QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate biologie

Cormoflora judetului arges

cormoflora judetului arges

Metoda de lucru si prescurtari folosite in conspectul floristic


Cormofitele sunt prezentate in ordine filogenetica, clasificarea adoptata fiind, pentru evitarea oricarei ambiguitati, dupa T.G. Tutin et al. (1964-1980, 1993) si V. Ciocarlan (2000). In cadrul familiilor, speciile sunt aranjate in ordine alfabetica.

La fiecare specie cormofita se prezinta urmatoarele elemente:

Denumirea stiintifica si autorul. Nomenclatura speciilor cormofite foloseste datele din Flora Europaea, precum si cele din Flora ilustrata a Romaniei. Pteridophyta et Spermatophyta (V. Ciocarlan, 2000). Sinonimiile tuturor speciilor cormofite au fost preluate, de      asemenea, din Flora Europaea.

Bioforma (dupa V. Sanda et col., 2003 si V. Ciocarlan, 2000): MPh=megafanerofita, mPh=mezofanerofita, nPh=nanofanerofita, E=epifita, Ch=camefita, G=geofita, Th=terofita anuala, TH=terofita bianuala, H=hemicriptofita, Hh=helohidatofita.

Geoelementele (dupa V. Sanda et col., 2003 si V. Ciocarlan, 2000): Adv=adventiva, Alp=alpina, Alp-Eur=alpin-europeana, Anat= anatolica, Atl=atlantica, Atl-Euc=atlantic central-europeana, Balc= balcanica, Carp=carpatica, Cauc=caucaziana, Circ=circumpolara, Cosm=cosmopolita, End=endemica, Eur=europeana, Euc=central-europeana, Eua=eurasiatica, Med=mediteraneana, Pan=panonica, Pont=pontica, Sarm=sarmatica, sMed=submediteraneana, Sudet=sudetica.

Categoria sozologica: (M. Oltean et col., 1994; Anca Sarbu et col., 2007): (taxon global amenintat), (taxon amenintat la nivel european), (taxon subendemic periclitat), (taxon subendemic amenintat), (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei).

Ecologia (V. Sanda et col., 1983; V. Sanda et col., 2003):

o      Indicii de umiditate: U1-U1,5=specie xerofila, U2-2,5=specie xero-mezofila, U3-3,5=specie mezofila, U4-4,5=specie mezo-higrofila, U5-5,5=specie specie higrofila, U6=hidrofila, U0=specie amfitoleranta (eurihidra).

o      Indicii de temperatura: T1-1,5=specie criofila, T2-2,5=specie microterma, T3-3,5=specie mezoterma, T4-4,5=specie moderat termofila, T5-5,5=specie termofila, T0=specie amfitoleranta (euriterma).

o      Indicii de reactie a solului: R1-1,5=specie puternic acidofila, R2-2,5=specie acidofila, R3-3,5=specie acido-neutrofila, R4-4,5=specie slab acid-neutrofila, R5-5,5=specie neutro-bazifila, R0=specie amfitoleranta (euriionica)

Caracteristica cenotica (dupa V. Sanda et col., 2003 si V. Ciocarlan, 2000): acolo unde este cazul pentru speciile caracteristice cenotaxonilor: asociatie, alianta, ordin sau clasa de vegetatie.

Raspandire: La fiecare specie se indica, mai intai, localizarile din literatura, insotite de informatia bibliografica, sau localizarile pentru speciile identificate in teren de catre autorul prezentei lucrari, sau observatii personale facute in teren (999).


Alte prescurtari:

BUC – Herbarul Gradinii Botanice Bucuresti

BUCA – Herbarul Institutului de Biologie al Academiei, Bucuresti

BUCM – Herbarul micologic al Institutului de Biologie al Academiei, Bucuresti

ICAS – Herbarul Institutului de Cercetari Forestiere, Sibiu

PTHM – Herbarul Muzeului Judetean Arges, Pitesti

HUP – Herbarul Universitatii din Pitesti

IANB – Herbarul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, Bucuresti

BVHU – Herbarul Universitatii Brasov


CONSPECTUL FLOREI DIN JUDETUL ARGES


Lycopodiaceae

Diphasium alpinum (L.) Rothm. Diphasiastrum alpinum (L.) Holub; Diphasiastrum complanatum subsp. alpinum (L.) Jermy; Lycopodium alpinum L. subsp. alpinum; Lycopodium alpinum L. subsp. kablikianum Domin), Ch, Circ, U3T1,5R1, Nardetalia: M. Iezer-Papusa, Papau (5, 106, 128), M. Leoata: M. Romanescu (106), M. Fagaras: M. Zarna, Negoiu, Valea Rea pe Raul Doamnei, Domnesti, Corbi pe Paraul Doamnei (106).

Diphasium complanatum (L.) Rothm. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub; Diphasium anceps (Wallr.) A.Löve et D.Löve), Ch, Circ, U2,5T2,5R1, Fagetalia, Vaccinio-Piceetalia: M. Iezer-Papusa: Vacarea (106), Cheile Topologului, Cheile Raului Doamnei (106).

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Martins Lycopodium selago L.), Ch, Cosm, U3,5T2R2, Cetrario-Loiseleurion, Vaccinio-Piceetalia: M. Raiosu (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (6, 72, 128), M. Iezer-Papusa: Confluenta Raului Iezer cu Raul Batrana (5, PTHM), M. Leaota: M. Tancava (72), Valea Valsanului (102).

Lycopodium annotinum L., Ch, Circ, U4T2,5R2, Vaccinio-Piceion: M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului (78, 109 M. Raiosu, Valea paraului Raiosu (113), M. Iezer-Papusa (5, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Secari (78, 72, 109 HUP .

Lycopodium clavatum L. Lycopodium clavatum L. subsp. monostachyum (Grev. et Hook.) Selin), Ch, Cosm, U3T3R1, Nardetalia, Pino-Quercetalia: M. Raiosu, Valea paraului Raiosu (113), M. Piatra Craiului (78), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Iezer-Papusa: Valea Larga spre Crucea Domnisorului (5, 106, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Romanescu (72, 106), Manastirea Namaesti (106).

Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm. Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub), Ch, Circ, U3T4R1, Vaccinio-Piceetea: M. Buda, Valea paraului Buda (113).


Selaginellaceae

Selaginella helvetica (L.) Spring, Ch, Eua, U4T3,5R4, Asplenietalia septentrionalis: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului, Cheile Cheii (5, 72, PTHM), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (128), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor, Valea lui Coman (53, 72, HUP), Corbeni la Cetatea lui Vlad Tepes, M. Ghitu, Rucar (53, BUCA).

Selaginella selaginoides (L.) Link, Ch, Circ, U4T1R4, Elyno-Seslerietea, Nardetalia: M. Raiosu-Buda: Polita lui Voda (26), Stana din M. Raiosu (113).


Equisetaceae

Equisetum arvense L., G, Cosm, U3T3R0, Artemisietea, Chenopodietea, Filipendulo-Petasition, Secalietea: Padurea Trivale (PTHM, HUP), Suici (PTHM), Stefanesti (PTHM); Golesti-Lunca Argesului (PTHM), M. Raiosu-Buda: Valea Buda, pe drumul forestier (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei (5, 6, 72, PTHM), M. Leaota: Valea Badenilor (72, HUP), Cocu, Baiculesti, Bascov, Merisani, Negrasi, Topoloveni, Teiu, Ratesti (9).

Equisetum fluviatile L. Equisetum limosum L.; Equisetum heleocharis Ehrh.), Hh, Circ, U5T3R0, Magnocaricion elatae, Phragmitetea: Rucar (9).

Equisetum hyemale L., (Hippochaete hyemalis (L.) Bruhin), G, Circ, U3,5T2,5R4, Alno-Padion: Arefu-Lacul Vidraru (HUP), M. Raiosu-Buda: Valea Buda, pe drumul forestier (113), M. Raiosu (HUP), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Iezer-Papusa: Valea Dambovitei, Lacul Bunea (5, PTHM, HUP, IANB).

Equisetum palustre L., G, Circ, U5T2R0, Molinietalia: Padurea Trivale (8, PTHM), M. Iezer-Papusa (5, PTHM, HUP), M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (12), Cheile Dambovicioarei (6), M. Leaota: Marginea Domneasca (72).

Equisetum pratense Ehrh., G, Cosm, U3,5T2,5R4, Alno-Padion: M. Raiosu-Buda: Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5, PTHM).

Equisetum ramosissimum Desf., (Equisetum campanulatum Poir.; Hippochaete ramosissima (Desf.) Börner), G, Cosm., U2T0R0, Festucion vaginatae: Padurea Trivale (8, 79).

Equisetum sylvaticum L., G, Circ, U3,5T2R0, Alno-Padion: M. Raiosu-Buda: Valea Buda (113), M. Iezer-Papusa (5).

Equisetum telmateia Ehrh. Equisetum majus Garsault; Equisetum maximum auct.), G, Circ, U3,5T2R0, Alno-Padion, Eriophorion latifolii, Filipendulo-Petasition: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda: Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Crovului (42).

Equisetum variegatum Schleicher ex Weber et Mohr, Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhin), G, Circ, U4T2R4, Scheuchzerio-Caricetalia nigrae: Tutana (9).Ophioglossaceae

Botrychium lunaria (L.) Swartz, G, Cosm, U2,5T2R0, Nardetalia, Seslerion rigidae: M. Raiosu-Buda: Polita lui Voda, Lacul Buda (26), M. Ghimbav: Culmea Zacotelor (42), M. Iezer-Papusa: Oticu (59).

Botrychium virginianum (L.) Swartz, G, Circ, U3T2R2, Fagetalia, Querco-Fagetea, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Valea Mare-Enculesti (9).

Ophioglossum vulgatum L., (Ophioglossum alpinum Rouy), G, Circ; U4T3R0, Molinion: M. Ghimbav: Cheile Cheii (42).


Polypodiaceae

Polypodium vulgare L., G, Circ, U3,5T3R4, Asplenietea rupestris: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda: Valea Buda, Stana din M. Raiosu (113), Namaesti (128), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, (5, 42, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Batranei Valea Rausorului, Cabana Voina (PTHM), Saticu de Jos, Cheile Baltatului, (5), M. Leaota: Valea Badenilor, Cetateni, Plaiul Domnesc, M. Romanescu, M. Tancava (72, HUP), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (48).


Blechnaceae

Blechnum spicant (L.) Roth Lomaria spicant (L.) Desv.; Blechnum homophyllum (Merino) Samp.; Blechnum homophyllum Merino), H, Circ, U3,5T2R1, Deschampsio-Fagion, Vaccinio-Piceion: M. Raiosu-Buda: Valea Buda (113), M. Iezer-Papusa: M. Mezea, M. Lespezi (5, 128).


Dennstaedtiaceae

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Cincinalis aquilina (L.) Gled.; Pteridium tauricum (C.Presl) V.I.Krecz.; Pteris aquilina L.; Eupteris aquilina (L.) Newm.), G, Cosm, U3T3R0, Quercetea robori-petraeae: Padurea Trivale (8,  PTHM), Aninoasa-Slanic (PTHM), M. Iezer-Papusa (5, 128, PTHM), M. Leaota: Valea Chiliilor (72), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (18).


Aspleniaceae

Asplenium adiantum-nigrum L., H, Eur, U2,5T3R3, Asplenietea rupestris: Schitul Cetateni (9).

Asplenium ruta-muraria L., H, Circ, U5T3R5, Asplenion rutae-murariae: M. Raiosu-Buda: Lespezile Raiosului (26), Lacul Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (4, 5, 48, 128), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Crovului, Cheile Mari ale Dambovitei (48), M. Iezer-Papusa:           M. Mateias, Manastirea Namaesti, Cheile Mici ale Dambovitei (5, 128), M. Leaota: Cetateni (72).

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.; H, Circ; U1T3R2; Androsacion alpinae: M. Ghimbav: Secari (72, HUP).

Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes, H, Cosm, U3T0R4, Asplenietea rupestris: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (5, 48, 59, 62), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Cheile Crovului, Secari, Cheile Mari ale Dambovitei (5, 42, 72, 128), M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului, Namaesti, Nucsoara, Lespezi, Valea Rausorului, Pestera Ursilor (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni (72); subsp. quadrivalens D.E.Meyer emend. Lovis, H, Cosm, U3T0R4, Moehringion muscosae: M. Buda (113).

Asplenium viride Hudson Asplenium trichomanes-ramosum L.), H, Circ, U4T2R4, Asplenion rutae-murariae, Vaccinio-Piceion: M. Raiosu-Buda: Lacul Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Crovului, Cheile Cheii (5, 42, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei, (5, PTHM), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (48).

Asplenium scolopendrium L., (Phyllitis scolopendrium (L.) Newman; Scolopendrium officinale Sm.), G, Circ, U3,5T3R5, Acerion pseudoplatani, Fagion: M. Raiosu-Buda: Valea Buda (113), Rucar, M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5, 59), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Valea Cheii, Cheile Crovului, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei (5, 42, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei, (5), M. Leaota: Marginea Domneasca (72).


Thelypteridaceae

Thelypteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub; Thelypteris oreopteris (Ehrh.) Slosson; Thelypteris limbosperma (Bellardi ex All.) H.P.Fuchs; Aspidium oreopteris (Ehrh.) Sw.; Nephrodium oreopteris (Ehrh.) Desv.; Lastrea oreopteris (Ehrh.) Bory; Lastrea montana Newm.; Dryopteris oreopteris (Ehrh.) Maxon), G, Eur, U3,5T2,5R2, Mulgedio-Aconitetea, Vaccinio-Piceion: M. Iezer-Papusa: Valea Bratiei (5, PTHM).

Thelypteris palustris Schott Thelypteris thelypteroides subsp. glabra Michaux Holub.; Aspidium thelypteris (L.) Sw.; Nephrodium thelypteris (L.) Strempel; Lastrea thelypteris (L.) Bory; Dryopteris thelypteris (L.) A.Gray Hh-G, Circ, U4T0R3, Alnion glutinosae, Alno-Padion, Magnocaricion elatae: Clucereasa (9).

Thelypteris phegopteris (L.) Slosson Phegopteris connectilis (Michaux) Watt), G, Circ, U3,5T2R2, Adenostylion alliariae, Fagetalia sylvaticae, Pino-Quercetalia, Vaccinio-Piceion: M. Iezer-Papusa (5, 128, PTHM), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72).


Aspidiaceae (Dryopteridaceae)

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs Polystichum spinulosum (O.F.Müll.) DC.; Dryopteris lanceolata-cristata (Hoffm.) Alston; Dryopteris spinulosa Kuntze; Dryopteris lanceolatocristata (Hoffm.) Alston; Lastrea spinulosa (L.) C.Presl; Aspidium spinulosum Sw.; Polypodium spinulosum O.F.Müll.; Nephrodium spinulosum Strempel; Nephrodium spinulosum Strempel subsp. spinulosum), H, Circ, U4T3R0, Alnion glutinosae, Alno-Padion, Querco-Fagetea: M. Raiosu (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72, HUP), M. Iezer-Papusa: Valea Bratia, Valea Oboarelor (PTHM).

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray Dryopteris austriaca Woynar ex Schinz et Thell. non Jacq.; Dryopteris aristata Druce, non Kuntze; Lastrea dilatata (Hoffm.) C.Presl; Lastrea aristata Britten et Rendle, non T.Moore; Aspidium dilatatum (Hoffm.) Sm.; Nephrodium dilatatum (Hoffm.) Desv. Nephrodium austriacum Degen; Nephrodium spinulosum Strempel subsp. dilatatum (Hoffm.) Hayek; Polystichum dilatatum (Hoffm.) A.Schumach. Polystichum dilatatum DC.), H, Circ, U3,5T0R0, Adenostylion alliariae, Vaccinio-Piceion: M. Raiosu-Buda: Valea Buda (113), M. Iezer-Papusa: Valea Bratiei, M. Papau, M. Danciului, Cabana Batrana, Valea Iezerului, Pecineagu, Valea Coltilor, Coltii lui Andrei Mari, Plaiul lui Patru, M. Lespezi, Varful Huluba (5, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72).

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Aspidium filix-mas (L.) Sw.; Nephrodium filix-mas (L.) Strempel; Polypodium filix-mas L., Nephrodium filix-mas (L.) Rich.; Lastrea filix-mas (L.) C.Presl; Polystichum filix-mas (L.) Roth), H, Cosm, U4T3R0, Fagetalia sylvaticae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Zavoiul Argesului (PTHM), M. Raiosu-Buda: Valea Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Rudarita, Cheile Crovului, Secari (72), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana (PTHM), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Plaiul Domnesc (72), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Dryopteris remota (A. Br. ex Döll) Druce, H, Euc, U4T3R0: M. Iezer-Papusa: Valea Bratiei (128).

Polystichum aculeatum (L.) Roth Polystichum lobatum (Huds.) Chevall.; Aspidium aculeatum (L.) Sw.; Aspidium lobatum (Huds.) Sw.; Dryopteris lobata (Huds.) Schinz et Thell.; Polystichum aculeatum (L.) Roth subsp. lobatum (Huds.) Vollm.; Polystichum lobatum (Huds.) Bastard), H, Eur, U3,5T3,5R3, Acerion pseudoplatani, Fagion: M. Raiosu (26), M. Iezer-Papusa (128), M. Ghimbav: Valea Cheii, Cheile Rudaritei, Valea Ghimbavului, Secari (5, 42, 72, PTHM).

Polystichum braunii (Spenner) Fée Polystichum paleaceum auct. non (Borkh.) O.Schwarz; Polystichum paleaceum (Borkh.) O.Schwarz; Aspidium braunii Spenn.; Dryopteris braunii (Spenn.) Underw.), H, Circ, U3,5T2,5R3, Acerion pseudoplatani: M. Raiosu-Buda: spre stana din Raiosu (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Valea Cheii, Cheile Ghimbavului, Secari (5, 42, 72, PTHM).

Polystichum lonchitis (L.) Roth Dryopteris lonchitis (L.) Kuntze; Aspidium lonchitis (L.) Sw.), H, Circ, U3T1,5R4, Thlaspion rotundifolii: M. Raiosu (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Ghimbavului (42, 72).

Polystichum setiferum (Forskal) Woynar Polystichum aculeatum (L.) Roth subsp. angulare (Kit. ex Willd.) Vollm.; Polystichum angulare (Kit. ex Willd.) C.Presl; Polystichum braunii auct.; Aspidium angulare Kit. ex Willd.; Aspidium aculeatum Sw. pro parte; Aspidium aculeatum sensu Sw.; Dryopteris aculeata Briq.; Polystichum aculeatum auct., non (L.) Roth; Aspidium angulare Kit. ex Willd.; Dryopteris setifera (Forssk.) Woyn.), H, Cosm, U3,5T0R4, Fagion: M. Raiosu-Buda: Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei (5, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Petrimanului (5).


Woodsiaceae

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz Polypodium rhaeticum auct., non L.; Polypodium rhaeticum L. pro parte; Athyrium alpestre (Hoppe) Rylands ex T.Moore, non Clairv.; Athyrium alpestre (Hoppe) Rylands ex T.Moore, non Clairv. var. alpestre), H, Circ, U3,5T1,5R3, Mulgedio-Aconitetea, Vaccinio-Piceion: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Rudarita, Secari (72), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului in jepi, Coltii lui Andrei Mari (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor, M. Romanescu, M. Tancava (72).

Athyrium filix-femina (L.) Roth Polypodium rhaeticum L.; Polypodium rhaeticum L. pro parte; Polypodium axillare Aiton; Asplenium filix-femina (L.) Bernh.), H, Cosm, U4T2,5R0, Adenostyletalia, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae, Symphyto-Fagion: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda: Valea Buda, Stana din Raiosu (26, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului, Cheile Cheii, Secari, Cheile Mari ale Dambovitei (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Bratiei, M. Musuroaiele, M. Rosu, Plaiul lui Patru, Valea Clabucetului, Curmatura Groapelor, Valea Coltilor, Valea Oboarelor pe Bratia, Bahna Rusului, Valea Batrana, Cheile Mici ale Dambovitei, Gura Vladului, Valea Coltilor, Cheile Petrimanului, Bughea de Jos, M. Ciocanu, M. Jupaneasa (5, 128, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor, M. Romanescu, M. Tancava (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Cystopteris fragilis (L.) Bernh Cystopteris regia (L.) Desv.; Cystopteris dentata (Sm.) Desv.; Cystopteris alpina (Roth) Desv.; Cystopteris filix-fragilis (L.) Borbás), H, Cosm,  U3,5T0R0, Asplenietea rupestris: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda: Lespezile Raiosului, Valea Buda, Polita lui Voda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Crovului, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Valea Rausorului, Leresti, Podu Dambovitei, Cheile Mici ale Dambovitei, Pestera Ursilor (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Culmea Leaota, M. Romanescu (72, HUP), Moeciu de Jos-Cheile Gradistei (9), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (48).

Cystopteris montana (Lam.) Desv., H, Circ, U3,5T2R4, Asplenietea rupestris: M. Buda (26), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (5).

Cystopteris sudetica A. Braun et Milde, H, Eua, U3,5T2R0, Cystopteridion, Asplenietea: M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), M. Leaota: Culmea Zacotelor (120).

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Thelypteris dryopteris (L.) Slosson; Polypodium dryopteris L.; Dryopteris dryopteris (L.) Christ; Phegopteris dryopteris (L.) Fée; Dryopteris disjuncta (Rupr.) C.V.Morton; Nephrodium dryopteris (L.) Michx.; Lastrea dryopteris (L.) Bory; Dryopteris linnaeana C.Chr.), G, Circ, U3T2,5R2, Fagion, Vaccinio-Piceion: M. Buda-Raiosu (113), Arefu-Lacul Vidraru (PTHM), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (5), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii (42, 5, 72, 125),  M. Iezer-Papusa: Valea Bughitei, Paraul lui Geanta (PTHM), M. Jupaneasa (128), Valea Batrana, Nucsoara, Valea Iezerului, M. Portareasa, Valea Raului Doamnei, Cheile Mici ale Dambovitei, Valea Coltilor, Lacul Pecineagu, Saticu de Sus, Cheile Petrimanului (5), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman Phegopteris robertiana (Hoffm.) A.Braun; Polypodium robertianum Hoffm.; Dryopteris robertiana (Hoffm.) C.Chr.; Thelypteris robertiana (Hoffm.) Sloss.; Nephrodium robertianum (Hoffm.) Prantl; Dryopteris obtusifolia (Schrank) O.Schwarz; Lastrea robertiana (Hoffm.) Newman), G, Circ, U3T2,5R4, Festucion pallentis, Teucrion montani, Thlaspietea rotundifolii: M. Buda-Raiosu (113), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Mici ale Dambovicioarei (5, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Rudaritei (5).

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. Onoclea struthiopteris (L.) Roth; Struthiopteris germanica Willd.; Struthiopteris filicastrum All.), H, Circ, U4T2R0, Alno-Padion: M. Raiosu-Buda: Valea Buda spre cariera de calcar (113), M. Ghimbav: Valea Prepeleacului, Coltii lui Dumitru, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (5, 42), M. Iezer-Papusa: Valea Bughitei, Cheile Mici ale Dambovitei, (5, PTHM), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Leaota: Cetateni (72).

Woodsia glabella R.Br. ex Richardson subsp. pulchella (Bertol.) A.Löve et D.Löve Woodsia pulchella Bertol.; Woodsia glabella auct. eur. centr., non R.Br.), H, Circ (Bor), U1,5T1,5R2, Asplenietea trichomanis, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): M. Piatra Craiului: Padina Lancii ( ), Marele Grohotis (33).


Salviniaceae

Salvinia natans (L.) All., Hh, Eua, U6T3R3, Hydrocharition, (taxon amenintat la nivel european): Lacul lui Barca-Davidesti (74).


Pinaceae

Abies alba Mill., (Abies pectinata (Lam.) DC.), MPh, Euc, U3T3R0, Symphyto-Fagion: Arefu la Lacul Vidraru (PTHM), Stefanesti-Padurea Florica (10, PTHM), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (70, 97, 100), Valea Dragoslovenilor (13), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (72), Cheile Mari ale Dambovitei (109), Cheile Brusturetului (78), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, (42, 72, 97), M. Iezer-Papusa: M. Papusa (128), Valea Batrana (PTHM), Valea Raului Doamnei, M. Portareasa, M. Vacarea, Valea Batrana, Valea Cascue, M. Mara Mare, M. Papusa, Piciorul Vaii Largi, M. Gainatul Mare, Cheile Petrimanului (5, 97, PTHM), M. Ghitu: Vidraru (97, 119), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Larix decidua Miller Pinus larix L.; Larix europaea DC.; Larix larix (L.) H.Karst.), MPh, Carp-Sudet, U2,5T0R0, Pinion mugo, Vaccinio-Piceion: M. Buda (113), M. Leaota: M. Romanescu (72).

Picea abies (L.) Karsten Pinus abies L.; Pinus excelsa Lam.; Picea excelsa (Lam.) Link; Picea vulgaris Link; Abies excelsa (Lam.) Poir.), MPh, Eur, U0T0R0, Vaccinio-Piceion: M. Ghitu (97), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei, Valea Grindului (70, 97, 100, PTHM), Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Rudaritei, Secari, (5, 72, PTHM), M. Iezer-Papusa: Valea Raului Doamnei, Albestii de Muscel, M. Portareasa, M. Batrana, M. Lespezi, M. Vacarea, Seaua Mezea, Valea Catunului, Valea Vladului, Coltii lui Andrei Mari, Valea Bratioarei, Valea Cucii, Cabana Cuca, Izvorul Mare, Valea Bratiei, Valea Iezerului, Pecineagu, Bahna Rusului, Voina, Satic, Piciorul Gradisteanu, M. Gainatul Mare, M. Mara Mica, M. Mara Mare (5, 97), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava (42, 72, 97).

Pinus cembra L., MPh, Eur, U3T1,5R2, Pinion mugo, Vaccinio - Piceetalia,  (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Fagaras: M. Lespezi, Valea Caltunului (67, 97), Piscu Negru (Fagaras) (67, 97), M. Moldoveanu (67, 97), M. Iezer-Papusa: M. Portareasa, Varful Huluba, M. Catun, Valea Iezerului, M. Batrana, Plaiul lui Patru, Coltii lui Andrei, M. Dracsinul (5, 62, 97, PTHM), M. Raiosu (113), M. Leaota: M. Romanescu (72).

Pinus mugo Turra Pinus mughus Scop.; Pinus pumilio Haenke; Pinus montana Mill.), mPh, Eur, U0T2R0, Junipero-Pinetalia mugo, Pinion mugo, Vaccinio-Piceion: M. Piatra Craiului (70), M. Iezer-Papusa: M. Portareasa, Varful Huluba, Valea Iezerului, Iezerul Mare, M. Batrana, Valea Catunului, Plaiul lui Patru, Valea Coltilor, Coltii lui Andrei Mari, Plaiul Piscului, Varful Rosu, M. Mara Mare (5, 61, 97), M. Moldoveanu (84, 97), M. Raiosu-Buda: Lespezile Raiosului, M. Raiosu (26, 113).

Pinus sylvestris L., MPh, Eua, U0T0R0, Dicrano-Pinion: Padurea Trivale (cult.) (8, 79), M. Iezer-Papusa: Leresti, M. Musuroaiele, M. Mara Mare (5, 97, PTHM), Curtea de Arges (63, 97), Oiesti (63, 97), Valea Seaca (63, 97), Corbeni pe Valea Limpedea (64, 97), Valea Argesului in chei (97), Valea Valsanului in chei  (64, 97), Stanesti (58, 97), Stanesti-M.Vajea (61, 97), Stanesti, pe Raul Doamnei (58, 97), M. Ulmu (64, 97), M. Ghitu: Zoruleasa (64, 97), Albesti pe Valea Bughitei (5, 58, 61, 97), Rucar (2, 3, 5, 58, 97), Pescioarele (58, 97), Piatra Dragoslavelor (5, 97), Podu Dambovitei (97), Peretii Cheii (1, 97), Dealul Sasului (14, 97), Valea Sasului (64, 97), M. Ghimbavului (2, 3, 5, 42, 97), Coltii Ghimbavului (42, 97), Cheile Ghimbavului (5, 72, 97), Valea Grosilor (97), Coltii Doamnei (58, 97), Cheile Crovului (42, 97), Culmea Zacotelor (42, 97), Culmea Zabava (61, 97), Cheile Dambovitei (5, 61, 97, 109), Valea Cheii (1, 97), Cheile Dambovicioarei (58, 97), Valea Ulucilor (Com. Dambovicioara), M. Piatra Craiului: com. Dambovicioara (1, 97), M. Fundatica (1, 58, 97), Cascue (PTHM), M. Raiosu-Buda: Valea Buda, Stana din Raiosu (113), M. Leaota: Cotenesti, la Cetatea lui Negru Voda, Cetateni (97, 72), Ocolul Silvic Cotmeana, Ocolul Silvic Musatesti, Ocolul Silvic Bascov ( ).


Cupressaceae

Juniperus communis L. subsp. communis, mPh, Circ, U2T0R0, Junipero-Bruckenthalion, Junipero-Pinetalia mugo: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghitu (97), Curtea de Arges (97), Tutana (PTHM), Stefanesti (BUCA), Campulung (97), Muscel (24), M. Mateias (1, 97), Rucar (1, 24, 60, 97), M. Iezer-Papusa: Lespezi, Papusa (5, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Valea Cheii (5, 42, 72), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovitei (5), M. Raiosu-Buda (113), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (72); subsp. alpina (Suter) Čelak. (Juniperus communis L. subsp. nana Syme; Juniperus sibirica Burgsd., Juniperus nana Willd., nom. illeg.; Juniperus alpina Gray), mPh, Arct-Alp, U2,5T1,5R4, Vaccinio-Piceetalia, Junipero-Bruckenthalion, Junipero-Pinetalia mugo: M. Raiosu-Buda: spre Lacul Buda (113), M. Iezer-Papusa: M. Portareasa, Varful Huluba, M. Piscanu, Iezerul Mic, Iezerul Mare, Refugiul Iezer, Crucea Ateneului, M. Catunu, Plaiul lui Patru, M. Lespezi, Piciorul Iezerului, Valea Cuca, Coltii lui Andrei Mari, Vf. Rosu, M. Papusa, M. Gainatul Mare, Piciorul Gradisteanu (5, 61, 97, 115, PTHM), Moldoveanu (97, 84), M. Leaota: (97, 42).


Taxaceae

Taxus baccata L., MPh, Eur, U3T3,5R4, Fagion, Querco-Fagetea, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Leaota (42, 97), Oiesti-Ungureni, pe Valea Argesului (35, 97), Cheile Valsanului (36, 97), Izvoarele Dambovitei (36, 97), M. Piatra Craiului (7), M. Ghimbav: Valea Cheii, Cheile Crovului (5), Valea Crovului pe culmea La Zacote (36 ), Cheile Ghimbavului (125), Cheile Mari ale Dambovitei (109).


Berberidaceae

Berberis vulgaris L. – mPh, Eur, U2T3R4, Berberidion: Tutana (9), Stefanesti-Parcul Florica (


Aristolochiaceae

Aristolochia clematitis L., G, Med, U2,5T3,5R5, Arction lappae, Calystegion, Prunetalia: Padurea Trivale (8, PTHM), Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Mirosi, Caldararu, Popesti, Recea, Negrasi, Cateasca, Teiu, Ratesti (9).

Asarum europaeum L., H, Eua, U3,5T3R4, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, PTHM), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Valea Dragoslovenilor (13), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei (5, 72), M. Iezer-Papusa: M. Setu, Cheile Mici ale Dambovitei (5, PTHM), M. Leaota: M. Romanescu (72), Valea Valsanului (102), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Valea Carcinovului (999).


Ceratophyllaceae

Ceratophyllum demersum L. subsp. demersum, Hh, Cosm, U6T3R0, Potamion Lacul lui Barca-Davidesti (74)

Ceratophyllum submersum L., Hh, Eua-Med, U6T3,5R0, Hydrocharition, Potamion: Pitesti-Lacul Maracineni (9).Ranunculaceae

Aconitum anthora L. Aconitum jacquinii Rchb. Aconitum nemorosum M.Bieb.; Aconitum eulophum Rchb.), H, Eur, U2T3R5, Festucetalia valesiacae, Quercetea robori-petraeae, Seslerietalia coeruleae: M. Raiosu Buda: Lespezile Raiosului, Buda – spre Lacul Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa (128), Coastele Vaii Crovului, Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Rudaritei (42, 72, HUP).

Aconitum firmum Rchb. Aconitum nanum Baumg.; Aconitum hians Host; Aconitum bucovinense Zapal.), H, Carp-Balc-Sud, U2,5T2,5R4, Adenostylion alliariae, Junipero-Bruckenthalion, (taxon amenintat la nivel global): M. Capra-Masivul Fagaras (9).

Aconitum lycoctonum L. subsp. moldavicum (Hacq.) Jalas Aconitum moldavicum Hacq.; Aconitum moldavicum Hacq. ex Reichenb., subsp. moldavicum; Aconitum hosteanum Schur), H, Carp, U3T2R3, Adenostyletalia, Quercetea robori-petraeae, Symphyto-Fagion: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (59), Dragoslavele (128), M. Ghimbav: Valea Dambovitei (39), Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (5, 72), M. Iezer-Papusa: M. Catun, Valea Iezerului, Cheile Mici ale Dambovitei, (5), M. Raiosu-Buda (113), M. Leaota: Cetateni (7).

Aconitum tauricum Wulf. subsp. tauricum, H, Alp-Carp, U3T2,5R3, Adenostylion alliariae, Deschampsion caespitosae, Junipero-Bruckenthalion: M. Raiosu-Buda: Stana din Raiosu, Polita lui Voda (26, 113), Valea Dambovicioarei (128), M. Iezer-Papusa: Lacul Iezer, Valea Iezerului, Varful Huluba, M. Setu, Valea Rausorului, Refugiul Iezer, Plaiul Piscanu, Sub Vf. Rosu, Catunul, M. Portareasa, Valea Coltilor, Cheile Baltatului, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (5, PTHM).

Aconitum toxicum Rchb., H, Carp-Balc, U4T2,5R4, Adenostylion alliariae, Fagion: M. Raiosu-Buda, Lacul Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Valea Cheii, Valea Crovului, Cheile Mari ale Dambovitei (5, 42), M. Iezer-Papusa: Paraul Coltilor (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni (7).

Aconitum variegatum L. subsp. variegatum, H, Alp-Carp-Balc, U4T2,5R4, Adenostylion alliariae, Alno-Padion, Fagion:  Padurea Trivale (8, 79); subsp. paniculatum (Arcang.) Greuter et Burdet, (Aconitum paniculatum Lam., nom. illeg.; Aconitum degenii Gáyer), H, Alp-Carp-Balc, U3T1,5R4, Adenostylion alliariae: M. Raiosu Buda, langa stana (26), Valea paraului Buda, spre cariera de calcar (113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5), M. Iezer-Papusa: Tefeleica (PTHM), Cheile Rudaritei, Valea Raului Doamnei, Cheile Ghimbavului, Gura Vladului (5).

Aconitum vulparia Reichenb. subsp. dasytrichum (Degen ex Gáyer) Ciocarlan, H, Alp-Carp, U3T2,5R3, Fagetalia, Moehringio muscosae-Acerenion: Mateias, Namaesti (128), Rucar (59), Dragoslavele (128), Valea Cheii, Valea Crovului (42), Poienile Cheitei (PTHM), Cheile Dambovitei, Cheile Cheii (5)

Actaea spicata L., H, Eua, U3,5T3R3, Acerion pseudoplatani, Symphyto-Fagion: M. Raiosu, in padure spre stana din Raiosu (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Valea Dragoslovenilor (13), Cheile Mici ale Dambovitei, M. Setu, Podu Dambovitei, (5), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Crovului, Valea Prepeleacului, Fundatica (5, 42, 72, PTHM), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, M. Tancava (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Adonis aestivalis L., Th, Eua-Med, U3T4R3, Secalietea: Negrasi, Valea Mare-Stefanesti, Barla, Mirosi, Caldararu, Balilesti, Popesti, Mozaceni, Stefan cel Mare (9).

Adonis vernalis L., H, Eua (Cont), U2T3,5R4, Festucetalia valesiacae: Clucereasa (128).

Anemone narcissifolia L., (Anemone narcissiflora L., nom. illeg.), G, Circ, U3,5T1,5R4, Caricion curvulae, Seslerietalia coeruleae: M. Raiosu-Buda (26, 84, 113), M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (31).

Anemone nemorosa L. subsp. nemorosa, G, Circ, U3,5T3R0, Fagetalia sylvaticae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8,  PTHM, HUP), M. Raiosu Buda, Valea Buda, Valea paraului Raiosu (113), Poienile Cheitei (42), Pestera Dambovicioara (IANB), Muntele Mara Mica, Valea Bratiei, Bughea pe Magura, Cascue (PTHM), Cheile Petrimanului, M. Setu (5, M. Leaota: M. Romanescu (72), Bascov-Padurea Rotareasa (121), Racovita (121), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Anemone ranunculoides L., G, Eur, U3,5T3R4, Fagetalia sylvaticae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Rucar-Varful Plesii (PTHM), M. Ghimbav: Fundatica, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Crovului, Secari (72), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu (72), Bascov-Paraul Uiasca (121), Stefanesti-Parcul Florica (121), Racovita (121), Slatioare (121), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111).

Aquilegia nigricans Baumg., subsp. nigricans, H, Eur, U2,5T1,5R3, Seslerietalia coeruleae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda, Valea paraului Raiosu spre stana (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Creasta Mare a Pietrei Craiului (109), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Culmea Zacotelor, Cheile Ghimbavului (5, 41, 72).

Aquilegia transsilvanica Schur, H, Carp, U2,5T2R4, Seslerietalia coeruleae, (taxon subendemic amenintat): M. Raiosu-Buda, pe brane (26), M. Iezer-Papusa (128), M. Piatra Craiului (78, 109).

Caltha palustris L Caltha cornuta Schott, Nyman et Kotschy; Caltha laeta Schott, Nyman et Kotschy; Caltha longirostris Beck; Caltha minor Mill.; Caltha polypetala Hochst. ex Lorent), H, Circ, U4,5T0R0, Calthion palustris, Cardamino-Montion, Molinietalia: Padurea Trivale (8,  HUP), M. Raiosu-Buda: Valea paraului Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Iezer-Papusa: Tamasul Mare, Gura Vaii lui Ivan, Valea Rausorului, M. Setu, Cabana Cuca, Cheile Mici ale Dambovitei, sub Lacul Iezer, M. Portareasa, sub Varful Rosu, Valea Raului Doamnei, Catunul, Valea Iezerului in jepi, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (5, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, Culmea Leaota, M. Tancava (72).

Clematis alpina (L) Miller Atragene alpina L.), nPh, Eua, U3T2R2, Symphyto-Fagion, Vaccinio-Piceion: M. Raiosu-Buda (26, 84, 113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Valea Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (42, 5), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Valea Iezerului, Cheile Petrimanului, Gura Vladului (5), M. Leaota: M. Romanescu (72).

Clematis vitalba L., nPh-L, Euc-Med, U3T3R3, Prunetalia, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, PTHM), Stefanesti (10), Dragoslavele (PTHM), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5), M. Piatra Craiului: Cheile Damboviciarei(5), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei, Valea Raului Doamnei (5), M. Leaota: Cetateni (72), Valea Carcinovului (999).

Consolida regalis S.F. Gray subsp. regalis, (Consolida regalis Gray subsp. arvensis (Opiz) Soó; Delphinium consolida L. subsp. consolida; Delphinium consolida L.; Delphinium consolida L. subsp. arvense (Opiz) Graebn.), Th, Eur-Med, U2T4R4, Caucalidion, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Ciomagesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Poiana Lacului, Valea Ursului, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Popesti, Recea, Negrasi, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Delphinium elatum L., H, Eua, U4T2R4, Adenostylion alliariae: M. Raiosu (26), M. Iezer-Papusa: Oticu (59), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Paraul Cheia (42), M. Leaota: Marginea Domneasca (72).

Helleborus purpurascens W. et K., H, Carp-Balc-Pan, U2,5T3R4, Fagetalia sylvaticae: M. Raiosu-Buda (113), Dambovicioara (62, 59), Rucar (59), M. Posada (PTHM), Valea Valsanului (102).

Hepatica nobilis Miller Hepatica triloba Chaix; Anemone hepatica L.), G, Circ, U3T3R4, Fagetalia sylvaticae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, PTHM), M. Raiosu-Buda, spre stana din Raiosu (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), Bahna Rusului (5), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111) Padurea Budeasa de Sus, Pad. Valeni (9), Costesti-Valsan (999).

Hepatica transsilvanica Fuss Hepatica angulosa auct., non (Lam.) DC.), G, Carp, U3T2R4, Fagion, (taxon endemic amenintat): M. Raiosu-Buda, spre stana din Raiosu (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Valea Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Crovului (5, 42, 72, 78, 109), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (5, 78, 109), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni (7, 72), Valea Valsanului (7, 102), Valea Carcinovului (999).

Isopyrum thalictroides L., G, Euc, U3T3,5R3, Acerion pseudoplatani, Fagion: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda in faget (113), Bradu (9).

Myosurus minimus L., Th, Circ, U4T4R3, Agropyro-Rumicion, Nanocyperion flavescentis, Puccinellietalia: Padurea Trivale (8, 79).

Nigella arvensis L., Th, Eur-Med, U2T4R4, Caucalidion, Secalietea: Negrasi (9).

Pulsatilla alba Reichenb. Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpicola H.Neumayer, nom. inval.; Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. austriaca Schwegler), H, Alp-Carp, U3T2R2, Caricion curvulae, Potentillo ternatae-Nardion, Vaccinio-Piceetea: M. Buda-Raiosu (26, 113), M. Iezer-Papusa: Varful Papusa, Varful Gainatul Mare (128), M. Tefeleica (PTHM), M. Iezer-Papusa: Varful Batrana (5), M. Leaota: Culmea Leaotei (72).

Ranunculus acris L. subsp. acris, (Ranunculus stevenii auct. Angl.; Ranunculus stevenii auct. Hung. et roman.; Ranunculus stevenii auct. Angl., hung. et roman., non Andrz. ex Besser), H, Eua, U3,5T0R0, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, PTHM), M. Raiosu-Buda: Valea paraului Raiosu (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, Valea Raul Targului la Rausor (59, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Secari (5, 72), Valea Valsanului (102); ssp friesianus (Jordan) Rouy et Fouc., (Ranunculus stevenii auct. Gall., non Andrz. ex Besser; Ranunculus acris L. subsp. despectus M.Laínz; Ranunculus stevenii auct. Gall.; Ranunculus stevenii sensu Hegi pro parte), H, Euc, U3,5T0R0: Valea Valsanului (102).

Ranunculus alpestris L Ranunculus caballeroi Losa et P.Monts.), H, Eur, U4T1R4, Arabidetalia coeruleae: M. Raiosu Buda (113), M. Iezer-Papusa: Oticu (59), M. Piatra Craiului (109).

Ranunculus aquatilis L. subsp. aquatilis, (Ranunculus heterophyllus Weber; Batrachium radians (Revel) Dumort.; Batrachium aquatilis (L.) Dumort.; Ranunculus diversifolius Gilib.; Ranunculus capillaceus Thuill.; Batrachium gilibertii V.I.Krecz.; Ranunculus godronii Gren.; Ranunculus radians Revel), Hh, Cosm, U6T3R0, Nymphaeion, Potamion: Padurea Trivale (8, 79), Rezervatia Negrasi (9, 109)

Ranunculus arvensis L., Th, Eua (Med), U3T3R0, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Ciomagesti, Cocu, Barla, Stolnici, Valea Ursului, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Popesti, Recea, Negrasi, Topoloveni, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9), Musatesti (999).

Ranunculus auricomus L Ranunculus binatus Kit.), H, Eua, U3,5T3R3, Molinio-Arrhenatheretea, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, HUP), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111).

Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus, (Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbifer (Jord.) P.Fourn.; Ranunculus bulbifer Jord.), H(G), Eur, U2,5T3R3, Cynosurion cristati, Festuco-Brometea, Mesobromion: Padurea Trivale (8, PTHM), Bughea Mare (5), M. Ghimbav: Curmatura Ghimbavului (42).

Ranunculus carpaticus Herbich, Ranunculus dentatus (Baumg.) Freyn), G, Carp, U3,5T2R4, Fagetalia sylvaticae, Vaccinio-Piceetalia: M. Raiosu-Buda, Valea paraului Raiosu spre stana (113), M. Ghimbavului: Cheile Rudaritei (42, PTHM), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (109 PTHM), Cheile Brusturetului (78), M. Leaota: M. Romanescu (72).

Ranunculus crenatus W.et K. Ranunculus magellensis Ten.), H, Carp-Balc, U4T1R4, Salicetea herbaceae (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (26, 113), M: Iezer-Papusa: Papusa, Coltii lui Andrei (128), Lacul Iezer, Caldare sub Varful Rosu, M. Catunu, Caldarea Batrana pe Colti, Coltii lui Andrei Mari (5), M. Piatra Craiului (109

Ranunculus ficaria L., Ficaria degenii Hervier; Ficaria verna Hudson; Ficaria nudicaulis A.Kern.; Ficaria ranunculoides Roth; Ficaria vulgaris A.St.-Hil.), H-G, Eua, U3,5T3R3, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (121, 8, PTHM); M. Raiosu-Buda, Valea Buda in padure (26), Valea Bratiei, Valea Bratioarei, M. Juga (PTHM), Racovita (121), Bascov (121), Stefanesti (121), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Albota, Budeasa, Micesti, Davidesti (9).

Ranunculus flammula L., H, Eua, U4,5T3R0, Agrostion stoloniferae, Caricion canescenti-nigrae, Magnocaricion elatae: Padurea Trivale (8, 79), Poiana Narciselor Negrasi (109).

Ranunculus glacialis L Oxygraphis vulgaris Freyn), H, Eua (Circ), U3,5T1R2, Androsacion alpinae (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Capra-Masivul Fagaras (9).

Ranunculus lanuginosus L. Ranunculus umbrosus Ten.), H, Euc, U3,5T0R4, Fagetalia sylvaticae: M. Iezer-Papusa: M. Batrana (5).

Ranunculus nemorosus DC. subsp. serpens (Schrank) Tutin H, Eur, U3T0R3, Cynosurion cristati, Triseto-Polygonion: M. Raiosu-Buda: Branele Raiosului (113), Leresti (62), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Culmea Zacotelor (42), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, Varful Gainatul Mare, Stana din Gainatul Mare (PTHM), Valea Iezerului in jepi (5, 59).

Ranunculus oreophilus Bieb., (Ranunculus hornschuchii Hoppe), H, Alp-Carp-Balc, U2,5T3R4, Arrhenatheretalia, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda, Vf. Raiosu (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Iezer-Papusa: Varful Papusa (128), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (128), Rucar, Cheile Dambovitei de Jos (104, BUCM), Dambovicioara (70, 128).

Ranunculus platanifolius L., H, Eur, U3,5T2,5R0, Mulgedio-Aconitetea: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului in jepi, M. Catunu (5), M. Leaota: Marginea Domneasca (104, 128), Valea Galesu (104).

Ranunculus psudomontanus Schur, H, Carp-Balc, U3,5T2R4, Caricion curvulae, Poion alpinae, Triseto-Polygonion: M. Papusa, Oticu (59), M. Piatra Craiului (109).

Ranunculus repens L Ranunculus oenanthifolius Ten. et Guss.; Ranunculus pubescens Lag.), H, Eua (Med), U4T0R0, Agropyro-Rumicion, Alno-Padion, Bidentetalia tripartiti, Calystegion, Molinio-Arrhenatheretea, Phragmitetea, Plantaginetea majoris, Salicetea purpureae: Padurea Trivale (8, PTHM), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), Cheile Brusturetului (12), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea lui Ivan, Valea Rausorului, Paraul Coltilor, M. Tamasul Mare, Gura Vladului, M. Batrana, Cheile Petrimanului, Piciorul Gradisteanu, Valea Batranei la stana, Caldare sub Varful Rosu, M. Portareasa, Valea Iezerului, Poiana Stanii pe Colti, M. Setu, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Tancava (72), Valea Valsanului (102), Bascov-Valea Uiasca (121).

Ranunculus sardous Crantz Ranunculus pseudobulbosus Schur; Ranunculus sardous Crantz subsp. xatardii (Lapeyr.) Rouy et Foucaud; Ranunculus philonotis Ehrh.), Th (TH, H), Eur-Med, U3T3R4, Agropyro-Rumicion, Agrostion stoloniferae, Nanocyperion flavescentis, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Bascov (121), Ciomagesti, Cocu, Baiculesti, Barla, Stolnici, Albota, Poiana Lacului, Valea Ursului, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Popesti, Negrasi, Topoloveni, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Ranunculus sceleratus L. Batrachium sceleratum (L.) Lange), Th, Circ, U4,5T3R4, Bidention tripartiti: Padurea Trivale (8, 79), Valea Valsanului (102), Cepari-Lunca Topologului (9).

Ranunculus thora L. Ranunculus tatrae Borbás; Ranunculus scutatus Waldst. et Kit.), H, Alp-Carp-Balc, U4T1R4, Caricion curvulae,   (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Piatra Craiului (109).

Ranunculus x silvicolus (Wimmer et Grab.) A. Nyár., Padurea Trivale (8, HUP)

Ranunculus x variifolius (Schur) A. Nyár., Padurea Trivale (8, HUP), Podu Dambovitei (PTHM).

Thalictrum aquilegiifolium L., H, Eur, U2,5T2,5R4, Adenostylion alliariae, Alno-Padion, Filipendulo-Petasition: M. Raiosu-Buda, Valea Buda spre cariera de calcar (113), Rucar (59), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului, Gura Vladului (5), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Crovului, Cheile Rudaritei (5, 72), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava (72).

Thalictrum foetidum L. Thalictrum alpestre Gaudin), H, Eua, U2,5T2,5R4, Seslerio-Festucion pallentis: Valea Dambovicioarei (59), M. Ghimbav: Valea Crovului (42).

Thalictrum lucidum L., Thalictrum angustifolium auct.; Thalictrum bulgaricum Velen.), H, Eur (Cont), U4,5T3R5, Alnetea glutinosae, Alno-Padion, Filipendulo-Petasition, Molinietalia, Salicetea purpureae: Padurea Trivale (8, 79), Rucar (59), M. Ghimbav: Cheile Cheii (42).

Thalictrum minus L. subsp. olympicum (Boiss. et Heldr.) Strid (Thalictrum minus sensu Hayek, non L.; Thalictrum minus L. subsp. saxatile Schinz et R.Keller, non Hook.f.; Thalictrum saxatile DC.), H, Euc, U2T4R4: M. Raiosu (84), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Crovului (42), Rucar (128).

Thalictrum simplex L. subsp. galioides (Nestl.) Korsh. Thalictrum bauhinii Crantz; Thalictrum galioides Nestl.; Thalictrum simplex L. subsp. bauhinii (Crantz) Tutin), H, Euc, U0T3R0, Agrostion stoloniferae, Molinietalia, Molinion coeruleae: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (42).

Trollius europaeus L. subsp. europaeus, H, Eur, U4T2R4, Calthion palustris, Molinietalia, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu (113), M. Piatra Craiului (109), Rucar (59), M. Ghimbav: Poienile Cheitei (7), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), M. Leaota: Cetateni (7), Cheile Ghimbavului (42, 72).Papaveraceae

Chelidonium majus L. Chelidonium laciniatum Mill.), H, Eua, U3T3R4, Alliarion petiolatae, Arction lappae, Chenopodietea, Epilobietea angustifolii: Padurea Trivale (8, PTHM), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca (72).

Corydalis solida (L.) Clairv Corydalis halleri Willd.; Corydalis tenella Ledeb. ex Nordm.; Corydalis bulbosa (L.) DC.; Corydalis tenuis Schott, Nyman et Kotschy), G, Eur, U3T3R0, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (PTHM), Valea Dragoslovenilor (13), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Leaota: M. Romanescu (72), Bascov-Valea Uiasca (121).

Corydalis capnoides (L.) Pers., (Corydalis alba Mansf.; Corydalis gebleri Ledeb.), Th-TH, Eua, U3T3R4, Moehringio muscosae-Acerenion: M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (78).

Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte, Corydalis bulbosa auct., non DC.), G, Euc, U3T3R0, Fagetalia sylvaticae: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), M. Leaota: M. Romanescu (72), Stefanesti-Parcul Florica (121).

Fumaria schleicheri Soy.-Will., Th, Eua (Med), U2,5T4R4, Chenopodio-Scleranthetea, Polygono-Chenopodion polyspermi: Padurea Trivale (8, 79).

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph Glaucium grandiflorum sensu Hayek, non Boiss. et A.Huet), Th-TH, Med, U2T4R3, Secalietea: Valea Mare-Stefanesti (9).

Glaucium flavum Crantz, Glaucium luteum Crantz; Glaucium glaucium (L.) Karst. Th-TH, Pont, U1,5T4R3, Festucetalia valesiacae: M. Piatra Craiului: Langa Pestera Dambovicioara (62).

Papaver alpinum L. Papaver rhaeticum Leresche; Papaver pyrenaicum (L.) Willd. subsp. sendtneri (A.Kern. ex Hayek) Fedde; Papaver corona-sancti-stephani Zapal.; Papaver alpinum L. subsp. corona-sancti-stephani (Zapal.) Borza; Papaver alpinum L. subsp. degenii (Urum. et Jáv.) Markgr.), H, Carp, U2T2R4, Papavero-Thymion pulcherrimae, (taxon endemic amenintat): M. Raiosu-Buda: Polita lui Voda, Vf. Raiosu (26, 113), M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (78).

Papaver rhoeas L Papaver strigosum (Boenn.) Schur; Papaver tenuissimum Fedde; Papaver tumidulum Klokov; Papaver intermedium Beck; Papaver roubiaei Vig.; Papaver insignitum Jord.; Papaver trilobum Wallr.; Papaver commutatum Fisch. et C.A.Mey.), Th, Eua-Med, U3T3,5R4, Secalietea: Barla, Lunca Corbului, Caldararu, Buzoesti, Ionesti, Balilesti, Izvoru, Popesti, Mozaceni, Negrasi (9).

Ulmaceae

Ulmus glabra Hudson Ulmus scabra Mill.; Ulmus montana With.), mPh (MPh), Eua, U4T3R3, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae, Salicetalia purpureae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda: Valea Buda, Valea paraului Raiosu (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Dambovitei, Valea Rausorului, Saticu de Sus, Cheile Mici ale Dambovitei (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni (72).

Ulmus minor Miller Ulmus carpinifolia Suckow; Ulmus diversifolia Melville; Ulmus foliacea sensu Hayek, Ulmus stricta (Aiton) Lindl., Ulmus campestris auct., non L., Ulmus glabra Mill., non Huds.), MPh, Eur, U3T3R4, Carpinion betuli, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti (10, 121).


Cannabaceae

Cannabis sativa L. var. spontanea Vavilov, (Cannabis ruderalis Janisch.), Th, Eua (Cont), U2,5T3R4, Chenopodio-Scleranthetea, Stellarietea mediae: Padurea Trivale (8, 79)

Humulus lupulus L., H, Eua, U3,5T3R4, Alno-Padion, Prunetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Valea Cheii (42), Valea Mare-Stefanesti (10).


Urticaceae

Parietaria officinalis L. Parietaria erecta Mert. et W.D.J.Koch), H, Med, U4T3,5R4, Alno-Padion, Arction lappae: Padurea Trivale (8, PTHM), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Leaota: Cetateni (72), Stefanesti-Florica (73).

Urtica dioica L. subsp. dioica, H, Cosm, U3T3R4, Alno-Padion, Artemisietea, Epilobietalia angustifolii, Fagetalia sylvaticae, Salicion albae: Padurea Trivale (121, 8, HUP), M. Raiosu-Buda: Stana din Raiosu (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Crovului, Fundatica, Secari (5, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), Valea Dambovitei (39), Cheile Brusturetului (12), M. Iezer-Papusa: Valea Larga, M. Mara Mare, Plaiul Muntisorului, Pleasa Draganului, Valea Clabucetului, Cabana Voina, Saticu de Sus, Valea Batrana, Cheile Petrimanului, M. Gainatul Mare, Podu Dambovitei, Nucsoara, Slatina, Bahna Rusului, Valea Raului Doamnei, Cheile Mici ale Dambovitei, Poiana stanii pe Coltii lui Andrei (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Urtica urens L., Th, Cosm, U3T3R4, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, HUP), Leresti (PTHM), M. Leaota: Cetateni (72), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (125).


Fagaceae

Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica, MPh (mPh), Eur, U3T3R0, Fagetalia sylvaticae, Fagion: Padurea Trivale (8, HUP), Stefanesti-Florica (10), M. Raiosu-Buda: Valea Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Crovului, Fundatica, Secari (5, 72, PTHM), M. Iezer-Papusa: Plaiul Muntisorului, M. Posada, Portareasa, Valea Cucii, M. Mara Mare, Dragoslavele, Valea Bughitei, Bahna Rusului, Slatina, Valea Oboarelor pe Bratia, Valea Iezerului, Valea Rausorului, Valea Batranei, Vacarea, Cheile Petrimanului, Rucar, Saticu de Sus, Nucsoara (5, PTHM), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), M. Leaota: Valea Badenilor, M. Romanescu (72), Valea Valsanului (102), Bascov-Padurea Huma (121), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Carcinovului (999); subsp. moesiaca (Maly) Hjelmquist, MPh, Balc, U3T3R0: M. Raiosu-Buda, Valea Buda in etajul inferior al fagului (113); subsp. orientalis (Lipsky) Greuter et Burdet, (Fagus orientalis Lipsky), MPh, Balc-Anat-Cauc, U3T3R3, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), Bahna Rusului (28), M. Leaota: Cetateni (7).

Quercus cerris L., MPh (mPH), Med, U2T3,5R3, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79), Sapunari (98), Cotmeana (103, 82), Costesti (98, 66), Cerbu (PTHM), Padurea Dobresti (103, 68), Glavacioc (103, 25), Corbu (103, 54).

Quercus dalechampii Ten., MPh, Med-Carp-Balc, U2,5T3R0, Quercetea pubescenti-petraeae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79, 71), Moraresti (103, BUCA), Bascovele (103, BUCA), Cerbu (PTHM), Mosoaia (PTHM), Slatioare (PTHM), Poiana Papucesti (103, ICAS, BUCA), Padurea Bunesti (103, ICAS), Padurea Mirosi (103, BUC), Coltu (103, BUC), Stefanesti (PTHM), Padurea Lucieni (103, ICAS), Padurea Dosul-Topolog, Stoenesti (103, ICAS), Piatra (103, ICAS), Topoloveni-Valea Cacovei (BUCA).

Quercus frainetto Ten. Quercus conferta Kit.; Quercus farnetto Ten.), MPh, Balc, U2T4R3, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (19, 8, 79, 71, HUP, ICAS, PTHM), Ciomagesti (103, 19), Launele de Sus (103, 19), Cuca (103, 19), Macai (103, 19), Sapunari (103, 19, 46), Poiana Lacului (103, 19), Stolnici (103, 19, 57, 81, ICAS, BUCM, CL), Cotmeana (103, 19, 57, ICAS), Costesti (98, 66, 81), Cerbu (PTHM), Albota (103, 19), Podu Brosteni (103, 19), Slatioare (103, 19), Smeura (PTHM), Stefanesti, Coasta Campului (103, BUCM), Colibasi (103, 19, BUC), Topoloveni (103, 19), Valea Cacova (103, 57), Contesti (103, 57), Mihaesti (103, 52, ICAS), Ciulnita (103, 19), Dobresti (103, 68), Balteni (HI), Stoenesti (103, 51, BUCM).

Quercus pedunculiflora C. Koch. Quercus haas auct. eur., non Kotschy), MPh, Pont-Anat, U2T4R4, Quercion pedunculiflorae: Padurea Trivale (121, 51, 52), Cepari (PTHM), Cerbu (PTHM), Smeura de Sus (103, 51, 55), Valea Ursului (103, 51, 52, PTHM), Topoloveni (103, BUCM), Padurea Glavacioc (103, 25), Mihaesti (103, 52), Valea Popii (103, BUCM), Valea Ursului (121), Smeura de Sus (121).

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Quercus sessiliflora Salisb.; Quercus dshorochensis K.Koch; Quercus sessilis Ehrh.), MPh (mPh), Eur, U2,5T3R0, Quercetea pubescenti-petraeae, Veronico officinalis-Quercion: Padurea Trivale (8, 79, 103, HUP, ICAS, BUCM), Fedelesoiu (BUCM), Dedulesti (BUCM), Sapunari (98), Dealul Negru la Moraresti (103, 51), Cepari (98), Curtea de Arges (98, BUCM), Costesti (98), Cerbu (PTHM), Mosoaia (PTHM), Slatioarele (103, 69), Pitesti (98, BVHU), Budeasa (PTHM), Uiasca (BUCM), Bascov, Valea Ursului, Dealul Ciungului (103, 51), Budeasa Mica (103, PTHM), Valea Toplitei-Malureni (103, 124), Oarja (PTHM), Stefanesti (51, 103), Stefanesti, Goleasca (PTHM), Racovita (103, 51), Valea Mare (103, 69), Mihaesti (103, 51, ICAS), Padurea Pitigaia (103, BUCM), Radesti (103, ICAS), Padurea Huluba (103, BUCM), Valea Popii (103, BUCM), Padurea Stoenesti (103, 51), Suici (PTHM), Albesti Pamanteni (98), Domnesti (103, 124), Musatesti (103, 124), Bradet, Valea Valsanului (103, 102), Padurea Furnicosi (103, ICAS), Stoenesti (103, 55, BUCM), Racovita (121), Stefanesti (121, 10), Bascov-Dealul Ciungului (121), Valea Carcinovului (999).

Quercus polycarpa Schur Quercus dshorochensis auct., non K.Koch), MPh-mPh, Carp-Balc-Cauc, U2,5T3,5R0, Aceri-Quercion, Quercetea pubescenti-petraeae: Stolnici (103, BUCA), Padurea Trivale (71, 79, PTHM), Plaiul Oii (103, 71), Tiganesti, Padurea Coscova (103, BUC), Padurea Radesti (103, ICAS).

Quercus pubescens Willd. Quercus infectoria Olivier; Quercus apennina auct.; Quercus lanuginosa Thuill.; Quercus virgiliana (Ten.) Ten.; Quercus brachyphylla Kotschy), MPh, Med, U1,5T4R5, Quercetalia pubescentis: Dealul Negru la Moraresti (103, BUCM), Stolnici (103, 51, BUCM), Lunca Corbului (103, 51, 52, BUCM), Pitesti (103, 51), Mihaesti (103, 51, 52), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111).

Quercus robur L. Quercus pedunculata Ehrh.), MPh, Eur, U3,5T3R0, Alno-Padion, Quercetea robori-petraeae: Fedelesoiu (BUCM), Sapunari (98), Corbi (103, 124), Bradet (103, 124), Stolnici (103, 57, ICAS), Cotmeana (103, 51, 999), Valea Cotmenei (103, BUCM), Costesti (98, Padurea Trivale (103, 51, 71, 79, ICAS, BUCM), Stefanesti-Florica (10,), Bascov, Schiau (PTHM), Budeasa Mica (103, 124), Stalpeni (103, 57), Topoloveni (103), Mihaesti (103, 19, 51, ICAS, BUCM), Poienile Frumoase (BUCM), Musatesti (103, 124), Ruginoasa (BUCM), Domnesti (103, 124), Aninoasa (103), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Valea Carcinovului (999).

Quercus x pseudodalechampii Cretzoiu: Cerbu (PTHM), Smeura (PTHM), Pitesti (103, 19), Padurea Trivale (71, 79), Fauresti (103, 19, 89, ICAS), Valea Babei (103, ICAS).


Betulaceae

Alnus glutinosa (L.) Gaertner, MPh (mPh), Eua, U5T3R3, Alnion glutinosae, Alno-Padion: Padurea Trivale (8, 79, HUP), Cepari (PTHM), Lunca Corbului (PTHM), Lunca Argesului Pitesti (PTHM), Bascov (98, 51, 52), Valea Budeasa (98, 124), Valea Pauleasca (98, 124, PTHM), Malureni (98, 37, 45), Stroesti (98, 37, 45), Stefanesti (10, PTHM), Valea Bughitei (98, PTHM), Albesti de Muscel (PTHM), Leresti (98, 5, 52, BUCM), Calinesti (PTHM), Mihaesti (PTHM), Corbeni (BUCM), Capataneni-Ungureni, Valea Argesului (BUCM), Domnesti (98, 124), Raul Doamnei (102, BUCM), Valea Soptanei (98, 124), Musatesti (98, 80), Bradet (98, 80), Stanesti (98, 45), Valea Slanicului (98, 102), Valea Rausorului (PTHM), Bahna Rusului (BUCM, PTHM), Cetatenii de Jos, Valea Magurii (BUCM), Podu Dambovitei (5, PTHM), Dambovita-Clabucet (98, 93), Valea Sasului (98, 124), Cheile Dambovitei (98, 5, PTHM), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Leaota: Cetateni (72), Valea Valsanului (102), Bascov (121).

Alnus incana (L.) Moench, MPh (mPh), Eur, U4T2R4, Alno-Padion, Salicion albae: Padurea Trivale (8, 79), Fedelesoiu (BUCM), Lunca Corbului (PTHM), Mihaesti (BUCM), Arefu, Valea Cumpenei (PTHM), Domnesti (98, 45), Stanesti (98, 45, 37), Bradetu (98, 102), Valea Bratiei (98, 102), Nucsoara (5), Slatina (BUCM), Malureni (98, 37) Stroesti (98, 37), Valea Brateiului (BUCM), Valea Rausorului (PTHM), M. Huluba (PTHM), Albesti de Muscel (PTHM), Leresti (5), Paraul Maricai (98, 51, 52, PTHM), Cabucet (98, 93), Valea Dambovitei, Lacul Bunea (PTHM), Valea Batranei (Iezer-Papusa) (98, 52), M. Iezer-Papusa (PTHM), Valea Paraului Cuca (Iezer-Papusa) (BUCM, PTHM), Bahna Rusului (BUCM), Cotenesti, lunca Dambovitei (BUCM), Podu Dambovitei, Valea Cheia (BUCM), Valea Crovului (BUCM), Rucar, Valea lui Ecle (BUCM), Rucar, cheile Dambovitei de Jos (BUCM), Dragoslavele (52, 98, 5, PTHM), Saticu de Sus (5, BUCM), Cheile Dambovitei, Satic (BUCM), M. Gainatul Mare (Iezer-Papusa) (PTHM), Valea Larga (Piatra Craiului) (PTHM), Cheile Ghimbavului (5), Cheile Dambovicioarei (98, 92), Colibasi (BUC), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului, Secari (42, 5, 72), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Cheile Dambovitei (39).

Alnus viridis (Chaix) DC. Alnus alnobetula (Ehrh.) R.Hartig), mPh, Alp-Carp-Balc, U3,5T2,5R3, Adenostylion alliariae, Mulgedio-Aconitetea: M. Raiosu-Buda, Lespezile Raiosului (26), de-a lungul vaii glaciare Buda (113), M. Ghimbav: Secari (72), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului, M. Huluba, Catunul, M. Portareasa, Valea Coltilor, Caldarea Batrana, Coltii lui Andrei, Gura Vladului, M. Huluba, Saua Mezea (5, PTHM, BUCM), M. Leaota: M. Romanescu (72).

Alnus x pubescens Tausch A. glutinosa x incana): Musatesti, Izvorul Valsanului (BUCA), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (98, 56, 113)

Betula pendula Roth Betula verrucosa Ehrh.; Betula alba sensu H.J.Coste, non L.; Betula aetnensis Raf.), MPh (mPh), Eua, U3T2R2, Carpinion betuli, Symphyto-Fagion, Vaccinio-Piceion: Padurea Trivale (8, 79), Romanii de Jos (BUCM), Launele de Sus (98, 56), Moraresti, intre Dedulesti si Valea Luminii (98), Baiculesti, Valea Zigoneni (98), Tutana (98), Curtea de Arges (98, 107), Bascov, Dealul Livezii (98, 52, PTHM), Malureni, Valea Toplitei (98), Valea Bratiei (5, PTHM), Golesti (98, 56), Padurea Colibasi (BUC), Leicesti (BUCM), Mihaesti (98, 52), Valea Topologului intre Tigveni si Cepari (98), Suici, Padurea Sarboaia (98), Valea Danului, malul drept la Vernesti Vale (98), Corbeni, intre Oiesti si Cicanesti (98), Domnesti, Padurea Aninoasa (98), Corbi, intre Corbi si Nucsoara (98), Musatesti, Valea Valsanului, malul stang la Zarnesti (98), Bahna Rusului (5, 27), Nucsoara, Dealul Alunis (98), M. Fruntii, Barajul Vidraru (BUCM), Rucar, Valea Tamasului (98), Aninoasa, Valea Slanicului (98), Bughea de Jos (98), Padurea Jugur (BUCM), Albesti de Muscel, Candesti (98), Leresti, Dobriosu (98), M. Iezer-Papusa: Valea Batranei, Lespezi, Vacarea, Valea Catunului, Pecineagu, Valea Cucii, Valea Raul Targului, Plaiul Muntisorului, Valea Paraului Coltilor, Valea Dambovitei, Lacul Pecineagu, Valea lui Ivan, Valea Paraului Coltilor, Valea Cuca, M. Lalu, Pestera Ursilor, Valea Dambovitei, Lacul Bunea, M. Mara Mare, Cheile Petrimanului (5, 52, 21, 91, PTHM, BUCM), Stoenesti-Valea Gainii, Stoenesti-Valea Badeanca (98), Suslanesti, „La Marlauz” (BUCM), Bilcesti (52, BUCM), Namaesti (5), Dambovita-Clabucet (93), Dragoslavele (5, 52, 93), Valea Iuda (98), Valea Caselor si Izvoare (98), M. Ghimbav: Valea Ghimbavului, Cheile Plaiul Mare, Cheile Rudaritei, Secari (98, 72), Podu Dambovitei (PTHM), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (98), Valea Dragoslovenilor (13), M. Raiosu-Buda, Lespezile Raiosului (113), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor, Vf. Riciu, M. Romanescu (98, 122, 42, 72, BUCM, Valea Valsanului (102), Bascov-Dealul Livezii (121), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Stefanesti (10), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Betula pubescens Ehrh. subsp. carpatica (Willd.) Asch. et Graebn. Betula alba Ehrh. subsp. glutinosa (Berher) Holub; Betula coriacea Gunnarsson; Betula carpatica Waldst. et Kit. ex Willd.; Betula pubescens Ehrh. subsp. odorata (Bechst.) E.F.Warb.; Betula murithii Gaudin; Betula odorata Bechst.), mPh-MPh, Eua, U4T3R2, Alnetea glutinosae, Oxycocco-Sphagnetea, Vaccinio-Piceion: Stroesti (98, 123, BUCA), Campulung (98, BUC), Namaesti (CL), M. Raiosu-Buda: Valea paraului Raiosu (113), M. Ghimbav: Secari (72).

Betula x hibrida Bechst. B. pubescens x pendula): Stroesti (BUCA, 102)


Corylaceae

Carpinus betulus L., MPh-mPh, Eur, U3T3R3, Carpinion betuli, Fagion: Padurea Trivale (8, PTHM), Stefanesti-Florica (10), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (128, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Secari (72), M. Iezer-Papusa: M. Lalu, Leresti, Cheile Dambovitei, Bahna Rusului (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Tancava (72), Valea Valsanului (102), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Corylus avellana L., mPh, Balc, U3T3R3, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, PTHM), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Rudaritei, Cheile Crovului (5, 72, PTHM), M. Iezer-Papusa: Cheile Dambovitei, M. Vacarea, M. Mara Mare, Valea Raului Doamnei, Valea Batrana, Valea Rausorului, Saticu de Sus, Nucsoara, Slatina, Bahna Rusului (5, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor, M. Romanescu (41, 72, IAGB), Valea Valsanului (102), Racovita (121), Pitesti, lunca Argesului (121), Bascov-Padurea Rotareasa (121), Stefanesti (121, 10), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).


Portulacaceae

Montia fontana L., Th, Circ, U4,5T3,5R2, Alnetalia glutinosae, Cardamino-Montion, Nanocyperion flavescentis, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): Padurea Trivale (8, 79), Poiana Narciselor Negrasi (109).

Portulaca oleracea L., Th, Cosm, U3T0R0, Polygono-Chenopodietalia: Padurea Trivale (8, 79), Budeasa de Sus, Vedea, Stolnici, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Rociu, Teiu, Ratesti (9).

Caryophyllaceae

Agrostemma githago L. Agrostemma linicola Terechov; Lychnis githago (L.) Scop.; Githago segetum auct.), Th, Eua-Med, U2T4R0, Secalietea: Negrasi (9).

Arenaria biflora L., H, Circ, U4T1R2, Salicion herbaceae: M. Raiosu-Buda, Lacul Buda, Vf. Raiosu, Polita lui Voda (

Arenaria ciliata L., H, Circ, U2T1R0, Elyno-Seslerietea: Varful Papusa (128).

Arenaria rotundifolia Bieb., Ch, Carp-Balc-Anat, U2T2R0, Androsacetalia alpinae: M. Raiosu (113), Podu Dambovitei (IANB), M. Iezer-Papusa: Curmatura Groapelor, Varful Piscanu, Varful Batrana, Coltii lui Andrei deasupra jepilor, Valea Iezerului sub refugiu, (5, PTHM

Arenaria serpyllifolia L. Minuartia olonensis (Bonnier) P.Fourn.), Th, Circ, U2T2,5R0, Alysso-Sedion, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Iezer-Papusa: Cheile Baltatului (5), Valea Valsanului (102).

Cerastium alpinum L. subsp. alpinum, Ch, Eua (Circ), U2,5T1R3, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda (26, 113); subsp. lanatum (Lam.) Cesati, (Cerastium lanatum Lam.), Ch, Eua (Circ), U2,5T1R3, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda (84), M. Papusa (59), M. Iezer-Papusa (5, 128).

Cerastium arvense L. subsp. arvense, Ch, Circ, U2,5T0R3, Elyno-Seslerietea, Festucetalia valesiacae, Thlaspietea rotundifolii: M. Raiosu-Buda, Lacul Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (48); subsp. lerchenfeldianum (Schur) Ascherson et Graebner, (Cerastium lerchenfeldianum Schur), Ch, Carp, U3,5T1,5R4, Elyno-Seslerietea, Thlaspietea rotundifolii: M. Raiosu-Buda, Branele Raiosului (26), Lacul Buda (113), M. Piatra Craiului (78); subsp. calcicola (Schur) Borza, (Cerastium arvense L. subsp. molle (Vill.) Arcang.), Ch, Dac-Balc, U2,5T0R3, Elyno-Seslerietea: Rucar, M. Iezer-Papusa: Oticu (59).

Cerastium brachypetalum Pers. subsp. brachypetalum, (Cerastium luridum Guss. subsp. dobrogense Lonsing; Cerastium brachypetalum Pers. subsp. strigosum (Fr.) Lonsing), Th, Med, U3T3R0, Alysso-Sedion: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41).

Cerastium cerastoides (L.) Britt. Cerastium trigynum Vill.; Cerastium lagascanum C.Vicioso; Cerastium lapponicum Crantz), H, Circ, U4T1R2, Rumicion alpini, Salicion herbaceae: M. Iezer-Papusa (115), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: Crucea Ateneului, Sleaul Batrana, Piciorul Iezerului, Caldarea Batrana pe Colti, Poiana Stanii pe Colti, Valea Iezerului, Piciorul Iezerului, Caldare sub Varful Rosu, Sub refugiul Iezer, Lacul Iezer (5), M. Leaota, Culmea Leaotei (72).

Cerastium fontanum Baumg. subsp. fontanum, (Cerastium fontanum Baumg. subsp. alpicum Gartner; Cerastium caespitosum Gilib. ex Asch. nom. illeg. subsp. fontanum (Baumg.) Schinz et R.Keller; Cerastium macrocarpum Schur, nom. illeg.; Cerastium caespitosum Gilib. ex Asch. nom. illeg.; subsp. alpestre (Lindblom ex Fr.) Lindm.; Cerastium fontanum Baumg. subsp. alpestre (Hegetschw.) Janch.; Cerastium fontanum Baumg. subsp. alpinum (Mert. et W.D.J.Koch) Janch.; Cerastium vulgatum L. (1762), non L. (1755) subsp. fontanum (Baumg.) Simonk.; Cerastium vulgatum L. (1762), non L. (1755) subsp. macrocarpum Nyman; Cerastium longirostre Wich.; Cerastium vulgatum L. (1762), non L. (1755) subsp. alpinum (Mert. et W.D.J.Koch) Hartm.), Ch (H), Eua, U3T0R0, Molinio-Arrhenatheretea, Potentillo ternatae-Nardion: M. Raiosu-Buda (26), M. Iezer-Papusa: Cabana Voina, Valea Batrana, Bahna Rusului, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (5), M. Leaota: M. Romanescu (72); subsp. vulgare (Hartm.) Greuter et Burdet, (Cerastium holosteoides Fries ampl. Hyl.; Cerastium fontanum Baumg. subsp. balcanum Gartner; Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter et Burdet var. holosteoides (Fr.) Jalas; Cerastium holosteoides Fr. , Ch-H, Cosm, U3T0R0, Molinio-Arrhenatheretea, Potentillo ternatae-Nardion, Rumicion alpini: M. Raiosu (26), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Secari (5, 72), M. Leaota: Cetateni (72).

Cerastium glomeratum Thuill. Cerastium viscosum auct. Mult.), Th, Cosm, U2,5T3R0, Aperetalia, Polygono-Chenopodion polyspermi: Padurea Trivale (8, 79).

Cerastium pumilum Curtis subsp. pumilum, (Cerastium glutinosum auct., non Fr.), Th, Eur, U2T3R0, Alysso-Sedion, Festucion pseudovinae, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79),

Cerastium semidecandrum L. Cerastium rotundatum Schur; Cerastium heterotrichum Klokov; Cerastium dentatum Möschl; Cerastium obscurum Chaub.; Cerastium pentandrum L.; Cerastium balearicum F.Herm.; Cerastium fallax Guss.), Th, Eur, U2T3,5R0, Festuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota (IAGB).

Cerastium transsilvanicum Schur, Ch, Carp, U2,5T1,5R4, Elyno-Seslerietea, (taxon endemic amenintat): M. Raiosu-Buda (113), M. Leaota: Culmea Leaotei (72), Vf. Romanescu (95, ICEF), M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (78, 109), M. Fagaras: Coasta Zarnei (95, CL).

Dianthus armeria L. subsp. armeria, Th, Eur, U2T3R3, Quercetea pubescenti-petraeae, Quercetea robori-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), Leresti (5), M. Leaota: Cetateni (72).

Dianthus barbatus L. subsp. barbatus, H (Ch), Med, U3T3R0: Sporadic alp: M. Raiosu-Buda (128); subsp. compactus (Kit.) Heuffel, (Dianthus compactus Kit.), H-Ch, Alp-Carp-Balc, U2T3R4, Calamagrostidion villosae: M. Raiosu-Buda (26), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana (5).

Dianthus callizonus Schott et Kotschy, Ch, Carp (End), U2T1R4, Seslerietalia, (taxon endemic amenintat): M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (7, 78, 109).

Dianthus carthusianorum L. Dianthus vaginatus Chaix; Dianthus carpaticus Wol.; Dianthus commutatus (Zapal.) Klokov; Dianthus sanguineus Vis.; Dianthus leucophoeniceus (Dörfl. et Hayek) Tutin; Dianthus bukovinensis Klokov; Dianthus tenuifolius Schur; Dianthus atrorubens All.; Dianthus giganteus d’Urv. subsp. italicus Tutin; Dianthus puberulus (Simonk.) A.Kern.; Dianthus rogowiczii Kleopow; Dianthus velebiticus Borbás; Dianthus capillifrons (Borbás) H.Neumayer; Dianthus polonicus Zapal.), H, Eur, U2T4R4, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 2, PTHM), M. Raiosu-Buda, Lacul Buda (113), Rucar (59), M. Ghimbav: Poienile Cheitei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Rudaritei (42, 5, 72).

Dianthus giganteus D’Urv. subsp. giganteus, H, Dac-Balc, U2,5T3R4, Quercetea pubescenti-petraeae: M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (5), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5).

Dianthus glacialis Haenke subsp. glacialis, H, Alp-Carp, U3,5T1R2, Androsacion alpinae, Thlaspion rotundifolii: M. Raiosu-Buda (128); subsp. gelidus (Schott, Nyman et Kotschy) Tutin, (Dianthus gelidus Schott, Nyman et Kotschy), H, Carp, U3,5T1R2, Androsacion alpinae, Thlaspion rotundifolii, (taxon endemic amenintat): M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: Crucea Ateneului (5).

Dianthus henteri Heuff. ex Griseb. et Schenk, H, Carp, U2T3,5R4, Asplenion septentrionalis, Seslerio-Festucion pallentis, (taxon endemic amenintat): M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav (128), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109 , M. Piatra Craiului: Dambovicioara, Marele Grohotis (78, 128), Cheile Brusturetului (109).

Dianthus membranaceus Borbás Dianthus rehmannii Blocki Dianthus euponticus sensu Schischk., non Zapal.), H. Pont, U2T4R4, Festucetalia valesiacae, Aceri-Quercion, Orno-Cotinetalia Valea Valsanului (102).

Dianthus petraeus W. et K. subsp. petraeus Dianthus bebius Vis.; Dianthus noeanus auct. Jugosl., non Boiss.; Dianthus kitaibelii Janka), Ch, Carp, U2T3,5R4: M. Raiosu-Buda (113).

Dianthus spiculifolius Schur, H(Ch), Carp, U2T3,5R4, Seslerietalia rigidae, (taxon subendemic amenintat): M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Creasta Pietrei Craiului, Marele Grohotis (78, 109), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului, Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Culmea Zacotelor (59, 42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni (7).

Dianthus superbus L., H, Eua, U3T0R0, Alno-Padion, Molinietalia, Molinion coeruleae: M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Cheile Crovului (42).

Dianthus tenuifolius Schur ? Dianthus carthusianorum L.), H, Carp, U2T3,5R4, Seslerietalia rigidae, (taxon subendemic amenintat): M. Raiosu-Buda: Polita lui Voda, Branele Raiosului (26, 113), M. Piatra Craiului (78, 109), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Valea Coltilor, Cheile Dambovitei (5, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Crovului (5, 42, 72), Valea Valsanului (7, 102).

Gypsophila muralis L., Th, Eua (Cont), U2T3R4, Bidentetea tripartiti, Nanocyperetalia, Puccinellio-Salicornietea, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), Poiana Lacului, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Sapata, Albota, Mosoaia, Poiana Lacului, Bascov, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Suseni, Balilesti, Izvoru, Recea, Negrasi, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Gypsophila petraea (Baumg.) Reichenb. Gypsophila transylvanica Spreng.), H, Carp, U2T3,5R4, Gypsophilion petraeae: M. Ghimbav: Cheile Crovului (42), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului, Marele Grohotis (78), M. Fagaras: Lespezi, Negoiu (95), M. Iezer-Papusa: Iezerul, M. Tamasul (95, ICEF).

Herniaria glabra L. Herniaria ceretana Sennen; Herniaria ceretanica (Sennen) Sennen; Herniaria vulgaris Hill; Herniaria kotovii Klokov; Herniaria suavis Klokov; Herniaria corrigioloides Lojac.; Herniaria rotundifolia Vis.), Th (TH)-H, Eua (Med), U2,5T3,5R3, Arabidetalia coeruleae, Corynephoretalia, Festuco-Brometea, Polygonion avicularis: Padurea Trivale (8, 79), Valea Bughea (128).

Holosteum umbellatum L. subsp. umbellatum, Th, Eua (Med), U2T3,5R0, Festuco-Brometea, Secalietea: Padurea Trivale (8, 2, PTHM)

Lychnis coronaria (L.) Desr. Coronaria coriacea Schischk. ex Gorschk.), H, Med, U2,5T4R3, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79), Valea Mare-Stefanesti (9).

Lychnis flos-cuculi L. Lychnis cyrilli K.Richt.; Agrostemma flos-cuculi (L.) G.Don; Coronaria flos-cuculi (L.) A.Braun), H, Eua, U3,5T2,5R0, Magnocaricion elatae, Molinietalia, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79, PTHM, HUP), M. Raiosu-Buda, spre stana din Raiosu (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii (5, 72).

Lychnis viscaria L. subsp. viscaria, (Viscaria vulgaris Bernh.; Viscaria viscosa Asch.), Ch (H), Eua U3T4R0, Festucion rupicolae, Pino-Quercetalia, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79, PTHM, HUP), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului (45, 72, HUP).

Minuartia austriaca (Jacq.) Hayek Alsine flaccida (All.) Chiov. var. austriaca (Jacq.) Fiori; Alsine austriaca (Jacq.) Wahlenb.), Ch, Alp-Carp, U2T3R4, Seslerio-Festucion pallentis: M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (78), Vf. Baciului (70).

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. subsp. lydia (Boiss.) Rech.f.; Minuartia tenuifolia (L.) Hiern, non Nees ex Mart. subsp. tenuifolia; Minuartia tenuifolia (L.) Hiern, non Nees ex Mart.; Alsine tenuifolia (L.) Crantz subsp. tenuifolia var. tenuifolia; Alsine tenuifolia (L.) Crantz; Arenaria tenuifolia L.; Alsine tenuifolia (L.) Crantz subsp. tenuifolia; Minuartia tenuifolia (L.) Hiern, non Nees ex Mart. subsp. vaillantiana (DC.) Mattf.; Minuartia birjuczensis Klokov), Th, Eua (Med), U1,5T4,5R4, Festucion valesiacae, Tribulo-Eragrostion: M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (70, 78).

Minuartia sedoides (L.) Hiern. Alsine sedoides (L.) Kitt.; Alsine cherleri Fenzl; Cherleria sedoides L.), Ch, Eur, U2,5T1,5R0, Androsacion alpinae, Caricetalia curvulae: M. Iezer-Papusa (115), M. Raiosu-Buda, Lacul Buda (26, 113, 128), M. Leaota: Culmea Leaota, M. Romanescu, M. Tancava (72).

Minuartia setacea (Thuill.) Hayek; (Alsine setacea (Thuill.) Mert. et W.D.J.Koch; Alsine setacea (Thuill.) Mert. et W.D.J. Koch var. setacea), H, Pont, U1,5T0R4, Elyno-Seslerietea, Festucion vaginatae: M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Leaota: Culmea Leaota, M. Romanescu, M. Tancava (72).

Minuartia verna (L.) Hiern. subsp. verna, (Minuartia verna (L.) Hiern subsp. gerardii (Willd.) Fenzl; Minuartia gerardi (Willd.) Hayek; Minuartia verna (L.) Hiern subsp. gerardi (Willd.) Graebn. Ch, Circ, U2T0R0, Caricetalia curvulae, Elyno-Seslerietea: Mt. Raiosu (Fagaras) (128), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Valea Cheii (42), M. Leaota: Culmea Leaotei (72); subsp. gerardii (Willd.) Graebner, M. Raiosu-Buda (26).

Moehringia muscosa L., H, Euc, U4T2R4, Moehringion muscosae, Tilio-Acerion: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (48), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Crovului (5, 72), M. Iezer-Papusa (Cheile Mici ale Dambovitei (5).

Moehringia trinervia (L.) Clairv. Arenaria trinervia L.), Th (TH), Eua (Med), U2,5T3R3, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Valea Rausorului, Valea Iezerului, Leresti, M. Lalu, Valea Bughei, Valea Clabucetului, Valea Bughitei (5, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului, Secari (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor, M. Romanescu, M. Tancava (72), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Valea Carcinovului (999).

Moenchia mantica (L.) Bartl., Th, Med, U0T4R3, Arrhenatheretalia, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Padurea Trivale (8, 79, 128), Valea Valsanului (105).

Myosoton aquaticum (L.) Moench Malachium aquaticum (L.) Fr.; Cerastium aquaticum L., Stellaria aquatica (L.) Scop.), H, Eua (Med), U4T3R0, Alno-Padion, Bidention tripartiti, Salicion albae, Senecion fluviatilis: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5), M. Iezer-Papusa: Gura Vladului (5).

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball et Heywood Tunica prolifera (L.) Scop.; Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth; Dianthus prolifer L. Th, Atl-Med, U1,5T4R3, Corynephoretalia, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79)

Sagina procumbens L. Sagina fasciculata Poir.; Sagina corsica Jord.), H (Ch), Circ, U4T3R3, Arrhenatheretalia, Plantaginetea majoris, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Lacul Buda (26), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Secari (72), M. Iezer-Papusa: Cheile Petrimanului, Saticu de Sus (5).

Saponaria officinalis L. Saponaria aenebia Heldr.), H, Eua (Med), U3T3R0, Calystegion, Chenopodietea, Senecion fluviatilis: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Valea Cheii, Secari (42, 72), Leresti (5, PTHM), Pitesti-Lacul Maracineni, Albota (9).

Saponaria pumilio (L.) Fenzl. ex A. Braun Silene pumilio (L.) Wulfen), H, Alp-Carp, U2,5T1,5R4, Elyno-Seslerietea, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): M. Iezer-Papusa: M. Batrana, Bughea Mare, Caldarea Iezerului, Piciorul Iezer, Refugiul Iezer, Varful Rosu, Varful Piscanu (115, 5, PTHM), Vf. Iezerul Mare, Vf. Papusa (95, IANB, BUCA).

Scleranthus annuus L. subsp. annuus, (Scleranthus glaucovirens Halácsy; Scleranthus velebeticus Degen et L.Rossi), Th (TH), Eua (Med), U2T3R2, Aperetalia, Corynephoretalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Secari (72), M. Iezer-Papusa: Valea Cucii (PTHM), M. Leaota: Cetateni (72), Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Poiana Lacului, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Izvoru, Negrasi, Mozaceni, Teiu, Stefan cel Mare (9).

Scleranthus perennis L. subsp. perennis, (Scleranthus dichotomus sensu P. Fourn., non Schur), H (Ch), Eur, U3T0R3, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), Valea Bughea (128); subsp. marginatus (Guss.) Nyman, (Scleranthus neglectus Rochel ex Baumg.; Scleranthus perennis L. subsp. neglectus (Rochel ex Baumg.) Stoj. et Stef.), H, Eur-Med, U3T0R3, Sedo-Scleranthetea: M. Raiosu-Buda (113); subsp. dichotomus (Schur) Nyman, (Scleranthus dichotomus Schur), H, Alp-Carp-Balc, U3T0R3, Sedo-Scleranthetea: Bughea (59).

Scleranthus uncinatus Schur Scleranthus annuus L. subsp. uncinatus (Schur) Stoj. et Stef.), Th-TH, Carp-Balc-Anat, U3T2R0, Alysso-Sedion, Nardetalia: M. Raiosu-Buda (113), M. Iezer-Papusa: Valea Coltilor (5).

Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. acaulis, (Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. longiscapa (A.Kern. ex Vierh.) Vierh.; Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. pannonica Vierh.), Ch, Circ, U2,5T1R4, Androsacion alpinae: M. Raiosu-Buda: Polita lui Voda, Vf. Raiosu (26, 113), M. Papusa (59), M. Iezer-Papusa: Sub Varful Iezerul Mare, Caldare sub Varful Rosu (16, 115, 5, PTHM).

Silene alba (Miller) E.H.L. Krause Lychnis alba Mill.; Melandrium album (Mill.) Garcke subsp. album; Melandrium pratense Röhl.), Th (TH), Eua, U3,5T2R3, Chenopodio-Scleranthetea, Onopordion acanthii, Origanetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii (72), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului in jepi, M. Portareasa, (5), M. Leaota: Cetateni (72).

Silene armeria L. Silene lituanica Zapal.), Th, Euc, U2,5T4R3, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), Leresti (5).

Silene dinarica Sprengel, H, Carp, U2T1R0, Silenion lerchenfeldianae, (taxon endemic amenintat): M. Raiosu-Buda (128, 26).

Silene dioica (L.) Clairv Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ.; Melandrium rubrum (Weigel) Garcke; Melandrium diurnum (Sibth. et Sm.) Fr.; Lychnis rubra (Weigel) Patze, E.Mey. et Elkan; Melandrium silvestre (Schkuhr) Röhl.), H, Eua, U3,5T0R4, Acerion pseudoplatani, Fagetalia sylvaticae, Filipendulo-Petasition, Triseto-Polygonion, Vaccinio-Piceetea: M. Raiosu-Buda: Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), Valea Dambovitei (39), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, Lespezi, Cheile Petrimanului, Gura Vladului (5, 128), Namaesti (128), M. Ghimbav: Cheile Cheii (5).

Silene heuffeli Soó Melandrium nemorale Heuff. ex Rchb.), Th-TH, Carp-Balc, U3,5T2R0, Adenostylion alliariae, Fagion: M. Raiosu-Buda (128), Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Confluenta Cheitei cu Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului, Secari (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Piciorul Iezerului, Cheile Petrimanului (5), M. Leaota: M. Romanescu (72).

Silene italica (L.) Pers. subsp. nemoralis (W. et K.) Nyman, (Silene jundzillii Zapal.; Silene nemoralis Waldst. et Kit.), H, Euc, U3T0R3, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79).

Silene lerchenfeldiana Baumg., H, Carp-Balc, U2T2R3, Silenion lerchenfeldianae: M. Raiosu-Buda (113):

Silene nutans L. subsp. nutans Silene nutans L. subsp. eunutans Dostál; Silene nutans L. subsp. smithiana (Moss) Jeanm. et Bocquet; Silene glabra Schkuhr), H, Eua, U2T3R4, Asplenietalia septentrionalis, Quercetea pubescenti-petraeae, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Rudaritei (42, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Cucii (5); subsp. dubia (Herbich) Zapal., (Silene dubia Herbich), H, Carp, U2T3R0, Asplenietea rupestris: M. Raiosu-Buda, Lespezile Raiosului (26, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (78, 128, 109), Marele Grohotis (78, 109), M. Ghimbav: Secari, Cetateni, Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei (42, 5, 72, 78, 109), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, Plaiul lui Patru, Cabana Batrana, Saticu de Sus, Gura Vladului (5, PTHM, 128), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Romanescu (72); Valea Valsanului (102).

Silene pusilla W. et K. subsp. pusilla, (Silene quadridentata auct., non (L.) Pers.; Heliosperma quadrifidum sensu Hegi; Silene quadridentata auct., non (L.) Pers. subsp. pusilla (Waldst. et Kit.) H.Neumayer ; Silene quadridentata auct., non (L.) Pers. subsp. quadridentata sensu Hayek; Silene quadridentata auct., non (L.) Pers. subsp. quadridentata auct., non (L.) Pers.; Silene pusillum (Waldst. et Kit.) Vis.; Silene quadridentatum sensu Schinz et Thell.), Ch, Eur, U3,5T2R0, Cratoneurion commutati: M. Raiosu-Buda (128), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (128), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Secari (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, M. Catunu, Caldare sub Varfu Rosu, M. Portareasa, Valea Iezerului in jepi, Valea Iezerului sub refugiu, Saticu de Sus (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Culmea Leaotei, M. Romanescu (72).

Silene viridiflora L., H, Euc, U2T3,5R3, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79).

Silene viscosa (L.) Pers. Melandrium viscosum (L.) Čelak.; Elisanthe viscosa (L.) Rupr.), Th-TH, Eua-Cont, U2,5T3R4, Festucion pseudovinae: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Leaota: (41).

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris, (Silene cucubalus Wibel subsp. vulgaris (Moench) Rech.f.; Behen vulgaris Moench), H (Ch), Eua, U3T3R4, Festuco-Brometea, Molinio-Arrhenatheretea, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79, HUP), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Cheii, (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: M. Setu, Pleasa Draganului, Coltii lui Andrei Mari; subsp. glareosa (Jordan) Marsden-Jones et Turrrill, H, Euc, U3T3R4, Thlaspietea rotundifolii: M. Raiosu-Buda, Lespezile Raiosului (26), M. Piatra Craiului: Marele Grohotis, Padina Lancii (31), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Spergula arvensis L. Spergula maxima Weihe Spergula linicola Boreau; Spergula vulgaris Boenn.; Spergula sativa Boenn.; Spergula arvensis L. var. sativa (Boenn.) Mert. et W.D.J.Koch), Th, Cosm, U3T0R0, Aperetalia, Polygono-Chenopodion polyspermi: Bahna Rusului (5), Malureni, Recea, Negrasi, Mozaceni, Teiu, Stefan cel Mare (9).

Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl Spergula rubra (L.) D.Dietr.; Spergularia campestris (L.) Asch.), Th-H, Circ, U4T3R4, Aperetalia, Bidentetea tripartiti, Nanocyperion flavescentis, Plantaginetea majoris: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei la Satic (33), Bahna Rusului, Valea Raului Doamnei (PTHM), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Valea Coltilor (5).

Stellaria graminea L., H, Eua, U2,5T3R3, Arrhenatheretalia, Molinio-Arrhenateretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Pleasa Draganului (PTHM), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului la Rausor, Valea Batranei (5, 61, PTHM), M. Ghimbav: Secari (72), M. Leaota: Culmea Leaota, Marginea Domneasca, M. Romanescu (72).

Stellaria holostea L., H, Eua, U3T3R0, Carpinion betuli, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79, PTHM, HUP), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), Valea Clabucetului, Valea Raul Targului la Rausor (PTHM), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana (5), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111).

Stellaria longifolia Muhl. ex Willd. Stellaria friesiana Ser.), H, Circ, U4,5T2R2, Caricion rostratae, Magnocaricetalia M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113).

Stellaria media (L.) Vill. Stellaria media (L.) Vill. subsp. vulgaris Raunk.), Th (TH), Cosm, U3T0R0, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (72), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Varful Gainatul Mare, Poiana Stanii pe Coltii lui Andrei, M. Lalu, Leresti, M. Cernat (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilo, M. Romanescu (72), Poiana Lacului, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Mosoaia, Poiana Lacului, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Suseni, Balilesti, Izvoru, Negrasi, Topoloveni, Teiu, Ratesti, Bogati, Hartiesti, Stefan cel Mare (9).

Stellaria nemorum L., H, Eur, U3,5T3R3, Acerion pseudoplatani, Adenostylion alliariae, Alno-Padion: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), Namaesti (59), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), Cheile Brusturetului (12), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Valea Bratioarei, Cheile Dambovitei, Valea Cucii, Nucsoara, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti, M. Mara Mare, M. Setu (5, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Cheile Crovului, Secari (42, 5, 72), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava (72), Valea Valsanului (102).

Stellaria palustris Retz. Stellaria dilleniana Moench; Stellaria barthiana Schur; Stellaria glauca With.), H, Eua, U4,5T3R3, Agrostion stoloniferae, Alnetea glutinosae, Magnocaricion elatae, Scheuchzerio-Caricetalia nigrae: M.Raiosu-Buda (128).

Stellaria uliginosa Murray Stellaria alsine Grimm, nom. inval.), H, Circ, U4,5T2,5R2, Cardamino-Montion: M. Raiosu-Buda (113), M. Iezer-Papusa: Cabana Voina (5).


Amaranthaceae

Amaranthus albus L., Th, Adv, U3T3R3, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79).

Amaranthus crispus (Lesp. et Thev.) N. Terracc., Th, Adv, U3T4R3, Chenopodietea, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79).

Amaranthus powellii S. Watson Amaranthus bouchonii Thell.; Amaranthus chlorostachys auct., non Willd.), Th, Adv, U3T3R0, Chenopodietea: Ciomagesti, Cocu, Barla, Mirosi, Caldararu, Popesti, Negrasi, Topoloveni, Mozaceni, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Amaranthus retroflexus L. Amaranthus bulgaricus Kov.), Th, Adv, U3T3R0, Chenopodietea, Panico-Setarion: Padurea Trivale (8, 79)M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Bascov (121), Maracineni (121), Ciomagesti, Albesti de Muscel, Cocu, Baiculesti, Barla, Harsesti, Stolnici, Lunca Corbului, Poiana Lacului, Valea Ursului, Merisani, Mirosi, Caldararu, Colibasi, Micesti, Balilesti, Popesti, Recea, Negrasi, Cateasca, Topoloveni, Mozaceni, Negrasi, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).


Chenopodiaceae

Atriplex patula L., Th, Eua-Med, U0T0R0, Chenopodietea, Polygono-Chenopodion polyspermi: Recea, Stolnici, Caldararu, 9).

Atriplex prostrata Boucher ex DC., Atriplex latifolia Wahlenb.; Atriplex hastata auct., non L.; Atriplex deltoidea Bab.; Atriplex triangularis Willd.), Th, Circ, U3,5T0R0, Chenopodio-Scleranthetea, Bidention tripartiti, Chenopodion fluviatile, Puccinellietalia: Recea (9).

Bassia prostrata (L.) G. Beck, Kochia prostrata (L.) Schrad.), Ch-nPh, Eua-Cont, U1,5T4R4, Puccinellietalia: Mirosi (9).

Bassia scoparia (L.) Voss Bassia sicorica (O.Bolňs et Masclans) Greuter et Burdet; Kochia scoparia (L.) Schrad.; Kochia sicorica O.Bolňs et Masclans), Th, Adv, U3T3,5R0, Chenopodietea, cult. si subspont: Valea Mare-Stefanesti, Merisani (9).

Chenopodium album L. subsp. album, Th, Cosm, U3T3R0, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79), Podu Dambovitei, Bahna Rusului (5), M. Ghimbav: Cheile Cheii (72), M. Leaota: Cetateni (72), Bascov (121), Stoenesti, Cuca, Ciofrangeni, Poiana Lacului, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Poiana Lacului, Bascov, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Popesti, Recea, Negrasi, Cateasca, Topoloveni, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Chenopodium bonus-henricus L. Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey.), H, Eur, U3,5T2R3, Rumicion alpini: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara, Rucar, Namaesti (59), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Rudaritei, Secari (41, 72), Rucar, Namaesti (59), M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului, M. Vacarea, M. Portareasa (5, PTHM), M. Raiosu: M. Romanescu, M. Tancava (72).

Chenopodium botrys L., Th, Cosm, U3,5T4R0, Chenopodietea, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (41), M. Leaota: Cetateni (72, HUP).

Chenopodium hybridum L. Chenopodium angulosum Lam.), Th, Eua-Med, U3T3R0, Chenopodietea, Chenopodio-Scleranthetea: Podu Dambovitei, Rucar, Leresti (5), M. Leaota: Cetateni (72), Ciomagesti, Baiculesti, Recea, Negrasi, Mozaceni, Teiu (9).

Chenopodium polyspermum L., Th, Eua, U3T4R0, Polygono-Chenopodion polyspermi, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), Ciomagesti, Baiculesti, Poiana Lacului, Mirosi, Topoloveni, Davidesti, Leordeni, Stefan cel Mare, Valea Danului, Albesti de Muscel (9).

Chenopodium urbicum L., Th, Eua (Med), U3T0R3, Chenopodio-Scleranthetea, Cypero-Spergularion, Onopordion acanthii, Sisymbrietalia:  Padurea Trivale (8, 79),

Polycnemum arvense L. subsp. arvense, Th, Eua (Med), U2T3R3, Festuco-Brometea, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79).Polygonaceae

Oxyria digyna (L.) Hill, H, Circ, U3T1R2, Androsacion alpinae (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (128, 26), M. Piatra Craiului: Cerdacul Stanciului (31).

Polygonum alpinum All. Polygonum undulatum Murray), H, Eua, U2,5T2R2, Rumicion alpini, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (128, 26).

Polygonum amphibium L., Hh, Cosm, U6T3R0, Agropyro-Rumicion, Agrostion stoloniferae, Alnetea glutinosae, Phragmitetea, Polygono-Chenopodion polyspermi, Salicetea purpureae: Harsesti, Stolnici, Buzoesti (9).

Polygonum aviculare L. Polygonum heterophyllum Lindm.; Polygonum littorale auct.; Polygonum monspeliense Pers.), Th, Cosm, U2,5T0R3, Polygonion avicularis: Padurea Trivale (8, 79), Leresti (5), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Valea Ghimbavului (41), M. Leaota: Valea lui Coman, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (41, 72), Bascov (121), Poiana Lacului, Barla, Harsesti, Stolnici, Lunca Corbului, Sapata, Albota, Mosoaia, Bascov, Budeasa, Valea Ursului, Merisani,Mirosi, Caldararu, Buzoesti, Suseni, Oarja, Bradu, Golesti, Balilesti, Izvoru, Recea, Negrasi, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Leordeni, Bogati, Stefan cel Mare (9).

Polygonum bistorta L., G, Eua, U4T2,5R3, Calthion palustris, Molinietalia, Triseto-Polygonion: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Rucarului, Rucar (128), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (128), M. Ghimbav: Cheile Cheii (72), M. Iezer-Papusa: M. Gainatu, M. Papusa, M. Batrana, Plaiul Piscanu, Caldarea Iezerului, Plaiul lui Patru, Lacul Iezer, Piciorul Iezerului, Refugiul Iezer, Valea Iezerului in jepi, Caldarea Batrana pe Coltii lui Andrei Mari (5, 128), Culmea Papau, M. Setu (PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca (72, HUP).

Polygonum convolvulus L. Fallopia convolvulus (L.) A.Löve), Th, Circ, U2,5T3R3, Aperetalia, Chenopodio-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (72), M. Leaota: Cetateni (72), Pitesti (121), Vedea, Barla, Harsesti, Stolnici, Lunca Corbului, Sapata, Albota, Mosoaia, Bascov, Budeasa, Valea Ursului, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Izvoru, Recea, Negrasi, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Slobozia, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. Reynoutria japonica Houtt.), H (G), Adv, U3,5T3R4, Alno-Padion, Calystegion, Salicion albae (naturalizata): Podu Dambovitei, Dambovicioara (33).

Polygonum dumetorum L. Fallopia dumetorum (L.) Holub), Th, Circ, U2,5T3R3, Arction lappae: Padurea Trivale (8, 79), Valea Buda spre Lacul Vidraru (113), M. Leaota: Cetateni (72), Bascov (121).

Polygonum hydropiper L., Th, Circ, U4,5T3R4, Alnetea glutinosae, Bidention tripartiti, Salicion albae: Padurea Trivale (121, 8, 79), M. Raiosu-Buda: Valea paraului Raiosu (113), M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului, Leresti (5), Valea Valsanului (102).

Polygonum lapathifolium L. Polygonum paniculatum Andrz.; Polygonum incanum F.W.Schmidt; Polygonum linicola Sutulov; Polygonum zaporoviense Klokov; Polygonum nodosum Pers.; Polygonum scabrum Moench; Polygonum andrzejowskianum Klokov; Polygonum hypanicum Klokov), Th, Cosm, U4T0R3, Bidention tripartiti, Polygono-Chenopodion polyspermi, Sisymbrion officinalis: Valea Rausorului, Leresti (5), Pitesti-Valea Darzului (121), Slatioare (121), Pitesti, lunca Argesului (121), Albesti de Arges, Valea Danului, Mioarele, Poiana Lacului, Baiculesti, Barla, Harsesti, Stolnici, Lunca Corbului, Sapata, Albota, Mosoaia, Bascov, Budeasa, Valea Ursului, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Izvoru, Recea, Negrasi, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Slobozia, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Polygonum minus Hudson, Th, Cosm, U4,5T3R4, Bidention tripartiti: M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), Valea Valsanului (102).

Polygonum mite Schrank, Th, Eur (Med), U5T3R4, Bidentetalia tripartiti: Padurea Trivale (8, 79).

Polygonum persicaria L. Polygonum vulgaris Samp.), Th, Cosm, U4,5T3R0, Phragmitetea, Polygono-Chenopodietalia, Salicetalia purpureae: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), M. Leaota: Cetateni (72), Albota, Mosoaia, Poiana Lacului, Izvoru (9).

Polygonum viviparum L., H, Circ, U3T2R3, Caricion curvulae: M. Iezer-Papusa, sub Lacul Iezer (115), M. Raiosu-Buda: Branele Raiosului (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Curmatura Ghimbavului, Cheile Ghimbavului (41, 72), M. Iezer-Papusa: Gradisteanu, Papusa, Iezerul Mare sub varf, Caldare sub Varful Rosu, Plaiul lui Patru, Piciorul Iezerului (61, 115, 5, 128), M. Leaota: Culmea Leaota, M. Romanescu, M. Tancava (72).

Rumex acetosa L., H, Cosm, U3T0R0, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), Albesti, paraul Slatioare (PTHM), M. Ghimbav: Cheile Cheii (72), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca (72).

Rumex acetosella L. subsp. acetosella, H (G), Cosm, U2T3R2, Aperetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), Leresti pe Marica, Valea Raului Doamnei, Bahna Rusului (PTHM), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), M. Iezer-Papusa: Bahna Rusului, Cabana Voina, Saticu de Sus, Valea Cucii, Poiana Stanii pe Coltii lui Andrei (5), M. Leaota: Valea Badenilor, M. Romanescu (45, 72, IAGB), Valea Valsanului (102), Pitesti-Valea Darzului (121), Pitesti, lunca Argesului (121), Cotmeana, Malureni, Mihaesti, Stalpeni, Ratesti (9).

Rumex alpestris Jacq. Rumex amplexicaulis Lapeyr.; Rumex arifolius All.; Rumex carpaticus Rech.f.; Rumex montanus Desf.), H, Eua, U3,5T2R3, Adenostyletalia: M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Fundatica, Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului, Secari (5, 72), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Iezer-Papusa: Valea paraului Iezer in jepi, M. Catunu, Plaiul lui Patru, Cabana Batrana (5, PTHM), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca (72).

Rumex alpinus L., H, Alp-Carp-Balc, U3,5T2R0, Adenostylion alliariae, Rumicion alpini: M. Raiosu-Buda (128, 113), M. Giuvala (128), Gura Vaii lui Ivan (PTHM), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41), M. Iezer-Papusa: Valea Cucii, Catunu, Caldarea Batrana pe Colti, Piciorul Gradisteanu, Lespezi, Valea Raului Doamnei, Piciorul Iezerului, Portareasa, Valea Batranei la stana, Gura Vladului, Poiana Stanii pe Coltii lui Andrei Mari, Valea Coltilor (5), M. Leaota: Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72).

Rumex conglomeratus Murray Rumex nemorosus Schrad.), H, Circ, U4T3R4, Agropyro-Rumicion, Bidention tripartiti: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Valea Ghimbavului (41).

Rumex crispus L. Rumex odontocarpus I.Sándor), H, Eua, U4T3R0, Agropyro-Rumicion, Arrhenatherion elatioris: Padurea Trivale (8, 79), Leresti (5), M. Leaota: Cetateni (72), Valea Valsanului (102), Vedea, Baiculesti, Barla, Lunca Corbului, Pitesti, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Izvoru, Negrasi, Calinesti (9).

Rumex longifolius DC. in Lam. et DC. Rumex domesticus Hartm.), H, Circ, U3T4R3, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79),

Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius, H, Eur, U4T0R3, Arction lappae, Artemisietea, Epilobietalia angustifolii: M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului (41), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului, Cascue, M. Gainatul Mare, Valea Larga, Gura Vaii lui Ivan (5, PTHM

Rumex pulcher L. subsp. pulcher, Th (TH), Atl-Med, U4T3R3, Chenopodietea, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79),

Rumex sanguineus L., H, Eur, U4T3R4, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Secari (72), Valea Valsanului (102).

Rumex scutatus L. Rumex aetnensis C.Presl), H, Alp-Carp-Balc, U2,5T0R4, Thlaspietea rotundifolii: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (109).Plumbaginaceae

Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. alpina (Willd.) P.Silva, (Armeria alpina Willd.; Statice cantabrica (Boiss. et Reut. ex Willk.) P.Fourn.; Armeria pubinervis Boiss.; Armeria bubanii G.H.M.Lawr.; Armeria alpina Willd. subsp. alpina; Statice montana Mill. Armeria cantabrica Boiss. et Reut. ex Willk.; Armeria alpina Willd. subsp. pumila (Fuss) Jáv.), H, Alp-Carp, U3,5T0R3, Caricetalia curvulae, Seslerietalia coeruleae: M. Raiosu-Buda (128, 113), M. Leaota: Culmea Leaota, M. Romanescu, M. Tancava (72), M. Fagaras: Negoiu, Lespezi, Capra Budei (128).

Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze Statice gmelinii Willd.; Statice gmelinii Willd. var. gmelinii), H, Eua (Cont), U3,5T4R4, Festucion pseudovinae, Puccinellio-Salicornietea: Campulung pe Raul Targului (128).


Grossulariaceae

Ribes alpinum L. Ribes lucidum Kit.), mPh, Eur, U0T2,5R4, Fagetalia sylvaticae (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Ghimbav: Culmea Zacotelor, Cheile Cheii (41, 5), M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (78).

Ribes petraeum Wulfen in Jacq. Ribes carpaticum Schult.), mPh, Euc, U4T2R3, Mulgedio-Aconitetea, Pinion mugo: M. Raiosu-Buda (86), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului (5), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (128).

Ribes uva-crispa L. Grossularia reclinata (L.) Mill.; Ribes grossularia L.), mPh, Eua, U0T3R0, Acerion pseudoplatani, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae, Prunetalia: M. Raiosu-Buda, langa stana din Raiosu (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), Podu Dambovitei (5), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (72), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Romanescu (72, HUP).


Crassulaceae

Jovibarba heuffelii (Schott) A. et D. Löve Sempervivum patens Griseb. et Schenk; Sempervivum heuffelii Schott; Sempervivum hirtum auct., non L. Diopogon heuffelii (Schott) Hans Huber), Ch, Carp-Balc, U1,5T2R0, Seslerio-Festucion pallentis: Rucar, Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Valea Crovului, Cheile Mari ale Dambovitei (59, BELDIE, 1967, 42, 5, 78, PTHM), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovitei, Cheile Brusturetului (78), M. Leaota: Cetateni (72), M. Fagaras, Cheile Argesului la Arefu, Negoiu (128).

Jovibarba globifera (L.) J. Parnell subsp. globifera Diopogon hirtus (L.) H.P.Fuchs ex Hans Huber subsp. borealis Hans Huber; Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz; Sempervivum soboliferum Sims), Ch, Eur, U1,5T2R4, Seslerio-Festucion: M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (78).

Rhodiola rosea L., Ch, Circ, U2T1,5R0, Papavero-Thymion pulcherrimi: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Iezer-Papusa: M. Catunu (5), M. Leaota: M. Tancava (41).

Sedum acre L. Sedum neglectum Ten.), Ch, Eua, U0T3R3, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda: Valea Buda (113), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (41, 7, 72), M. Ghitu, Campulung, Mihaesti, Cotenesti la Cetatea lui Negru Voda (128).

Sedum album L. Sedum vermiculifolium P.Fourn.; Sedum serpentini Janch.; Sedum athoum DC.), Ch, Eua, U1,5T0R4, Asplenio-Festucion pallentis, Sedo-Scleranthetea, Seslerio-Festucion pallentis: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Rudaritei (5), M. Leaota: Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72).

Sedum alpestre Vill. Sedum erythraeum Griseb.; Sedum repens Schleich.), Ch, Eur, U3T1,5R2, Caricion curvulae, Salicetea herbaceae: M. Raiosu-Buda, Vf. Raiosu, Lacul Buda (128, 26, 113), M. Iezer-Papusa: M. Catunu, Caldare sub Varful Rosu, Lacul Iezer, Poiana stanii pe Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti, Valea Iezerului sub refugiu, Piciorul Iezerului (115, 5, PTHM), M. Fagaras: Negoiu, Capra Budei (128).

Sedum annuum L., Th-TH, Eua, U3T2R0, Asplenion septentrionalis, Festucion rupicolae, Sedo-Scleranthetea: M. Raiosu (26), Dambovicioara (59), M. Iezer-Papusa: Poiana stanii pe Coltii lui Andrei (5), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru, Cheile Crovului, Culmea Zacotelor, Cheile Cheii (41, 1972, 5), M. Leaota: Valea Badenilor, M. Romanescu (72).

Sedum atratum L., Ch, Eur, U3T1,5R4, Seslerion bielzii: M. Raiosu-Buda (113), M. Leaota (128), M. Fagaras: Negoiu (128).

Sedum hispanicum L. Sedum glaucum Waldst. et Kit.; Sedum sexfidum M.Bieb.), Th, mPh, U1T3,5R4, Asplenio-Festucion pallentis: M. Raiosu (26), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Secari (72), M. Leaota: Cetateni (7, 72), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (48).

Sedum rupestre L. Sedum reflexum L.; Sedum albescens Haw.), Ch, Eur, U1,5T3R2, Festuco-Brometea: Rucar, M. Papusa (59).

Sedum sexangulare L. Sedum mite auct. Sedum boloniense Loisel.), Ch, Euc-Med, U2T3R0, Festuco-Brometea: M. Leaota: Cetateni (7).

Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Suter Sedum maximum (L.) Hoffm.; Sedum haematodes Mill.; Sedum stepposum Boiss.), H(G), Eua-Med, U2T3R0, Festucetalia valesiacae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (128, 26, 113), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului (78), M. Ghimbav: Poienile Cheitei, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Secari (42, 5, 72), Cheile Mari ale Dambovitei (5, 109, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, Cetateni, Valea Badenilor (72), Namaesti, M. Suru, Capra Budei, Valea Zarnei (128); subsp. fabaria (W.D.J.Koch) Kirschl Sedum vulgare (Haw.) Link; Sedum fabaria W.D.J.Koch; Sedum carpaticum G.Reuss H, Euc, U2,5T0R4, Asplenietalia septentrionalis, Quercetea pubescenti-petraeae, Adenostyletalia: M. Raiosu-Buda: Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile ghimbavului (72), M. Iezer-Papusa: Valea Cucii, Leresti, Valea Rausorului, Lespezi, Valea Raului Doamnei, Valea Batrana, Saticu de Sus, Gura Vladului, Valea Coltilor (5, PTHM), M. Leaota: Valea Badenilor, Marginea Domneasca (59, 72, 128), M. Fagaras: Negoiu, Capra Budei (128).

Sempervivum montanum L. subsp. carpaticum F. Wettst. ex Hayek, Ch, Carp, U2T1,5R1, Asplenietea trichomanis, (taxon global amenintat): M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului (78, 109), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109

Sempervivum tectorum L. Sempervivum glaucum Ten.; Sempervivum schottii Baker, non C.B.Lehm. et Schnittsp.; Sempervivum andreanum Wale; Sempervivum arvernense Lecoq et Lamotte; Sempervivum alpinum Griseb. et Schenk), Ch, Eur, U1,5T3R2, Asplenietea rupestris: M. Piatra Craiului: Dambovicioara (65), Rucar (59).


Saxifragaceae

Chrysosplenium alpinum Schur Chrysosplenium oppositifolium auct. Roman., non L.), H, Carp, U4T3R3, Androsacion alpinae, Montio-Cardaminetalia: M. Iezer-Papusa (115), M. Raiosu-Buda, Lacul Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: Refugiul Iezer, Crucea Ateneului, Sleaul Batranei, M. Catunu, M. Portareasa, Sub Varful Rosu, Valea Iezerului in jepi, Valea Coltilor, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti, Gura Vladului (5, PTHM).

Chrysosplenium alternifolium L., H, Circ, U4T2R4, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae: M. Raiosu-Buda (128, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), Cheile Brusturetului (12), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (5, 72), Rucar (59), M. Iezer-Papusa: Izvorul Podurilor, Valea Bratiei, M. Cernat, Valea Batrana, Valea Larga, M. Lespezi, Cheile Mici ale Dambovitei, Saticu de Sus (5, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, Culmea Leaota, M. Tancava (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Saxifraga adscendens L. Saxifraga controversa Sternb.), Th, Circ, U1,5T1,5R0, Androsacion alpini, Seslerion bielzii: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Coltii Ghimbavului, Cheile Crovului, Cheile Cheii (42), M. Fagaras: Negoiu pe lespezi (128).

Saxifraga aizoides L. Saxifraga autumnalis auct., non L.; Saxifraga aizoidoides Miégev.), Ch, Eua (Circ), U4,5T0R4, Cratoneurion, Thlaspion rotundifolii: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Leaota: Culmea Leaota, M. Tancava (72), M. Fagaras: Valea Zarnei (128).

Saxifraga androsacea L., Ch, Eua (Circ), U4T1R4, Androsacion alpinae, Arabidetalia coeruleae: M. Raiosu-Buda (26, 84, 113), M. Iezer-Papusa: Oticu (59), M. Fagaras: Negoiu (128).

Saxifraga bryoides L. Saxifraga aspera L. subsp. bryoides (L.) Engl. et Irmsch.), Ch, Eur, U3T1R2, Androsacion alpinae: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Leaota: Piscul Leaota (118), M. Iezer-Papusa: Vf. Iezerul Mare, Vf. Iezerul Mic, Vf. Papusa (118), M. Fagaras: Valea Zarnei, Capra, Negoiu (118, 128).

Saxifraga carpatica Stemb. Saxifraga carpathica Rchb.), H, Carp-Balc, U3,5T1,5R2, Festucion pictae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (128, 26), M. Papusa (59), M. Fagaras: Negoiu, Capra Budei (128).

Saxifraga corymbosa Boiss., (Saxifraga luteo-viridis Schott et Kotschy Ch, Carp-Balc, U2T1R4, Seslerion rigidae: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Papusa (59), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (48), M. Fagaras: Piscul Negru, Suru, Negoiu, Capra Budei (128).

Saxifraga cuneifolia L. subsp. cuneifolia, Ch, Euc, U3,5T2R0, Fagion: M. Piatra Craiului: Pestera Dambovicioara, Cheile Dambovicioarei (62, 59, 48, 5), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Cheii (5, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei, Podu Dambovitei, Cabana Batrana, Gura Vladului (5); subsp. robusta, Ch, Alp-Eur: M. Piatra Craiului (33).

Saxifraga exarata Vill. subsp. moschata (Wulfen) Cavill., Saxifraga moschata Wulfen; Saxifraga planifolia Lapeyr.), Ch, Eua, U2T1R0, Caricion curvulae, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Fagaras: Negoiu, Capra Budei (128).

Saxifraga hieracifolia W. et K. ex Willd., Ch, Eua, U3,5T1R2, Elyno-Seslerietea, Papavero-Thymion pulcherrimi: M. Raiosu-Buda (128, 113), M. Fagaras: Capra (128).

Saxifraga mutata L. subsp. demissa (Schott et Kotschy) D.A.Webb, Saxifraga demissa Schott et Kotschy , Ch, Carp, U1,5T1,5R4, Gypsophilion petraeae, (taxon endemic amenintat): M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5), M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (78, 109).

Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia Saxifraga murithiana Tissičre; Saxifraga latina (N.Terracc.) Hayek; Saxifraga pulvinata Small; Saxifraga oppositifolia L. subsp. glandulifera Vacc.), Ch, Circ, U3,5T1,5R4, Caricion curvulae, Elyno-Seslerietea, Thlaspietea rotundifolii: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: Vf. Papusa, Vf. Iezerul Mare (115, 61, 128), M. Fagaras: Negoiu, Capra Budei (128).

Saxifraga paniculata Miller Saxifraga aizoon Jacq.), Ch, Eua (Circ), U1,5T1,5R4, Caricetalia curvulae, Seslerietalia coeruleae, Thlaspietea rotundifolii: M. Raiosu-Buda (128, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (59, 48), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei (42, 5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), M. Fagaras: Negoiu, Capra Budei (128).

Saxifraga pedemontana All. subsp. cymosa Engler Saxifraga cymosa auct., nom. invalid.), Ch, Carp-Balc, U4T1,5R3, Androsacion alpinae, Seslerion bielzii: M. Iezer-Papusa (115), M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Fagaras: Suru, Negoiu pe Lespezi (128).

Saxifraga retusa Gouan Saxifraga purpurea All.), Ch, Eur, U2T1R4, Androsacion alpinae: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Iezer-Papusa: M. Tefeleica, Varful Iezerul Mic, Varful Huluba, M. Setu, Valea Iezerului in jepi, Gura Vladului, Valea Coltilor, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (5, PTHM), M. Fagaras: Capra Budei (128).

Saxifraga rotundifolia L. subsp. rotundifolia, Ch, Eur, U3,5T0R4, Adenostylion alliariae, Fagion: Podu Dambovitei (5), M. Fagaras: Valea Zarnei (128); subsp. heucherifolia (Griseb. et Schenk) Ciocarlan, H, Carp-Balc, U3,5T0R4, Adenostylion alliariae, Cardamino-Montion: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Iezer-Papusa: M. Catunu, Sub Varful Rosu, Sub Lacul Iezer, M. Portareasa, Valea Batrana, Valea Iezerului in jepi, Gura Vladului, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (5, PTHM), M. Fagaras: Suru, Negoiu, Capra Budei, Valea Zarnei (128).

Saxifraga stellaris L. subsp. stellaris Ch-H, Eua (Circ), U5T1,5R3, Cardamino-Montion: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: M. Catunu, Sub Varful Rosu, M. Portareasa, Sub refugiul Iezer, Gura Vladului, Valea Coltilor, Valea Iezerului, Sub Lacul Iezer (5, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, Culmea Leaota, M. Tancava (72, IAGB).

Saxifraga tridactylites L., Th, Eua, U2T3,5R4, Alysso-Sedion, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (42), M. Fagaras: Capra Budei langa Cheia Gegiu (128).


Parnassiaceae

Parnassia palustris L., H, Circ, U4,5T2R4, Caricetalia davallianae, Molinion coeruleae, Tofieldietalia: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Cheitei, Cheile Ghimbavului, Secari (42, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (1980), M. Iezer-Papusa: Tefeleica, Valea Rausorului, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Valea Badenilor (72).


Rosaceae

Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria, H, Eua, U2,5T3R4, Festuco-Brometea, Trifolion medii: Padurea Trivale (8, 79),

Agrimonia repens L., (Agrimonia odorata Mill.), H, Atl-Euc, U3T0R4, Quercetalia pubescentis, Trifolion medii: M. Ghitu, Topoloveni (128).

Alchemilla connivens Buser Alchemilla vulgaris auct. subsp. montana (F.W.Schmidt) Gams; Alchemilla subconnivens Pawl.), H, Euc, U3,5T2R2, Nardetalia: M. Raiosu-Buda, Branele Raiosului (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (33).

Alchemilla glabra Neygenf. Alchemilla libericola S.E.Fröhner Alchemilla suecica S.E.Fröhner; Alchemilla alpestris auct.), H, Alp-Carp, U3,5T2,5R0, Potentillo ternatae-Nardion, Rumicion alpini: M. Raiosu-Buda (26

Alchemilla gracillima Rothm., Alchemilla riloensis Ronniger), H, Balc: M. Piatra Craiului: Braul de Mijloc (33).

Alchemilla xanthochlora Rothm Alchemilla sylvestris auct. Alchemilla vulgaris auct. subsp. vulgaris; Alchemilla vulgaris auct. subsp. pratensis sensu Gams), H, Euc, U3,5T2R2, Potentillo ternatae-Nardion, Triseto-Polygonion M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (5, 72), M. Iezer-Papusa: Pecineagu, Plaiul lui Patru, Valea Clabucetului, Vacarea, Valea Calului, Gainatu Mare, Valea Rausorului, Cabana Voina, Catunu, Portareasa, Piciorul Gradisteanu, Valea Batrana la stana, Piciorul Iezerului, Gura Vladului, Poiana Stanii pe Coltii lui Andrei, M. Batrana (5, 61),       M. Leaota: Cetateni, Culmea Leaota, M. Romanescu, M. Tancava (72).

Aphanes arvensis L Alchemilla arvensis (L.) Scop.), Th, Eur, U3,5T3,5R0, Aphanion: Padurea Trivale (8, 79).

Aphanes microcarpa (Boiss. et Reuter) Rothm. Aphanes arvensis auct., non L.; Alchemilla arvensis auct., non L.; Alchemilla microcarpa Boiss. et Reut.), Th, Euc, U3T3R0, Aperion (Aphanion): Intre Slatioare si Milostea (128).

Aremonia agrimonioides (L.) DC., H, Euc (Med), U3T4R3, Quercetalia pubescentis, Symphyto-Fagion: Padurea Trivale (8, 79, 128), M. Ghimbav: Coltii Ghimbavului (41), M. Iezer-Papusa: Bahna Rusului (28), Stefanesti-Florica (73), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Contesti spre Valea Rancaciovului, Campulung (128), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Contesti spre Valea Rancaciovului si spre Beuca (128), Valea Carcinovului (999).

Cotoneaster integerrimus Medik.; nPh, Eua-Med, U2T3R5; Berberidion, Quercetalia pubescentis, Seslerio-Festucion pallentis:  M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru, Intrare in Cheile Ghimbavului, Cheile Coteanului 41, 72, HUP), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (128).

Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna, mPh, Eua, U2,5T3R3, Prunetalia, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Florica (10), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Rudaritei, Fundatica (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Albesti de Muscel, Leresti, Valea Raului Doamnei, M. Setu, Bahna Rusului (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor, M. Romanescu (72), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Dryas octopetala L., Ch, Circ, U2,5T0R4, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Papusa (59), M. Iezer-Papusa: Varful Piscanu (PTHM), M. Fagaras: Negoiu, Lespezi, Capra Budei (128).

Filipendula ulmaria (L.) Maxim, H, Eua, U4,5T2R0, Alno-Padion, Filipendulo-Petasition, Molinietalia: Padurea Trivale (8, PTHM), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), Cheile Brusturetului (12), M. Ghimbav: Cheile Cheii (42), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului, Cascue, Valea Rausorului, Valea Bughitei, Cheile Mici ale Dambovitei, Saticu de Sus (5, PTHM), M. Leaota: Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72), Valea Valsanului (102).

Filipendula vulgaris Moench Filipendula hexapetala Gilib.; Spiraea filipendula L.; Ulmaria pentapetala Gilib.; Ulmaria filipendula (L.) Hill), H, Eua, U2,5T3R0, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, spre stana din Raiosu (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei (41, 72), Dragoslavele, Podu Dambovitei (PTHM), Bughea (BUC).

Fragaria moschata Duchesne Fragaria magna Thuill.; Fragaria elatior Ehrh.), H, Euc, U2,5T3R0, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79).

Fragaria vesca L., H, Eua, U3T2,5R0, Cynosurion cristati, Epilobietalia angustifolii, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Fundatica, Secari, Cheile Crovului (5, 72), M. Iezer-Papusa: M. Setu, Bahna Rusului, Bratia pe Valea Oboarelor, Cheile Dambovitei, Valea Clabucetului, M. Lalu, Lespezi, Cheile Petrimanului, Plaiul Piscanu, Plaiul lui Patru, M. Portareasa, M. Papau, Valea Coltilor, Valea Iezerului, Valea Coltilor, Valea Iezerului, Valea Cucii, Valea Rausorului, Saticu de Sus, Slatina, Bahna Rusului, Valea Raului Doamnei, Cheile Mici ale Dambovitei, Gura Vladului (5, PTHM), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor, M. Romanescu, M. Tancava (72), Valea Valsanului (102), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Fragaria viridis Weston subsp. viridis, H, Eur (Cont), U2T4R3, Festucetalia valesiacae, Geranion sanguinei: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (72), Cheile Mari ale Dambovitei (125), M. Leaota (42), Curtea de Arges, Costesti, Stolnici, Contesti, Campulung (128).

Geum aleppicum Jacq., H, Circ, U3,5T2,5R4, Arction lappae, Fagion: M. Fagaras: M. Buda, Cumpana la Gura Budei (128).

Geum montanum L. Sieversia montana (L.) Spreng.), H, Eur, U2,5T1,5R1, Caricion curvulae, Potentillo ternatae-Nardion, Salicion herbaceae: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), M. Iezer-Papusa: Coltii lui Andrei, Vf. Iezerul Mare, M. Setu, Valea Iezerului, Poiana Santilii, Vf. Piscanu, Crucea Ateneului, Sub Vf. Iezerul Mic, Caldare sub Vf. Rosu, Sleaul Batrana, M. Catunu, Plaiul lui Patru, Lespezi, M. Papusa, Piciorul Gradisteanu, Piciorul Iezerului, Lacul Iezer, M. Portareasa, M. Huluba, Cheile Mici ale Dambovitei, Coltii lui Andrei Mari, M. Papusa, M. Vajea (59, 61, 5, 80, PTHM, BUC), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Tancava, M. Romanescu (72), Piscul Leaotei (80), M. Fagaras: M. Cumpana, Caldarea Caprei, Capra Budei (80).

Geum reptans L. Sieversia reptans (L.) Spreng.), H, Eur (Alp), U3T1R1, Androsacion alpinae: M. Fagaras: Capra, Negoiu (80).

Geum rivale L., H, Circ, U4,5T0R4, Adenostylion alliariae, Calthion palustris, Filipendulo-Petasition: M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (DANCIU M., POP O., INDREIA A.), Cheile Brusturetului (12), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Iezer-Papusa: Coltii lui Andrei, Cheile Mici ale Dambovitei, M. Portareasa, Cheile Petrimanului, Gura Vladului, Valea Iezerului in jepi, Sub Lacul Iezer (5, PTHM), Cumpana, Sub Vf. Negoiu, M. Podeanu, Capra Budei (128).

Geum urbanum L., H, Med (Circ), U3T3R4, Alno-Padion, Carpinion betuli, Prunetalia, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (72), M. Iezer-Papusa: Leresti, Cheile Mici ale Dambovitei, M. Setu, M. Papau, Bahna Rusului, Saticu de Sus, Nucsoara (5, PTHM), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), Valea Dambovitei (39), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Malus sylvestris Miller Malus communis Poir. subsp. sylvestris (Mill.) Gams ; Malus acerba Mérat), mPh, Eur, U3,5T3R4, Alno-Padion, Carpinion betuli: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Florica (10), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (72, HUP), M. Iezer-Papusa: Canton sub Portareasa, Valea Rausorului, Slatina, Bahna Rusului, (5), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111).

Mespilus germanica L., mPh-MPh, Med, U2,5T4,5R0, subspontan: Leordeni, Pitesti (128).

Potentilla alba L., H, Euc (Cont), U2,5T3,5R3, Pino-Quercetalia, Veronico officinalis-Quercion: Padurea Trivale (8, 79), M. Papusa, M. Gainatu Mare (59), M. Mateias (PTHM).

Potentilla anserina L., H, Cosm, U4T3R4, Bidentetalia tripartiti, Molinietalia, Nanocyperetalia, Plantaginetalia majoris: M. Raiosu-Buda (113), Rucar, Namaesti (59), Cheile Mici ale Dambovitei (PTHM), M. Leaota: Cetateni (72, HUP), Rucar, Campulung, Namaesti (128).

Potentilla argentea L. Potentilla virgata Lehm. pro parte), H, Eua, U2T4R2, Corynephoretalia, Festuco-Brometea, Onopordetalia, Quercetea pubescenti-petraeae, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Slatina, Bahna Rusului, Valea Batrana, Valea Raului Doamnei, M. Portareasa (5, PTHM), M. Leaota: Valea Badenilor (72), Pitesti, lunca Argesului (121), Valea Ursului (121), Mihaesti, Stalpeni, Vierosi (128).

Potentilla aurea L. subsp. chrysocraspeda (Lehm.) Nyman Potentilla ternata C. Koch; Potentilla chrysocraspeda Lehm.), H, Carp-Balc, U0T1,5R2, Caricetalia curvulae, Potentillo ternatae-Nardion: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Papusa (59), M. Iezer-Papusa: M. Musuroaiele, M. Setu, Valea Rausorului, Tefeleica, Curmatura Groapelor, , M. Cernat, Varful Huluba, Valea Batrana, M. Portareasa, M. Lespezi, Refugiul Iezer, Vf. Iezerul Mare, Crucea Ateneului, Caldare sub Vf. Rosu, Sleaul Batrana, Vf. Piscanu, Plaiul lui Patru, Piciorul iezerului, M. Catunu, Valea Iezerului in jepi, Poiana Stanii pe Coltii lui Andrei, Caldarea Batrana pe Colti (115, 61, 5, PTHM, 128), M. Leaota: Plaiul lui Mircea, Culmea Leaotei, M. Tancava, M. Romanescu (72).

Potentilla chrysantha Trev. Potentilla parviflora Gaudin, non Desf.; Potentilla orbiculata Th.Wolf; Potentilla leiocarpa Vis. ex Panč.), H, Eua-Cont, U2T0R3, Quercetalia pubescentis, Symphyto-Fagion: M. Raiosu-Buda (113), Rucar, pe Ghimbavat (59), Cheile Mici ale Dambovitei (PTHM), M. Leaota: Cetateni (72, HUP).

Potentilla cinerea Chaix ex Vill., Potentilla arenaria Borkh; Potentilla velutina Lehm.; Potentilla glaucescens Willd.; Potentilla incana P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.; Potentilla tommasiniana F.W.Schultz; Potentilla subacaulis L. H, Eur (Cont), U2T3,5R4, Festucetalia valesiacae: Rucar (5).

Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch Potentilla salisburgensis Haenke; Potentilla gelida sensu Th.Wolf; Potentilla verna L., nom. ambig.; Potentilla baldensis A.Kern. ex Zimmeter; Potentilla villosa (Crantz) Zimmeter, non Pall. ex Pursh; Potentilla verna L., nom. ambig. subsp. verna; Potentilla alpestris Haller f.), H, Eua (Circ), U3T1,5R4, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda (26).

Potentilla erecta (L.) Räusch. Potentilla sylvestris Neck.; Potentilla tormentilla Stokes), H, Eua, U0T0R0, Molinio-Arrhenatheretea, Nardetalia, Pino-Quercetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), Rucar (59), M. Iezer-Papusa: M. Musuroaiele, Vf. Papusa, M. Portareasa, Vf. Iezerul Mare, Sub Refugiul Iezer, Lacul Iezer (5, PTHM, BUC, 128), Poiana Narciselor Negrasi (109).

Potentilla heptaphylla L. Potentilla opaca L.; Potentilla rubens (Crantz) Zimmeter, non Vill.), H, Eur (Cont), U2T3R3, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), Contesti (128).

Potentilla micrantha Ramond ex DC., H, Med-Euc, U2,5T3,5R3, Quercetalia pubescentis, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79, 128), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Contesti (128).

Potentilla recta L. subsp. laciniosa (Kit. et Nestl.) Soó, H, Eur, U1,5T3,5U4, Festucetalia valesiacae, Festuco-Brometea, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79).

Potentilla reptans L., H, Eua, U3,5T0R4, Agropyro-Rumicion, Bidentetalia tripartiti, Molinio-Arrhenatheretea, Plantaginetea majoris: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, spre Lacul Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii (72), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102).

Potentilla supina L., Th-H, Eua (Med), U4T3R0, Bidention tripartiti, Nanocyperion flavescentis: Padurea Trivale (8, 79), Valea Mare-Stefanesti (9).

Potentilla tabernaemontani Asch. Potentilla neumanniana Reichenb.; Potentilla verna L., nom. ambig. subsp. saxatilis (Boulay) Nyman; Potentilla croceolata (Johanss.) Johanss.; Potentilla verna L., nom. ambig. subsp. vulgaris (Ser.) Gaudin; Potentilla verna L., nom. ambig. subsp. billotii (Boulay) Nyman; Potentilla verna auct., non L.), H, Eur, U2T3R4, Brometalia, Festuco-Sedetalia: Leresti (62).

Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link Potentilla goldbachii Rupr.; Potentilla heptaphylla sensu H.J.Coste, non L.; Potentilla nestlerana Tratt.), H, Euc, U2T3R3, Quercetea pubescenti-petraeae, Symphyto-Fagion: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Culmea Zacotelor, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei (42, 5), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), Valea Dragoslovenilor (13), Marele Grohotis (33), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului in jepi (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni (72).

Prunus avium L. Cerasus avium (L.) Moench), mPh-MPh, Euc (Med), U3T3R3, Carpinion betuli, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Leresti (5), Racovita (121), Cheita (125), Valea Carcinovului, Davidesti-Lacul lui Barca (999).

Prunus cerasifera Ehrh. var. cerasifera, mPh, Pont-Balc, (subspontan) U2T4R0, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39).

Prunus padus L. Padus avium Miller), MPh, Eua, U3,5T3,5R4: Campulung (9).

Prunus spinosa L. subsp. spinosa, mPh, Eua (Med), U2T3R3, Prunion spinosae: Padurea Trivale (8, 79 PTHM), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Rucar (5), Bascov-Valea Uiasca (121), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111).

Pyrus pyraster Burgsd. Pyrus communis L. subsp. achras (Wallr.) Asch. et Graebn.; Pyrus communis L. subsp. communis var. achras Wallr.; Pyrus communis auct., non L.), mPh-MPh, Eur, U2T3R4, Quercetea robori-petraeae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Florica (10), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Rucar (5), Bascov (121), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Curtea de Arges, Albesti de Arges, Pitesti, Costesti (128).

Rosa agrestis Savi Rosa sepium Thuill., non Lam.; Rosa hispanica H.Christ, non Mill.; Rosa graveolens Gren. et Godr. subsp. eriophora (Gren.) Arcang.; Rosa graveolens Gren. et Godr. subsp. nuda (Gren.) Arcang.; Rosa agrestis Savi subsp. pubescens Rapin; Rosa elliptica Tausch subsp. inodora (Fr.) Schwertschl.; Rosa arvatica Puget; Rosa agrestis Savi subsp. caryophyllacea E.Schenk pro parte; Rosa gizellae Borbás; Rosa viscaria Rouy subsp. agrestis (Savi) Rouy; Rosa indora Fr.; Rosa haringiana (Heinr.Braun) Fritsch), nPh, Med, U2T4,5R3, Prunetalia, Quercetalia pubescentis: Calinesti (9).

Rosa canina L. Rosa canina L. subsp. dumalis (Bechst.) Arcang. pro parte; Rosa willibaldii Chrshan.; Rosa sarmentacea J.Woods pro parte; Rosa dumalis Bechst.; Rosa prutensis Chrshan.; Rosa canina L. dubsp. vulgaris (Mert. et W.D.J.Koch) Gams; Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy), nPh, Eur, U2T3R3, Festuco-Brometea, Prunion spinosae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (121, 8, 79), Stefanesti-Florica (10), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii (72), M. Iezer-Papusa: Bahna Rusului, Valea Raul Targului la caserie, Valea Rausorului, M. Setu, M. Portareasa (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Bascov (121), Cerbu (121), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Rosa corymbifera Borkh. Rosa ancarensis Pau et Merino; Rosa dumetorum Thuill. subsp. dumetorum; Rosa dumetorum Thuill.; Rosa canina L. subsp. dumetorum (Thuill.) R.Keller et Gams; Rosa kalmiussica Chrshan. et Lasebna; Rosa burnatti (H.Christ) Burnat et Gremli; Rosa tomentella Léman subsp. affinis Godr. pro parte; Rosa platyphylla A.Rau), nPh, Eur, U2,5T3R3, Prunion spinosae, Quercetalia pubescentis: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Mateias (5).

Rosa gallica L. Rosa tauriae Chrshan.; Rosa minimalis Chrshan.; Rosa arvina Krock.; Rosa czackiana Besser; Rosa crenulata Chrshan.; Rosa heteracantha Chrshan.; Rosa pygmaea M.Bieb.), nPh, Pont-Med, U2T4R4, Berberidion, Geranion sanguinei, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Valea Batranei (PTHM).

Rosa glauca Pourret Rosa rubrifolia Vill.; Rosa pohrebniakii Chrshan. et Lasebna; Rosa ferruginea auct., non Vill.; Rosa gutensteinensis J.Jacq.), nPh, Eur, U2T2,5R4, Acerion pseudoplatani, Fagion: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Crovului (42), Rucar (PTHM).

Rosa pendulina L. Rosa malyi A.Kern.; Rosa pyrenaica Gouan; Rosa alpina L.), nPh, Euc, U3T2,5R3, Adenostyletalia, Fagion: M. Raiosu-Buda (26, 128), Rucar (BUC), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Rudaritei, Secari (5, 72, PTHM), M. Iezer-Papusa: Valea Paraului Coltilor, Valea Batranei, M. Catunu, Cheile Petrimanului, M. Portareasa (5, PTHM), M. Leaota: Valea Badenilor (72).

Rosa tomentosa Sm. Rosa borysthenica Chrshan.; Rosa pseudocuspidata Crép.; Rosa subglobosa Sm.; Rosa mollisima Willd. pro parte), nPh, Eur, U2T4R3, Quercetea pubescenti-petraeae, Berberidion: Curtea de Arges, Albesti de Arges, Cumpana (128).

Rubus caesius L., H-nPh, Eur, U4T3R4, Alno-Padion, Convolvuletalia, Fagetalia sylvaticae, Salicetea purpureaea, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Leaota: Marginea Domneasca (72), Barla, Lunca Corbului, Poiana Lacului, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Suseni, Balilesti, Popesti, Recea, Negrasi, Cateasca, Topoloveni, Mozaceni, Teiu, Stefan cel Mare (9).

Rubus candicans Weihe ex Reichenb. Rubus thirsoideus auct.; Rubus thyrsoideus Wimm. pro parte; Rubus coarcticus P.J.Müll.), nPh, Eur, U2T2,5R0, Sambuco-Salicion: Draghici–Pad. Radesti (128, 126).

Rubus canescens DC. Rubus tomentosus Borkh. pro parte), H-nPh, Euc (Med), U2,5T4R0, Berberidion, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79).

Rubus discolor Weihe et Nees Rubus praecox Bertol. subsp. macrostemon (Focke) Hayek; Rubus karstianus Borbás; Rubus macrostemon Focke; Rubus armeniacus Focke; Rubus procerus P.J.Müll.), nPh, Eua (Med), U2,5T3,5R0, Prunetalia: Padurea Trivale (8, 79), Draghici – Pad. Radesti (128, 126).

Rubus fruticosus L., nPh, Atl-Med, U3,5T3,5R2, Querco-Fagetea: Rucar (BUC).

Rubus hirtus W. et K., nPh, Eur, U3T2,5R3, Fagion, Querco-Fagetea, Sambuco-Salicion capreae: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Secari (72), M. Iezer-Papusa: Valea Raului Doamnei, Valea Iezerului, Leresti (5), M. Leaota: Plaiul Domnesc, Cetateni, Valea Badenilor, M. Romanescu (72), Stefanesti-Florica (10), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Rubus idaeus L., nPh, Circ, U3T3R3, Epilobietalia angustifolii, Fagetalia sylvaticae: M. Raiosu-Buda (26, 113), Rucar (59), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului, Secari, Cheile Cheii, Cheile Rudaritei (5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Raului Doamnei, Cheile Dambovitei, Pleasa Draganului, Bahna Rusului, M. Mara Mare, Valea Larga spre Crucea Domnisorului, Valea Batranei, M. Portareasa, M. Vacarea, M. Gainatul Mare, Valea Cucii, Cheile Petrimanului, Cheile Mici ale Dambovitei, Lacul Pecineagu, Saticu de Sus, Piciorul Gradisteanu, Valea Iezerului in jepi, Gura Vladului, Valea Coltilor, Coltii lui Andrei Mari (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Plaiul Domnesc, M. Romanescu, M. Tancava (72), Valea Valsanului (102), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Rubus macrophyllus Weihe et Nees, nPh, Eur, U3T3R3, Querco-Fagetea, Prunetalia: Draghici–Pad. Radesti (128, 126).

Rubus myricae Focke subsp. moldavicus (E.I. Nyárády) Ciocarlan, nPh, End, U2,5T3R3, Querco-Fagetea, Prunetalia: Draghici–Pad. Radesti (128, 126).

Rubus radula Weihe ex Boenn., nPh, Atl-Euc, U3T3,5R4, Prunetalia, Querco-Fagetea: Draghici–Pad. Radesti (128, 126).

Rubus saxatilis L., H, Eua, U3T1,5R0, Symphyto-Fagion, Vaccinio-Piceetea: M. Fagaras: Negoiu (128).

Rubus sulcatus Vest ex Tratt. nPh, Euc, U3,5T3R2, Epilobietalia angustifolii: Corbeni (128, 126).

Rubus silvaticus Weihe et Nees incl. Rubus nemorensis P.J. Mueller et Lefévre, Rubus splendidiflorus Sudre subsp. muscelensis Nyár.), nPh, Atl-Euc, U3T3R2, Lonicero-Rubion: Draghici – Pad. Radesti (128, 126).

Sanguisorba minor Scop. subsp. minor, (Poterium sanguisorba L. subsp. obscurum (Jord.) Rouy; Poterium garganicum Ten.; Sanguisorba garganica (Ten.) Bertol.; Sanguisorba vulgaris Hill; Poterium sanguisorba L. subsp. dictyocarpum (Spach) Rouy; Poterium dictyocarpum Spach; Poterium sanguisorba L.; Sanguisorba dictyocarpa (Spach) Franch.; Poterium sanguisorba L. subsp. sanguisorba), H, Eua, U2T3,5R4, Molinietalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, spre stana din Raiosu (1948, 113), Rucar (59), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (5), M. Leaota: Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72), Valea Mare-Stefanesti (9), Curtea de Arges (128).

Sanguisorba officinalis L. Poterium officinale A.Gray; Sanguisorba polygama F.Nyl.), H, Eua (Bor), U3T3R0, Molinietalia: Padurea Trivale (8, 79, PTHM), Curtea de Arges, Corbeni, Pitesti, Merisani, Golesti, Campulung, Topoloveni (128), Poiana Narciselor Negrasi (109).

Sorbus aria (L.) Crantz, H, Euc, U2,5T3R4, Moehringio muscosae-Acerenion: M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41), Campulung (128).

Sorbus aucuparia L. Pyrus aucuparia (L.) Gaertn.), MPh-mPh, Eur, U3T2,5R2, Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62, PTHM, HUP), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (42, 72, PTHM), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Valea Raului Doamnei, Lespezi, Valea Iezerului, M. Catunu, Cheile Petrimanului, M. Portareasa, M. Setu, Valea Iezerului in jepi, Coltii lui Andrei Mari (5, PTHM), Valea Speriata (128), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor, Plaiul Domnesc, M. Tancava, M. Romanescu (72, HUP).

Sorbus domestica L., mPh-MPh, Euc-Med, U1,5T3,5R4, Quercetea pubescenti-petraeae: M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (42).

Sorbus graeca (Spach) Lodd. ex Schauer Sorbus cretica Lindl.; Sorbus meridionalis (Guss.) Fritsch; Sorbus obtusifolia (DC.) Hedl.; Sorbus stankovii Juz.), mPh, Med-Euc, U2,5T3R4, Orno-Cotinetalia, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): Campulung in Valea Mare (128).

Sorbus torminalis (L.) Crantz Pyrus torminalis (L.) Ehrh.), MPh, Eur (Med), U2,5T3R4, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), Curtea de Arges, Albesti de Arges, Campulung (128).

Spiraea chamaedryfolia L. pro parte, (Spiraea ulmifolia Scop.), nPh-mPh, Eua, U3T2,5R0, Asplenietea rupestris: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Crovului, Secari (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Rucar, Valea Calului, Valea Coltilor, Valea Cucii, Namaesti, Valea Batranei, Valea Raului Doamnei, Valea Iezerului, Saticu de Sus, Slatina, Bahna Rusului (3, PTHM, BUC), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), Valea Dambovitei (39), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor, M. Romanescu, M. Tancava (72).

Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel: M. Ghimbav: Cheile Cheii, scapata din cultura (42).

Fabaceae

Amorpha fruticosa L., mPh, Adv, U3T4R0, Salicion albae: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Parcul Florica (10), Curtea de Arges (999).

Anthyllis vulneraria L. subsp. alpestris (Kit.) Ascherson et Graebner Anthyllis valesiaca Beck; Anthyllis alpestris Hegetschw., non Rchb.), H, Eur, U2T2R3, Seslerietalia: M. Raiosu (Fagaras) (26, 128), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Crovului (42), Cheile Dambovitei (PTHM), M. Leaota: Cetateni, Plaiul Domnesc (72, HUP).

Astragalus alpinus L. Phaca alpina L.; Phaca astragalina L.), H, Eua (Circ), U2,5T1R3, Caricion curvulae, Seslerion rigidae: M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (78, 109).

Astragalus australis (L.) Lam. Phaca australis L.; Astragalus helveticus (Hartmann) O.Schwarz; Astragalus krajinae Domin; Astragalus gerardii Vill.), H, Eua, U3T1R4, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda (26).

Astragalus cicer L., H, Eua (Cont), U2,5T4R4, Origanetalia: Padurea Trivale (PTHM), M. Leaota: Cetateni (72).

Astragalus glycyphyllos L., H, Eua (Med), U3T3R4, Origanetalia, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (121, PTHM), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Secari (72), Dragoslavele, Podu Dambovitei, Leresti (PTHM), M. Leaota: Cetateni (72), Bascov (121), Valea Carcinovului (999).

Astragalus onobrychis L. subsp. banaticus (Rochel) Jáv., End: Furnicosi Muscel (128)

Chamaecytisus austriacus (L.) Link Cytisus pindicola Halácsy; Cytisus smyrnaeus auct., non Boiss.; Cytisus austriacus L.), Ch-nPh, Pont-Pan-Balc, U2T3,5R4, Festucetalia valesiacae, Quercetea pubescenti petraeae: Padurea Trivale (8, 79).

Chamaecytisus ciliatus (Wahlenb.) Rothm. Cytisus falcatus Waldst. et Kit.; Cytisus alpestris Schur; Cytisus ciliatus Wahlenb.; Cytisus hirsutus L. subsp. ciliatus (Wahlenb.) Asch. et Graebn.), nPh, Carp-Balc, U2T3,5R4, Asplenietea rupestris, Seslerio-Festucion pallentis: M. Piatra Craiului: Dambovicioara (IANB).

Chamaecytisus heuffelii (Wierzb.) Rothm. Cytisus heuffelii Wierzb.), nPh, Pont-Pan, U2T4R4, Festuco-Brometea: M. Leaota: Cetateni (7).

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link, Cytisus pumilus De Not.; Cytisus hirsutissimus K.Koch; Cytisus hirsutus L. subsp. leucotrichus (Schur) Asch. et Graebn.; Genista hirta Rouy subsp. elongata (Scheele) Rouy; Cytisus hirsutus L.; Cytisus leucotrichus Schur; Cytisus hirsutus L. subsp. ponticus Nyman; Cytisus hirsutus L. subsp. hirsutus), nPh, Euc, U2T3,5R4, Festucetalia valesiacae, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Coltii Ghimbavului, Culmea Zacotelor, Cheile Ghimbavului (41, 72), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Namaesti (59), Bahna Rusului, Cheile Mici ale Dambovitei (PTHM), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72, HUP), Mihaesti, Furnicosi, Hartiesti (128), Padurea Cotmeana, Curtea de Arges, Namaesti, Campulung, Radesti, Valea Bradului (128, 999).

Chamaecytisus leiocarpus (A. Kerner) Rothm. Cytisus hirsutus L. subsp. leiocarpus (A.Kern.) Briq.; Cytisus leiocarpus A.Kern.), nPh, Carp-Balc, U2T3R5, Quercetalia: M. Ghimbav: Cheile Cheii (41).

Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. Cytisus hirsutus L. subsp. ratisbonensis (Schaeff.) Briq.; Cytisus biflorus L’Hér.; Cytisus ratisbonensis Schaeff.), nPH, Carp-Balc, U2,5T3R4, Festucetalia valesiacae: M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (PTHM).

Chamaespartium sagittale (L.) P.E.Gibbs Genistella sagittalis (L.) Gams; Genistella sagittalis (L.) Gams subsp. sagittalis; Genistella sagittalis (L.) Gams subsp. delphinensis (Verl.) P.Fourn.; Cytisus sagittalis (L.) W.D.J.Koch; Genista sagittalis L.; Genista delphinensis Verl.; Pterospartum sagittale (L.) Willk.), H, Atl-Med-Euc, U3T3R3, Nardo-Callunetea, Calluno-Ulicetalia, Nardo-Galion: Padurea Trivale (8, 79, 128), Slatina (PTHM), Racovita (128), Valeni (999).

Coronilla varia L., H, Euc (Med), U2T3R4, Festuco-Brometea, Quercetea robori-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, spre stana din Raiosu (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Crovului (42, 5, 72, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Stefanesti (121).

Cytisus scoparius (L.) Link Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer; Sarothamnus bourgaei Boiss.; Sarothamnus oxyphyllus Boiss.), nPh, Atl-Med-Euc, U2,5T3R2, Sarothamnion scoparii: Padurea Trivale (79), Mihaesti (128).

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. herbaceum (Vill.) Rouy, (Dorycnium herbaceum Vill.; Dorycnium illyricum (Beck) Degen; Dorycnium intermedium Ledeb.), Ch-H, Euc (Med), U2T4,5R4, Festucion rupicolae, Geranion sanguinei: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (65), M. Leaota: Cetateni (72, HUP), Valea Valsanului (102), Vacarea, Mihaesti, Rucar, Stolnici, Curtea de Arges (128).

Galega officinalis L. Galega patula Steven), H, Pont-Med, U4,5T3R4, Bidention tripartiti, Calystegion, Molinietalia: Padurea Trivale (8, 79),

Genista tinctoria L. Genista alpestris Bertol.; Genista tetragona Besser; Genista marginata Besser; Genista ovata Waldst. et Kit.; Genista hungarica A.Kern.; Genista elata Wender.; Genista mantica Pollini; Genista perreymondii Loisel.; Genista friwaldskyi Boiss.; Genista tanaitica P.A.Smirn.; Genista humilis Ten.; Genista borysthenica Kotov; Genista tinctoria L. subsp. littoralis (Corb.) Rothm.; Genista anxantica Ten.; Genista cskii Kümmerle et Jáv.; Genista patula M.Bieb.; Genista mayeri Janka; Genista oligosperma Simonk.; Genista depressa M.Bieb.; Genista tenuifolia Loisel.; Genista ptilophylla Spach; Genista campestris Janka; Genista donetzica Kotov; Genista lasiocarpa Spach; Genista elatior W.D.J.Koch; Genista virgata Willd.), Ch, Eur, U2,5T3R2, Molinion coeruleae, Nardetalia, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), Valea Valsanului (102), M. Iezer-Papusa: Plaiul lui Patru (5), M. Leaota: Marginea Domneasca (72), Valea Ursului (121), Pitesti-Valea Darzului (121), Padurea Cotmeana, Mihaesti (999, 128), Furnicosi langa Mihaesti (128).

Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. Hedysarum obscurum L. subsp. obscurum; Hedysarum obscurum L.), H, Circ, U3T1,5R4, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Papusa, Oticu (59), Negoiu, Lespezi, Capra Budei, Oticu (128).

Lathyrus aphaca L., Th, Med, U3T3R3, Caucalidion, Secalinetea: Padurea Trivale (8, 79), Poiana Lacului, Barla, Mirosi, Caldararu, Retevoiesti, Popesti, Topoloveni, Stefan cel Mare (9).

Lathyrus hallersteinii Baumg. Lathyrus pratensis L. subsp. hallersteinii (Baumg.) Nyman), H, Carp-Balc, U3T3R4, Carpinion betuli, Fagion: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Iezer-Papusa: M. Lalu (PTHM), Valea Valsanului (102), Valea Rancaciovului, Campulung (128).

Lathyrus hirsutus L., Th, Eua, U3T3,5R4, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79).

Lathyrus latifolius L Lathyrus membranaceus C.Presl; Lathyrus megalanthus Steud.), H, Med, U2T35R4, Quercetea pubescenti-petraeae, Origanetalia: Campulung Dealul Matau (128).

Lathyrus niger (L.) Bernh. Orobus niger L.), H, Euc, U2,5T3R3, Quercetalia pubescentis, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti (121), Valea Carcinovului (999).

Lathyrus nissolia L., Th, Atl-Med, U2T3,5R3, Festucion rupicolae, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Stolnici (128).

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. collinus (J.Ortmann) Soó, Lathyrus lacteus (Bieb.) Wissjul.; Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. pannonicus var. versicolor auct.; Lathyrus versicolor auct.; Lathyrus austriacus (Crantz) E.D.Wissjul. , Th, Euc, U2T4R4, Quercetea pubescenti-petraeae, Geranion sanguinei: Valea Mare (128).

Lathyrus pratensis L., H, Eua, U3,5T3R4, Molinio-Arrhenatheretea, Trifolion medii: Padurea Trivale (8, 79), Leresti (PTHM), M. Ghimbav: Poienile Cheitei (42), M. Leaota: M. Romanescu, Valea Badenilor, M. Romanescu (72), Valea Carcinovului (999).

Lathyrus sylvestris L. Lathyrus silvester auct.), H, Eur-Med, U2,5T3R4, Origanetalia, Pino-Quercetalia: Podu Dambovitei (5).

Lathyrus tuberosus L., H (G), Eua (Med),  U2T4R4, Caucalidion, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Cocu, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Poiana Lacului, Bascov, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Popesti, Recea, Negrasi, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. Orobus venetus Mill.; Lathyrus variegatus (Ten.) Gren. et Godr.), H, Pont-Med, U3T4R3, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Contesti, Valea Rancaciovului, Stolnici (128).

Lathyrus vernus (L.) Bernh. Orobus vernus L.), H, Eua, U3T3R3, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Valea Carcinovului (999).

Lembotropis nigricans (L.) Griseb. Cytisus nigricans L.), nPh, Euc, U2,5T3,5R2, Pino-Quercetalia, Calluno-Genistion, Querectalia petraeae-pubescentis: Padurea Trivale (PTHM), Stefanesti-Florica (10), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Coltii Ghimbavului, Culmea Zacotelor, Coltii lui Dumitru, Cheile Cheii (41, 72), M. Mateias, Cheile Mari ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni (72), Mihaesti in Padurea Vacarea si Padurea Radesti (128).

Lotus corniculatus L. Lotus ambiguus Besser ex Spreng.; Lotus caucasicus Kuprian.; Lotus balticus Miniaev; Lotus carpetanus Lacaita; Lotus olgae Klokov; Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus proles longipes Samp. pro parte; Lotus ruprechtii Miniaev; Lotus arvensis Pers.; Lotus tauricus Juz.; Lotus komarovii Miniaev; Lotus zhegulensis Klokov; Lotus ucrainicus Klokov), H, Eua, U2,5T0R0, Festucetalia valesiacae, Festucion vaginatae, Molinio-Arrhenatheretea, Plantaginetea majoris, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Branele Raiosului (113), M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (12), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: M. Calul, Bahna Rusului, Leresti, Podu Dambovitei (61, 5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102).

Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd. Lotus glaber Miller; Lotus hirsutus L.; Lotus tenuifolius (L.) Rchb., non Burm.f.; Lotus corniculatus L. subsp. tenuifolius (L.) Hartm.), H, Eua (Med), U3,5T3R4, Puccinellietalia, Armerion maritimae: Mihaesti (128).

Medicago lupulina L. Medicago appenina J.Woods), Th-H, Eua, U2,5T3R4, Alysso-Sedion, Chenopodietea, Festuco-Brometea, Molinio-Arrhenatheretea, Plantaginetea majoris, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (5), Cheile Dambovitei (PTHM), M. Leaota: Cetateni (72), Valea Valsanului (102).

Medicago minima (L.) Bartal. Medicago aschersonia Urb.), Th, Med, U1,5T4R4, Festucetalia valesiacae, Festuco-Brometea, Sedo-Scleranthetalia: Padurea Trivale (8, 79), Valea Valsanului (102).

Medicago orbicularis (L.) Bartal. Medicago cuneata J.Woods), Th, Med, U1,5T4,5R4, Festucion valesiacae: Campulung pe malurile Raului Targului (128).

Medicago rigidula (L.) All. Medicago agrestis Ten. ex DC.; Medicago gerardii Waldst. et Kit. ex Willd.; Medicago depressa Jord.), Th, Med, U2T4R3, Asplenio-Festucion pallentis: Campulung pe malurile Raului Targului (128).

Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcang. Medicago falcata L.; Medicago romanica Prodán; Medicago borealis Grossh.), H, Eua, U2T3R5, Festuco-Brometea, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), Stolnici (128).

Melilotus alba Medik., Th (TH), Eua, U2,5T3R0, Artemisietea, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Mateias (128), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72).

Melilotus dentata (Waldst. et Kit.) Pers., Th (TH) Eua (Cont), U4T3,5R4, Agrostion stoloniferae, Agropyro-Rumicion crispi: Campulung pe malurile Raului Targului (128).

Melilotus officinalis (L.) Pall. Melilotus petitpierreana Willd.; Melilotus arvensis Wallr.; Melilotus melilotus-officinalis Asch. et Graebn.), Th (TH), Eua, U2,5T3R0, Artemisietea, Chenopodietea, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Podu Dambovitei, Rucar (5), M. Leaota: Cetateni (72, 121).

Onobrychis arenaria (Kit.) DC., H, Eua-Cont, U2T3,5R5 – Festucion rupicolae, Festucion vaginatae: Pescareasa (9), Campulung (128).

Onobrychis montana DC. subsp. montana Onobrychis transsilvanica (Simonk.) Jáv.; Onobrychis transsilvanica Simonk.; Onobrychis viciifolia Scop. subsp. montana (DC.) Gams), H, Carp, U2T1,5R4, Elyno-Seslerietea, Seslerietalia coeruleae, (taxon subendemic amenintat): M. Raiosu-Buda (26, 84 M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (78, 109), M. Fagaras: Capra Budei, Cheia Gegiu (128)

Ononis arvensis L. subsp. arvensis, Ch-H, Eua(Cont), U3T4R0, Molinio-Arrhenatheretea, Cirsio-Brachypodion: Curtea de Arges, Valea Mare, Vacarea, Valea Popii (128); subsp. spinosiformis (Simonkai) Ciocarlan, (Ononis spinescens Ledeb.), Ch-H, Euc, U3T4R0, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), Cabana Voina (PTHM).

Ononis spinosa L. subsp. spinosa Ononis campestris W.D.J.Koch et Ziz), H-Ch, Eur-Med, U0T3,5R0, Festuco-Brometea: Babana, Moraresti (9).

Oxytropis carpatica Uechtr., H, Carp, U2,5T1,5R4, Elyno-Seslerietea, Seslerion bielzii, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (113), M. Fagaras: Negoiu (128).

Oxytropis halleri Bunge ex Koch Astragalus sericeus Lam. pro parte; Astragalus variabilis Rouy; Oxytropis sericea (DC.) Simonk., non Nutt. subsp. sericea; Oxytropis sericea (DC.) Simonk., non Nutt.), H, Alp-Carp, U2T1,5R4, Seslerion bielzii, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M Raiosu-Buda (84).

Robinia pseudacacia L., MPh, Adv, U2,5T4R0, Robinion pseudacaciae: Padurea Trivale (8, 79), Rucar, Leresti (5).

Trifolium alpestre L., H, Eur, U2,5T3R4, Geranion sanguinei, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Poienile Cheitei (42), M. Leaota: Cetateni (72), M. Fagaras: Capra Budei (128).

Trifolium arvense L. subsp. arvense, (Trifolium capitulatum Pau; Trifolium agrestinum Jord. ex Boreau), Th, Eua, U1,5T3R4, Arrhenatheretalia, Corynephoretalia, Festuco-Brometea, Secalietea, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Podu Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni (72), Valea Valsanului (102), Poiana Lacului, Barla, Stolnici, Valea Ursului, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Suseni, Balilesti, Popesti, Recea, Rociu, Mozaceni, Negrasi, Stefan cel Mare (9).

Trifolium aureum Pollich Trifolium agrarium L., nom. ambig.; Trifolium strepens Crantz, nom. illegit.), Th (TH), Eur, U3T3R0, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (128), Leresti, Namaesti (62, 128), Curtea de Arges, Corbeni, M. Ghitu, Cumpana, Campulung (128).

Trifolium badium Schreber Trifolium pseudobadium Velen.), H, Eur, U3,5T2R4, Arabidetalia coeruleae, Poion alpinae: M. Raiosu-Buda (26), M. Negoiu (128).

Trifolium campestre Schreber Trifolium procumbens L., nom. ambig.), Th (TH), Eur, U3T3R0, Arrhenatheretalia, Festuco-Brometea, Plantaginetea majoris, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Podu Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni (72), Valea Valsanului (102), Vacarea, Mihaesti, Valea Popii (128).

Trifolium dubium Sm. Trifolium filiforme auct.; Trifolium minus Sm.), Th-TH, Eur, U3,5T2,5R0, Arrhenatheretalia, Arrhenatherion elatioris, Nanocyperion flavescentis: Podu Dambovitei (5), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41), Valea Popii (128).

Trifolium fragiferum L. subsp. fragiferum, H, Eua, U3T3R4, Agropyro-Rumicion, Agrostion stoloniferae, Cynosurion cristati, Plantaginetea majoris: Padurea Trivale (8, 79), Valea Valsanului (102).

Trifolium hybridum L. subsp. hybridum, (Trifolium fistulosum Gilib.), H, Atl-Eur, U3,5T3R4, Agropyro-Rumicion, Agrostion stoloniferae, Calthion palustris: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (12).

Trifolium incarnatum L. subsp. molinerii (Balbis ex Hornem.) Syme, (Trifolium molineri Balb. ex Hornem.), H, Atl-Med, U2,5T3R4, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79),

Trifolium medium L. subsp. medium, H, Eua, U3T3R0, Quercetalia pubescentis, Querco-Fagetea, Trifolion medii: Padurea Trivale (8, 79), Bahna Rusului, Cheile Mici ale Dambovitei (PTHM), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Secari (72), M. Leaota: Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72).

Trifolium montanum L. Trifolium celtibericum Pau), H, Eua (Cont), U2,5T3,5R4, Arrhenatheretalia, Brometalia erecti, Festuco-Brometea: Pad. Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Poienile Cheitei (42), Bahna Rusului (PTHM), M. Leaota: Cetateni (72), Vladeni (128).

Trifolium ochroleucon Hudson Trifolium caucasicum Tausch; Trifolium pallidulum Jord.; Trifolium loiseleurii Rouy), H, Euc, U2T3R3, Brometalia erecti, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79).

Trifolium pallescens Schreber Trifolium arvernense Lamotte; Trifolium glareosum (Ser.) Schleich. ex Boiss., non Dumort.), H, Alp-Carp-Balc, U2T2R4, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Papusa (59), M. Iezer-Papusa: Coltii lui Andrei Mari (5).

Trifolium pannonicum Jacq., H, Pont-Med, U2T3,5R0, Quercetalia pubescentis: M. Ghimbav: Curmatura Ghimbavului (41), Bahna Rusului (PTHM), Stefanesti-Florica (73), Curtea de Arges (128).

Trifolium patens Schreber, Th (TH), Med, U3T4R4, Arrhenatheretalia, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79),

Trifolium pratense L. subsp. pratense, H-TH, Eua, U3T0R0, Molinio-Arrhenatheretea, Plantaginetea majoris, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului (5, 72), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, M. Iezerul Mic, Lacul Bunea, Valea Batrana, Cheile Mici ale Dambovitei, M. Mateias, (59, 61, 5, PTHM), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Cetateni, Marginea Domneasca (72); subsp. nivale (Koch) Cesati, M. Raiosu-Buda (26, 128), Stefanesti (121).

Trifolium repens L. subsp. repens, H, Eua, U3,5T0R0, Cynosurion cristati, Molinio-Arrhenatheretea, Plantaginetea majoris, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Valea Coltilor, poiana Stanii pe Coltii lui Andrei (61, 5, PTHM), Valea Valsanului (102); subsp. orphanideum (Boiss.) Coombe Trifolium repens subsp. alpinum (Schur) Rothm. : M. Raiosu-Buda, Valea raului Buda (113); subsp. ochranthum E.I. Nyárády: M. Raiosu-Buda, Lacul Buda (84), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava, Valea Badenilor (72).

Trifolium resupinatum L. subsp. resupinatum, (Trifolium clusii Gren. et Godr.), Th-TH, Med, U3,5T4,5R0, Verberion supinae, Agropyro-Rumicion: Padurea Trivale (8, 79).

Trifolium rubens L., H, Euc, U2,5T3R4, Quercetea pubescenti-petraeae, Geranion sanguinei: M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62, 128).

Trifolium striatum L. subsp. striatum, Th, Atl-Med-Euc, U1,5T3R4, Corynephoretalia, Festucion pseudovinae: Padurea Trivale (8, 79),

Trigonella procumbens (Besser) Reichenb. Trigonella caerulea (L.) Ser. subsp. procumbens (Besser) Thell.; Trigonella besserana Ser.), Th, Pont-Med, U4T4R4, Molinio-Arrhenatheretea: Stolnici (128)

Vicia cracca L., Cracca major Gren. et Godr.), H, Eua, U3T0R3, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Leaota: Cetateni (72), Albota, Mosoaia, Poiana Lacului, Bascov, Bradu, Golesti, Popesti (9).

Vicia dumetorum L., H, Euc, U3T3R4, Querco-Fagetea, Trifolion medii: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39).

Vicia grandiflora Scop. Vicia biebersteinii Besser; Vicia sordida Waldst. et Kit.), Th, Pont-Cauc-Balc, U3T3R0, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Curtea de Arges, Valea Popii (128).

Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray Ervum hirsutum L.), Th, Eua, U2,5T3,5R4, Aperetalia, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Poiana Lacului, Baiculesti, Barla, Lunca Corbului, Albota, Bascov, Merisani, Mirosi, Caldararu, Suseni, Balilesti, Popesti, Negrasi, Topoloveni, Stefan cel Mare (9).

Vicia pannonica Crantz subsp. pannonica, Th, Med, U2,5T3,5R4, Aphanion, Secalietea: Pad. Trivale (8, 79), Bahna Rusului (PTHM); subsp. striata (M.Bieb.) Nyman, (Vicia striata M.Bieb.; Vicia purpurascens DC.; Vicia pannonica Crantz subsp. purpurascens (DC.) Arcang.), Th, Med, U3T3,5R4, Stellarietea mediae: Padurea Trivale (8, 79),

Vicia peregrina L. Vicia megalosperma M.Bieb.), Th, Med, U2,5T4,5R4, Stellarietea mediae: Padurea Trivale (8, 79).

Vicia sativa L. subsp. sativa Vicia sativa L. subsp. notata Asch. et Graebn.), Th, Adv, U0T3R0, Festuco-Brometea, Origanetalia, Secalietea: Cepari, Mirosi, Caldararu, Popesti, Mozaceni (9); subsp. nigra (L.) Ehrh., (Vicia sativa L. subsp. angustifolia (L.) Gaudin; Vicia sativa L. subsp. angustifolia (L.) Gaudin; Vicia debilis Pérez Lara; Vicia angustifolia L.; Vicia heterophylla C.Presl; Vicia lanciformis Lange; Vicia segetalis Thuill.; Vicia pilosa M.Bieb.; Vicia cuneata Guss.), Th, Eua, U0T3R0, Festuco-Brometea, Origanetalia, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Barla, Popesti, Izvoru (9).

Vicia sepium L., H, Eua, U3T3R3, Quercetea robori-petraeae, Querco-Fagetea, Trifolion medii: Padurea Trivale (8, 79), Bahna Rusului, Cheile Dambovitei (PTHM).

Vicia sylvatica L. Vicia silvatica auct.), H, Eua, U3,5T2R0, Fagetalia sylvaticae, Trifolion medii: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Leresti (42).

Vicia tenuifolia Roth Vicia boissieri Freyn; Cracca tenuifolia (Roth) Gren. et Godr.; Vicia elegans Guss.), H, Eua-Med, U2T0R4, Festuco-Brometea, Geranion sanguinei, Quercetea pubescenti-petraeae: M. Ghimbav: Poienile Cheitei (42).

Vicia tetrasperma (L.) Schreber Vicia gemella Crantz; Ervum tetraspermum L.), Th, Eua, U3,5T3R3, Aperetalia, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Ciomagesti, Barla, Ionesti, Balilesti, Popesti, Recea, Negrasi, Cateasca, Mozaceni, Teiu (9).

Vicia villosa Roth Cracca villosa (Roth) Gren. et Godr.), Th (TH), Eur, U2,5T3,5R2, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Poiana Lacului, Barla, Bascov, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Popesti, Negrasi, Topoloveni, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9); subsp. varia (Host) Corb., (Vicia dasycarpa Ten.; Vicia varia Host; Vicia glabrescens (W.D.J.Koch) Heimerl; Cracca varia Host; Vicia polyphylla Desf. , Th, Med, U3T3R0, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Curtea de Arges, Valea Calului (128).


Haloragaceae

Myriophyllum spicatum L. Myriophyllum montanum Martrin-Donos), Hh, Circ, U6T0R4, Nymphaeion, Potamion: Lacul lui Barca-Davidesti (74).


Lythraceae

Lythrum hyssopifolia L., Th, Cosm, U4T3R0, Nanocyperion flavescentis: Padurea Trivale (8, 79), Valea Raul Targului (62).

Lythrum salicaria L. Lythrum intermedium Ledeb. ex Colla), H-Hh, Circ, U4T3R0, Alnetea glutinosae, Filipendulo-Petasition, Molinietalia, Phragmitetea, Salicetea purpureae: Padurea Trivale (8, 79, 128), M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (12), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Podu Dambovitei (5), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102), Campulung, Stalpeni, Curtea de Arges, Albesti, Oiesti, Bacesti (128).

Lythrum virgatum L., H-Hh, Eua (Cont), U4T3R0, Agrostion stoloniferae, Puccinelietalia: Padurea Trivale (8, 79), Valea Valsanului (102).

Lythrum portula (L.) D.A.Webb Peplis portula L.), Th, Eur (Med), U4T3R0, Nanocyperion flavescentis: Padurea Trivale (8, 79), Cumpana pe Paraul Cumpenita (128).


Onagraceae

Circaea alpina L., H, Circ, U4T2,5R3, Alno-Padion, Vaccinio-Piceion: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39).

Circaea lutetiana L., G, Eua (Med), U3,5T3R4, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Mihaesti (128), Valea Carcinovului (999).

Circaea x intermedia Ehrh. Circaea alpestris Wallr.; Circaea canadensis auct. eur., non (L.) Hill), G, Euc-Med, Alno-Padion: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113).

Epilobium alpestre (Jacq.) Kroker Epilobium trigonum Schrank), H, Alp-Carp, U3,5T2R4, Adenostyletalia: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (128), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (78, 109, 128), M. Fagaras: Valea Argesului, Valea Capra (128).

Epilobium alsinifolium Vill. Epilobium origanifolium Lam.), H, Eua (Circ), U5T1,5R0, Montio-Cardaminetea: M. Raiosu-Buda (26, 128).

Epilobium anagallidifolium Lam. Epilobium alpinum auct. Mult., non L.), H, Circ, U4T1,5R0, Androsacetalia alpinae, Cardamino-Montion: M. Raiosu-Buda, Lacul Buda (26, 128), M. Fagaras: Capra Budei, Negoiu (128).

Epilobium angustifolium L. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.; Epilobium spicatum Lam.), H, Circ, U4T1,5R0, Epilobietalia angustifolii: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Epilobium collinum C.C. Gmelin Epilobium carpetanum Willk.), H, Eur, U3T3R1, Androsacetalia alpinae, Asplenietalia septentrionalis, Epilobietalia angustifolii: M. Raiosu-Buda (128), Corbeni, Curtea de Arges, Cheia Argesului, Cumpana, Muntii Fagaras pe Capra Budei (128).

Epilobium dodonaei Vill Chamaenerion dodonaei (Vill.) Schur; Chamaenerion palustre auct. Mult., non (L.) Scop. ; Chamaenerion rosmarinifolium (Haenke) Moench ; Chamaenerion argustissimum (Weber) Sosn. ; Epilobium rosmarinifolium Haenke), H, Euc-sMed, U5T0R2, Epilobion fleischeri Valea Argesului la Albesti, Oiesti, M. Fagaras pe Valea Zarnei (128)

Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri, H, Alt-Med, U3,5T3,5R3, Fagetalia, Epilobietea angustifolii: Mihaesti (128).

Epilobium montanum L. Epilobium hypericifolium Tausch), H, Eua, U3T0R3, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Epilobium nutans F.W. Schmidt, H, Eur, U5T2R2, Cardamino-Montion, Sphagnion fusci: M. Raiosu-Buda, paraul Raiosu (113).

Epilobium palustre L., H, Circ, U5T0R2, Calthion palustris, Magnocaricion elatae, Scheuchzerio-Caricetalia nigrae: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Valea Valsanului (102).

Epilobium parviflorum Schreber, H, Eua, U5T3R4, Glycerio-Sparganion, Phragmitetea: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39).

Epilobium roseum Schreber, H, Eua, U4,5T3R4, Glycerio-Sparganion: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39).

Epilobium tetragonum L., H, Eua (Med), U4,5T3R0, Agrostion stoloniferae, Bidentetalia tripartiti, Magnocaricion elatae: Padurea Trivale (8, 79), Valea Valsanului (102), Ciofrangeni, Curtea de Arges in Valea Calului (128).

Epilobium x subhirsutum Gennaris, Mihaesti (128)

Epilobium x limosum Schur, Mihaesti (128).

Oenothera biennis L., TH, Adv, U2T4R0, Chenopodietea, Onopordion achantii, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), Golesti, Radesti, Furnicosi (128).


Elaeagnaceae

Hippophae rhamnoides L., mPh, Eua (Cont), U0T3R4, Berberidion, Salicion elaeagni: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Thymelaeaceae

Daphne blagayana Freyer Thymelaea dendryobryum Rothm.), nPh, Alp-Carp-Balc, U3,5T3R3, Fagetalia, Quercetea pubescenti-petraeae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Valea Dambovicioarei (47, 7, 78, 109

Daphne cneorum L. Daphne julia Koso-Pol.), nPh, Euc, U2,5T3,5R4, Festucetalia valesiacae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: (7, 78, 109).

Daphne mezereum L., nPh, Eua, U3,5T3R3, Fagetalia sylvaticae: M. Raiosu-Buda (26, 84, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara, Brusturet (62, 47, 5, 12), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (42, 5, PTHM), M. Iezer-Papusa: M. Lespezi, Valea Rausorului, M. Portareasa, Bahna Rusului, Podu Dambovitei (5), M. Romanescu (72).

Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ. Passerina arvensis Lam.; Ligia passerina (L.) Fasano; Passerina annua Wikstr.; Daphne passerina L ), Th, Eua, U1T4R3, Caucalidion, Festucion rupicolae: Pad. Trivale (8, 79).


Cornaceae

Cornus mas L., mPh, Pont-Med, U2T3,5R4, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (121, 8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Rucar (5), Stefanesti-Florica (73, 10), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), M. Ghimbavului: Cheile Mari ale Dambovitei, Coltii Ghimbavului (125).

Cornus sanguinea L., mPh, Euc, U3T3R4, Prunetalia, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5, 125), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Stefanesti-Florica (10), Valea Carcinovului (999).


Santalaceae

Thesium alpinum L. Thesium tenuifolium Saut. ex W.D.J.Koch), H, Eur, U2,5T2R2, Caricion curvulae, Elyno-Seslerietea, Potentillo ternatae-Nardion: M. Raiosu-Buda (26), M. Ghimbav: Cheile Crovului (DIACONESCU FLORITA; 1971), M. Catunu (5, PTHM).

Thesium kernerianum Simonkai, H-G, End, U2T1R0, Festuco saxatilis-Seslerion bielzii, (taxon endemic amenintat): M. Piatra Craiului (78, 109).


Loranthaceae

Loranthus europaeus Jacq., Ch-nPh, Eur, U3T3,5R0, Carpinion betuli, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79).

Viscum album L., Ch-nPh, Eua, U3,5T3R0, Fagion, Querco-Fagetea: Babana (9), Stefanesti-Florica (10).

Celastraceae

Euonymus europaeus L. Euonymus vulgaris Mill.), mPh, Eur, U3T3R3, Prunetalia, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (121, 8, 79), Stefanesti-Florica (10), Podu Dambovitei (5), Cheile Mari ale Dambovitei (125), Bascov-Padurea Uiasca (121).

Euonymus verrucosus Scop., mPh, Eur, U2,5T3R4, Prunetalia, Quercetea pubescenti-petraeae, Querco-Fagetea: M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei (5, 42), M. Leaota: M. Romanescu, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102), Stefanesti-Florica (10).


Euphorbiaceae

Euphorbia amygdaloides L. Euphorbia orjenii Beck Tithymalus amygdaloides (L.) Hill), Ch, Eur-Med, U3T3,5R4, Querco-Fagetea: M. Raiosu-Buda, Lespezile Raiosului (113), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Rucar (PTHM), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Gura Vaii lui Ivan, Cheile Dambovitei, Valea Bratiei, Podu Dambovitei, M. Papau, M. Portareasa, Bahna Rusului (5, PTHM), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava (72), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Euphorbia carniolica Jacq., H, Alp-Carp-Balc, U3T4R4, Fagion, Vaccinio-Piceetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei (5, 72, PTHM), M. Iezer-Papusa: M. Portareasa, Bahna Rusului, M. Papau, M. Setu, Valea Coltului, Gura Vladului, Cheile Petrimanului (5, PTHM), M. Leaota: M. Romanescu, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102).

Euphorbia cyparissias L., H-G, Eua, U2T3R4, Festucetalia valesiacae, Festuco-Brometea, Onopordion acanthii, Robinion pseudacacii: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Stana din Raiosu (113), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (5, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102), Racovita (121), Bascov-Dealul Ciungului (121), Pitesti-Valea Darzului (121).

Euphorbia epithymoides L Euphorbia polychroma A.Kern.), H, Pan-Balc, U2,5T4R3, Geranion sanguinei, Quercetea pubescenti-petraeae, Quercetea robori-petraeae: Padurea Trivale (8, 79).

Euphorbia helioscopia L., (Tithymalus helioscopia (L.) Hill), Th, Med, U3T3R0, Polygono-Chenopodion polyspermi, Secalietea: M. Leaota: Cetateni (72, HUP), Stefanesti (121), Negrasi, Teiu (9).

Euphorbia nutans Lag Tithymalus nutans (Lag.) Samp.; Euphorbia preslii Guss.), Th, Adv, U3T2R0, Polygonion avicularis, Stellarietea mediae: intre Arges si Raul Doamnei (124)

Euphorbia platyphyllos L., Th, Med-Euc, U3T3R3, Arction lappae, Artemisietea, Chenopodietea, Polygono-Chenopodietalia, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), Bughea Mare (PTHM).

Euphorbia serrulata Thuill. Euphorbia stricta L., nom. illegit.), Th, Eur (Cont), U4T3R4, Alno-Padion, Calystegion, Senecion fluviatilis: Padurea Trivale (8, 79), Leresti (PTHM), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41), M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului spre Portareasa (5).

Euphorbia esula L. subsp. tommasiniana (Bertol.) Nyman Euphorbia virgata Waldst. et Kit., non Desf.; Euphorbia tommasiniana Bertol.), H, Eua (Cont), U2T4R3, Chenopodietea, Festucion rupicolae, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Albesti de Muscel, Vedea, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Mosoaia, Poiana Lacului, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Popesti, Rociu, Mozaceni, Negrasi, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Mercurialis perennis L., G (H), Eur, U3,5T3R4, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Secari (5, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Iezer-Papusa: M. Tefeleica, Cheile Baltatului, M. Setu, M. Papau, Bahna Rusului, Podu Dambovitei (5, PTHM), M. Leaota: M. Romanescu (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Cumpana, M. Ghitu pe Valea Limpedea (77, BUCM).


Rhamnaceae

Frangula alnus Miller Rhamnus frangula L.; Frangula nigra Samp.), mPh, Eua, U4T3R3, Alno-Padion, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Dragoslavele (PTHM), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41), M. Iezer-Papusa: Plaiul Muntisorului, Valea Batrana (5, PTHM).

Rhamnus catharticus L.; mPh, Eua; U2T3R4; Alno-Padion, Prunetalia, Querco-Fagetea: M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (42, 72, HUP), Racovita (121).

Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. tinctorius (Waldst. et Kit.) Nyman, (Rhamnus tinctorius Waldst. et Kit.), mPH, Med, U1,5T4R5, Quercetalia pubescentis: M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Coltii lui Dumitru, Cheile Cheitei (41, 5, 125, 128), M. Iezer-Papusa: Cheile Mari ale Dambovitei (5, PTHM).


Vitaceae

Vitis sylvestris C.C.Gmelin Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi), mPh-E, Pont-Med, U3,5T4,5R4, Alno-Padion, Querco-Fagetea, Salicion albae: Padurea Trivale (8, 79), Musatesti pe Valea lui Mas, Zigoneni la Poiana Ulmisu, Cotmeana (128).


Staphyleaceae

Staphylea pinnata L. – mPh, Eur-Med, U2,5T3,5R4, Berberidion, Querco-Fagetea: Faget (9), Contesti (128).


Aceraceae

Acer campestre L. subsp. campestre, MPh-mPh, Eur, U2,5T3R3, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (121, 8, 79), Stefanesti-Padurea Florica (10), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (PTHM), Bascov-Padurea Rotareasa (121), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111).

Acer negundo L. (Negundo fraxinifolium Nutt.), mPh-MPh, Adv, U3,5T3R4, Salicetea purpureae: Mioveni (PTHM), Stefanesti-Padurea Florica (10, PTHM).

Acer platanoides L., MPh, Eur, U3T3R3, Acerion pseudoplatani, Fagetalia sylvaticae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Padurea Florica (10, PTHM), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (47), Valea Dambovitei (39), M. Leaota: (IAGB), Stefanesti (121), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Contesti, Curtea de Arges, Golesti (128).

Acer pseudoplatanus L., MPh, Euc, U3,5T3R3, Acerion pseudoplatani, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Padurea Florica (10, PTHM), M. Piatra Craiului-Valea Dambovicioarei (59, 128), Valea Dambovitei (39), M. Raiosu-Buda, spre stana din Raiosu (113), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, Valea Batranei, M. Mara Mare, Valea Coltilor, Valea Bratiei, Dragoslavele, Podu Dambovitei, Valea Rausorului, M. Portareasa, Cheile Mici ale Dambovitei, Secari (5, 72), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Cheii (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Romanescu, Valea Badenilor (72, IAGB), Racovita (121), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Cheile Argesului, M. Ghitu, Contesti (128), Bilcesti, Valea Carcinovului (999).

Acer tataricum L., mPh-MPh, Eur (Cont), U2,5T3,5R4, Aceri-Quercion: Padurea Trivale (8, 79, 128), Pitesti, lunca Argesului (121), Stefanesti-Padurea Florica (10, PTHM), Sinesti, Stolnici (128).


Anacardiaceae

Cotinus coggygria Scop. Rhus cotinus L.), mPh, Med, U2T4,5R4, Quercetea pubescenti-petraeae: Valea Mare-Stefanesti (10, 9).


Simaroubaceae

Ailanthus altissima (Miller) Swingle Ailanthus peregrina F.A.Barkley; Pongelion cacodendron (Ehrh.) Degen; Ailanthus glandulosa Desf.), MPh, Adv, U0T0R0, Ailanthetum altissimae: Padurea Trivale (8, 79).


Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L., Th, Med, U0T4R4, Festucion vaginatae, Tribulo-Eragrostion, Trifolio-Geranietea: Padurea Trivale (8, 79).


Oxalidaceae

Oxalis acetosella L., H(G), Circ, U4T3R3, Mulgedio-Aconitetea, Fagetalia sylvaticae, Vaccinio-Piceetea: M. Raiosu-Buda, Valea Buda in padure (26, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62, 59, 48), Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Crovului, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Valea Iezerului, Gainatu Mare, Cheile Mici ale Dambovitei, M. Catunu, Pecineagu, Valea Coltilor, Coltii lui Andrei Mari (5, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava, Valea Badenilor (72), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111).

Oxalis corniculata L., Th, Med, U2,5T4R0, Chenopodietea, Polygono-Chenopodion: Padurea Trivale (8, 79),

Oxalis stricta L. Oxalis dillenii Jacq.; Oxalis navieri Jord.), H, Adv, U3,5T0R0, Chenopodietea, Polygono-Chenopodion, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79).


Geraniaceae

Erodium cicutarium (L.) L’Hérit. Erodium viscosum sensu Samp., vix (Mill.) Steud.), Th, Cosm, U2,5T0R0, Chenopodietea, Corynephoretalia, Festuco-Brometea, Polygono-Chenopodietalia, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda, Stana Raiosu (113), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (5, PTHM).

Geranium caeruleatum Schur Geranium sylvaticum L. subsp. caeruleatum (Schur) D.A.Webb et I.K.Ferguson), H, Carp-Balc, U3,5T2,5R4, Caricetalia curvulae: M. Raiosu-Buda (

Geranium collinum Stephan ex Willd., H, Pont, U3,5T3R4, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79),

Geranium columbinum L. Geranium schrenkianum Trautv. ex Krylov), Th, Eua, U2T3,5R4, Chenopodietea, Danthonio-Brachypodion, Festucion rupicolae, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72, HUP), M. Piatra Craiului: Valea Seaca (48).

Geranium dissectum L., Th, Eua, U3T3,5R0, Chenopodietea, Polygono-Chenopodion polyspermi: Padurea Trivale (8, 79).

Geranium lucidum L., Th-TH, Eua, U4T2,5R4, Acerion pseudoplatani, Alliarion petiolatae, Arction lappae: M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (128), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41).

Geranium macrorrhizum L., G(H), Alp-Carp-Balc, U4T3R5, Peltarion alliaceae: M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (48).

Geranium palustre L., H, Eua, U4T3R4, Filipendulo-Petasition: M. Raiosu-Buda, Valea paraului Raiosu (113), Rucar (59), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59, 128), Namaesti (128), M. Ghimbav: Valea Cheii, Cheile Ghimbavului (42, 5), M. Iezer-Papusa: Saticu de Sus (5).

Geranium phaeum L., H, Euc, U4T3R3, Adenostylion alliariae, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae, Filipendulo-Petasition: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (26, 113), Leresti (62), Namaesti, Rucar (59), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59, 5), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Cheii (5, 72), M. Iezer-Papusa: M. Mara Mare, Valea Larga, Cheile Mici ale Dambovitei (5, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca (72).

Geranium pratense L., H, Eua (Cont), U3,5T3R5, Arrhenatheretalia, Arrhenatherion elatioris: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheitei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Rudaritei (42, 5, 72), M. Leaota: Cetateni (72).

Geranium purpureaum Vill., Th, Eua-Med, U1,5T3,5R4, Asplenietea rupestris: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (26).

Geranium pusillum L. Geranium delicatulum Ten. et Guss.), Th, Eur (Med), U2,5T3R0, Chenopodietea, Festuco-Brometea, Plantaginetea majoris, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79),

Geranium pyrenaicum Burm. Fil., H, Med, U3T3R0, Arction lappae: Cheile Mari ale Dambovitei (125), M. Fagaras. Valea Zarnei (128).

Geranium robertianum L., Th-TH, Cosm, U3,5T3R3, Acerion pseudoplatani, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Lacul Bunea, Valea Larga, Cheile Dambovitei, Valea Cucii, Valea Oboarelor pe Bughea, Valea Batrana, Valea Rausorului, M. Lespezi, Cheile Mici ale Dambovitei, Valea Iezerului (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava (72), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Geranium rotundifolium L.; Th, Eua-Med, U2T3,5R4, Onopordion acanthii: M. Ghimbav: Secari (72).

Geranium sanguineum L., H, Eur, U2T3R4, Festucetalia valesiacae, Geranion sanguinei, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), Namaesti (128), M. Ghimbav: Cheile Cheii (43), Cheile Mari ale Dambovitei (125), Stolnici, Ciocanesti, Curtea de Arges, Namaesti (128).

Geranium sibiricum L. Geranium ruthenicum R.Uechtr.), H, Eua (Cont), U2,5T3,5R4, Alno-Ulmion, Artemisietalia: M. Ghimbav: Valea Ghimbavului (42).

Geranium sylvaticum L., H, Eua (Circ), U3T2R0, Mulgedio-Aconitetea, Tryseto-Polygonion: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav (128), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovitei (5), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72, 128), M. Iezer-Papusa: Cheile Dambovitei (PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca (72), Campulung pe Matau (128), M. Fagaras: Negoiu pe Lespezi (128).


Balsaminaceae

Impatiens noli-tangere L., Th, Eua, U4T3R4, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Namaesti, Rucar (59), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului, Cheile Rudaritei, Secari (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Izvorul Podurilor, Valea Cucii, M. Cernat, Valea Clabucetului, Valea Larga, Bahna Rusului, Valea Rausorului, Valea Cuca, Cabana Voina, Cabana Batrana, Cheile Mici ale Dambovitei (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).


Linaceae:

Linum austriacum L., H, Eua (Cont), U1,5T3,5R4, Cirsio-Brachypodion, Festucion rupicolae, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), Furnicosi Muscel (128)

Linum catharticum L. subsp. catharticum, Th-H, Eur (Med), U3T2R4, Calthion palustris, Eriophorion latifolii, Molinietalia, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: Cheile Dambovitei (5, PTHM), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (5, PTHM), Corbeni pe M. Ghitu (128).

Linum hirsutum L. Linum anatolicum Boiss.), H, Pont-Pan-Balc, U1,5T3,5R4, Festucion rupicolae, Festucion vaginatae: Leresti (HOFFMANN U., 1962).

Linum nervosum Waldst. et Kit. Linum aucheri Planch.; Linum jailicola Juz.), H, Eur, U1,5T4R4, Festucetalia valesiacae: Campulung (128).

Linum perenne L. subsp. perenne, H, Eua (Cont) U0T3,5R4, Molinio-Arrhenatheretea, Festucetalia valesiacae: Albesti, Curtea de Arges (128); subsp. extraaxillare (Kit.) Nyman, Linum extraaxilare Kit. , H, Carp-Balc, U2,5T0R4, Caricion curvulae, Elyno-Seslerietea, (taxon subendemic amenintat): M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului, Marele Grohotis (78, 109 , M. Raiosu (26), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109 .

Linum uninerve (Rochel) Jáv. Linum croceum Jáv.), H, End, U1,5T4R4, Seslerion rigidae, (taxon endemic amenintat): Campulung (128).


Polygalaceae

Polygala alpestris Reichenb Polygala microcarpa Gaudin), H, Alp-Carp, U2,5T1,5R4, Elyno-Seslerietea, Nardetalia: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii (42).

Polygala amara L. subsp. amara, H (Ch), Euc (Mont), U0T3R4, Elyno-Seslerietea, Festucetalia valesiacae, Mesobromion, Seslerio-Festucion pallentis: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41).

Polygala amarella Crantz Polygala amara L. subsp. amarella (Crantz) Chodat; Polygala amara L. subsp. austriaca (Crantz) Dostál; Polygala austriaca Crantz; Polygala decipiens Besser), H-Ch, Eur, U0T2R4, Caricion davallianae, Molinion coeruleae: M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (5).

Polygala comosa Schkuhr Polygala wolfgangiana Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl.; Polygala vulgaris L. subsp. pedemontana (E.P.Perrier et B.Verl.) Rouy et Foucaud; Polygala pedemontana E.P.Perrier et B.Verl.; Polygala podolica DC.; Polygala vulgaris L. subsp. provincialis (Legrand) Rouy et Foucaud; Polygala vulgaris L. subsp. comosa (Schkuhr) Chodat), H-Ch, Eur, U2T3,5R4, Brometalia erecti, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), Rucar (59), Bahna Rusului (PTHM), M. Leaota: M. Romanescu (72), Mihaesti, M. Fagaras: Capra Budei (128).

Polygala major Jacq. Polygala moldavica Kotov), H, Pont-Med, U2T3R4, Festucetalia valesiacae, Festucion rupicolae: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62).

Polygala vulgaris L. Polygala ciliata Lebel ex Gren.; Polygala vulgaris L. subsp. tempskayana (Degen et Dörfl.) Hayek; Polygala angustifolia Lange; Polygala carniolica A.Kern. var. stojanovii (Stef.) Stoj. et Stef.), H (Ch), Eur (Med), U3T3R3, Arrhenatheretalia, Nardetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), Namaesti, Rucar (59, 5), Bahna Rusului (PTHM), M. Ghitu (128).


Araliaceae

Hedera helix L., nPh-E, Atl-Med, U3T3R3, Acerion pseudoplatani, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Florica (10), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Crovului, Secari (72), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).


Apiaceae

Aegopodium podagraria L., H(G), Eua, U3,5T3R3, Alno-Padion, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Rudaritei, Cheile Crovului, Secari (5, 72), Rucar (59), M. Iezer-Papusa: Cheile Dambovitei, Bughea Mare pe Magura, Lacul Cascue, Bahna Rusului, Valea Batranei, Valea Cucii, Valea Rausorului, Pecineagu (5, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Aethusa cynapium L. subsp. cynapium, Th-TH, Eur, U3,5T3R0, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79),

Angelica archangelica L. Archangelica officinalis Hoffm ), TH-H, Eua, U4,5T2,5R0, Adenostyletalia, Filipendulo-Petasition, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda: Valea Buda (113), M. Iezer-Papusa: Valea Batranei, Valea Iezerului (5, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), M. Fagaras: Valea Zarna (128).

Angelica sylvetsris L. Angelica reuteri Boiss.; Angelica brachyradia Freyn; Angelica major Lag.; Angelica pancicii Vandas; Angelica elata Velen.; Angelica montana Brot.; Angelica illyrica K.Maly.), H, Eua, U4T3R3, Alno-Padion, Molinietalia: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Secari (42, 5, 72), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Argesului intre Cumpana si Capataneni (128)

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm Anthriscus trichosperma (Schur) Spreng.), Th, Med (est), U3T4R0, Alliarion petiolatae: Padurea Trivale (8, 79).

Anthriscus nitida (Wahlbg.) Garcke Anthriscus alpestris Wimm. et Grab.; Cerefolium sylvestre (L.) Besser subsp. alpestre (Wimm. et Grab.) Thell.; Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. alpestris (Wimm. et Grab.) Gremli), H, Alp-Carp-Balc, U3T2,5R4, Acerion pseudoplatani: M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Valea Dambovitei (39), M. Fagaras: Negoiu pe Lespezi (128).

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Anthriscus torquata H.J.Coste; Cerefolium sylvestre (L.) Besser; Chaerophyllum sylvestre L.), H, Eua (Med), U3T3R4, Alno-Padion, Arrhenatheretalia, Salicetea purpureae: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor, M. Romanescu, M. Tancava (72).

Astrantia major L. subsp. major, H, Euc, U3,5T2,5R4, Fagetalia sylvaticae, Trifolion medii, Triseto-Polygonion: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii (42, 72), M. Leaota: Marginea Domneasca (72); subsp. carinthiaca Arcang Astrantia major subsp. involucrata (Koch) Cesati): M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului: Pestera Dambovicioara (62, 59), M. Ghimbav: Cheile Cheii (42), M. Iezer-Papusa: Tefeleica (PTHM).

Athamanta turbith (L.) Brot., subsp. hungarica (Borbás) Tutin, (Athamanta hungarica Borbás), H, Carp, U2T3,5R4, Seslerion rigidae, Micromerion pulegii, (taxon endemic si amenintat): M. Raiosu-Buda (26).

Bifora radians M.B., Th, Med, U3T4R0, Caucalidion, Consolido-Eragrostion: Balilesti, Negrasi (9).

Bupleurum affine Sadler, Th, Pont-Pan-Balc, U2T3,5R4, Festucion rupicolae: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Coltii Ghimbavului, Culmea Zacotelor (41).

Bupleurum commutatum Boiss. et Balansa subsp. glaucocarpum (Borbás) Hayek Bupleurum pachnospermum Panč.), Th, Balc-Pont-Pan, U1,5T4R4, Festucion valesiacae: M. Ghimbav: Cheile Crovului (42).

Bupleurum falcatum L. subsp. falcatum, H, Eua, U2T3,5R4, Festucetalia valesiacae, Geranion sanguinei, Seslerion rigidae: M. Raiosu-Buda (113), Rucar (128), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (PTHM), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului (5, 72); subsp. cernuum (Ten.) Arcangeli Bupleurum falcatum L. subsp. exaltatum (M.Bieb.) H.Wolff Bupleurum exaltatum M.Bieb.; Bupleurum diversifolium Rochel), U2T1,5R4, Seslerion bielzii: M. Raiosu-Buda (26 113), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), M. Piatra Craiului: Valea Cheii sub Grind, Valea Dambovicioarei (48), M. Fagaras: Capra Budei, Valea Zarnei, Oticu (128).

Carum carvi L. Carum velenovskyi Rohlena), TH, Eua, U3,5T3R3, Agrostion stoloniferae, Arrhenatheretalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), Rucar (PTHM), M. Ghimbav: Secari (72).

Caucalis platycarpos L. Caucalis lappula Grande; Caucalis daucoides L. (1767), non (1753)), Th, Euc-Med, U2T4R5, Caucalidion, Secalietea: Izvoru, Popesti (9).

Chaerophyllum aromaticum L., H, Euc, U3,5T3R3, Fagetalia sylvaticae: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), Leresti (62), M. Ghimbav: Cheile Cheii (42), Curtea de Arges, M. Fagaras: Cheia Gegiu (128).

Chaerophyllum hirsutum L. Chaerophyllum cicutaria Vill. Chaerophyllum hirsutum L. subsp. cicutaria (Vill.) Briq.), H, Euc, U4,5T2R0, Filipendulo-Petasition: M. Raiosu-Buda (Branele Raiosului (26), Lacul Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Rudaritei, Secari (42, 72), M. Iezer-Papusa: Mara Mare, Valea Iezerului in jepi, Gura Vladului, Coltii lui Andrei Mari, Valea Batrana (5, PTHM), M. Leaota: M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), Cheile Brusturetului (12)

Chaerophyllum temulentum L., Th-TH, Eur, U3T3R4, Alliarion petiolatae, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), Mihaesti (128).

Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai Cnidium apioides (Lam.) Spreng.), TH, sMed, U3T3,5R4, Cynosurion cristati, Festucion rupicolae: M. Raiosu-Buda (113), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Coltii lui Dumitru, Cheile Crovului (5, 41, 72), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (48), M. Ghitu la Cetatea lui Vlad Tepes (128).

Conioselinum tataricum Hoffm. Conioselinum vaginatum Thell.; Conioselinum boreale Schischk.), H, Eua (Bor), U2,5T2R3, Asplenietea trichomanis, Moehringion muscosae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (78, 109); M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109).

Conium maculatum L., TH, Eua, U3T3R3, Arction lappae, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79),

Daucus carota L. subsp. carota, (Daucus carota L. subsp. maximus auct. Lusit., non (Desf.) Ball; Daucus communis Rouy et E.G.Camus proles communis), TH-H, Eua (Med), U2,5T3R0, Arrhenatherion elatioris, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72), Valea Valsanului (102), Popesti (9), Cheile Mari ale Dambovitei (125).

Eryngium campestre L. Eryngium campestre L. subsp. contractum (Micheletti) Degen; Eryngium latifolium Hoffmanns. et Link), H, Pont-Med, U1T4,5R4, Festucetalia valesiacae, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Valea lui Coman, Cetateni (41, 72).

Eryngium planum L., H, Eua, U2T3R4, Arrhenatherion elatioris: Padurea Trivale (8, 79), Valea Mare (999), Campulung, Curtea de Arges (128).

Ferulago sylvatica (Besser) Reichenb. Ferula sylvatica Besser; Ferulago barrelieri Ten.; Ferulago confusa Vel.; Ferulago meoides auct. eur., non (L.) Boiss.; Ferulago monticola Boiss. et Heldr.), H, Pont-Med, U3T3R2, Danthonio-Brachypodion, Festucion rupicolae: Padurea Trivale (8, 79).

Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium, H, Eua, U3T2,5R0, Arrhenatheretalia, Filipendulo-Petasition, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea paraului Raiosu (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Secari (41, 72), M. Leaota: Cetateni (72, HUP), Stefanesti (121); subsp. montanum (Schleich. ex Gaudin) Briq. (Heracleum sphondylium L. subsp. elegans (Crantz) Schubler et Martens; Heracleum sphondylium L. subsp. granatense (Boiss.) Briq.; Heracleum granatense Boiss.; Heracleum dissectum Ledeb.; Heracleum elegans (Crantz) Jacq. subsp. elegans; Heracleum elegans (Crantz) Jacq.; Heracleum sibiricum L. subsp. longifolium (Jacq.) Arcang.; Heracleum cordatum C.Presl; Heracleum longifolium Jacq.; Heracleum elegans (Crantz) Jacq. subsp. longifolium (Jacq.) H.Neumayer; Heracleum montanum Schleich. ex Gaudin; Heracleum sphondylium L. subsp. cordatum (C.Presl) Briq.; Heracleum setosum Lapeyr.; Heracleum sphondylium L. subsp. setosum (Lapeyr.) P.Fourn.; Heracleum angustifolium Jacq. (1762), non (1774)), H, Alp-Eur, U4T2,5R0, Adenostylion alliariae: M. Piatra Craiului (33); subsp. transsilvanicum (Schur) Brummitt (Heracleum simplicifolium Herbich sensu stricto; Heracleum palmatum Baumg. subsp. transsilvanicum (Schur) Nyman; Heracleum transsilvanicum Schur; Heracleum palmatum Baumg.; Heracleum palmatum Baumg. subsp. palmatum; Heracleum alpinum L. subsp. palmatum (Baumg.) Briq.): H, Carp, U4T2,5R0, Adenostylion alliariae, (taxon endemic amenintat): M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Piatra Craiului (78, 109), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), Valea Valsanului (102), Cumpana pe Valea Argesului, M. Fagaras: Valea Zarnei, Negoiu (128)

Laserpitium krapfii Crantz, H, Euc, U0T0R3, Junipero-Bruckenthalion, Seslerion bielzii: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Fagaras: Valea Zarnei, Oticu (128).

Laserpitium latifolium L., H, Eur, U0T0R4, Origanetalia, Quercetea pubescenti-petraeae: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Crovului, Cheile Ghimbavului (42, 5, 72), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Laserpitium prutenicum L., TH, Euc-Med, U4T3,5R4, Molinion coeruleae, Quercetea robori-petraeae: Padurea Trivale (8, 79).

Ligusticum mutellina (L.) Crantz Meum mutellina (L.) Gaertn.; Mutellina purpurea (Poir.) Thell.), H, Alp-Carp-Balc, U3,5T1,5R3, Caricetalia curvulae, Nardetalia, Poion alpinae, Salicion herbaceae: M. Raiosu-Buda 26, 113, 128), M. Iezer-Papusa: Oticu, Varful Huluba, M. Tefeleica, Curmatura Groapelor, M. Gainatu Mare, Varful Iezerul Mare, Varful Rosu, Varful Batrana, Caldarea Batrana spre Plaiul lui Patru, M. Catunu, Valea Iezerului sub Refugiu, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (59, 61, 115, PTHM), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava (72), M. Fagaras: Negoiu, Capra Budei, Oticu (128).

Ligusticum mutellinoides (Crantz) Vill. Pachypleurum alpinum Ledeb.; Neogaya simplex (L.) Meisn.; Gaya simplex (L.) Gaudin; Pachypleurum simplex (L.) Rchb.; Ligusticum simplex (L.) All.), H, Eua (Circ), U3T1R2, Androsacion alpinae: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Papusa (128), M. Piatra Craiului (109), M. Fagaras: Capra Budei, Negoiu (128).

Oenanthe aquatica (L.) Poiret Oenanthe phellandrium Lam.), Hh, Eua, U6T3R0, Phragmitetalia: Padurea Trivale (8, 79).

Oenanthe banatica Heuffel, H, Dac-Balc, U4T3,5R0, Alno-Padion: Padurea Trivale (8, 79, 128), Valea Valsanului (102).

Oenanthe fistulosa L., Hh, Eur, U5T4R4, Magnocaricion elatae, Phragmitetalia: Valea Riului Targului, Leresti (62), Curtea de Arges, Corbeni (128).

Oenanthe peucedanifolia Pollich Oenanthe meoides Panč.), H, Dac-Balc, U4T0R4, Molinietalia: Padurea Trivale (8, 79), Valea Valsanului (102), Curtea de Arges, Corbeni (128).

Oenanthe silaifolia M.Bieb. Oenanthe media Griseb.), H, Eur-Med, U5T3,5R0, Agrostion stoloniferae: Leresti (128).

Pastinaca sativa L., Eua: Vacarea (128).

Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch Peucedanum cnidioides Boiss. et Heldr.), H, Euc, U2,5T3R4, Seslerietalia: M. Raiosu-Buda: Valea Buda, M. Fagaras: Cheile Gegiu (128).

Peucedanum carvifolia Vill. Peucedanum chabraei (Jacq.) Rchb.; Peucedanum podolicum (Besser) Eichw.), H, Euc, U3T3R4, Geranion sanguinei, Mesobromion, Prunion spinosae: Padurea Trivale (8, 79), Albesti, Curtea de Arges (128).

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr., H, Eur (Cont), U2T3,5R4, Festucetalia valesiacae, Geranion sanguinei, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (128).

Peucedanum officinale L., H, Euc-Med, U2T3R3, Aceri-Quercion, Festucion pseudovinae, Festucion rupicolae, Mesobromion: Padurea Trivale (8, 79).

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, H, Eur (Cont), U2,5T3R0, Danthonio-Brachypodion, Geranion sanguinei, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Cheii (5, 41), Pitesti-Valea Darzului (121).

Peucedanum palustre (L.) Moench, H, Eua, U5T3R0, Alnetea glutinosae, Magnocaricion elatae, Molinietalia, Phragmitetea: M. Raiosu-Buda (

Peucedanum rochelianum Heuffel, H, Dac-Balc, U3T3,5R4, Molinion coeruleae, (taxon subendemic amenintat): Padurea Trivale (8, 79), Valea Valsanului (102, 7).

Pimpinella major (L.) Hudson subsp. major, (Pimpinella magna L.), H, Eur, U3,5T0R4, Arrhenatheretalia: M. Ghimbav: Cheile Cheii, Curmatura Ghimbavului, Secari (41, 72, HUP).

Pimpinella saxifraga L. Pimpinella alpina Host; Pimpinella dissecta Retz.; Pimpinella nigra Mill.; Pimpinella alpestris (Spreng.) Schult.; Pimpinella laconica Halácsy; Pimpinella saxifraga L. subsp. alpestris (Spreng.) W.D.J. Koch), H, Eua (Med), U2,5T0R3, Elyno-Seslerietea, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Valea Crovului, Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Dambovitei (5), Leresti (62, 128), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Stolnici, Topoloveni pe Valea Cacovei (128), M. Piatra Craiului (33), M. Fagaras: Valea si Piscul Zarna, Negoiu, Lespezi (128).

Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm., H, Euc, U3T2R4, Acerion pseudoplatani, Adenostyletalia, Origanetalia, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59, 78, 109), M. Ghimbav: Secari (72), M. Fagaras: Cheile Gegiu (128).

Sanicula europaea L., H, Eua, U3,5T3R4, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Branele Raiosului (113), M. Piatra Cariului: Dambovicioara (59, 5), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Selinum carvifolium (L.) L. Selinum broteri Hoffmanns. et Link), H, Eua (Cont), U3,5T3R3, Molinion coeruleae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, spre Lacul Buda (113), Rucar, Curtea de Arges pe Valea Hotei (128).

Seseli annuum L Seseli coloratum Ehrh.; Seseli bienne Crantz), TH-H, Eur (Cont), U2T3R3, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), M. Mateias (PTHM), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Valea Crovului, Cheile Mari ale Dambovitei (42, 5), M. Leaota: Cetateni (72).

Seseli libanotis (L.) Koch subsp. libanotis, (Libanotis montana Crantz), TH-H, Eua (Cont), U3T0R4, Geranion sanguinei, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Piatra Craiului: Valea Cheii sub Grind (48), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru, Cheile Crovului (41, 42), M. Leaota: Cetateni (72), M. Fagaras. Negoiu (128).

Tordylium maximum L., Th-TH, Euc-Med, U2T4R0, Festuco-Brometea, Origanetalia: Padurea Trivale (8, 79),

Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. arvensis, (Torilis helvetica C.C.Gmel.; Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. divaricata Thell.), Th, Euc-Med, U2,5T3,5R4, Caucalidion, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79), Curtea de Arges (128).

Torilis japonica (Houtt.) DC. Torilis rubella Moench; Torilis anthriscus (L.) C.C.Gmel., non Gaertn.), Th, Eua, U3T3,5R4, Arction lappae, Epilobietea angustifolii, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39).

Torilis ucranica Sprengel in Roemer et Schultes Torilis microcarpa Besser), Th-TH, Pont-Med-Balc, U2,5T3,5R4, Arction, Fragarion: M. Ghimbav: Cheile Cheii (42).

Trinia glauca (L.) Dumort subsp. glauca, H, Euc(sMed), U1,5T4R4, Xerobromion: M. Ghimbav: Culmea Zacotelor (41), Piatra Namaestilor (128).

Trinia ramosissima (Fischer ex Trev.) Koch Trinia ucranica Schischk.; Trinia kitaibelii sensu Hayek, non M.Bieb.; Trinia kitaibelii auct., non M.Bieb.), TH-H, Pont-Balc, U2,5T3,5R4, Danthonio-Brachypodion, Festucion rupicolae: Padurea Trivale (8, 79).


Hypericaceae

Hypercium hirsutum L., H, Eua, U3T3R3, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (41), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Valea Badenilor (72, HUP).

Hypericum humifusum L., Th, Eua, U4T0R2, Aperetalia, Nanocyperion flavescentis: Rucar (59, 128).

Hypericum maculatum Crantz, subsp. maculatum Hypericum commutatum Nolte), H, Eua, U4T3R2, Molinion coeruleae, Nardetalia, Pino-Quercetalia: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Secari (72), M. Iezer-Papusa: M. Portareasa, Piciorul Catunului, Valea Larga, Valea Batrana, Cheile Dambovitei, M. Vacarea, M. Setu, Bahna Rusului, Cuca, Valea Iezerului, Gura Vladului, Coltii lui Andrei Mari (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava (59, 72, HUP), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116)

Hypericum montanum L., H, Eur, U3T3R4, Carpinion betuli, Fagion, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79),

Hypericum perforatum L. Hypericum veronense Schrank; Hypericum noeanum Boiss.), H, Eua, U3T3R0, Festuco-Brometea, Origanetalia, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), Bughea de Sus (IANB), M. Ghimbav: Poienile Cheitei, Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Cheii, Cheile Crovului (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Dambovitei, Valea Batrana, Bahna Rusului (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Cetateni, Valea Badenilor (72).

Hypericum richeri Vill. subsp. grisebachii (Boiss.) Nyman Hypericum alpigenum Kit Hypericum balcanicum Velen.; Hypericum richeri Vill. subsp. alpigenum (Kit.) Em.Schmid; Hypericum grisebachii Boiss.; Hypericum alpinum Waldst. et Kit., non Vill.), H, Euc, U2,5T2,5R3, Calamagrostidion arundinaceae, Nardetalia: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, Valea Iezerului in jepi (59, 5); subsp. transsilvanicum (Čelak.) Ciocarlan, H, Carp: Zanoaga, Namaesti (128), M. Ghimbav: Poienile Cheitei (42

Hypericum tetrapterum Fries., (Hypericum acutum Moench; Hypericum acutum Moench subsp. acutum; Hypericum corsicum Steud.; Hypericum quadrangulum L., nom. ambig. subsp. quadrangulum; Hypericum quadrangulum L., nom. ambig. H, Eur, U4T3R4, Filipendulo-Petasition, Glycerio-Sparganion, Magnocaricion elatae: M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (59), M. Iezer-Papusa: M. Papusa (59), Ciocanu pe V. Muierii (128).


Tiliaceae

Tilia cordata Miller Tilia officinarum Crantz; Tilia officinarum Crantz subsp. officinarum pro parte; Tilia ulmifolia Scop.; Tilia parvifolia Ehrh. ex Hoffm.), MPh, Eur, U3T3R3, Carpinion betuli: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Florica (10,), M. Raiosu-Buda, Valea paraului Raiosu (113), M. Piatra Craiului: Rucar (59), Valea Dambovicioarei (59), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei (59, 5), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111).

Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos, (Tilia officinarum Crantz subsp. plathyphyllos (Scop.) Hayek; Tilia platyphyllos Scop. subsp. braunii (Simonk.) C.K.Schneid. pro parte), MPh, Euc, U2,5T3R4, Acerion pseudoplatani, Fagetalia sylvaticae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Florica (10, M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (42), Valea Carcinovului (999).

Tilia tomentosa Moench Tilia argentea DC), MPh, Balc-Pan, U2,5T3,5R3, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Florica (10, , Cetateni (999), Curtea de Arges, Badesti, Valea Mare (128).


Malvaceae

Abutilon theophrasti Medik. Abutilon avicennae Gaertn), Th, Eua, U3T3R3, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79), Stolnici (9), Stolnici (128).

Hibiscus trionum L., Th, Eua (Med), U2,5T4R4, Consolido-Eragrostion: Padurea Trivale (8, 79), Golesti, Valea Mare-Stefanesti (9), Tutana (999), Curtea de Arges, Albesti (128).

Lavatera thuringiaca L., H, Eua-Cont, U2,5T3R0, Arction lappae, Onopordetalia: Namaesti (59), Mihaesti (128).

Malva neglecta Wallr. Malva vulgaris Fr.; Malva rotundifolia auct. Plur., non L.), Th, Eua, U3T3R3, Chenopodietea, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79).

Malva pusilla Sm. Malva borealis Wallr.; Malva rotundifolia L.), Th-TH, Eua-Med, U3,5T3R3, Chenopodietea, Polygonion avicularis: Podu Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni (72).

Malva sylvestris L. subsp. sylvestris, (Malva ambigua Guss.; Malva mauritiana L.; Malva erecta C.Presl), TH-H, Eua-Cosm, U3T3R0, Onopordetalia, Sisymbrietalia: Padurea Trivale (8, 79), Podu Dambovitei (5), Pitesti (121).


Droseraceae

Drosera rotundifolia L., H, Circ, U5T2,5R1, Oxycocco-Sphagnetea, Sphagnetalia, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Stroesti-Lacul cu Ochiu (


Violaceae

Viola alba Besser subsp. alba, H, Med-Euc, U3T4R4, Alliarion petiolatae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Podu Dambovitei (5).

Viola alpina Jacq., H, Alp-Carp, U2T2R4, Caricion curvulae, Papvero-Thymion pulcherrimi: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului (109), M. Ghimbav: Coltii Ghimbavului (41), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava (72, HUP).

Viola ambigua Walddst. et Kit. Viola campestris M.Bieb.), H, Pont-Pan, U2T4R4, Festucion rupicolae: Padurea Trivale (8, 79),

Viola arvensis Murray, Viola banatica Kit. ex Roem. et Schult.; Viola nana (DC.) Godr.; Viola ruralis Jord. ex Boreau; Viola segetalis Jord.), Th, Cosm, U3T3R0, Aperetalia, Festucetalia valesiacae, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Bahna Rusului, Leresti, Valea Slatioarei (5), Vedea, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Poiana Lacului, Bascov, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Izvoru, Recea, Rociu, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Negrasi, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Viola biflora L., H, Circ, U3,5T2R4, Adenostyletalia: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului, Cheile Cheii (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Lacul Iezer, M. Catunu, Sub Varful Rosu, M. Portareasa, Valea Iezerului in jepi, Sub refugiul Iezer, Saticu de Sus, Gura Vladului, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Culmea Leaota, Valea Badenilor (72), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (48)

Viola canina L. subsp. canina, H, Eua, U2,5T0R2, Asplenion septentrionalis, Molinio-Arrhenatheretea, Molinion coeruleae, Nardetalia, Sedo-Scleranthetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (128), M. Iezer-Papusa: M. Musuroaiele (128); subsp. montana (L.) Hartm. (Viola canina subsp. ruppii (All.) Schübler et Martens; Viola montana L.; Viola ruppii All. , H, Eua, U2T3R2, Molinio-Arrhenatheretea, Nardetalia, Quercetea robori-petraeae: Padurea Trivale (8, 79).

Viola collina Besser Viola porphyrea R.Uechtr. ex Garcke), H, Eua, U2T3R4, Festucion rupicolae, Geranion sanguinei, Quercetalia pubescentis: Rucar, Dragoslavele (5).

Viola dacica Borbás Viola prolixa (Adamovič) Panč.), H, Carp-Balc-Alt, U3T2R2, Potentillo ternatae-Nardion, Rumicion alpini: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (78, 109, 128), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (41).

Viola declinata W. et K., H, Carp-Balc, U3,5T2R2, Cynosurion cristati, Nardetalia, Potentillo ternatae-Nardion, Triseto-Polygonion: M. Raiosu-Buda (26, 114), M. Papusa (59), M. Iezer-Papusa: M. Setu, Plaiul Piscanu, Caldare sub Varful Rosu, Plaiul lui Patru, Caldarea Batrana pe Colti, Sub refugiul Iezer, Lacul Iezer (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Tancava, M. Romanescu, Culmea Leaota (72, HUP).

Viola hirta L. Viola calcarea (Bab.) Greg), H, Eua, U2T3R4, Festuco-Brometea, Origanetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41).

Viola joói Janka, H, Dac-End, U2,5T2,5R4, Seslerion rigidae, Thymo jankae-Festucetum dalmaticae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Cheile Dambovitei (5).

Viola mirabilis L., H, Eua, U3T3R4, Fagetalia sylvaticae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Pestera Dambovicioara (62).

Viola odorata L. Viola stolonifera Rodr.), H, Atl-Med, U2,5T3,5R4, Alliarion petiolatae, Prunetalia, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Rucar (5), Stefanesti-Florica (73), Valea Carcinovului (999).

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau Viola silvestris auct.; Viola sylvatica (???) Fr. ex Hartm.; Viola sylvestris Lam. pro parte), H, Eua, U3T3R3, Fagetalia sylvaticae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Iezer-Papusa: Leresti, Valea Raul Targului (62, 5), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (47), Valea Dambovitei (39), Valea Ursului (121), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Viola riviniana Reichenb. Viola insularis Gren. et Godr.), H, Eur, U3T3R3, Fagetalia sylvaticae, Pino-Quercetalia, Quercetea robori-petraeae: M. Iezer-Papusa: Valea Argeselului, Plaiul Muntisorului, Valea Raul Targului la Voina (5).

Viola rupestris F. W. Schmidt; (Viola puberula Lange; Viola arenaria DC.; Viola glaberrima (Murb.) Ye.V.Serg.), H, Eua, U2T3R4, Festucetalia valesiacae, Festucion vaginatae: M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Valea Prepeleacului (41), M. Leaota: Cetatea Negru-Voda (128).

Viola tricolor L. subsp. tricolor, (Viola luteola Jord.; Viola nemausensis Jord.), TH-Th-H, Eua, U2,5T3R0, Asplenio-Festucion pallentis, Molinio-Arrhenatheretea, Sedo-Scleranthetea, Seslerio-Festucion pallentis: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: M. Portareasa, M. Lalu, Albesti de Muscel, Podu Dambovitei (5); subsp. subalpina Gaudin, (Viola saxatilis F.W.Schmidt; Viola saxatilis F.W.Schmidt subsp. saxatilis; Viola bielziana Schur; Viola elisabethae Klokov; Viola monticola Jord.), TH-H, Eur, U3T2,5R3: Rucar, Dragoslavele (59), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, M. Tancava (72).


Cistaceae

Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. alpestre (Jacq.) Breistr. Helianthemum alpestre (Jacq.) DC.; Helianthemum italicum (L.) Pers. subsp. alpestre (Jacq.) Beger), Ch, Alp-Carp, U2,5T1,5R5, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului: Valea Cheii sub Grind (48).

Helianthemum canum (L.) Hornem., (Helianthemum vineale (Willd.) Pers.), Ch, Atl-Med; U2T4R5; Festucion rupicolae, Seslerio-Festucion pallentis: M. Ghimbav: Culmea Zacotelor (41).

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. nummularium, (Helianthemum chamaecistus Mill.; Helianthemum vulgare Gaertn.), Ch-H, Euc-Med, U2T3R4, Elyno-Seslerietea, Festucetalia valesiacae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (128), Namaesti (128), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Cheii (5, 72), M. Leaota: Cetateni, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72); subsp. obscurum (Čelak.) Holub, (Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal; Helianthemum vulgare Gaertn. var. genuinum Willk. pro parte; Helianthemum hirsutum (Thuill.) Mérat; Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. ovatum (Viv.) Schinz et Thell.; Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal subsp. ovatum; Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal subsp. hirsutum Hayek; Helianthemum obscurum Pers.), Ch-H, Euc , U2,5T3R4, Seslerietalia: M. Raiosu-Buda (26), Rucar (59, 128); subsp. grandiflorum (Scop.) Schnitz et Thell., (Helianthemum grandiflorum (Scop.) Lam.; Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal subsp. grandiflorum (Scop.) Hayek), Ch, Eur, U2T1,5R4, Seslerietalia: Cheile Dambovitei (128), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62); subsp. tomentosum (Scop.) Schnitz, (Helianthemum tomentosum (Scop.) Gray), Ch-H, Euc-Med, U2T3R4, Seslerietalia: M. Ghimbav: Poienile Cheitei (42).


Tamaricaceae

Myricaria germanica (L.) Desv., nPh, Eua, U0T0R4, Salicion elaeagni: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5).

Tamarix ramosissima Ledeb., Tamarix pallasii auct., non Desv.; Tamarix odessana Steven ex Bunge; Tamarix gallica auct., non L.; Tamarix eversmannii C.Presl ex Bunge), mPh, Eua-Cont, U0T3,5R4, Salicetea purpureae: Budeasa (9), Stefanesti-Florica (10).


Brassicaceae

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande Sisymbrium alliaria (L.) Scop.; Alliaria officinalis Andrz. ex M.Bieb.), TH-H, Eua, U3T3R4, Alliarion petiolatae, Arction lappae, Epilobietea angustifolii, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Namaesti (128), Bughea Mare (5, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41, 72), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Alyssoides utriculata (L.) Medik. Alyssoides utriculata (L.) Medik. subsp. graeca (Reuter) Hayek Alyssoides graeca (Reut.) Jáv Vesicaria utriculata (L.) Lam.), H, Apen-Balc, U1,5T3,5R4, Seslerio-Festucion pallentis: Oiesti, Barajul Vidraru (113

Alyssum alyssoides (L.) L. Alyssum calycinum L.; Clypeola alyssoides (L.) L.; Alyssum conglobatum Fil. et Jáv.), Th-TH, Eua (Cont), U1T3R0, Allyso-Sedion, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79).

Alyssum murale W. et K., (Alyssum orphanides Janka ex Nyár.; Alyssum decipiens Nyár.; Alyssum argenteum auct. balcan.; Alyssum punctatum Nyár.; Alyssum gracile Formánek; Alyssum argenteum sensu Nyár., non All.), Ch, Pont-Med; U2T4R3; Quercetea pubescenti petraeae: M. Ghimbav: Coltii Ghimbavului, Coltii lui Dumitru (43).

Alyssum repens Baug. subsp. repens Alyssum transsilvanicum Schur), Ch, Carp-Balc, U2T4R5, Festuco saxatilis-Seslerion bielzii, Papavero-Thymion pulcherrimi, Caricion curvulae: M. Raiosu-Buda (26), M. Iezer-Papusa (59.

Alyssum saxatile L., Ch, Eur (Cont), U1T4R4, Asplenietea rupestris, Asplenio-Festucion pallentis: M. Raiosu-Buda: Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Marele Grohotis, Padina Lancii (31).

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Stenophragma thalianum (L.) Čelak.; Sisymbrium thalianum (L.) J.Gay), Th (TH), Cosm, U2T3R3, Aperetalia, Festucetalia valesiacae, Thero-Airion: Padurea Trivale (8, 79), Cheile Dambovitei (BUC), Poiana Lacului, Barla, Lunca Corbului, Mosoaia, Mirosi, Caldararu, Izvoru, Popesti, Teiu, Stefan cel Mare (9).

Arabis allionii DC. Arabis sudetica Tausch; Arabis constricta Griseb.; Arabis glabrata Wahlenb.), H, Alp-Carp-Balc, U1,5T3R4, Festuco-Brometea, Seslerietalia: M. Raiosu (Fagaras) (128).

Arabis alpina L. Arabis merinoi Pau; Arabis pieninica Wol.), H, Circ, U3,5T1,5R5, Thlaspietea rotundifolii: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Piatra Criaului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Valea Crovului (42), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, Valea Iezerului in jepi (59, 5).

Arabis glabra (L.) Bernh., (Turritis glabra L.; Arabis pseudoturritis Boiss. et Heldr.; Arabis perfoliata Lam.), TH, Circ, U2T3R3, Origanetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (128), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72, HUP).

Arabis hirsuta (L.) Scop. Arabis ciliata R.Br.), TH-H, Eua-Med, U1,5T3R4, Festuco-Brometea, Quercetea pubescenti-petraeae: M. Raiosu-Buda (26), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului (5, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72, HUP).

Arabis sagittata (Bertol.) DC., TH-H, Carp-Balc, U1,5T2R0, Festuco-Sedetalia: M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62).

Arabis nova Vill. Arabis auriculata Lam.; Arabis saxatilis All.), Th, Pont-Med; U2T4,5R4; Festuco-Brometea: M. Leaota (41).

Arabis turrita L., TH-H, Med, U2T4R4, Quercetea pubescenti-petraeae: M. Piatra Craiului: Dambovicioara (BUC), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (5).

Aubrieta deltoidea (L.) DC. Aubrieta intermedia Heldr. et Orph. ex Boiss.), H, Balc, U2T1,5R4, Arabidetalia coeruleae: M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (locus classicus) (70, 78, 109)

Barbarea vulgaris R. Br. Barbarea macrophylla Halácsy; Barbarea lyrata Asch.; Barbarea arcuata (Opiz ex J.Presl et C.Presl) Rchb.; Barbarea iberica (Willd.) DC.), TH-H, Eua (Med), U3,5T3R3, Agropyro-Rumicion, Calystegion, Senecion fluviatilis: Padurea Trivale (8, 79).

Berteroa incana (L.) DC., (Berteroa stricta Boiss. et Heldr.; Alyssum incanum L.; Farsetia incana (L.) R.Br.), Th(TH), Eua-Cont, U2T3R4, Festuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea, Sisymbrietalia: M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (72), M. Leaota: Valea Badenilor (72), Pitesti-Valea Darzului (121).

Biscutella laevigata L., H, Euc, U0T0R4, Seslerietalia rigidae: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Coltii Ghimbavului (43).

Bunias orientalis L., TH-H, Eua-Cont, U3T3,5R3, Artemisietalia, Chenopodietea: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Slatina pe Valea Raului Doamnei (5), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41).

Camelina microcarpa Andrz. ex DC. Camelina sativa auct. ital.; Camelina sylvestris Wallr.; Camelina sylvestris Wallr. var. sylvestris), Th, Eua, U3T3R0, Aperetalia, Chenopodietea: Baiculesti, Barla, Lunca Corbului, Albota, Mirosi, Caldararu, Costesti, Balilesti, Popesti, Izvoru, Rociu, Cateasca, Mozaceni, Negrasi, Teiu, Ratesti (9).

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Bursa pastoris Hill; Thlaspi bursa-pastoris L.), Th-TH, Cosm (Med), U3T0R0, Chenopodietea, Chenopodio-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Cheii (42, 72), M. Iezer-Papusa: Voina, M. Catunu, M. Portareasa, Caldarea Batrana pe Colti,  Piciorul Iezerului, Valea Batrana la stana, Valea Coltilor, Poiana Stanii pe Coltii lui Andrei Mari (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Poiana Lacului, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Poiana Lacului, Bascov, Merisani, Caldararu, Buzoesti, Maracineni, Micesti, Balilesti, Popesti, Recea, Negrasi, Cateasca, Topoloveni, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Bogati, Stefan cel Mare (9).

Cardamine amara L. subsp. amara, H, Eua (Med), U5T0R0, Alno-Padion, Cardamino-Montion: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului, Secari, Cheile Crovului (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: M. Catunu, M. Portareasa, Sub Varful Rosu, Valea Coltilor, Coltii lui Andrei Mari, Valea Iezerului in jepi, Valea Raul Targului, Valea Bratioarei, Valea Raului Doamnei, Valea Rausorului, Saticu de Sus (62, 5).

Cardamine bulbifera (L.) Crantz Dentaria bulbifera L.; Crucifera bulbifera (L.) E.H.L.Krause; Dentaria bulbifera L. var. tamariscifolia DC.), G, Euc, U3T3R4, Fagetalia sylvaticae, Fagion: Pad. Trivale (76, 8, PTHM), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Valea Rudaritei (5), M. Iezer-Papusa: Bahna Rusului, Valea Bratiei (5), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Bratiei, Campulung, Furnicosi, Bahna Rusului, Arefu la Lacul Vidraru, Titesti, Pad. Glambocel langa Topoloveni (76), Valea Carcinovului (999).

Cardamine flexuosa With. Cardamine hirsuta L. subsp. silvatica (Link) Rouy et Foucaud; Cardamine sylvatica Link), Th-TH, Circ, U4T2R2, Alliarion petiolatae, Cardamino-Montion: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei (5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Raului Doamnei, Valea Bratioarei, Cheile Mici ale Dambovitei, Saticu de Sus (5, PTHM).

Cardamine glanduligera O.Schwarz Dentaria glandulosa Waldst. et Kit. , G, Carp (End), U4T2,5R4, Calamagrostidion villosae, Fagion: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Crovului, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Tamasul Mare, Bughea sub M. Cernat (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu (72, HUP), Valea Valsanului (102), Stefanesti-Florica (73), M. Leaota: Cetateni (7), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Cardamine hirsuta L. Cardamine multicaulis Hoppe; Cardamine umbrosa DC., non Lej.), Th-TH, Eua, U3T0R2, Alliarion petiolatae: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (5).

Cardamine impatiens L., Th-TH, Eua, U4T3R3, Fagetalia sylvaticae: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (128), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Secari, Cheile Crovului, Cheile Rudaritei (72), M. Leaota: Marginea Domneasca (72), Bughea (128), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului.

Cardamine opizii J.Presl et C.Presl Cardamine amara L. subsp. opizii (C.Presl) Čelak.), H, Euc, U5T0R0, Cardamino-Montion: M. Raiosu-Buda (113), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor, M. Romanescu, M. Tancava (72).

Cardamine pratensis L. subsp. pratensis, H, Circ (Bor), U5T3R0, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Valea Cheii, Cheile Ghimbavului (42, 72), M. Iezer-Papusa: M. Setu, M. Lalu, Valea Batrana, Valea Rausorului, Leresti (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor, M. Romanescu, M. Tancava (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116); subsp. rivularis (Schur) Nyman, (Cardamine crassifolia auct., non Pourr.; Cardamine rivularis Schur), H, Alp-Carp-Balc, U4T3R2, Caricetalia fuscae: M. Raiosu-Buda (26, 84, 113), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului in jepi, Caldare sub Iezerul Mic, M. Portareasa, M. Catunu (5), subsp. matthiolii (Moretti) Nyman, (Cardamine pratensis L. var. hayneana Welw.; Cardamine matthioli Moretti), H, Eur: Cheile Brusturetului (12).

Cardamine resedifolia L. Cardamine gelida Schott), H(G), Alp-Carp, U3T1R0, Androsacetalia alpinae: M. Iezer-Papusa (115), M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Iezer-Papusa: Piciorul Iezerului (5, PTHM).

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek Arabis arenosa (L.) Scop.; Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée; Cardaminopsis suecica sensu Lawalrée), TH-H, Euc, U2,5T3R4, Asplenion rutae-murariae, Festucetalia valesiacae, Sedo-Scleranthetea, Thlaspion rotundifolii: M. Raiosu (Fagaras) (84), Valea Raului Doamnei (128), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (48, 5, 128), Marele Grohotis, Padina Lancii (31), M. Ghimbav: Valea Rudaritei, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Secari, Cheile Crovului (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Podu Dambovitei, Cheile Mici ale Dambovitie la Pestera Ursilor (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek subsp. ovirensis (Wulfen) Hegi et E. Schmid, (Cardaminopsis ovirensis (Wulfen) O.Schwarz), H, Alp-Carp-Balc, U3,5T2,5R2: M. Raiosu-Buda, Lespezile Raiosului (113, 128), M. Ghimbav: Cheile Cheii (42), M. Iezer-Papusa: M. Iezerul Mare (5).

Cardaminopsis neglecta (Schultes) Hayek, H, Carp, U3,5T1,5R3, Asplenietea rupestris, Thlaspietea rotundifolii: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128).

Cardaria draba (L.) Desv. Lepidium draba L. subsp. draba; Lepidium draba L.), H, Eua (Med), U2T4R4, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), Rucar (5), Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Bascov, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Cosesti, Popesti, Recea, Rociu, Cateasca, Topoloveni, Mozaceni, Negrasi, Stefan cel Mare (9).

Conringia orientalis (L.) Dumort Erysimum orientale (L.) R.Br.; Conringia austriaca auct. Hisp., non (Jacq.) Sweet), Th, Eua-Med, U2T3,5R5, Caucalidion: M. Leaota: Cetateni (72, HUP).

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl Sisymbrium sophia L.), Th-TH, Eua, U2,5T4R4, Onopordion acanthii, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), Baiculesti, Izvoru, Ratesti (9).

Diplotaxis muralis (L.) DC. Diplotaxis scaposa DC.), Th-TH, Euc-Med, U2,5T3,5R4, Polygono-Chenopodietalia: Padurea Trivale (8, 79), Valea Valsanului (102), Popesti (9).

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., H-Ch, Med, U2T4R0; Secalietea, Sisymbrion officinalis: M. Leaota: Cetateni (72, HUP).

Draba aizoides L. Draba affinis Host), Ch, Alp-Carp-Balc, U2T0R5, Thlaspietea rotundifolii, Asplenietea trichomanis: M. Piatra Craiului (109).

Draba haynaldii Stur, H, Carp (End), U2T1,5R0, Gypsophilion petraeae, (taxon amenintat la nivel global): M. Piatra Craiului (109).

Draba kotschyi Stur, H, Alp-Carp, U2T1,5R3, Gypsophilion petraeae: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128).

Draba lasiocarpa Rochel Draba elongata Host; Draba aizoon Wahlenb.; Draba compacta Schott, Nyman et Kotschy), Ch, Carp-Balc, U2T2,5R4, Seslerio-Festucion pallentis: M. Raiosu-Buda (26).

Draba muralis L., Th, Eur (Med), U2,5T3,5R4, Alysso-Sedion, Polygono-Chenopodietalia, Geranion sanguinei: Namaesti (BUC).

Draba nemorosa L., Th, Circ; U3T0R4, Festuco-Brometea: M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (41).

Erophila verna (L.) Chevall. subsp. verna, (Draba verna L.; Erophila stenocarpa Jord.; Draba verna L. subsp. verna; Erophila vulgaris DC.), Th, Eur, U2,5T3,5R0, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), Rucar (5), M. Leaota: (41), Ciomagesti, Poiana Lacului, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Popesti, recea, Rociu, Cateasca, Mozaceni, Negrasi, Stefan cel Mare (9).

Erysimum crepidifolium Rchb.[*]; (Erysimum banaticum sensu Nyár.), TH-H, Euc, U2T4R4; Festucion rupicolae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Ghimbav: Valea Crovului (42).

Erysimum odoratum Ehrh. Erysimum pannonicum Crantz var. pannonicum; Erysimum pannonicum Crantz; Erysimum pallescens Herbich; Erysimum aureum auct. roman., non M.Bieb.; Erysimum erysimoides (L.) Fritsch ex Janch., non (Kar. et Kir.) Kuntze), H (Th), Pont, U2,5T3R4, Festuco-Brometea, Quercetea pubescenti-petraeae, Seslerio-Festucion pallentis: M. Raiosu-Buda (26, 113), Namaesti (59), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii (42, 5, 72, HUP), M. Iezer, Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5), Stefanesti-Florica (73)

Erysimum witmannii Zawadzki subsp. witmannii, H, Carp-Balc, U1,5T3,5R4, Seslerio-Festucion pallentis: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului (72, HUP); subsp. transsilvanicum (Schur) P.W.Ball, H, Carp, U1,5T3,5R5: M. Raiosu (Fagaras) (128), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59, 48, 128, PTHM), Nucsoara (BUC), Podu Dambovitei (5, PTHM

Hesperis matronalis L. subsp. matronalis Hesperis oblongipetala Borbás; Hesperis sibirica L.), H, Eua, U4T2R3, Filipendulo-Petasition: M. Raiosu-Buda, Lespezile Raiosului (26), M. Ghimbav: Valea Cheii, Valea Crovului (42); subsp. moniliformis (Schur) Borza, H, Carp, U4T1,5R3, Elyno-Seslerietea, Thlaspietea rotundifolii, (taxon endemic amenintat): M. Buda (Fagaras) (113); subsp. cladotricha (Borbás) Hayek Hesperis cladotricha Borbás; Hesperis obtusa Moench), H, Balc, U3T3R3, Acerion, Alno-Padion: M. Ghimbav: Valea Cheii, Valea Crovului (42); subsp. candida (Kit.) Hegi et E.Schmidt, (Hesperis nivea auct. Gall., non Baumg.; Hesperis moniliformis Schur; Hesperis candida Kit.), H, Euc: M. Piatra Craiului (109

Hesperis nivea Baumg., H, Carp, U4T1,5R3, Elyno-Seslerietea, Thlaspietea rotundifolii, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Ghimbav: Valea Cheii, Valea Crovului (42), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109

Hesperis oblongifolia Schur; H, Carp, U1,5T1R4, Elyno-Seslerietea, (taxon amenintat la nivel global): M. Ghimbav: Cheile Rudarita    (43).

Hesperis tristis L., H, Pont, U2T3,5R3, Festucion rupicolae: Leresti (62).

Hornungia petraea (L.) Reichenb. Hutchinsia petraea (L.) R.Br ), Th, mPh, U1,5T4R5, Thlaspietea rotundifolii, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (113

Isatis praecox Kit. ex Tratt. Isatis lasiocarpa Ledeb.), TH-H, Pont-Pan-Balc, U2T3R4, Festucetalia valesiacae, Onopordetalia: M. Raiosu-Buda (113, 128

Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria H, Eua-Cont, U1,5T3,5R4, Festucetalia valesiacae, Origanetalia: R. M. Raiosu (Fagaras) (128), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului (5, 72, PTHM

Kernera saxatilis (L.) Reichenb. Cochlearia saxatilis L.), H, Eur, U2T1,5R0, Asplenietea rupestris: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M.

Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru, Cheile Mari ale Dambovitei (41, 5), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5).

Lepidium campestre (L.) R. Br., Th, Eur (Med), U2,5T3R0, Chenopodietea, Polygono-Chenopodion polyspermi: Padurea Trivale (8, 79).

Lepidium perfoliatum L., Th (TH), Eua (Cont), U2T4R3, Agropyro-Rumicion, Puccinellio-Salicornietea: Padurea Trivale (8, 79).

Lepidium ruderale L. Lepidium ambiguum Lange), Th, Eua, U2T3,5R0, Polygonion avicularis, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), Bradu (2007).

Lunaria rediviva L., H(G), Euc-Med, U4T3R4, Acerion pseudoplatani: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei (42).

Neslia paniculata (L.) Desv. Vogelia apiculata (Fisch., C.A.Mey. et Avé-Lall.) Vierh.; Vogelia paniculata (L.) Hornem), Th, Eua, U2,5T3R4, Caucalidion, Secalietea: Popesti (9).

Peltaria alliacea Jacq. Peltaria perennis (Ard.) Markgr ), H, Alp-Carp-Balc, U2,5T2,5R4, Peltarion alliaceae: M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (78, 109, 128), Cheile Brusturetului   (78), M. Ghimbav: Valea Cheii (42).

Pritzelago alpina (L.) O. Kuntze subsp. brevicaulis (Sprengel) Greuter et Burdet, H, Eur, U3,5T0R5, Thlaspion rotundifolii: M. Raiosu-Buda, zacatori de zapada (26, 113, 128), M. Papusa (59).

Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum Raphanus raphanistrum L. subsp. segetum Clavaud), Th, Med-Cosm, U2,5T3R0, Chenopodietea, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Poiana Lacului, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Bascov, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Retevoiesti, Popesti, Rociu, Topoloveni, Mozaceni, Negrasi, Teiu, Stefan cel Mare (9).

Rorippa austriaca (Crantz) Besser Nasturtium austriacum Crantz), H (G), Pont, U4T3,5R4, Agropyro-Rumicion, Bidentetea tripartiti, Plantaginetea majoris, Senecion fluviatilis: Padurea Trivale (8, 79), Podu Dambovitei (5), M. Leaota: Valea Badenilor (72), Albesti de Arges, Bughea de Jos, Poiana Lacului, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Valea Ursului, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Popesti, Recea, Negrasi, Mozaceni, Teiu, Stefan cel Mare (9).

Rorippa prolifera (Heuffel) Neilr., Th (TH), Balc, U4T4R4, Agrostion stoloniferae, Agropyro-Rumicion: Padurea Trivale (8, 79),

Rorippa pyrenaica (L.) Reichendb. Nasturtium pyrenaicum (Lam.) R.Br.; Rorippa stylosa (Pers.) Mansf. et Rothm.), H, Eur, U2,5T3R3, Arrhenatheretalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Valea Crovului, Cheile Cheii (42, 72), Albesti de Muscel pe Slatioara (5, PTHM), M. Leaota: Valea Badenilor (72).

Rorippa sylvestris (L.) Besser subsp. sylvestris, H, Eua, U4T3R4, Agropyro-Rumicion: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului, Valea Coltilor (5), Poiana Lacului, Baiculesti, Stolnici, Lunca Corbului, Poiana Lacului, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Balilesti, Popesti, Negrasi, Cateasca, TopoloveniMozaceni, Negrasi, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9); subsp. kerneri (Menyh.) Soó, H, Pan, U3,5T4R4, Agropyro-Rumicion, Beckmannion erucaeformis: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Leaota: Cetateni (72), Valea Valsanului (102).

Sinapis alba L., Th, Adv, U3T4R4, Secalietea, Sisymbrion officinalis: Albota (9).

Sinapis arvensis L. Sinapis schkuhriana Rchb.; Brassica arvensis (L.) Rabenh., non L.; Sinapis orientalis L.; Brassica sinapistrum Boiss.), Th, Eua, U3T3R3, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Rucar (5), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), Poiana Lacului, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Mosoaia, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Cosesti, Popesti, Recea, Cateasca, Topoloveni, Mozaceni, Negrasi, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Chamaeplium officinale (L.) Wallr.), Th, Eua, U2,5T3R3, Chenopodietea, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72), Bascov (121).

Sisymbrium orientale L. Sisymbrium costei Foucaud et Rouy; Sisymbrium columnae Jacq.; Sisymbrium longesiliquosum Willk.), Th (TH), Pont-Med, U2,5T4R3, Chenopodio-Scleranthetea, Onopordion acanthii, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), Podu Dambovitei (5), Baiculesti, Barla, Lunca Corbului, Poiana Lacului, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Popesti, Recea, Negrasi, Mozaceni, Stefan cel Mare (9).

Sisymbrium strictissimum L., H, Euc, U3,5T4R4, Arction lappae, Calystegion: M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru, Cheile Ghimbavului (41, 5).

Thlaspi arvense L., Th, Eua-Med, U2T3R4, Polygono-Chenopodion polyspermi: M. Leaota: (41), Poiana Lacului, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Mosoaia, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Buzoesti, Balilesti, Izvoru, Popesti, Negrasi, Cateasca, Topoloveni, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Thlaspi dacicum Heuffel subsp. dacicum, Th, Carp, U2T1,5R0, Potentillo ternatae-Nardion: M. Raiosu-Buda (113, 128), M. Piatra Craiului (109); subsp. banaticum (Uechtr.) Jáv., (Thlaspi banaticum R.Uechtr ), Th, Carp, U2T1,5R0, (taxon endemic amenintat): M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (70, 78, 109

Thlaspi kovatsii Heuffel Thlaspi affine Schott et Kotschy Thlaspi trojagense Zapal Thlaspi avalanum Panč.), H, Carp-Balc-Pan, U1,5T1,5R0, Papavero-Thymion pulcherrimae, Seslerion rigidae: M. Piatra Craiului: Dambovicioara (128).

Thlaspi perfoliatum L. Thlaspi rotundifolium Tineo; Thlaspi tinei Nyman), Th, Eua, U2,5T3,5R4, Alysso-Sedion, Festuco-Brometea, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79),


Resedaceae

Reseda lutea L. Reseda ramosissima Pourr. ex Willd.; Reseda reyeri Porta et Rigo; Reseda gracilis Ten.; Reseda truncata Fisch. et C.A.Mey.), TH-H, Eua, U2T3,5R4, Festucion rupicolae, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79), Baiculesti, Ionesti, Valea Danului (9).


Salicaceae

Populus alba L. Populus bolleana Lauche; Populus nivea Wesm.), MPh-mPh, Eua, U3,5T3R3, Salicetalia purpureae: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Florica (10).

Populus nigra L. Populus thevestina Dode), MPh, Eua, U4T3R4, Salicetalia purpureae: Padurea Trivale (8, 79), Dragoslavele (5), Racovita (121).

Populus tremula L., MPh-mPh, Eua, U3T2R2, Querco-Fagetea: Padurea Trivale ( , 8, 79), Stefanesti-Florica (10), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Secari (72), M. Iezer-Papusa: Podu Dambovitei, M. Catunu, M. Portareasa, Gura Vladului, Valea Batrana ( , 5), M. Leaota: Valea Badenilor (72, HUP), Valea Valsanului (102), Bascov-Padurea Rotareasa (121), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Ocolul Silvic Cotmeana, Ocolul Silvic Musatesti, Uiasca, Leicesti, Rucar, Parcul Dendrologic Mihaesti ( ), Valea Carcinovului (999).

Populus x canadensis Moench s.l. Populus fremontii auct. Germ.; Populus bachelieri Solem.; Populus marilandica Bosc ex Poir.; Populus serotina R.Hartig; Populus virginiana auct.; Populus gelrica (Houtz.) Houtz.; Populus regenerata A.Henry; Populus robusta C.K.Schneid.; Populus monilifera auct., non Aiton): Rezervatia „Poiana cu Narcise” Negrasi (109).

Salix alba L. subsp. alba, MPh-mPh, Eua, U5T3R4, Alno-Padion, Salicion albae: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Florica (10), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului (72), M. Iezer-Papusa: Bahna Rusului, Nucsoara, Slatina (5), M. Leaota: Valea Badenilor (72).

Salix alpina Scop. Salix jacquinii Host), nPh, Circ (Arct-Alp), U4T1,5R2, Salicion retusae, Androsacion alpinae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Piatra Craiului (109).

Salix aurita L.; mPh, Eur, U4,5T0R0, Alnetea glutinosae: M. Ghimbav: Cheile Cheii, Coltii lui Dumitru (41).

Salix caprea L. Salix coaetanea (Hartm.) Flod.), mPh, Eua, U3T3R3, Sambuco-Salicion capreae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (5), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Valea Cheii, Secari (42, 72), M. Iezer-Papusa: M. Mara Mare, Crucea Ateneului, Valea Coltilor, Valea Bughitei, Valea Bratiei, Valea Rausorului, Pleasa Draganului, M. Gainatul Mare, Valea Batranei, Valea Iezerului, Valea Raului Doamnei, Valea Rausorului (5), M. Leaota: Valea Badenilor (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Salix cinerea L. Salix aurita L. var. cinerea (L.) Fiori), mPh, Eua, U5T3R3, Alnetea glutinosae, Alno-Padion: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav, Valea Cheii (42), Valea Valsanului (102), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Salix fragilis L., mPh-MPh, Eua, U4,5T3R4, Alno-Padion, Salicion albae, Salicion triandrae: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5), M. Iezer-Papusa: Podu Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor (72).

Salix hastata L., nPh, Eua (Circ), U3,5T2R4, Salicion retusae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Ghimbav: Culmea Zacotelor (41), M. Piatra Craiului (109).

Salix herbacea L., Ch, Circ, U3,5T1,5R2, Salicion herbaceae: M. Raiosu-Buda, Lacul Buda (113), M. Iezer-Papusa: Varful Piscanu, Caldarea Batrana pe Colti, Caldare sub Varful Rosu (5), M. Leaota: Culmea Leaota (72).

Salix retusa L. Salix kitaibeliana Willd.), Ch, Carp, U3,5T1,5R4, Salicion retusae: M. Raiosu-Buda (113).

Salix pentandra L., mPh-MPh, Eua, U4,5T0R3, Alnetea, Salicion pentandrae, Alnion glutinosae: Padurea Trivale (8, 79),

Salix purpurea L. subsp. purpurea, mPh, Eua, U5T3R4, Salicetalia purpureae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), Cheile Mici ale Dambovitei (5, PTHM).

Salix silesiaca Willd., mPh, Carp-Balc-Sudet, U4T2R2, Adenostyletalia, Pinion mugo: M. Raiosu-Buda, Valea paraului Raiosu, spre stana (113), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru, Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei, Secari (41, 5, 72, HMV), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Valea Coltilor, Plaiul lui Patru, M. Portareasa, M. Catunu, Caldarea Batrana pe Colti, Valea Cucii, Saticu de Sus, Slatina, Valea raului Doamnei, Cheile Petrimanului, Cheile Baltatului, Valea Iezerului inceput de jepi, Cheile Mici ale Dambovitei, Gura Vladului, Coltii lui Andrei Mari (5, H PTHM MP), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Salix triandra L. emend. Ser. subsp. triandra, (Salix triandra L. subsp. concolor (W.D.J.Koch) A.Neumann ex Rech.f.; Salix ligustrina Host), mPh, Eua, U5T3R0, Salicion triandrae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, (113).

Salix viminalis L. Salix rossica Nasarow; Salix gmelinii auct.; Salix linearis Turcz.; Salix veriviminalis Nasarow), mPh, Eua, U5T2,5R4, Salicion triandrae: Padurea Trivale (8, 79).


Cucurbitaceae

Bryonia alba L., H, Eua, U3,5T3,5R0, Alliarion petiolatae, Calystegion: Padurea Trivale (8, 79).


Ericaceae

Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Reichenb., nPh, Carp-Balc-Anat, U2,5T2,5R1, Junipero-Bruckenthalion: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (72), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, Namaesti, Muntisoru, Rucar, M. Iezerul Mare, M. Portareasa, M. Mara Mare, Piciorul Gradisteanu, M. Setu, Valea Rausorului, M. Lespezi, Lacul Iezer, Valea Iezerului, Pecineagu, Gura Vladului, Coltii lui Andrei Mari (61, 115, 5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (72), M. Ghitu, M. Fagaras: Valea Argesului la Gura Budei, Capra Budei, Lespezi sub Negoiu (128).

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. Azalea procumbens L.), Ch, Circ, U2T1,5R3, Cetrario-Loiseleurion: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Iezer-Papusa: M. Papusa (59), Piciorul Iezerului, Caldarea Batrana pe Colti (5), M. Leaota: Culmea Leaota, M. Tancava (72), M. Fagaras: Vf. Lutele, Negoiu, Capra Budei (128).

Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy Rhododendron kotschyi Simonk.; Rhododendron ferrugineum L. subsp. kotschyi (Simonk.) Hayek), nPh, Carp-Balc, U3T0R2, Rhododendro-Vaccinion, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Iezer-Papusa (115), M. Raiosu-Buda (26, 84, 113), M. Piatra Craiului (7, 109), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, M. Portareasa, M. Setu, M. Tefeleica, M. Mara Mica, M. Taratoasa, Varful Huluba, Curmatura Groapelor, Iezerul Mare, Valea Iezerului in jepi, Iezerul Mic, Varful Batrana, Lespezi, M. Catunu, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti, Caldarea Iezerului Mic (59, 5), M. Leaota: M. Tancava, M. Romanescu, Culmea Leaota (72).

Vaccinium myrtillus L., Ch-nPh, Circ, U0T2R1, Pino-Quercetalia, Vaccinio-Piceetalia: M. Raiosu-Buda, spre Lacul Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Secari (72), M. Iezer-Papusa: Oticu, Rucar, M. Papusa, Valea Coltilor, Bahna Rusului, M. Vacarea, M. Portareasa, Valea Iezerului, M. Catunu, Pecineagu, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (59, 5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava (72 ).

Vaccinium uliginosum L. subsp. uliginosum, Ch-nPh, Circ (Bor), U0T0R1, Potentillo-Nardion, Cetrario-Loiseleurion: M. Fagaras: Capra Budei, Negoiu, M. Raiosu Buda (128); subsp. microphyllum Lange, (Vaccinium gaultherioides Bigelow), nPh, Circ, U3,5T0R1, Cetrario-Loiseleurion: M. Raiosu-Buda (1948, 113, 128), M. Iezer-Papusa: Piciorul Iezerului, Caldarea Batrana pe Colti (5, PTHM), M. Leaota: M. Tancava, M. Romanescu, Culmea Leaota (72).

Vaccinium vitis-idaea L. Vaccinium punctatum Lam.), Ch-nPh, Circ, U3T2R1, Pino-Quercetalia, Vaccinio-Piceetalia: M. Raiosu-Buda, spre Lacul Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului (72), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, M. Mara Mica, M. Setu, Valea Batrana, M. Lespezi, Valea Iezerului, M. Catunu, Valea Iezerului in jepi, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (59, 5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (72, HUP, IAGB).


Pyrolaceae

Moneses uniflora (L.) A. Gray Pyrola uniflora L.; Moneses grandiflora Gray), H(G), Circ, U3T2R2, Dicrano-Pinion, Vaccinio-Piceetalia: M. Raiosu-Buda, (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (47, M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Secari (72), M. Iezer-Papusa: Piciorul Grpdisteanu, Piciorul Gradisteanu, M. Setu, M. Mara Mare, Plaiul Muntisorului, Valea Iezerului, M. Catunu, Coltii lui Andrei Mari (5, 128), M. Leaota: M. Romanescu (72, HUP), M. Fagaras: Cumpana, Stana Podeanului sub Negoiu, Zanoaga (128).

Orthilia secunda (L.) House, (Actinocyclus secundus (L.) Klotzsch Ramischia secunda (L.) Garcke; Pyrola secunda L.), Ch, Circ, U3T0R0, Dicrano-Pinion, Fagion, Vaccinio-Piceetalia: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Valea Crovului, Coltii lui Dumitru (42, 44), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59).

Pyrola minor L., H, Circ, U3T1,5R3, Dicrano-Pinion, Vaccinio-Piceetea: M. Raiosu-Buda (113), Namaesti (128), M. Iezer-Papusa: Plaiul Muntisorului (5, PTHM).

Pyrola rotundifolia L., H, Circ, U3T0R2, Dicrano-Pinion, Pino-Quercetalia, Vaccinio-Piceetalia: Bahna Rusului (5).


Monotropaceae

Monotropa hypopitys L. Hypopitys multiflora Scop.; Hypopitys monotropa Crantz), G, Circ, U3T2R0, Fagetalia sylvaticae, Vaccinio-Piceetalia: M. Raiosu-Buda, spre stana din Raiosu (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59, 78), M. Fagaras: Urzica, M. Lutele (128).

Monotropa hypophegea Wallr., Monotropa hypopitys L. var. glabra Roth), G, Circ, U3T2R0, Fagetalia sylvaticae: Faget (9).


Empetraceae

Empetrum nigrum L. subsp. hermafroditum (Hagerup) Böcher L. Empetrum hermaphroditum Hagerup; Empetrum eamesii Fernald et Wiegand subsp. hermaphroditum (Hagerup) D.Löve), Th, Circ, U3T3R0, Panico-Setarion, Polygono-Chenopodion polyspermi: Padurea Trivale (79), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (HUP), M. Papusa (59, 128).


Primulaceae

Anagallis arvensis L. Anagallis arvensis L. subsp. parviflora (Hoffmanns et Link) Arcang.; Anagallis arvensis L. subsp. monelli Arcang.; Anagallis platyphylla Baudo; Anagallis arvensis L. subsp. carnea (Schrank) Gusul. et Morariu; Anagallis latifolia L.; Anagallis caerulea L.; Anagallis arvensis L. subsp. latifolia (L.) Braun-Blanq. et Maire; Anagallis arvensis L. subsp. phoenicea Vollm.; Anagallis arvensis L. subsp. caerulea auct. eur., non Hartm.; Anagallis arvensis L. subsp. micrantha (Gren. et Godr.) Rouy; Anagallis phoenicea Scop.), Th, Circ, U3T3R0, Panico-Setarion, Polygono-Chenopodion polyspermi: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (125), M. Leaota: Valea lui Coman (43), Vedea, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Poiana Lacului, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Popesti, Recea, Rociu, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Slobozia, Negrasi, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Anagallis minima (L.) E.H.L.Krause Centunculus minimus L.), Th, Eua, U4T3,5R2, Nanocyperion flavescentis: Padurea Trivale (8, 79), Valea Valsanului (105

Androsace arachnoidea Schott, Nyman et Kotschy Androsace villosa L. subsp. arachnoidea (Schott, Nyman et Kotschy) Nyman), Ch, Alp-Carp, U2T1,5R4, Seslerion bielzii: M. Raiosu-Buda: Branele Raiosului (113), M. Piatra Craiului: Valea Cheii de sub Grind (48).

Androsace chamaejasme Wulfen Androsace villosa L. subsp. chamaejasme (Wulfen) Rouy; Androsace bungeana Schischk. et Bobrov), H, Circ (Arct-Alp), U2T1,5R4, Caricion curvulae, Seslerietalia, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Piatra Craiului: Piscul Baciului (70, 78).

Androsace lactea L., H, Alp-Carp, U2T2R4, Seslerion bielzii: M. Raiosu-Buda, Branele Raiosului (113), M. Piatra Craiului: Piscul Baciului (70, 78), M. Fagaras: Negoiu (128).

Androsace obtusifolia All., H, Carp-Balc, U3T1R1, Arabidetalia coeruleae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Buda-Raiosu (86)

Cortusa matthioli L., H, Eua, U4T2R3, Adenostylion alliariae, Moehringion muscosae: M. Raiosu-Buda, Lacul Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (48, 5, 128), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Crovului (5, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Lysimachia nummularia L., Ch, Eur, U4T3R0, Alnetea glutinosae, Alno-Padion, Bidentetea tripartiti, Calthion palustris, Filipendulo-Petasition, Molinietalia, Phragmitetea, Plantaginetea majoris, Querco-Fagetea, Salicion albae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (12), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Secari (72), M. Iezer-Papusa: Namaesti, Valea Rausorului, Bahna Rusului, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102), Furnicosi, Mihaesti (128).

Lysimachia punctata L. Lysimachia verticillaris Spreng.), H, Pont-Med, U3,5T3,5R3, Epilobietea angustifolii, Origanetalia, Pino-Quercetalia: Padurea Trivale (8, 79), Bahna Rusului (5), M. Leaota: Cetateni (72, HUP).

Lysimachia vulgaris L., H-Hh, Eua, U5T0R0, Alnetea glutinosae, Molinietalia, Phragmitetea, Salicetea purpureae, Scheuchzerio-Caricetea nigrae: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Poienile Cheitei (42), Bahna Rusului (5, PTHM).

Primula elatior (L.) L., H, Eua, U3T3R4, Fagion, Seslerio-Festucion pallentis: M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5, PTHM), Cheile Brusturetului (12), M. Leaota: Cetateni (72, HUP).

Primula halleri J.F. Gmelin Primula longiflora All.), H, Euc, U3T2R4, Seslerion bielzii: M. Raiosu-Buda (26, 84), M. Piatra Craiului (109).

Primula minima L., Ch, Euc, U3T1,5R1, Caricion curvulae, Salicion herbaceae: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: Coltii lui Andrei, Varful Batrana, Varful Iezerul Mic, Varful Rosu, Plaiul lui Patru, Lacul Iezer, Piciorul Iezerului, Caldarea Batrana pe Colti (61, 115, 5, 128), M. Leaota: M. Romanescu, Culmea Leaota (72).

Primula veris L. subsp. veris, H, Eua, U3T2R5, Arrhenatheretalia, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Namaesti (59), Dragoslavele, Cheile Dambovitei (5, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Leaota: M. Romanescu (72);  subsp. columnae (Ten.) Lüdi, (Primula suaveolens Bertol.; Primula columnae Ten.), H, Eua, U3T2R5, Seslerion rigidae, Seslerion bielzii: M. Raiosu-Buda (113, 128), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (41, 5, 72, HUP); subsp. canescens (Opiz) Hayek ex Lüdi: Mihaesti (128).

Primula vulgaris Huds., Primula acaulis (L.) L.), H, Atl-Med, U3T3R3, Fagetalia, Symphyto-Fagion, Lathyro hallersteinii-Carpinenion, Prunetalia: Padurea Trivale (8, 79, 128), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5, PTHM), Campulung (128).

Primula wulfeniana Schott subsp. baumgarteniana (Degen et Moesz) Lüdi, H, Carp (End), U2,5T1,5R4, Seslerietalia coeruleae,  (taxon amenintat la nivel global): M. Piatra Craiului: Piscul Baciului (70, 78, 109).

Soldanella hungarica Simonkai H, Euc, U4T2R2, Vaccinio-Piceion, (taxon subendemic amenintat): M. Raiosu-Buda, Vf. Raiosu (26), M. Lespezi (5), M. Piatra Craiului (78); subsp. major (Neilr.) S. Pawl., (Soldanella major (Neilr.) Vierh), H, Alp-Carp-Balc, U4T2R1, Vaccinio-Piceion: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: M. Setu, Coltii lui Andrei Mari (5, PTHM), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava (72).

Soldanella montana Willd., H, Euc, U3,5T2R1, Junipero-Pinetalia, Seslerion bielzii, Vaccinio-Piceion, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Iezer-Papusa: Pecineagu, Valea Coltilor, Cheile Petrimanului (5).

Soldanella pusilla Baumg. H, Euc, U4T2R0, Androsacion alpinae, Caricion curvulae, Salicion herbaceae: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului, Lacul Iezer, Valea Iezerului sub refugiu, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (5, SERBANESCU GH., 1971, 128), M. Leaota: Culmea Leaota, M. Tancava (72), M. Fagaras: M. Negoiu, M. Podeanu, Valea Zarnei (117).

Soldanella x transsilvanica Borb.: M. Fagaras: Negoiu (128).


Gentianaceae

Centaurium erythraea Rafin. subsp. erythraea, (Centaurium umbellatum auct. subsp. austriacum Ronniger; Centaurium umbellatum auct. subsp. umbellatum; Erythraea centaurium auct., non (L.) Pers.; Centaurium umbellatum auct. subsp. transiens (Wittr.) Ronniger; Erythraea capitata Willd.; Centaurium umbellatum auct.), Th, Euc, U3T3R2, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), Bahna Rusului (5), M. Leaota: Cetateni (72), Stefanesti-Florica (73).

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce Erythraea ramosissima (Vill.) Pers.; Centaurium meyeri (Bunge) Druce; Erythraea pulchella (Sw.) Fr. subsp. pulchella; Erythraea pulchella (Sw.) Fr.; Erythraea ramosissima (Vill.) Pers. subsp. ramosissima), Th, Eua (Med), U4T3,5R4, Isoeto-Nanojuncetea: Padurea Trivale (8, 79), Campulung, Ciocanesti (128).

Gentiana acaulis L. Gentiana kochiana E.P.Perrier et Songeon; Gentiana excisa C.Presl), H, Alp-Carp, U3T2R1, Potentillo ternatae-Nardion, Salicion herbaceae: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (78), M. Iezer-Papusa: Plaiul Muntisorului, Valea Iezerului (5, PTHM), Cheile Mici ale Dambovitei (109), M. Leaota: Culmea Leaota (72), M. Fagaras: Vf. Negoiu, M. Podeanu, Capra Budei (128).

Gentiana asclepiadea L., H, Euc, U4T2R4, Adenostyletalia, Fagion, Origanetalia, Pino-Quercetalia: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudarita, Secari (42, 72), M. Iezer-Papusa: Leresti, Valea Bughitei, Lacul Bunea, Cheile Dambovitei, Cabana Voina, Valea Rausorului, Valea Batrana, Valea Cuca, Saticu de Sus (62, 5), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor, M. Tancava, M. Romanescu (72), Curtea de Arges pe Dealul Hodiei si la Rapa cu Brazi, Rucar, Campulung (128).

Gentiana clusii Perr. et Song., H, Alp-Carp, U3T2R5, Seslerietalia coeruleae, Seslerion rigidae: M. Iezer-Papusa: M. Papusa, Oticu, M. Fagaras: Vf. Negoiu, M. Podeanu (128).

Gentiana cruciata L., H, Eua-Med, U3T3R4, Cynosurion cristati, Festuco-Brometea, Mesobromion: Leresti (62), M. Ghimbav: Curmatura Ghimbavului (43), M. Leaota (128), Cotmeana, Arefu, Curtea de Arges, Stolnici (128); subsp. phlogifolia (Schott et Kotschy) Tutin, (Gentiana phlogifolia Schott et Kotschy), H, Carp, U2T2,5R4, Juncetea trifidi: M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (47, 78, 109, HUP)

Gentiana frigida Haenke, H, Alp-Carp, U3T1,5R1, Arabidetalia coeruleae, Salicion herbaceae, Caricion curvulae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Fagaras: Negoiu (128).

Gentiana lutea L., G, Alp-Carp, U3T2R0, Calamagrostidion villosae, Elyno-Seslerietea, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu (Fagaras) (128), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (7, 78), Cheile Brusturetului (109); M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109 .

Gentiana nivalis L., Th, Eua (Circ), U3T1R4, Caricion curvulae, Seslerion bielzii: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Fagaras: Capra Budei (128).

Gentiana brachyphylla Vill. subsp. favratii (Rittener) Tutin Gentiana orbicularis Schur; Gentiana favratii (Rittener) Favrat; Gentiana verna L. subsp. verna var. favratii Rittener , H, Alp-Carp, U3T0R4, Salicetea herbaceae: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Fagaras: Capra Budei (128).

Gentiana pneumonanthe L., H, Eua (Med), U4T3R0, Molinietalia, Molinion coeruleae: Padurea Trivale (8, 79), Curtea de Arges, Ciocanesti (128).

Gentiana punctata L., H(G), Alp-Carp, U3T1,5R4, Elyno-Seslerietea, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Iezer-Papusa: M. Catunu, Valea Iezerului in jepi (5), M. Fagaras: Negoiu, Capra Budei (128).

Gentiana verna L. Gentiana aestiva (F.W.Schmidt) Schult.), H, Eua, U2,5T0R4, Arabidetalia coeruleae, Salicion herbaceae, Seslerietalia coeruleae: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Fagaras: Negoiu, Capra Budei (128).

Gentianella amarella (L.) Börner Gentiana amarella L.), TH, Euc, U2,5T2,5R4, Cynosurion cristati, Potentillo ternatae-Nardion: Rucar (128), M. Ghimbav: Curmatura Ghimbavului (43), M. Leaota (128).

Gentianella austriaca (A. et J. Kerner) J. Holub, (Gentiana praecox A.Kern. et Jos.Kern., non sensu Wettst. et auct. Plur. subsp. praecox; Gentiana polymorpha Wettst. subsp. austriaca (A.Kern. et Jos.Kern.) Wettst.; Gentianella praecox (A.Kern. et Jos.Kern.) Dostál; Gentiana austriaca A.Kern. et Jos.Kern. subsp. austriaca var. neilreichii (Dörfl. et Wettst.) Hayek; Gentiana austriaca A.Kern. et Jos.Kern.; Gentiana germanica Willd. subsp. austriaca --- var. neilreichii (Dörfl. et Wettst.) Hayek; Gentiana austriaca A.Kern. et Jos.Kern. subsp. neilreichii (Dörfl. et Wettst.) Wettst.; Gentiana austriaca A.Kern. et Jos.Kern. subsp. austriaca var. austriaca; Gentiana polymorpha Wettst. subsp. polymorpha Wettst. pro parte), TH, Alp-Carp-Balc, U3T2R4, Cynosurion cristati, Potentillo ternatae-Nardion: M. Ghimbav: Cheile Cheii (43).

Gentianella bulgarica (Velen.) J. Holub Gentiana germanica Willd. subsp. bulgarica (Velen.) Hayek Gentiana bulgarica Velen.; Gentiana polymorpha Wettst. subsp. polymorpha Wettst. pro parte), Th-TH, Carp-Balc, U2,5T3R4, Potentillo-Nardion: M. Piatra Craiului (109).

Gentianella ciliata (L.) Borkh., Gentianopsis ciliata (L.) Ma; Gentiana ciliata L.), H, E, U2T0R4, Brometalia erecti, Cynosurion cristati, Geranion sanguinei: M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62, 5), M. Ghimbav: Cheile Cheii (42).

Gentianella lutescens (Velen.) Holub Gentiana praecox sensu Wettst., non A.Kern. et Jos.Kern.; Gentiana austriaca A.Kern. et Jos.Kern. subsp. lutescens (Velen.) Wettst.; Gentiana lutescens Velen.; Gentianella lutescens (Velen.) Holub subsp. carpatica (Hayek) Holub; Gentiana carpaticola Borbás; Gentiana praecox A.Kern. et Jos.Kern., non sensu Wettst. et auct. Plur. subsp. carpatica ---; Gentiana carpatica Wettst., non Kit.; Gentiana polymorpha Wettst. subsp. praecox (A.Kern. et Jos.Kern.) Wettst.; Gentiana praecox A.Kern. et Jos.Kern., non sensu Wettst. et auct. Plur. subsp. depauperata (Rochel) Jáv.; Gentiana spathulata Bartl. ex Rchb. pro parte; Gentiana polymorpha Wettst. subsp. polymorpha Wettst. pro parte), TH, Alp-Carp, U3T3R2, Potentillo-Nardion, Cynosurion: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (72).

Swertia perennis L. subsp. punctata (Baumg.) Ciocarlan, H, Carp-Balc, U5T1,5R0, Adenostylion alliariae, Seslerion bielzii: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128).


Apocynaceae

Vinca herbacea Waldst. et Kit. Vinca pumila E.D.Clarke; Vinca mixta Velen.), H, Pont, U2T5R4, Festucion valesiacae: Leresti (128).

Vinca minor L., Ch, Euc-Med, U3T3R3, Carpinion betuli, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), Izvorani (46), Stefanesti-Florica (BUCM).


Asclepiadaceae

Vincetoxicum hirundinaria Medikus subsp. hirundinaria, (Antitoxicum laxum (Bartl.) Pobed.; Cynanchum laxum Bartl.; Vincetoxicum laxum (Bartl.) K.Koch), H, Eur (Med), U2T4R4, Festucetalia valesiacae, Geranion sanguinei, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (5, 42, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Cheile Mici ale Dambovitei (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, Valea Badenilor, M. Tancava (72).


Oleaceae

Fraxinus excelsior L., MPh, Eur, U3T3R4, Acerion pseudoplatani, Alno-Padion: Padurea Trivale (8, 79, 105), Stefanesti-Florica (10), M. Raiosu-Buda: Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (5, PTHM), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei, Bahna Rusului (5, 105), M. Leaota: M. Romanescu (72), Izvoru de Sus, Rachitele, Padurea Cotmeana, Nucsoara, Stoenesti-Cotenesti, Podu Dambovitei (105).

Fraxinus ornus L. Ornus europaea Pers.; Fraxinus rotundifolia Mill.), MPh, Med, U1,5T3,5R5, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (79, 105, 8), M. Leaota: Cetateni (7, 72), Fedelesoiu (105), Stefanesti-Florica (73, 10).

Ligustrum vulgare L., mPh, Eua (Med), U2,5T3R3, Berberidion, Carpinion betuli, Quercetalia pubescentis, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Florica (10), M. Raiosu-Buda (113), Bahna Rusului (5), M. Leaota: Valea Badenilor (42, 72), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111).

Syringa vulgaris L. Syringa rhodopea Velen.), mPh, Carp-Balc-Anat, U1,5T4,5R4, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79).


Solanaceae

Atropa bella-donna L., H, Atl-Med, U3T3R3, Atropion belladonnae, Fagion: M. Piatra Craiului: Pestera Dambovicioara (62), Namaesti (59), Bahna Rusului (28).

Datura stramonium L. Datura tatula L.; Datura bertolonii Parl. ex Guss.), Th, Cosm, U3T4R4, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72).

Hyoscyamus niger L. Hyoscyamus pallidus Waldst. et Kit. ex Willd.; Hyoscyamus auriculatus Ten.; Hyoscyamus bohemicus F.W.Schmidt), TH, Eua (Med), U3T3,5R4, Chenopodietea, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79),

Lycium barbarum L. Lycium vulgare Dunal; Lycium halimifolium Mill.), mPh, Adv, U3T4R0, Arction lappae, Prunetalia: Padurea Trivale (8, 79).

Physalis alkekengi L., Physalis franchetii Mast.), H, Euc-Med, U3T3R4, Alno-Padion, Berberidion: Valea Mare-Stefanesti (9).

Scopolia carniolica Jacq. Scopolia hladnikiana (Freyer ex W.D.J.Koch) Fritsch; Scopolia tubiflora Kreyer; Scopolia carniolica Jacq. subsp. hladnikiana (Freyer ex W.D.J.Koch) Nyman), G, Eur, U4T3R5, Arction lappae, Fagion: M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (5, 72).

Solanum dulcamara L. Solanum depilatum Kitag.; Solanum littorale Raab), Ch-nPh, Eua (Med), U4,5T3R4, Alnetea glutinosae, Alno-Padion, Bidentetea tripartiti, Calystegion, Epilobietalia angustifolii, Phragmition australis: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), Podu Dambovitei (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Solanum luteum Mill. subsp. alatum (Moench) Dostál, Solanum alatum Moench; Solanum puniceum C.C.Gmel.; Solanum zelenetskii Pojark.; Solanum nigrum L. subsp. alatum (Moench) Čelak.; Solanum miniatum Bernh. ex Willd.; Solanum nigrum L. subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Arcang.; Solanum rubrum Mill.; Solanum ochroleucum Bastard), Th, Eua (Med), U3T4R3, Stellarietea mediae, Artemisietea: Campulung pe Dealul Matau (128).

Solanum nigrum L. subsp. nigrum, (Solanum nigrum L. subsp. humile (Bernh.) Marzell; Solanum nigrum L. subsp. luteovirescens (C.C.Gmel.) Kirschl Solanum moschatum C.Presl; Solanum judaicum Besser; Solanum moschatum C.Presl subsp. moschatum; Solanum humile Bernh. ex Willd., non Lam Solanum suffruticosum Schousb. ex Willd.; Solanum nigrum L. subsp. chlorocarpum (Spenn.) Arcang.; Solanum morella Desv. subsp. nigrum (L.) Rouy; Solanum nigrum L. subsp. stenopetalum (A.Braun) Arcang.; Solanum dillenii Schult.; Solanum nigrum L. subsp. dillenii (Schult.) Nyman), Th, Cosm, U3T4R0, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79), Podu Dambovitei (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Valea Danului, Moraresti, Ciofrangeni, Baiculesti, Barla, Mirosi, Calinesti, Topoloveni, Teiu (9).


Convolvulaceae

Calystegia sepium (L.) R. Br. Volvulus sepium (L.) Junger; Convolvulus sepium L.), G (H), Eua, U4T3R4, Arction lappae, Calystegion, Salicion albae: Padurea Trivale (8, 79), Albesti de Arges, Valea Danului, Baiculesti, Merisani (9), Gura Vaii la Casa Veche, Curtea de Arges (128).

Convolvulus arvensis L., G (H), Cosm, U0T0R0, Arction lappae,  Festuco-Brometea, Chenopodio-Scleranthetea, Sisymbrion officinalis, Caucalidion: Padurea Trivale (8, 79), Racovita (121), Bascov (121), Vedea, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Poiana Lacului, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Bradu, Golesti, Darmanesti, Balilesti, Izvoru, Recea, Negrasi, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Leordeni, Stefan cel Mare (9).


Cuscutaceae

Cuscuta campestris Yuncker subsp. campestris, (Cuscuta basarabica Buia; Cuscuta gymnocarpa Engelm. subsp. deflexa Buia; Cuscuta arvensis auct., non Beyr. ex Engelm.; Cuscuta glabrior auct. Roman., non (Engelm.) Yunck.), Th, Adv, U3T3R0, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79),

Cuscuta epilinum Weihe Cuscuta densiflora Soy.-Will.), Th, Eua, U0T4R0, Lolio-Linion: Padurea Trivale (8, 79), Costesti (128).

Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum, (Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. trifolii (Bab.) Hegi; Cuscuta alba C.Presl; Cuscuta barbuvea Samp.; Cuscuta stenoloba Bornm. et O.Schwarz; Cuscuta trifolii Bab.), Th (H), Eua (Med), U0T3R0, Festuco-Brometea, Nardetalia, Polygono-Chenopodion polyspermi: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Plaiul lui Patru (5), Curtea de Arges, Cumpana (128).

Cuscuta europaea L. subsp. europaea, (Cuscuta laxiflora Azn., non Benth.; Cuscuta viciae W.D.J.Koch, Schnizl. et Schönh.; Cuscuta halophyta Fr.; Cuscuta major DC.), Th, Eua, U4T0R0, Arction lappae, Artemisietalia, Calystegion: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5), M. Iezer-Papusa: Bahna Rusului, (5).Boraginaceae

Anchusa azurea Miller Anchusa biceps Vest; Anchusa italica Retz.), H, Pont-Med, U1,5T4,5R4, Sisymbrietalia, Festucetalia valesiacae, Festuco-Brometea: Pitesti (128).

Anchusa officinalis L. Anchusa angustifolia L.; Anchusa procera Besser ex Link; Anchusa microcalyx Vis.; Anchusa osmanica Velen.; Anchusa ochroleuca M.Bieb. subsp. procera (Besser ex Link) Nyman), TH-H, Eur (Med), U2T3,5R0, Festucion rupicolae, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), Cabana Batrana, Cabana Cuca (5), M. Leaota: Cetateni (72), Rucar (125), Curtea de Arges, Stalpeni (128); subsp. procera (Besser) Ciocarlan, Balc: Curtea de Arges (128).

Anchusa x baumgartenii (Nyman) Gusul.: Radesti Muscel (128).

Asperugo procumbens L., Th, Eua (Cont), U2,5T3,5R4, Sisymbrietalia: Padurea Trivale (8, 79).

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. Lithospermum arvense L. subsp. arvense), Th-TH, Eua, U0T0R4, Festucetalia valesiacae, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Balilesti, Merisani, Valea Ursului, Albota, Lunca Corbului, Stolnici, Barla, Ionesti, Negrasi, Recea, Topoloveni, Mirosi, Mozaceni, Ratesti, Leordeni, Bogati, Botesti, Hartiesti (9).

Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst Lithospermum purpureo-caeruleum L.), H-G, Euc-Med, U2,5T4R4, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului (62).

Cerinthe glabra Mill. Cerinthe maculata L. pro parte; Cerinthe aspera Roth), H, Euc, U3T0R4, Thlaspion rotundifolii: M. Raiosu-Buda (26, 110).

Cerinthe minor L. subsp. minor, (Cerinthe maculata L. pro parte; Cerinthe longiflora Viv. subsp. longiflora; Cerinthe longiflora Viv.), Th-TH, Euc-Med, U3T3R0, Caucalidion, Festucion rupicolae, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79).

Cynoglossum officinale L., TH, Eua (Cont), U2T3R4, Festucion rupicolae, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (47), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), Albesti de Muscel, Leresti (5, PTHM).

Echium vulgare L. Echium argenteum Pau; Echium granatense Coincy; Echium hispanicum Asso), TH, Eua, U2T3R4, Festuco-Brometea, Onopordion acanthii, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (47),, M. Iezer-Papusa: Albesti de Muscel pe Slatioare, Valea Oboarelor pe Bratia, Podu Dambovitei, Leresti (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor (72).

Eritrichium nanum (L.) Schrader ex Gaudin subsp. nanum, (Eritrichium terglovense (Hacq.) A.Kern.), H, Alp-Carp, U2T1,5R3, Gypsophilion petraeae: M. Iezeru (128); subsp. jankae (Simonkai) Jáv., (Eritrichium jankae (Simonk.) Grecescu), H, Alp-Carp, U2T1,5R3, Gypsophilion petraeae, (taxon endemic amenintat): M. Raiosu (113), M. Piatra Craiului (78, 109).

Lithospermum officinale L., H, Eua, U2T3,5R4, Alno-Padion, Origanetalia, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79),

Myosotis alpestris W.F. Schmidt Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. alpestris (F.W.Schmidt) Gams; Myosotis pyrenaica auct., non Pourr.; Myosotis olympica auct. pro parte, non Boiss), H, Circ, U2T1,5R3, Elyno-Seslerietea, Rumicion alpini, Thlaspietea rotundifolii: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: Tefeleica (5), M. Leaota: Culmea Leaota (72), M. Fagaras: Valea Zarnei, Vf. Negoiu, M. Podeanu si Lespezi (128).

Myosotis arvensis Hill subsp. arvensis, (Myosotis intermedia Link), TH, Eua, U3T3R0, Aperetalia, Arrhenatheretalia, Epilobietea angustifolii: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Valea Coltilor, Lacul Bunea, Tefeleica (5, PTHM), Cepari, Ciomagesti, Ciofrangeni, Barla, Stolnici, Valea Ursului, Merisani, Mirosi, Caldararu, Buzoesti, Costesti, Balilesti, Izvoru, Recea, Negrasi, Cateasca, Topoloveni, Mozaceni, Leordeni, Stefan cel Mare (9).

Myosotis discolor Pers. Myosotis collina Hoffm. subsp. collina; Myosotis collina Hoffm.; Myosotis versicolor (Pers.) Sm. subsp. versicolor; Myosotis versicolor (Pers.) Sm.), Th, Eur, U2T3,5R3, Arrhenatherion, Corynephorion, Festuco-Brometea, Thero-Airion, Festuco-Sedetalia: Poiana Narciselor Negrasi (109, 128).

Myosotis laxa Lehm. subsp. caespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., Myosotis scorpioides L. subsp. caespitosa (Schultz) F.Herm.; Myosotis caespitosa C.F. Schultz; Myosotis caespitosa Schultz subsp. caespitosa), Th-TH, Circ, U4,5T0R0, Magnocaricion elatae, Phragmition australis: M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (42), Contesti, Campulung (128).

Myosotis ramosissima Roechel Myosotis hispida Schltdl.; Myosotis collina auct. Plur., non Hoffm.; Myosotis collina Hoffm. subsp. gracillima (Loscos et J.Pardo) Nyman; Myosotis gracillima Loscos et J. Pardo), Th, Eur, U2T3,5R4, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79),

Myosotis scorpioides L. Myosotis laxiflora Rchb.; Myosotis palustris (L.) Hill ; Myosotis palustris (L.) Hill subsp. palustris ; Myosotis praecox Hülph Myosotis scorpioides L. subsp. palustris (L.) F.Herm.), H, Eua, U5T3R0, Alnetea glutinosae, Calthion palustris, Molinietalia, Phragmitetea: Padurea Trivale (HCM, 8), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), Valea Raul Targului (62), Rucar (59), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59, 47), Valea Dambovitei (39), Cheile Brusturetului pe Dambovicioara (12), Leresti, Dragoslavele, Bughea de Jos, Albesti de Muscel (BUC), Nucsoara (PTHM), Slatina (PTHM), M. Iezer-Papusa: Valea Oboarelor pe Bratia, Valea Rausorului la hidrocentrala (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului, Poienile Valsanului (102).

Myosotis sparsiflora Mikan ex Pohl Strophiostoma sparsiflorum (J.G.Mikan ex Pohl) Turcz.), Th, Eua (Cont), U3,5T3R4, Alliarion petiolatae, Carpinion betuli, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79),

Myosotis stricta Link ex Roemer et Schultes Myosotis vestita Velen.; Myosotis micrantha auct., non Pall. ex Lehm.), Th, Eua (Med), U1,5T3R0, Corynephoretalia, Festuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79).

Myosotis sylvatica Hoffm. Myosotis myriantha Domin; Myosotis popovii Dobrocz.; Myosotis silvatica auct.), H, Eur, U3,5T3R3, Mulgedio-Aconitetea, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului, Cheile Rudaritei, Secari, Cheile Cheii (72), M. Iezer-Papusa: Valea Larga, Valea Batrana, Cabana Batrana, Valea Rausorului, Valea Iezerului in jepi, Gura Vladului, Valea Coltilor (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Nonea pulla DC. in Lam. et DC. subsp. pulla, (Nonea taurica (Ledeb.) Ledeb.; Nonea rossica Steven), H, Euc, U2T4R3, Caucalidion, Festucion rupicolae: M. Ghimbav: in pajistile Cheitei (42).

Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. subsp. mollis Pulmonaria montana Lej. subsp. mollis Gams; Pulmonaria montana auct., non Lej.), H, Euc, U2,5T3R4, Origanetalia, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79).

Pulmonaria mollissima A.Kern. Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. subsp. mollissima (A.Kern.) Nyman; Pulmonaria media Host pro parte), H, Euc, U2,5T3R4, Origanetalia: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (47), M. Iezer-Papusa: Podu Dambovitei, Valea Batrana (5).

Pulmonaria officinalis L. Pulmonaria maculosa Liebl.; Pulmonaria officinalis L. subsp. maculosa (Hayne) Gams), H, Eur, U3,5T3R3, Acerion pseudoplatani, Carpinion betuli, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Leaota: Schitul Cetateni (72), Campulung, Mihaesti (128), Valea Carcinovului (999).

Pulmonaria rubra Schott, H, Carp-Balc, U3,5T2R3, Alno-Padion, Fagion, Vaccinio-Piceion: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (5, PTHM), Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Secari (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Podu Dambovitei, Cabana Voina, Cabana Batrana, Cheile Mici ale Dambovitei, (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava (72), Valea Valsanului (102), Stefanesti-Florica (73), Cumpana (128).

Pulmonaria x digenea Kern.: Mihaesti, Pad. Tufeanca la vest de Cornatel (128).

Symphytum cordatum W. et K., H(G), Carp-Balc, U3T2R3, Fagion: M. Raiosu (113), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (47, HUP), Valea Dragoslovenilor (13), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Crovului, Secari (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului, Nucsoara, Cheile Petrimanului, Cheile Baltatului (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu (7, 72, HUP), Valea Valsanului (102), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Cheile Argesului la Cetatea lui Vlad Tepes (128).

Symphytum officinale L. subsp. officinale, (Symphytum officinale L. subsp. bohemicum (F.W.Schmidt) Čelak.; Symphytum bohemicum F.W.Schmidt; Symphytum molle Janka), H, Eua, U4T3R0, Molinietalia, Phragmitetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Poienile Cheitei (42), M. Leaota: Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102), Stefanesti (121), Ciomagesti, Nucsoara, Draganu, Barla, Valea Ursului, Merisani, Malureni, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Suseni, Balilesti, Izvoru, Topoloveni, Teiu (9), Arefu (128).

Symphytum tuberosum L. subsp. tuberosum, (Symphytum mediterraneum W.D.J.Koch), G, Euc, U3T3R3, Carpinion betuli, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), Valea Carcinovului (999); subsp. nodosum (Schur) Soó, (Symphytum leonhardtianum Pugsley; Symphytum tuberosum L. subsp. angustifolium (A.Kern.) Nyman; Symphytum nodosum Schur; Symphytum popovii Dobrocz.): M. Raiosu-Buda, Valea Buda in faget (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5, PTHM), Namaesti, Podu Dambovicioarei (5), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Mihaesti (128).


Verbenaceae

Verbena officinalis L., H, Cosm, U3T3R4, Agropyro-Rumicion, Arction lappae, Chenopodietea, Plantaginetea majoris, Sisymbrietalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).


Lamiaceae

Acinos alpinus (L.) Moench subsp. alpinus Calamintha alpina (L.) Lam. subsp. eualpina; Acinos baumgartenii (Simonk.) Klokov; Calamintha alpina (L.) Lam. subsp. baumgartenii (Simonk.) Borza), H, Euc, U3T0R5, Seslerietalia rigidae: M. Raiosu-Buda (113, 128), M. Iezer-Papusa: Coltii lui Andrei Mari (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Tancava, M. Romanescu (72), M. Fagaras: Negoiu, Capra Budei (128); subsp. majoranifolius (Miller) P.W. Ball, (Calamintha patavina (Jacq.) Host; Calamintha alpina (L.) Lam. subsp. hungarica (Simonk.) Hayek; Calamintha alpina (L.) Lam. subsp. majoranifolia (Mill.) Hayek; Melissa majoranifolia Mill.; Satureja patavina (Jacq.) Degen), H, Balc, U3T0R5: M. Ghimbav: Cheile Crovului (42), M. Raiosu-Buda, M. Fagaras: Capra Budei, Piciorul Caprei (128).

Acinos arvensis (Lam.) Dandy Calamintha acinos (L.) Clairv.; Acinos thymoides Moench; Satureja acinos (L.) Scheele), Th-TH, Euc (Med), U1,5T3,5R4, Festuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Cheii (42, 72), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (5), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72).

Ajuga genevensis L., H, Eua (Cont), U2,5T3R4, Cynosurion cristati, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Namaesti, Valea Argeselului (59, 5), M. Ghimbav: Cheile Cheii (42, 5), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor (72).

Ajuga laxmannii (L.) Bentham, H, Pont-Pan-Balc, U1T5R4, Festucion valesiacae, Aceri-Quercion, Origanetalia: Leresti (128).

Ajuga reptans L., H, Eur, U3,5T0R0, Arrhenatheretalia, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (72), M. Iezer-Papusa: Plaiul Muntisorului, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava, Valea Badenilor (72), Valea Carcinovului (999).

Ajuga x hybrida Kern., Padurea Trivale, Radesti (128).

Ballota nigra L. subsp. nigra, (Ballota nigra L. subsp. ruderalis (Sw.) Briq.; Ballota ruderalis Sw.), H, Med-Euc, U2T3,5R4, Arction lappae, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72).

Calamintha sylvatica Bromf. subsp. sylvatica Calamintha menthifolia Host; Satureja calamintha (L.) Scheele subsp. officinalis Gams; Calamintha baetica Boiss. et Heldr.; Calamintha montana Lam. subsp. officinalis (Moench) Dostál; Calamintha officinalis sensu Gams, non Moench), H, Euc-Med, U2,5T3,5R5, Quercetea pubescenti-petraeae: M. Buda (26), Valea Carcinovului (999).

Clinopodium vulgare L. Calamintha clinopodium Benth.; Satureja vulgaris (L.) Fritsch; Satureja clinopodium Caruel; Calamintha vulgaris (L.) Halácsy, non Clairv.), H, Circ, U2T3R3, Origanetalia, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Secari (5, 72), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Dracocephalum moldavica L., Th, Adv, U3T3R4, subspontana: Curtea de Arges (128)

Galeopsis bifida Boenn., Galeopsis tetrahit L. subsp. bifida (Boenn.) Lej. et Courtois), Th, Eua, U3T0R0, Calystegion, Epilobietea angustifolii: M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului   ( ), Valea Dambovitei (39).

Galeopsis ladanum L. Ladanum intermedium (Vill.) Slavíková Galeopsis carpetana Willk.; Galeopsis flanatica Borbás; Galeopsis sallentii Cadevall et Pau; Galeopsis intermedia Vill.; Galeopsis filholiana Timb.-Lagr.; Galeopsis parviflora Lam.), Th, Eua, U2T0R4, Caucalidion, Secalietea, Sisymbrion officinalis, Thlaspietea rotundifolii: Padurea Trivale (8, 79), Ciomagesti, Babana, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Valea Ursului, Merisani, Malureni, Mirosi, Caldararu, Buzoesti, Balilesti, Izvoru, Recea, Negrasi, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Leordeni, Stefan cel Mare (9).

Galeopsis pubescens Besser Galeopsis tetrahit L. subsp. tetrahit var. pubescens (Besser) Benth.), Th, Euc, U3T3R0, Epilobietea angustifolii, Polygono-Chenopodion polyspermi, Secalietea: M. Iezer-Papusa: Valea Batrana (5), Curtea de Arges, Rucar (128).

Galeopsis speciosa Miller Galeopsis versicolor Curtis; Galeopsis tetrahit L. subsp. tetrahit var. grandiflora Benth.; Galeopsis speciosa Mill. subsp. sulphurea (Jord.) Briq.; Galeopsis walterana Schltdl.; Galeopsis sulfurea Jord.; Galeopsis tetrahit L. subsp. tetrahit var. cannabina L.), Th, Eua, U3T2R0, Alno-Padion, Epilobietalia angustifolii, Fagetalia sylvaticae, Polygono-Chenopodion polyspermi: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Rudaritei (5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Clabucetului, Valea Oboarelor pe Bratia, Valea Batrana, Cabana Batrana, M. Lespezi (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava, Valea Badenilor (72, HUP).

Galeopsis tetrahit L. Galeopsis reichenbachii Reut.; Galeopsis praecox Jord.; Tetrahit nodosum Moench), Th, Eur, U3T3R0, Chenopodietea, Epilobietea angustifolii, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Iezer-Papusa: Lacul Bunea, Valea Rausorului spre cantonul Portareasa, Valea Batrana (5), M. Leaota: Valea Badenilor (72), Poiana Lacului, Popesti (9).

Glechoma hederacea L. Glechoma hederacea L. subsp. glabriuscula (Neilr.) Gams; Nepeta glechoma Benth.; Glechoma hederacea L. subsp. sardoa (Bég.) Soó; Glechoma hindenburgiana Graebn.), H-Ch, Eua, U3T3R0, Agropyro-Rumicion, Alliarion petiolatae, Alno-Padion, Querco-Fagetea, Trifolion medii: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei la Satic (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Cheitei, Cheile Ghimbavului la intare, Secari (41, 72), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor, Muntele Romanescu, Muntele Tancava (72), Valea Carcinovului (999).

Glechoma hirsuta Waldst. et Kit. Glechoma nova Winterl; Glechoma hederacea L. subsp. hirsuta (Waldst. et Kit.) F.Herm.), H-Ch, Pont-Med, U2,5T3R4, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului, Valea Rausorului, Valea Larga, Valea Cucii, Cabana Voina, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: M. Romanescu (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. galeobdolon; Lamium galeobdolon (L.) L.; Galeobdolon luteum Huds.; Galeobdolon luteum Huds. subsp. luteum), H-Ch, Euc, U3T0R4, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79, HUP, PTHM), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Coltilor, Dragoslavele, M. Lespezi (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava, Valea Badenilor (72), Bascov (121), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Lamium album L. Lamium dumeticola Klokov), H, Eua, U3T3R0, Alliarion petiolatae, Arction lappae: M. Ghimbav: Cheile Cheii (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Namaesti, Curtea de Arges in Valea Calului (59, 5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Lamium amplexicaule L. Lamium stepposum Kossko), Th, Eua-Med, U2,5T3,5R0, Chenopodio-Scleranthetea, Polygono-Chenopodietalia: Cocu, Barla, Valea Ursului, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Popesti, Negrasi, Topoloveni, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Lamium garganicum L. subsp. laevigatum Arcangeli, (Lamium longiflorum Ten.; Lamium bithynicum Benth.; Lamium inflatum Heuff.; Lamium garganicum L. subsp. glabratum (Griseb.) Briq.), H, Carp-Balc-Anat, U2T4R4, Achnaterion calamagrostis: M. Ghimbav: Cheile Cheii (41).

Lamium maculatum L. subsp. maculatum, (Lamium tomentosum auct., non Willd.; Lamium foliosum Crantz; Lamium laevigatum L.; Lamium columnae Ten.), H (Ch), Eua, U3,5T0R4, Alno-Padion, Carpinion betuli, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Larga, Valea Rausorului, M. Lespezi (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava, Valea Badenilor (72), subsp. cupreum (Schott, Nyman et Kotschy) Hadač: M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (31).

Lamium purpureum L., Th, Eua, U3T0R4, Polygono-Chenopodietalia, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Dragoslavele (5), Racovita (121), Ciomagesti, Cocu, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Valea Ursului, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Popesti, Negrasi, Topoloveni, Priboieni, Mozaceni, Teiu, Ratesti (9).

Leonurus cardiaca L. Leonurus villosus Desf. ex Spreng.; Leonurus tataricus L.; Leonurus quinquelobatus Usteri; Leonurus glaucescens Ledeb.), H, Eua, U3T4R4, Arction lappae, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79), Dragoslavele (5).

Lycopus europaeus L. Lycopus mollis A.Kern:, Lycopus menthifolia Mabille), H-Hh, Eua, U5T3R0, Bidentetea tripartiti, Phragmitetea, Salicetea purpureae: Padurea Trivale (8, HCM), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102), Golesti, lunca Argesului (121).Lycopus exaltatus L. Fil., Hh, Eua, U5T3R0, Bidentetea tripartiti, Phragmitetea, Salicion albae: M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5).

Marrubium vulgare L., H, Eua, U1,5T4R4, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79), Dragoslavele, Bahna Rusului (5), Curtea de Arges (128).

Melissa officinalis L., H, Med, U2T4R0, Arction lappae, Quercetea pubescenti-petraeae, Quercetea robori-petraeae: Podu Dambovitei (5), Stefanesti-Florica (73), Topoloveni, Leordeni, Curtea de Arges (128).

Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum, (Melittis hispanica Klokov; Melittis kernerana Klokov; Melittis grandiflora Sm.), H, Eur, U2,5T3R5, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79, 128), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41), M. Leaota: M. Romanescu (72), Curtea de Arges, Contesti, Stolnici, Campulung; subsp. carpatica (Klokov) P.W.Ball, (Melittis subcordata Klokov; Melittis sarmatica Klokov; Melittis carpatica Klokov; Melittis grandiflora sensu Klokov, non Sm.): Podu Dambovitei (5), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Valea Carcinovului (999).

Mentha aquatica L. Mentha litoralis (Hartm.) Neuman; Mentha hirsuta Huds.; Mentha braunii Oborny A.), H-Hh, Eur, U5T3R0, Alnetea glutinosae, Molinietalia, Phragmitetea, Salicion albae: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Valea Oboarelor pe Bratia (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni (72), M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (12).

Mentha arvensis L. subsp. arvensis, (Mentha canadensis L.; Mentha palustris auct., non Mill.; Mentha agrestis Sole), H-G, Circ, U4T3R0, Calthion palustris, Molinietalia, Phragmitetea, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului (43, 5, 72), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor, M. Romanescu (72), Baiculesti, Merisani, Popesti, Recea (9).

Mentha longifolia (L.) Hudson Mentha incana Willd.; Mentha sylvestris L.; Mentha mollissima Borkh.), H, Eua, U4,5T3R0, Agropyro-Rumicion, Bidentetea tripartiti, Chenopodietea, Filipendulo-Petasition, Glycerio-Sparganion, Molinietalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Curmatura Ghimbavului, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Cheii (41, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Leresti (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Pitesti-Valea Darzului (121), Valea Ursului (121).

Mentha pulegium L. Pulegium vulgare Mill.; Pulegium parviflorum (Req.) Samp. pro parte), H, Eua (Med), U4T3R5, Isoeto-Nanojuncetea, Nanocyperion flavescentis: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Valea lui Coman, Cetateni (43, 72).

Mentha x verticillata L. Mentha sativa L.; Mentha sativa L. var. sativa), H, Eur: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39).

Nepeta cataria L., H, Eua (Med), U3T3R4, Arction lappae, Chenopodietea, Sisymbrietalia: Padurea Trivale (8, 79, 128), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Curtea de Arges, Corbeni, Cheia Argesului (128).

Nepeta nuda L., (Nepeta violacea L.), H-Ch, Eua-Cont, U2T3R0, Aceri-Quercion, Festucion rupicolae, Quercetalia pubescentis: M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (41).

Origanum vulgare L. Origanum vulgare L. subsp. viride (Boiss.) Hayek; Origanum puberulum (Beck) Klokov; Origanum virens Hoffmanns. et Link subsp. siculum Nyman; Origanum viride (Boiss.) Halácsy; Origanum dilatatum Klokov), H, Eua, U2,5T3R3, Origanetalia, Prunetalia, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Secari (42, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Dambovitei, Rucar (5, 128), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor, M. Romanescu, M. Tancava, Cetateni (72), Bascov (121), Curtea de Arges, Campulung, Rucar (128).

Phlomis tuberosa L. Phlomis hypanica Roussine; Phlomis x piskunovii Klokov; Phlomis maeotica Roussine; Phlomis jailicola Klokov; Phlomis scythia Klokov et Roussine; Phlomis hybrida Zelen.; Phlomis stepposa Klokov), H, Eua (Cont), U2,5T3,5R4, Quercetalia pubescentis, Festucion valesiacae, Aceri-Quercion: Rucar, Dambovicioara, Podul Dambovitei, Cheile Mari ale Dambovitei (999).

Prunella grandiflora (L.) Scholler, H, Eur-Med, U3T3R4, Festuco-Brometea: Podu Dambovitei (5).

Prunella laciniata (L.) L. Prunella cretensis Gand.; Prunella alba Pall. ex M.Bieb.), H, Euc-Med, U2,5T3,5R3, Brachypodio-Chrysopogonetalia, Festuco-Brometea, Geranion sanguinei: Padurea Trivale (8, 79), Bahna Rusului (5, PTHM), Curtea de Arges, Topoloveni in Valea Cacovei (128).

Prunella vulgaris L., H, Cosm, U3T3R0, Alnetea glutinoase, Bidentetea tripartiti, Plantaginetea majoris, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Curmatura Ghimbavului, Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Crovului, Cheile Rudaritei, Secari (43, 72), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, M. Setu, M. Portareasa, Valea Coltilor, Valea Rausorului, Bahna Rusului, Valea Oboarelor pe Bratia, Valea Batrana, Cabana Voina, Poiana Stanii pe Coltii lui Andrei Mari (59, 61, 5), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, M. Tancava, Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72), Valea Valsanului (102), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Salvia austriaca Jacq., H, Pont-Pan, U2T3,5R4, Festucion rupicolae: M. Ghimbav: Cheile Cheii (42).

Salvia glutinosa L., H, Eua (Mont), U3,5T3R4, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu (113), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Crovului, Secari (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Leresti, Valea Rausorului, Valea Larga, Valea Oboarelor pe Bratea, Valea Batrana, Bahna Rusului, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Marginea Domneasca (72), Bascov (121), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat, Slatina (116), Valea Carcinovului (999).

Salvia nemorosa L. Salvia sylvestris auct., non L.), H, Euc, U2,5T4R3, Chenopodietea, Festuco-Brometea, Mesobromion, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79),

Salvia pratensis L. subsp. pratensis, (Salvia bertolonii Vis.; Salvia tenorii Spreng.; Salvia ceratophylliodes L.; Salvia multifida Sibth. et Sm.; Salvia minor C.C.Gmel.; Salvia haematodes L.), H, Eur (Med), U2,5T3R4, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Podu Dambovitei (5), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Cheitei (41), M. Leaota: Cetateni la Schitul lui Negru Voda, Valea Badenilor (72).

Salvia transsylvanica (Schur et Griseb.) Schur Salvia baumgartenii Heuff.), H, Dac, U1,5T3,5R4, Stipion lessingianae, (taxon endemic amenintat): M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (5), Campulung pe Matau, Boteni (128).

Salvia verticillata L. Salvia peloponnesiaca Boiss. et Heldr.), H, Euc (Med), U2T4R0, Chenopodietea, Festuco-Brometea, Onopordion acanthii, Plantaginetea majoris: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului, Secari (41, 5, 72), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72).

Salvia x sylvestris L.: Curtea de Arges, Campulung (128).

Scutellaria alpina L. subsp. alpina, Ch, Eur, U2,5T2,5R3, Thlaspietalia rotundifolii, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62).

Scutellaria altissima L., H, Pont-Med, U2,5T3,5R4, Quercetea pubescenti-petraeae: Dobrogostea: Pad. Ciobani (111)

Scutellaria galericulata L., H, Circ, U4T3R4, Magnocaricion elatae, Molinietalia, Phragmitetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii (43), Bughea (59), Bahna Rusului (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni (72), Valea Valsanului (102).

Scutellaria hastifolia L. Scutellaria dubia Taliev et Širj), H, Eur, U5T3R3, Calystegion, Molinietalia: Padurea Trivale (8, 79), Corbeni, Mihaesti (128).

Stachys alpina L., H, Euc, U3T2R0, Epilobietea angustifolii, Sambuco-Salicion capreae: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului la Rausor (5), M. Fagaras: Capra Budei in Cheia Gegiu (128).

Stachys annua (L.) L. Stachys neglecta Klokov), Th, Eur (Med), U3T3,5R4, Caucalidion, Consolido-Eragrostion, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Cepari, Ciofrangeni, Barla, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Popesti, Teiu (9).

Stachys germanica L. Stachys dasyanthes Raf.; Eriostomum germanicum (L.) Hoffmanns. et Link), H-TH, Pont-Med, U2T4R4, Festuco-Brometea, Geranion sanguinei, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72), Stefanesti-Florica (73), Curtea de Arges (128).

Stachys officinalis (L.) Trev. Stachys bulgarica (Degen et Nejceff) Hayek; Betonica glabriflora Borbás; Betonica serotina Host; Betonica peraucta Klokov; Betonica officinalis L.; Betonica brachyodonta Klokov; Betonica velebitica A.Kern.; Betonica divulsa Ten.; Stachys betonica Benth.; Betonica fusca Klokov), H, Eua, U3T3R0, Molinion coeruleae, Nardetalia, Origanetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbabav: Secari (72), Bughea de Jos (IANB), M. Leaota: Cetateni (72), Mihaesti pe Valea Bradului si Valea Popii (128).

Stachys palustris L. Stachys wolgensis Wilensky; Stachys maeotica Postr.), H, Circ, U4T3R4, Agrostion stoloniferae, Alnetea glutinosae, Filipendulo-Petasition, Phragmitetea, Polygono-Chenopodion polyspermi: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39).

Stachys recta L. subsp. recta, H, Pont-Med, U2T4R4, Festucetalia valesiacae, Festucion vaginatae, Festuco-Brometea, Geranion sanguinei: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (72), Rucar (IANB), Cheile Mari ale Dambovitei (125).

Stachys sylvatica L., H, Eua, U3,5T0R0, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae, Filipendulo-Petasition: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (42, 5, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (42), Valea Dambovitei (39), M. Iezer-Papusa: Valea Clabucetului, Valea Oboarelor pe Bratia, Bughea, Saticu de Sus (5, PTHM, IANB), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Teucrium chamaedrys L. Teucrium pulchrius Juz.; Teucrium stevenianum Klokov; Teucrium fagetorum Klokov), Ch, Med-Euc, U2T3,5R4, Festuco-Brometea, Quercetea pubescenti-petraeae, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Poienile Cheitei, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului (42, 5, 72), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava, Valea Badenilor (72, HUP), Valea Valsanului (102), Stefanesti (121).

Teucrium montanum L. Teucrium pannonicum A.Kern.; Teucrium praemontanum Klokov; Teucrium helianthemoides Adamovič; Teucrium jailae Juz.), Ch, Euc-Med, U1T4R5, Brometalia erecti, Festucetalia valesiacae, Sedo-Scleranthetea, Teucrion montani: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului (GRECESCU D. 1898, 5, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (IANB), M. Leaota: M. Romanescu (72), Rucar (128).

Thymus alpestris Tausch ex A. Kerner Thymus serpyllum L. subsp. alpestris (Tausch ex A.Kern.) Lyka; Thymus subalpestris Klokov; Thymus chamaedrys auct., non Fr.), Ch, Euc, U2,5T2R3, Elyno-Seslerietea, Papavero-Thymion pulcherrimi: M. Raiosu (26), M. Leaota: M. Romanescu (72).

Thymus comosus Heuffel ex Griseb. Thymus chamaedrys Fr. subsp. comosus (Heuff. ex Griseb.) Nyman), Ch, Carp, U2,5T2R4, Teucrion montani, (taxon endemic amenintat): M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Crovului, Cheile Cheii, Secari (59, 5, 72), M. Mateias (128), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5, 109), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei, Saticu de Sus (5), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, Valea Badenilor, Marginea Domneasca (7, 72), Valea Valsanului (102), Boteni (128).

Thymus longicaulis C. Presl. Thymus lykae Degen et Jáv.; Thymus illyricus Ronniger; Thymus dalmaticus (Rchb.) Freyn; Thymus pinifolius Heuff.; Thymus rudis A.Kern.; Thymus kosaninii Ronniger; Thymus serpyllum L. subsp. dalmaticus (Rchb.) Nyman; Thymus adriaticus Velen.; Thymus rohlenae Velen.; Thymus moesiacus Velen.; Thymus serpyllum L. subsp. serpyllum var. serpyllum proles angustifolius sensu Rouy, ? non (Pers.) A.; Thymus malyi Ronniger), Ch, Balc, U2T4R3, Seslerion rigidae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Papusa (59).

Thymus pannonicus All. subsp. pannonicus Thymus collinus sensu Fritsch, non M.Bieb.; Thymus auctus (Lyka) Borza; Thymus platyphyllus Klokov; Thymus stepposus Klokov et Roussine; Thymus podolicus Klokov et Roussine; Thymus serpyllum L. subsp. brachyphyllus Opiz ex Lyka; Thymus brachyphyllus Opiz; Thymus marschallianus Willd.; Thymus herbaceus Klokov pro parte; Thymus serpyllum L. subsp. serpyllum var. marschallianus sensu Boiss. pro parte; Thymus serpyllum L. subsp. marschallianus (Willd.) Nyman; Thymus serpyllum L. subsp. acutus Lyka; Thymus lanuginosus sensu Fritsch, non Mill.; Thymus kosteleckyanus Opiz; Thymus euxinus Ronniger; Thymus serpyllum L. subsp. lanuginosus auct. pro parte; Thymus latifolius (Besser) Andrz.; Thymus dzevanovskyi Klokov et Roussine), Ch, Eua, U1,5T3,5R4, Festucetalia valesiacae, Festuco-Brometea: M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (5), M. Leaota: Cetateni (72, HUP).

Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (A.Kern. ex Borbás) Jalas Thymus vallicola (Heinr.Braun) Ronniger; Thymus serpyllum L. subsp. alpestris Briq. pro parte; Thymus kerneri Borbás; Thymus trachselianus Opiz; Thymus balcanus Borbás; Thymus polytrichus A.Kern. ex Borbás; Thymus serpyllum L. subsp. trachselianus (Opiz) Lyka; Thymus serpyllum L. subsp. lanuginosus sensu Briq. pro parte; Thymus serpyllum L. subsp. polytrichus (A.Kern. ex Borbás) Briq.; Thymus alpigenus (A.Kern. ex Heinr.Braun) Ronniger , Ch, Carp-Balc, U1,5T3,5R2, Elyno-Seslerietea, Festucion rupicolae: M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (IANB), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului in jepi (5), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, Culmea Leoata (7, 72).

Thymus pulcherrimus Schur Thymus carpathicus Čelak.; Thymus serpyllum L. subsp. sudeticus Lyka; Thymus circumcinctus Klokov; Thymus sudeticus Opiz ex Borbás subsp. pulcherrimus (Schur) Dostál; Thymus sudeticus Opiz ex Borbás subsp. carpathicus (Čelak.) Dostál), Ch, Carp, U2T1,5R3, Papavero-Thymion pulcherrimi, Thlaspion rotundifolii: M. Iezer-Papusa: Valea Coltilor (5), M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (109), M. Fagaras: Negoiu (128).

Thymus pulegioides L. Thymus alpestris auct., non Tausch ex A.Kern. Thymus serpyllum L. subsp. effusus (Host) Lyka; Thymus ucrainicus Klokov & Roussine; Thymus serpyllum L. subsp. carniolicus (Borbás) Lyka; Thymus serpyllum L. subsp. alpestris Briq. pro parte; Thymus carniolicus Borbás; Thymus chamaedrys Fr.; Thymus ovatus Mill.; Thymus serpyllum L. subsp. chamaedrys (Fr.) Vollm.; Thymus glaber Mill Thymus serpyllum L. subsp. montanus (Waldst. & Kit.) Lyka; Thymus froelichianus Opiz; Thymus montanus Waldst. & Kit., non Crantz; Thymus serpyllum L. subsp. montanus Arcang.; Thymus enervius Klokov; Thymus serpyllum L. subsp. ovatus (Mill.) Rouy; Thymus serpyllum L. subsp. parviflorus (Opiz ex Heinr.Braun) Lyka; Thymus effusus Host; Thymus serpyllum L. subsp. subcitratus (Schreb.) Briq.; Thymus pulegioides L. subsp. effusus (Host) Ronniger; Thymus serpyllum L. subsp. serpyllum var. latifolius Boiss.; Thymus chamaedrys Fr. subsp. chamaedrys), Ch, Eur (Mont), U2,5T3R3, Festuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea, Seslerion bielzii: Padurea Trivale (8, 79, 128), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Secari (72), M. Iezer-Papusa: M. Portareasa, Valea Coltilor, Bahna Rusului, Valea Batrana, Valea Rausorului (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Thymus serpyllum L., Ch, Eur, U1,5T0R3, Dicrano-Pinion, Koelerion glaucae: M. Iezer-Papusa: Valea Batranei (5).

Thymus x dacicus Borabs T. Pannonicus All. X T. Pulegioides L.), M. Ghimbav: Cheile Crovului (42)


Callitrichaceae

Callitriche cophocarpa Sendtner Callitriche polymorpha Lönnr.), Hh, Eua, U6T3R0, Nanocyperion flavescentis, Potamion: Padurea Trivale (8, 79).


Plantaginaceae

Plantago altissima L. Plantago lanceolata L. subsp. altissima (L.) Nyman), H, Balc-Pan, U4T3R4, Agropyro-Rumicion, Agrostion stoloniferae: Padurea Trivale (8, 79).

Plantago gentianoides Sibth. et Sm., H, Carp-Balc-Anat, U4T2R3, Salicetea herbaceae, Scheuchzerio-Caricetalia nigrae: M. Raiosu-Buda, Lacul Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului sub refugiu, Poiana Stanii pe Coltii lui Andrei, Caldarea Batrana pe Colti, Plaiul lui Patru, M. Catunu (5, PTHM), M. Fagaras: Negoiu (128).

Plantago lanceolata L. Plantago glabriflora Sakalo Plantago lanuginosa Bastard), H, Eua, U0T0R0, Festuco-Brometea, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Secari (72), M. Iezer-Papusa: Cheile Petrimanului (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102).

Plantago major L. subsp. major, (Plantago borysthenica (Rogow.) E.D.Wissjul Plantago major L. subsp. pachystachya (Ces.) Arcang.; Plantago major L. subsp. vulgaris (Hayne) Dostál), H, Eua, U3T0R0, Plantaginetea majoris: Padurea Trivale (121, 8, 79), M. Raiosu-Buda (26), M. Ghimbav: Secari (72), M. Iezer-Papusa: Valea Coltilor, Leresti, Cheile Dambovitei, M. Papau, Valea Calului, Valea Rausorului, Gainatul Mare, Valea Coltilor, Poiana Stanei pe Coltii lui Andrei (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava, Valea Badenilor (72), Racovita (121), Golesti, lunca Argesului (121), Cepari, Caldararu, Ionesti, Popesti, Recea, Rociu, Negrasi, Teiu, Ratesti (9).

Plantago media L. Plantago brutia Ten.), H, Eua, U2,5T0R4, Festuco-Brometea, Molinio-Arrhenathereta: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Cheii (5, 72), Bahna Rusului, Dragoslavele (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Tancava (72), Racovita (121).

Plantago arenaria Wald. et Kit. Plantago scabra Moench Plantago stricta Schousb Plantago indica L., nom. illegit.; Plantago latifolia E.D.Wissjul., non Salisb.; Plantago psyllium L., nom. ambig.; Plantago ramosa Asch.), Th, Eua (Cont), U2T4R0, Festucion vaginatae, Sisymbrietalia: Padurea Trivale (8, 79).


Scrophulariaceae

Bartsia alpina L., H, Circ, U4T1,5R4, Seslerietalia coeruleae: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Fagaras: Negoiu, Valea Zarnei (128).

Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp. minus Chaenorhinum klokovii Kotov Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp. viscidum (Moench) Hayek; Chaenorhinum viscidum (Moench) Simonk.), Th, Euc-Med, U2,5T3,5R4, Caucalidion, Secalietea, Thlaspietea rotundifolii: M. Piatra Craiului: Valea Dambovitie la Satic (33)

Digitalis grandiflora Miller Digitalis ambigua Murray), H, Euc, U3T3R3, Carpinion betuli, Fagion, Geranion sanguinei: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Podu Dambovitei, Leresti, Cheile Mici ale Dambovitei, Cabana Batrana (5, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Romanescu, Valea Badenilor (72), Valea Carcinovului (999).

Digitalis lanata Ehrh. Digitalis lamarckii auct. Balcan., non Ivanina Digitalis orientalis auct. Balcan., non Lam.), TH-H, Balc-Pan, U1,5T4R4, Festucion vallesiacae, Quercion farnetto: Padurea Trivale (8, 79), Campulung (128).

Euphrasia minima Jacq. ex DC. subsp. tatrae (Wettst.) Hayek Euphrasia tatrae Wettst.), Th, Eua, U3T1,5R2, Potentillo-Nardion: M. Raiosu-Buda (26), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului sub refugiu (5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (41, 72, HUP).

Euphrasia rostkoviana Hayne Euphrasia officinalis L. subsp. pratensis Schübler et Martens; Euphrasia hirtella auct. Brit., non Jord. ex Reut Euphrasia pratensis Fr.), Th, Euc, U3T3R3, Molinio-Arrhenatheretea: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Secari (72), M. Iezer-Papusa: Lacul Bunea, Bahna Rusului, Valea Batrana (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni (59, 128), Curtea de Arges, Campulung, Cetateni (128).

Euphrasia salisburgensis Funck Euphrasia marilaunica A.Kern.), Th, Eur, U3T1,5R4, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (47, 128, BUC), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Crovului, Cheile Ghimbavului (5, 72), M. Iezer-Papusa: M. Lespezi, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: M. Romanescu, Curmatura Tancavei, Culmea Leaota (72).

Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. subsp. stricta, Th, Eur, U3T3R0, Arrhenatheretalia, Festuco-Brometea, Nardetalia, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), Dealul Sasului (BUC), Podu Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni (45, 72).

Gratiola officinalis L., H, Circ, U4,5T3R4, Magnocaricion elatae, Molinion coeruleae: Padurea Trivale (8, 79), Valea Valsanului (102).

Kickxia elatine (L.) Dumort. Linaria elatine (L.) Mill. Elatinoides elatine (L.) Wettst.; Linaria elatine (L.) Mill. subsp. elatine), Th, Euc-Med, U2,5T3,5R4, Caucalidion, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Barla, Stolnici, Mirosi, Caldararu, Popesti, Teiu (9).

Kickxia spuria (L.) Dumort. Elatinoides spuria (L.) Wettst Linaria spuria (L.) Mill.; Linaria spuria (L.) Mill. subsp. spuria Linaria spuria (L.) Mill. subsp. spuria var. spuria), Th, Euc-Med, U2,5T4R4, Caucalidion,  Nanocyperetalia, Secalietea: Mirosi, Caldararu, Popesti, Oarja, Cateasca, Teiu (9).

Lathraea squamaria L., G, Eua, U3T3R3, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79),

Linaria alpina (L.) Mill. Linaria petraea Jord.), H, Eur, U2,5T0R4, Papavero-Thymion pulcherrimi, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda, Capra Budei (110), M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (78, 109).

Linaria angustissima (Lois.) Borbás Linaria maeotica Klokov Linaria ruscinonensis Rouy; Linaria pallidiflora Valdés; Linaria italica Trevir. subsp. italica Linaria vulgaris Mill. subsp. ruscinonensis (Rouy) P.Fourn; Linaria italica Trevir.; Linaria vulgaris Mill. subsp. italica (Trevir.) Arcang.), H, Med, U1T3,5R5, Festucetalia valesiacae: Stolnici, Topoloveni in Valea Cacovei (128).

Linaria genistifolia (L.) Mill., H, Eua-Cont, U1T3,5R5; Festuco-Brometea: M. Ghimbav: Coltii Ghimbavului (72), M. Leaota: Cetateni, Valea Chiliilor, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (7, 72), M. Urzica pe Arges, Leordeni, Prundu, Topoloveni (128).

Linaria vulgaris Miller Linaria acutiloba Fisch. ex Rchb.), H, Eua, U2T3R4, Chenopodio-Scleranthetea, Epilobietea angustifolii, Onopordion acanthii, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Leresti (5), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor (72), Cocu, Budeasa, Merisani, Popesti, Topoloveni (9).

Melampyrum bihariense A. Kerner Melampyrum subalpinum auct., non (Jur.) A.Kern Melampyrum bihariense A.Kern. subsp. kuemmerlei (Soó) Soó; Melampyrum bihariense A.Kern. subsp. bihariense forma roemeri Ronniger), Th, Dac, U2,5T3R3, Carpinion betuli, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72, HUP), Valea Valsanului (102), Stefanesti-Florica (73), Cheile Argesului, M. Paltina, Arefu, M. Ghitu, Curtea de Arges, Bughea de Sus (128).

Melampyrum cristatum L. Melampyrum solstitialis Ronniger Melampyrum cristatum L. var. majus Baumg.), Th, Eua (Cont), U2T3R4, Festucetalia valesiacae, Geranion sanguinei, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79).

Melampyrum nemorosum L. Melampyrum subalpinum auct., non (Jur.) A.Kern.), Th, Eur, U3T3R3, Carpinion betuli, Fagion, Prunetalia, Querco-Fagetea, Trifolion medii: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Valea Cheii, Cheile Ghimbavului (42, PTHM), Campulung (128).

Melampyrum sylvaticum L. Melampyrum intermedium Ronniger et Schinz Melampyrum aestivale Ronniger et Schinz), Th, Eua, U3T0R1, Vaccinio-Piceetea: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Valea Cheii, Cheile Ghimbavului (42, 5, 72), Bughea de Sus (IANB), M. Iezer-Papusa: Podu Dambovitei, Coltii lui Andrei Mari (5, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Romanescu  (42, 72), M. Fagaras: Negoiu (128).

Misopates orontium (L.) Rafin. Antirrhinum orontium L.), Th, Eua, U3T4R0, Stellarietea mediae, Polygono-Chenopodietalia: Stolnici in Lunca Cotmenei (128).

Odontites lutea (L.) Clairv. Euphrasia lutea L. Orthantha lutea (L.) A.Kern. ex Wettst.), Th, Pont-Med, U2T4R4, Festuco-Brometea: M. Iezer-Papusa: Cabana Cuca (5).

Odontites vernus (Bellardi) Dumort. subsp. serotina (Dumort.) Corb., (Odontites canescens (Rchb.) Borbás  Odontites serotina Dumort. ; Odontites virgata Lange ex Willk. ; Odontites salina (Kotov) Kotov ; Euphrasia serotina Lam.), Th, Eua, U3T3R0, Agropiro-Rumicion, Cynosurion cristati, Molinietalia, Plantaginetea majoris, Puccinelio-Salicornietea : Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului : Dambovicioara (5), Arefu (128).

Pedicularis comosa L. subsp. campestris (Griseb. et Schenk) Soó, (Pedicularis campestris Griseb. et Schenk  Pedicularis campestris Griseb. & Schenk subsp. campestris), H, Balc, U3T2,5R0 : Namaesti (128), M. Piatra Craiului : Dambovicioara (5), M. Ghimbav : Culmea Zacotelor, Coltii lui Dumitru, Cheile Crovului, Cheile Cheii (41, 72).

Pedicularis exaltata Besser Pedicularis transsilvanica Schur pro parte  Pedicularis carpatica (Andrae) Simonk. pro parte), H, Carp-Sarm, U3T2,5R0, Caricion curvulae, Deschampsion caespitosae : M. Piatra Craiului (

Pedicularis oederi Vahl Pedicularis versicolor Wahlenb.), H, Eua (Circ), U0T2R4, Cetrario-Loiseleurion, Salicion herbaceae : M. Raiosu-Buda ( ), M. Iezer-Papusa : Oticu (59).

Pedicularis verticillata L., H, Circ, U0T2R4, Caricion curvulae, Potentillo ternatae-Nardion : M. Raiosu-Buda ( ), M. Papusa (59), M. Piatra Craiului : Dimbovicioara (5), M. Iezer-Papusa : Caldarea Iezerului Mare, M. Setu, Valea Catunului ( 5), M. Leaota : M. Romanescu, M. Tancava (72, IAGB), M. Fagaras : Vf. Negoiu, M. Lespezi, M. Podeanu (128).

Rhinanthus alpinus Baumg. Alectorolophus erectus (Sterneck) Sterneck  Alectorolophus pulcher (Spreng.) Wimm. var. elatus Sterneck; Alectorolophus elatus (Sterneck) Sterneck; Alectorolophus alpinus (Baumg.) Sterneck; Rhinanthus pulcher Spreng. var. pulcher; Alectorolophus alpinus (Baumg.) Sterneck var. alpinus; Alectorolophus pulcher (Spreng.) Wimm; Alectorolophus pulcher (Spreng.) Wimm. var. pulcher; Alectorolophus alpinus (Baumg.) Sterneck var. erectus Sterneck), Th, Carp-Balc, U3T2R0, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu ( ), M. Papusa (59).

Rhinanthus angustifolius C.C. Gmelin subsp. angustifolius Alectorolophus montanus (Saut.) Fritsch Rhinanthus montanus Saut.; Rhinanthus serotinus (Schönh.) Oborny A. Rhinanthus major L., nom. ambig. subsp. lykae Soó; Alectorolophus major Rchb. subsp. montanus (Saut.) Wettst.), Th, Eua, U0T0R0, Molinio Arrhenatheretea, Molinietalia: Bahna Rusului (5), M. Leaota: Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72).

Rhinanthus minor L. Rhinanthus minor L. var. elatior Schur Alectorolophus crista-galli (L.) M.Bieb. pro parte; Alectorolophus monticola Sterneck; Rhinanthus rusticulus (Chabert) Druce; Alectorolophus parviflorus Wallr.; Alectorolophus minor (L.) Wimm. et Grab.; Rhinanthus minor L. var. stenophyllus Schur Alectorolophus stenophyllus (Schur) Sterneck Rhinanthus crista-galli L. var. drummond-hayi F.B.White; Alectorolophus drummond-hayi (F.B.White) Sterneck; Rhinanthus nigricans Meinsh.; Rhinanthus stenophyllus (Schur) Druce; Alectorolophus rusticulus (Chabert) Sterneck; Alectorolophus borealis Sterneck; Rhinanthus crista-galli L. var. crista-galli Th, Eur, U3T0R0, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), M. Leaota: (IAGB).

Rhinanthus rumelicus Velen. Alectorolophus glandulosus (Simonk.) Sterneck Alectorolophus abbreviatus (Murb.) Sterneck; Alectorolophus sagorskii Semler; Rhinanthus rumelicus Velen. subsp. simonkaianus Soó; Alectorolophus rumelicus (Velen.) Borbás subsp. rumelicus; Rhinanthus major L., nom. ambig. subsp. major var. abbreviatus Murb Alectorolophus rumelicus (Velen.) Borbás), Th, Pont-Pan-Balc, U3T4R0, Arrhenatheretalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Buda ( ), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), M. Ghimbav: Curmatura Ghimbavului (43),  Albesti de Muscel, Bughea de Jos, Namaesti (5), Valea Valsanului (102).

Scrophularia heterophylla Willd. subsp. laciniata (W. et K.) Maire et Petitmengin, (Scrophularia laciniata Waldst. et Kit Scrophularia variegata auct., non M.Bieb.; Scrophularia exilis Popl.), H, Carp-Balc, U2T2,5R0, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda ( ), M. Ghimbav: Culmea Zacotelor, Cheile Rudaritei, M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (43, 5, 72, HUP), M. Fagaras: Capra Budei, Cheia Gegiu (128).

Scrophularia nodosa L., H, Eua, U3,5T3R0, Alliarion petiolatae, Epilobietea angustifolii, Fagetalia sylvaticae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda ( ), Rucar (59), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Curmatura Ghimbavului, Cheile Ghimbavului, Secari (43, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Valea Larga (5), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72, HUP), Valea Carcinovului (999).

Scrophularia scopolii Hoppe Scrophularia glandulosa Waldst. et Kit Scrophularia grandidentata Ten.), H, Pont-Med, U4T3R0, Alliarion petiolatae, Fagetalia sylvaticae, Onopordion acanthii: M. Raiosu-Buda, Valea Buda ( ), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru, Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului (41, 5, 72), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72, HUP).

Scrophularia umbrosa Dumort Scrophularia neesii Wirtg Scrophularia aquatica L., nom. ambig.; Scrophularia samaritani Boiss. et Heldr. ex Halácsy Scrophularia alata auct.), H, Eua, U5T3,5R4, Alno-Padion, Glycerio-Sparganion: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (

Scrophularia vernalis L., H, Euc, U3T3R0, Fagetalia, Alliarion: Campulung pe malul Raului Targului (128).

Tozzia alpina L. subsp. carpatica (Woloszczac) Hayek Tozzia carpathica Woloszczac), G, Carp-Balc, U3,5T2R4, Adenostyletalia, Cardamino-Montion, (taxon european amenintat): Piatra Craiului pe creasta (78,

Verbascum blattaria L., H, Eua (Med), U2,5T3,5R4, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana (5), Curtea de Arges, Topoloveni (128).

Verbascum chaixii Vill. Verbascum alpinum Turra pro parte), TH-H, Dac-Balc, U3T2R3, Fagion: M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului (5), M. Leaota: Cetateni (72); subsp. austriacum (Schott) Hay., TH-H, Eua, U2T3R4, Festucetalia valesiacae Padurea Trivale (8, 79).

Verbascum densiflorum Bertol. Verbascum linkianum Mariz Verbascum velenovskyi Horák; Verbascum thapsiforme Schrad.; Verbascum macrantherum Halácsy; Verbascum phlomoides L. subsp. thapsiforme (Schrad.) Rouy), TH, Eur (Med), U2,5T3,5R4, Chenopodietea, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (43).

Verbascum glabratum Friv. subsp. glabratum H, Pont-Balc, U2T3R4, Quercion farnetto: Cheile Argesului, Cumpana pe Valea Caprei (128)

Verbascum lychnitis L., TH, Eur, U1T3R4, Festuco-Brometea, Trifolio-Geranietea: M. Raiosu-Buda ( ), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (42), M. Iezer-Papusa: Plaiul Muntisorului, Valea Calului, Valea Raului Doamnei, Valea Batranei (5), M. Piatra Craiului ( ), Campulung, Rucar la Valea Muierii (128).

Verbascum nigrum L. subsp. nigrum, H, Eua, U2T3R4, Epilobietalia angustifolii, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda ( ), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Coltii lui Dumitru (41), M. Leaota: Valea Chiliilor (72); subsp. abietinum (Borbás) I.K. Ferguson, (Verbascum abietinum Borbás Verbascum bornmuelleri Velen.), Th, Dac-Balc, U3T2,5R4, Arction lappae: M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului (5).

Verbascum phlomoides L. Verbascum pangaeum Murb. et Rech.f. Verbascum australe Schrad.; Verbascum formanekii Borbás ex Formánek; Verbascum adamovicii Velen.; Verbascum belasitzae Stoj. et Stef.), TH, Eur, U2,5T3,5R4, Chenopodietea, Onopordion acanthii, Secalietea: M. Raiosu-Buda, Valea Buda ( ), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Secari (72), M. Iezer-Papusa: Cabana Cuca (5), m. Leaota: Cetateni, Valea Chiliilor, M. Romanescu, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Mihaesti (128).

Verbascum phoeniceum L. Celsia rechingeri Murb.), H, Eua (Cont), U2T4R4, Festucetalia valesiacae, Festucion vaginatae: Padurea Trivale (8, 79).

Verbascum speciosum Schrader, TH, Pont-Pan-Balc, U2T4R4, Festucion rupicolae, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79, 128).

Verbascum thapsus L. Verbascum simplex Hoffmanns. et Link Verbascum macrurum sensu Lange, non Ten.), TH, Eua, U2,5T0R4, Chenopodietea, Epilobietea angustifolii, Onopordion acanthii: M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii (42, 72), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), M. Leaota: Valea Badenilor (72).

Veronica alpina L. Veronica pumila All.), H, Circ, U3,5T1R0, Potentillo ternatae-Nardion, Salicetea herbaceae: M. Raiosu-Buda ( ), M. Piatra Craiului ( ), M. Iezer-Papusa: M. Catunu (5), M. Fagaras: Capra Budei, Negoiu (128).

Veronica anagallis-aquatica L. Veronica maresii Sennen Veronica lysimachioides Boiss.; Veronica minniana Merino; Veronica espadamae Pau; Veronica anagallis auct.; Veronica reyesana Pau et Merino; Veronica anagallidiformis Boreau), H (Hh), Circ, U5T0R4, Bidentetea tripartiti, Glycerio-Sparganion, Phragmitetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (43).

Veronica anagalloides Guss. Veronica poljensis Murb Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagalloides (Guss.) Schinz et Thell.; Veronica bianoris Sennen), H-Hh, Eua, U4,5T0R4, Bidentetea tripartiti, Isoeto-Nanojuncetea, Phragmitetea, Secalietea, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Iezer-Papusa: Cheile Petrimanului (5).

Veronica aphylla L., Ch, Eur, U3T1,5R4, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda, Branele Raiosului ( ), M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (78,

Veronica arvensis L. Veronica racemifoliata Pérez Lara Veronica demissa Samp.), Th, Eua, U2,5T3R3, Arrhenatheretalia, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda ( ), Podu Dambovitei (5).

Veronica austriaca L. subsp. austriaca, (Veronica austriaca L. subsp. jacquinii (Baumg.) J. Maly Veronica jacquinii Baumg.; Veronica austriaca L. subsp. orbiculata (A.Kern.) K.Maly; Veronica teucrium L. subsp. austriaca (L.) Arcang Veronica multifida auct., non L.), H, Pont-Med-Euc, U2T4R4, Cirsio-Brachypodion, Danthonio-Brachypodion, Festucetalia valesiacae: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului (62), Stefanesti-Florica (73), Campulung, Radesti, Mihaesti (128); subsp. teucrium (L.) D.A.Webb., Veronica teucrium L. subsp. crinita (Kit.) Velen.; Veronica crinita Kit.; Veronica teucrium L.; Veronica teucrium L. subsp. teucrium; Veronica teucrium L. subsp. pseudochamaedrys (Jacq.) Nyman), H, Eua (Cont), U1,5T4R4, Festucetalia valesiacae, Geranion sanguinei, Seslerio-Festucion pallentis: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Veronica bachofenii Heuffel Veronica spuria auct., non L. subsp. bachofenii (Heuff.) Stoj. et Stef Veronica grandis auct., vix Fisch.), H, Carp-Balc-Anat, U2,5T4R3, Asplenion septentrionalis, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Arefu, spre barajul de la Lacul Vidraru (113).

Veronica baumgartenii Roemer et Schultes, H, Carp-Balc, U2T1,5R3, Androsacion alpinae, Asplenietalia septentrionalis, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Fagaras: Zarna, Negoiu, Capra Budei (128).

Veronica beccabunga L., H (Hh), Eua, U5T3R4, Bidentetea tripartiti, Glycerio-Sparganion, Salicetalia purpureae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), Cheile Brusturetului (12), M. Ghimbav: Secari (72), M. Iezer-Papusa: Valea Larga, Cascue, Valea Bratioarei, Valea Raul Targului la Rausor (5, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102).

Veronica bellidioides L., H, Eur, U2T1,5R1, Caricetalia curvulae: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Papusa (59), M. Iezer-Papusa: M. Lespezi (61, 115, 5), M. Fagaras: Capra Budei, Negoiu (128).

Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys, H (Ch), Eua, U3T0R0, Arrhenatheretalia, Prunetalia, Rumicion alpini, Trifolion medii: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), M. Iezer-Papusa: M. Pleasa Draganului, Albesti de Muscel, Valea Rausorului (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, M. Tancava, Marginea Domneasca (72, HUP, IAGB).

Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia, Th, Eua (Med), U2,5T3R4, Aphanion, Polygono-Chenopodion polyspermi, Querco-Fagetea, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Poiana Lacului, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Mosoaia, Bascov, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Cosesti, Popesti, Recea, Negrasi, Cateasca, Topoloveni, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Veronica montana L., Ch, Eur, U3,5T2,5R3, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae: M. Raiosu-Buda, Branele Raiosului (113), M. Ghitu, M. Fagaras pe Jipu (128).

Veronica officinalis L., Ch, Eua, U2T2R2, Deschampsio-Fagion, Nardetalia, Pino-Quercetalia, Potentillo ternatae-Nardion, Vaccinio-Piceion, Veronico officinalis-Quercion: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Secari (72), M. Iezer-Papusa: Leresti, M. Portareasa, M. Setu, Lacul Bunea, Bahna Rusului, M. Lespezi, Piciorul Iezerului, Valea Coltilor, Coltii lui Andrei (62, 5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Culmea Leaota, Valea Badenilor (72), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Veronica opaca Fries, Th, Eur, U2,5T3R4, Polygono-Chenopodion polyspermi, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113).

Veronica paniculata L. Veronica spuria auct., non L. subsp. spuria Pseudolysimachium paniculatum (L.) Hartl; Veronica spuria auct., non L.; Veronica foliosa Waldst. et Kit.; Veronica croatica Borbás), H, Eua (Cont), U0T3R4, Quercetalia pubescentis: Stolnici (128).

Veronica persica Poiret Veronica byzantina (Sibth. et Sm.) Degen Veronica tournefortii C.C.Gmel. pro parte, non Vill.; Veronica buxbaumii Ten., non F.W.Schmidt), Th, Adv, U3T0R4, Polygono-Chenopodietalia: Padurea Trivale (8, 79), Poiana Lacului, Baiculesti, Lunca Corbului, Albota, Bascov, Merisani, Mirosi, Caldararu, Suseni, Oarja, Balilesti, Popesti, Rociu, Topoloveni, Mozaceni, Negrasi, Teiu, Stefan cel Mare (9).

Veronica polita Fries Veronica didyma auct., vix Ten.), Th, Eua, U2,5T3,5R4, Polygono-Chenopodietalia, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Calinesti (9).

Veronica praecox All., Th, Eur, U1,5T3,5R3, Sedo-Scleranthetea: M. Ghimbav: Cheile Cheii (43).

Veronica scardica Griseb Veronica beccabunga L. subsp. gracilis (R.Uechtr.) Nyman Veronica beccabunga L. subsp. scardica (Griseb.) Nyman; Veronica gracilis (R.Uechtr.) Velen.), H (Hh), Pont-Pan-Balc, Glycerio-Sparganion: Mihaesti (128).

Veronica scutellata L., H (Hh), Circ, U4T3R4, Magnocaricion elatae, Agrostion, Caricion canescenti-nigrae: Corbeni (128).

Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia, H, Cosm, U3T3R0, Agropyro-Rumicion, Agrostion stoloniferae, Arrhenatheretalia, Cynosurion cristati, Rumicion alpini: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (72), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului, Valea Vasalatului, Cabana Voina, M. Papau, Poiana Stanii pe Coltii lui Andrei (62, 5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (72), Cheile Argesului (128).

Veronica spicata L. subsp. spicata, (Veronica spicata L. subsp. hybrida (L.) E.F.Warb Veronica spicata L. subsp. glandulifera (Opiz) Dostál; Veronica spicata L. subsp. carpatica Dostál; Veronica hybrida L.; Veronica spicata L. subsp. nitens (Host) Nyman), H, Eua, U1T4R4, Brometalia erecti, Festucetalia valesiacae, Festuco-Brometea, Geranion sanguinei: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului (62); subsp. orchidea (Crantz) Hayek, (Pseudolysimachium spicatum (L.) Opiz subsp. orchideum (Crantz) Hartl Veronica orchidea Crantz; Veronica orchidea Crantz subsp. orchidea), H, Pont-Pan-Balc, U1,5T4,5R4, Festucion rupicolae, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79).

Veronica triphyllos L., Th, Eur, U2T3,5R2, Aphanion, Festucetalia valesiacae, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79),

Veronica urticifolia Jacq. Veronica latifolia auct., non L. Veronica maxima auct., non Mill.), H, Euc, U3T2,5R4, Acerion pseudoplatani, Fagion: M. Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei, Secari (5, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59, 48), Valea Dragoslovenilor (13), M. Iezer-Papusa: Namaesti, Valea Batrana, Valea Larga, M. Gainatul Mare, Valea Cucii, Cheile Petrimanului, Cabana Batrana, Piciorul Iezerului, Cheile Mici ale Dambovitei, Gura Vladului (59, 5), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava, Valea Badenilor (59, 72).

Veronica verna L. Veronica brevistyla Moris), Th, Eua, U2T3R2, Festuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79).  


Globulariaceae

Globularia punctata Lapeyr Globularia willkommii Nyman Globularia elongata Hegetschw.; Globularia aphyllanthes auct., non Crantz; Globularia tenella Lange; Globularia bisnagarica L.), H, Med-Euc, U1,5T3,5R5, Festucetalia valesiacae, Xerobromion, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Namaesti, Leresti (128).


Orobanchaceae

Orobanche alba Stephan ex Willd. Orobanche alexandri Tineo Orobanche epithymum DC.; Orobanche hellebori Miégev.; Orobanche rubra Sm.; Orobanche punctata F.W.Schultz), G, Eua-Med, U1,5T4,5R0, Festuco-Brometea: M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41).

Orobanche alsatica Kirschleger Orobanche cervariae Kirschl. ex Suard Orobanche mayeri (Suess. et Ronniger) Bertsch et F.Bertsch; Orobanche libanotidis Rupr Orobanche minor Sm. subsp. alsatica (Kirschl.) Nyman), G, Eua (Cont), U2T3R0, Festucion valesiacae, Quercion pubescentis, Geranion sanguinei: Cumpana (128).

Orobanche loricata Rchb. Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin Orobanche ambigua Moris; Orobanche centaurina Bertol.; Orobanche santolinae Loscos; Orobanche picridis F.W.Schultz ex W.D.J.Koch), G, Med-Euc, U2T0R0, Festucion valesiacae, Arrhenatherion, Sisymbrion: Curtea de Arges: Curtea de Arges

Orobanche caryophyllacea Sm., (Orobanche galii Vaucher Orobanche vulgaris Poir.), G, Euc-Med, U2T4R0; Festuco-Brometea: M. Ghimbav: Cheile Crovului (41), Albesti de Arges (128).

Orobanche flava C.F.P. Mart. ex F.W.Schultz, G, Alp-Carp, U3T2R0, Filipendulo-Petasition, Thlaspietea rotundifolii: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Valea Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei (42), M. Fagaras: Sub Moldoveanu pe Izvorul Mircea (128).

Orobanche lutea Baumg. Orobanche rubens Wallr Orobanche concreta (Beck) Rouy; Orobanche fragrantissima Bertol.; Orobanche hians Steven), G, Eua, U2T3R4, Trifolio-Medicaginion, Festucion valesiacae, Origanetalia: Turburea (128).

Orobanche elatior Sutton Orobanche major L. pro parte Orobanche ritro Gren. et Godr.; Orobanche icterica Pau; Orobanche krylowii Beck Orobanche kochii F.W.Schultz), G, Eua, U2T3R0, Festuco-Brometea, Brometalia, Origanetalia: Albesti de Arges (128).

Orobanche reticulata Wallr. Orobanche platystigma Rchb Orobanche leucantha Griseb.; Orobanche pallidiflora Wimm. & Grab.; Orobanche antirrhina Reut.; Orobanche deucalion Rchb.f.; Orobanche procera W.D.J.Koch), G, Euc, U3,5T2R0, Elyno-Seslerietea, Festucion rupicolae: M. Raiosu (128), M. Ghimbav: Cheile Crovului (41).


Lentibulariaceae

Pinguicula alpina L. Pinguicula albanica Griseb.), H, Eua (Circ), U4T0R4, Caricion davallianae, Cratoneurion commutati, Eriophorion latifolii, Seslerietalia coeruleae: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului (109), M. Iezer-Papusa: Sub Varful Papusa, Plaiul lui Patru, Valea Iezerului sub refugiu (5).

Pinguicula vulgaris L. Pinguicula bicolor Wol Pinguicula norica Beck), H, Circ, U3T0R4, Caricion canescenti-nigrae, Caricion davallianae, Cratoneurion commutati, Tofieldietalia: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (78, 109), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaotei (72).


Campanulaceae

Campanula alpina Jacq., H, Alp-Carp, U3T1,5R2, Caricetalia curvulae: M. Iezer-Papusa: Culmea Papaului, Varful Piscanu, Caldarea Batrana pe Colti (115, 5, 128), M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Leaota: M. Tancava (72), M. Fagaras: Culmea Zarnii, Negoiu, Capra Budei (128).

Campanula bononiensis L., H, Eua (Med), U2T3R4, Quercetea robori-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (43), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului, Podu Dambovitei, Dragoslavele (62, 5), Padurea Mosoaia (121), Leresti in Valea Raului Targului (128).

Campanula carpatica Jacq., H, Carp, U3T2,5R4, Asplenietea rupestris: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62, 59, 48, 109, 128, PTHM), Valea Mare sub Grind (48), Cheile Brusturetului, Marele Grohotis (78, 109), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Cheii, Cheile Cheitei (5, 42, 72, 125), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Valea Badenilor (72, IAGB), M. Fagaras: Negoiu (128).

Campanula cervicaria L., H, Eua, U2,5T3R3, Brachypodio-Chrysopogonetalia, Festucetalia valesiacae, Geranion sanguinei, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, intrarea in Valea Buda (113).

Campanula cochlearifolia Lam. Campanula pusilla Haenke), H, Eur, U2T0R4, Seslerietalia rigidae, Thlaspietea rotundifolii: M. Iezer-Papusa: Oticu, M. Fagaras: Zarna, Negoiu pe Lespezi (128), M. Leaota: Marginea Domneasca (72).

Campanula crassipes Heuffel, H, Carp-Balc, U1,5T4R4, Moehringion muscosae, Campanuletum crassipedis,  (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Ghimbav: Culmea Zacotelor (43).

Campanula glomerata L. subsp. glomerata, H, Eua, U2,5T3R4, Arrhenatherion elatioris, Festuco-Brometea, origanetalia, Quercetea robori-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii (42), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), M. Fagaras: Negoiu pe Lespezi si Paltina, Campulung (128).

Campanula kladniana (Schur) Witasek, Campanula rotundifola L. subsp. kladniana (Schur)Tacik , H, Carp, U2,5T2R0, Asplenietea rupestris, Seslerietalia, Cetraria-Loiseleurion: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Crovului (42), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (128).

Campanula patula L. subsp. patula, TH, Eur, U3T2,5R3, Arrhenatheretalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), M. Iezer-Papusa: Bahna Rusului, Leresti (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor (72), Valea Ursului (121), Draganu-Padurea Silea (121), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Campulung, Cheile Argesului (128); subsp. abietina (Griseb.) Simonkai, (Campanula abietina Griseb.), TH, Carp-Balc, U3,5T2R2, Junipero-Bruckenthalion, Potentillo ternatae-Nardion, (taxon european amenintat): M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului (78, 109 Valea Dambovitei (39) M. Raiosu-Buda, spre Lacul Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Secari (72), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109 , M. Mateias (128), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, Bahna Rusului, Valea Batrana, Piciorul Gradisteanu, Cabana Voina, Poiana Santilii, Valea Iezerului, Valea Coltilor, Coltii lui Andrei Mari (59, 5, PTHM), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor, Culmea Leaota (72, IAGB), Valea Valsanului (102), M. Fagaras: Zarna, Paltina (128).

Campanula persicifolia L., H, Eua, U3T3R0, Quercetalia pubescentis, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Lacul Bunea, Bahna Rusului, Cheile Petrimanului, Gura Vladului, Pecineagu (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor, M. Romanescu, M. Tancava (72), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Stolnici (128), Valea Carcinovului (999).

Campanula rapunculoides L., H, Eua, U3T2R0, Fagetalia sylvaticae, Geranion sanguinei, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: M. Lalu, Valea Raul Targului, Valea Batranei,  Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, Valea Badenilor (72).

Campanula rapunculus L., TH, Eur (Med), U2T4R3, Aceri-Quercion, Origanetalia: Padurea Trivale (8, 79).

Campanula rotundifola L. subsp. polymorpha (Witašek) Tacik, H, End (Carp), U2,5T2R0, Asplenietea, Seslerietalia: M. Piatra Craiului (33), M. Fagaras: Zarna (128).

Campanula serrata (Kit.) Hendrych Campanula pseudolanceolata Pant Campanula napuligera Schur), H, End (Carp), U0T2,5R0, Junipero-Bruckenthalion, Potentillo ternatae-Nardion, (taxon european amenintat): M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5, 78), Cheile Brusturetului (78, 109), M. Iezer-Papusa: M. Tamasu, M. Jupaneasa, M. Rosu, M. Iezerul Mic, Valea Iezerului in jepi, Piatra Namaestilor, Groapele, Valea lui Mogos, M. Comisu (5, 128, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109 , M. Leaota: Culmea Leaota, M. Romanescu, M. Tancava (43, 72), M. Bandea, M. Ghitu, M. Fagaras: Negoiu (128).

Campanula sibirica L. subsp. sibirica Campanula sibirica L. subsp. paniculata (Opiz) Hendrych), H, Eua-Cont, U2,5T4R4, Festucetalia valesiacae: M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Crovului (5, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Petrimanului, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leoata: Cetateni (72); subsp. divergentiformis (Jáv.) Domin, Campanula sibirica L. subsp. divergens Waldst. et Kit.; Campanula divergens Waldst. et Kit , H, Balc-Dac-Pan, U2,5T4R4, Syringo-Carpinion orientalis, Orno-Cotinetalia: M. Ghimbav: Cheile Crovului (42), M. Leaota: Cetateni (7).

Campanula transsilvanica Schur, TH-H, Carp-Balc, U3T2R5, Caricetalia curvulae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Muntele  Raiosu, Branele Raiosului (113), M. Fagaras: Vf. Negoiu (128).

Campanula trachelium L., H, Eua (Med), U3T3R3, Carpinion betuli, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (43), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13).

Phyteuma confusum A. Kerner Phyteuma hemisphaericum L. subsp. confusum (A.Kern.) Nyman Phyteuma nanum Schur, nom. nud.), H, Alp-Carp-Balc, U3T2R2, Caricetalia curvulae, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): M. Iezer-Papusa (115), M. Raiosu-Buda (26, 113, 128); M. Papusa, Oticu (59), M. Iezer-Papusa: M. Batrana, M. Iezerul Mic, Valea Iezerului sub refugiu, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (5), M. Leaota: M. Romanescu, Curmatura Tancavei (72, IAGB), M. Fagaras: Vf. Bandea, Piscul Zarna, M. Podeanu, Vf. Negoiu, Capra Budei (128).

Phyteuma orbiculare L. Phyteuma fistulosum Rchb Phyteuma tenerum Rich.Schulz subsp. anglicum Rich.Schulz; Phyteuma cordifolium Vill.), H, Euc, U0T2R4, Asplenietea rupestris, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Crovului (42), M. Leaota: M. Romanescu (72).

Phyteuma tetramerum Schur, H, Carp, U3T3,5R3, Cynosurion cristati: M. Raiosu-Buda (1948, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (42, 78, 109, 128), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41).

Symphyandra wanneri (Rochel) Heuffel, H, Carp-Balc-Anat, U2T2R3, Silenion lerchenfeldianae, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda, stancarie in nardetul de sub Lacul Buda (113, 128), Piscu Negru (999).


Rubiaceae

Asperula arvensis L.; Th, Med, U2T4R3; Caucalidion: M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41).

Asperula capitata Kit. ex Schultes Asperula hexaphylla All. subsp. capitata (Kit. ex Schult.) Nyman), H, Carp-Balc, U2T2R4, Seslerion rigidae: M. Raiosu-Buda ( M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru, Cheile Cheii, Cheile Crovului, Cheile Ghimbavului (41, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5, PTHM), M. Fagaras: Negoiu pe Lespezi (128).

Asperula cynanchica L. Asperula papillosa Lange Asperula semiamicta Klokov; Asperula tenuiflora Jord.; Asperula capillacea (Lange) Rouy; Asperula trabutii Sennen; Asperula arenicola Reut.), H, Euc-Med, U2T3,5R4, Festucetalia valesiacae, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), Podu Dambovitei (5).

Asperula purpurea (L.) Ehrend. Galium purpureum L.), H, Med, U2T4R4, Sedo-Scleranthetea, Seslerio-Festucion pallentis: Valea Valsanului (102).

Cruciata glabra (L.) Ehrend. Valantia glabra L Galium pedemontanum (Bellardi) All. subsp. sieberi (A.Kern.) Nyman; Galium glabrum (L.) A.Kern., non Thunb.; Galium vernum Scop.), H, Eua, U3T2R2, Alno-Padion, Artemisistea, Junipero-Bruckenthalion, Potentillo ternatae-Nardion, Quercetea robori-petraeae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului (42, 5), M. Iezer-Papusa: Leresti, Valea Batrana, Valea Rausorului, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: M. Romanescu (72).

Cruciata laevipes Opiz Cruciata chersonensis auct Galium cruciata (L.) Scop.; Cruciata ciliata Opiz), H, Eua, U2,5T3R3, Alno-Padion, Artemisietalia, Convolvuletalia, Salicion albae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului (72), Pleasa Draganului (PTHM), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: M. Romanescu, Valea Badenilor (72), Valea Ursului (121).

Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. Galium pedemontanum (Bellardi) All Valantia pedemontana Bellardi; Galium pedemontanum (Bellardi) All. subsp. pedemontanum; Galium retrorsum DC.), Th, Med, U2T3,5R4, Festucion rupicolae, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Secari (72), Valea Argesului (128).

Galium album Miller subsp. album, H, Eur, U2,5T2,5R3, Seslerio-Festucion pallentis, Thlaspietea rotundifolii: M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Crovului, Secari, Culmea Zacotelor (43, 5, 72), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, M. Tancava, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102)

Galium anisophyllon Vill. Galium asperum Schreb. subsp. argenteum (Vill.) P.Fourn Galium plebeium Boiss. et Heldr.; Galium commune Rouy Galium asperum Schreb. subsp. anisophyllon (Vill.) Briq.; Galium pumilum Murray subsp. tenue (Vill.) Rouy; Galium pumilum Murray subsp. anisophyllum (Vill.) Dostál; Galium commune Rouy subsp. commune pro parte; Galium aureum Vis. subsp. umbellulatum (Velen.) Nyman; Galium sylvestre Pollich, non Scop. subsp. argenteum (Vill.) Arcang.; Galium commune Rouy subsp. argenteum (Vill.) Rouy; Galium bellatulum Klokov; Galium commune Rouy subsp. anisophyllon (Vill.) Rouy), Ch-H, Alp-Carp, U2T3R3, Elyno-Seslerietea, Papavero-Thymion pulcherrimi, Thlasion rotundifolii: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Leaota: M. Romanescu, Culmea Leaota (72).

Galium aparine L. Galium spurium L. subsp. tenerum (Schleich.) Nyman), Th, Circ, U3T3R3, Convolvuletalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului, Cabana Voina, Cheile Dambovitei (5, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Cuca, Moraresti, Poiana Lacului, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Mosoaia, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Balilesti, Izvoru, Recea, Negrasi, Calinesti, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Galium divaricatum Pourret ex Lam. Galium parisiense L. subsp. divaricatum (Pourr. ex Lam.) Rouy et E.G.Camus), Th, Med, U2T4R3, Corynephoretalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Poienile Cheitei (42).

Galium glaucum L. Asperula campanulata (Vill.) Klokov Asperula galioides M.Bieb.; Galium campanulatum Vill.; Asperula glauca (L.) Besser; Asperula galioides M.Bieb. subsp. galioides; Asperula glauca (L.) Besser subsp. glauca), H, Pont-Med, U2T4R4, Festuco-Brometea: M. Ghimbav: Secari (72), M. Iezer-Papusa: Cheile Baltatului (5), Stolnici (128).

Galium humifusum Bieb. Asperula conferta (K.Koch) Stankov, non Hook.f. Asperula humifusa (M.Bieb.) Besser), H, Pont-Balc, U2T4R4, Festucetalia valesiacae: Padurea Trivale (8, 79).

Galium kitaibelianum Schultes et Schultes fil. Galium sylvaticum L. subsp. kitaibelianum (Schult. et Schult.f.) Nyman), H, Carp-Balc, U3T3R3, Carpinion betuli: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Bahna Rusului (28), Valea Valsanului (102), Curtea de Arges pe Dealul Chiricestilor si Rugetului, Cheia Argesului (128)

Galium lucidum All. Galium mollugo L. subsp. gerardi (Vill.) Rouy Galium venustum Jord.; Galium mollugo L. subsp. lucidum (All.) Schinz et Thell.; Galium rigidum Vill.; Galium lucidum All. subsp. gerardi (Vill.) Hayek), H, Euc-Med, U3T2,5R3, Orno-Cotinetalia: M. Raiosu (113), M. Piatra Craiului (109), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului (42, 72), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Galium mollugo L. Galium mollugo L. subsp. insubricum (Gaudin) Arcang Galium mollugo L. subsp. elatum (Thuill.) Syme; Galium insubricum Gaudin; Galium mollugo L. subsp. tyrolense (Willd.) Hayek; Galium elatum Thuill.; Galium kerneranum Klokov; Galium tyrolense Willd.), H, Eua, U3T0R3, Arrhenatheretalia, Festuco-Brometea, Seslerio-Festucion pallentis, Teucrion montani: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Secari (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: M. Mateias, Bahna Rusului, Cheile Petrimanului (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Pitesti, lunca Argesului ( M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (48, 128)

Galium octonarium (Klokov) Pobed. Asperula octonaria Klokov Galium rupestre Vis.), H, Pont, U2T4R4, Quercetea pubescenti-petraeae, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79),

Galium odoratum (L.) Scop. Asperula odorata L.), G, Eua, U3T3R3, Fagetalia sylvaticae, Symphyto-Fagion: Padurea Trivale (8, 79), M. Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62), Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Rudaritei (5, 72), M. Iezer-Papusa: Izvorul Podurilor, Bahna Rusului, Nucsoara, M. Gainatul Mare, Valea Batrana (5), M. Leaota: M. Tancava, M. Romanescu (72), Valea Valsanului (102), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Galium palustre L. subsp. palustre, H, Circ, U5T3R0, Magnocaricion elatae, Molinietalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Iezer-Papusa: Valea Cuca (5), Valea Valsanului (102)

Galium parisiense L. Galium tenellum Jord Galium aparinella Lange; Galium anglicum Huds.; Galium parisiense L. subsp. decipiens (Jord.) Cout.), Th, Atl-Med, U2T3R3, Thero-Airion: M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41).

Galium rivale (Sibth. et Sm.) Griseb. Asperula aparine M.Bieb Asperula rivalis Sibth. et Sm.), H, Eua (Cont), U5T3R3, Alnetea glutinosae, Alno-Padion: Padurea Trivale (HUP), M. Iezer-Papusa: M. Setu (5, PTHM), Corbeni (128).

Galium rubioides L. Galium physocarpum Ledeb.), H, Euc, U4T3R4, Quercetea robori-petraeae, Salicion albae: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului (5, PTHM

Galium schultesii Vest. Galium aristatum L. subsp. schultesii (Vest) Nyman Galium intermedium auct., non Schult.; Galium sylvaticum L. subsp. schultesii (Vest) Stoj. et Stef.), G, Euc, U2,5T3R3, Carpinion betuli, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (5, 42, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului, M. Portareasa, Bahna Rusului, Valea Batrana, Cheile Mici ale Dambovitei (5, PTHM), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava (72), Valea Valsanului (102), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Galium tricornutum Dandy Galium tricorne Stokes pro parte), Th, Eua-Med, U2,5T3,5R0, Caucalidion, Secalietea: Izvoru, Popesti (9).

Galium uliginosum L., H, Eua, U4,5T3R4, Calthion palustris, Magnocaricion elatae, Molinietalia, Scheuchzerio-Caricetalia nigrae: M. Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Curmatura Ghimbavului (41).

Galium verum L. Galium minutum L. pro parte), H, Eua, U2,5T3,5R0, Festuco-Brometea, Origanetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Secari (72), Namaesti, Leresti (5, PTHM).

Sherardia arvensis L. subsp. arvensis, Th, Eua, U3T3R3, Aphanion, Caucalidion, Secalietea, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79).


Caprifoliaceae

Lonicera nigra L. Lonicera carpatica Kit.), mPh, Eur, U3T2R3, Acerion pseudoplatani, Vaccinio-Piceion: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Crovului, Secari (42, 5, 72), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, M. Tancava (72, HUP), M. Fagaras: Sub Negoiu pe Clabucet (128).

Lonicera xylosteum L. Lonicera ochroleuca St.-Lag Lonicera leiophylla A.Kern.; Lonicera luteiflora Coustur. et Gand.), mPh, Eua, U3T3R4, Querco-Fagetea: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Crovului, Cheile Rudaritei, Secari (42, 5, 72, PTHM), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava (7, 72, HUP), Stefanesti-Florica (10).

Sambucus ebulus L. Sambucus deborensis Kosanin), H, Eua (Med), U3T3R4, Arction lappae, Artemisietea, Epilobietea angustifolii: Padurea Trivale (8, 79), Rucar (5), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, Valea Badenilor, Valea Marginea Domneasca (72), Caldararu, Maracineni, Micesti, Balilesti, Izvoru, Popesti, Topoloveni, Teiu (9).

Sambucus nigra L., Mph-mPh, Eur (Med), U3T3R3, Alno-Padion, Epilobietea angustifolii, Prunetalia: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Florica (10), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (72), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Cheile Mici ale Dambovitei (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, Valea Badenilor (72), Valea Carcinovului (999)

Sambucus racemosa L., mPh, Eur, U3T2R3, Sambuco-Salicion capreae: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (72), M. Iezer-Papusa: M. Portareasa, Piciorul Vaii Largi, Cabana Batrana, Cheile Mici ale Dambovitei, Gura Vladului, Valea Coltilor (5), PTHM), M. Leaota: Valea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava, Cetateni, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Viburnum lantana L. Viburnum aragonensis Pau), mPh, Euc-Med, U2,5T3R4, Berberidion, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Florica ( ), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5).

Viburnum opulus L., mPh, Circ, U4T3R4, Alnetea glutinosae, Alno-Padion: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Crovului (42, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5), Racovita (121), Stefanesti-Florica (


Adoxaceae

Adoxa moschatellina L., G, Circ, U4T3R3, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae, Pinion mugo: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda in arinise (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului (72), M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (12), Valea Dambovicioarei (48), M. Iezer-Papusa: Valea Raului Bughea, Izvorul Podurilor, Valea Bratioarei (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Bascov-Valea Uiasca ( , Campulung, Contesti (128).


Valerianaceae

Valeriana montana L. Valeriana montana L. subsp. ambigua (Gren. & Godr.) Beck Valeriana montana L. subsp. hirsuticaulis E.Walther), H, Eur, U4T2R3, Adenostyletalia, Asplenietalia septentrionalis: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Crovului, Cheile Mari ale Dambovitei (5, 42, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72), Cheia Argesului, M. Fagaras: Capra Budei (128).

Valeriana officinalis L. Valeriana pleijelii Kreyer Valeriana turuchanica Kreyer), H, Eua (Med), U4T3R4, Alnetea glutinosae, Alno-Padion, Filipendulo-Petasition, Magnocaricion elatae, Molinietalia: Padurea Trivale (8, 79), Pitesti in zavoiul Argesului (128) M. Raiosu-Buda, Valea Buda (26), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (5), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Culmea Zacotelor, Secari (41, 42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Cabana Voina, Valea Cuca, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72); subsp. sambucifolia (J.C.Mikan) Čelak., (Valeriana sambucifolia Mikan fil. Valeriana excelsa Poir Valeriana officinalis L. subsp. excelsa (Poir.) Rouy), H, Euc, U4T2R3, Adenostyletalia, Fagion, Filipendulo-Petasition: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Secari (5, 43, 72), M. Leaota: M. Romanescu, Valea Badenilor, M. Tancava (72), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (48), Cumpana (128).

Valeriana tripteris L. Valeriana montana L. subsp. tripteris (L.) Rouy Valeriana transsilvanica Schur), H, Euc, U3T0R4, Acerion pseudoplatani, Asplenietea rupestris: M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Coltii Ghimbavului, Cheile Crovului, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (41, 42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: M. Tefeleica, Valea Larga, Valea Oboarelor pe Bratia, Valea Batrana, M. Lespezi, Gura Vladului, Coltii lui Andrei Mari (5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72).

Valerianella costata (Steven) Betcke Valerianella gibbosa (Guss.) DC ), Th, Pont-Med, U1,5T5R4, Stellarietea mediae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Padurea Trivale (8, 79),

Valerianella dentata (L.) Pollich Valerianella mixta auct., s an (L.) Dufr Valerianella morisonii (Spreng.) DC. subsp. morisonii; Valerianella morisonii (Spreng.) DC.), Th, Eur (Med), U2T3,5R4, Thero-Airion: Padurea Trivale (8, 79, 101), Bogati (101, BUCA).

Valerianella locusta (L.) Latterade Valerianella olitoria (L.) Pollich), Th, Eur U3T3,5R4, Caucalidion, Festucion rupicolae, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79, 101), M. Iezer-Papusa: M. Setu (5, PTHM), Cocu, Stolnici, Curtea de Arges (101).

Valerianella turgida (Steven) Betcke, Th, Pont-Balc, U1,5T4,5R4, Festuco-Brometea, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Urluiesti (101).


Dipsacaceae

Cephalaria transylvanica (L.) Roemer et Schultes Cephalaria allionii A.Kern. ex Strobl), TH, Pont-Med, U2T3,5R4, Festucion rupicolae, Sisymbrietalia: Stefanesti-Florica (73)

Dipsacus fullonum L. Dipsacus sylvestris Huds.), TH, Med-Euc, U3,5T3,5R4, Agropyro-Rumicion, Artemisietea, Onopordetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72), Stefanesti-Florica (73).

Dipsacus laciniatus L., TH, Eua (Cont), U4T3,5R4, Agropyro-Rumicion, Artemisietea, Onopordetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Valea Badenilor (72).

Dipsacus pilosus L.; (Cephalaria pilosa (L.) Gren Virga pilosa (L.) Hill), TH, Atl-Med, U4T3,5R4, Alliarion petiolatae, Alno-Padion, Atropion belladonnae: Marginea Domneasca (72, HUP), Capataneni, M. Urzica (128).

Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis, H, Eur, U2,5T3R0, Arrhenatheretalia, Festucion rupicolae: Padurea Trivale (8, 79), Albesti de Muscel (PTHM), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), M. Iezer-Papusa: Albesti de Muscel (5); subsp. rosea (Baumg.) Soó, (Knautia dumetorum Heuff.), H, Dac-Balc, U2T4R3, Festucion valesiacae, Fagetalia: M. Ghimbav: marginea padurii in Cheile Cheii (42), Curtea de Arges (128).

Knautia dipsacifolia Kreutzer subsp. lancifolia (Heuffel) Ehrend., (Knautia sylvatica (L.) Duby, nom. ambig. var. lancifolia Heuff Knautia dominii Klást.), H, Euc, U3,5T2,5R0, Adenostyletalia: M. Raiosu-Buda (26), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), Curtea de Arges pe Dealul Hodiei, M. Fagaras: Paltina (128).

Knautia longifolia (Waldst. et Kit.) Koch Trichera longifolia (W.D.J.Koch) Nyman Knautia csikii Jáv. et Szabó; Knautia arvensis (L.) Coult. subsp. kochii (Brügger) Rouy; Knautia lucidifolia Sennen et Pau; Knautia kochii Brügger; Knautia brachytrichia Briq.; Knautia javorkae Szabó), H, Alp-Carp, U2T1,5R2, Calamagrosrtidion villosae: M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului (5), M. Fagaras: Negoiu (128).

Knautia macedonica Griseb. Trichera macedonia (Griseb.) Nyman Knautia atrorubens Janka ex D.Brandza), H, Balc, U1T4,5R4, Festuco-Brometea: Poiana Narciselor Negrasi (109).

Scabiosa argentea L. Scabiosa ucranica L Scabiosa taurica Kotov; Scabiosa eburnea Sibth. et Sm.; Scabiosa thracica Velen.; Scabiosa alba Scop.; Scabiosa wulfenii Roem. et Schult.), TH, Pont-Balc, U1T4,5R4, Aperion, Festucion vaginatae, Scabiosion argenteae: Stefanesti-Florica (73)

Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria, (Scabiosa pratensis Jord Scabiosa columnae Ten.; Scabiosa communis Rouy; Scabiosa banatica Waldst. & Kit.; Scabiosa ceratophylla Ten.; Scabiosa affinis Gren. et Godr.; Scabiosa dubia Velen., non Moench), H, Eur-Med, U2,5T3R4, Brometalia erecti, Festuco-Brometea: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5, 59, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Ghimbavului (42, 72, HUP), M. Iezer-Papusa: Bahna Rusului, Valea Oboarelor pe Bratia, Valea Batrana, Valea Raului Doamnei (5, PTHM); subsp. pseudobanatica (Schur) Jáv. et Ksapody, (Scabiosa pseudobanatica (Schur) Jáv.), Dac-Pan, Seslerio-Festucion pallentis, (taxon subendemic amenintat): M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (128), M. Ghimbav: Cheile Crovului (42).

Scabiosa lucida Vill. subsp. barbata E.I. Nyarady, H, Alp-Carp, U2,5T2R4, Elyno-Seslerietea, V (taxon subendemic amenintat): M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara, Marele Grohotis (5, 78, 109), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Rudaritei (42, 72), M. Iezer-Papusa (Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72, HUP), M. Fagaras: Negoiu (128).

Scabiosa ochroleuca L., Scabiosa scopolii Link Scabiosa flavescens Griseb. & Schenk), H, Eua (Cont), U2T4R4, Cirsio-Brachypodion, Festucetalia valesiacae: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), M. Ghimbav: Poienile Cheitei, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Cheii, Secari (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Oboarelor pe Bratea, Bahna Rusului (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni (72).

Succisa pratensis Moench Succisa praemorsa Asch Scabiosa succisa L.), H, Eua, U4T3R0, Molinietalia, Molinion coeruleae, Nardetalia: Padurea Trivale (8, 79), Leresti (65), Rucar (59), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (5, PTHM), M. Ghimbav: paraul Cheia (42), M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului (5), Curtea de Arges pe Valea Calului, Campulung (128).


Asteraceae

Achillea crithmifolia Waldst. et Kit., H, Balc-Pan, U2,5T4R0, Danthonio-Brachypodion, Quercetalia pubescentis, Sedo-Scleranthetea: Valea Raul Targului (128), Valea Valsanului (102), Campulung pe rapele raului Raul Targului (128).

Achillea collina J. Becker Achillea millefolium L. subsp. collina (Becker ex Rchb.) E.Weiss var. collina Achillea millefolium L. subsp. collina (Becker ex Rchb.) E.Weiss), H, Eur (Cont), U2T3R3, Chenopodio-Scleranthetea, Festuco-Brometea: Coltii lui Dumitru (41); M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, M. Vaca (72).

Achillea distans W. et K. ex Willd. subsp. distans Achillea tanacetifolia All., non Mill. subsp. lanata (Spreng.) Velen Achillea dentifera DC.), H, Euc, U2,5T3R4, Adenostylion alliariae, Junipero-Bruckenthalion, Potentillo ternatae-Nardion, Quercetalia pubescentis, Trifolion medii: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav. Cheile Ghimbavului, Valea Coltilor, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Cheii (5, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei, Saticu de Sus, Valea Iezerului in jepi, Gura Vladului (5).

Achillea millefolium L. subsp. millefolium, H, Eua, U3T0R0, Agropyro-Rumicion, Artemisietea, Molinio-Arrhenathereta, Polygonion avicularis: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Secari (72), M. Iezer-Papusa: Bahna Rusului, Valea Batrana (5), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor, M. Romanescu (72); subsp. sudetica (Opiz) Weiss, (Achillea sudetica Opiz), H, Alp-Carp, U2,5T1,5R3, Arrhenatheretea: M. Leaota (43).

Achillea oxyloba (DC) Schultz-Bip. subsp. schurii (Schultz-Bip.) Heimerl Anthemis schurii (Sch.Bip.) Heimerl Ptarmica tenuifolia Schur; Achillea schurii Sch.Bip.), H, Carp, U3,5T2R2, Arabidetalia coeruleae, Cynosurion cristati, Seslerion bielzii, (taxon european amenintat): M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Papusa (59), M. Piatra Craiului: Dambovicioara, (5, 78, 109), Cheile Brusturetului, Marele Grohotis (78, 109), M. Iezer-Papusa: Lacul Iezer, Varful Iezerul Mare, Varful Rosu (5, PTHM), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109 , M. Leaota: Culmea Leaota (72).

Achillea  setacea Waldst. et Kit. Achillea kummerleana Prodán), H, Eua (Cont), U2T3R5, Festucetalia valesiacae, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (5), M. Leaota: M. Romanescu (72), Valea Valsanului (102).

Achillea stricta (Koch) Schleicher ex Gremli Achillea tanacetifolia All., non Mill. subsp. tanacetifolia var. stricta W.D.J.Koch Achillea tanacetifolia All., non Mill. subsp. stricta (W.D.J.Koch) Hayek; Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. stricta (W.D.J.Koch) Janch.), H, Alp-Carp, U2,5T2R3, Junipero-Pinetalia mugo, Nardetalia, Trifolion medii: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului in jepi (5), M. Leaota: M. Romanescu (72), Cheile Argesului, Cumpana, M. Ghitu (128).

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner Adenostyles petasites (Lam.) Bluff et Fingerh Adenostyles petasites (Lam.) Bluff et Fingerh. subsp. petasites ; Adenostyles albida Cass. subsp. albida  Cacalia albifrons L.f. ; Adenostyles albifrons (L.f.) Rchb. ; Adenostyles albida Cass.), H, Eur, U3,5T2R0, Acerion pseudoplatani, Adenostyletalia: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Ghimbav: Cheile Crovului (42), M. Iezer-Papusa: M. Catunu, Valea Iezerului in jepi, Valea Batrana (5), M. Leaota: Marginea Domneasca (72), M. Fagaras: Capra Budei in Cheia Gegiu, Negoiu pe Lespezi (128); subsp. hybrida (DC.) Tutin, (Adenostyles pyrenaica Lange Adenostyles petasites (Lam.) Bluff & Fingerh. subsp. hybrida (DC.) Arcang.; Adenostyles orientalis Boiss.; Adenostyles albida Cass. subsp. pyrenaica (Lange) Rouy; Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. subsp. alpina var. macrocephala (Huter, Porta & Rigo) Fiori; Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern. subsp. pyrenaica (Lange) P.Fourn.; Adenostyles hybrida DC.), H, Eur, U3,5T2R0, Adenostyletalia: M. Fagaras: Sub Vf. Negoiu (128), M. Iezer (30).

Antennaria dioica (L.) Gaertner, H-Ch, Circ, U3T1R2, Caricion curvulae, Cetrario-Loiseleurion, Nardetalia: M. Buda (113), Namaesti (59), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62, 59, 5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (72, HUP).

Anthemis arvensis L., Th, Eur (Med), U3T3R0, Chenopodio-Scleranthetea, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Budeasa, Ionesti (9).

Anthemis austriaca Jacq. Anthemis cotiformis Velen.), Th, Euc-Pont, U2T3,5R4, Chenopodio-Scleranthetea, Sisymbrietalia: Padurea Trivale (8, 79), Poiana Lacului, Barla, Popesti, Izvoru, Rociu, Topoloveni, Teiu (9), Ciocanesti (128).

Anthemis carpatica Kit., H, Euc, U2T1,5R2, Seslerietalia coeruleae: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Iezer-Papusa: Oticu, Creasta Iezerului, Lacul Iezer (59, 61, 115), M. Portareasa (5), M. Fagaras: Negoiu, Lespezi, Capra Budei (128).

Anthemis cotula L. Maruta cotula (L.) DC Anthemis cotula L. subsp. psorosperma (Ten.) Arcang.), Th, Cosm, U2,5T4R0, Secalietea, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79),

Anthemis macrantha Heuffel Anthemis triumfetti (L.) DC. subsp. triumfetti var. rigescens sensu Hayek, non (Willd.) Fiori), H, Carp-Balc, U3,5T2R4, Epilobietea angustifolii, Trifolion medii: Ciocanesti (128).

Anthemis ruthenica Bieb. Anthemis neilreichii J.Ortmann), Th, Euc-Pont-Med, U2T4R4, Onopordion acanthii, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), Stoenesti (128).

Anthemis tinctoria L. subsp. tinctoria, H, Eua (Cont), U1,5T3R3, Festucetalia valesiacae, (taxon endemic amenintat): Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului (5, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72); subsp. fusii (Griseb.) Beldie, (Anthemis tinctoria L. subsp. tinctoria var. fussii Griseb.), H, Carp-Balc, U2T2R3, (taxon endemic si amenintat): M. Papusa, Rucar (59), Cheile Mari ale Dambovitei (125, 109), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului(78, 109 .

Arctium lappa L. Arctium majus Bernh Arctium chaorum Klokov; Lappa glabra Lam.; Lappa major Gaertn.; Lappa officinalis All.), TH, Eua, U3T3R4, Arction lappae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Bahna Rusului (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor, Cetateni (72), Bascov-Valea Uiasca (121), Budeasa (121).

Arctium minus Bernh. Lappa minor Hill), TH, Eur, U3T3R4, Arction lappae: Bahna Rusului (5).

Arctium nemorosum Lej. Arctium minus Bernh. subsp. nemorosum (Lej.) Syme Lappa nemorosa (Lej.) Körn.; Arctium glabrescens Klokov), TH, Eur, U3,5T3R0, Alno-Padion, Atropion belladonnae, Epilobietea angustifolii: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5).

Arctium tomentosum Miller Lappa tomentosa (Mill.) Lam Arctium leptophyllum Klokov; Arctium chabertii Briq. et Cavill.), TH, Eua, U3T0R5, Onopordetalia: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Podu Dambovitei (5).

Arnica montana L., H, Eur, U3T2,5R3, Triseto-Polygonion: M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului (78, 109 , M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109 , M. Iezer-Papusa: Coltii lui Andrei Mari (5).

Artemisia absinthium L., H (Ch), Eua (Med), U2T3,5R0, Arction lappae, Artemisietea, Festucion rupicolae, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79), M. Mateias (PTHM), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Secari (43, 72), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei, Podu Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor (72).

Artemisia eriantha Ten. Artemisia baumgartenii Besser Artemisia villarsii Gren. et Godr.; Artemisia petrosa Fritsch), H, Alp-Carp-Balc, U1,5T1R2, Asplenietea rupestris, Seslerietalia coeruleae: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Iezer-Papusa: Papusa, Valea Calului (59, 5), M. Fagaras: Capra Budei, Cheia Gegiu, Negoiu (128).

Artemisia vulgaris L., H, Circ, U3T3R4, Arction lappae, Artemisietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), Podu Dambovitei (5), Pitesti-Valea Darzului (121).

Aster alpinus L. Aster korshinskyi Tamamsch Aster hispanicus Coincy; Aster cylleneus Boiss. et Orph.), H, Circ, U2,5T1,5R3, Seslerietalia coeruleae: M. Raiosu-Buda (84), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62, 128), M. Fagaras: Valea Zarnei la Gaura de Lotri (128).

Aster amellus L. Aster amelloides Besser Aster bessarabicus Bernh. ex Rchb.), H, Eua-Cont, U2T3R4, Festucetalia valesiacae, Festucion rupicolae, Quercetea pubescenti-petraeae: M. Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei (5, 42), Podu Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, Valea Badenilor (72), Campulung, Curtea de Arges, Corbeni, Cetatea lui Radu Negru (128).

Aster linosyris (L.) Bernh. Linosyris vulgaris Cass. ex DC. Aster savii Arcang.), H, Eua (Cont), U2T3R4, Festuco-Brometea: Pitesti la Valea Popii (128).

Bellis perennis L., H, Eur (Med), U3T2,5R0, Cynosurion cristati, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea paraului Raiosu (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Crovului (72), M. Iezer-Papusa: Lacul Bunea, Dragoslavele (5), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, Marginea Domneasca, M. Tancava, Valea Badenilor (72).

Bidens cernua L., Th, Eua, U5T0R0, Bidention tripartiti: Valea Valsanului (102), Pitesti-Valea Darzului (121).

Bidens tripartita L. Bidens bullata L Bidens orientalis Velen.), Th, Eua, U5T0R0, Bidention tripartiti: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (43), M. Leaota: Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102), Pitesti-Valea Darzului (121), Bascov-Valea Uiasca (121), Poiana Lacului, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Poiana Lacului, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Popesti, Negrasi, Cateasca, Topoloveni, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Leordeni, Stefan cel Mare (9).

Carduus acanthoides L. Carduus murfatlari Nyár. & Prodán Carduus crispus auct., non L.; Carduus camporum Boiss.; Carduus velebiticus Borbás; Carduus velebiticus Borbás), TH, Eur, U2T3R0, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor (72).

Carduus candicans Waldst. et Kit., H, Pont-Balc, U2T3R5, Syringo-Carpinion orientalis, Seslerio-Festucion: M. Ghimbav: Culmea Zacotelor, Cheile Mari ale Dambovitei (43, 5).

Carduus crispus L. subsp. crispus Carduus crispus L. subsp. agrestis (A.Kern.) Vollm Carduus agrestis A.Kern.; Carduus incanus Klokov), TH, Eur, U4T3R0, Alno-Padion, Artemisietea, Salicion albae: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei (5).

Carduus kerneri Simonkai subsp.  kerneri Carduus viridis auct. Roman., non A.Kern Carduus transsilvanicus Borbás ex Dostál), TH, Carp-Balc, U2,5T2R0, Seslerietalia rigidae: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Culmea Zacotelor (43), M. Fagaras: Capra Budei (128).

Carduus nutans L., TH, Eua, U1,5T0R4, Festuco-Brometea, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79).

Carduus personata (L.) Jacq., H, Euc, U4,5T2,5R4, Adenostylion alliariae, Alno-Padion, Filipendulo-Petasition: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), Cheile Brusturetului (12), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru, Secari (41, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Raului Doamnei, Valea Larga, Valea Batrana, Valea Rausorului, Cabana Voina, Valea Cuca, Gura Vladului (5, PTHM), M. Leaota:  Marginea Domneasca (72), Valea Valsanului (102), M. Fagaras: Capra Budei, Cheile Argesului (128).

Carlina acaulis L., H, Euc-Med, U2,5T0R0, Arrhenatheretalia, Mesobromion, Potentillo ternatae-Nardion: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: Cheile Mari ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (72), M. Ghitu, Valea Hotei langa Curtea de Arges (128).

Carlina vulgaris L., TH, Eua, U2,5T3,5R0, Festuco-Brometea, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, stana din Raiosu (113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei (5), Leresti, (5), M. Leaota: Cetateni (72), Campulung (128); subsp. intermedia (Schur) Hayek, (Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem subsp. biebersteinii Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem.; Carlina brevibracteata (Andrae) Simonk.; Carlina intermedia Schur), TH, Euc (Mont), U2,5T3R0, Origanetalia: Cheile Mari ale Dambovitei (125), Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Poienile Cheitei, Cheile Rudaritei (42, 94), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor (72), Leordeni, Topoloveni, Curtea de Arges pe Dealul Chiricestilor (128).

Carpesium cernuum L., Th-TH, Eua, U3,5T3,5R5, Arction, Calystegion sepium: M. Urzica (128).

Centaurea apiculata Ledeb. subsp. spinulosa (Rochel ex Sprengel) Dostál Centaurea stereophylla Besser subsp. spinulosa (Rochel ex Spreng.) Nyman Centaurea spinulosa Rochel ex Spreng.; Centaurea scabiosa L. subsp. spinulosa (Rochel ex Spreng.) Arcang.), H, Eur, U2T3,5R4, Danthonio-Brachypodion, Geranion sanguinei, Festucetalia valesiacae: Curtea de Arges, Stolnici (128).

Centaurea atropurpurea W. et K. Centaurea calocephala Willd.), H, Dac-Balc, U2T3R5, Seslerion rigidae,  (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (26, 84, 113), M. Pietricica (128).

Centaurea biebersteinii DC. Centaurea stoebe L. subsp. micranthos (S.G.Gmel. ex Hayek) Hayek Centaurea maculosa Lam. subsp. biebersteinii (DC.) Nyman; Centaurea micranthos S.G.Gmel. ex Hayek), TH-H, Pont-Pan-Balc, U2T3,5R4, Festucetalia valesiacae, Festucion vaginatae, Sedo-Scleranthetalia, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Poienile Cheitei, Cheile Rudaritei (42, 5), Pitesti, lunca Argesului (121), Bascov (121), Curtea de Arges, Campulung, Stolnici, Mihaesti pe Valea Bradului (128).

Centaurea cyanus L., Th-TH, Cosm, U3T4R3, Aperetalia, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Ciomagesti, Poiana Lacului, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Mirosi, Caldararu, Buzoesti, Suseni, Balilesti, Popesti, Recea, Negrasi, Cateasca, Topoloveni, Mozaceni, Stefan cel Mare (9).

Centaurea iberica Trev., TH, Pont-Balc, U1,5T4R0, Onopordetalia: Padurea Trivale (8, 79).

Centaurea indurata Janka, H, Dac, U3T3R3, Arrhenatherion elatioris, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79),

Centaurea jacea L., H, Eur, U3T0R0, Molinio-Arrhenateretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Mateias (59), Stefanesti (121).

Centaurea kotschyana Heuffel, H, Carp-Balc, U2T2R4, Calamagrostidion villosae, Seslerietalia coeruleae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), M. Iezer-Papusa: M. Papusa (59).

Centaurea maculosa Lam. Centaurea stoebe L. Centaurea paniculata auct., non L. , TH-H, Euc-Med, U2T3,5R4, Festucetalia valesiacae, Festucion vaginatae: M. Raiosu-Buda, spre Lacul Vidraru (

Centaurea magocsyana H. Wagner, (Centaurea pseudomagocsyana Prodan), H, Euc, U3T3R0, Cynosurion, Curmatura Ghimbavului (41).

Centaurea melanocalathia Borbás, H, Euc, U3T2,5R0, Arrhenatherion elatioris: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113).

Centaurea nigrescens Willd., H, Euc, U3,5T3R3, Arrhenatheretalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Polita lui Voda (113).

Centaurea pannonica (Heuffel) Simonkai, H, Euc, U2T3R4, Molinio-Arrhenatheretea, Puccinellio-Salicornietea, festucetalia valesiacae: Curtea de Arges, Mihaesti (128).

Centaurea phrygia L. subsp. phrygia, H, Euc, U3T2,5R3, Arrhenatheretalia: M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62), M. Iezer-Papusa: M. Iezeru Mic, M. Mara Mare, M. Lespezi, M. Iezeru Mare (5), Draghici, Mihaesti pe Valea Bradului (128); subsp. pseudophrygia (C.A.Meyer) Gugler, (Centaurea pseudophrygia C.A.Mey.), H, Euc, U3T0R3, Cynosurion cristati, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru, Secari (41, 72), M. Iezer-Papusa: Rucar, Valea Bratioarei (59, 128), Campulung pe Dealul Matau, Valea Muierii spre Pojerea, M. Voievoda, M. Bolda (128); subsp. carpatica (Porcius) Dostál, (Centaurea carpatica (Porcius) Porcius subsp. carpatica Centaurea plumosa (Lam.) A.Kern. var. carpatica Porcius; Centaurea rodnensis Simonk.; Centaurea carpatica (Porcius) Porcius), H, End, U3T1R2, Cynosurion: Valea Marginea Domneasca (45, IAGB).

Centaurea pinnatifida Schur, H, Carp, U2T4R4, Festuco saxatilis-Seslerion bielzii, (taxon endemic si amenintat): M. Buda (86), M. Piatra Craiului (78, 109), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Crovului (42, 72), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), M. Fagaras: Negoiu, Lespezi (128).

Centaurea rocheliana (Heuffel) Dostál Centaurea jacea L. subsp. jacea var. rocheliana Heuff Centaurea jacea L. subsp. banatica Hayek; Centaurea banatica Rochel ex Hayek, non A.Kern.), H, Dac-Pan, U3,5T3R0, Molinio-Arrhenatheretea: Stolnici, Campulung pe Matau (128).

Centaurea scabiosa L. Centaurea coriacea Waldst. & Kit. ex Willd. Centaurea menteyerica Chaix; Centaurea scabiosa L. subsp. menteyerica (Chaix) Nyman; Centaurea scabiosa L. subsp. vulgaris (W.D.J.Koch) Hayek), H, Eur, U2,5T0R4, Arrhenatheretalia, Festuco-Brometea, Geranion sanguinei: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41), Rucar (128), Curtea de Arges, intre Pitesti si Curtea de Arges, Campulung, Rucar la Valea Muierii si la Pajerea (128).

Centaurea solstitialis L., TH, Med, U2T4R0, Onopordetalia, Sisymbrion: Stolnici (128).

Centaurea stenolepis A. Kerner subsp. stenolepis, (Centaurea cirrhata Rchb. pro parte Centaurea phrygia L. subsp. capitata (W.D.J.Koch) Arcang.), H, Eur, U2,5T3R2, Quercion petraeae, Pino-Quercetalia, Arrhenatherion, Trifolion medii: Campulung (128), Padurea Trivale (8, 79).

Centaurea triumfetti All. subsp. aligera (Gugler) Dostál Centaurea axillaris Willd Centaurea variegata Lam. subsp. variegata var. aligera Gugler; Centaurea montana L. subsp. axillaris (Willd.) Rouy), H, Eua-Med, U2T2,5R3, Festucetalia valesiacae, Geranion sanguinei, Seslerietalia rigidae: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Ghimbav: Cheile Crovului (42), M. Iezer-Papusa: Cheile Dambovitei (5); subsp. adscendens (Bartl.) Dostál Centaurea floccosa Schloss. et Vuk Centaurea montana L. subsp. montana var. adscendens Bartl.; Centaurea adscendens (Bartl.) J.Wagner), H, Euc, U2T2,5R3, Seslerion rigidae, Culmea Zacotelor (41); subsp. stricta (Waldst. et Kit.) Dostál, (Centaurea stricta Waldst. et Kit.), H, Eur (Balc), U2T0R0, Geranion sanguinei, Coltii lui Dumitru (41), M. Fagaras: Negoiu (128).

Centaurea uniflora Turra subsp. nervosa (Willd.) Bonnier et Layens Centaurea nervosa Willd. subsp. nervosa Centaurea nervosa Willd.), H, Alp-Carp, U3T2R2, Calamagrostidion villosae, Potentillo ternatae-Nardion: M. Raiosu-Buda (113), M. Iezer-Papusa: Oticu, M. Gradisteanu, Caldarea Iezeru Mare, Caldarea Batrana spre Plaiul lui Patru, Valea Iezerului in jepi (59, 5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (72).

Centaurea x prodani Wagner, Curtea de Arges (128).

Centaurea x erdneri J. Wagner, Topoloveni (128).

Centaurea x semiaustriaca Nyár., Curtea de Arges (128).

Centaurea x devensis J. Wagner, Curtea de Arges, Corbeni, Golesti, Campulung (128).

Centaurea x pseudospinulosa Borbás, Curtea de Arges (128).

Chamomilla recutita (L.) Rauschert Matricaria recutita L.; Matricaria suaveolens L.; Matricaria chamomilla L. pro parte), Th, Eua, U3T3,5R5, Aperetalia, Chenopodio-Scleranthetea, Plantaginetea majoris, Puccinellio-Salicornietea: Padurea Trivale (8, 79), Leresti, Podu Dambovitei (5), Poiana Lacului, Baiculesti, Harsesti, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Poiana Lacului, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Balilesti, Izvoru, Popesti, Negrasi, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. Matricaria discoidea DC.; Matricaria suaveolens (Pursh) Buchenau, non L.; Matricaria matricarioides (Less.) Porter pro parte), Th, Adv, U3T0R0, Bidentetea, Polygonion avicularis: M. Iezer-Papusa: Valea Coltilor (5), M. Leaota: M. Romanescu, Valea Badenilor (72).

Chondrilla juncea L. Chondrilla latifolia M.Bieb. Chondrilla graminea M.Bieb.; Chondrilla gummifera Iljin; Chondrilla brevirostris Fisch. et C.A.Mey.; Chondrilla canescens Kar. et Kir Chondrilla acantholepis Boiss.), TH-H, Eua (Cont), U1,5T3,5R4, Chenopodietea, Festucetalia valesiacae, Festucion vaginatae, Festuco-Brometea, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Valea Valsanului (102), Stolnici, Cateasca, Mozaceni, Botesti (9).

Cicerbita alpina (L.) Wallr. Lactuca alpina (L.) A.Gray Sonchus alpinus L.; Mulgedium alpinum (L.) Less. var. alpinum; Mulgedium alpinum (L.) Less.), H, Eur, U3,5T2R0, Mulgedio-Aconitetea, Vaccinio-Piceion: M. Raiosu-Buda (26), M. Iezer-Papusa: Coltii lui Andrei Mari (5), M. Leaota: Marginea Domneasca (72).

Cichorium intybus L. subsp. intybus, H, Eua, U2,5T3,5R4, Agrostion stoloniferae, Arrhenatheretalia, Polygonion avicularis, Puccinelio-Salicornietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Bascov (1219), Cocu, Poiana Lacului, Valea Mare (9).

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirsium setosum (Willd.) M.Bieb Cirsium incanum (S.G.Gmel.) Fisch.; Cnicus arvensis (L.) Roth; Cirsium horridum (Wimm. & Grab.) Stankov, non (M.Bieb.) Fisch.; Cirsium argenteum Peyer ex Vest), G, Eua, U0T0R0, Artemisietea, Chenopodio-Scleranthetea, Epilobietea angustifolii, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (121, 8, 79), M. Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Secari (42, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Raului Doamnei, Bahna Rusului (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Racovita (121), Bascov (121), Pitesti (121), Maracineni (121), Stoenesti, Valea Mare-Pravat, Ciomagesti, Cuca, Cocu, Poiana Lacului, Vedea, Baiculesti, Barla, Harsesti, Stolnici, Lunca Corbului, Sapata, Albota, Mosoaia, Poiana Lacului, Bascov, Valea Ursului, Budeasa, Pitesti, Merisani, Malureni, Mirosi, Caldararu, Buzoesti, Ungheni, Costesti, Suseni, Oarja, Bradu, Golesti, Colibasi, Maracineni, Micesti, Stefanesti, Darmanesti, Racovita, Balilesti, Izvoru, Popesti, Recea, Negrasi, Cateasca, Calinesti, Topoloveni, Mozaceni, Slobozia, Teiu, Ratesti, Leordeni, Stefan cel Mare (9), Campulung, Mihaesti (128).

Cirsium boujartii (Piller et Mitterp.) Schultz Bip. subsp. boujartii, TH, End, U2T3R3, Onopordion acanthii: Valea Valsanului (102), Curtea de Arges spre Albesti (128).

Cirsium candelabrum Griseb., TH, Balc, U2T4R4, Artemisietalia, Epilobietalia angustifolii: M. Raiosu-Buda (113), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului spre Voina, Saticu de Sus, Pecineagu (5), Capataneni, Cabana Capra (999).

Cirsium canum (L.) All. Cnicus canus (L.) Roth), G, Eua (Cont), U4,5T3R4, Alno-Padion, Magnocaricion elatae, Molinietalia: Padurea Trivale (8, 79), Valea Valsanului (102).

Cirsium ciliatum Moench, TH, Sarm, U2T3,5R4, Onopordion acanthii: Valea Topologului (128).

Cirsium decussatum Janka Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. decussatum (Janka) Petr Cirsium polonicum (Petr.) Iljin), TH, Euc-Mont, U2T2,5R4, Vaccinio-Piceetea: M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Secari (44, 72), M. Leaota: Valea Badenilor (72).

Cirsium erisithales (Jacq,) Scop., (Cnicus ochroleucus (All.) Schleich.), H, Euc, U3T3R4, Fagetalia sylvaticae, Filipendulo-Petasition: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Rudaritei, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Valea Rausorului spre Portareasa, Valea Raul Targului la baraj, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, Marginea Domneasca, Valea Badenilor, Curmatura Tancavei (72).

Cirsium furiens Griseb. et Schenk Cirsium ciliatum auct. Roman., non Moench), Th, Carp-Pan, U2T3,5R4, Onopordion acanthii: Mateias (PTHM), M. Ghimbav: Secari (72), Valea Valsanului (102, 7), Curtea de Arges, Tigveni, Namaesti (128).

Cirsium oleraceum (L.) Scop. Cirsium acaulon (L.) Scop. Cnicus oleraceus L.), H, Eua, U4T3R4, Alno-Padion, Calthion palustris, Filipendulo-Petasition, Molinietalia: M. Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului (42, 5, 72), M. Leaota: Marginea Domneasca (72).

Cirsium palustre (L.) Scop. Cnicus palustris (L.) Willd.), TH, Eua, U4,5T3R2, Alnetea glutinosae, Epilobietalia angustifolii, Molinietalia, Phragmitetea: M. Raiosu, Branele Raiosului (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului (72), M. Iezer-Papusa: Valea Paraului Coltilor, Valea Cuca, Gura Vladului, Valea Coltilor (5).

Cirsium rivulare (Jacq.)All. Cnicus rivularis (Jacq.) Willd. Cirsium tricephalodes (Lam.) DC.; Cirsium salisburgense (Willd.) Don), H, Euc, U4T3,5R0, Alnetea glutinosae, Calthion palustrae, Magnocaricion elatae, Molinietalia: M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (59).

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirsium balearicum Willk. Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. silvaticum (Tausch) Arčnes; Cirsium lanceolatum (L.) Scop., non Hill; Cirsium linkii Nyman; Cnicus lanceolatus (L.) Willd.; Cirsium microcephalum sensu Lange, non Moris; Cirsium crinitum Boiss. ex DC; Cirsium strigosum (Hoffmanns. et Link) Cout.), TH, Eua, U3T3R0, Artemisietea, Epilobietea angustifolii, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (42), M. Iezer-Papusa: Lacul Bunea, Valea Rausorului, Cheile Mici ale Dambovitei, Saticu de Sus, Gura Vladului (5), M. Leaota: Cetateni (72), Bascov (121), Cumpana (128).

Cirsium waldsteinii Rouy Cirsium pauciflorum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Spreng., non Lam.), H, Alp-Carp-Balc, U4T2R2, Adenostylion alliariae, Caricion curvulae, Filipendulo-Petasition: M. Raiosu (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Secari (42, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului, Valea Cuca, Valea Iezerului in jepi, Valea Coltilor (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului la confluenta cu Dobroneagul (102), M. Fagaras: M. Negoiu pe Lespezi (128).

Conyza canadensis (L.) Cronq. Erigeron canadensis L. Trimorpha canadensis (L.) Lindm.), Th, Adv, U2,5T0R0, Chenopodietea, Festucion vaginatae, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72), Poiana Lacului, Barla, Stolnici, Bascov, Budeasa, Pitesti, Merisani, Caldararu, Ungheni, Maracineni, Micesti, Stefanesti, Recea, Cateasca, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Bogati, Botesti, Dobresti, Stefan cel Mare (9).

Crepis biennis L. Crepis tristis Klokov Crepis lodomeriensis Besser), TH, Eur, U3T3R4, Agrostion stoloniferae, Arrhenatheretalia, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (43), Rucar (59).

Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kerner Crepis trojanensis Urum Crepis grandiflora (All.) Tausch; Crepis balcanica Velen.), H, Alp-Carp-Balc, U3T2R2, Potentillo ternatae-Nardion: M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului (109), M. Fagaras: Negoiu pe Paltina, Capra Budei in Cheia Gegiu (128).

Crepis foetida L. subsp. rhoeadifolia (Bieb.) Čelak., (Crepis nestmeirii F.Herm. & Degen Crepis stribrnyi Velen.; Crepis nemetzii Rech.f.; Crepis rhoeadifolia M.Bieb.), Th, Pont-Med, U2,5T3,5R3, Stellarietea mediae, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79).

Crepis jacquinii Tausch, H, Alp-Carp-Balc, U3T1,5R5, Papavero-Thymion pulcherrimi, Seslerietalia coeruleae: M. Piatra Craiului (109).

Crepis paludosa (L.) Moench Soyeria paludosa (L.) Godr Aracium paludosum (L.) Monnier), H, Eur, U4,5T0R4, Adenostyletalia, Alnetea glutinosae, Alno-Padion, Calthion palustris, Montio-Cardaminetea: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii (43), Rucar (59).

Crepis praemorsa (L.) Tausch, H, Eua (Cont), U2T3,5R5, Geranion sanguinei: Padurea Trivale (8, 79),

Crepis setosa Haller f. Barkhausia setosa (Haller f.) DC Crepis dobrogica Babc.), Th, Euc, U2T3R3, Chenopodietea, Polygono-Chenopodietalia, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Cheile Petrimanului (5), Stefanesti-Florica (73).

Crepis tectorum L., Th, Eua, U2,5T0R0, Festucion vaginatae, Plantaginetea majoris, Polygono-Chenopodietalia, Secalietea, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41).

Doronicum austriacum Jacq. Doronicum orphanidis Boiss Doronicum macrophyllum Fisch.), H, Euc, U3,5T2R3, Acerion pseudoplatani, Adenostylion alliariae, Alnion glutinosae-incanae, Filipendulo-Petasition: M. Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Secari (41, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Larga, Valea Rausorului, Leresti, Valea Batrana, Lespezi, Cheile Petrimanului, Valea Iezerului (5), M. Leaota: Valea Chiliilor, M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102).

Doronicum carpaticum (Griseb. et Schenk) Nyman, H, Carp-Balc, U2,5T1,5R0, Asplenietea rupestris, Thlaspietea rotundifolii: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului, Marele Grohotis (78, 109), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (42), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), M. Iezer-Papusa: M. Batrana, M. Catunu, Refugiul Iezer, Valea Iezerului in jepi, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (5), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Tancava, Culmea Leaota (72), Cheile Argesului la Cetatea lui Vlad Tepes, M. Fagaras: Negoiu, Valea Zarnei, Capra Budei in Cheia Gegiu (128).

Doronicum columnae Ten. Doronicum wulfenianum Poir Doronicum cordatum auct., non Lam.), H, Alp-Carp-Balc, U3,5T2R3, Adenostylion alliariae, Asplenietea rupestris, Elyno-Seslerietea, Papavero-Thymion pulcherrimi, Thlaspietea rotundifolii: M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59, 48), M. Ghimbav: Secari (72), M. Iezer-Papusa: M. Tefeleica (5).

Doronicum hungaricum (Sadl.) Reichenb. F. Doronicum longifolium sensu Griseb., non Rchb.), G, Pont-Pan-Balc, U2T3R4, Aceri-Quercion, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79).

Echinops exaltatus Schrader Echinops globifer Janka Echinops commutatus Jur.), H, Eur, U2T0R4, Alliarion petiloatae, Alno-Padion: M. Ghimbav: Cheile Cheii (42), Valea Valsanului (102), Curtea de Arges, Corbeni, Topoloveni (128)

Echinops ritro L. subsp. ruthenicus (Bieb.) Nyman Echinops ruthenicus M.Bieb Echinops virgatus Lam.), H, Pont-Pan-Balc, U1,5T4R4, Festucetalia valesiacae, Festucion vaginatae: intre Rucar si Dambovicioara (128).

Echinops sphaerocephalus L., H, Eua (Cont), U2T3R3, Alliarion, Onopordion acanthii: Curtea de Arges la Flamanzesti, Albesti (999, 128).

Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC., Th, Adv, U3T0R0, Epilobietea angustifolii: Valea Valsanului (105), M. Piatra Craiului: Valea lui Ivan (31

Erigeron acer L. subsp. acer (Erigeron acris L. subsp. acris Erigeron racemosus Baumg.), Th, Circ, U2,5T3R0, Festuco-Brometea, Mesobromion: Padurea Trivale (8, 79), Bughea (59), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului, Secari (5, 72), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Erigeron alpinus L. Erigeron schleicheri Gremli), H, Eua, U3T1R0, Elyno-Seslerietea: Valea Iezerului (5).

Erigeron annuus (L.) Pers. subsp. annuus, (Stenactis annua (L.) Less. subsp. annua), Th-TH-H, Adv, U4T0R4, Alno-Padion, Arction lappae, Calystegion, Salicetea purpureae, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor, M. Romanescu (72); subsp. strigosus (Mühl. ex Willd.) Wagenitz, (Trimorpha elongata Lindm Erigeron strigosus Muhl. ex Willd.; Stenactis annua (L.) Less. subsp. strigosa (Muhl. ex Willd.) Soó; Erigeron ramosus (Walter) Britton, Sterns et Poggenb.; Stenactis ramosa (Walter) Domin), Th, Adv, U4T0R4, Arction, Sisymbrion, Alno-Ulmion: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Secari (72), Podu Dambovitei (5).

Erigeron nanus Schur Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawl.), H, Carp, U3T1R0, Caricetalia curvulae, Seslerietalia, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (26, 113, 128).

Erigeron uniflorus L. Erigeron eriocephalus (DC.) Vierh Erigeron eriocalyx (Ledeb.) Vierh.), H, Circ, U3T1R3, Androsacion alpinae, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu, Branele Raiosului (113), M. Piatra Craiului (109), M. Fagaras: Negoiu (128).

Eupatorium cannabinum L., H, Eua, U4T3R0, Alnion glutinosae, Epilobietea angustifolii, Filipendulo-Petasition, Phragmitetea, Salicetea purpureae: M. Raiosu-Buda (113), Bughea (59), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei (42, 5), M. Iezer-Papusa: Valea Oboarelor pe Bratia (5, PTHM), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca (72), Oiesti, Cheile Argesului, Corbeni, Curtea de Arges, Campulung, Bughea, Mihaesti pe Valea Bradului in Poiana Dealul Vacilor (128).

Filaginella uliginosa (L.) Opiz Gnaphalium uliginosum L.), Th, Eua, U5T3R4, Nanocyperetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), Bughea (59), M. Leaota: M. Tancava (72).

Filago minima (Sm.) Dumort. Filago montana L. pro parte Filago minima (Sm.) Pers), Th, Eua, U2T3R4, Thero-Airion: Padurea Trivale (8, 79),

Filago vulgaris Lam. Filago germanica L., non Huds Gifola germanica Dumort.; Filago eriocephala auct., non Guss.; Filago germanica Huds. subsp. canescens (Jord.) Nyman; Filago canescens Jord.), Th, Eua (Med), U2T3R0, Aperetalia, Thero-Airion: Padurea Trivale (8, 79),

Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake Galinsoga quadriradiata auct., non Ruiz et Pav Galinsoga caracasana auct., non (DC.) Sch.Bip.; Galinsoga aristulata E.P.Bicknell), Th, Adv, U2,5T4R3, Stellarietea mediae, Bidentetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Valea Badenilor (72).

Galinsoga parviflora Cav., (Galinsoga quinquiradiata Ruiz et Pav.), Th, Adv, U3,5T0R3, Polygono-Chenopodietalia: Cetateni, Moroeni, Mt. Romanescu (72), Poiana Lacului, Stolnici, Caldararu, Cateasca, Teiu, Negrasi, Ratesti (9).

Hieracium alpinum L. subsp. alpinum, H, Circ, U3T2R1, Caricetalia curvulae, Rhododendro-Vaccinion: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Ghimbav: Cheile Cheii (43), M. Iezer-Papusa (128), M. Tancava (72), M. Fagaras: Zarna, Negoiu pe Lespezi si Paltina, Capra Budei (128).

Hieracium argillaceum Jord., Hieracium lachenalii C.C. Gmelin ssp lachenalii), H, Eur, U3T0R0, Querco-Fagetea: Rucar (128), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (128).

Hieracium aurantiacum L. subsp. aurantiacum Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip. subsp. aurantiaca), H, Eua (Circ), U3T2R2, Potentillo ternatae-Nardion: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, M. Iezerul Mic, M. Iezerul Mare, M. Portareasa, M. Tefeleica, Bahna Rusului, M. Gainatul Mare, Caldarea Batrana spre Plaiul lui Patru, Coltii lui Andrei Mari, Cheile Baltatului (59, 61, 5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava (72); subsp. carpathicola Naegeli et Peter, (Hieracium scandicum (Nägeli et Peter) Omang Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz et Sch.Bip. subsp. brunneocrocea (Pugsley) P.D.Sell et C.West; Hieracium brunneocroceum Pugsley): Varful Gainatul Mare (128).

Hieracium bifidum Kit. ex Homem. subsp. bifidum, H, Euc, U2,5T2R4, Asplenietea rupestris, Cephalanthero-Fagion, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Culmea Zacotelor, Valea Ghimbavului (41, 128), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (48), M. Fagaras: Lespezi sub Negoiu, Capra Budei in Cheia Gegiu, Namaesti, Rucar (128).

Hieracium cymosum L., H, Eua (Cont), U2T3R4, Festucetalia valesiacae, Geranion sanguinei, Mesobromion, Quercetalia pubescentis: Culmea Zacotelor (41), Rucar in Valea Muierii, Namaesti la poalele M. Sturu (128).

Hieracium dentatum Hoppe, H, Alp-Carp, U2T1,5R2: M. Ghimbav: Cheile Crovului (42).

Hieracium hoppeanum Schultes Hieracium macranthum (Ten.) Ten.), H, Euc (Mont), U3T0R2, Festucion rupicolae: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Secari (72), M. Raiosu-Buda (26, 128), Boteni, M. Fagaras: Capra Budei (128).

Hieracium lactucella Wallr. Hieracium auricula auct., non L.), H, Eur, U3T0R3, Arrhenatherion elatioris, Potentillo ternatae-Nardion: Padurea Trivale (8, 79), Namaesti (59).

Hieracium murorum L., H, Eur, U3T0R3, Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Valea Cuca (PTHM).

Hieracium pilosella L. Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.), H, Eua, U2,5T0R0, Arrhenatheretalia, Festuco-Brometea, Nardetalia, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei (5, 41, 72), M. Iezer-Papusa (5, 61), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca (72), M. Ghitu (128).

Hieracium piloselloides Vill. subsp. piloselloides, H, Eur (Med), U2,5T3,5R4, Alysso-Sedion, Festucetalia valesiacae, Geranion sanguinei, Mesobromion: Padurea Trivale (8, 79),

Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. bauhinii (Besser) Petunn Hieracium bauhinii Besser), H, Eur, U1,5T3R3, Cirsio-Brachypodion, Festucetalia valesiacae, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (43), M. Raiosu-Buda (26).

Hieracium racemosum Waldst. et Kit. ex Willd., H, Euc, U2,5T3R3, Fagetalia sylvaticae, Pino-Quercetalia: Padurea Trivale (8, 79), Namaesti (128), Curtea de Arges pe Dealul Hodiei si Rugetului, Namaesti (128).

Hieracium rotundatum Kit. ex Schultes Hieracium transsilvanicum Heuff.), H, Carp-Balc, U3T0R0, Fagetalia sylvaticae, Vaccinio-Piceetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (42, 5, 72), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (48, 5), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Cheile Mici ale Dambovitei, Saticu de Sus, Valea Iezerului in jepi, Coltii lui Andrei, Pecineagu (5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava (72), Valea Valsanului (102), M. Fagaras: Capra Budei, Cheile Argesului (128).

Hieracium sabaudum L., H, Eur, U2,5T3,5R2, Deschampsio-Fagion, Origanetalia, Pino-Quercetalia, Quercetalia pubescentis: Rucar (128), M. Iezer-Papusa: M. Lalu (5), Rucar pe Valea Muierii, Pajerea, Curtea de Arges pe Dealul Hodiei si Rugetului, Topoloveni, M. Ghitu (128).

Hieracium schmidtii Tausch, H, Eur (Mont), U3T3R4, Cynosurion cristati: Padurea Trivale (8, 79).

Hieracium umbellatum L. Hieracium lactescens Rouy), H, Euc, U2,5T3R2, Deschampsio-Fagion, Nardetalia, Origanetalia, Pino-Quercetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), Cheile Argesului, Stolnici (128).

Hieracium villosum Jacq., H, Eur, U3T1,5R4, Seslerion bielzii: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Fagaras: Negoiu pe Lespezi, Paltina, Capra Budei (128).

Hieracium x auriculoides A.F.Lang Hieracium samokovense T.Georgiev et Zahn Hieracium sarmentosum Froel Hieracium pannonicum Peter; Hieracium longisetum (Nägeli et Peter) Juxip; Hieracium calodon Tausch ex Peter), Mihaesti (128).

Hieracium x fuscum Vill (Hieracium x blyttianum Fr. Epicr.), Slanic, Namaesti (128).

Hieracium x schultesii F.W. Schultz Hieracium squarrosulum Norrl. Hieracium frondosum (Nägeli et Peter) Juxip; Hieracium subatriceps (Zahn) Juxip; Hieracium mendelii (Nägeli et Peter) Juxip; Hieracium tardiusculum Peter), H, Eur, U3T0R3: Boteni (128).

Homogyne alpina (L.) Cass., H, Eur, U3,5T2,5R2, Junipero-Bruckenthalion, Potentillo ternatae-Nardion, Vaccinio-Piceion: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (72), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, M. Setu, Valea Rausorului, Varful Batrana, Lacul Iezer, Gura Vladului, Valea Coltilor, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (59, 5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (72).

Hypochoeris maculata L. Hypochoeris carpatica Pax Achyrophorus maculatus (L.) Scop.), H, Eua, U0T3,5R3, Cynosurion cristati, Danthonio-Brachypodion, Festucetalia valesiacae, Festuco-Brometea, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota (41).

Hypochoeris radicata L. Seriola caespitosa Porta), H, Eur, U3T3R2, Cynosurion cristati, Nardetalia: Padurea Trivale (8, 79), Bahna Rusului (5).

Hypochoeris uniflora Vill. Hypochoeris facchiniana Ambrosi Achyrophorus uniflorus (Vill.) Bluff et Fingerh.), H, Alp-Carp, U3T2,5R2, Caricetalia curvulae, Potentillo ternatae-Nardion: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Fagaras: Capra Budei, Negoiu, Lespezi, Paltina, M. Ghitu (128).

Inula britannica L. Inula hispanica Pau), TH, Eua (Med), U3T3R0, Agropyro-Rumicion, Chenopodio-Scleranthetea, Molinietalia, Plantaginetea majoris, Puccinelio-Salicornietea: Padurea Trivale (8, 79).

Inula conyza DC. Conyza squarrosa L Inula vulgaris Trevis.; Jacobaea conzya (DC.) Merino; Inula suaveolens Jacq.), H, Euc, U2T3R4, Origanetalia, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72), Topoloveni pe Valea Cacova (128).

Inula ensifolia L., H, Pont-Pan, U1,5T3,5R4, Cirsio-Brachypodion, Festucetalia valesiacae: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului, Cheile Mari ale Dambovitei (5, 44, 72, 125), M. Leaota: Cetateni (72).

Inula germanica L. Inula media W.D.J.Koch), H, Eur, U1,5T3,5R4, Aceri-Quercion, Festucion rupicolae: Padurea Trivale (8, 79), Stolnici (128).

Inula helenium L., H, Adv, U4T3R3, Alno-Padion, Arction lappae, Senecion fluviatilis: Stefanesti (

Inula hirta L. Jacobaea hirta (L.) Merino), H, Eua (Cont), U2T4R5, Festucetalia valesiacae, Geranion sanguinei, Quercetalia pubescentis: Padurea Trivale (8, 79), Cheile Mari ale Dambovitei (125).

Inula salicina L. subsp. salicina, (Jacobaea salicina (L.) Merino), H, Eua, U2,5T3R3, Festucion vaginatae, Geranion sanguinei, Molinion coeruleae: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (43), Vacarea, Mihaesti, Curtea de Arges, Topoloveni, Leordeni (128).

Iva xantiifolia Nutt. Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen.), Th, Adv, U2,5T0R4, Artemisietea vulgaris, Bracyaction ciliatae: Valea Mare (999, HP).

Lactuca quercina L. subsp. quercina var. integrifolia (Bogenh.) Bisch. Lactuca quercina L. subsp. chaixii (Vill.) Čelak Lactuca chaixii Vill.), TH, Pont-Pan, U2T3,5R4, Quercion pubescentis, Geranion sanguinei: Topoloveni (128).

Lactuca saligna L., Th-TH, Euc, U1,5T4R4, Chenopodio-Scleranthetea, Sisymbrietalia: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Florica (73).

Lactuca serriola L. Lactuca scariola L.), TH, Eua, U1,5T3,5R0, Artemisietea, Chenopodietea, Sisymbrietalia: Padurea Trivale (8, 79), Stefan cel Mare (9).

Lapsana communis L. subsp. communis, (Lapsana communis L. subsp. macrocarpa auct. Eur., non (Coss.) Nyman Lapsana communis L. subsp. pubescens (Hornem.) Arcang.), Th-TH-H, Eua, U2,5T3R3, Alliarion petiolatae, Arction lappae, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (41, 5), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, M. Lespezi, M. Gainatu Mare (5), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor (72), Bascov (121), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Leontodon autumnalis L. subsp. autumnalis, H, Eua, U3T0R0, Cynosurion cristati, Molinio-Arrhenatheretea, Plantaginetalia majoris: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Lacul Bunea, Valea Coltilor, Valea Batrana (5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Leontodon crispus Vill. subsp. crispus, (Leontodon asper (Waldst. et Kit.) Poir., non Forssk. subsp. asper Leontodon asper (Waldst. et Kit.) Poir., non Forssk Apargia aspera Waldst. et Kit Leontodon anomalus Ball Leontodon crispus Vill. subsp. asper (Waldst. et Kit.) Rohlena; Leontodon asper (Waldst. & Kit.) Poir., non Forssk. subsp. biscutellifolius (DC.) Nyman), H, Eua (Cont),U1T4,5R4, Festucetalia valesiacae: Padurea Trivale (8, 79).

Leontodon croceus Haenke subsp. croceus, Leontodon pyrenaicus Gouan subsp. pyrenaicus var. aurantiacus W.D.J.Koch Leontodon pyrenaicus Gouan subsp. croceus (Haenke) Nyman), H, Alp-Carp, U4T1,5R2, Potentillo ternatae-Nardion: M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului in jepi (128, 5), M. Fagaras: Lespezi, paltina (128); subsp. rilaensis (Hayek) Finkh et P.D.Sell, (Leontodon montanus Lam. subsp. rilaensis (Hayek) Hayek Leontodon integerrimus (Schur) Tuzson; Leontodon rilaensis Hayek), H, Carp-Balc, U4T1,5R2, Arrhenatheretalia: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Refugiul Iezer (5); M. Fagaras: M. Zarna, Negoiu, Capra Budei (128).

Leontodon hispidus L. subsp. hispidus, (Leontodon protheiformis Vill. subsp. protheiformis), H, Eua, U2,5T0R0, Mesobromion, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (5), Bahna Rusului (5), M. Leaota: M. Romanescu, Culmea Leaota (72, IAGB); subsp. danubialis (Jacq.) Simonkai, (Leontodon danubialis Jacq Leontodon hastilis L. subsp. hastilis var. hastilis; Leontodon hastilis L. subsp. hastilis var. glabratus W.D.J.Koch; Leontodon hispidus L. subsp. hastilis (L.) Janch.; Leontodon hastilis L.; Leontodon hispidus L. subsp. glabratus (W.D.J.Koch) Hayek; Leontodon hastilis L. subsp. hastilis), H, Eua, U3T3R0, Molinio-Arrhenatheretea: M. Raiosu-Buda (113), Corbeni (128).

Leontopodium alpinum Cass. Antennaria leontopodium (L.) Gaertn.), H, Eua, U2T1,5R4, Seslerion rigidae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Ghimbav: Cheile Cheitei, Cheile Mari ale Dambovitei (42, 5, 78, 109), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (5, 7, 109), Cheile Brusturetului, Marele Grohotis (78), M. Fagaras: Capra Budei, Piciorul Caprei, Negoiu (128).

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood Tanacetum alpinum (L.) Sch.Bip.), H, Eur, U3T1R1, Caricetalia curvulae, Salicion herbaceae: M. Raiosu-Buda (113), M. Iezer-Papusa, Oticu (128), M. Fagaras: Negoiu (128).

Leucanthemum atratum Jacq.) DC. subsp. atratum Leucanthemum montanum (L.) DC. subsp. atratum (Jacq.) Arcang Chrysanthemum atratum L. subsp. atratum), H, Alp-Carp, U4T1R2, Thlaspietea rotundifolii: M. Fagaras: Piscul Zarna (128)

Leucanthemum vulgare Lam. subsp. vulgare, (Chrysanthemum leucanthemum L Chrysanthemum leucanthemum L. subsp. triviale Gaudin; Leucanthemum vulgare Lam. subsp. montanum (All.) Briq. et Cavill.; Chrysanthemum leucanthemum L. subsp. leucanthemum Chrysanthemum leucanthemum L. subsp. lanceolatum (Pers.) E.Mayer Chrysanthemum lacustre Brot.; Leucanthemum vulgare Lam. subsp. alpicola (Gremli) A.Löve et D.Löve; Leucanthemum raciborskii Popov et Krasch Leucanthemum vulgare Lam. subsp. incisum (Bertol.) Arcang.; Chrysanthemum leucanthemum L. subsp. montanum (All.) Gaudin; Leucanthemum coronopifolium sensu Willk., non (Vill.) Gren. et Godr.; Leucanthemum subalpinum (Simonk.) Tzvelev), H, Eua, U3T0R0, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Bahna Rusului (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), M. Ghitu, Mihaesti (128).

Leucanthemum waldsteinii (Schultz-Bip.) Pouzar, (Leucanthemum rotundifolium (Waldst. et Kit. ex Willd.) DC., non Opiz), H, Carp, U4T2R3, Adenostylion alliariae, Chrysanthemo-Piceion, Fagion: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului (78), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (42, 72), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), M. Iezer-Papusa: Cabana Batrana, Valea Iezerului in jepi, Gura Vladului, Valea Coltilor, Coltii lui Andrei Mari (5, PTHM), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Romanescu, M. Tancava (72), Valea Valsanului (102), Cheile Argesului, Valea Caprei la Cumpana, M. Fagaras: Capra Budei in Cheia Gegiu, Negoiu (128).

Ligularia glauca (L.) O. Hoffm. Senecillis glauca (L.) Gaertn Ligularia carpathica (Schott, Nyman et Kotschy) Pojark.), H, Euc, U2T2R2, Seslerio-Festucion pallentis, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Ghimbav: Cheile Cheitei, Culmea Zacotelor (42, 41), M. Fagaras: Lespezi, Capra Budei, Cheia Gegiu (128).

Ligularia sibirica (L.) Cass. Senecio cacaliifolius Sch.Bip.), H, Eua, U4T2R3, Magnocaricion elatae, Alnetea, (taxon amenintat la nivel european): M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (5, 47, 12, 78, 109).

Logfia arvensis (L.) Holub Filago arvensis L. Filago arvensis L. subsp. arvensis; Filago montana L. pro parte; Filago lagopus (Stephan ex Willd.) Parl.), Th, Eua (Med), U2T3,5R0, Aphanion, Thero-Airion: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72).

Matricaria perforata Merat Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch subsp. inodorum (K.Koch) Hyl. ex Vaar Chamaemelum inodorum (L.) Vis.; Matricaria inodora L.; Tripleurospermum inodorum Sch.Bip.), Th-TH, Eua, U0T3R3, Onopordion acanthii, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Podu Dambovitei (5), Ciomagesti, Ciofrangeni, Poiana Lacului, Babana, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Bascov, Budeasa, Merisani, Malureni, Mirosi, Caldararu, Buzoesti, Suseni, Oarja, Bradu, Golesti, Colibasi, Maracineni, Micesti, Stefanesti, Balilesti, Izvoru, Popesti, Recea, Negrasi, Rociu, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Leordeni, Stefan cel Mare (9).

Mycelis muralis (L.) Dumort. Lactuca muralis (L.) Gaertn Cicerbita muralis (L.) Wallr.), H, Eur, U3T3R0, Asplenietea rupestris, Epilobietea angustifolii, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Crovului, Secari (5, 42, 72), M. Iezer-Papusa: Pleasa Draganului, M. Mara Mare, Podu Dambovitei, Valea Clabucetului, Leresti, M. Calul, Valea Oboarelor pe Bratia, Valea Rausorului, M. Lespezi, Cabana Voina, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Valea Valsanului (102), Pitesti (121), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).

Omalotheca norvegica (Gunnerus) Sch.Bip. et F.W.Schultz Gnaphalium norvegicum Gunnerus Gnaphalium sylvaticum L. subsp. norvegicum (Gunnerus) Rouy), H, Eua (Circ), U3T1,5R1, Nardetalia: M. Raiosu-Buda (113), M. Fagaras: Negoiu (128).

Omalotheca supina (L.) DC. Gnaphalium supinum L.), H, Circ, U4T1,5R2, Salicion herbaceae: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (5, PTHM), M. Leaota: Culmea Leaota (72), M. Fagaras: Negoiu, Capra Budei (128).

Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. et F.W.Schultz Gnaphalium sylvaticum L.; Gnaphalium sylvaticum L. subsp. sylvaticum , H, Circ, U3T3R3, Epilobietea angustifolii: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Secari (72), M. Iezer-Papusa: Leresti, Valea Batrana, Cabana Cuca, Pecineagu, Gura Vladului, Valea Coltilor (5), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota, Valea Badenilor (59, 72), Valea Carcinovului (999).

Onopordum acanthium L., TH, Eua, U2,5T4R4, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72), Pitesti-Valea Darzului (121).

Petasites albus (L.) Gaertner, G-H, Eua, U3,5T0R0, Alno-Padion, Fagion: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Secari (5, 72), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (59), Valea Dambovitei (39), M. Iezer-Papusa: Valea Raului Doamnei la Izvorul Porcilor, Cabana Batrana (5, PTHM), Valea Valsanului (102), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. et Scherb Petasites officinalis Moench Petasites sabaudus Beauverd; Petasites ovatus Hill), H, Eua, U5T3R3, Adenostyletalia, Alno-Padion, Filipendulo-Petasition: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei (41, 5), M. Iezer-Papusa: Valea Cuca (5), M. Leaota: Marginea Domneasca (72), Valea Valsanului (102).

Petasites kablikianus Tausch ex Bercht Petasites glabratus (Maly) Borbás), G, Carp-Balc, U4T0R0, Galio-Urticetea: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului (5, 72), Valea Valsanului (102).

Petasites x celakovskyi Matuschek, M. Fagaras: Capra Budei, Valea Mircea (128).

Picris hieracioides L. subsp. villarsii (Jordan) Nyman Picris villarsii Jord Picris pyrenaica sensu H.J.Coste, non L Picris hieracioides L. subsp. sonchoides (Vest) Thell.; Picris sonchoides Vest; Picris hieracioides L. subsp. crepoides (Saut.) Nyman), TH-H, Eua, U2,5T2,5R5, Arrhenatheretea, Festuco-Brometea: M. Raiosu-Buda (26), M. Iezer-Papusa: Valea Coltilor (5), M. Fagaras: Capra Budei in Cheia Gegiu (128).

Prenanthes purpurea L., H, Euc, U3T2,5R0, Adenostylion alliariae, Epilobietea angustifolii, Fagetalia sylvaticae, Vaccinio-Piceion: M. Raiosu-Buda, Branele Raiosului (113), M. Ghimbav: Secari, Cheile Crovului (72), M. Iezer-Papusa: M. Lespezi, Confluenta Vaii Iezer cu Valea Batrana (5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (72), M. Fagaras: Negoiu, Paltina, Cheile Argesului (128).

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaria uliginosa Steven ex DC., non Gray), H, Euc, U3,5T3R4, Molinietalia, Agropyro-Rumicion: Mihaesti pe Valea Bradului (128).

Pulicaria vulgaris Gaertner Pulicaria prostrata Asch.), Th, Eua, U4T3R3, Agropyro-Rumicion, Bidention-Tripartiti, Isoeto-Nanojuncetea: Padurea Trivale (8, 79, 128), Curtea de Arges (128).

Saussurea alpina (L.) DC., H-Ch, Circ, U3T1R3, Elyno-Seslerietea, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Masivul Raiosu-Buda (84, 86).

Scorzonera austriaca Willd. Scorzonera glabra Rupr.), H, Eua-Med, U2T4R4, Festucetalia valesiacae: Rucar (5).

Scorzonera laciniata L. Podospermum decumbens Gren. & Godr. subsp. decumbens Podospermum decumbens Gren. et Godr.; Podospermum laciniatum (L.) DC.; Podospermum intermedium DC.; Podospermum decumbens Gren. & Godr. subsp. intermedium (Guss.) Arcang.; Podospermum laciniatum (L.) DC. subsp. laciniatum; Podospermum willkommii Sch.Bip.; Scorzonera resedifolia L.; Podospermum laciniatum (L.) DC. subsp. integrifolium Arcang.; Podospermum laciniatum (L.) DC. subsp. tenorii (DC.) Arcang.; Arachnospermum laciniatum (L.) F.W.Schmidt; Podospermum calcitrapifolium (Vahl) DC.), Th-TH, Eua, U2T0R4, Festuco-Brometea: M. Iezer-Papusa (61).

Scorzonera purpurea L. subsp. purpurea, G, Eua (Cont), U2T4R4, Potentillo-Nardion: Arefu in Valea Argesului, M. Iezer-Papusa, M. Fagaras: Negoiu, Lespezi, Paltina (128); subsp. rosea (Waldst. et Kit.) Nyman, (Scorzonera rosea Waldst. et Kit.), G, Alp-Carp-Balc, U2T0R4, Potentillo ternatae-Nardion: M. Raiosu-Buda (113, 128), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), M. Iezer-Papusa: Oticu, M. Setu, M. Portareasa, M. Batrana, M. Lespezi, Caldarea Batrana spre Plaiul lui Patru, Valea Iezerului in jepi, Coltii lui Andrei Mari (5, 59, 115), M. Ghitu (128).

Senecio abrotanifolius L. subsp. carpathicus (Herbich) Nyman, Senecio carpaticus Herbich , H, Alp-Carp-Balc, U2,5T1,5R2, Caricetalia curvulae: M. Iezer-Papusa: M. Papusa, M. Portareasa, Valea Rausorului (5, 59), M. Fagaras: Negoiu (128).

Senecio doria L., H, Eur, U3T0R3, Molinietalia: Campulung in Livezile Baratiei (128).

Senecio erucifolius L. Senecio tenuifolius Jacq., non Burm.f.), H, Eua, U3T3R0, Molinion, Agrostion stoloniferae, Mesobromion, Cirsio-Brachypodion: Curtea de Arges spre Albesti, Campulung pe malul Raului Targului (128).

Senecio germanicus Wallr Senecio nemorensis L., pro parte), H, Eua, U3,5T2,5R3, Acerion pseudoplatani, Adenostyletalia, Epilobietea angustifolii, Fagetalia sylvaticae: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Iezer-Papusa: M. Catunu (5).

Senecio glaberrimus (Rochel) Simonkai Senecio doronicum (L.) L. subsp. transylvanicus (Boiss.) Nyman Senecio transylvanicus Boiss.), H, Carp-Balc, U3T1,5R4, Caricion curvulae, Seslerion bielzii: M. Iezer-Papusa (115), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, Piciorul Iezerului, M. Catunu (5, 59, 128), M. Fagaras: Negoiu, Lespezi, Paltina (128).

Senecio incanus L. subsp. carniolicus (Willd.) Braun-Blanq., Senecio carniolicus Willd. , H, Alp-Carp, U3T1,5R4, Caricetalia curvulae: M. Raiosu-Buda (113).

Senecio jacobaea L. subsp. jacobaea, H, Eua, U2,5T3R3, Arrhenatheretalia, Festucetalia valesiacae, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Secari (5, 72).

Senecio nemorensis L. Senecio stabianus Lacaita), H, Eua, U3,5T3R3, Adenostyletalia: M. Raiosu-Buda: Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Cheii, Cheile Mari ale Dambovitei, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Lacul Bunea, Valea Larga, Valea Batrana, Valea Raului Doamnei, Cabana Batrana (5), M. Leaota: Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72), M. Fagaras: Capra Budei in Cheia Gegiu (128).

Senecio ovatus (P. Gaertner, B. Meyer et Schreb.) Willd. Senecio fuchsii C.C.Gmelin), H, Euc (Med), U3,5T2R3, Fagetalia: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Secari (5, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului, Valea Iezerului, Cheile Mici ale Dambovitei, Gura Vladului, Coltii lui Andrei Mari (62, 5), M. Leaota: Valea Badenilor, M. Tancava, M. Romanescu (59, 72).

Senecio papposus (Reichenb.) Less. Cineraria papposa Rchb Senecio sulphureus (Baumg.) Simonk.; Senecio spathulifolius sensu Hayek, non Griess.; Cineraria microrhiza Schur), H, Carp-Balc, U3T2R2, Elyno-Seslerietea, Querco-Fagetea: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Ghimbav: Cheile Cheii (43), M. Fagaras: Capra Budei, Negoiu (128).

Senecio squalidus L. Senecio nebrodensis auct., non L Senecio nebrodensis L. subsp. rupestris (Waldst. et Kit.) Fiori; Senecio laciniatus Bertol.), TH-H, Alp-Carp-Balc, U2T0R2, Rumicion alpini, Thlaspietea rotundifolii: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului, Secari (5, 42, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5, 59), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca (72).

Senecio subalpinus Koch Cineraria cordifolia auct., non Clairv. subsp. cordifolia Senecio alpinus Scop. subsp. subalpinus (W.D.J.Koch) Hayek; Cineraria cordifolia auct., non Clairv.), H, Alp-Carp-Balc, U3,5T2R3, Adenostylion alliariae, Montio-Cardaminetalia, Rumicion alpini: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Fagaras: Negoiu, Paltina, Cheile Argesului la Cetatea lui Vlad Tepes (128).

Senecio sylvaticus L., Th, Eur, U3T3R3, Epilobietea angustifolii: M. Raiosu-Buda, Valea Buda, taietura de padure (113), Valea Valsanului (102).

Senecio vernalis Waldst. et Kit. Senecio euxinus Minderova), Th-TH, Eua (Cont), U2,5T4R0, Chenopodietea, Secalietea: Clucereasa (59), Darmanesti, Balilesti, Davidesti, Mihaesti, Stalpeni, Albesti de Muscel (9).

Senecio viscosus L., TH, Eur-Med, U2T3,5R2, Epilobietea angustifolii: M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), Bughea, Campulung, Rucar (128), Bahna Rusului (28).

Senecio vulgaris L. Senecio dunensis Dumort Senecio radiatus W.D.J.Koch), Th, Eua, U3T0R0, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79), Podu Dambovitei (5), Cepari, Caldararu, Izvoru, Popesti, Recea, Negrasi, Cateasca, Calinesti, Topoloveni, Mozaceni, Teiu (9).

Serratula tinctoria L. Serratula inermis Gilib.), H, Eua, U3,5T3R0, Molinion coeruleae: Padurea Trivale (8, 79), Curtea de Arges (128).

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea, H, Circ, U2,5T3R3, Epilobietalia angustifolii, Origanetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Rudaritei (5, 42, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Iezer-Papusa: Valea Coltilor, Lacul Bunea, Portareasa, Valea Raului Doamnei, Valea Batrana, M. Lespezi, Cabana Batrana, Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: M. Romanescu (72), M. Fagaras: Capra Budei (128); subsp. minuta (L.) Arcangeli, (Solidago lapponica With. subsp. lapponica Solidago jailarum Juz Solidago minuta L.; Solidago virgaurea L. subsp. alpestris (Waldst. et Kit. ex Willd.) Hayek; Solidago lapponica With Solidago alpestris Waldst. et Kit. ex Willd.), H, Eur (Alp), Potentillo-Nardion, Nardo-Callunetea: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (72), M. Leaota (59).

Sonchus arvensis L. subsp. arvensis, (Sonchus vulgaris Rouy subsp. arvensis (L.) Rouy Sonchus decorus Castagne; Sonchus humilis N.I.Orlova), G, Eua, U3T3R4, Polygono-Chenopodion polyspermi: Padurea Trivale (8, 79), Stoenesti, Valea Mare-Pravat, Poiana Lacului, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Poiana lacului, Bascov, Budeasa, Pitesti, Merisani, Caldararu, Buzoesti, Suseni, Oarja, Bradu, Golesti, Maracineni, Micesti, Balilesti, Izvoru, Popesti, Recea, Negrasi, Rociu, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Stefan cel Mare (9).

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper, Th-TH, Cosm, U3,5T3R4, Polygono-Chenopodion polyspermi: Padurea Trivale (8, 79), Bascov (121), Poiana Lacului, Barla, Malureni, Caldararu, Ionesti, Suseni, Oarja, Bradu, Golesti, Maracineni, Micesti, Izvoru, Recea, Negrasi, Rociu, Cateasca, Mozaceni, Teiu (9).

Sonchus oleraceus L., Th, Cosm,  U3T0R0, Stellarietea mediae: Padurea Trivale (8, 79), Poiana Lacului, Babana, Cocu, Draganu, Baiculesti, Mirosi, Caldararu, Ionesti, Suseni, Micesti, Balilesti, Popesti, Negrasi, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Teiu, Stefan cel Mare (9).

Sonchus palustris L., H, Eua, U4,5T3,5R4, Calystegion, Filipendulo-Petasition: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113).

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. corymbosum, (Pyrethrum subcorymbosum (Sch.Bip.) Schur Pyrethrum corymbiferum (L.) Schrank; Chrysanthemum corymbosum L.), Th, Eua, U2,5T3,5R3, Festucetalia valesiacae, Geranion sanguinei, Quercetalia pubescentis, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Iezer-Papusa: M. Iezerul Mic (5), Curtea de Arges (128), Valea Carcinovului; subsp. clusii (Fischer ex Reichenb.) Heywood, (Tanacetum subcorymbosum (Schur) Sch.Bip Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip. subsp. corymbosum var. subcorymbosum (Schur) Simonk.; Chrysanthemum corymbosum L. subsp. clusii (Fisch.) Jáv.; Chrysanthemum subcorymbosum Schur; Pyrethrum clusii Fisch. ex Rchb.; Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip. subsp. subcorymbosum (Schur) Pawl.), H, Alp-Carp-Balc, U2,5T2,5R3, Querco-Fagetea, Festucetalia valesiacae: M. Raiosu-Buda (1948, 113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (5, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), M. Fagaras: Capra Budei in Cheia Gegiu (128).

Tanacetum vulgare L. Chrysanthemum audiberti (DC.) P.Fourn Chrysanthemum tanacetum Karsch, non Vis.; Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh., non (Lam.) Gaterau; Pyrethrum vulgare (L.) Boiss.; Tanacetum audibertii (Req.) DC.), H, Eua, U3T3R0, Arction lappae: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Secari (72), M. Leaota: Cetateni (72).

Taraxacum Sect. Alpina G.E.Haglund apenninum group, (Taraxacum alpinum (Hoppe) Hagetschw.), H, Eua, U2,5T2,5R2, Arabidetalia coeruleae, Rumicion alpini: M. Raiosu-Buda, Lacul Buda (113).

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser, H, Eua-Med, U2T4R4, Festuco-Brometea: M. Leaota: Cetateni (7).

Taraxacum nigricans (Kit.) Reichenb., H, Carp-Balc-Sudet, U3T1,5R2, Androsacion alpinae: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Leaota: M. Romanescu (72), M. Fagaras: Capra Budei (128).

Taraxacum officinale Weber ex Wiggers, H, Eua, U3T0R0, Arrhenatheretalia, Artemisietea, Plantaginetea majoris: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (72), M. Iezer-Papusa: Cabana Voina, Valea Coltilor, Poiana Stanii pe Coltii lui Andrei (5, 61), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Albota (121).

Taraxacum palustre (Lyons) Simons, H, Eua, U4,5T0R4, Eriophorion, Molinion: Poiana Narciselor Negrasi (109).

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. Buphthalmum cordifolium Waldst. et Kit Buphthalmum speciosum Schreb.), H, Carp-Balc-Cauc-Anat, U4T2R0, Alnion glutinosae-incanae, Filipendulo-Petasition, Telekion: M. Raiosu-Buda (113), Rucar (59), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Cheii, Secari (5, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62), Valea Dambovitei (39), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor, M. Romanescu, M. Tancava (24, 72), Valea Valsanului (102), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Tragopogon dubius Scop. Tragopogon tauricus Klokov Tragopogon livescens Besser; Tragopogon dubius Scop. subsp. campestris (Besser) Hayek; Tragopogon campestris Besser; Tragopogon desertorum Lindem.; Tragopogon tesquicola Klokov), Th-TH, Eur, U2,5T3,5R0, Festuco-Brometea, Mesobromion, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (42), Campulung (128).

Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis, TH-H, Eua, U3T2R3, Arrhenatheretalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (fanete) (41); subsp. orientallis (L.) Čelak., (Tragopogon xantheranthus Klokov Tragopogon orientalis L.; Tragopogon melanantherus Klokov; Tragopogon transcarpaticus Klokov; Tragopogon orientalis L. var. orientalis; Tragopogon pratensis L. subsp. grandiflorus (Saut.) Rothm.; Tragopogon moldavicus Klokov; Tragopogon rumelicus Velen.), TH-H, Eua, U3T3R4, Agrostion stoloniferae, Arrhenatheretalia: Dragoslavele (5).

Tussilago farfara L., G, Eua, U3,5T0R4, Filipendulo-Petasition, Tussilaginion: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (72), M. Iezer-Papusa: M. Lalu, Cheile Dambovitei, M. Portareasa, M. Calul, M. Mara Mare, Valea Clabucetului, Valea Batrana, Valea Rausorului, Cabana Cuca, Namaesti, Rucar (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Budeasa (121), Stefanesti (121), Racovita (121), Slatioare (121).

Xanthium spinosum L., Th, Cosm, U2,5T4R3, Chenopodietea, Onopordion acanthii: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72), Barla, Mirosi (9).

Xanthium strumarium L. subsp. strumarium, (Xanthium sibiricum Patrin ex Widder), Th, Cosm, U3,5T3,5R4, Chenopodio-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), Dragoslavele (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca (72), Racovita (121), Gropeni-lunca Raului Doamnei (121), Pitesti-lunca Argesului (121), Bascov, Budeasa, Balilesti, Calinesti, Leordeni (9); subsp. italicum (Moretti) D.Löve, (Xanthium italicum Moretti; Xanthium echinatum Murray; Xanthium californicum Greene; Xanthium intermedium Cuatrec.; Xanthium occidentale Bertol.; Xanthium strumarium L. subsp. cavanillesii (Schouw ex Didr.) D.Löve et Dans.), Th, Eur, U3,5T4R0, Bidentetea tripartiti, Chenopodion fluviatile, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72), Pitesti-Valea Darzului (121), Stefanesti (121), Budeasa (121), Gropeni (121), Ciomagesti, Ciofrangeni, Poiana Lacului, Babana, Draganu, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Mosoaia, Poiana Lacului, Bascov, Budeasa, Merisani, Malureni, Mirosi, Caldararu, Buzoesti, Suseni, Oarja, Bradu, Golesti, Micesti, Darmanesti, Balilesti, Popesti, Recea, Negrasi, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Leordeni, Bogati, Stefan cel Mare (9).

Xeranthemum annuum L., Th, Pont-Med, U2T4R3, Festucion rupicolae: Padurea Trivale (8, 79),

Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm. Xeranthemum foetidum auct., non Moench Xeranthemum inapertum auct., non (L.) Mill.), Th, Pont-Med, U1,5T4R3, Festucion rupicolae: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti-Florica (73), Serbanesti, Campulung pe malul Raului Targului (128, 999).


Alismataceae

Alisma plantago-aquatica L., Hh, Circ, U6T0R0, Phragmitetea: Padurea Trivale (8, 79).

Alisma lanceolatum With., (Alisma plantago-aquatica sensu Trel., non L Alisma stenophyllum (Asch. et Graebn.) Sam.), Hh, Eua, U6T0R4, Phragmitetea: Satic (125).


Potamogetonaceae

Potamogeton natans L., Hh, Circ, U6T2,5R4, Nymphaeion, Potamion: Padurea Trivale (8, 79), Merisani (128).

Potamogeton nodosus Poiret Potamogeton leschenaultii Cham. et Schltdl.), Hh, Circ, U6T0R3, Batrachion fluitantis: M. Leaota: M. Albescu-Lacul Domnitei (72).


Dioscoreaceae

Tamus communis L., G, Med, U3T3,5R4, Berberidion, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8,  HUP), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (62), Podu Dambovitei (5), Stefanesti-Florica (73), Curtea de Arges pe Dealul Hodiei si Dealul Rugetului (128), Valea Carcinovului (999).


Trilliaceae

Paris quadrifolia L., G, Eua, U3,5T0R4, Fagetalia sylvaticae, Pinion mugo: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda, faget (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Rudaritei, Secari (42, 5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Coltilor (5), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu (72), Vierosi, Valea Carcinovului (999).


Liliaceae

Anthericum ramosum L., H, Euc (Med), U2,5T3,5R4, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79, 128), M. Mateias (128).

Erythronium dens-canis L. subsp. dens-canis, G, Euc-Med, U3,5T3,5R4, Carpinion betuli, Quercetea robori-petraeae: Padurea Trivale (121, 8, HUP), Podu Dambovitei (5), Bascov-Padurea Rotareasa (121), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Valea Ursului, Vierosi (999).

Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. Gagea erubescens Besser Gagea burnatii A.Terracc.; Gagea silvatica (Pers.) Loudon; Gagea reverchonii Degen), G, Eua, U3,5T0R3, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79, 128), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), Dragoslavele (5), Valea Rancaciovului, Leordeni (128).

Gagea minima (L.) Ker-Gawler Gagea granulosa Turcz.), G, Eua (Cont), U3,5T3R4, Carpinion, Moehringio muscosae-Acerenion: Padurea Trivale (128).

Gagea villosa (Bieb.) Sweet Gagea arvensis auct.non Dumort.), G, Med, U2,5T4R0, Polygono-Chenopodion polyspermi, Secalietea: Leresti (65, 128), Podu Dambovitei (5).

Lilium martagon L. Lilium alpinum Kit Lilium cattaniae (Vis.) Vis.; Lilium boissieri Orph. ex Nyman), G, Eua, U3T0R4, Mulgedio-Aconitetea, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului (5, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), M. Iezer-Papusa: Valea  Iezerului in jepi (5), Curtea de Arges, Merisani, Contesti (128).

Muscari comosum (L.) Miller Muscari giennense Pau & Cuatrec Muscari holzmannii (Heldr.) Freyn; Muscari bulgaricum Velen.; Muscari tenuiflorum Tausch subsp. charrelii (Heldr. ex Rouy) Hayek; Muscari calandrinianum Nyman; Leopoldia graeca (Heldr.) Heldr.; Muscari charrelii Halácsy et Nadji; Muscari constrictum Tausch; Bothryanthus charrelii (Halácsy et Nadji) Halácsy; Leopoldia comosa (L.) Parl Muscari graminifolium Heldr.; Muscari pharmacusanum (Heldr.) Boiss.; Leopoldia pinardii (Boiss.) Halácsy; Leopoldia sartoriana Heldr.; Muscari tubiflorum Steven; Leopoldia charrelii (Halácsy et Nadji) Halácsy), G, Eur, U1,5T3,5R0, Festuco-Brometea, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Pitesti-Valea Darzului (121).

Lloydia serotina (L.) Reichenb., G, Circ, U2T1,5R2, Elyno-Seslerietea, Gypsophilion petraeae: M. Raiosu-Buda (26, 128).

Ruscus hypoglossum L., G, Pont-Balc-Pan, U3T4R3, Querco-Fagetea, Symphyto-Fagion, Quercetea pubescenti-petraeae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Vranesti-Calinesti (40).


Hyacynthaceae

Ornithogalum orthophyllum Tenn. subsp. kochii (Parl.) Zahar. Ornithogalum gussonei Ten. subsp. kochii (Parl.) Holub Ornithogalum tenuifolium Guss., non F.Delaroche subsp. tenuifolium var. kochii (Parl.) Hayek), G, Pont-Med, U2T4R4, Festucetalia valesiacae, Festucion pseudovinae: Podu Dambovitei (5, 128), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Culmea Zacotelor (43).

Ornithogalum pyramidale L. Ornithogalum pyramidale L. subsp. brevistylum (Wolfner) Briq Ornithogalum narbonense L. subsp. brevistylum (Wolfner) Nyman; Ornithogalum brevistylum Wolfner), G, Euc, U2,5T4R4, Stellarietea mediae: Stolnici, Valea lui Enache (128).

Ornithogalum pyrenaicum L. Ornithogalum flavescens Lam.), G, Atl-Med-Euc, U3T3,5R4, Festuco-Brometea, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Campulung, Stolnici (128).

Ornithogalum umbellatum L. Ornithogalum garganicum Ten Ornithogalum umbellatum L. subsp. campestre (Savi) Rouy), G, Med-Euc, U0T3,5R4, Arrhenatheretalia, Festuco-Brometea, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79, 128),

Scilla bifolia L. subsp. bifolia, (Scilla bifolia L. subsp. subtriphylla (Schur) Domin), G, Eur, U3,5T3R4, Alno-Padion, Carpinion betuli, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: M. Catun, Lacul Iezer (5), M. Leaota: M. Romanescu (72), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), M. Fagaras: Capra Budei (128).


Alliaceae

Allium atropurpureum Waldst. et Kit. Allium nigrum L. var. atropurpureum (Waldst. et Kit.) Vis.), G, Pan-Balc, U2,5T3,5R4, Secalietea: M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62, 59), Costesti (128).

Allium flavum L. Allium pseudopulchellum Omelczuk), G, Pont-Med, U1,5T4R4, Festucetalia valesiacae: Rucar (59), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Crovului (5, 42, 59, 72, 128).

Allium oleraceum L., G, Eua, U3T3R0, Festuco-Brometea, Geranion sanguinei, Glycerio-Sparganion, Quercetea robori-petraeae: M. Raiosu (128), Piatra Namaestilor, Dambovicioara (128).

Allium paniculatum L. subsp. fuscum (Waldst. et Kit.) Arcang. Allium fuscum Waldst. et Kit.), G, Dac-Balc-Apen, U1T4R3, Quercetalia pubescentis: Cheile Argesului, M. Piatra Craiului: Dambovicioara (128), M. Ghimbav: Coltii Ghimbavului (43).

Allium schoenoprasum L. subsp. sibiricum (L.) Čelak., G, Circ-Arct-Alp, U4,5T2R0, Seslerietalia: M. Raiosu-Buda (113, 128).

Allium scorodoprasum L. subsp. scorodoprasum, G, Euc, U2T3R4, Alno-Padion, Arction lappae, Quercetea robori-petraeae, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79), Campulung (128); subsp. rotundum (L.) Stearn, (Allium rotundum L.; Allium rotundum L. subsp. rotundum Allium preslianum Roem. et Schult.), G, Euc-Med, U2T4R4, Festucetalia valesiacae, Polygono-Chenopodion polyspermi, Secalietea: Padurea Trivale (8, 79).

Allium senescens L. subsp. montanum (F.W.Schmidt) Holub, (Allium montanum F.W.Schmidt, non Schrank; Allium lusitanicum Lam.; Allium fallax Schult. et Schult.f., nom. illegit.), H, Eua-Cont, U1,5T3,5R4, Festucetalia valesiacae, Seslerietalia coeruleae: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), Piatra Namaestilor, Dambovicioara (128).

Allium ursinum L. subsp. ucrainicum Kleopow et Oxner, (Allium ucrainicum (Kleopow et Oxner) Bordz.), G, Pont-Med, U3,5T3,5R4, Fagetalia: M. Piatra Craiului: Dambovicioara (128).

Allium victorialis L., G, Eur, U3T2R2, Calamagrostidion arundinaceae: M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (70, 78, 109).


Melanthiaceae

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., H, Alp-Carp, U4,5T0R4, Tofieldetalia, Caricion davallianae, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): M. Fagaras: Valea Zarnei (30, 128).

Veratrum album L., H, Eua, U4T2,5R4, Adenostyletalia, Molinion coeruleae, Rumicion alpini: Padurea Trivale (8, 79), Valea Valsanului (102);

Veratrum lobelianum Bernh., G, Eua, U4T2,5R4: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Valea Ghimbavului, Secari (72), M. Iezer-Papusa: Oticu, M. Setu, Leresti, M. Iezeru Mare, Valea Rausorului, Valea Iezerului, M. Papusa, Caldarea Batrana spre Plaiul lui Patru, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti, Cuca, Valea Cuca, Leresti, Valea Raului Targului la Rausor, M. Huluba, M. Setu (59, 5, 103a), M. Leaota: M. Tancava, M. Romanescu (72), M. Fagaras: Negoiu, Arefu, Cumpana (103a), Nucsoara, Albesti de Muscel (104), M. Fagaras: Lacul Capra, Cumpana, Caldarea din Valea Rea (103a), Nucsoara, Albesti de Muscel, Valea Ursului (5).


Colchicaceae

Colchicum autumnale L. Colchicum vernale Hoffm. Colchicum praecox Spenn.; Colchicum transsilvanicum Schur; Colchicum vernum Kunth; Colchicum polyanthon Ker Gawl.; Colchicum vranjanum Adamovič ex Stef.; Colchicum multiflorum Brot Colchicum pannonicum Griseb. et Schenk; Colchicum bisignanii Ten. ex Janka; Colchicum bulgaricum Velen.; Colchicum haynaldii Heuff.; Colchicum commune Neck.), G, Euc, U3,5T3R4, Molinietalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), Leresti (62, 128), M. Ghimbav: Cheile Cheitei (42), M. Iezer-Papusa: Bughea Mare, Paraul Slatioare, Podu Dambovitei (5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava (59, 72), Valea Argesului la Padina sub M. Glodu Mare, Cocu, Valea Popii, Valea Mare, Namaesti, Campulung (128).Asparagaceae

Asparagus tenuifolius Lam. Asparagus sylvaticus Waldst. et Kit.), G, Pont-Med., U2T5R3, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (62, 128), Curtea de Arges (128).

Asparagus pseudoscaber Grecescu, G, Pont, U2T4R4, Aceri-Quercion: Intre Rucar si Dambovicioara (128).

Convallaria majalis L., G, Eur, U3T3R3, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Leresti (62), Podu Dambovitei (5), .

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt Maianthemum convallaria Weber), G, Eua (Cont), U3T3R0, Fagetalia sylvaticae, Vaccinio-Piceetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (72), Namaesti (59), Podu Dambovitei (5), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Contesti pe Valea Hotarului (128), Vierosi (999).

Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf., G, Pont-Pan-Balc, U3T3,5R4, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Podu Dambovitei (5), Stefanesti-Parcul Florica (121), Curtea de Arges, Valea Mare, Leordeni (128, 999).

Polygonatum odoratum (Miller) Druce Convallaria polygonatum L. Polygonatum vulgare Desf.; Polygonatum officinale All. subsp. velenovskyi Rohlena; Polygonatum officinale All. subsp. officinale; Polygonatum pruinosum Boiss Polygonatum officinale All.), G, Eua (Med), U2T3R4, Festuco-Brometea, Geranion sanguinei, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), Glavacioc, Leordeni (128).

Polygonatum verticillatum (L.) All. Convallaria verticillata L.), G, Eur, U3T2,5R2, Mulgedio-Aconitetea, Fagion: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), Bughea de Sus (128), M. Ghimbav: Cheile Crovului, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Cheile Mari ale Dambovitei (42, 5, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), Valea Dambovitei (39), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Cumpana, Bughea de Sus, M. Fagaras: Paltina, Capra Budei sub cascada, Groapa Mieilor si Cheia Gegiu (128).


Amaryllidaceae

Galanthus nivalis L., G, Eur, U3,5T3R4, Fagetalia sylvaticae, Querco-Fagetea: M. Raiosu-Buda, Valea Budei (113), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (5, 78), Cheile Brusturetului (78, 109), Valea Dragoslovenilor (13), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109 .

Leucojum aestivum L., G, Atl-Med, U4,5T4R4, Salicion albae, Agrostion stoloniferae, Calthion, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Glavacioc (128).

Leucojum vernum L., G, Euc, U4T3R3, Fagetalia, Lathyro hallersteinii-Carpinenion: Pitesti, Leordeni (999, 128).

Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker, (Narcissus radiiflorus Salisb Narcissus angustifolius Curtis ex Haw.; Narcissus poeticus L. subsp. angustifolius Hegi), G, Euc, U3,5T2,5R0, Cynosurion cristati, Molinietalia, Triseto-Polygonion, (taxon european amenintat): Poiana Narciselor Negrasi (7, 50, 109).


Iridaceae

Crocus banaticus Gay. Crociris iridiflora (Heuff.) Schur Crocus iridiflorus Heuff.; Crocus byzantinus Ker Gawl. pro parte; Crocus nudiflorus Schult., non Sm.; Crocus speciosus Rochel, non M.Bieb.; Crocus herbertianus Körn.), G, Dac-Balc, U3T3R0, Carpinion betuli, Fagion, (taxon subendemic ameinintat): M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului (78, 109 , M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109

Crocus vernus (L.) Hill Crocus grandiflorus Hegetschw Crocus multiflorus Schur; Crocus nervifolius Rchb.; Crocus parviflorus E.H.L.Krause; Crocus longiflorus Hegetschw., non Raf.; Crocus reineggeri Opiz), G, Carp-Balc, U3T1R2, Fagion, Potentillo ternatae-Nardion, Triseto-Polygonion, Vaccinio-Piceion: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului in jepi, Caldarea Batrana pe Coltii lui Andrei Mari (5), M. Leaota: Culmea Leaota, M. Romanescu (72), Valea Valsanului (102).

Gladiolus imbricatus L. Gladiolus pauciflorus Berdau), G, Eua (Cont), U3,5T3R3, Alno-Padion, Triseto-Polygonion: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheitei (42), Podu Dambovitei (5).

Iris aphylla L. Iris polonica Blocki ex Asch. et Graebn Iris hungarica Waldst. et Kit Iris benacensis A.Kern.; Iris nudicaulis Lam.; Iris furcata M.Bieb.), G, Pont-Pan, U2T0R0, Aceri-Quercion, Festucetalia valesiacae, Festucion rupicolae: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului (5, 43), Coltii Ghimbavului (125), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana (5).

Iris graminea L. Xiphion gramineum (L.) Schrank subsp. gramineum Xiphion gramineum (L.) Schrank Iris pseudocyperus Schur; Xiphion gramineum (L.) Schrank subsp. silvaticum (Balb.) Arcang.; Xiphion collinum N.Terracc.), G, Euc (Med), U2T3,5R4, Aceri-Quercion, Quercetea pubescenti-petraeae, Brometalia: Campulung pe Dealul Matau (128).

Iris ruthenica Ker-Gawl. Iris caespitosa Pall. ex Link), G, Eua-Cont, U2T2,5R0, Elyno-Seslerietea, Festucetalia valesiacae: M. Raiosu (113), M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru (41), M. Iezer-Papusa: Cheile Dambovitei (PTHM), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), M. Fagaras: Paltina (128).

Iris sibirica L. Xiphion sibiricum (L.) Schrank Iris maritima Mill.), G, Eua, U4,5T3,5R4, Molinion coeruleae: Padurea Trivale (8, 79).

Iris variegata L. Iris mangaliae Prodán Iris rudskyi Horvat et M.D.Horvat; Iris x squalens L. subsp. lepida (Heuff.) Nyman Iris lepida Heuff.), G, Eua (Cont), U2T3,5R4, Aceri-Quercion, Festucetalia valesiacae, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79).


Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard Aceras pyramidale (L.) Rchb.f. Orchis pyramidalis L.; Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana), G, Euc (Med), U2T4R4, Festuco-Brometea, Mesobromion, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Malureni Toplita (128).

Cephalanthera damasonium (Miller) Druce Cephalanthera alba (Crantz) Simonk Cephalanthera latifolia Janch.; Cephalanthera grandiflora Gray; Cephalanthera lonchophylla (L.) Mansf.; Cephalanthera pallens Rich.), G, Eur, U2,5T3R4, Quercetea pubescenti-petraeae, Cephalanthero-Fagion: Pad. Trivale (128).

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Cephalanthera xiphophyllum Rchb Cephalanthera ensifolia Rich.), G, Eur, U2,5T3R4, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79, 128), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (125), Candesti, Contesti, Boteni, Mihaesti (128).

Cephalanthera rubra (L.) L.C. Rich. Cephalanthera maravignae Tineo Cephalanthera comosa (L.) Simonk.), G, Eur, U2T3R4, Cephalanthero-Fagion, Querco-Fagetea: M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (125), M. Piatra Craiului (109).

Coeloglossum viride (L.) Hartman Coeloglossum purpureum Schur Habenaria viridis (L.) R.Br.; Orchis viridis L.), G, Circ, U2,5T0R3, Nardetalia: M. Raiosu-Buda (26).

Corallorhizza trifida Chatel., (Corallorhiza innata R.Br. Corallorhiza neottia Scop.), G, Circ (Bor), U3T0R2, Vaccinio-Piceetalia: M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (41), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (78, HUP).

Cypripedium calceolus L Cypripedium reginae auct., non Walter), G, Eua, U3T3R3, Querco-Fagetea, (taxon amenintat la nivel european): Rucar (125), Campulung (128).

Dactylorhiza cordigera (Fries) Soó subsp. cordigera, G, Alp-Carp-Balc, U4,5T2R2, Montio-Cardaminetalia, Scheuchzerio-Caricetea nigrae: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (PTHM), M. Iezer-Papusa: Zanoaga (128), M. Fagaras: Podul Giurgiului, Capra Budei, M. Lespezi, M. Clabucetu, M. Podeanu (128).

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó Orchis strictifolia Opiz Orchis incarnata L. var. incarnata; Orchis lanceolata A.Dietr.; Orchis impudica Crantz; Orchis incarnata L.), G, Eua (Med), U4T3R0, Molinion, Calthion, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (128), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), Leordeni, Boteni, M. Fagaras: Lespezi (128).

Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata, (Orchis ericetorum (E.F.Linton) E.S.Marshall Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. ericetorum (E.F.Linton) P.F.Hunt et Summerh.; Orchis maculata L. subsp. maculata; Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. rhoumensis (Hesl.-Harr.f.) Soó; Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. arduennsis (Zadoks) Tournay Orchis fuchsii Druce subsp. rhoumensis Hesl.-Harr.f.), G, Eua U0T0R0, Caricion canescenti-nigrae, Molinietalia, Sphagnion fusci: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (12), M. Ghimbav: Curmatura Ghimbavului, Cheile Ghimbavului (41, 72), M. Leaota: M. Romanescu (72), Colnic, Valea Rumanestilor (128).

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, Helleborine rubiginosa (Crantz) Stoj. et Stef Epipactis atropurpurea Raf.; Helleborine atropurpurea (Raf.) Schinz et Thell.; Epipactis rubiginosa (Crantz) Gaudin), G, Eua, U2T0R4, Fagion, Quercetea pubescenti-petraeae: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (109), Cheile Brusturetului, Marele Grohotis (78, 109), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), Pitesti, Namaesti (128).

Epipactis helleborine (L.) Crantz Epipactis viridiflora (Hoffm.) H.Müll. pro parte Helleborine latifolia (L.) Moench; Epipactis latifolia (L.) All.; Helleborine viridans Samp.), G, Eua, U3T3R3, Fagetalia sylvaticae, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (78, 109), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei (72), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz Helleborine microphylla (Ehrh.) Schinz et Thell.), G, Eur-Med, U3T3,5R4, Carpinion betuli, Fagion: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului (109), Culmea Fruntii (128).

Epipactis palustris (L.) Crantz Helleborine palustris (L.) Schrank), G, Eua, U4,5T3R4, Caricetalia davallianae, Molinion, Molinietalia, Eriophorion latifolii: Campulung (128).

Epipactis purpurata Sm. Epipactis varians (Crantz) Fleischm. et Rech.f. Epipactis sessilifolia Peterm. Epipactis violacea (Dur.-Duq.) Boreau), G, Euc-Subatl, U3T3R4, Fagetalia: Boteni (128).

Epipogium aphyllum Swartz, (Epipogium gmelinii Rich.), G, Eua; U3T2,5R3, Fagion, Vaccinio-Piceion, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): Culmea Zacotelor (41), M. Piatra Craiului (109).

Goodyera repens (L.) R. Br., (Peramium repens (L.) Salisb. ex C.C.Curtis), G, Circ, U3T0R0, Fagetalia sylvaticae, Vaccinio-Piceetea, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului (41).

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Orchis conopsea L.), G, Eur, U4T0R4, Molinietalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea paraului Raiosu spre stana (113), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului (78), Cerdacul Stanciului (31), Marele Grohotis (109), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), M. Leaota: Coltii lui Dumitru, Cheile Ghimbavului (41, 72).

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard Orchis odoratissima L.), G, Euc, U2,5T0R4, Arrhenatheretalia, Festuco-Brometea: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (78), M. Fagaras: Prislopu (128).

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze, (Malaxis paludosa (L.) Sw.), G, Eua, U4T2R2; Rynchosporion albae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Cheile Cheii (41).

Herminium monorchis (L.) R. Br., G, Eua, U0T3R4, Eriophorion latifolii, Mesobromion, Molinion coeruleae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Rucar, M. Iezer-Papusa (128).

Limodorum abortivum (L.) Swartz Ionorchis abortiva (L.) Beck Centrosis abortiva (L.) Sw.), G, Euc-Med, U2,5T4R4, Orno-Cotinetalia, Quercetalia pubescentis, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Curtea de Arges in Pad. Tarnita (128).

Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard Malaxis loeselii (L.) Sw. Sturmia loeselii (L.) Rchb.; Pseudorchis loeselii (L.) Gray), G, Circ, U5T3R4, Caricion davallianae, Eriophorion latifolii, (taxon amenintat la nivel european): M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (78, 109).

Listera ovata (L.) R. Br., G, Eua (Med), U3,5T0R4, Alno-Padion, Carpinion betuli, Fagion: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului (78, 109), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Valea Carcinovului (999).

Microstylis monophyllos (L.) Lindley Achroanthes monophyllos (L.) Greene Malaxis monophyllos (L.) Sw.), G, Circ, U4T2R2, Molinietalia, Scheuchzerio-Caricetea nigrae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Iezer-Papusa: M. Stramtu (128).

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard, G, Eua, U3,5T3R3, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului (78), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Crovului, Secari (72), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), M. Leaota: Cetateni (72).

Nigritella nigra (L.) Reich.f. subsp. nigra, G, Eur, U2,5T1,5R4, Elyno-Seslerietea, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu (86), M. Piatra Craiului (7, 109); subsp. rubra (Wettst.) Beauverd, G, Eur, U2,5T0R4, Nardetalia, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda: Polita lui Voda (113), M. Piatra Craiului (109).

Orchis coriophora L. subsp. coriophora, G, Euc (Med), U4T0R4, Arrhenatherion elatioris, Molinion coeruleae: Padurea Trivale (8, 79),

Orchis laxiflora Lam. subsp. elegans (Heuffel) Soó Orchis elegans Heuff Orchis pseudolaxiflora Czerniak. pro parte G, Pont-Pan, U4T3R0, Molinietalia, Magnocaricion elatae, Eriophorion latifolii, Calthion,  (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Leaota (41), Poiana Narciselor Negrasi (109).

Orchis mascula (L.) L. subsp. signifera (Vest) Soó Orchis signifera Vest Orchis speciosa Host), G, Eur, U3T3R4, Arrhenatherion elatioris, Carpinion betuli, Querco-Fagetea, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39, 109), Rucar (125).

Orchis militaris L., G, Eua, U3T3R4, Alno-Padion, Festucetalia valesiacae, Molinietalia, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Ghimbav: Valea Ghimbavului, Culmea Zacotelor (41, 128), Campulung, Candesti pe M. Plesnitoarea, M. Zabava, M. Sturu, Boteni, Leordeni, Contesti pe Valea Rancaciovului (128).

Orchis morio L. subsp. morio, G, Eur,  U2,5T3R4, Arrhenatheretalia, Festuco-Brometea, Mesobromion, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (125, 109)

Orchis purpurea Hudson, G, Euc, U2,5T4R4, Orno-Cotinion, Quercetalia pubescentis, Quercion petraeae, Fagetalia, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Contesti, Campulung, Boteni (128).

Orchis ustulata L., G, Eur, U2,5T3R0; Arrhenatheretalia, Brometalia erecti, Festuco-Brometea, Mesobromion, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Cheile Cheii (41).

Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard Orchis bifolia L. Platanthera solstitialis Boenn. ex Rchb.f.), G, Eua (Med), U3,5T0R3, Molinietalia, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda in faget (113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei (78, 109), M. Leaota (41), Valea Carcinovului (999).

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. Orchis montana auct., vix F.W.Schmidt Platanthera montana Rchb.f. pro parte), G, Eua (Med), U3,5T3R3, Fagion, Molinietalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Cheile Dambovicioarei, Cheile Brusturetului (78, 109), Boteni (128).

Pseudorchis albida (L.) A. Löve et D. Löve Orchis albida (L.) Scop Leucorchis albida (L.) E.Mey. subsp. albida ; Habenaria albida (L.) R.Br Leucorchis albida (L.) E.Mey ; Gymnadenia albida (L.) Rich. ; Bicchia albida (L.) Parl.), G, Eua (Circ), U2,5T1R4, Caricion curvulae, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului (109), M. Iezer-Papusa (128), M. Leaota: Culmea Leaota (72).

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., (Neottia spiralis (L.) Sw. Spiranthes autumnalis Rich.), G, Atl-Med, U2T3,5R0, Molinion coeruleae, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): Cheile Cheii (41), Lucieni, Cocu-Popesti (128).

Traunsteinera globosa (L.) Rchb., (Orchis broteroana Rivas Goday & Bellot Orchis globosa L.), G, Euc, U3T2R4, Elyno-Seslerietea, Triseto-Polygonion, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), Cheile Mari ale Dambovitei (78, 109).


Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Juncus aquaticus Brot., non All. Juncus diaphragmarius Hochst.; Juncus nigricans J.P.Wolff; Juncus micranthus Desv.; Juncus spadiceus Schreb.; Juncus rugosus Steud.; Juncus sylvaticus auct., non Reichard), H (G), Eur, U4,5T3R2, Molinietalia: Curtea de Arges (128)

Juncus articulatus L. Juncus foliosus Hoppe, non Desf Juncus longicapsularis Chevall.; Juncus macrocephalus Viv.; Juncus nigritellus D.Don; Juncus gussonei Parl.; Juncus repens Nolte; Juncus olympicus Schott; Juncus tricephalus J.Gay; Juncus lampocarpus Ehrh. ex Hoffm.; Juncus adscendens Host; Juncus paniculatus Lucé; Juncus affinis Gaudin pro parte; Juncus alpinoarticulatus Chaix; Juncus pallidiflorus Beck; Juncus isthmiacus Neck.; Juncus radicans Schur; Juncus aquaticus All.; Juncus aristiflorus Clairv.; Juncus polycephalus D.Don; Juncus castellii Tineo), H, Circ, U5T2R0, Agropyro-Rumicion, Calthion palustris, Nanocyperion flavescentis: Padurea Trivale (8, 79), Slatina pe Valea Raului Doamnei (5), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Secari (43, 72), M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (12), M. Raiosu (113).

Juncus atratus Krocker Juncus septangulus Peterm Juncus melananthos Rchb.; Juncus serotinus Schur), H, Eua (Cont), U4T3R4, Agrostion stoloniferae, Puccinellio-Salicornietea: Padurea Trivale (8, 79).

Juncus bufonius L. Juncus dregeanus C.Presl Juncus divaricatus Gilib.), Th, Cosm, U4,5T0R3, Bidentetea tripartiti, Nanocyperetalia, Plantaginetalia majoris: Padurea Trivale (8, 79), Bahna Rusului (5).

Juncus compressus Jacq. Juncus soranthus A.K.Becker, non Schrenk Juncus bracteosus Kit.; Juncus bulbosus auct. et L. (1762), non L. (1753)), G, Eua, U4T3R4, Agropyro-Rumicion, Agrostion stoloniferae, Nanocyperion flavescentis, Plantaginetea majoris, Puccinellio-Salicornietea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41).

Juncus conglomeratus L. Juncus communis E.Mey. pro parte Juncus leersii T.Marsson; Juncus matthioli Bubani; Juncus subuliflorus Drejer), H, Cosm, U4,5T3R3, Calthion palustris, Molinietalia, Molinion coeruleae, Scheuchzerio-Caricetalia nigrae: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: M. Portareasa, M. Lespezi (5).

Juncus effusus L. Juncus communis E.Mey. pro parte Juncus fistulosus Guss.; Juncus expansus Jan; Juncus pylaei Laharpe), H, Cosm, U4,5T3R3, Alnetea glutinosae, Bidentetea tripartiti, Calthion palustris, Molinietalia, Plantaginetea majoris: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Secari (72), M. Iezer-Papusa: Valea Larga, Leresti, M. Portareasa, Valea Batrana, Pecineagu, Plaiul lui Patru, Gura Vladului, Valea Coltilor (5), M. Leaota: M. Romanescu, Valea Badenilor, Marginea Domneasca (72), Valea Valsanului (102).

Juncus filiformis L. Juncus brachyspathus Maxim. Juncus transsilvanicus Schur), H, Circ, U4,5T2,5R2, Caricion canescenti-nigrae: M. Raiosu-Buda (86), M. Iezer-Papusa: Poiana Santilii (128).

Juncus gerardi Loisel. Juncus fominii Zoz Juncus consanguineus Ziz; Juncus coenosus Bicheno; Juncus lesbiacus P.Candargy; Juncus attenuatus Viv.; Juncus bulbosus auct. et L. (1762), non L. (1753); Juncus bottnicus Wahlenb.; Juncus nitidiflorus Dufour), G, Circ, U4,5T3R5, Agropyro-Rumicion, Juncion gerardii: Padurea Trivale (8, 79).

Juncus inflexus L. Juncus paniculatus Hoppe, non Lucé Juncus tenax Poir.; Juncus brachytepalus (Trautv.) V.I.Krecz. et Gontsch.; Juncus reflexus Wender Juncus deangelisii Bertol.; Juncus depauperatus Ten.; Juncus angelisii Ten.; Juncus diaphragmarius Brot.; Juncus elatus Steud.; Juncus acutus Thuill.; Juncus glaucus Sibth.; Juncus longicornis Bastard; Juncus pallidus Hoppe, non R.Br.; Juncus tenax Banks et Sol.), H, Eua-Med, U4T3,5R4, Agropyro-Rumicion: M. Ghimbav: Cheile Cheii, Secari (42, 72), Valea Valsanului (102).

Juncus tenuis Willd. Juncus gesneri Sm Juncus macer Gray; Juncus smithii Kunth; Juncus gracilis Sm., non Roth; Juncus lucidus Hochst.; Juncus aristatus Link; Juncus chloroticus Schult.; Juncus germanorum Steud.), G, Adv, U3,5T3R4, Polygonion avicularis: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Curmatura Ghimbavului, Secari (41, 72), Bahna Rusului (5), Valea Valsanului (105).

Juncus thomasii Ten. Juncus rochelianus Schult Juncus palensis K.Maly; Juncus alpigenus auct., non K.Koch; Juncus melanocephalus Friv.; Juncus macedonicus Beauverd), H(G), Carp-Balc, U4T2,5R3, Molinietalia: Probabil M. Leaota (45, IAGB), Curtea de Arges pe Valea Hotei, Corbeni (128).

Juncus trifidus L. subsp. trifidus, H, Alp-Carp, U2,5T2R2, Juncetea trifidi: M. Raiosu-Buda (26, 84, 113), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, M. Iezerul Mare, Refugiul Iezer, Valea Iezerului sub Refugiu, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (5, 61, 115), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (41, 72).

Juncus triglumis L., H, Circ, U5T1,5R2, Scheuchzerio-Caricetea nigrae: M. Raiosu-Buda (26, 128).

Juncus x diffusus Hoppe Juncus glauco-effusus Schnizl. et Frickh.), Cumpana, spre Valea Caprei (128).

Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr. Ssp alpinopilosa, H, Circ, U2,5T2R2, Salicion herbaceae: M. Raiosu-Buda (26, 84, 113), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, Valea Iezerului sub Refugiu, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (59, 5), M. Leaota: Marginea Domneasca (72), M. Fagaras: Negoiu (128).

Luzula campestris (L.) DC. Luzula campestris (L.) DC. subsp. alpestris (Beyer) Čelak Luzula campestris (L.) DC. subsp. vulgaris (Gaudin) Buchenau; Luzula subpilosa V.I.Krecz.; Luzula calabra Ten.), H, Cosm, U3T0R3, Arrhenatheretalia, Molinio-Arrhenatheretea, Nardetalia: Padurea Trivale (8, 79), Bughea de Sus (IANB), M. Piatra Craiului: Cheile Brusturetului (12).

Luzula forsteri (Sm.) DC. Luzula caspica Rupr. ex Bordz.), H, Atl-Med-Euc, U3T3,5R2, Symphyto-Fagion, Lathyro hallersteinii-Carpinenion, Quercion roboris: Valea Valsanului (102).

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Willmott subsp. luzuloides, H, Euc (Mont), U2,5T2,5R2, Mulgedio-Aconitetea, Fagetalia sylvaticae, Junipero-Bruckenthalion: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 84, 113), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Valea Dragoslovenilor (13), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (42, 72), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, M. Setu, M. Calul, Valea Raului Doamnei, Cabana Batrana, Valea Iezerului in jepi, Valea Coltilor, Coltii lui Andrei Mari, Cheile Mici ale Dambovitei (59, 5), M. Leaota (42), M. Leaota: Cetateni, M. Romanescu, M. Tancava, Valea Badenilor (72), Dobrogostea: Pad. Ciobani (111), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Mare, Stalpeni, Contesti (999, 128).

Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp. multiflora, (Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp. occidentalis V.I.Krecz Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp. taurica (V.I.Krecz.) Novikov), H, Circ, U3T2R2, Nardetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113).

Luzula pallescens Swartz Luzula campestris (L.) DC. subsp. pallescens (Wahlenb.) Čelak.), H, Eua, U3T2,5R3, Quercetea, Pino-Quercetalia: Padurea Trivale, Contesti, Campulung, M. Prislopu (128).

Luzula pilosa (L.) Willd. Luzula vernalis (Reichard) DC.), H, Eua, U2,5T2R0, Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetalia: M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Campulung, Namaesti, Vladeni, Contesti pe Valea Rancaciovului, Padurea Trivale, M. Fagaras: Negoiu (128, 999).

Luzula spicata (L.) DC., H, Circ, U2,5T1,5R2, Androsacion alpinae, Caricetalia curvulae: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, Piciorul Iezerului (5, 59, 115), M. Fagaras: Coltii Zarnei, Lespezi, Negoiu (128).

Luzula sudetica (Willd.) DC. Luzula nigricans Desv Luzula campestris (L.) DC. subsp. sudetica (Willd.) Čelak.; Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp. nigricans (Desv.) W.D.J.Koch), H, Eua, U0T2R2, Sphagnion fusci: M. Raiosu-Buda (26), M. Iezer-Papusa: Refugiul Iezer (5, 61, 115), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava (72), M. Fagaras: Negoiu, M. Ghitu (128).

Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin Luzula maxima (Reichard) DC.), H, Euc, U3,5T2,5R2, Fagion, Vaccinio-Piceetalia: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (59), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Cheile Rudaritei, Secari (72), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Valea Iezerului in jepi, Valea Coltilor, Coltii lui Andrei Mari (5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Valea Badenilor (72), Cotmeana (128, 999), Valea Carcinovului (999).


Cyperaceae

Carex acuta L. subsp. acuta Carex sareptana V.I.Krecz Carex mauritanica Boiss. et Reut.; Carex gracilis Curtis subsp. intermedia (Čelak.) Soó Carex panormitana Guss.; Carex gracilis Curtis; Carex gracilis Curtis subsp. gracilis; Carex cespitosa L. var. panormitana (Guss.) Fiori; Carex tricostata Fr.; Carex fuscovaginata sensu V.I.Krecz., non Kük.; Carex acuta L. subsp. intermedia Čelak.; Carex cespitosa L. var. gracilis (Curtis) Fiori; Carex graciliformis V.I.Krecz.; Carex acuta L. subsp. erecta Kük.), Hh-G, Eua, U5T3R0, Alno-Padion, Calthion palustrae, Caricion gracilis, Magnocaricion elatae: M. Piatra Craiului: Valea Stegii, Valea Dambovicioarei (49).

Carex alba Scop., G, Circ, U0T3R4, Orno-Cotinion, Cephalanthero-Fagion: M. Leaota: Cetateni (7), Valea Dambovicioarei (49).

Carex atrata L. subsp. atrata, H, Circ, U3T1,5R3, Arabidetalia coeruleae, Caricion curvulae, Seslerietalia coeruleae: M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (59), M. Iezer-Papusa: M. Papusa (128), M. Piatra Craiului (49), M. Fagaras: Negoiu (128); subsp. aterrima  (Hoppe) Čelak., (Carex aterrima Hoppe Carex atrata L. subsp. atrata var. aterrima (Hoppe) Fiori; Carex perfusca V.I.Krecz.; Carex atrata L. subsp. perfusca (V.I.Krecz.) T.Koyama), H, Circ (Arct-Alp), U3T1,5R3: M. Iezer-Papusa (M. Iezerul Mare, Valea Iezerului (5, 128), M. Leaota: M. Tancava, Culmea Leaota (72).

Carex brizoides L., G, Euc, U3,5T3R2, Alnetea glutinosae, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovicioarei (49), Valea Dambovitei (39), M. Iezer-Papusa: Valea Bughitei, Valea Clabucetului, Valea Batranei, Valea Raul Targului la Leresti (5), Voina, Botesti, Dobrogostea, Maracineni, Valea Mare, Cerbu, Pitesti (49), Furnicosi, Vladestii de Jos, Vulturesti, Livezeni, Valea Mare, Maracineni (128).

Carex brunnescens (Pers.) Poiret Carex persoonii Sieber Carex persoonii Sieber subsp. persoonii; Carex vitilis Fr.; Carex vitilis Fr. subsp. vitilis (Fr.) Kalela), H, Circ, U4T1,5R2, Cardamino-Montion, Scheuchzerio-Caricetea nigrae: M. Lespezi (PTHM).

Carex caryophyllea Latourr. Carex verna Chaix, non Lam Carex fuscotincta Merino; Carex caryophyllea Latourr. subsp. trachyantha (Dorner) Degen; Carex ruthenica V.I.Krecz.; Carex praecox Jacq., non Schreb.), G, Eua (Med), U2T2,5R0, Arrhenatheretalia, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota (42), Valea Dambovicioarei, M. Piatra Craiului: Ciocanu, Vatarnita; Botesti, Maracineni, Dobrogostea, Babana (49).

Carex curta Good. Carex canescens auct., non L Carex hylaea V.I.Krecz.), H, Circ, U5T0R2, Caricion canescenti-nigrae: M. Raiosu-Buda (26, 84), M. Iezer-Papusa: Refugiul Iezer (5), M. Piatra Craiului: La Lespezi, Ciocanu, Paraul Funduri (49).

Carex curvula All. Carex tripartita All.), H, Alp-Carp-Balc, U2,5T1R1, Caricion curvulae: M. Iezer-Papusa (115), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului sub Refugiu, Varful Iezerul Mare, M. Rosu (115, 61, 5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (72), M. Piatra Craiului (49).

Carex dacica Heuff. Carex nigra (L.) Reichard subsp. dacica (Heuffel) Soó; Carex fusca All. subsp. dacica (Heuff.) Serb. et Nyár.), H, Dac-Balc, U0T2R2, Caricion canescenti-nigrae: M. Raiosu-Buda (26, 84, 113), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului sub Refugiu (5), M. Piatra Craiului: Mlastina Lespezi, Valea Dambovicioarei (49).

Carex depressa Link. subsp. transsilvanica (Schur) Egorova Carex euxina (Woronow et Marcow.) V.I.Krecz Carex transsilvanica Schur), H, Carp-Balc, U3T3R4, Deschampsio-Fagion, Querco-Fagetea: M. Piatra Craiului: Vatarnita, Paraul Baznei (

Carex diandra Schrank Carex teretiuscula Gooden Carex teretiuscula Gooden. subsp. teretiuscula; Carex paniculata L. subsp. paniculata var. diandra (Schrank) Fiori), G, Circ, U4T2R3, Caricion lasiocarpae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): Cotenesti (49, 128).

Carex digitata L. Carex digitata L. subsp. piroskana (Nyár.) Serb. et Nyár Carex ornithopoda auct. Balcan. pro parte, non Willd Carex digitata L. subsp. bulgarica (Velen.) Nyman), H, Eur, U3T3R3, Fagetalia sylvaticae: M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (5, 72), Valea Dambovicioarei, Stefanesti, Pitesti (49).

Carex distans L. Carex forficula Sennen Carex distans L. subsp. adriatica Degen; Carex bessarabica (Savul. et Rayss) Zahar.; Carex mariae-victorinii Sennen), H, Eua (Med), U4T3R4, Agrostion stoloniferae, Eriophorion latifolii, Molinion coeruleae: Padurea Trivale (8, 79), Pitesti, Negrasi, M. Piatra Craiului: Valea Muierii, Paraul Mic spre Cosere (49).

Carex divulsa Stokes Carex virens Lam.), H, Circ, U2,5T3R0, Fagetalia sylvaticae, Origanetalia, Prunetalia, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului, Gura Vaii Vladului (62, 5, PTHM), Voina, Stefanesti, Pitesti, M. Piatra Craiului: Valea Seaca a Pietrelor, Paraul Baznei (49), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Carex echinata Murray Carex echinata Murray subsp. grypos (Schkuhr) Arcang Carex muricata auct., non L.; Carex stellulata Gooden.; Carex echinata Murray subsp. echinata var. grypos (Schkuhr) Fiori), H, Circ, U5T2R1, Calthion palustris, Caricion canescenti-nigrae, Magnocaricion elatae: M. Raiosu-Buda (86), M. Iezer-Papusa: M. Portareasa, Plaiul lui Patru (5), Voina, M. Piatra Craiului: Vladusca, Valea Muierii, La Lespezi, La Cosere (49).

Carex elata All. subsp. elata Carex fusca All. subsp. fusca var. broterana (Samp.) C.Vicioso Carex hudsonii A.Benn.; Carex broterana Samp.; Carex stricta Gooden., non Lam.), H (Hh), Eur, U6T3R0, Caricion rostratae, Magnocaricion elatae: Valea Stanei la Lacul lui Barca (128, 999).

Carex elongata L., H, Eua (Circ), U5T2,5R4, Alnetea glutinosae: Jupanesti, Draghici, Campulung, Badiceni, Stroesti (49), Jupanesti, Draghici, Campulung, Badiceni, Stroesti (com. Musatesti) la Lacul cu Ochiu (128).

Carex ferruginea Scop. Carex rigida Schrank Carex rigida Gooden., non Schrank subsp. rigida Carex rigida Gooden., non Schrank), H, Alp-Carp-Balc, U4T2,5R2, Elyno-Seslerietea: Contesti, pe Valea Rancaciovului (49, 128).

Carex flava L. Carex flava L. subsp. vulgaris (Döll) Hegi Carex nevadensis Boiss. et Reut. subsp. flavella (V.I.Krecz.) Patzke et Podlech; Carex flavella V.I.Krecz.), H, Circ, U4,5T3R0, Calthion palustris, Caricetalia davallianae, Eriophorion latifolii, Tofieldietalia: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Secari (41, 72), M. Piatra Craiului: la Lespezi, Ciocanu spre Cosere, Valea Stegii (49).

Carex fuliginosa Schkuhr, H, Eua (Circ), U2,5T1R1, Androsacion alpinae, Salicion herbaceae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Raiosu-Buda (26), Piatra Craiului: Grindul Mare (109), M. Fagaras: Ciortea, Vartop (49), Piscul Baciului (78).

Carex hallerana Asso Carex hallerana Asso subsp. corsica (Mabille) Cif. et Giacom Carex alpestris All.; Carex allorgei Sennen; Carex gynobasis Vill.), H, Euc-Med, U1,5T4R4, Orno-Cotinetalia, Festucion valesiacae, Bromo-Festucion pallentis, Quercion pubescentis, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Leaota: Cetateni (7).

Carex hirta L. Carex hirta L. subsp. hirtaeformis (Pers.) Janch.), G, Circ, U0T3R0, Agropyro-Rumicion, Magnocaricion elatae, Plantaginetea majoris: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5), Valea Valsanului (102), Valea Dambovicioarei, Barajul Pecineagu, Barajul Vidraru, Merisani, Botesti, Suslanesti, Stolnici, Negrasi, Pitesti (49).

Carex hostiana DC. Carex distans L. subsp. distans var. hostiana (DC.) Fiori Carex hornschuchiana Hoppe; Carex hornschuchiana Hoppe subsp. eckeroeensis H.Lindb. et Palmgr.; Carex hornschuchiana Hoppe subsp. hornschuchiana Carex fulva sensu Host, ? an Schkuhr), H, Euc, U5T0R3, Eriophorion latifolii, Molinietalia: M. Piatra Craiului: Valea Muierii, Paraul Mic (

Carex humilis Leysser, H(G), Eua-Cont, U2T3R4, Festuco-Brometea, Quercetea pubescenti-petraeae: M. Ghimbav: Coltii lui Dumitru, Cheile Mari ale Dambovitei (5, 41), Cheile Dambovicioarei (49).

Carex lepidocarpa Tausch, (Carex flava L. subsp. lepidocarpa (Tausch) Nyman Carex flavella auct., non V.I.Krecz. pro parte; Carex flava L. subsp. flava var. lepidocarpa (Tausch) Godr.), H, Eur, U4,5T3R0, Eriophorion latifolii, Molinietalia, Montio-Cardaminetalia: M. Piatra Craiului: Valea Muierii, Mlastina Lespezi (49).

Carex magellanica Lam. subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen Carex irrigua (Wahlenb.) Sm. ex Hoppe Carex magellanica Lam. subsp. planitiei (Asch. et Graebn.) W.Schultze-Motel), H, Circ, U5T2R2, Scheuchzerio-Caricetea nigrae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Piatra Craiului: La Galgoaie (49

Carex michelii Host, H, Euc-Pont, U2T3R4, Aceri-Quercion, Quercetea pubescenti-petraeae: Leresti (62), Jugur, Romanesti (49, 128).

Carex montana L., H, Eua, U2T2,5R0, Carpinion betuli, Fagion, Mesobromion, Quercetalia pubescentis: M. Leaota (41), Cheile Dambovicioarei (49).

Carex muricata L. subsp. lamprocarpa Čelak Carex muricata L. subsp. pairaei (F.W.Schultz) Čelak Carex pairaei F.W.Schultz Carex muricata L. subsp. muricata var. pairaei (F.W.Schultz) Fiori; Carex pairaei F.W.Schultz subsp. pairaei; Carex contigua Hoppe subsp. pairaei (F.W.Schultz) Degen; Carex pairaei F.W.Schultz subsp. pairaei var. pairaei; Carex cuprina auct., non Nendtv. ex A.Kern.; Carex bullockiana Nelmes), H, Eur, U3T3R0, Quercetea pubescenti-petraeae, Querco-Fagetea: M. Iezer-Papusa: Valea Larga, Batrana (5), Jugur, Pitesti (49), Jugur (128).

Carex ornithopoda Willd., H, Alp-Carp, U2T0R5, Elyno-Seslerietea: Piatra Craiului: Vatarnita, Cosere, Cheile Dambovicioarei (49).

Carex otrubae Podp. Carex nemorosa auct., non Schrank Carex lamprophysa Sam.; Carex nemorosa auct., non Schrank var. nemorosa; Carex nemorosa auct., non Schrank var. cuprina I.Sándor ex Heuff.; Carex vulpina L. subsp. vulpina var. stribrnyi Velen Carex cuprina Nendtv. ex A.Kern., nom. nud.; Carex vulpina auct., non L. Carex compacta sensu V.I.Krecz., non Lam.; Carex cuprina Nendtv. ex A.Kern., nom. nud. subsp. cuprina; Carex vulpina L. subsp. nemorosa Schinz et R.Keller), H-Hh, Eua, U5T3R0, Agropyro-Rumicion, Magnocaricion elatae, Phragmition australis: Pitesti (49).

Carex ovalis Good. Carex leporina auct., non L. Carex cousturieri Gand.; Carex leporina auct., non L. subsp. leporina; Carex argyroglochin Hornem Carex sicula Tineo; Carex elongata sensu Willk., non L.; Carex leporina auct., non L. subsp. sicula (Tineo) Nyman), H, Circ, U4T2,5R3, Caricion canescenti-nigrae, Molinietalia, Nardetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Secari (41, 72), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, M. Tefeleica, Nucsoara, Valea Batrana, Valea Iezerului, Valea Cuca, Caldarea Batrana spre Plaiul lui Patru, Valea Coltilor (59, 61, 5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor, M. Romanescu, M. Tancava (72), Voina, Cabana Capra, Barajul Baciu (amonte), Poiana Valsanului, Bradet, Merisani, Suslanesti, Davidesti, Cerbu, Pitesti, Nucsoara, Negrasi, M. Piatra Craiului: Ciocanu, Grind, Funduri (49).

Carex pallescens L., H, Circ, U3,5T3R3, Molinio-Arrhenatheretea, Nardetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), M. Iezer-Papusa: M. Setu, Namaesti, Valea Iezerului (5), Voina, Bradet-Poiana Valsanului, Cabana Capra, Botesti, Pitesti, Merisani, M. Piatra Craiului: Ciocanu, Valea Muierii, Valea Izvorului, Valea Zanvelei (49).

Carex pendula Hudson Carex maxima Scop.), H, Atl-Med, U4T2R3, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae: Valea Mare-Podgoria Pitigaia (49), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Mare-Podgoria, Pitigaia Muscel (128).

Carex pilosa Scop., H, Eua, U2,5T3R3, Carpinion betuli, Fagetalia sylvaticae:  Valea Valsanului (102), M. Piatra Craiului: Valea cu Apa, Valea Seaca a Pietrelor (49).

Carex praecox Schreber Carex praecox Schreb. subsp. velenovskyi (Domin) Jílek Carex curvata Knaf; Carex brizoides L. var. praecox (Schreb.) Fiori; Carex schreberi Schrank subsp. schreberi; Carex praecox Schreb. subsp. curvata (Knaf) Kük Carex praecox Schreb. subsp. intermedia (Čelak.) W.Schultze-Motel; Carex schreberi Schrank; Carex brizoides L. subsp. intermedia Čelak.; Carex schreberi Schrank subsp. curvata (Knaf) P.Fourn Carex brizoides L. subsp. curvata (Knaf) Binz), G, Eua (Cont), U2T3R3, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), Moraresti, Mirosi, Stefanesti, Pitesti (49).

Carex pseudocyperus L., Hh, Circ, U6T3R3, Alnetea glutinosae, Caricion rostratae, Magnocaricion elatae: Ulita, Stroesti la Lacul Ochiu, Borlesti (49, 128).

Carex pyrenaica Wahlenb., H, Circ, U2T1,5R4, Androsacion alpinae, Salicetea herbaceae: M. Raiosu-Buda (26, 84, 113), M. Fagaras: Laitelul sub Paltina, Valea Zarnei (128).

Carex remota L. Carex axillaris Gooden Carex axillaris Gooden. subsp. axillaris), H, Circ, U4,5T3R3, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), Cheile Brusturetului (12).

Carex riparia Curtis, Hh, Eua-Med, U5T4R4, Caricion gracilis, Magnocaricion elatae: Lacul lui Barca-Davidesti (74), Dobrogostea (49).

Carex rostrata Stokes Carex inflata V.I.Krecz., non Huds Carex ampullacea Gooden.; Carex ampullacea Gooden. subsp. ampullacea), Hh, Circ, U5T2R0, Caricion rostratae, Magnocaricion elatae: M. Raiosu-Buda (86), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), M. Iezer-Papusa: M. Portareasa in sfagnet (5), M. Piatra Craiului: Valea Muierii, Lespezi (49).

Carex rupestris All., H, Circ (Arct-Alp), U2,5T1,5R4, Seslerion rigidae, (taxon periclitat din Lista Rosie a Romaniei): M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (31).

Carex sempervirens Vill. Carex sempervirens Vill. subsp. granatica (Braun-Blanq.) C.Vicioso Carex ferruginea Scop. subsp. ferruginea var. sempervirens (Vill.) Fiori; Carex granitica Braun-Blanq.; Carex tatroum (Zapal.) Racib.; Carex sempervirens Vill. subsp. tristis auct. eur., non (M.Bieb.) Kük.), H, Eur, U2,5T1,5R4, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda (26, 84), M. Piatra Craiului: Grindul Mare, Saua Funduri (49).

Carex serotina Mérat, H, Eua, U4,5T0R0, Juncion gerardii, Molinietalia, Nanocyperion flavescentis, Scheuchzerio-Caricetalia nigrae: Godeni, Jugur, Matau, Boteni (49, 128).

Carex spicata Hudson Carex muricata L. subsp. muricata var. contigua (Hoppe) Fiori Carex muricata L. subsp. macrocarpa Neuman; Carex lumnitzeri (Rouy) V.I.Krecz.; Carex spicata Huds. subsp. lumnitzeri (Rouy) Soó; Carex muricata L. subsp. lumnitzeri (Rouy) Soó; Carex contigua Hoppe; Carex muricata L. subsp. contigua (Hoppe) Moravec; Carex contigua Hoppe subsp. contigua), H, Circ, U0T3R0, Epilobietalia angustifolii, Origanetalia, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), Cerbu, Davidesti, M. Piatra Craiului: Pietricica, Piatra Galbena (49).

Carex supina Willd. ex Wahlenb. Carex nitida Host, non Hoppe subsp. supina (Wahlenb.) Fiori Carex wohllebii Hoppe), G, Eua, U1,5T3R4, Festucetalia valesiacae, Festucion vaginate: Cheile Cheii (41).

Carex sylvatica Hudson Carex silvatica auct.), H (Hh), Circ, U3,5T3R4, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), Podu Dambovitei (5), M. Leaota: M. Romanescu (72), Cabana Capra, Barajul Baciu, Valea Mare, Pitesti, M. Piatra Craiului: Pietricica, Valea Muierii (49), Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116), Valea Carcinovului (999).  

Carex tomentosa L. Carex tomentosa L. subsp. grossmanniana Asch. Carex tomentosa L. subsp. subvillosa (M.Bieb.) Nyman; Carex filiformis auct., non L.), G, Eua, U3T3R0, Molinio-Arrhenatheretea, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79), Dobrogostea, Pitesti, M. Piatra Craiului: Paraul Mic (49).

Carex umbrosa Host Carex polyrrhiza Wallr. Carex longifolia Host), H, Euc, U3T3R3, Alnetea glutinosae, Alno-Padion, Carpinion betuli, Deschampsio-Fagion, Nardetalia: Schitu Golesti (49, 128).

Carex vesicaria L. Carex inflata Huds.), H (Hh), Circ, U6T3R4, Caricion gracilis, Magnocaricion elatae: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Secari (72), Bughea (59), Campulung, Bughea, Hartiesti, Stroesti, M. Piatra Craiului: Cosere (49, 128).

Carex vulpina L. Carex compacta Lam Carex vulpina L. subsp. vulpina var. compacta (Lam.) Velen.), H, Eua, U4T3R4, Agropyro-Rumicion, Caricion gracilis, Magnocaricion elatae, Phragmition australis: Padurea Trivale (8, 79), Valea Valsanului (102), Dobrogostea, Negrasi, M. Piatra Craiului: Valea Seaca a Pietrelor, Valea Dambovicioarei (49).

Cyperus flavescens L. Pycreus flavescens (L.) Rchb ), Th, Cosm, U4,5T0R4, Nanocyperion flavescentis: Padurea Trivale (8, 79).

Cyperus fuscus L. Cyperus calidus A.Kern Cyperus virescens Hoffm.), Th, Eua (Med), U6T3R4, Nanocyperion flavescentis: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (86).

Eleocharis carniolica Koch, Th, Alp-Carp-Balc, U5T0R5, Nanocyperion flavescentis, (taxon amenintat la nivel european): Valea Valsanului (102).

Eleocharis palustris (L.) Roemer et Schultes Eleocharis oxystachys Sakalo Eleocharis glaucescens (Willd.) Schult.; Eleocharis boissieri Podp.; Eleocharis eupalustris H.Lindb.; Eleocharis gracilis Hayek; Eleocharis levinae Zoz; Eleocharis nebrodensis Parl.; Scirpus palustris L.; Eleocharis crassa Fisch. et C.A.Mey. ex A.K.Becker), G (Hh), Cosm, U5T0R4, Molinietalia, Nanocyperetalia, Phragmitetea, Puccinellietalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului (5), Valea Valsanului (105).

Eriophorum angustifolium Honck. Eriophorum angustifolium Honck. subsp. subarcticum (V.N.Vassil.) Hultén Eriophorum polystachyum L. pro parte; Eriophorum polystachion L. pro parte; Eriophorum angustifolium Honck. subsp. alpinum (Gaudin) Rothm.), G, Circ, U4,5T3R3, Molinietalia, Scheuchzerio-Caricetalia nigrae: Refugiul Iezer (5).

Eriophorum gracile Koch ex Roth, G, Circ, U5T2,5R3, Caricion canescenti-nigrae, Caricion lasiocarpae, (taxon vulnerabil din Lista Rosie a Romaniei): M. Ghimbav: Cheile Cheii (42).

Eriophorum latifolium Hoppe Eriophorum polystachyum L. pro parte Eriophorum polystachion L. pro parte), H, Eua, U5T0R4, Caricion davallianae, Eriophorion latifolii, Scheuchzerio-Caricetalia nigrae, Tofieldietalia: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), M. Iezer-Papusa: Varful Gainatul Mare (5).

Eriophorum vaginatum L., H, Circ, U4,5T0R1, Sphagnion fusci: M. Raiosu-Buda, Lacul Buda (113), M. Iezer-Papusa: M. Setu, Refugiul Iezer, M. Catunu (5), Stroesti-Lacul cu Ochiu (102), M. Fagaras: Vf. Negoiu, M. Podeanu (128).

Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori Kobresia bellardii (All.) Degl. ex Loisel. Elyna spicata Schrad.; Elyna scirpina (Willd.) Pax; Elyna bellardii (All.) K.Koch; Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch; Kobresia scirpina Willd.), H, Circ, U2,5T1R4, Caricion curvulae, Elyno-Seslerietea: M. Raiosu-Buda (86), M. Piatra Craiului (109), M. Iezer-Papusa (61), M. Fagaras: Negoiu (128).

Scirpus holoschoenus L Scirpoides holoschoenoides (L.) Soják Holoschoenus vulgaris Link; Holoschoenus romanus (L.) Fritsch), G, Eua-Med, U3,5T3,5R4, Festucion vaginatae: Podu Dambovitei (5).

Scirpus maritimus L. subsp. maritimus Bolboschoenus maritimus (L.) Palla subsp. maritimus; Bolboschoenus maritimus (L.) Palla; Bolboschoenus planiculmis (F.W.Schmidt) T.V.Egorova; Bolboschoenus compactus (Hoffm.) Drobow), G (Hh), Cosm, U6T0R4, Bolboschonion maritimi: Padurea Trivale (8, 79).

Scirpus sylvaticus L., Hh-G, Circ, U4,5T3R0, Alno-Padion, Calthion palustris, Molinietalia, Phragmitetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), Cheile Brusturetului (12), M. Ghimbav: Cheile Cheii (41), M. Leaota: Cetateni (72), Valea Valsanului (102), Campulung (128).

Scirpus setaceus L. Isolepis setacea (L.) R.Br. Scirpus setaceus L. subsp. setaceus var. filiformis (Savi) Fiori; Schoenoplectus setaceus (L.) Palla , Th-H, Eua (Med), U4,5T3R3, Nanocyperion: Valea Valsanului (


Poaceae

Aegilops cylindrica Host Aegilops tauschii auct. Taur., non Coss Triticum cylindricum (Host) Ces., Pass. et Gibelli), Th, Eua (Med), U1,5T3R0, Thero-Airion, Onopordion acanthii, Chenopodietea, Plantaginetea, Festucetalia valesiacae: Padurea Trivale (8, 79, 128).

Agrostis alpina Scop.; H, Alp-Carp, U3T1R3, Poion alpinae, Seslerion bielzii: M. Leaota (128).

Agrostis canina L. subsp. canina, (Agrostis stricta Parl Agrostis canina L. subsp. fascicularis (Curtis) Hyl.), H, Eua, U3,5T3R3, Caricion canescenti-nigrae, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79).

Agrostis capillaris L. Agrostis vulgaris With. Agrostis tarda Bartl.; Agrostis tenuis Sibth.), H (G), Circ, U0T0R0, Festuco-Brometea, Molinio-Arrhenatheretea, Nanocyperetalia, Sedo-Scleranthetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), M. Iezer-Papusa: Valea Cuca, M. Lespezi, M. Gainatul Mare, Poiana Stanii pe Coltii lui Andrei (61, 5), M. Leaota: M. Romanescu (72), Valea Valsanului (102).

Agrostis rupestris All., H, Alp-Carp-Balc, U2,5T1R1, Caricetalia curvulae, Potentillo ternatae-Nardion, Rhododendro-Vaccinion: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, M. Portareasa, Poiana Santilii, M. Lespezi, M. Iezerul Mare, Varful Papusa, M. Batrana, Valea Iezerului, Piciorul Iezerului, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (59, 16, 115, 5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (72).

Agrostis stolonifera L. Agrostis alba auct., non L. subsp. stolonifera (L.) V.Jirásek; Agrostis alba auct., non L. subsp. alba var. alba; Agrostis gaditana (Boiss. et Reut.) Nyman; Agrostis filifolia Link Agrostis adscendens Lange; Agrostis alba auct., non L.; Agrostis albida Trin.; Agrostis capillaris Pollich, non L.; Agrostis scabriglumis Boiss. et Reut.; Agrostis stolonizans Besser; Agrostis maritima Lam.; Agrostis zerovii Klokov), H, Circ, U4T0R0, Agropyro-Rumicion, Agrostion stoloniferae, Alno-Padion, Magnocaricion elatae, Molinion coeruleae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), Bahna Rusului (5), Valea Valsanului (102).

Aira elegantissima Schur, (Aira capillaris Host, non Savi Aira elegans Willd. ex Gaudin, nom. illegit.; Avena capillaris (Host) Mert. et W.D.J.Koch), Th, Euc-Med, U2T4R0, Thero-Airion: Padurea Trivale (8, 79, 128).

Alopecurus aequalis Sobol. Alopecurus fulvus Sm Alopecurus aristulatus Michx.), H, Circ, U5T3R4, Agrostion stoloniferae, Bidentetalia tripartiti, Nanocyperion flavescentis, (taxon endemic si amenintat): Padurea Trivale (8, 79).

Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis, (Alopecurus pratensis L. subsp. alpestris (Wahlenb.) Selander), H, Eua, U4T3R0, Agrostion stoloniferae, Calthion palustris, Filipendulo-Petasition, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Cheile Mici ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni (72), Valea Valsanului (102), Poiana Narciselor Negrasi (109); subsp. laguriformis (Schur) Tzvelev, (Alopecurus laguriformis Schur Alopecurus brachystachyus auct. Roman., non M.Bieb), H, Carp, U4T1R2, Rumicion alpini: M. Raiosu-Buda (26, 113, 128), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului la limita superioara a jepilor (5), M. Fagaras: Negoiu, Capra Budei in Caldarea Mieilor (128).

Anthoxanthum alpinum Löve et Löve, H, Circ, U3T1,5R2, Arrhenatheretalia, Caricion curvulae: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Iezer-Papusa: Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (5).

Anthoxanthum odoratum L., H, Eua, U0T0R0, Caricion curvulae, Molinio-Arrhenatheretea, Nardetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (72), M. Iezer-Papusa: M. Setu, M. Cernat, Leresti, Poiana Santilii, Valea Iezerului in jepi (61, 5), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Romanescu (72).

Apera spica-venti (L.) Beauv. subsp. spica-venti, (Apera longiseta Klokov), Th, Eua, U3,5T0R2, Aperetalia: Padurea Trivale (8, 79), Poiana Lacului, Vedea, Babana, Cocu, Draganu, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Sapata, Albota, Mosoaia, Bascov, Budeasa, Merisani, Malureni, Mirosi, Caldararu, Buzoesti, Suseni, Oarja, Bradu, Golesti, Colibasi, Maracineni, Micesti, Darmanesti, Balilesti, Popesti, Recea, Rociu, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Slobozia, Negrasi, Teiu, Ratesti, Leordeni (9).

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Prestl, subsp. elatius, H, Eua, U3T3R4, Agrostion stoloniferae, Arrhenatherion elatioris: Padurea Trivale (8, 79).

Avena fatua L., Th, Eua-Med, U3T0R4, Secalietea: Ciomagesti, Cocu, Poiana Lacului, Babana, Draganu, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Sapata, Albota, Mosoaia, Bascov, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Buzoesti, Balilesti, Izvoru, Recea, Rociu, Negrasi, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Leordeni, Stefan cel Mare (9).

Avenula compressa (Heuffel) W. Sauer et Chmelitschek Helictotrichon tauricum Prokudin Helictotrichon compressum (Heuff.) Henrard; Avena compressa Heuff. subsp. compressa; Avenochloa compressa (Heuff.) Holub; Avenastrum australe auct. Bulg., non (Parl.) Halácsy; Avena compressa Heuff.; Avenastrum compressum (Heuff.) Halácsy), H, Pont-Pan-Balc, U2T4R4, Danthonio-Stipion: Padurea Trivale (8, 79).

Avenula pubescens (Hudson) Dumort. Avenochloa pubescens (Huds.) Holub Avenastrum pubescens (Huds.) Opiz; Arrhenatherum pubescens (Huds.) Samp.; Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.; Avena pubescens Huds.; Avena pubescens Huds. subsp. pubescens), H, Eua, U3,5T2,5R4, Arrhenatheretalia: M. Raiosu-Buda (26, 128), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Culmea Zacotelor (41, 43).  

Avenula versicolor (Vill.) Lainz, Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilg. Avena scheuchzeri All. subsp. scheuchzeri; Avenochloa versicolor (Vill.) Holub; Avenastrum versicolor (Vill.) Fritsch; Avena scheuchzeri All.; Avena versicolor Vill.), H, Alp-Carp, U3T1R2, Caricetalia curvulae, Potentillo ternatae-Nardion, Rhododendro-Vaccinion: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Curmatura Groapelor (61, 115, 5, 128), M. Leaota: M. Romanescu (72).

Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov. Festuca pilosa Haller f. Schoenodorus violaceus (Bellardi) Link; Festuca heteroglossa J.Vetter; Poa aetnensis Guss.; Festuca rhaetica Suter; Poa violacea Bellardi; Festuca poaeformis Host), H, Alp-Eur, U2,5T2R4, Poion violaceae: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Leaota: Culmea Leaota (43, 72), M. Fagaras: Capra Budei (128).

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. subsp. pinnatum, H, Eua (Med), U2T4R4, Brachypodio-Chrysopogonetalia, Festuco-Brometea, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79).

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. Brevipodium sylvaticum (Huds.) A.Löve et D.Löve), H, Eua (Med), U3T3R4, Alno-Padion, Querco-Fagetea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda, Valea Buda in faget (113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor, M. Romanescu (72), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Briza media L. Briza intermedia Samp Briza australis Prokudin), H, Eua, U0T3R0, Arrhenatheretalia, Molinietalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Curmatura Ghimbavului, Cheile Ghimbavului, Secari (43, 72), Bahna Rusului (5), M. Leaota: Cetateni (72).

Bromus arvensis L. subsp. arvensis, Th-TH, Eua (Med), U2,5T3R0, Chenopodietea, Onopordetalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (72).

Bromus benekenii (Lange) Trimen Zerna benekenii (Lange) Lindm Bromopsis ramosa (Huds.) Holub subsp. benekenii (Lange) Tzvelev H, Eua, U3,5T3R3, Fagetalia sylvaticae: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Secari (72), M. Leaota: Cetateni, Valea Badenilor (72, HUP).

Bromus commutatus Schrader Serrafalcus commutatus (Schrad.) Bab.), Th-TH, Eua (Med), U0T3R0, Agrostion stoloniferae, Arrhenatheretalia, Molinion coeruleae: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Cheii (43), Namaesti, Valea Argeselului (5).

Bromus erectus Hudson subsp. erectus, H, Euc-Med, U2T3R4, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), Stefanesti (128).

Bromus hordeaceus L. Serrafalcus mollis (L.) Parl.), Th-TH, Eua (Med), U0T3R0, Arrhenatherion elatioris, Festuco-Brometea, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), Albesti de Muscel, Bahna Rusului (5).

Bromus ramosus Hudson Bromus asper Murray Zerna ramosa (Huds.) Lindm.; Bromopsis ramosa (Huds.) Holub; Bromopsis ramosa (Huds.) Holub subsp. ramosa), H, Euc, U3T3R3, Fragarion, Quercetea pubescenti-petraeae: M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13).

Bromus barcensis Simonk Bromus riparius Rehmann subsp. barcensis  (Simonkai) Soó Bromus fibrosus Hack. subsp. barcensis (Simonk.) Hayek), H, Carp-Balc, U2T0R4, Festuco saxatilis-Seslerion bielzii, Festuco-Brometea: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Culmea Zacotelor (41).

Bromus secalinus L. Serrafalcus secalinus (L.) Bab.), Th-TH, Eua (Med), U0T0R0, Stellarietea mediae, Aperion, Aperetalia: Padurea Trivale (8, 79).

Bromus sterilis L. Bromus grandiflorus Weigel Anisantha sterilis (L.) Nevski; Bromus distichus Moench; Zerna sterilis (L.) Panz.), Th, Eua (Med), U2T4R4, Arction lappae, Chenopodietea, Onopordion acanthii, Sisymbrion officinalis: Padurea Trivale (8, 79), Podu Dambovitei (5).

Bromus tectorum L. Zerna tectorum (L.) Panz Anisantha tectorum (L.) Nevski), Th, Eua (Cont), U1,5T3,5R0, Sisymbrion officinalis, Thero-Airion: Padurea Trivale (8, 79).

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, H(G) Eua, U2,5T3R2, Calamagrostidion arundinaceae, Epilobion angustifolii: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei, Secari (5, 72), M. Iezer-Papusa: Valea Cuca, Valea Coltilor, Valea Bughitei, Valea Calului, Valea Larga, Valea Iezerului, M. Batrana, Cheile Mici ale Dambovitei, Pecineagu, Gura Vladului, Valea Coltilor, Coltii lui Andrei Mari (5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Marginea Domneasca (72), Valea Valsanului (102), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Calamagrostis canescens (Weber) Roth, Calamagrostis lanceolata Roth), H, Eur, U5T3R3, Phragmitetea, Alnion glutinosae: Intre Valea Valsanului si Raul Doamnei (128).

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostis epigejos (L.) Roth subsp. macrolepis (Litv.) Tzvelev Calamagrostis gigantea Roshev.; Calamagrostis epigejos (L.) Roth subsp. glomerata (Boiss. et Buhse) Tzvelev; Calamagrostis epigejos (L.) Roth subsp. meinshausenii Tzvelev), G, Eua, U2T3R0, Epilobion angustifolii, Molinietalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Iezer-Papusa: Valea Raul Targului (5).

Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler Calamagrostis glauca (M.Bieb.) Trin. Calamagrostis littorea DC.; Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler subsp. dubia (Bunge) Tzvelev), H, Eua (Cont), U5T3R5, Salicion elaeagni: Padurea Trivale (8, 79), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Iezer-Papusa: Valea Rausorului, Valea Cuca (5).

Calamagrostis varia (Schrader) Host Calamagrostis sylvatica Host Calamagrostis montana Host), H, Eua, U3T2R4, Fagion: M. Piatra Craiului: Dambovicioara (59), Valea Mare in Podgoria Muscelului, Curtea de Arges pe Dealul Hodiei si Dealul Rugetului (128).

Calamagrostis villosa (Chaix) J.F. Gmelin Calamagrostis hallerana DC.), H, Eua, U4T2,5R1, Calamagrostidion villosae, Vaccinio-Piceion: M. Raiosu-Buda (113), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului, Coltii lui Andrei Mari (5), M. Leaota: M. Romanescu (72).

Catabrosa aquatica (L.) Beauv. Catabrosa ochroleuca Dumort Catabrosa pseudairoides (Herrm.) Tzvelev), H, Circ, U5T2,5R4, Bidentetea tripartiti, Glycerio-Sparganion: Valea Raul Targului (62), M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Rudaritei (5), M. Iezer-Papusa: Cheile Petrimanului (5), Valea Valsanului (102).  

Chrysopogon gryllus (L.) Trin. Andropogon gryllus L.), H, Med, U1,5T4R4, Festucetalia valesiacae, Festucion vaginatae: Padurea Trivale (8, 79), Stolnici, Vultureanca (128).

Crypsis alopecuroides (Piller et Mitterp.) Schrader Crypsis nigricans Guss.  Heleochloa explicata (Link) Hack. ; Heleochloa alopecuroides (Piller & Mitterp.) Host ex Roem.), Th, Eua, U0T4R4, Cypero-Spergularion : Padurea Trivale (8, 79).

Cynodon dactylon (L.) Pers. Dactylon officinale Vill.), G, Cosm, U2T3,5R0, Festuco-Brometea, Polygonion avicularis : Padurea Trivale (8, 79), Bahna Rusului (5), M. Leaota : Cetateni (72), Poiana Lacului, Barla, Stolnici, Albota, Mirosi, Caldararu, Balilesti, Izvoru, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Negrasi, Teiu, Ratesti, Botesti, Dobresti, Hartiesti, Stefan cel Mare (9).

Cynosurus cristatus L., H, Eur, U3T3R3, Arrhenatheretalia, Cynosurion cristati : Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Secari (72), Rucar (59), M. Iezer-Papusa: Piciorul Iezerului, Bahna Rusului, Saticu de Sus (61, 5), M. Leaota: Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72).

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata, H, Eua, U3T0R4, Fagion, Molinio-Arrhenatheretea: Padurea Trivale (8, 79), M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei, Cheile Cheii, Secari (5, 72), M. Piatra Craiului: Dambovicioara (5), M. Iezer-Papusa: M. Lalu, Bughea Mare, Leresti, Bahna Rusului (5), M. Leaota: Cetateni, Marginea Domneasca, Valea Badenilor (72), Racovita (121); subsp. aschersoniana (Graebn.) Thell. (Dactylis polygama Horvátovszky; Dactylis aschersoniana Graebn.), H(G) Euc, U2,5T3R3, Carpinion betuli, Fagion: M. Raiosu-Buda, spre stana din Raiosu (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului, Secari (5, 72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Danthonia decumbens (L.) DC.; (Triodia decumbens (L.) P.Beauv. Sieglingia decumbens (L.) P.Beauv.), H, Eua, U0T3R2, Danthonio-Brachypodion, Molinio-Arrhenatheretea, Nardetalia: Cheile Cheii (41), M. Romanescu (72, HUP).

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. Aira cespitosa L Aira cespitosa L. subsp. cespitosa; Deschampsia glauca Hartm.), H, Cosm, U4T0R0, Mulgedio-Aconitetea, Molinietalia, Phragmitetalia: M. Raiosu-Buda (26, 84, 113, 128), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Secari (72), M. Iezer-Papusa: M. Mara Mare, Valea Iezerului, Valea Batrana, M. Lespezi, M. Gainatul Mare, M. Catunu, Cabana Batrana, Valea Coltilor, Poiana Stanii pe Coltii lui Andrei, Caldarea Batrana pe Colti (59, 61, 5), M. Leaota: Marginea Domneasca, M. Tancava, Culmea Leaota, M. Romanescu (72), Valea Valsanului (102).

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Avenella flexuosa (L.) Drejer subsp. flexuosa Aira flexuosa L. Avenella flexuosa (L.) Drejer subsp. montana (L.) A.Löve et D.Löve; Aira stricta (Hack.) Nyman; Deschampsia stricta Hack.; Avenella flexuosa (L.) Drejer; Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur subsp. montana (L.) Tzvelev; Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur; Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur subsp. flexuosa), H, Circ, U2T0R1, Caricetalia curvulae, Junipero-Pinetalia mugo, Vaccinio-Piceetalia, Veronico officinalis-Quercion: M. Iezer-Papusa (115), M. Raiosu-Buda (26, 84, 113), M. Piatra Craiului: Valea Dragoslovenilor (13), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, Lacul Iezer, Caldarea Batrana spre Plaiul lui Patru, Cheile Pecineagu, Valea Iezerului in jepi, Coltii lui Andrei Mari, Caldarea Batrana pe Colti (59, 5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (72), Valea Valsanului (102).  

Dichanthium ischaemum (L.) Roberty Bothriochloa ischaemum (L.) Keng Andropogon ischaemum L.), H, Eua (Med), U1,5T4,5R3, Festuco-Brometea: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Dambovitei (5).

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Digitaria pectiniformis (Henrard) Tzvelev Digitaria aegyptiaca (Retz.) Willd.; Panicum sanguinale L.; Digitaria gracilis Guss.; Digitaria ciliaris auct., non (Retz.) Koeler), Th, Cosm, U1,5T0R4, Polygono-Chenopodietalia: Padurea Trivale (8, 79), M. Leaota: Cetateni (72), Ciomagesti, Uda, Moraresti, Ciofrangeni, Poienari de Arges, Poiana Lacului, Babana, Cocu, Vedea, Cotmeana, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Sapata, Albota, Mosoaia, Bascov, Budeasa, Merisani, Malureni, Mirosi, Caldararu, Buzoesti, Suseni, Balilesti, Izvoru, Recea, Rociu, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Negrasi, Teiu, Ratesti, Botesti, Dobresti, Hartiesti, Stefan cel Mare (9).

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Echinochloa erecta (Pollacci) Pignatti Panicum crus-galli L.), Th, Cosm, U4T0R3, Bidention tripartiti, Chenopodietea: Padurea Trivale (8, 79), Bahna Rusului (5), Poiana Lacului, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Sapata, Albota, Mosoaia, Bascov, Budeasa, Merisani, Mirosi, Caldararu, Buzoesti, Balilesti, Izvoru, Recea, Rociu, Negrasi, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Teiu, Ratesti, Botesti, Dobresti, Hartiesti, Stefan cel Mare (9).

Elymus caninus (L.) L. Agropyron caninum (L.) P.Beauv Roegneria canina (L.) Nevski; Roegneria doniana (F.B.White) Melderis; Elytrigia canina (L.) Drobow; Agropyron donianum F.B.White; Brachypodium caninum (L.) Lindm.; Triticum rupestre Link; Roegneria behmii Melderis; Goulardia canina (L.) Husn.; Triticum caninum L.; Agropyron biflorum (Brign.) Schult.; Triticum biflorum Brign.), H, Eua-Med, U3,5T0R4, Alno-Padion, Filipendulo-Petasition, Salicetalia purpureae: M. Raiosu-Buda, Valea Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Rudaritei (5), M. Iezer-Papusa: Valea Batrana, Pestera Ursilor in Cheile Mici ale Dambovitei, Valea Iezerului, Cheile Petrimanului (5).

Elymus elongatus (Host) Runemark subsp. elongatus, (Agropyron rigidum auct. Hisp., non Roem. et Schult.), H, Pont, U3T4R4, Puccinellietalia: Padurea Trivale (8, 79).

Elymus hispidus (Opiz) Melderis subsp. hispidus, G, Eua (Cont), U2T4R4, Festucetalia valesiacae: Padurea Trivale (8, 79).

Elymus repens (L.) Gould Agropyron repens (L.) P.Beauv Elytrigia repens (L.) Nevski; Agropyron repens (L.) P.Beauv. subsp. repens var. repens; Agropyron caesium J.Presl et C.Presl proles caesium; Triticum repens L. var. repens Agropyron caldesii Goiran; Elytrigia repens (L.) Nevski subsp. repens var. repens; Agropyron caesium J.Presl et C.Presl; Triticum repens L.), G, Circ, U0T0R0, Artemisietea, Molinio-Arrhenatheretea, Agropyro-Rumicion: Padurea Trivale (8, 79), M. Ghimbav: Cheile Mari ale Damboviteei (5), Namaesti, Valea Argeselului (5, PTHM), Stoenesti, Valea Mare-Pravat, Vedea, Babana, Cocu, Draganu, Baiculesti, Barla, Stolnici, Lunca Corbului, Albota, Poiana Lacului, Malureni, Mirosi, Caldararu, Buzoesti, Suseni, Balilesti, Izvoru, Recea, Rociu, Cateasca, Calinesti, Mozaceni, Negrasi, Teiu, Ratesti, Leordeni, Stefan cel Mare (9).

Eragrostis cilianensis (All.) F.T. Hubard Eragrostis major Host Eragrostis megastachya (Koeler) Link; Eragrostis vulgaris Coss. et Germ.; Eragrostis borysthenica Klokov), Th, Med, U2T4R4, Stellarietea mediae, Tribulo-Eragrostion: Topoloveni (128).

Eragrostis minor Host Eragrostis brizoides Costa Eragrostis suaveolens A.K.Becker ex Claus; Eragrostis poaeoides P.Beauv.), Th, Euc (Med), U3T4R0, Consolido-Eragrostion, Polygonion avicularis: Padurea Trivale (8, 79).

Eragrostis pilosa (L.) Beauv. Eragrostis gracilis Velen.), Th, Euc (Med), U3T3,5R0, Polygonion avicularis: Padurea Trivale (8, 79), Otesti pe malul Cepturasului (128).

Festuca airoides Lam[†]. Festuca supina Schur; Festuca ovina L. subsp. ovina var. supina (Schur) Hack.), H, Eua, U2,5T1R2, Caricetalia curvulae, Rhododendro-Vaccinion: M. Raiosu-Buda (26, 113), M. Iezer-Papusa: M. Papusa, M. Portareasa, Poiana Santilii, Varful Taratoasa, Valea Iezerului sub refugiu, Caldarea Batrana pe Colti, Caldarea Batrana spre Plaiul lui Patru (59, 115, 61, 5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (43, 72).

Festuca amethystina L. subsp. amethystina, H, Euc, U2T3R4, Seslerietalia coeruleae: M. Raiosu-Buda (26, 84, 128), M. Fagaras: Capra Budei (128).

Festuca arundinacea Schreber subsp. orientalis (Hackel) Tzvelev Festuca orientalis A.Kern. ex Hack.), H, Euc, U4T3R4, Molinietalia, Agrostion, Agropyro-Rumicion, Puccinellietalia: Boteni, Radesti (128).

Festuca bucegiensis Markgraf-Dannenb. Festuca glacialis auct., non (Miégev. ex Hack.) K.Richt.), H, Carp, U2T1R2, Androsacion alpinae, (taxon endemic amenintat): M. Raiosu-Buda (26, 128).

Festuca carpatica F.G.Dietr. Festuca nutans Wahlenb.), H, Carp, U3T2R4, Calamagrostidion villosae: M. Iezer-Papusa (5, 128), M. Piatra Craiului: Marele Grohotis (33, 109

Festuca drymeja Mert. et Koch Festuca exaltata C.Presl Festuca montana M.Bieb., non Sternb. et Hoppe), H, Carp-Balc, U4T2R3, Fagion: M. Raiosu-Buda (113), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (128), M. Leaota: M. Romanescu, Valea Badenilor (72), Cumpana in Valea Caprei la Cheia Argesului, Cotmeana (128), Valea Carcinovului (999).

Festuca gigantea (L.) Vill., H, Eua, U4T3R2, Alno-Padion, Fagetalia sylvaticae: M. Raiosu-Buda (113), M. Piatra Craiului: Valea Dambovitei (39), M. Ghimbav: Cheile Ghimbavului (5), Bahna Rusului (5).

Festuca heterophylla Lam., H, Euc (Med), U2,5T3R3, Carpinion betuli, Fagetalia sylvaticae, Quercetea pubescenti-petraeae: Padurea Trivale (8, 79).

Festuca nigrescens Lam. Festuca fallax Thuill Festuca intermedia Roem. et Schult.; Festuca rubra L. subsp. rubra var. commutata Gaudin; Festuca rubra L. subsp. fallax (Thuill.) Hayek), H, Eur, U3T1R2, Cynosurion cristati, Nardetalia: M. Iezer-Papusa (115), M. Raiosu-Buda (113), M. Iezer-Papusa: Valea Iezerului in jepi (5), M. Leaota: M. Romanescu, M. Tancava, Culmea Leaota (72), Nucsoara: Padurea Iedu Cernat (116).

Festuca pallens Host; H, Euc, U1,5T4R4, Seslerio-Festucion pallentis: M. Ghimbav: Cheile Cheii, Cheile Crovului (72, HUP), M. Leaota: Cetateni (7).