QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate constructii

Lucrare aplicativa - reabilitarea si modernizarea sistemului public de apa si de canalizare din municipiul moreni


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE MANAGEMENT ECONOMIC

AN III I.D. PIATRA NEAMT
LUCRARE APLICATIVAREABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI


PUBLIC DE APA SI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL


MORENI
1. DEFINITIA SI SFERA DE ACTIUNE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA SI A CELOR DE CANALIZARE1.1 Serviciile de apa si canalizare sunt activitati de utilitate publica si de interes economic general aflate sub autoritatea administratiei publice locale si care au drept scop asigurarea apei potabile si a serviciilor de canalizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatilor.

Seriviciul public de alimentare cu apa cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

colectarea si transportul apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare;

epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar;

colectarea, evacuarea si tratarea, adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice si asigurarea functionalitatii acestora;

supravegherea evacuarii apelor uzate industriale in sistemul de canalizare, evacuarea si tratarea namolurilor si a alotor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus, precum si depozitarea lor.

Serviciile publice au o dimensiune economica si o dimensiune sociala, indisolubil corelate intre ele. Din punct de vedere economic, aceste servicii creeaza premisele desfasurarii proceselor de productie din alte ramuri ale economiei nationale si reprezinta o piata de desfacere pentru o serie de produse finite din alte sectoare economice. Din punct de vedere social, serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare asigura locuri de munca pentru un numar considerabil de salariati si totodata asigura apa potabila necesara vietii oamenesti si igienei corporale a unei importante parti a populatiei tarii.


1.2 Stadiul actual al prestarii serviciilor de alimentare cu apa si a celor de canalizare in Romania.


Recensamantul populatiei si al locuitorilor efectuat in perioada 18-27 martie 2002 a scos in evidenta faptul ca Romania are o populatie de 21.680.974 locuitori, din care 11.435.080 locuitori din mediul urban ( 52,7% ) si 10.245.894 locuitori in mediul rural ( 47,3% ).

Din punct de vedere administrativ Romania are 42 de judete, 268 municipii si orase si 2686 comune ( cca. 15.700 localitati rurale ). Sisteme centralizate de distributie a apei potabile se regasesc in 2.915 localitati, din care toate municipiile si orasele ( 268 ) sic ca. 17% din numarul localitatilor rurale ( 2647 ). Dintr-un total de 8.107.114 locuinte de pe teritoriul Romaniei, 5.724.125 sunt dotate cu instalatii de alimentare cu apa ( 70,6% ). In mediul urban exista 4.259.574 locuinte ( 52, 54% din numarul total al locuintelor din Romania ), din care 4.078.180 locuinte dispun de instalatii de alimentare cu apa ( 95,74% ). In schimb, in mediul rural, dintr-un total de 3.847.540 locuinte numai 1.645.945 locuinte sunt echipate cu instalatii de alimentare cu apa ( 42,77% ).

Retelele de distributie a apei potabile au o lungime totala de 40.267 km, asigurand o echipare in mediul urban de numai 71% din lungimea totala a strazilor. Capacitatea actuala a sistemelor centralizate de alimentare cu apa pentru centralele populate este de 120 mc/s, din care 48 mc/s furnizeaza sursele subterane, iar 72 mc/s sursele de suprafata, inclusive Dunarea. Cantitatea anuala de apa potabila distribuita consumatorilor insumeaza cca. 1.350 milioane mc, din care pentru uz casnic cca. 811 milioane mc.


Reteaua de canalizare are o lungime totala de 16.812 km, din care 15.736 km in mediul urban ( 93,6% ). Lungimea strazilor echipate cu retele de canalizare este de cca. 12.540 km, asigurand in mediul urban o dotare de numai 51,8% din lungimea totala a strazilor.


Populatia care beneficiaza de serviciul de canalizare este de cca. 11,45 mil. Locuitori, adica numai 52,81% din totalul populatiei Romaniei. Ca si in cazul alimentarii cu apa potabila, populatia care beneficiaza de serviciul de canalizare publica este mult mai numeroasa in mediul urban ( 10,3 mil locuitori, ceea ce inseamna 90,35% din populatia urbana ) decat in cel rural ( 1,15% mil. locuitori, ceea ce inseamna 10,04% din populatia care beneficiaza de acest serviciu si 11,27% din populatia rurala ).


Prin corelarea celor doua echipari hidroedilitare populatia Romaniei poate fi grupata in trei mari categorii:

populatia care beneficiaza de ambele servicii – 15%

populatia care beneficiaza de alimentare cu apa potabila, dar nu si de canalizare – 14%

populatia care nu beficiaza de alimentare cu apa si nici de canalizare - 35%


Accesibilitatea serviciului de alimentare cu apa potabila a sporit considerabil in ultimii 30 de ani. Dintr-un total de cca. 21,7 mil. locuitori, 14,7 mil. locuitori ( 67,74% ) beneficiaza de un serviciu public de alimentare cu apa potabila, existand insa diferente majore intre mediul rural si cel urban. Nivelul de echipare cu sisteme centralizate de alimentare cu apa potabila a populatiei este defavorabil mediului rural, doar 3,4 mil. locuitori beneficiind de acest serviciu ( ceea ce reprezinta 23,12% din populatia alimentata cu apa si 33,33% din populatia rurala ) in comparatie cu 11,3 mil locuitori din mediul urban ( ceea ce reprezinta 76,87% din populatia alimentata cu apa si 99,12% din populatia urbana.


In prezent dispun de retele de canalizare publica 644 localitati de pe teritoriul Romaniei, din care 226 municipii si orase si 368 localitati rurale. Din nuamrul total de 8.107.114 locuinte de pe teritoriul Romaniei, 4.297.065 locuinte sunt dotate cu instalatii de canalizare ( 53% ). In mediul urban 3.744.665 locuinte dispun de instalatii de canalizare ( 87,91% ), in timp ce numai 552.400 locuinte din mediul rural sunt echipate cu instalatii de canalizare ( 14,36% ).2. ANALIZA PRESTARII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA SI A CELOR DE CANALIZARE IN MUNICIPIUL MORENI


Potrivit legislatiei actuale, infrastructura aferenta serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare apartine domeniului public al carui proprietar este autoritatea publica locala. Responsabilitatea asupra functionarii serviciului public, precum si asupra efectuarii de investitii revine autoritatii publice locale. Functionarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare se face in baza unei legislatii specifice sub monitorizarea Autoritatii Nationale de Reglementare a Serviciilor Publice de Gopodarie Comunala si a Ministerului Sanatatii, prin Directiile de Sanatate Publica judetene.

Administrarea serviciului poate fi “directa” ( compartiment in acdrul primariei localitatilor ) sau “indirecta” . In cazul administrarii indirecte , bunurile care apartin sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare sunt incredintate spre administrare unei companii. Serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare din Muncipiul Moreni sunt asigrate de societatea comerciala “Gospodarie Comunala Locativa si Transporturi Dambovita” S.A ( S.C. G.C.L.T. DAMBOVITA S.A. ).Caracteristici generale ale S.C. G.C.L.T. Dambovita S.A.


Societatea Comerciala Gospodarie Comunala Locativa si Transporturi Dambovita” S.A ( S.C. G.C.L.T. DAMBOVITA S.A. ) este persoana juridica romana, fiind o societate pe actiuni. Sediul societatii este in Romania, localitatea Targoviste, judetul Dambovita. Societatea are sucursale, filiale, reprezentante , agentii situate in alte localitati din judetul Dambovita: Moreni, Fieni, Pucioasa si Titiu.

In urma privatizarii societatii comerciale Gospodarie Comunala si Transport Dambovita S.A, in anul 2000 s-a infiintat societatea comerciala Gospodarie Comunala Locativa si Transporturi Dambovita” S.A ( S.C. G.C.L.T. DAMBOVITA S.A. ), iar activitatile de apa si canal au trecut in patrimonial consiliilor locale sau a Consiliului Judetean Dambovita. Acestea au incheiat contracte de concesiune cu S.C. G.C.L.T. DAMBOVITA S.A. pentru activitatile respective.


Obiectul de activitate al societatii consta in:

producerea si distrubutia apei potabile, intretinerea si repararea retelelor aferente;

colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate;

administrarea si intretinerea fondului lucrative de stat;

colectarea, transportul, depozitarea si reciclarea resturilor menajere de la populatie si a deseurilor de la agentii economici;

operatiuni de vidanjare a foselor septice;

organizarea, administrarea si intretinerea pietelor si oboarelor;

transport de persoane si de marfuri in trafic intern si international;

lucrari de constructii-montaj civile, industriale si agro-zootehnice;

prestari de servicii in domeniul constructiilor;

intretinere si reparatii drumuri si spatii verzi;

activitati de proiectare si asistenta tehnica a aparatelor de masura si control;

intretinerea si repararea de ascensoare pentru marfuri si persoane;

activitati de autoservice;

reparatii pompe si obiecte electrocasnice si bobinaj;

activitati comerciale en gros si en detail de produse si marfuri alimentare si industriale;

activitati de import-export produse industriale si bunuri de consum.

Capitalul social al societatii este de 120.500 RON, impartit in 50.000 actiuni nominative in valoare de 2.41 RON fiecare.


Managementul societatii comerciale S.C. G.C.L.T. DAMBOVITA S.A. este asigurat de:

Adunarea Generala a Actionarilor;

Consiliul de Administratie;

Directorii Executivi: Director Tehnic, Director de Productie, Director Economic;

Sefii de compartimente functionale si operatioale.

Atributiile, responsabilitatile si competenele organismelor participative de management sunt evidentiate in Statutul societatii si in Regulamentul de Orzanizare si Functionare. Pentru personalul de management si executie, documentele ce consemneaza sarcinile, competenetele si responsabilitatile sunt fisele de post.

Societatea coopereaza cu agenti economici, societati cu capital privat , agenti bugetari si populatie. Cooperarea are la baza contractile incheiate intre parti, contracte care se reinnoiesc anual sau lunar, in cazul in care intervine un abonat nou.

In scopul prestrarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, se adopta decizii de catre:

S.C. G.C.L.T. DAMBOVITA S.A. – decizii privind functionarea operationala a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, in scopul asigurarii continuitatii si calitatii serviciilor;Consiliul Local – decizii privind programele de reabilitare, contractarea de imprumuturi si de garantii, aprobarea regulamentelor de functionare a serviciilor si adoptarea tarifelor serviciilor;

Primarul – urmareste indeplinirea prevederilor hotararilor Consiliului Local Moreni.

In organizarea sa, daorita specificului de unitate prestatoare de servicii de interes general, societatea urmareste respectarea urmatoarelor principii:

a) securitatea serviciilor;

b) tarifarea echilibrata a serviciilor;

c) calitatea serviciilor si eficienta acestora;

d) transparenta si responsabilitatea publica;

e) consultarea cu sindicatele, precum si utilizatorii si asolcoatiile lor representative.

Aprovizionarea tehnico-materiala a societatii se efectueaza prin Compartimentul Aprovizionare constituit la nivel de societate, acesta planificand mecesarul de materii prime, materiale, combustibil pentru fiecare subunitate in parte. Principala sarcina a Compartimentului Aprovizioanare este aceea de a asigura in mod ritmic cantitatile necesare de materii prime, materiale, combustibil, in asa fel incat san u afecteze desfasurarea in bune conditii a productiei, prestatiei sau planului financiar al societatii. In acest sens, societatea are contreacte incheiate cu o serie de furnizori, dupa cum urmeaza:

furnizori de materie prima, materiale, etc.( Baza Aprovizionare Floresti Prahova, S.C. Detubari S.A., S.C Combat S.A., S.C. Rigamo S.A )

furnizori de combustibil ( S.N.P. PETROM S.A. )

furnizori de energie electrica ( S.C. Electrica S.A. )

furnizori de apa cumparata ( Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Ialomita Buzau ESZ - sucursala Prahova )

furnizori de servicii ( S.C. Magic Electronic 94, Bucuresti )

In tabelul 1 se prezinta principalii clienti ai societatii si ponderea acestora in totalul vanzarilor.


Principalii clienti ai societatii

Tabelul nr 1

Nr.

Crt.

Beneficiari

Pondere in totalul vanzarilor (%)

1

Agenti bugetari, din care:

15,3

Penitenciarul Margineni

4,01

Liceul I.L.Caragiale Moreni

3,01

Sanatoriul T.B.C. Floresti

2,51

Liceul nr. 2 Moreni

2,02

Spitalul Orasenesc Moreni

2,00

Primaria Municipiului Moreni

1,75

2

Agenti economici privati, din care:

25,8

S.N.P. PETROM S.A. Moreni

4,33

S.C. Recunostinta S.A. Moreni

4,28

S.C. Foraj S.A. Moreni

3,59

S.C. Romarm S.A. Moreni

2,86

S.C. Romarm S.A. Mija

2,50

S.C. Como S.A. Moreni

2,17

S.C. Cristim S.A. Moreni

2,14

S.C. Principal Construct S.A. Moreni

2,09

S.C. Petrom Service S.A. Moreni

1,84

3

Populatie + Asociatii de locatari si proprietari

58,9Tarifele pentru plata serviciilor de apa si canalizare se fundamenteaza pe baza costurilor de prestare si exploatare, a costurilor de intretinere si reparatii, a amortismelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a obligatiilor ce deriva din contractul de delegare, incluzand cote pentru plata dobanzilor si restituirea creditelor, precum si crearea sucursalelor de dezvoltare si modernizarea a operatorului, cu respectarea anumitor conditii prevazute de lege.

Tariful pentru apa potabila cuprinde in principal cheltuielole pentru captarea apei din rauri, tratarea acesteia pentru a deveni potabila, pomparea in retele stradale si catre consumatori. Tariful pentru canalizare cuprinde in principal cheltuielile pentru colectarea apelor uzate si pluviale in reteaua stradala, precum si transportul si epurarea acestora pentru a putea fi redate mediulu natural.

Structura si nivelul traifelor sunt stabilite in asa fel incat sa reflecte costul efectiv al furnizarii/prestarii serviciilor de apa si canalizare, sa descurajeze consumul excesiv, sa incurajeze functionarea eficienta a acestora si protectia mediului, sa incurajeze investitiile de capital si sa fie corelate cu gradul suportabilitate de catre utilizatori.

Tariful actual al serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Moreni ( acelasi pentru consumatorii casnici si pentru societati comerciale ) este de 0,25 €/mc, inclusiv TVA, din care 0,20 €/mc pentru apa rece si 0,05 €/mc pentru canalizare. Principale componente ale tarifului serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Moreni sunt:

operare – 62,82%

intretinere – 5%

resurse umane – 31,18%


Structura resurselor umane din cadrul S.C G.C.L.T. Dambovita S.A.

Incadrarea in munca a salariatilor se realizeaza prin incheierea unui contract individual de munca intre persoana care presteaza munca si persoana juridical, reprezentata de Directorul General al societatii. In baza organigramei societatii, structura resurselor umane este:

personal conducere;

personal executie;

personal administrtiv, auxiliary.

Conducerea societatii se face de Directorul General, numit de Adunarea Generala a Actionarilor si are in subordine directorii executive: Director Tehnic, Director Productie, Director Economic. La randul lor, directorii executive ai societatii au in subordine compartimentele functionale structurate pe activitati, servicii, birouri. Incadrarea cu resurse umane a structurii organizatorice este prezentata in tabelul 2Incadrarea cu resurse umane a structurii organizatorice


Tabelul nr 2

Nr.

Crt.

Resurse umane

Numar

Pondere (%)

1

Management

11

6,47

2

Executie

89

52,35

3

Muncitori:

direct productivi

indirect productivi

70

64

6

41,18

91,43

8,57

4

Cu studii superioare:

tehnice

economice

juridice

alte specialitati

25

17

4

1

3

14,70

68,00

16,00

4,00

12,00

5

Cu studii medii:

tehnice

economice

74

52

22

43,53

70,27

29,73

6

Cu pregatire generala

71

41,77

7

TOTAL

170

100


2.2Caracteristici tehnico-economice ale S.C. G.C.L.T Dambovita S.A.


Retelele de distributie apa si de canalizare fac parte din domeniul public al Consiliului Local Moreni, pentru exploatare si functionare fiind incheiat un contract de concesiune cu societatea comerciala Gospodarie Comunala Locativa si Transporuri Dambovita S.A.

Alimentarea cu apa potabila a Municipiului Moreni ce are o populatie de 21.500 locuitori, se realizeaza prin mai multe surse, cele mai importante fiind:

a) sursa Paltinu – sursa suprafa amplasata pe raul Doftana.Aceasta asigura asigura 90% din necesarul de apa al municipiului, iar calitatea apei este foarte buna;

b) sursa Iedera – sursa formata din 2 puturi de mare adancime ( peste 70m ), amplasata pe malul stang al raului Cricovul Dulce.

Lungimea totala a retelei de distributie a apei potabile este de 21,4 km, prin aceasta asigurandu-se necesarul de apa pentru 12.500 de persoane, precum si pentru mai mult de 120 de agenti economici private si bugetari. Reteaua de distributie a apei potabile cuprinde conducte din otel, fonta, PVC, azbest si beton cu diameter cuprinse intre Ψ50 si Ψ600. Sistemul de alimentare cu apa potabila a Municipiului Moreni are urmatoarele caracteristici tehnice:


- asigura apa potabila pentru 58,14% din populatia Municipiului Moreni;

- asigura apa potabila 24 ore/zi, 7 zile/saptamana;

- statiile de pompare si retelele sunt uzate fizic si moral (multe componente au timpul de viata expirat), sunt supradimensionate comparativ cu actualul consum si sunt ineficiente din punct de vedere energetic (consumurile energetice sunt de cca. 0,5-0,75 kWh/mc apa, adica dublu comparativ cu sistemele moderne);

- starea de degradare a retelei de distributie conduce la pierderi de apa estimate la 43%;

- pierderile de apa din conducte si tevi conduc la cresterea riscului de alunecare a terenurilor in zonele locuite;

- nivelul contorizarii este de 90% pentru societatile comerciale si de 47% pentru consumatorii casnici;

- apa potabila corespunde din punct de vedere fizico-chimic si bacteriologic legislatiei in vigoare.


Reteaua de canalizare a Muncipiului Moreni are o lungime totala de 20,2 km, la aceasta retea fiind racordate 11.500 persoane si 120 agenti economici private si bugetari. Configuratia terenului nu permite racordarea la reteaua de canalizare a tuturor locuitorilor municioiului. In perspective, pana in anul 2015 s-au realizat programe ce au in vedere extinderea retelei de canalizare pentru toti locuitorii municipiului.

Epurarea apelor uzate se realizeaza intr-o statie de epurare cu o capacitate de 160 l/s si trei trepte: mecanica, biologica si chimica. Deversarea apelor uzate epurate se realizeaza in receptorul natural Cricovul Dulce.

Sistemul public de canalizare din Municipiul Moreni are urmatoarele caractersitici tehnice:

asigura canalizarea pentru 53,49% din populatiei Municipiului Moreni;

statiile de pompare a apelor uzate si retelele de canalizare sunt imbatranite;

capacitatea statiei de epurare este de 160 l/s, iar epurarea se realizeaza conform legislatiei in vigoare.


Scopul principal al societatii Gospodarie Comunala Locativa si Transporuri Dambovita S.A. este sa asigure populatiei si agentilor economici calitatea serviciilor de distributie a apei potabile si de canalizare, precum si eficienta acestor servicii, securitatea lor, tarifarea echitabila, care sa permita adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor.

Din analiza prestarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Moreni de catre societatea comerciala Gospodarie Comunala Locativa si Transporuri Dambovita S.A. se pot desprinde puncte tari, puncte slabe, oportunitati si amentintari, dupa cum urmeaza:

a) puncte tari:

suficiente rezerve de apa, debite mari la sursele existente de apa ( capacitatea de a transorta cantitati foarte mari de apa );

alimentarea cu apa potabila este continua ( 24h/zi, 7 zile/saptamana)

contorizarea consumatorilor este de 90% pentru societatile comerciale si de 47% pentru consumatorii casnici;

exista personal calificat pt serviciile de alimentare cu apa potabil asi de canalizare;

deschiderea autoritatilor de adiministratie publica locala si judeteana pentru atragerea de fonduri necesare reabilitarii si modernizarii infrastructurii sectorului de apa si de canalizare;

cresterea increderii populatiei in serviciile prestate de S.C. G.C.L.T. Dambovita S.A.

folosirea pe scara redusa a substantelor chimice in agricultura, ceea ce conduce la reducerea poluarii surselor subterane de apa;

existenta organizatiilor non-guvernamentale interesate in domeniul serviciilor prestate catre cetateni.


b)    puncte slabe:

operarea cu retele si instalatii invechite;

instalatii supradimensionate ce duc la cresterea costurilor specifice;

lipsa unui sistem de evaluare si comparare a calitatii serviciilor prestate cu servicii similare din alte zone ale tarii;

costul ridicat al materialelor necesare pt reparatiile curente si capitale;

dificultati in reducerea consumurilor tehnologice si a pierderilor de apa;

promovarea scazuta a investitiilor in infrastructura;

finantare redusa in domeniul cercetarii si dezvoltarii;


c) oportunitati:

posibilitatea de a obtine granturi/cofinantari de la Uniunea Europeana pt reabilitarea sistemelor de alimetare cu apa potabila si de canalizare;

relansarea economica a zonei cu implicatii directe asupra cresterii numarului de consumatori;

dezvoltarea sectorului tehnplogiei informatiei si comunicatiilor cu impact puternic asupra transferului de date necesar pentru calculul si compararea indicatorilor de performanta;

interes sporit din partea autoritatilor locale pentu promovarea parteneriatelor publice/private in domeniul protectiei mediului.


d) amenintari:

intrazierea platii serviciilor prestate;

scaderea consumului de apa potabila;

poluarea mediului prin exfiltratii;

slaba securizare a instalatiilor;

interferente externe negative, cum ar fi intretuperile de curent electric;

migratia tineretului din municipiul Moreni catre alte orase din tara si strainatate, unde pot gasi mai usor un loc de munca.REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI A CELUI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI
3.1 Oportunitatea si obiectivele lucrarilor de reabilitare, modernizare si dezvoltare a sistemului de alimentare cu apa si a celui de canalizare din municipiul MoreniPe parcursul exploatarii sistemului de alimentare cu apa si canalizare au aparut numeroase defectiuni cauzate in principal de fiabilitatea redusa a unor echipamente importante, cum ar fi: statii de tratare a apei brute, statii de pompare, hidrofoare, rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile, retele de distributie bransamente pana la punctul de delimitare etc. Tocmai de aceea, reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare constituie una dintre optiunile strategice prioritare ale societatii comerciale G.C.L.T. S.A., avand in vedere impactul asupra competitivitatii serviciilor si eficientei acestora.

Necesitatea si oportunitatea lucrarilor de reabilitare si modernizare a

sistemului de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Moreni rezulta in principal din urmatoarele considerente:

• solutiile tehnologice adoptate sunt la nivelul anilor 1970;

• in perioada de exploatare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare au aparut deficiente care au determinat o eficienta si calitate scazute ale prestarii serviciilor;

• echipamentele utilizate sunt in totalitate fabricate in tara, majoritatea inainte de 1985, intr-o perioada de economii mari la materialele utilizate, fapt ce a afectat implicit calitatea echipamentelor;

• datorita saltului tehnologic din ultima perioada, piesele de schimb pentru o serie de echipamente au iesit din procesul de fabricatie, se procura cu mare greutate si au costuri ridicate;

• actiunea de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare se deruleaza intr-un interval de timp de cel putin 1-2 ani, perioada in care fenomenul de uzura fizica si morala se va accentua, ceea ce va conduce inevitabil la scoaterea din functiune a unor echipamente si instalatii, generand in timp costuri de exploatare si intretinere proportional mai mari.


Oportunitatea lucrarilor de reabilitare si modernizare reiese si din luarea in considerare a urmatoarelor elemente:

- prin extinderea retelei de distributie a apei potabile se va obtine cresterea numarului de ore de functionare si de clienti serviti;

- imbunatatirea performantelor energetice ale statiilor de pompare si instalatiilor anexe va conduce la cresterea randamentului;

- dupa realizarea lucrarilor de modernizare, se va reduce numarul personalului de exploatare;

- cu ocazia reabilitarii se vor elimina punctele slabe la toate subansamblele statiilor de tratare a apei brute, ale statiilor de pompare si instalatiilor anexe, se vor inlocui echipamentele uzate moral, se vor introduce sisteme de comanda, automatizare, protectie, control si diagnoza la nivelul tehnologic actual, se vor efectua lucrari de reparatie capitala cu modernizare la toate echipamentele in vederea unui ciclu complet de functionare.


Strategia de crestere a calitatii productiei si serviciilor societatii comerciale G.C.L.T. Dambovita S.A. are in vedere realizarea urmatoarelor obiective:

asigurarea apei potabile la nivel comparabil cu directivele Uniunii Europene;

cresterea fiabilitatii echipamentelor si implicit, a coeficientului de disponibilitate a sistemului, care este in scadere;

eliminarea tuturor punctelor slabe la toate subansamblele sistemului si instalatiilor auxiliare

retehnologizarea echipamentelor pentru un ciclu complet de functionare de 25 de ani;

reducerea pierderilor de apa pe retele si pe bransamentele interioare si reducerea consumurilor specifice de apa potabila ca efect al reducerii pierderilor si al contorizarii tuturor bransamentelor utilizatorilor

reducerea consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apa si canalizare de la 0,35 kWh/mc apa la 0,2 kWh/mc;

imbunatatirea starii de functionare a echipamentelor printr-un control sistematic si un sistem adecvat de intretinere si reparatii;

promovoarea unor solutii tehnice si tehnologice performante

promovarea investitiilor in infrastructura municipiului si modernizarea acesteia prin stimularea solutiilor performante, a initiativei si inovatiei in domeniu;

imbunatatirea calitatii mediului ambiant prin utilizarea rationala a resurselor naturale de apa si epurarea apelor uzate, in conformitate cu prevederile directivelor U.E.

In tabelul 3 sunt centralizati parametrii principali tehnico-economici ai proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare din Muncipiul Moreni.

Parametri tehnico-economici ai proiectului de reabilitare si modernizare a   sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Moreni


Tabelul nr 3

Nr.

Crt.

Specificatie

U.M

Valoare

1

Sporul debitului mediu anual la 1.000.000 € investitii

mc/om/an

2,449

2

Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii de alimentare cu apa si de canalizare la 1.000.000 € investitii

persoane

4.361,187

3

Debitul mediu asigurat inainte de rabilitare si modernizare

l/om/zi

160

4

Populatia rezidenta care beneficia de serviciul de alimentarea cu apa inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului

persoane

12.500

5

Populatia rezidenta care beneficia de serviciul de canalizare inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului

persoane

11.500

6

Lungimea retelei de distributie a apei potabile inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa

km

21,4

7

Lungimea retelei de distributie a apei potabile dupa reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa

km

25

8

Lungimea retelei de canalizare a apei potabile inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa

km

20,2

9

Lungimea retelei de canalizare a apei potabile dupa reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa

km

253.2.Fundamentarea investitiilor necesare pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa potabila si a celui de canalizare din Municipiul MoreniDemersurile legate de reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare necesita o dimensionare si implicit, o esalonare calendaristica realiste, in functie de potentialul financiar al societatii. In vederea asigurarii continuitatii serviciilor de apa si canalizare, societatea

va avea responsabilitatea planificarii si urmaririi unor lucrari de investitii necesare functionarii sistemelor in conditii de siguranta si la parametrii prevazuti in prescriptiile tehnice. In acest sens este necesara instituirea unor sisteme de planificare multianuala a investitiilor, pornind de la un plan director si tinand seama de ciclurile procesului bugetar.

In valoarea investitiei totale, pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa potabila si de canalizare se includ:


- costurile eliminarii sursei de apa Podei;

- costurile pentru modernizarea retelei de apa potabila a municipiului Moreni;

- costurile inlocuirii pompelor uzate in statia de epurare Moreni;

- costurile contorizarii apei la blocurile de locuinte si la consumatorii casnici;

- costuri pentru demontare, remontare si management pentru modernizarea retelei de apa a municipiului Moreni;

- costurile lucrarilor de montaj al contoarelor la blocurile de locuinte;

- costuri pentru proiectare si engineering aferente lucrarilor de modernizare a retelei de apa a municipiului Moreni;

- costul de transport al echipamentelor noi si retehnologizate pana la locul exploatarii acestora.


In mod sintetic, costurile pentru reabilitarea si modernizarea echipamentelor se regasesc in tabelul nr. 3.2.

In mod sintetic, costurile pentru reabilitarea si modernizarea echipamentelor se regasesc in tabelul 4Costurile aferente lucrarilor de modernizare si reabilitare a echipamentelor din

sistemul de alimentare cu apa si de canalizare


Tabelul nr 4

Nr.

Crt.

Specificatie

Cost total

( € )

1

Cost pentru eliminarea sursei de apa PodeiCost pentru modernizarea retelei de apa potabila a Municipiului MoreniCost pentru inlocuirea pompelor uzate in statia de epurare MoreniCost pentru contorizarea apei potabile la blocurile de locuinteCost pentru contorizarea apei potabile la consumatorii casniciCost total pentru reabilitarea si modernizarea echipamentelor

1.247.868


Activitatile de demontare, remontare si management necesar a fi efectuate implica un cost de 174.506 €, avand urmatoarea structura:

11,76% pentru rezervoarele in care este inmagazinata apa;

70,59% pentru conductele de aductiune;

17,65% pentru pompe.


Pentru activitatile de montaj pur se considera o valoare de cca. 80% din valoarea totala a activitatilor de demontare, remontare si management, iar pentru activitatile de management se considera o valoare de cca. 20 % din valoarea totala a activitatilor de demontare, remontare si management.


Costul pentru activitatile de demontare, remontare si management pentru rezervoarele in care este inmagazinata apa se calculeaza astfel :


Crezervoare = € din care

Cmontaj rezervoare = euro

Cmanagement rezervoare


Costul pentru activitatile de demontare, remontare si management pentru conductele de aductiune se calculeaza astfel :


Cconducte=€ din care:

Cmontaj conducte = €1

Cmanagement conducte = €


Costul pentru activitatile de demontare, remontare si management pentru pompe se calculeaza astfel :


Cpompe = € din care:

Cmontaj pompe = €

Cmanagement pompe = €


Valoarea totala a lucrarilor de montaj si management pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare este prezentata in tabelul 5


Costuri pentru demontare, remontare si management


Tabelul nr 5

Nr.

Crt.

Specificatie

Cost al lucrarilor

( € )

1

Montaj – total, din care:

139.605

1.1

Pentru rezervoare de inmagazinare a apei

16.418

1.2

Pentru conducte de aductiune

98.547

1.3

Pentru pompe

24.640

2

Management – total, din care

34.901

2.1

Pentru rezervoare de inmagazinare a apei

4.104

2.2

Pentru conducte de aductiune

24.637

2.3

Pentru pompe

6.160

3

TOTAL

174.506


Pentru desfasurarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare sunt necesare urmatoarele activitati de proiectare si inginerie:

- studii si analize pentru verificarea noilor solutii prevazute, precum si pentru verificarea functionarii echipamentelor si instalatiilor in noile conditii (debite majorate, schimbarea conditiilor termice si dinamice etc.);

- proiecte pentru reabilitarea si modernizarea sistemului, cuprinzand solutiile de reabilitare si modernizare;

- documentatii tehnice privind lucrarile de organizare, demontare si remontare;

- documentatii de executie (detalii de executie) pentru echipamente si instalatii;

- manuale de exploatare si intretinere;

- programe pentru verificarile si probele ce se vor efectua la societatile producatoare si la amplasament (teste in timpul si dupa terminarea montajului, teste de punere in functiune, teste de garantie si testefinale) etc. Avand in vedere experienta specialistilor romani dobandita ca urmare a

executarii unor lucrari similare, pentru activitatile de proiectare si inginerie pentru lucrarile de modernizare a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare se ia in considerare numai o valoare de 37.503 €.

Prin insumarea costurilor pentru echipamente, pentru activitatile de demontare, remontare si management, precum si pentru activitatile de proiectare si inginerie rezulta ca valoarea totala a investitiei va fi cea din tabelul 6


Investitia totala pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de  

canalizare din municipiul MoreniTabelul nr 6

Nr.

Crt.

Specificatie

Investitia totala

( € )

1

Cost pentru proiectare si inginerie

37.503

2

Cost pentru activitati de management

34.901


Costul altor lucrari din perioada de proiectare

1.531


Total cost in perioada de proiectare ( 1+2+3)Cost pentru echipamente, inclusive transport

1.247.868

6

Cost montaj echipamente

139.605

7

Costul altor lucrari din perioada de realizare a investitiei

69.343

8

Total cost in perioada de realizare a investitiei ( 5+6+7 )

1.456.816

9

Total investitie (4+8)

1.530.750


Efortul investitional total este de 1.530.750 €, din care suma de 1.456.816 € este destinata achizitionarii de echipamente, incluzand transportul si montajul acestora. Ponderea acestor costuri in totalul investitiei este de 95% (), restul de 5% revenind activitatilor de proiectare, inginerie si management.Graficul de executie a lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa, a celui de canalizare si esalonarea investitiilor


3.3.1 Graficul de executie a lucrarilor de reabilitare si modernizare


Tinand cont de experienta dobandita de specialistii romani pentru lucrari similare, perioada pregatitoare (care cuprinde proiectarea, engineering-ul, procurarea materialelor, lansarea comenzilor si inceperea executiei pieselor cu ciclu lung de fabricatie), care se ia in considerare este de 4 luni.

Perioada de executie efectiva a lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa a fost estimata la 10 luni pentru fiecare segment al retelei (segmentul 1: sursa Paltinu – municipiul Moreni, segmentul 2: sursa Iedera – municipiul Moreni), in conditiile in care lucrarile de reparatii se executa succesiv la cate un singur segment, iar lucrul se desfasoara in doua schimburi, sase zile pe saptamana. In aceasta perioada sunt incluse si lucrarile necesare reabilitarii statiilor de tratare a apei brute si a statiilor de pompare a apei potabile la consumatori. Lucrarile necesare eliminarii sursei de apa Podei se executa in paralel cu cele de modernizare a celor doua segmente de retea. De asemenea, in aceeasi perioada se vor executa si lucrarile de contorizare a consumului de apa potabila la blocurile de locuinte si la consumatorii casnici.Perioadele de executie a lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa potabila a municipiului Moreni sunt prezentate in tabelul 7


Perioade de executie a lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de   

alimentare cu apa


Tabelul nr 7

Nr.

Crt.

Denumire activitate

Durata fata de termenul de referinta ( luni )

Durata modernizarii

( luni )

1

Segmentul 1

- scoaterea din functiune

- predare in exploatare


0

10


10


2

Segmentul 2

- scoatrea din functiune

- predare in exploatare


11

20


10

3

TOTAL

20

20


Astfel, perioada totala de executie a lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa este de 20 de luni, incepand cu momentul demararii lucrarilor.


Graficul de executie a lucrarilor de reparatie a instalatiilor auxiliare ale sistemului de alimentare cu apa potabila se suprapune peste graficul lucrarilor de modernizare a segmnetelor de retea, rezultand graficul de executie a tuturor lucrarilor necesare efectuarii reabilitarii si modernizarii sistemului de alimentare cu apa potabila a municipiului Moreni. Totodata, se ia in considerare si graficul de executie a lucrarilor de inlocuire a pompelor uzate in statia de epurare Moreni, rezultand graficul de executie a modernizarii sistemului de alimentare cu apa si de canalizare ( tabelul 8 ).
Graficul de executie a modernizarii sistemului public

de alimentare cu apa si de canalizare


Tabelul nr 8

Nr.

Crt.

Activitatea

Perioada ( luni )

-4

0

10

20

1

Semnarea contractului

-4

02

Modernizarea primului segment de retea ( sursa Paltinul- Municipiul Moreni )


0

10


3

Modernizare instalatii auxiliare segment de retea ( sursa Paltinul – Municipiul Moreni )


0

10


4

Inlocuire pompe uzate in statia de epurare

Moreni – etapa 1


6

10


5

Modernizarea celui de-al doilea segment de retea

( sursa Iedera – Municipiul Moreni )
11 20

6

Modernizare instalatii auxiliare segment de retea

( sursa Iedera – municipiul Moreni )
11 20

7

Inlocuire pompe uzate in statia de epurare

Moreni – etapa 2
16 20

8

Modernizare instalatii auxiliare sistem de alimentare cu apa


0


20

Momentul 0 = inceperea lucrarilor3.3.2 Esalonarea investitiilor


Pe baza graficului de executie a lucrarilor se poate face esalonarea investitiilor pe luni ( tabelul 9 ), considerandu-se luna zero momentul de incepere a lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa potabila si de canalizare a municipiului Moreni.

In perioada [-4-0] se vor lua in considerare urmatoarele costuri:

valoarea totala a lucrarilor de proiectare si inginerie: 37.503

20% din costul total pentru activitati de management: 20% x 34.901 € = 6.980

Valoarea altor lucrari: 1.531 €

Pentru perioadele [0-10] si [11-20] se iau in considerare urmatoarele costuri:

50% din costul achizitionarii si inlocuirii echipamentelor, inclusive transportul si montajul acestora 50% x1.456.816 € = 728.408 €

40% din costul total pentru activitati de management 40% x 34.901 € = 13.960
Esalonarea investitiei totale


Tabelul nr 9

Luna

Investitia toatala

( € )

-4-0

46.014

0-10

742.368

11-20

742.368

Total

1.530.750Investitia necesara pentru realizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Moreni incepe cu 4 luni inainte de scoaterea din functiune a unor componente ale sistemului ( demararea efectiva a lucrarilor ) si are o valoare de 1.530.750 €, esalonata in doi ani, astfel:4 luni ( inainte de scoaterea din functiune a unor componente ale sistemului ) : 46.014 €

10 luni ( durata lucrarilor pentru primul segment de retea ) : 742.368 €

10 luni ( durata lucrarilor pentru al doilea segment de retea ): 742.368 €


3.4. Parametrii necesari pentru realiarea analizei eficientei economice a reabilitarii si modernizarii sistemultui de alimentare cu apa si a celui de canalizare


Investitia necesara pentru reabilitarea si modernizarea sistemului are o valoare totala de 1.530.750 €.

In valoarea investitiei din primul an se include investitia aferenta lucrarilor effectuate inaintea scoaterii din functiune a unor componente ale sistemului ( 46.014 € investiti in primele 4 luni ), la care se adauga investitia aferenta celor 8 luni ramase pana la sfarsitul anului. Se considera o valoare medie a investitiei de 74.236,8 € (742.368 €/ 10 luni ), rezultand astfel o valoare a investitiei pentru cele 8 luni de 593.894 €.

In cel de-al doilea an, valoarea investitiei va fi de 890.842 € ( diferenta dintre investitia totala si cea aferenta primului an de realizare a investitiei ).

Durata de viata a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare dupa reabilitare si modernizare este de 25 de ani.

Esalonarea investitei in cei doi ani este prezentata in tabelul 3.8.


Investitia necesara pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa

si de canalizare in municipiul MoreniTabelul nr 10

Nr.

Crt.

Perioada de realizare a investitiei

Valoarea investitiei

( € )

1

Anul 1

639.908

2

Anul 2

890.842

3

TOTAL

1.530.750


Analiza indicatorilor de eficienta tehnico-economica se va realiza pornind de la premisa ca investitia se finanteaza din surse proprii si fonduri nerambursabile, dupa cum se observa in tabelul nr.11Tabelul nr.11

Nr.

Crt.

Specificatie

Valoarea investitiei

( € )

Sursa de finantare

11

Modernizarea retelei de apa potabila a Municipiului Moreni

1.080.279

Fonduri structurale

Consiliul Local Moreni

2

Inlocuirea pompelor uzate in statia de epurare Moreni

3.744

Consiliul Local Moreni

3

Contorizarea apei potabile la blocurile de locuinte*

21.839

Consiliul Local Moreni

4

Contorizarea apei potabile la consumatorii casnici

104.821

Consiliul Local Moreni

5

Total investitie finantata din alte surse

1.210.683

320.067


1.530.750


6

Total investitie finantata din surse proprii

7

Total investitie

Din valoarea totala a lucrarilor contorizate a apei potabile la blocurile de locuinte ( 43.675 € ), 50% (21.837,5) se finanteaza de Consiliul Local Moreni si 50% (21837,5) din surse proprii.


Cheltuielile anuale de exploatare in perioada de desfasurare a lucrarilor de reabilitare si modernizare, precum si in perioada de functionare economica dupa reabilitare si modernizare sunt centralizate in tabelul nr.12

Cheltuieli anuale de exploatare


Tabelul nr 12

Nr.

Crt.

Specificatie

Cheltuieli anuale de exploatare

( € )

1

Perioada de realizarea a investitiei:

Anul 1

Anul 2

20.818

15.308

2

Perioada de functionare a sistemului dupa reabilitare si modernizare – 25 ani

32.146


Veniturile anuale obtinute in perioada de desfasurare a lucrarilor, precum si in perioada de functionare economica dupa reabilitare si modernizare sunt centralizate in tabelul 3.11

Venituri anuale


Tabelul nr 13

Nr.

Crt.

Specificatie

Venituri anuale

( € )

1

Perioada de realizarea a investitiei:

Anul 1

Anul 2


133.175

130.114

2

Perioada de functionare a sistemului dupa reabilitare si modernizare – 25 ani

266.351Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare si modernizare ( tabelul 3.1 ) se cunoaste faptul ca la 1 milion de € investitie se obtine un spor al debitului mediu anual de 2,449 mc/om/an ( ΔD/1mil ) si un plus de 4.361,187 persoane care beneficiaza de serviciul de alimentare cu apa si de canalizare ( ΔPra/1mil ).

Debitul mediu asigurat inainte de reabilitare si modernizare ( D0 ) este de 160 l/om/zi adica 58,4 mc/on/an

( 160 l/om/an x 365 zile/an = 58.400l/om/an = 58.4 mc/om/an )


Numarul populatiei rezidente care beneficiaza de serviciul de alimentare cu apa si de canalizare dupa reabilitarea si modernizarea sistemului este de 18802 persoane. Pentru aceasta determinare s-a folosit realtia :


Pra1 = Pra0 + ΔPra/1mil x I = Pra0 + 4.361,187 x I, unde


Pra1 – numarul populatiei rezidente care beneficiaza de serviciul de alimentare cu apa si de canalizare dupa reabilitare si modernizare

Pra0 - numarul populatiei rezidente care beneficiaza de serviciul de alimentare cu apa si de canalizare inainte de reabilitare si modernizare

ΔPra/1mil – sporul populatiei rezindente care beneficiaza de serviciul de alimentare cu apa si de canalizare ca urmare a unei investitii de 1 milion € pentru reabilitarea si modernizarea sistemului

I – volumul investitiei

Pra1 = 12.500 + 4361.187 x 1,530.750 = 12.500 + 6.676 = 19.176 persoane


Cantitatea de apa furnizata in sistemul de alimentare cu apa dupa reabilitarea si modernizarea sistemului ( Af1 ) se determina cu ajutorul cantitatii de apa furnizata inainte de reabilitare si modernizare. Astfel,


Af1 = Af0 + ΔAf,  unde


ΔAf - sporul de apa furnizata ca urmare a reabilitarii si modernizarii

Af0 = D0 x Pra0


Af0 = 160l/om/zi x 365 zile/an x 12.500 persoane = 730.000 mc/an


Sporul de apa furnizata inainte de reabilitare:

ΔAf = D0 x ΔPra/1mil x I + ΔD/1mil x I x Pra1

ΔAf = 58,4 x 4.361,187 x 1,530.750 + 2,449 x 1,530.750 x 19.176 =

∆Af =  389.871,80 + 71.887 = 461.759 mc/an

Af1 = 730.000 + 461.759 = 1.191.759 mc/an

In mod sintetic, parametrii necesari pentru realizarea analizei eficientei reabilitarii si modernizarii sistemului de alimentare cu apa si de canalizare sunt prezentati in tabelul 14


Parametri necesari pentru realizarea eficientei proiectului


Tabelul nr.14

Nr.

Crt.

Specificatie

Perioada de realizare a investitiei

Perioada de functionare a sistemului

1

2

1

Investitii ( €/an )

639.908

890.842

0

2

Cheltuieli de exploatre ( €/an )

20.818

15.308

32.146

3

Cheltuieli totale ( €/an )

660.726

906.150

32.146

4

Venituri anuale ( €/an )

133.175

130.114

266.351

5

Profit anual ( € /an )

112.357

114.806

234.2054. EFICIENTA REABILITARII SI MODERNIZARII SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI


Evaluarea atenta a eficientei oricarei activitati economice implica o abordare sistemica, globala, ce presupune reliefarea aspectelor economice, dar si a celor politice, sociale sau ecologice, tinandu-se cont de multiplele efecte create in avalul sau amontele domeniului respectiv. Sensibilitatea deosebita a sectorului serviciilor publice de gospodarie comunala si in special a celor de alimentare cu apa si de canalizare, particularitatile si interdependentele cu celelalte sectoare ale vietii economice si sociale justifica abordarea eficientei acestora intr-o viziune sistemica si dinamica, ce implica luarea

in considerare a premiselor utilizarii rationale si protectiei resurselor de apa, pastrarii echilibrului ecologic, ocrotirii starii de sanatate a oamenilor. Serviciile de alimentare cu apa si de canalizare au un impact deosebit asupra mediului: pe de o parte reprezinta un important factor poluator, iar pe de

alta parte participa in mod esential la limitarea gradului de poluare (epurarea apelor uzate). De aceea, respectarea exigentelor de mediu pe parcursul intregului ciclu de viata a infrastructurii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare dobandeste o importanta deosebita in cadrul conceptului de dezvoltare durabila. Pentru aprecierea oportunitatii alocarii de fonduri de investitii in vederea realizarii de obiective noi, reabilitarii si modernizarii celor existente se calculeaza o

serie de indicatori tehnico-economici care fundamenteaza eficienta economica a investitiilor. Deoarece aceste calcule se efectueaza in vederea obtinerii unor imprumuturi (credite) si aprobari ale diversilor factori de raspundere (factori de mediu, consilii locale, consilii judetene etc.), ele se numesc note de fundamentare sau calcule economice de fundamentare.

Metodologia de evaluare a eficientei sectorului serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare trebuie sa urmareasca aprecierea exacta a tuturor eforturilor investitionale, dar in mod deosebit a multiplelor efecte economice, directe si propagate. Tocmai de aceea, evaluarea eficientei economice se realizeaza prin apelarea la un sistem complex de indicatori, ce include indicatori

de baza in abordare statica si dinamica, la care se adauga o serie de indicatori de performanta specifici sectorului serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare.4.1 Indicatori de baza pentru evaluarea eficientei proiectelor de reabilitare si modernizare


Literatura de specialitate propune o serie de indicatori de baza ce pot fi adaptati si utilizati in scopul evaluarii eficientei proiectelor de reabilitare, modernizare, si dezvoltare din sectorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare. In acest sens, se recomanda aprecierea eficientei economice pe baza urmatorilor indicatori: investitie specifica, termen de recuperare a investitiei, coeficient de eficienta economica a investitiilor, cheltuieli totale actualizate, cheltuieli totale actualizate specifice, randament economic al investitiei.a) Investitia specifica ( s ) – corelatia dintre efortul investitional si efectul obtinut

s =, unde

It – investitia totala


CS – capacitatea de servire, exprimata in numar de clienti serviti


Cs = capacitatea de servire inainte ( 0 ) si dupa ( 1 ) modernizare si reabilitare

sm = in care:


Im – volumul investitiilor pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare


Cs1 – capacitatea de servire dupa reabilitare, modernizare, dezvoltare, exprimata in numar de clienti serviti


Cs0 – capacitatea de servire existenta inaintea reabilitarii, modernizarii, dezvoltarii, exprimata in numar de clienti servitiIn cazul reabilitarii si modernizarii sistemului de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Moreni capacitatea de servire inainte de reabilitare si modernizare este de 12.500 persoane, iar dupa efectuarea lucrarilor va fi de 19.176 persoane. Rezulta ca investitia specifica va fi:


sm = = 229,29 €/locuitor.


Din analiza proiectelor in curs de executie aprobate au rezultat urmatoarele valori specifice de investitii necesare pentru modernizarea si reabilitarea unor capacitati existente din sectorul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare:

pentru instalatii de tratare a apei potabile: 110 €/locuitor

pentru instalatii de distributie si transport apa potabila: 140 €/loc

pentru retele de canalizare a apelor uzate: 160 €/locuitor

pentru statiile de epurare a apelor uzate: 220 €/locuitor

Astfel investitia specifica pentru modernizarea si reabilitarea capacitatilor existente din sectorul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare este de 630 €/locuitor. Rezulta ca in cazul reabilitarii si modernizarii sistemului investitia specifica este eficienta din punct de vedere economic ( 229,29 €/locuitor, fata de 630 €/locuitor ).


Termenul de recuperare in abordare statica sau dinamica ( T , Ta ) – timpul in care se poate recupera investitia realizata din profitul annual obtinut.


T=, unde It – investitia anuala ; Ph – profitul anual

T = = 6,54 ani


In viata economica reala nici prestarea/furnizarea de servicii, nici costurile nu evolueaza liniar in timp si, ca urmare, profitul anual va inregistra valori diferite. Explicatia decurge din faptul ca dupa intrarea in functiune a obiectivului este necesara o perioada de atingere a parametrilor proiectati, profitul obtinut in primii ani fiind astfel mai mic decat cel proiectat. In consecinta, termenul de recuperare a investitiei se va calcula astfel:


T = in care:


It – investitia totala

Ph – profitul anual

∆P – diferenta dintre profitul proiectat si cel realizat in cadrul perioadei de atingere a parametrilor proiectati

P’ – profitul suplimentar realizat in cazul punerii in functiune a unor capacitati partiale de servire in cadrul duratei de realizare a obiectivului


In primul an de realizare a investitiei, profitul este de 112.357 € (133.175 € - 20.818 €), iar in cel de-al doilea an de realizare a investitiei are o valoare de 114.806 € (130.114 € - 15.308 €). Rezulta ca in perioada de realizare a investitiei se va obtine un profit total de 227.163 € (112.357 € + 114.806 €). Se presupune ca in perioada de realizare a reabilitarii si modernizarii sistemului de alimentare cu

apa si de canalizare au fost efectuate probe, incercari, verificari si simulari astfel incat perioada de atingere a parametrilor proiectati nu se ia in considerare (∆P=0).

In acest caz, termenul de recuperare a investitiei va fi:


T = = 5,57 ani


Calculat astfel, termenul de recuperare a investitiei este de 5,57 ani, mai mic cu 0,97 ani decat cel calculat anterior. Punerea in functiune a unor capacitati partiale de servire in cadrul duratei de realizare a obiectivului conduce la reducerea perioadei necesare recuperarii investitiei realizate. Situatia reabilitarii, modernizarii sau dezvoltarii unor sisteme de alimentare cu apa potabila si de canalizare existente implica sintetizarea corelatiei dintre efortul investitional si efectul generat de adoptarea uneia dintre masurile propuse. In acest sens, literatura de specialitate propune determinarea termenului de recuperare (Tm) conform relatiei:

Tm = in care:


Im – volumul investitiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare

Ph1 – profitul anual obtinut ca urmare a reabilitarii, modernizarii, dezvoltarii

Ph0 – profitul anual obtinut inainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare


Tm = = 14,88 ani


Prin luarea in considerare a profitului suplimentar (partial), obtinut ca urmare a functionarii unor capacitati partiale in cadrul perioadei de realizare a investitiei, termenul de recuperare va fi:


Tm = = 12,67 ani


In sectorul serviciilor publice de alimentare cu apa si a celor de canalizare, perioada de recuperare a investitiilor pentru modernizare, dezvoltare sau reabilitare este de obicei de 15-16 ani. De aceea, se poate afirma ca proiectul analizat poate fi acceptat, intrucat termenul de recuperare a investitiei de 16,04 ani se incadreaza in limitele considerate a fi normale. Realizarea unor investitii pentru modernizare sau reabilitare are drept scop reducerea costurilor de prestare/furnizare a serviciilor, efectul obtinut ca urmare a investitiei concretizandu-se intr-o economie la aceste costuri. Astfel, termenul de recuperare se poate calcula si dupa relatia :


Tm = in care:


Im – volumul investitiei pentru reabilitare/modernizare

C0 – costul de prestare/furnizare a serviciilor inainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare

Cm – costul de prestare/furnizare a serviciilor (mai mic) dupa reabilitare, modernizare, dezvoltare .


Termenul de recuperare dinamic (Ta) indica durata de recuperare a investitiei din profitul anual obtinut actualizat cu o rata de actualizare specifica domeniului serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare . Pentru calculul indicatorului se pleaca de la relatiile:Ta =

Ita – investitia totala atualizata

Ph – profit anual

d – durata de realizare a obiectivului

a – rata de actualizare


In cazul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare se ia in consierare in mod conventional o rata de actualizare de 10%.


Ita = =581.734,54+736.233,05=1.317.967,59 € = 581.734,5454 + 736.233,0578 =1.317.511,86 €


Ta =

= 11,98 ani


Termenul de recuperare al investitiei calculate dinamic este de 11,98 de ani. Se poate aprecia ca proiectul este eficient, intrucat valoarea indicatorului se incadreaza in limitele considerate normale pentru sectorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Prin luarea in considerare a profitului suplimentar (partial) obtinut ca urmare a functionarii unor capacitati partiale in cadrul perioadei de realizare a investitiei, termenul de recuperare dinamic va fi:


Ta =


Termenul de recuperare a investitiei calculat dinamic este de 9,15 ani. Se poate aprecia ca proiectul este eficient, intrucat valoarea indicatorului se incadreaza in limitele considerate normale pentru sectorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare. Daca se compara termenul de recuperare calculat dinamic (9,15 ani) cu cel calculat static (5,57 ani) se constata ca in cazul actualizarii datelor rezulta o perioada mai mare necesara recuperarii investitiei. Tocmai de aceea, in evaluarea proiectelor este necesara folosirea calculelor de actualizare, care permit o mai buna apreciere a eficientei economice a proiectelor de reabilitare, modernizare, sau dezvoltare din sectorul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare.Coeficientul de eficienta economica a investitiilor ( e ) – coreleaza relatia dintre profitul anual obtinut in urma realizarii investitiei si efortul de capital investit.e = unde: Ph – profit anual ; It – investitie totala


e = 0,153 € profit la 1 € investit


In cazul reabilitarilor, modernizarilor sau dezvoltarilor sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare indicatorul exprima profitul suplimentar fata de situatia initiala obtinut la fiecare unitate monetara investita si se calculeaza conform relatiei:


e =


e = = 0,078 € profit la 1 € investit


Cheltuieli totale in abordare statica si dinamica ( Ct , Cta ) – efortul total pe intreaga durata de executie si exploatare a obiectivului


Ct = It + Ch x De sau Ct = It + Ch x T, unde


Ch – cheltuielile anuale de exploatare

De – durata de functionare a obiectivului

It – investitia totala

T – termenul de recuperare a investitiei


Ct = 1.530.750 +20.818 + 15.308 + (32.146 x 25) = 2.370.526 €In situatia in care duratele de functionare ale obiectivelor analizate sunt foarte mari si exista riscul denaturarii analizei economice, se recomanda utilizarea celei de-a doua relatii pentru determinarea cheltuielilor totale. Calculate astfel, cheltuielile totale in abordare statica pentru proiectul analizat vor avea valoarea:


Ct = 1.530.750 +20.818 + 15.308 + (32.146 x 12,67) = 1.974.165,82 €


Prin luarea in considerare a termenului de recuperare a investitiei, cheltuielile totale in abordare statica vor fi mai mici (1.974.165,82 €) decat in cazul in care sunt calculate in functie de durata de functionare a sistemului (2.370.526 €).

In abordare dinamica, indicatorul se calculeaza conform relatiei:Cta =

Avand in vedere faptul ca pentru proiectul analizat perioada de realizare a investitiei este de doi ani, iar durata de functionare dupa reabilitare si modernizare este de 25 de ani, cheltuielile totale actualizate se vor calcula astfel:


Cta =


unde = factorul de anuitate = 9,077


Cta=660.726 x 0,909 + 856.261 x 0,826+32.146 x0,826* 9,077 = 1.548.889,43 €Cheltuieli totale actualizate specifice ( Ctas ) exprima efortul total 0 actualizat, cu investitia si cu prestarea, ce revine la o unitate de capacitate de servire. Se determina prin utilizarea urmatoarelor relatii matematice:


Ctas =


Cta – cheltuieli totale actualizate

qh – cantitatea de apa potabila si respectiv apa epurata produsa sau tranzitata anual prin zona respectiva de retea (exprimata in mc)

D – durata de functionare a obiectivului (durata de studiu)

d – durata de realizare a obiectivului

Qh – cantitatea de apa potabila si respectiv apa epurata produsa sau tranzitata anual prin zona respectiva de retea (exprimata valoric)

a – rata de actualizare


In cazul proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare a Municipiului Moreni cheltuielile totale actualizate specifice vor fi:Cta =


= 0,695 € cheltuit/ 1 € obtinut


Randamentul economic al investitiei in abordare statica si dinamica ( R,Ra ) arata cate unitati monetare profit final se vor obtine la fiecare unitate monetara investita, dupa recuperarea investitiei. Relatiile de calcul se prezinta astfel:


in abordare statica:R =


Pf – profit final;

It – investitie totala;

Pt – profit total;in abordare dinamica:

Ra


Pta – profitul total actualizat;

Ita – investitiile totale actualizate;

Ph – profitul anual;

Ih – investitiile anuale;

D – durata de functionare a obiectivului (durata de studiu);

d – durata de realizare a obiectivului;

a – rata de actualizare.


in abordare statica


R =


R = 2,973 €. profit final la 1 € investit


R =


R =  0,6573 € profit net suplimentar la 1 € investitin abordare dinamica:Ra = = 1,483 € profit final/ 1 € investit

sau, calculat mai riguros, prin luarea in considerare a sporului de profit:


Pta =


Ra = = 0,562 € profit net suplimentar/ 1 € investitPrin prisma indicatorilor calculati se poate aprecia ca proiectul de reabilitare si modernizare a sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Moreni este eficient, poate fi acceptat de decidenti si pus in aplicare.


4.2Indicatori de performanta specifici serviciului de alimentare cu apa si de canalizareParticularitatile sectorului serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare impun calculul unor indicatori specifici de eficienta economica, ce trebuie sa surprinda o serie de aspecte referitoare la: utilizarea cat mai eficienta a resurselor de apa; reducerea consumurilor specifice; reducerea pierderilor in retea etc.


Un indicator de performanta este o masura cantitativa a unui aspect particular al performantei operatorului sau al standardului serviciului. Indicatorul de performanta asista la monitorizarea si evaluarea eficientei si a eficacitatii operatorului, simplificand astfel o evaluare complexa.

Literatura de specialitate propune o serie de indicatori de performanta pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, care sa exprime:

- acoperirea serviciului;

- consumul si productia de apa;

- apa nejustificata;

- practicile de contorizare;

- performantele sistemului;

- costuri si personal;

- calitatea serviciilor;

- facturarea si incasarea;

- performantele financiare;

- investitiile de capital.


In continuare se vor calcula pentru proiectul analizat indicatorii indicatorii de performanta specifici sectorului de alimentare cu apa si de canalizare.


1. Populatia asigurata cu apa potabila si canalizare inainte ( Paa0 si Pac0 )

si dupa modernizarea si reabilitarea sistemului ( Paa1 si Pac1 ):


Paa0 =


Pac0 = = 53,49%Paa1 = Pac1 = = 89,19 %


Daca inainte de reabilitare si modernizarea sistemului public de apa si de canalizare din Muncipiul Moreni, doar 58,14% din populatia Municipiului beneficia de serviciul de alimentare cu apa si 53,49% de cel de canalizare, dupa reabilitare si modernizare 89,19 % din populatie benedicia de ambele servicii.


2. Productia de apa dupa reabilitarea si modernizarea sistemului ( Qa ) va avea urmatoarea valoare :


Qa = = 0,170 mc/om/zi = 170 l/om/zi


Din calcul rezulta ca debitul mediu asigurat va fi de 170 l/om/zi, valoare ce corespunde standardelor europene.

Cantitatea totala de apa vanduta anual reprezinta 90% din cantitatea de apa furnizata anual:

Av = 90% x Af

Av = 90 % x 1.191.759 mc/an = 1.072.583,1 mc/an


3. In aceste conditii, consumul de apa dupa reabilitarea si modernizare sistemului ( Ca) se determina ca fiind:


Ca= 0,153 mc/om/zi = 155 l/om/zi


4. Consumul de apa contorizat


Cacont = = 0,172 mc/om/zi = 172 l/om/zi


5. Apa care nu aduce venituri


Afv = = 10%


Rezulta ca din totalul apei furnizate, 10% nu aduce venituri, reprezentand pierderi in sistem in suma absoluta de 119.175 mc/an. Raportate la lungimea retelei de distributie ( 25 km ), pierderile de apa vor fi de:


Pa = = 4.767 mc/km/an


6. Proportia de apa vanduta care este contorizata:


PAvcont = = 100%


Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului se cunoaste consumul specific de energie de 0,20 kWh/mc., ceea ce inseamna o reducere cu 42,86% fata de situatia initiala ( 0,35kWh/mc ), fapt care se apreciaza ca favorabil.7. Ponderea costului anual al energiei electrice in costul apei - pentru a il determina trebuie determinat mai intai costul energiei electrice in functie de cantitatea de apa furnziata, consumul specific de energie si tariful energiei electrice:


Ce = Af * e * T

Ce = 1.191.759 x 0,20 x 0,08 = 19.068,144    €/an

In aceste conditii, ponderea costului anual va fi:

Pce = = 59,32 %


8.Costurile unitare de operare ( Cou ) calculate in functie de cantitatea de apa furnizata si de cantitatea de apa vanduta va avea urmatoarele valori:


Cou = = 0,026 €/mc produs


Cou = = 0,029 €/mc vandut9.Costul mediu pentru apa si canal ( CM )


CM = = 0,248 €/mc/an


10.Investitia unitara


Iu = = 0,057 €/mc


11.Investitia pentru inlocuirea activelor


Ia = = 95,17 %


Investitia unitara pentru rabilitare si modernizare este de 0,057 €/mc, din care 95,19 % se utilizeaza pentru inlocuirea activlor existente. Indicatorii de performanta care exprima performantele sistemului, calitatea si continuitatea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nu pot fi calculati decat dupa predarea in exploatare a sistemului reabilitat si modernizat de alimentare cu apa si de canalizare. Acesti indicatori se calculeaza incepand din cel de-al doilea an de functionare, pe baza datelor statistice colectate de operatorul serviciului pe parcursul primului an de exploatare.
4.3 Indicatori pe baza de cash-flow pentru fundamentarea deciziei de reabilitare si modernizare in sectorul serviciilor de alimentare cu apa si a celor de canalizare.


Cash-flow-ul (fluxul de numerar) din activitatea de investitii pentru reabilitare, modernizare sau dezvoltare reprezinta diferenta dintre veniturile obtinute in urma realizarii proiectelor de reabilitare, modernizare, dezvoltare si eforturile totale facute in acest scop. Pe baza cash-flow-ului proiectului de reabilitare, modernizare sau dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare se pot calcula indicatorii raportul venituri actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat si rata interna de rentabilitate, indicatori utilizati frecvent in cadrul studiilor de fezabilitate.

Importanta deosebita a sectorului serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, precum si starea tehnica a echipamentelor si instalatiilor conduc la necesitatea realizarii unor investitii apreciabile pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare. In conditiile in care sursele interne de finantare a acestor actiuni sunt insuficiente, se apeleaza la organisme si fonduri internationale, cum ar fi: Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

(BERD), Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), Banca Europeana de Investitii (BEI), programe ISPA, SAPARD, SAMTID etc. Aceste institutii dispun de metodologii proprii de evaluare a eficientei proiectelor de investitii, utilizate frecvent in practica economica romaneasca. O sfera larga de aplicabilitate a cunoscut metodologia BIRD, care a fost adoptata de toate tipurile de organizatii din Romania (publice, private, parteneriat public-privat) in scopul

aprecierii eficientei economice a investitiilor, indiferent de sursele de finantare care vor fi utilizate. Aceasta metodologie se bazeaza pe cash-flow-ul proiectului si implica determinarea indicatorilor mai sus mentionati.Analiza cost-beneficiu utilizeaza indicatorul raportul dintre veniturile

totale actualizate (Vta) si costurile totale actualizate (Cta), calculat conform relatiei:R =


Vh – veniturile anuale;

Ch – cheltuielile anuale;

Ih – investitia anuala;

D – durata de functionare a obiectivului (durata de studiu);

d – durata de realizare a obiectivului;

a – rata de actualizare.


Venitul net actualizat (VNA) caracterizeaza, in valoare absoluta, aportul de avantaj economic al unui proiect. Pentru calculul acestui indicator se porneste de la venitul net anual (VNh), determinat ca diferenta intre volumul anual al veniturilor (Vh) si volumul costurilor anuale totale – de investitii (Ih) si de exploatare (Ch) – conform relatiei:


VNh = Vh – ( Ih + Ch )

VNA =


Rata Interna de Rentabilitate ( RIR ) este acea rata de actualizare la care valorile actuale ale cheltuielilor si beneficiilor se egalizeaza si arata care este rentabilitatea capitalului investit in proiect . La rata interna de rentabilitate a unui proiect se ajunge atunci cand venitul net actualizat al acestuia este egal cu zero.RIR = a min + ( amin – amin )*

amin = rata de actualizare corespunzatoare venitului net actualizat pozitiv cel mai mic

amax = rata de actualizare corespunzatoare primului venit net actualizat negative.


RIR = = 16,47 %


In conditiile economiei de piata, rata interna de rentabilitate are semnificatia si functia de criteriu fundamental pentru acceptarea proiectelor de investitii in modernizarea, dezvoltarea sau reabilitarea sectorului serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare si formularea optiunilor. Indicatorul se calculeaza atat in cazul analizelor financiare, cat si al celor economice, dupa aceeasi formula matematica, deosebirea constand in elementele incluse in componenta veniturilor si cheltuielilor.

Rata interna a rentabilitatii financiare (RIRF) exprima capacitatea unei investitii de a asigura venit net in perioada de calcul analizata, prin luarea in considerare a tuturor cheltuielilor efectuate (investitii, exploatare, fonduri circulante) si recuperarea investitiei.

Rata interna a rentabilitatii economice (RIRE) cuantifica eficienta unei actiuni la nivelul economiei nationale si exprima rentabilitatea medie a tuturor cheltuielilor efectuate in perioada de functionare a obiectivului.

Pe baza parametrilor tehnico-economici ai proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Moreni.) se calculeaza in maniera dinamica indicatorii: cheltuieli totale, venituri totale, investitie totala, profit total. Acesti parametri intermediari necesari pentru analiza eficientei proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa si decanalizare din municipiul Moreni sunt preluati din anexa si centralizati in tabelul 4.2.


Parametri intermediari ai analizei eficientei reabilitarii si modernizarii

Tabelul nr.15

Nr.

Crt.

Rata de actualizare

( % )

Specificatie

Costuri actualizate (€)

Venituri actualizate (€)

Investitie actualizata (€)

Profit total actualizat ( € )

1

10

1.590.271,272

2.226.961,792

1.317.511,864

1.954.202,334

2

12

1.513.335,244

1.888.917,989

1.281.438,918

1.657.021,663

3

14

1.446.402,684

1.626.381,633

1.246.256,814

1.426.235,763

4

15

1.416.978,522

1.515.885,771

1.230196,512

1.329.103,761

5

16

1.388.372,350

1.417.508,880

1.213.496,302

1.242.632,832

6

17

1.362.715,332

1.330.848,371

1.198.326,842

1.166.459,881

7

19

1.312.759,706

1.181.502,005

1.166.457,172

1.035.199,471


Profitul total se calculeaza ca diferenta intre veniturile totale si cheltuielile de exploatare, fara a lua in considerare investitia. In costurile actualizate s-au inclus cheltuielile de exploatare si investitia. De aceea, profitul total actualizat = venituri actualizate – costuri actualizate + investitie actualizata.

Se observa ca veniturile actualizate sunt superioare cheltuielilor totale actualizate (cu investitia si cu productia) pana la o rata de actualizare a=16%. Calculate cu ratele de actualizare a=17% si a=19%, veniturile actualizate devin mai mici decat cheltuierile totale actualizate, fapt ilustrat graphic in figura 4.1.

Analizand graficul din figura nr. 4.1 rezulta ca rata interna de rentabilitate, care egalizeaza valorile actualizate ale productiei cu costurile totale actualizate (de productie si de investitii) are o valoare cuprinsa intre 16% si 17%. Se poate considera ca proiectul de modernizare este eficient, intrucat va rezulta o rata interna de rentabilitate mai mare decat eficienta medie pe sector.Se poate considera ca proiectul de modernizare este eficient intrucat va rezulta o rata interna de reabilitare mai mare decat eficienta medie pe sector.


Eficienta reabilitarii si modernizarii sistemului de alimentare cu apa

si de canalizare din municipiul Moreni


Tabelul nr.16

Nr

Crt.

Rate de actualizare

( € )

Specificatie

Raport Vta/Cta (€)

Venit net actualizat

(€)

Raport

Pt/Cht

(€)

RIR (%)

1

10

1,400

636.690,520

0,40016,51


2

12

1,248

375.582,745

0,248

3

14

1,124

179.978,949

0,124

4

15

1,069

98.907,249

0,069

5

16

1,020

29.136,530

0,021

6

17

0,976

-31.866,961

-0,024

7

19

0,900

-131.257,701

-0,111Din analiza raportului venituri actualizate / cheltuieli actualizate reiese ca la o rata de actualizare cuprinsa intre 8% si 17% proiectul de modernizare este eficient, intrucat indicatorul este supraunitar, ceea ce inseamna ca se obtin efecte (venituri) mai mari decat eforturile (investitia si cheltuielile de productie).

Venitul net actualizat (fluxul de numerar actualizat) care exprima profitul total actualizat realizat in urma modernizarii, permite o comparative in cifre absolute intre volumul total al incasarilor si volumul total al costurilor. Putem spune ca proiectul este eficient daca este analizat luandu-se in calcul o rata de actualizare cuprinsa intre 10% si 16% deoarece VNA este pozitiv.

Prin prisma raportului beneficiu / cost, care exprima profitul total actualizat (VNA) obtinut la 1€ efort total cu investitia si cu productia, proiectul de modernizare este eficient pana la o rata de actualizare de 16%.

Rata interna de rentabilitate este acea rata de actualizare care egalizeaza veniturile actualizate cu cheltuielile totale actualizate (VNA=0), fiind indicatorul decisiv ce sta la baza alegerii proiectelor de modernizare. Graficul din figura 4.3 evidentiaza variatia venitului net actualizat in functie de rata de actualizare.
Se constata ca VNA=0 pentru o rata de rentabilitate cuprinsa intre 16% si 17%. De asemenea, din calcule a rezultat o RIR de 16,51% care reflecta eficienta proiectului de modernizare, fiind superioara eficientei medii pe sector.


EFECTE ALE REABILITARII SI MODERNIZARII SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI5.1. Efecte cantitative si calitative ale reabilitarii si modernizarii sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare


Evaluarea viabilitatii oricarui proiect de modernizare a unui sistem de alimentare cu apa si de canalizare necesita stabilirea eforturilor si a asalonarii in timp a investitiilor, a surselor de finantare, precum si a efectelor de ordin cantitativ si calitativ prognozate prin modernizarea tehnologiilor. Principalii indicatori tehnico-economici ai sistemului de alimentare cu apa si de canalizare dupa reabilitare si modernizare sunt sintetizati in tabelul 5.1.

Indicatorul cheltuieli anuale totale dupa reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in perioada de recuperare a investitiei se determina prin insumarea cheltuielilor de exploatare dupa reabilitare si modernizare (Ch1) si a cheltuielilor anuale de recuperare a investitiei pentru reabilitare si modernizare (Chri).Costul apei potabile in perioada de recuperare a investitiei (C1) :


C1 = €/mc


Costul apei potabile dupa perioada de recuperare a investitiei (C2) :


C2 = €/mc


Costul mediu al apei potabile in perioada de functionare de 25 de ani (Cm) :


Cm = €/mc


Proiectul de modernizare si reabilitare a sistemuui public de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Moreni conduce la obtinerea mai multor efecte cantitative, cum ar fi:

cresterea capacitatii de servire, numarul de persoane beneficiare ale serviciului sporind de la 12.500 la 18.802, ceea ce inseamna in termini relativi un spor de 51.30%.

cresterea gradului de acces al populatiei la aceste servicii de la 58,14% in cazul alimentarii cu apa si 53,49% in cazul canalizarii, la 90,56% pentru ambele servicii

cresterea debitului mediu asigurat in conformitate cu standardele UE, acesta ajungand la 170 litri/an/zi.

reducerea consumului specific de energie electrica prin eliminarea sursei de apa Podei (reducere cu 6%) si prin inlocuirea pompelor uzate in statia de epurare Moreni (reducere cu 15%)

cresterea randamentelor echipamentelor din sistemul de canalizare prin imbunatatirea performantelor energetice ale motoarelor la statia de pompare a apelor uzate si inlocuirea pompelor uzate din statia de epurare Moreni (spor mediu de randament 5%)

cresterea randamentelor echipamentelor din sistemul de alimentare cu apa potabila prin imbunatatirea performantelor energetice ale motoarelor la statiile de tratare a apei brute si la statiile de pompare (spor mediu de randament 2%)

cresterea fiabilitatii si implicit a indicelui de disponibilitate mediu, acesta ajungand la peste 95%

cresterea numarului de ore de functionare la caderi mai mici, ceea ce implica un spor de productie de apa potabila si apa epurata

reducerea pierderilor pe retele cu 20%

conservarea resurselor de apa ca urmare a reducerii pierderilor pe retele

reducerea pierderilor de apa potabila pe bransamentele interioare cu circa 50% la blocurile de locuinte si cu circa 30% la consumatorii casnici ca efect al contorizarii apei

reducerea consumului de apa potabila ca efect al reducerii pierderilor pe bransamentele interioare in urma contorizarii

generarea unui nou ciclu de viata pentru echipamente, pentru o perioada de circa 25 ani

cresterea veniturilor obtinute prin marirea volumului serviciilor oferite si a calitatii acestora

reducerea cheltuielilor de mentenanta prin orientarea treptata a personalului de exploatare excedentar catre partea de intretinere a echipamentelor si sistemlui de alimentare cu apa si de canalizare in ansamblul sau.

Indicatori tehnico-economici ai sistemului de alimentare cu apa si de canalizare dupa reabilitare si modernizare

Specificatie

U.M

Valoare

1.

Debit mediu annual asigurat inainte de reabilitare si modernizare

litrii/om/zi

160

2.

Debit mediu annual asigurat dupa reabilitare si modernizare

litrii/om/zi

170

3.

Populatia asigurata cu apa si canalizare dupa reabilitare si modernizare

persoane

19.176

4.

Cantitatea medie de apa potabila asigurata inainte de reabilitare si modernizare

metrii cubi / an

730.000

5.

Cantitatea medie de apa potabila asigurata dupa reabilitare si modernizare

metrii cubi / an

1.203.869

6.

Investitia pentru reabilitare si modernizare

€

1.530.750

7.

Cheltuielile anuale totale dupa reabilitare si modernizare pe perioada de recuperare a investitiei *

€ / an

134.196

8.

Cheltuieli anuale dupa perioada de recuperare a investitiei

€ / an

32.146

9.

Costul apei potabile in perioada de recuperare a investitiei (7 / 5)

€ / metru cub

0,11

10.

Costul apei potable dupa perioada de recuperare a investitiei (8 / 5)

€ / metru cub

0,026

11.

Costul mediu al apei potabile pe perioada de 25 ani

€ / metru cub

0,078

12.

Investitia specifica (6 / 5)

€ / metru cub / an

1,27

Lucrarile de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Moreni genereaza si o serie efecte calitative, dintre care:

satisfacerea superioara a cererii pietei

cresterea capacitatii de raspuns la schimbarile care intervin in mediul extern

stabilirea reala a consumului de apa potabila ca urmare a contorizarii

cresterea suportabilitatii serviciului

imbunatatirea relatiilor cu beneficiarii

echiparea sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare cu instalatii de ultima generatie cu grad inalt de tehnicitate

imbunatatirea imaginii societatii comerciale Gospodarie Comunala Locativa si Transporturi SA

imbunatatirea calitatii mediului ambient din municipiul Moreni prin utilizarea rationala a resurselor naturale de apa si epurarea apelor uzate, in conformitate cu prevederile directivelor UE.

5.2. Efecte colaterale ale investitiilor din infrastructura locala aspura altor sectoare economice


Efortul investitional prognozat de 1.445.005 € nu trebuie sa fie considerat numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un process complex in cadrul caruia se produc bunuri materiale cu o perioada lunga de utilizare, se realizeaza conditii de viata la standarde europene pentru populatia municipiului Moreni si se indeplinesc politicile de mediu si de dezvoltare durabila pentru care Romania s-a angajat in perspectiva integrarii in UE.

Pregatirea si realizarea lucrarilor de investitie pentru reabilitarea si modernizarea sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Moreni va avea o serie de efecte positive asupra altor sectoare economice, precum permite evidentierea urmatoarelor consecinte in plan economic si social:

mentinerea in activitate a fortei de munca din cadrul sectorului srviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, cu tendinta de crestere in viitor, ca urmare a dezvoltarii unor noi capacitate de servire

realizarea lucrarilor de constructii – montaj prevazute in proiectul de investitii va permite crearea de noi locuri de munca

structura industriei romanesti producatoare de utilaje, masini si echipamente specifice sectorului

producerea echipamentelor si instalatiilor care se vor pune in opera in cadrul lucrarilor de modernizare si reabilitare a infrastructurii va asigura locuri de munca pentru 5000 de salariati in industria orizontala

din fondul investitional de 1.445.005 € se consuma cu materialele manopera si echipamente circa 95%, ceea ce inseamna si un aport proportional la bugetul de stat sub forma de taxe, impozite si TVA

prin intermediul investitiilor directe, a imprumuturilor rambursabile si a granturilor va intra in tara moneda convertibila de peste 1.000.000 €

se pot dezvolta oportunitati pentru companii straine producatoare de echipamente specifice care sa realizeze capacitati de productie in Romania. Prin intermediul unor proiecte similare, care sa asigure nu numai modernizarea si reabilitarea, ci si dezvoltarea pe termen lung a sectorului public de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul intregii tari, se asigura si piata de desfacere necesara pentru astfel de companii

sectorul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare va ramane deschis pentru tehnologie si know-how de nivel international

se intareste autonomia locala, precum si capacitatea de decizie si de administrare a autoritatilor publice locale in probleme vitale pentru o asezare umana

utilizarea rationala si protetia resurselor de apa

pastrarea echilibrului ecologic

vor fi asigurate conditiile de baza ale unui trai civilizat si respectiv, ale prezervarii starii de sanatate a populatieiAstfel de efecte secundare favorabile ale proiectului de rabilitare si modernizare a sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Moreni nu au fost luate in calcul in cadrul analizei eficientei proiectului, fiind mai dificil de cuantificat. Cu toate acestea, din calcule a rezultat o eficienta ridicata a proiectului si in plus, el contribuie la dezvltarea economico-sociala, intrucat economia nationala si intreaga societate romaneasca vor beneficia de avantajele economice, sociale si ecologice ale unei amenajari hidroedilitare moderne.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }