi intemeiez cererea pe dispozitiile art._____din ___________

Probe: Solicit incuviintare urmatoarelor probe _________________

Anexez la prezenta cerere copie actiune pentru parat, copii inscrisuri pentru parat certificate pentru conformitate, lista cu numele martorilor propusi si adresele acestora, chitanta de plata a taxei judiciare de timbru in cuantum de ___________lei, timbrul judiciar in valoare de ___________lei.SemnaturaDomnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului ____________________


1.2        Anexa 2 - Cerere privind alegerea de domiciliului procesual[2]Domnule Presedinte,


Subsemnatul ___________, in calitate de __________________(reclamant sau, dupa caz, parat, intervenient, apelant, recurent, revizuient, intimat etc.) in dosarul nr._________/__ al acestei instante, cu termen de judecata la data de ____, va rog sa luati act ca inteleg sa imi aleg domiciliul procesual la ________, ce are urmatoarea adresa _____ _______ ______ _______, unde urmeaza sa imi comutati toate actele de procedura ce se vor efectua in legatura cu acest proces.


In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 93. C.proc.civ.SemnaturaDomnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului/Curtii de Apel/Inaltei Curti

de Casatie si Justitie __________________


1.3        Anexa 3 - Cerere privind schimbarea de domiciliu[3]


Instanta________

Sectia__________

Dosar nr._______

Termen la data de ___________


Domnule Presedinte,


Subsemnatul ____________ in calitate de ____________ (reclamant, sau, dupa caz, parat, intervenient etc.) in cauza avand ca obiect va solicit sa luati act ca mi-am schimbat domiciliul la adresa urmatoare si va solicit ca in continuare de procedura sa-mi fie comunicate la noua adresa.

Invederez instantei ca am instiintat partea adversa prin scrisoare recomandata, iar recipisa este anexata acestei cereri.SemnaturaDomnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului/Curtii de Apel/Inaltei Curti de Casatie si Justitie _____ _______ ______ ______

1.4        Anexa 4 - Cerere de modificare a cererii de chemare in judecata[4]


Instanta________

Sectia__________

Dosar nr._______

Termen la data de ___________


Domnule Presedinte,Subsemnatul ___________,domiciliat in _________ in calitate de reclamant in dosarul nr.______/____, avand termen la data de __________la instanta ____________, in contradictoriu cu paratul__________, inteleg sa formulez prezenta cerere de modificare a cererii introductive de instanta in sensul ca inteleg sa ________(sa completez motivarea/ sa modific obiectul actiunii/ sa modific cauza actiunii) si va solicit sa – l obligati pe parat la ___________si la plata cheltuielilor de judecata

Motivele cererii sunt urmatoarele:

In fapt: _____________

In drept imi intemeiez cererea pe art. 114 si art. 132 C. proc.civ., precum si _____ _______ ______ __________

Probe: Solicit sa - mi incuviintati urmatoarele probe _____ _______ ______ _______

Anexez la prezenta cerere un exemplar al cererii pentru instanta, o copie pentru a fi comunicata paratului, inscrisuri certificate ca fiind conforme cu originalul, chitanta privind plata taxei judiciare de timbru in cuantum de __________lei, precum si timbrul judiciar de _____________lei.


SemnaturaDomnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului _______


1.5        Anexa 5 - Intampinare[5]


Instanta________

Sectia__________

Dosar nr._______

Termen la data de ___________


Domnule Presedinte,Subsemnatul ___________,domiciliat in _________ in calitate deparat in cauza de fata, formulez prezenta intampinare la cererea de chemare in judeca avand ca obiect______________, formulata de reclamantul __________in dosarul nr.____, prin care va solicit sa o respingeti si sa-l obligati pe reclamant la plata cheltuielilor de judecata.

Motivele intampinarii

In fapt, motivele invocate de reclamant nu corespund realitatii intru-cat_________

Aparari pe fond: Invederez instantei ca_____ _______ ______ _______________

In drept , invoc dispozitiile art. 115 C.proc.civ. si _____ _______ ______ ________

Probe: va solicit incuviintarea urmatoarelor probe_____ _______ ______ __________

Anexez la prezenta cerere o copie a intampinarii pentru reclamant, copie inscrisuri, certificate pentru conformitate, pentru reclamant, lista cu numele si domiciliul martorilor.


Semnatura
Domului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului ____


1.6        Anexa 6 - Cerere reconventionala[6]


Instanta________

Sectia__________

Dosar nr._______

Termen la data de ___________


Domnule Presedinte,


Subsemnatul ________, domiciliat in _____________ in calitate de parat in actiunea avand ca obiect ____________, formulata de reclamantul _____________, formulez prezenta cerere re conventionala prin care va solicit sa dispuneti obligarea reclamantului la _________, precum si obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.


Motivele cererii sunt urmatoarele:

In fapt. _____________

In drept: Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 119 C. proc.civ. si ______ Probe: Solicit incuviintarea urmatoarelor probe _____ _______ ______ ______

Anexez la prezenta cerere o copie pentru parat, copii inscrisuri pentru parat, certificate pentru conformitate, lista cu numele si domiciliul martorilor propusi, chitanta ce atesta plata taxei de timbru judiciar in cu antum de _______ lei, timbrul judiciar mobil in valoare de _____________lei.SemnaturaDomnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului _______


1.7        Anexa 7 - Cerere de sechestru asigurator[7]


Domnule Presedinte,


Subsemnatul __________________, domiciliat in ____________, chem in judecata pe paratul _____________ domiciliat in _____________, solicitandu-va ca prin hotararea ce o veti pronunta sa dispuneti infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile ale paratului pana la concurenta sumei de________________ lei.

Motivele cererii sunt urmatoarele:

In fapt. _____________

In drept: Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 907-908 C. com

Probe: In dovedirea pretentiilor solicit proba cu_____ _______ ______ ______ Anexez la prezenta cerere copii certificate de pe urmatoarele inscrisuri _________, taxa judiciara de timbru de________ lei si timbrul judiciar de___Iei, precum si recipisa de plata a cautiunii in valoare de ___________ lei.


SemnaturaDomnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului _______


1.8        Anexa 8 - Cerere de poprire asiguratorie[8]Domnule presedinte,


Subsemnatul___________ , domiciliat in___________ , chem in judecata pe paratul-debitor ______________, domiciliat in ___________--, si pe paratul-tert poprit ____, domiciliat in _________, solicitandu-va ca prin hotararea ce o veti pronunta sa dispuneti infiintarea unei popriri asiguratorii asupra _____________pana la concurenta sumei de_______________ lei.

Motivele cererii sunt urmatoarele:


In fapt. _____________

In drept: Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art.907-908 C.com

Probe :in dovedirea cererii , solicit incuviintarea probei cu inscrisuri.

Anexez la prezenta cerere certificate de pe urmatoarele inscrisuri __________ taxa judiciara de timbru de ________lei si timbrul judiciar de__________ lei, precum si recipisa de plata a cautiunii in valoare de ________________lei.


SemnaturaDomnului presedinte al Judecatoriei/Tribunalului1.9        Anexa 9 - Cerere de ridicare a sechestrului asigurator[9]


Domnule presedinte,


Subsemnatul ____, domiciliat in _____________, solicit ca in contradictoriu cu intimatul _____________, domiciliat in _____________, sa dispuneti ridicarea sechestrului asigurator/popririi asiguratorii instituit(a) de aceasta instanta prin incheierea data in camera de consiliu la data de ______________ asupra urmatoarelor ______________ (bunuri/sume de bani/titluri de valoare etc.).


Motivele cererii sunt urmatoarele:

In fapt. _____________

In drept: Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 908 alin 3 C.com

Probe: In dovedirea pretentiilor, solicit incuviintarea probei cu inscrisuri.

Anexez la prezenta cerere certificate de pe urmatoarele inscrisuri __________ taxa judiciara de timbru de ________lei si timbrul judiciar de__________ lei.SemnaturaDomnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului ______


1.10    Anexa 10 - Cererea de preschimbare a primului termen de judecata[10]Instanta________

Sectia__________

Dosar nr._______


Domnule Presedinte,


Subsemnatul ________, domiciliat in _____________ in calitate de________, in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr.________/________avand primul termen de judecata la data de _________prin prezenta cerere va solicit preschimbarea termenului de judecata de la _________si acordarea unui termen scurt, intru-cat_______________

In drept imi intemeiez cererea pe dis part. 153 alin 3 c.proc.civ.


Semnatura
Domnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului/curtii de Apel/Inaltei Curti de Casatie si Justitie _____ _______ ______ _______

1.11    Anexa 11 - Cererea de preschimbare a termenului de judecata[11]Instanta________

Sectia__________

Dosar nr._______

Termen_________


Domnule Presedinte,


Subsemnatul ________, domiciliat in _____________ in calitate de________, in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr.________/________cu termen de judecata la data de _________prin prezenta cerere va solicit preschimbarea termenului de judecata de la _________in oricare altul, intru-cat_______________

In drept imi intemeiez cererea pe dis part. 153 alin 3 c.proc.civ.


SemnaturaDomnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului/curtii de Apel/Inaltei Curti de Casatie si Justitie _____ _______ ______ ______      1.12    Anexa 12 - Citatie[12]


ROMANIA

JUDECATORIA/TRIBUNAL/CURTE DE APEL

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

Str.____

Dosar nr.____/An___ Stampila

cu data prezentarii


CITATIE


CATRE,

Numele si prenumele (denumirea)__________ ______ ____ ____ domiciliul sau resedinta (sediul): str,___________________nr._____bloc____scara___ etaj___apart_____________Recomandata Localitatea___________________

Nr.____ Judetul(Sectorul)______________

Stampila cuCodul_____ _______ ______ ________

data sosirii Oficiul postal ________________
ROMANIA

JUDECATORIA/TRIBUNAL/CURTE DE APEL

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

Str.____

Dosar nr.____/Anul________


CITATIE

emisa la_________luna_____anul


Numele si prenumele (denumirea)__________ ______ ____ __ ________ din comuna, satul______________ srt._____ _______ ______ ______________ nr.______________

orasul, municipiu

blocul____scara___ etaj___apart_______, sector _ __________________este chemat in

judet

aceasta instanta, camera______, completul_________pentru ziua______luna________

anul________ora_________, in calitate de _____________in proces cu__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________

Odata cu prezenta se comunica si urmatoarele acte_____ _______ ______ _________


Pana la termen, sunteti obligat a depune taxa de timbru in suma de ________lei, si timbru judiciar in suma de _________lei, sub sanctiunea anularii cererii.

L.S.PRESEDINTE Grefier,

1.13    Anexa 13 - Dovada de indeplinire a procedurii de citare[13]


Dosar ________nr.__________/an__________

Cu termen la______________/an

Stampila

cu data prezentarii

Dovada

CATRE,

JUDECATORIA/TRIBUNAL/CURTE DE APEL

INALT A CURTE DE CASA TIE SI JUSTITIE

Str.________Nr.____ Localitatea_____________

Cod______________

Recomandata nr. _________ Oficiu postal______________


Stampila Stampila

cu data inapoierii cu data sosiriiJUDECA TORIA/TRIBUNAL/CURTE DE APEL COMPLETUL_________

INALT A CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

Dosar nr._______/An____TERMEN LA


Dovada de indeplinire a procedurii de citare

PROCES-VERBAL

Subsemnatul___________agent procedural, avand de inmanat citatia in dosarul cu nr. de mai sus, emisa de ______si urmatoarele acte_______ m-am deplasat in comuna. satul ______~, str. _____________ orasul, municipiul nr. ___bloc___scara___etaj___ap. ___ sector ____Ia adresa numitului _____citat in calitate de in procesul cu ______ pentru ____________In ziua de luna ____anul____ora __la , cu mentiunea de a depune taxa judiciara de timbru in suma de_____lei si timbru judiciar In suma de ________lei, unde:

1. Gasind pe _________destinatar, sOt, ruda cu destinatarul, persoana care locuieste cu destinatarul, portar, administrator, serviciul de registratura sau functionarul insarcinat cu primirea corespondentei, serviciul personal, administratia spitalului, comandamentul unitatii militare, administratia locului de detinere*:

a) acesta a primit semnand in fata noastra; b) refuzand primirea, am afisat actul; c) primind actul, a refuzat sa semneze de primire; d) primind actul nu a putut sa semneze

deoarece_____ _______ ______ ____________

2. Am afisat actul pe usa principala a locuintei destinatarului; pe usa principala a c1adirii*, a hotelului*:

a) persoana prevazuta la punctul 1 a refuzat primirea; b) nici o persoana prevazuta la punctul 1 nu a fost gasita; c) in lipsa persoanelor de la punctul 1, nu s-a putut afla data cand cel citat poate fi gasit; d) persoanei citate, schimbandu-si adresa, nu i s-a putut afla noua adresa (noua adresa este ); e) persoana citata, fiind o societate, s-a refuzat primirea.

Semnatura agentului,    Semnatura primitorului actului__________

L.S Calitatea in care a primit actul,___________

Actul de identitate al primitorului________

. Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de Indeplinire a procedurii


1.14    Anexa 14 - Cerere de investire cu formula executorie[14]


Domnule Presedinte,


Subsemnatul _______________ reclamant in dosarul nr.__________ /__ al acestei instante, solutionat in sensul admiterii actiunii mele prin sentinta civila nr. __________/__, ramasa definitiva si irevocabila prin deciziile nr. ______________/__ si nr. _____/_________ ale Curtii de Apel____________, respectiv Inaltei Curti de Casatie si Justitie, va rog sa dispuneti investirea cu formula executorie a acestei _______________pentru a o putea pune in executare.


In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 269, art., art. 374 si art.376 C.proc.civ

Anexez la prezenta cerere copia legalizata a sentintei civile nr._____/______, chitanta de plata a taxa judiciara de timbru de ________lei si timbrul judiciar de__________ lei.


Semnatura
Domnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului _______


1.15    Anexa 15 - Cerere de indreptare a erorilor materiale[15]Domnule Presedinte,.


Subsemnatul ___________., in calitate de _________ (reclamant sau, dupa caz, parat, intervenient, apelant, recurent, contestator, revizuient, intimat) in dosarul nr. ___/____ al acestei instante, solutionat prin _____________ (sentinta civila sau, dupa caz, decizia civila) nr. _____/______, va rog sa dispuneti indreptarea erorilor materiale strecurate in aceasta hotarare, constand in __________ ______ ____ _______ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______


Motivele cererii sunt urmatoarele:


In fapt__________

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 281C.proc.civ


SemnaturaDomnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului/Curtii de Apel/Inaltei Curti de Casatie si Justitie ______

1.16    Anexa 16 - Cerere de lamurire cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii[16]


Domnule Presedinte,


Subsemnatul__________domiciliat_____________va rog ca , in contradictoriu cu intimatul ______________, domiciliat in_____________ sa dispuneti lamurirea intelesului/intinderii/aplicarii dispozitivului ___________(sentintei sau, dupa caz, deciziei civile) nr.___________ /___________, pronuntata de dosarul nr. _________/


Motivele cererii sunt urmatoarele:

In fapt__________

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 2811C.proc.civ


SemnaturaDomnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului/Curtii de Apel/Inaltei Curti de Casatie si Justitie ______
1.17    Anexa 17 - Cerere de inlaturare a dispozitiilor potrivnice cuprinse in dispozitivul hotararii[17]


Domnule Presedinte,


Subsemnatul__________domiciliat_____________va rog ca , in contradictoriu cu intimatul ______________, domiciliat in_____________ sa dispuneti inlaturarea dispozitiilor potrivnice cuprinse in dispozitivul ___________(sentintei sau, dupa caz, deciziei civile) nr.___________ /___________, pronuntata de dosarul nr. _________/


Motivele cererii sunt urmatoarele:

In fapt__________

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 2811C.proc.civSemnatura


Domnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului/Curtii de Apel/Inaltei Curti de Casatie si Justitie

1.18    Anexa 18 - Cerere de completare a hotararilor judecatoresti[18]


Domnule Presedinte,Subsemnatul ____, domiciliat in ____. va rog ca in contradictoriu cu intimatul ____, domiciliat in ____, sa dispuneti completarea sentintei/deciziei civile nr._________ ._______ pronuntata de____________, in dosarul nr. ___/__ prin solutionarea _________________( unui capat de cerere principal sau accesoriu ori a cererilor conexe sau incidentale) cu privire la care instanta urmeaza sa se pronunte_______________

Motivele cererii sunt urmatoarele:

In fapt__________

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 2811C.proc.civ.SemnaturaDomnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului/Curtii de Apel/Inaltei Curti de Casatie si Justitie ______1.19    Anexa 19 – Adresa BLET pentru comunicare numire expert[19]


ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..
Emisa la

Dosar nr.

Termen de judecata acordat la

Obiectul cauzei

Reclamant

ParatCatre


TRIBUNALUL ..

BIROUL LOCAL DE EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE SI CONTABILE

Sediul ..Va aducem la cunostinta ca in prezentul dosar, inregistrat sub nr. .//, cu termen de judecata la data de .. a fost desemnat sa efectueze expertiza tehnica .. domnul

Termenul pentru depunerea raportului este ..

Onorariul provizoriu stabilit de catre instanta in sarcina .. este de .. lei si a fost achitat conform recipisei nr. . din data de . eliberata de ..

Obiectivele stabilite de instanta impreuna cu dovada platii onorariului provizoriu au fost inaintate expertului la data de .

Va multumim pentru colaborare,


PRESEDINTE GREFIER

1.20    Anexa 20 – Adresa expert pentru efectuare expertiza[20]

ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..
Emisa la

Dosar nr.

Termen de judecata acordat la

Obiectul cauzei

Reclamant

ParatIn raspuns va rugam sa

mentionati numarul dosarului

si termenul de judecata

Catre


(numele si prenumele expertului desemnat)


Domiciliu/Sediul ..Potrivit dispozitiilor acestei instantei din data de . ati fost numit expert in prezenta cauza, motiv pentru care va solicitam sa efectuati si sa depuneti cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata acordat la ., in exemplare suficiente pentru instanta si fiecare parte, raportul de expertiza avand ca obiective:


S-a stabilit un onorariu provizoriu in cuantum de . lei in sarcina ., care a fost achitat de ., conform recipisei nr. . din data de . eliberata de ..

La lucrarea dumneavoastra va solicitam a atasa dovezile de incunostiintare a partilor despre data, locul si orele la care urmeaza a culege date necesare efectuarii raportului de expertiza.

Va aducem la cunostinta ca refuzul de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrarii in termenul fixat se sanctioneaza cu amenda judiciara, potrivit legii.

Va multumim pentru colaborare,


PRESEDINTE GREFIER

1.21    Anexa 21 – Adrese expert raspuns la obiectiuni[21]

ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..
Emisa la

Dosar nr.

Termen de judecata acordat la

Obiectul cauzei

Reclamant

ParatIn raspuns va rugam sa

mentionati numarul dosarului

si termenul de judecata


Catre  


(numele si prenumele expertului desemnat)


Domiciliu/Sediul ..


Potrivit dispozitiilor acestei instantei din data de va solicitam sa raspundeti la obiectiunile la raportul de expertiza formulate de .. si sa depuneti cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata acordat la , in exemplare suficiente pentru instanta si fiecare parte, suplimentul la raportul de expertiza avand ca obiective:


La lucrarea dumneavoastra va solicitam a atasa dovezile de incunostiintare a partilor despre data, locul si orele la care urmeaza a culege date necesare efectuarii suplimentului raportului de expertiza.

Va aducem la cunostinta ca refuzul de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrarii in termenul fixat se sanctioneaza cu amenda judiciara, potrivit legii.

Va multumim pentru colaborare,

PRESEDINTE GREFIER

1.22    Anexa 22 – Adresa expert pentru expertiza noua[22]

ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..
Emisa la

Dosar nr.

Termen de judecata acordat la

Obiectul cauzei

Reclamant

ParatIn raspuns va rugam sa

mentionati numarul dosarului

si termenul de judecata

Catre


(numele si prenumele expertului desemnat)


Domiciliu/Sediul ..


Potrivit dispozitiilor acestei instantei din data de .. va solicitam sa efectuati o noua expertiza si sa depuneti cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata acordat la ., in exemplare suficiente pentru instanta si fiecare parte, raportul de expertiza avand ca obiective:


S-a stabilit un onorariu provizoriu in cuantum de . lei in sarcina ., care a fost achitat de ., conform recipisei nr. . din data de . eliberata de ..

La lucrarea dumneavoastra va solicitam a atasa dovezile de incunostiintare a partilor despre data, locul si orele la care urmeaza a culege date necesare efectuarii raportului de expertiza.

Va aducem la cunostinta ca refuzul de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrarii in termenul fixat se sanctioneaza cu amenda judiciara, potrivit legii.

Va multumim pentru colaborare,

PRESEDINTE GREFIER

1.23    Anexa 23 – Adresa expert supliment la expertiza[23]

ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..
Emisa la

Dosar nr.

Termen de judecata acordat la

Obiectul cauzei

Reclamant

ParatIn raspuns va rugam sa

mentionati numarul dosarului

si termenul de judecata

Catre


(numele si prenumele expertului desemnat)


Domiciliu/Sediul .

Potrivit dispozitiilor acestei instantei din data de . va solicitam sa intregiti expertiza dispusa in sarcina dumneavoastra prin incheierea din si intocmita la data de . si sa depuneti cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata acordat la ., in exemplare suficiente pentru instanta si fiecare parte, suplimentul la raportul de expertiza avand ca obiective:


S-a stabilit un onorariu suplimentar in cuantum de . lei in sarcina ., care a fost achitat de ., conform recipisei nr. . din data de . eliberata de ..

La lucrarea dumneavoastra va solicitam a atasa dovezile de incunostiintare a partilor despre data, locul si orele la care urmeaza a culege date necesare efectuarii suplimentului raportului de expertiza.

Va aducem la cunostinta ca refuzul de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrarii in termenul fixat se sanctioneaza cu amenda judiciara, potrivit legii.

Va multumim pentru colaborare,


PRESEDINTE GREFIER


1.24    Anexa 24 - Adresa camera de valori[24]


ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..
Emisa la

Dosar nr.

Termen de judecata acordat la

Obiectul cauzei

Reclamant

ParatCatre  


CAMERA DE VALORI A .Potrivit dispozitiilor instantei, stabilite in prezentul dosar prin incheierea de sedinta pronuntata la .., va inaintam alaturat, in original, in vederea pastrarii, Recipisa de consemnare nr. emisa de catre la data de ., pentru suma de lei, reprezentand cautiune in dosarul nr. ./../. al ., depusa in cauza de catre


Va multumim pentru colaborare,PRESEDINTE GREFIER


1.25    Anexa 25 – Adresa de declinare[25]


ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..
Emisa la

Dosar nr.

Obiectul cauzei

Reclamant

Parat
Catre


(instanta)


Sediul ..


..


In conformitate cu dispozitiile Sentintei civile nr. pronuntate la data de in acest dosar de catre instanta noastra, sentinta ramasa irevocabila prin nedeclararea recursului/ prin decizia civila nr. .. pronuntata la data de .. in dosarul nr. .. de catre ., potrivit careia s-a dispus declinarea competentei de solutionare a prezentei cauze privind pe reclamantul .. si paratul in favoarea dumneavoastra, va inaintam alaturat dosarul nr. .././.., cusut si numerotat, continand .. file ( compus din . volume).


Va multumim pentru colaborare,


PRESEDINTE GREFIER

1.26    Anexa 26 – adresa DGFP pentru comunicare dizolvare societate[26]


ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..
Emisa la

Dosar nr.

Obiectul cauzei

Reclamant

Sediu: .

Parat

Sediu: .


Catre

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICESediul ..


..In temeiul dispozitiilor art. 237 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicata, va comunicam sentinta comerciala nr. ./., pronuntata de Tribunalul , in dosarul nr. , prin care s-a dispus dizolvarea SC ., cu sediul in , avand numar de inregistrare in registrul comertului . si C.U.I. . .


Va multumim pentru colaborare,PRESEDINTE GREFIER1.27    Anexa 27 - Adresa Evidenta Persoanelor[27]

ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..
Emisa la

Dosar nr.

Termen de judecata acordat la

Obiectul cauzei

Reclamant

ParatIn raspuns va rugam sa

mentionati numarul dosarului

si termenul de judecata


Catre  


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR

PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR ..                         Sediul ..


Potrivit dispozitiilor instantei, stabilite in prezentul dosar prin incheierea de sedinta pronuntata la .., va solicitam ca pana termenului de judecata acordat la .., sa ne comunicati care sunt domiciliul si resedinta numitului fiul/fiica lui si al , nascut la data de . in .., cu ultim domiciliu cunoscut in ..

Va aducem la cunostinta ca refuzul sau omisiunea de a comunica instantei de judecata, la termenul fixat, relatiile solicitate se sanctioneaza cu amenda judiciara, potrivit legii.

Va multumim pentru colaborare,PRESEDINTE GREFIER

1.28    Anexa 28- Adresa Registrul Comertului[28]

ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..
Emisa la

Dosar nr.

Termen de judecata acordat la

Obiectul cauzei

Reclamant

ParatIn raspuns va rugam sa

mentionati numarul dosarului

si termenul de judecata


Catre  


OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI

DE PE LANGA TRIBUNALUL Sediul ..


Potrivit dispozitiilor instantei, stabilite in prezentul dosar prin incheierea de sedinta pronuntata la .., va solicitam ca pana termenului de judecata acordat la .., sa ne comunicati sediul actual al S.C. ., inregistrata sub nr. ., cod fiscal nr. .., ultim sediu cunoscut la .., avand calitatea de .. in prezenta cauza.

Va aducem la cunostinta ca refuzul sau omisiunea de a comunica instantei de judecata, la termenul fixat, relatiile solicitate se sanctioneaza cu amenda judiciara, potrivit legii.


Va multumim pentru colaborare,

PRESEDINTE GREFIER


1.29    Anexa 29 – Adresa comunicare hotarare la Registrul Comertului[29]

ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..
Emisa la

Dosar nr.

Obiectul cauzei

Reclamant

Sediu: .

Parat

Sediu: .


Catre

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI

DE PE LANGA TRIBUNALUL ..


Sediul ..In temeiul dispozitiilor art. 58 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicata, va comunicam hotararea judecatoreasca nr. ../., pronuntata de ., in dosarul nr. , prin care s-a constatat nulitatea S. C. ., cu sediul in , avand numar de inregistrare in registrul comertului . si C.U.I. ., pentru a fi mentionata in registrul comertului.


Va multumim pentru colaborare,


PRESEDINTE GREFIER

1.30    Anexa 30 – Adresa la Registrul Comertului privind solutionarea caii de atac impotriva hotararii judecatorului delegat[30]

ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..
Emisa la

Dosar nr.

Obiectul cauzei

Reclamant

Sediu: .

Parat

Sediu: .


Catre

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI

DE PE LANGA TRIBUNALUL ..


Sediul ..


..In temeiul dispozitiilor art. 60 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 republicata, va comunicam decizia nr. ../.., pronuntata de , in dosarul nr. , prin care a fost admis recursul declarat de , impotriva incheierii nr. .. din data de .., pronuntata de judecatorul delegat in dosarul nr. ., privind pe SC ., cu sediul in ., avand numar de inregistrare in registrul comertului . si C.U.I. ., pentru a fi mentionata in registrul comertului.Va multumim pentru colaborare,

PRESEDINTE GREFIER


1.31    Anexa 31 - Adresa trimitere dosar in calea de atac[31]

ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..
Emisa la

Dosar nr.

Obiectul cauzei

Reclamant

Parat
Catre


(instanta)


Sediul ..


..


Va inaintam alaturat, spre competenta solutionare, dosarul nostru nr. /../ impreuna cu apelul (recursul) declarat de .. impotriva sentintei /deciziei civile nr. .. pronuntate la data de in metionatul dosar de catre instanta noastra, solicitandu-va ca acesta sa ne fie restituit de indata ce nu va va mai fi necesar.

Dosarul nr. .././.., cusut si numerotat, contine .. file (compus din . volume).


Va multumim pentru colaborare,


PRESEDINTE GREFIER


1.32    Anexa 32– Adresa restituire dosar in calea de atac[32]

ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..Emisa la

Dosar nr.

Obiectul cauzei

Apelant /recurent

Intimat
Catre


(instanta)


Sediul ..


..


Va restituim alaturat dosarul dumneavoastra nr. /../ impreuna cu dosarul nostru nr. /../., in care s-a pronuntat decizia civila nr. . din data de . pentru a lua masurile corespunzatoare conform legii.

Dosarul nr. .././.., cusut si numerotat, contine .. file (compus din . volume).

Dosarul nr. .././.., cusut si numerotat, contine .. file (compus din . volume).


Va multumim pentru colaborare,


PRESEDINTE GREFIER

1.33    Anexa 33 -Adresa restituire dupa efectuarea comisiei rogatorii[33]

ROMANIA

(INSTANTA)

SediulTelefon ..

Fax ..


Emisa la

Dosar nr.

Obiectul cauzei
Catre


(instanta)


Sediul ..


..


Potrivit dispozitiilor instantei stabilite in prezentul dosar prin incheierea de sedinta pronuntata la data de . va inaintam alaturat incheierea de sedinta din data de .. prin care s-a constatat indeplinita comisia rogatorie privind efectuarea ., la solicitarea dumneavoastra in dosarul nr. .././., insotita de .


Va multumim pentru colaborare,


PRESEDINTE GREFIER

1.34    Anexa 34 - Formular incheiere[34]

JUDECATORIA

Sediul .

Formular pentru incheiere


DOSAR nr.


I N C H E I E R E

Sedinta publica din data de : ..


Judecator : . presedinte

Grefier : ..


Reclamant: prezent/absent/asistat/reprezentat

domiciliu/sediu..

Parat : .. prezent/absent/asistat/reprezentat

domiciliu/sediu

Obiect

Stadiul judecatii

Procedura de citare legal indeplinita.

(Alte aspecte procedurale:)* Grefierul expune referatul cauzei in cadrul caruia invedereaza si ca .J U D E C A T O R I AIn numele legii,D I S P U N E:


Amana judecarea cauzei si fixeaza termen de judecata la data de , ora , completul , sala , pentru cand partile/reclamantul/paratul au/are termen in cunostinta/ se va cita

Cu apel/recurs odata cu fondul.

Pronuntata in sedinta publica azi, .


Presedinte,                          Grefier,

(prenume si nume) (prenume si nume)

1.35    Anexa 35 - Formular incheiere amanare lipsa de aparare[35]

JUDECATORIA

Sediul .

Lipsa aparare


DOSAR nr.


I N C H E I E R E

Sedinta publica din data de : ..


Judecator : . presedinte

Grefier : ..


Reclamant: prezent/absent/asistat/reprezentat

domiciliu/sediu..

Parat : .. prezent/absent/asistat/reprezentat

domiciliu/sediu

Obiect

Stadiul judecatii

Procedura de citare legal indeplinita.

(Alte aspecte procedurale:)* Grefierul expune referatul cauzei in cadrul caruia invedereaza si ca .

Reclamantul/Paratul solicita acordarea unui termen pentru lipsa de aparare, motivand ca ..

Paratul/Reclamantul solicita admiterea/respingerea cererii formulate, motivand ca ..J U D E C A T O R I AConstatand ca cererea reclamantului/paratului pentru lipsa de aparare este temeinic motivata, intrucat ,

In conformitate cu dipozitiile art. 156 alin.1 C.p.civ.,

In numele legii,D I S P U N E:Admite cererea de amanare a cauzei pentru lipsa de aparare formulata de reclamant/parat.

Amana judecarea cauzei si fixeaza termen de judecata la data de , ora , completul , sala

Cu apel/recurs odata cu fondul.

Pronuntata in sedinta publica azi,


Presedinte,                          Grefier,

(prenume si nume) (prenume si nume)


1.36    Anexa 36 - Formular incheiere amanare lipsa de procedura[36]

JUDECATORIA

Sediul .

Procedura de citare nelegal indeplinita


DOSAR nr.


I N C H E I E R E

Sedinta publica din data de : ..


Judecator : . presedinte

Grefier : ..


Reclamant: prezent/absent/asistat/reprezentat

domiciliu/sediu..

Parat : .. prezent/absent/asistat/reprezentat

domiciliu/sediu

Obiect

Stadiul judecatii

Procedura de citare nu este legal indeplinita, intrucat

(Alte aspecte procedurale:)* Grefierul expune referatul cauzei in cadrul caruia invedereaza si ca .

Reclamantul/Paratul solicita amanarea judecarii cauzei, in vederea indeplinirii procedurii de citare.J U D E C A T O R I AConstatand neindeplinirea legala a procedurii de citare a paratului/ reclamantului, intrucat ., astfel ca, potrivit art. . C.p.civ. citatia/dovada de primire/procesul verbal de inmanare a citatiei este lovit(a) de nulitate,

Avand in vedere prevederile art.107 coroborat cu art. 85 C.p.civ

In numele legii,D I S P U N E:Amana judecarea cauzei si fixeaza termen de judecata la data de , ora , completul , sala , pentru cand se va cita ..

Cu apel/recurs odata cu fondul.

Pronuntata in sedinta publica azi,


Presedinte,                          Grefier,

(prenume si nume) (prenume si nume)1.37    Anexa 37 - Formular incheiere renuntare la judecata[37]


JUDECATORIA

Sediul .

Renuntare la judecata


DOSAR nr.


I N C H E I E R E

Sedinta publica din data de : ..


Judecator : . presedinte

Grefier : ..


Reclamant: prezent/absent/asistat/reprezentat

domiciliu/sediu..

Parat : .. prezent/absent/asistat/reprezentat

domiciliu/sediu

Obiect

Stadiul judecatii

Procedura de citare legal indeplinita.

(Alte aspecte procedurale:)* Grefierul expune referatul cauzei in cadrul caruia invedereaza si ca .

Reclamantul, legitimandu-se in fata instantei cu C.I. seria .. nr. eliberata de Politia .. la .., arata ca intelege sa renunte la judecarea cererii de chemare in judecata.

Paratul . si solicita/nu solicita cheltuieli de judecata.J U D E C A T O R I AConstatand ca reclamantul declara ca renunta la judecarea cererii sale de chemare in judecata,

In conformitate cu dipozitiile art. 246 C.p.civ.,

In numele legii,D I S P U N E:


Ia act ca reclamantul . renunta la judecarea cererii de chemare in judecata formulata in contradictoriu cu paratul

(cheltuieli de judecata)

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi,


Presedinte,                          Grefier,

(prenume si nume) (prenume si nume)

1.38        Anexa 38 - Formular incheiere suspendare voluntara – la cererea partilor[38]

JUDECATORIA

Sediul .

Suspendare voluntara – la cererea partilor


DOSAR nr.


I N C H E I E R E

Sedinta publica din data de : ..


Judecator : . presedinte

Grefier : ..


Reclamant: prezent/absent/asistat/reprezentat

domiciliu/sediu..

Parat : .. prezent/absent/asistat/reprezentat

domiciliu/sediu

Obiect

Stadiul judecatii

Procedura de citare legal indeplinita.

(Alte aspecte procedurale:)* Grefierul expune referatul cauzei in cadrul caruia invedereaza si ca .

Reclamantul solicita suspendarea judecatii.

Paratul este de acord cu suspendarea judecatii.J U D E C A T O R I AConstatand ca amandoua partile cer suspendarea judecarii cauzei,

In temeiul dipozitiilor art. 242 alin.1 pct.1 C.p.civ.,

In numele legii,D I S P U N E:Suspenda judecata cauzei formulata de reclamantul impotriva paratului

Cu recurs cat timp dureaza suspendarea cursului judecarii procesului.

Pronuntata in sedinta publica azi,


Presedinte,                          Grefier,

(prenume si nume) (prenume si nume)

1.39    Anexa 39 - Formular incheiere suspendare – lipsa partilor[39]

JUDECATORIA

Sediul .

Suspendare voluntara – lipsa parti


DOSAR nr.


I N C H E I E R E

Sedinta publica din data de : ..


Judecator : . presedinte

Grefier : ..


Reclamant: absent

domiciliu/sediu..

Parat : .. absent

domiciliu/sediu

Obiect

Stadiul judecatii

Procedura de citare legal indeplinita.

(Alte aspecte procedurale:)* Grefierul expune referatul cauzei in cadrul caruia invedereaza si ca niciuna dintre parti nu a solicitat judecata cauzei in lipsa.


J U D E C A T O R I A


Avand in vedere ca niciuna din parti nu s-a infatisat la strigarea pricinii si nici nu a cerut in scris judecarea in lipsa,

In temeiul dipozitiilor art. 242 alin.1 pct.2 coroborat cu art. 242 alin.2 C.p.civ.,

In numele legii,D I S P U N E:Suspenda judecata cauzei formulata de reclamantul .. impotriva paratului

Cu recurs cat timp dureaza suspendarea cursului judecarii procesului.

Pronuntata in sedinta publica azi,Presedinte,                          Grefier,

(prenume si nume) (prenume si nume)


1.40    Anexa 40 - Rezolutie la primirea cererii de chemare in judecata[40]

INSTANTA .

DOSAR NR. ./../.

OBIECT .

TEMEI JURIDIC .

COMPLETUL NR. .

TIP TERMEN

COMPLEXITATE


REZOLUTIE


Data primirii actiunii:

Termen de judecata:

Termen in cunostinta reclamant: DA/NU

(contestator, revizuient, petent, creditor etc.)

Nume si prenume reclamant/reprezentant: ..

Legitimat cu:

Semnatura reclamant/reprezentant (de luare la cunostinta a termenului de judecata si a masurilor dispuse la primirea cererii): ..

Pune in vedere reclamantului / se citeaza reclamantul cu mentiunea:

  • sa faca dovada platii/completarii taxei judiciare de timbru in cuantum de .. lei, pana la primul termen de judecata sub sanctiunea anularii cererii
  • in termen de .. zile, sub sanctiunea suspendarii judecatii:

sa completeze sau sa modifice cererea in sensul .

sa depuna copii certificate de pe toate inscrisurile pe care isi intemeiaza cererea

Se citeaza paratul cu copie de pe cerere si de pe inscrisuri si cu mentiunea obligatiei de a depune la dosar cel mai tarziu cu 5 zile inainte de termenul stabilit pentru judecata.

Alti participanti la proces .

Anulat taxa judiciara de timbru in valoare de lei, achitata prin chitanta/ ordinul de plata nr. .. emis(a) de .. la data de .

Anulat timbru judiciar in valoare de lei.

Scutit de plata taxei de timbru in temeiul art. . din .

Alte masuri:……………………………………………………………………………….

Judecator,

Nume si prenume

Semnatura

1.41    Anexa 41 – Formular Sentinta de perimare – parti absente[41]

JUDECATORIA

Sediul .

Perimare – parti absente

(242 alin.1 pct.2)


DOSAR nr.


SENTINTA CIVILA NR.

Sedinta publica din data de : ..


Judecator : . presedinte

Grefier : ..


Reclamant: absent

domiciliu/sediu..

Parat : .. absent

domiciliu/sediu

Obiect

Stadiul judecatii

Procedura de citare legal indeplinita.

(Alte aspecte procedurale:)* Grefierul invedereaza ca prin incheierea de sedinta din data de .. judecarea cauzei a fost suspendata pentru lipsa nejustificata a partilor si ca, potrivit referatului intocmit de grefa, la data de .. s-a dispus, din oficiu, repunerea pe rol a cauzei pentru constatarea perimarii.

Instanta invoca din oficiu exceptia perimarii cererii de chemare in judecata si ramane in pronuntare asupra exceptiei.


J U D E C A T O R I AAsupra actiunii civile introduse de reclamantul .. impotriva paratului . inregistrata pe rolul acestei instante la data de ., avand ca obiect ..;

Avand in vedere ca din verificarea actelor de la dosar rezulta ca ultimul act de procedura a fost efectuat la data de ., cand cauza a fost suspendata in temeiul dispozitiilor art. 242 alin.1 pct.2 C.p.civ pentru lipsa nejustificata a partilor;

Vazand ca in conformitate cu dispozitiile art. 248 alin. 3 C.p.civ orice cerere de chemare in judecata se perima de drept, chiar si impotriva incapabililor, daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de 6 luni, iar potrivit dispozitiilor art. 252 C.p.civ perimarea se poate constata si din oficiu;

Constatand ca de la data incheierii de suspendare prezenta cauza a ramas in nelucrare mai mult de 6 luni din vina partilor, nemaindeplinindu-se nici un act de procedura in vederea judecarii pricinii;

Instanta, in baza art.248 si urm Cpciv, urmeaza a constata perimata actiunea de fata.

Pentru aceste motive,       


In numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite exceptia de perimare a cererii de chemare in judecata.

Constata perimata actiunea civila formulata de reclamantul impotriva paratului . ..

Cu recurs in 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica azi,


Presedinte,                          Grefier,

(prenume si nume) (prenume si nume)

1.42    Anexa 42 - Formular Sentinta de perimare – parte/parti prezente – 242 alin.1 pct.2[42]

JUDECATORIA

Sediul .

Perimare – parte/parti prezenta/e

(242 alin.1 pct.2)


DOSAR nr.


SENTINTA CIVILA NR.

Sedinta publica din data de : ..


Judecator : . presedinte

Grefier : ..

Reclamant: prezent/absent/reprezentat/asistat

domiciliu/sediu..

Parat : .. prezent/absent/reprezentat/asistat

domiciliu/sediu

Obiect

Stadiul judecatii

Procedura de citare legal indeplinita.

(Alte aspecte procedurale:)* Grefierul invedereaza ca prin incheierea de sedinta din data de .. judecarea cauzei a fost suspendata pentru lipsa nejustificata a partilor si ca, potrivit referatului intocmit de grefa, la data de .. s-a dispus, din oficiu, repunerea pe rol a cauzei pentru constatarea perimarii.

Instanta invoca din oficiu exceptia perimarii cererii de chemare in judecata si o pune in discutia partilor.      

Reclamantul solicita sa se constate ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru a se constata perimarea cererii pe care a dedus-o judecatii, intrucat .

Paratul solicita sa se constate ca in cauza dedusa judecatii a operat, de drept, perimarea intrucat si ca solicita/nu solicita obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata.


J U D E C A T O R I A

Asupra actiunii civile introduse de reclamantul .. impotriva paratului . inregistrata pe rolul acestei instante la data de ., avand ca obiect ..;

Avand in vedere ca din verificarea actelor de la dosar rezulta ca ultimul act de procedura a fost efectuat la data de ., cand cauza a fost suspendata in temeiul dispozitiilor art. 242 alin.1 pct. 2 C.p.civ. pentru lipsa nejustificata a partilor;

Vazand ca in conformitate cu dispozitiile art. 248 alin. 3 C.p.civ. orice cerere de chemare in judecata se perima de drept, chiar si impotriva incapabililor, daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de 6 luni, iar potrivit dispozitiilor art. 252 C.p.civ perimarea se poate constata si din oficiu;

Constatand ca de la data incheierii de suspendare prezenta cauza a ramas in nelucrare mai mult de 6 lunidin vina partilor, nemaindeplinindu-se nici un act de procedura in vederea judecarii pricinii;

Instanta, in baza art.248 si urm Cpciv, urmeaza a constata perimata actiunea de fata.

Pentru aceste motive,       

In numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite exceptia de perimare a cererii de chemare in judecata.

Constata perimata actiunea civila formulata de reclamantul impotriva paratului . ..

Cu recurs in 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica azi,

Presedinte,                          Grefier,

(prenume si nume) (prenume si nume)

1.43    Anexa 43 - Formular Sentinta de perimare[43]

JUDECATORIA

Sediul .

Perimare – parte/parti prezenta/e

(formular)


DOSAR nr.


SENTINTA CIVILA NR.

Sedinta publica din data de : ..


Judecator : . presedinte

Grefier : ..


Reclamant: prezent/absent/reprezentat/asistat

domiciliu/sediu..

Parat : .. prezent/absent/reprezentat/asistat

domiciliu/sediu

Obiect

Stadiul judecatii

Procedura de citare legal indeplinita.

(Alte aspecte procedurale:)* Grefierul invedereaza ca prin incheierea de sedinta din data de .. judecarea cauzei a fost suspendata pentru . si ca, potrivit referatului intocmit de grefa, la data de .. s-a dispus, din oficiu, repunerea pe rol a cauzei pentru constatarea perimarii.

Instanta invoca din oficiu exceptia perimarii cererii de chemare in judecata si o pune in discutia partilor.      

Reclamantul solicita .

Paratul solicita .


J U D E C A T O R I A

Asupra actiunii civile introduse de reclamantul .. impotriva paratului . inregistrata pe rolul acestei instante la data de ., avand ca obiect ..;

Avand in vedere ca din verificarea actelor de la dosar rezulta ca ultimul act de procedura a fost efectuat la data de ., cand cauza a fost suspendata in temeiul dispozitiilor art. .. C.p.civ. pentru ;

Vazand ca in conformitate cu dispozitiile art. 248 alin. 3 C.p.civ. orice cerere de chemare in judecata se perima de drept, chiar si impotriva incapabililor, daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de 6 luni, iar potrivit dispozitiilor art. 252 C.p.civ perimarea se poate constata si din oficiu;

Constatand ca de la data incheierii de suspendare prezenta cauza a ramas in nelucrare mai mult de 6 luni din vina partilor, nemaindeplinindu-se nici un act de procedura in vederea judecarii pricinii;

Instanta, in baza art.248 si urm Cpciv, urmeaza a constata perimata actiunea de fata.

Pentru aceste motive,       


In numele legii,

H O T A R A S T E:


Admite exceptia de perimare a cererii de chemare in judecata.

Constata perimata actiunea civila formulata de reclamantul impotriva paratului . ..

Cu recurs in 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica azi,


Presedinte,                          Grefier,

(prenume si nume) (prenume si nume)
[1] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006

[2] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[3] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[4] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[5] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[6] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[7] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[8] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[9] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[10] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[11] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[12] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[13] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[14] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[15] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[16] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[17] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[18] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[19] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[20] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[21] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[22] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[23] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[24] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[25] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[26] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[27] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[28] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[29] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[30] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[31] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[32] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[33] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[34] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[35] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[36] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[37] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[38] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[39] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[40] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[41] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[42] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


[43] A se vedea „Ghidul practic pentru grefieri cuprinzand acte procedurale utilizate de catre instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea” aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 370 din 17.05.2006


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }