QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente alimentatie

Rolul campaniilor de protectie a consumatorului3Rolul campaniilor de protectie a consumatorului3

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 166/2001 , Autoritatea Pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) este un organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflat in subordinea Guvernului. ANPC a luat nastere prin reorganizarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor (OPC), care s-a desfiintat in ianuarie 2001, conform Ordonantei de nr. 2/2001.

Coordonarea directa a ANPC se asigura de catre ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului , iar conducerea ANPC este asigurata de presedinte cu rang de secretar de stat , numit prin decizia primului ministru.

Autoritatea are sediul in mun. Bucuresti, str. George Clemenceau, nr. 5, sector 1. In subordinea ANPC functioneaza , ca unitati cu personalitate juridica, oficii judetene pentru protectia consumatorilor, Oficiul Pentru Protectia Consumatorilor al mun. Bucuresti , precum si Centrul National Pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex".Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992, republicata cu modificarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr. 166/2001, ANPC coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor si evalueaza efectele de piata ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate consumatorilor.

ANPC are urmatoarele atributii principale:

1. participa , impreuna cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii in domeniu si cu organismele neguvernamentale de protectie a consumatorilor, la elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu si lung in domeniul consumatorilor;

2. participa impreuna cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii in domeniu si cu reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor , la elaborarea programului national privind protectia cunsumatorilor asigurand corelarea acesteia cu legislatia Uniunii Europene in domeniu ;

3. propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea , ambalarera , etichetarea , conservarea , depozitarea , transportul , importul si comercializarea produselor , precum si cu privire la prestarea serviciilor , astfel incat acestea sa nu puna in pericol viata , sanatatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime ;

4. propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la avizarea speciala pentru fabricarea , ambalarea , etichetarea , conservarea , depozitarea , transportul , importul si comercializarea anumitor produse;

5. elaboreaza , impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor si le supune spre adoptare Guvernului;

6. participa la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor , colaborand cu organizatii si institutii din tara si din strainatate , conform competentelor ce ii revin potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

7. efectueaza analize si incercari in laboratoarele acreditate conform legii sau in laboratoare proprii sau agreate, efectueaza sau finanteaza studii si teste comparative cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor , pe care le aduce la cunostiinta publicului;

8. desfasoara activitati de informare , consiliere si educare a consumatorilor , editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor ;

9. sprijina asociatiile pentru protectia consumatorilor in vederea atingerii obiectivelor prevazute de lege;

10. sprijina autoritatiile administratiei publice locale si asociatiile consumatorilor in actiunea de infiintare de centre de consultanta , informare si educare a consumatorilor ;

11. informeaza permanent consumatorii asupra produselor care prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea lor;

12. prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate , referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;

13. controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor , referitoare la securitatea produselor si serviciilor destinate populatiei precum si la apararea drepturilor legitime si a intereselor economice ale acestora, prin efectuarea de controale pe piata , la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori, prestatori de servicii si in unitati vamale , avand acces la locurile in care se produc , se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau in care se presteaza serviciile , precum si la documentele referitoare la acestea;

14. dispune masurile de limitare a consecintelor producerii, importului sau comercializarii unor produse si servicii care nu respecta dispozitiile legale privind protectia consumatorilor, dupa cum urmeaza: oprirea temporara sau definitiva a comercializarii , fabricarii produsului sau prestarii serviciului ; retragerea de pe piata sau de la consumatori la produse; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, daca aceasta constituie singurul mijloc care face sa inceteze pericolul; verifica indeplinirea masurilor stabilite;

15. coordoneaza schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente , nationale si internationale , privind produsele care prezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor;

16. verifica legalitatea mijloacelor de masurare folosite pe piata, utilizarea corecta a acestora si ia masuri pentru interzicerea celor necorespunzatoare prin retragerea licentelor de comercializare acordate agentilor economici autorizati , precum si prin sigilarea produselor necorespunzatoare;

17. solicita organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare , a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare , atunci cand se constata nerespectarea conditiilor in care acestea au fost acordate;

18. constata contraventii si aplica sanctiuni , potrivit legii , in domeniul sau de activitate si sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata nerespectarea conditiilor in care acestea au fost acordate;

19. sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicati in sistemul de certificare a calitatii produselor si serviciilor, in baza constatarilor proprii si a informatiilor primite de la organismele guvernamentale si de la consumatori , cu priire la neconformitatiile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei in raport cu documentele de certificare si propune imbunatatirea sau elaborarea de reglementari in domeniu;

20. verifica daca afirmatiile prezentate prin publicitate , prospecte cataloage sau altele asemenea sunt in conformitate cu parametrii ce caracterizeaza produsele sau sericiile respective ;

21. primeste si rezolva sau, dupa caz , transmite spre solutionare celor in drept , potrivit competentelor , sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizarile persoanelor fizice privind incalcarea drepturilor consumatorilor ;

22. participa la pregatirea specialistilor in domeniul potectiei consumatorilor si acorda consultanta in domeniu la solicitarea agentilor economici;

23. stabileste si percepe tarife pentru efectuarea de incercari in laboratoarele proprii , pentru organizarea de cursuri si acordare de consultanta agentilor economici;

24. fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare bugetare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta ; utilizeaza aceste resurse si evidentiaza periodic eficienta utilizarii acestora .

Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.

De mentionat ca, din aprilie 1999, ANPC este desemnata ca punct national de contact pentru sistemul "Trapex" (sistemul rapid de informatii si alerta privind produsele periculoase destinate consumatorilor , intre tarile central si est-europene).

Tinand seama de principalele aspecte prin care sunt caracterizate relatiile dintre agentii economici ce actioneza intr-o economie de piata, se apreciaza ca problemele care pot forma obiectul unor programe de protectie a consumatorilor sunt extrem de complexe, ele putandu-se referi la multiple fenomene economice, sociale si chiar politice. Atat guvernele, cat si diversele organizatii care actioneaza in acest domeniu isi stabilesc structura programelor de protectie a consumatorilor in functie de etapa pe care o parcurge socitatea in cadrul careia actioneaza si de prioritatile fiecarei zone. Exista totusi cateva aspecte in acest domeniu, care pot fi identificate ca prioritati in frecvente cazuri, intre acestea apar: imbunatatirea consumului populatiei, realizarea unei calitati corespunzatoare a bunurilor si serviciilor oferite consumatorilor prin intermediul pietei, asigurarea unui sistem de preturi in concordanta cu nivelul veniturilor, organizarea unui sistem de informare util pentru consumatori care sa asigure transparenta pietei si apararea impotriva unei politici agresive de marketing, promovata de agentii economici.
Autoritatea nationala pentru protectia consumatorilor. Atributii si rol in domeniul protectiei consumatorilor www.anpc.ro

M. Olaru "Managementul calitatii si protectia consumatorilor" Editura ASE, Bucuresti 1997, pag 81

Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }