QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Procedura atribuirii contractului de achizitie publica
Procedura atribuirii contractului de achizitie publica


1. Tipuri de proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publica


Potrivit art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 60/2001, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica una din procedurile prezentate ulterior pentru atribuirea unui contract de achizitie publica: licitatia deschisa, licitatia restransa, negociere, cererea de oferta si concursul de solutii.
De asemenea, o noua procedura reglementata de O.G. nr. 20/2002[1] este cea a licitatiei electronice, procedura ce va fi tratata intr-un capitol distinct al lucrarii.

A. Licitatia deschisa este procedura prin care orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii publice interesat are dreptul de a depune oferta.

In cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa, numarul de furnizori, de executanti sau de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat.

Autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura de licitatie deschisa in cazul in care numarul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2.

In cazul in care, in urma repetarii procedurii, numarul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2, autoritatea contractanta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului care a depus oferta, fie de a repeta procedura.

Autoritatea contractanta nu are obligatia de a repeta procedura de licitatie deschisa in cazul in care primeste cel putin o oferta corespunzatoare din punct de vedere al tuturor cerintelor solicitate prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

B. Licitatia restransa este procedura care se desfasoara in doua etape distincte, fiind invitati sa depuna oferte numai candidatii selectati de catre autoritatea contractanta in prima etapa.

In cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a participa la prima etapa de selectare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili candidatii selectati numai dintre candidatii calificati.

In procesul de selectie, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica criteriile referitoare doar la capacitatea tehnica si economico-financiara.

Numarul de candidati selectati trebuie sa se incadreze intre limita minima si limita maxima a intervalului precizat in anuntul de participare sau sa fie egal cu numarul precizat in anuntul de participare, respectiv, nu mai mic de 5 si nici mai mare de 20 de candidati selectati.

Autoritatea contractanta nu este obligata de a repeta procedura de licitatie restransa in cazul in care primeste cel putin o oferta corespunzatoare din punct de vedere al tuturor cerintelor solicitate prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

C. Negocierea competitiva reprezinta acea procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, exclusiv pretul, cu mai multi furnizori, executanti sau prestatori.

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva numai atunci cand, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa nu a fost primita nici o oferta sau nici o oferta corespunzatoare si numai daca autoritatea contractanta, dupa consultarea si negocierea cu furnizorii, executantii sau prestatorii, nu modifica substantial cerintele prevazute initial in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

De asemenea, procedura de negociere competitiva se poate aplica si in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa dobandeasca servicii sau lucrari care nu permit o estimare initiala a valorii contractului de achizitie publica datorita naturii serviciilor sau lucrarilor respective ori datorita riscurilor pe care le implica prestarea sau executia acestora.

In situatia in care serviciile pe care autoritatea contractanta isi propune sa le dobandeasca sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin licitatie deschisa sau restransa se va apica procedeul negocierii competitive.

Un alt caz de utilizare a negocierii competitive este atunci cand autoritatea contractanta achizitioneaza produse care urmeaza sa fie fabricate sau lucrari ce urmeaza sa fie executate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice.

In aceasta situatie procedeul se aplica numai daca autoritatea contractanta nu urmareste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice.

D. Negocierea cu o singura sursa este procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu un singur furnizor, executant sau prestator.

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singura sursa numai in cazurile in care produsele, lucrarile sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractant, din motive de natura tehnica, artistica sau din motive legate de protectia unui drept de exclusivitate asupra acestora.

Aceeasi procedura va fi folosita si in situatia in care
autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze, in mod aditional, produse destinate inlocuirii partiale, suplimentarii sau extinderii echipamentelor si instalatiilor achizitionate, anterior, de la un anumit furnizor si cand constata ca aceste produse nu se pot achizitiona decat de la acelasi furnizor, in vederea evitarii incompatibilitatii sau dificultatilor tehnice ocazionate de operare si intretinere pe care le implica achizitionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achizitionate.

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura numai intr-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului initial de achizitie publica.

De asemenea, negocierea cu o singura sursa va fi aplicata si atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii suplimentare sau lucrari suplimentare, care, desi nu au fost incluse in contractul de servicii, respectiv in contractul de lucrari, atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situatii neprevazute, necesare pentru finalizarea contractului in cauza.

In aceasta situatie trebuie respectate cumulativ urmatoarele conditii:

atribuirea sa fie facuta aceluiasi contractant;

serviciile/lucrarile suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic si economic, de contractul initial, intrucat altfel ar aduce prejudicii majore autoritatii contractante sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

valoarea estimata a noului contract nu trebuie sa depaseasca 50% din valoarea actualizata a contractului de servicii, respectiv de lucrari, atribuit initial.

Atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de servicii sau de lucrari, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi servicii, respectiv noi lucrari, care sunt similare serviciilor sau lucrarilor achizitionate prin contractul atribuit initial va folosi negocierea cu o singura sursa.

Si in aceasta situatie trebuie indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

noile servicii sau lucrari sunt in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului initial, iar aceasta atribuire s-a realizat prin procedura de licitatie deschisa sau prin procedura de licitatie restransa;

in anuntul de participare pentru atribuirea contractului initial de servicii sau de lucrari s-a precizat ca pentru achizitionarea ulterioara de servicii similare, respectiv de lucrari similare, se va putea aplica procedura de negociere cu o singura sursa;

valoarea estimata a contractului initial de servicii sau de lucrari s-a determinat inclusiv prin luarea in calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrarilor similare ce se vor achizitiona ulterior;

autoritatea contractanta achizitioneaza astfel de servicii sau de lucrari intr-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului initial.

Atunci cand o autoritate contractanta care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice achizitioneaza produse cotate si tranzactionate la burse de marfuri recunoscute oficial sau atunci cand o autoritate contractanta care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice beneficiaza de posibilitatea valorificarii unei oportunitati de scurta durata, extrem de avantajoase, si in urma careia poate cumpara produse la un pret considerabil mai scazut decat cel practicat pe piata, pentru produse de acelasi nivel tehnic si calitativ, va folosi procedura negocierii cu o singura sursa.

Autoritatea contactanta poate folosi procedura negocierii cu o singura sursa si in caz de forta majora (de exemplu, calamitate naturala, conflagratie) sau in orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevazute si ale caror circumstante nu se datoreaza, sub nici o forma, vreunei actiuni a ei, dar numai pentru achizitionarea produselor, serviciilor, lucrarilor necesare pentru a face fata situatiei de extrema urgenta, intr-o perioada imediata, de regula nu mai mult de o luna.

E. Cererea de oferta este procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita, fara publicarea unui anunt publicitar, oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori.

Potrivit art. 13 din O.U.G. nr. 60/2001, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferta numai in cazul in care valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei a urmatoarelor praguri:

pentru contractul de furnizare: 40.000 euro;

pentru contractul de servicii: 40.000 euro;

pentru contractul de lucrari: 100.000 euro.

Potrivit art. 28 din O.U.G. nr. 60/2001, in cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta, numarul de furnizori, executanti sau de prestatori carora autoritatea contractanta trebuie sa le transmita invitatie de participare este de cel putin 5.In cazul in care autoritatea contractanta nu primeste cel putin doua oferte corespunzatoare , are obligatia de a repeta procedura, prin transmiterea invitatiei de participare si catre alti furnizori, executanti sau prestatori de la care exista premisele obtinerii de oferta.

Daca in urma repetarii procedurii, autoritatea contractanta primeste o singura oferta corespunzatoare, are doua obtiuni: fie sa atribuie contractul de achizitie publica ofertantului respectiv, fie sa repete procedura.

F. Concursul de solutii este o procedura care permite autoritatii contractante sa achizitioneze, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii concurentului/concurentilor castigator/castigatori.

Aceasta proedura se aplica, in special, in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor.

Concursul de solutii poate fi o procedura independenta sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achizitie publica.

Trebuie mentionat faptul ca de regula, in practica se opteaza pentru aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau restransa.

Orice furnizor, executant sau prestator, roman sau strain, persoana fizica sau juridica, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Furnizorul, executantul sau prestatorul strain beneficiaza in Romania de acelasi regim privind participarea de care beneficiaza si furnizorul, executantul sau prestatorul roman in tara in care furnizorul, executantul sau prestatorul strain este rezident.

Participarea la procedura atribuirii contractului de achizitie publica are loc pe baza urmatoarelor reguli:[2]

a)asigurarea unui tratament juridic egal tuturor persoanelor fizice sau juridice care participa la aceasta procedura administrativa precontractuala;

b)     nelimitarea numarului de participanti la licitatia deschisa;

Autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura de licitatie deschisa daca numarul de candidati care au depus oferte este mai mic de 2.

In cazul in care, in urma repetarii procedurii, numarul de ofertanti este mai mic de 2, autoritatea contractanta are dreptul, fie de a atribui contractul de achizitie publica candidatului care a depus oferta, fie de a repeta procedura.

Autoritatea contractanta nu are insa obligatia de a repeta procedura licitatiei deschise in cazul in care primeste cel putin o oferta corespunzatoare din punct de vedere al tuturor cerintelor impuse prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei:

c) nelimitarea numarului de participanti la prima etapa a licitatiei restranse sau a negocierii competitive cu anunt de participare;

Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili candidati selectati numai dintre candidatii calificati. Selectarea candidatilor se face numai pe baza criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si cea economico-financiara a acestora.

d) stabilirea unui numar minim de participanti in etapa a II-a a licitatiei restranse sau a negocierii competitive;

Numarul de candidati selectati trebuie sa fie egal cu numarul precizat in anuntul de participare sau sa se incadreze in limitele prevazute in acest anunt, astfel:

Intre 5 si 20 candidati selectati, in cazul aplicarii procedurii licitatiei restranse;

2-3 candidati selectati, in cazul aplicarii procedurii prin negociere competitiva.

Cu toate acestea, autoritatea contractuala nu are obligatia de a respecta procedura de licitatie restransa sau de negociere competitiva in cazul in care primeste cel putin o oferta corespunzatoare din punct de vedere al tuturor cerintelor impuse prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

e) stabilirea unui numar minim de 5 candidati pentru participarea la procedura cererii de oferta, carora autoritatea contractanta trebuie sa le transmita invitatii de participare;

In cazul in care nu primeste cel putin doua oferte corespunzatoare, autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura, prin transmiterea invitatiei de participare si catre alti furnizari, executanti sau prestatori de la care exista premisele obtinerii de oferta.

In cazul in care, in urma repetarii procedurii, autoritatea contractanta primeste o singura oferta corespunzatoare, aceasta are dreptul, fie de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului respectiv, fie de a repeta procedura.

f) Punerea la dispozitia participantilor de catre autoritatea contractanta a informatiilor referitoare la:

- documentele pe care acestia trebuie sa le prezinte, precum si orice alte modalitati care urmeaza sa fie utilizate in scopul verificarii eligibilitatii, inregistrarii, capacitatii tehnice si capacitatii economico-financiare ale acestora;

- numarul de candidati selectati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele in care se incadreaza acest numar, atunci cand aplica procedura prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva.

Aceste informatii trebuie sa fie precizate in anuntul de participare, sau, dupa caz, in invitatia de participare, in functie de procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Potrivit art. 30 din O.U.G. nr. 60/2001 nu este eligibil ofertantul care se afla in una din urmatoarele situatii:

- este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o alta situatie similara prevazuta de lege;

- face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa intr-una din situatiile mentionate mai sus;

- nu si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale se stat;

- furnizeaza informatii false in documentele prezentate;

- a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publica, in masura in care autoritatea contractanta poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens;

- nu prezinta documente edificatoare privind inregistrarea sa ca persoana juridica ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legislatiei romane sau din tara in care este stabilit candidatul;

-nu prezinta documente cerute de autoritatea contractanta pentru dovedirea capacitatii tehnice, economice si financiare sau nu permite autoritatii contractante sa verifice capacitatea sa de productie, sistemul de asigurare a calitatii, de realizare de studii si de cercetare-dezvoltare.

Autoritatea contractanta are obligatia sa respecte confidentialitatea informatiilor prezentate de catre candidati in scopul verificarii indeplinirii conditiilor de calificare.


2. Publicarea intentiei de a efectua achizitii publice


Pentru asigurarea transparentei atribuirii contractului de achizitii publice. autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscuta in mod public intentia de a efectua achizitii publice, scop in care trebuie sa transmita spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de intentie.[3]

Acest anunt de intentie se va publica, in mod separat pentru produse, lucrari si servicii, in cel mult 30 de zile de la data aprobarii bugetului propriu al autoritatii contractante.

De la aceasta prevedere legala fac exceptie autoritatile publice care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice care au dreptul sa transmita spre publicare, oricand pe parcursul anului, intentia de a incheia, cu un particular, contractul de prestare a activitatii publice respective.

Trebuie mentionat faptul ca publicarea anuntului nu creeaza autoritatii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.

Anuntul de intentie trebuie sa cuprinda cel putin toate contractele de achizitie publica previzionate sa fie atribuite pana la sfarsitul anului bugetar si a caror valoare estimata, fara T.V.A., este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro.

Pentru contractele a caror valoare estimata, fara T.V.A., este mai mica decat echivalentul in lei a 750.000 euro, publicarea anuntului de intentie este optionala.

Estimarea valorii contractului de achizitie publica trebuie sa se faca prin luarea in considerare a duratei contractului si a tuturor costurilor implicate pentru indeplinirea acestuia. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica, in scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau restransa.

In afara anuntului de intentie, in toate cazurile in care se aplica una dintre procedurile prin licitatie deschisa, restransa sau prin negociere competitiva, precum si in cazul in care intentioneaza sa organizeze un concurs de solutii,
autoritatea contractanta are obligatia sa transmita spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, si un anunt de participare.

In scopul asigurarii unei transparente maxime, autoritatea contractanta are dreptul sa faca cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare locala, nationale sau internationale, dar numai dupa publicarea anuntului respectiv in Monitorul Oficial al Romaniei.

Autoritatii contractante nu ii revine obligatia de a transmite spre publicare anuntul de participare atunci cand aplica procedura negocierii competitive in urmatoarele cazuri:

atunci cand, in urma aplicarii unei proceduri prin licitatie deschisa sau restransa, nu a fost prezentata nici o oferta;

atunci cand, in urma aplicarii unei proceduri prin licitatie deschisa sau restransa, au fost respinse toate ofertele prezentate si numai daca autoritatea contractanta transmite invitatie de participare cel putin tuturor ofertantilor care au fost calificati in cadrul procedurii initiale;atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de achizitie publica unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv;

atunci cand autoritatea contractanta achizitioneaza lucrari ce urmeaza sa fie executate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice si prin care autoritatea contractanta nu urmareste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, anuntul de atribuire a contractului de achizitie publica, nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului de achizitie publica.

De asemenea, daca s-a organizat un conurs de solutii, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare, in aceleasi conditii, un anunt privind rezultatul concursului respectiv.

Trebuie mentionat faptul ca autoritatea contractanta nu are aceasta obligatie in cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferte.


3. Scrisoarea de interes si depunerea ofertelor


In cazul aplicarii procedurii licitatiei deschise, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru depunerea ofertelor, data care nu trebuie sa fie mai devreme de 40 de zile de la data publicarii anuntului de participare.

Prin exceptie, termenul limita pentru depunerea ofertelor poate fi mai scurt, dar nu mai devreme de 15 zile de la data publicarii anuntului de participare si numai daca autoritatea contractanta a publicat in anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie ce urmeaza sa fie atrbuit si daca acesta a fost transmis de autoritatea contractanta, spre publicare, cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii.

Potrivit art. 19 alin. 1 si 2 din O.U.G. nr. 60/2001, Regia Autonoma are obligatia de a publica anunturile in “Monitorul Oficial al Romaniei”in termen de 12 zile de la data inregistrarii acestora sau, in cazuri urgente, in termen de cel mult 5 zile.

In cazul aplicarii primei etape a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita de primire a documentelor de calificare, insotite de scrisoarea de interes prin care se manifesta intentia candidatului de a participa la procedura atribuirii contractului de achizitie publica.

Data limita pentru depunerea acestor documente si a scrisorii de interes nu trebuie sa fie mai devreme de 25 de zile de la data publicarii anuntului de participare.

Prin exceptie, aceasta data poate fi mai apropiata, dar nu mai devreme de 10 zile de la publicarea anuntului de participare in cazul activitatilor relevante in sectoarele de utilitate publica.

Aplicarea procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva poate fi accelerata, insa nu la mai putin de 15 zile si numai in situatia in care, din motive de urgenta

In aceasta situatie, autoritatea contractanta are obligatia de a include in anuntul de participare motivele aplicarii accelerate a procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva.

In etapa a II-a a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in invitatia de participare adresata candidatilor selectati data limita pentru depunerea ofertelor care poate fi de 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa si de 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii de negociere competitiva.

In cazul aplicarii procedurii de cerere de oferta, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in invitatia de participare data limita pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai devreme de 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii contractelor de lucrari si de 7 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii contractelor de furnizare sau de servicii.

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili in mod adecvat perioada fixata pentru data limita a depunerii ofertelor prin extinderea perioadelor minime daca, datorita volumului si complexitatii lor, nu pot fi elaborate si depuse oferte in timp util sau daca oferta nu poate fi elaborata si depusa decat fie dupa vizitarea amplasamentelor, fie dupa consultarea la fata locului a documentelor-anexa la caietul de sarcini.

De asemena, autoritatea contractanta are dreptul si de a prelungi perioada stabilita prin data limita pentru depunerea ofertei, dar are obligatia de a comunica noua data de depunere, in scris, cu cel putin 6 zile inainte de data limita stabilita initial, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.


4. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei


Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, care trebuie sa cuprinda urmatoarele piese componente:

a)       informatii generale privind autoritatea contractanta;

b)       cerintele minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertant/candidat pentru indeplinirea cerintelor respective;

c)       caietul de sarcini;

d)       instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite, inclusiv cele privind garantia de participare si cea de buna executie, referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei, precum si perioada de valabilitate a acesteia;

e)       instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare;

f)        informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica.


Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de catre ofertant.

Orice furnizor de bunuri, executant de lucrari sau prestator de servicii publice care este interesat de atribuirea contractului de achizitie publica.

Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili modalitatea de obtinere a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, costul acestuia si conditiile de plata.

Unul din cele mai importante documente pe care autoritatea contractanta trebuie sa il puna la dispozitia candidatilor este caietul de sarcini.

Acesta cuprinde specificatii tehnice, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde in vigoare.

In cazul contractelor pentru lucrari, specificatiile tehnice se pot referi, de asemenea, si la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor sau a tehnicilor, procedeelor si metodelor de constructie, precum si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari, in legatura cu lucrarea finala si cu materii prime, materiale sau parti de lucrare utilizate.

De asmenea, in caietul de sarcini trebuie sa se mentioneze si institutiile competente de la care furnizorii, executantii sau prestatorii pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului respectiv.

Fara a afecta reglementarile tehnice obligatorii, astfel cum sunt definite acestea in legislatia interna referitoare la standardizarea nationala, autoritatea contractanta are obligatia de a defini in caietul de sarcini si in contract specificatiile tehnice, prin referire, de regula in urmatoarea ordine de prioritate, la standarde nationale care adopta standarde europene, la alte autorizari/omologari sau specificatii tehnice comune utilizate in Comunitatea Europeana ori la standarde nationale care adopta standarde internationale.

In cazul in care nu exista astfe de standarde, specificatiile tehnice vor fi definite prin referire la alte standarde nationale sau prin alte referinte de natura tehnica, in acest ultim caz fiind obligatorie precizarea mentiunii sau echivalent.

Legea interzice definirea in caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care indica o anumita origine/sursa sau productie, procedee speciale, marci de fabrica sau de comert, brevete de inventie, licente de fabricatie sau a oricaror alte cerinte care au ca efect favorizarea unuia sau mai multor ofertanti.

Prin exceptie, se admite o astfel de indicatie, dar numai insotita de mentiunea sau echivalent si numai in situatia in care autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a preciza in caietul de sarcini specificatii tehnice suficient de precise si inteligibile pentru toate partile interesate.


5. Elaborarea, prezentarea si evaluarea ofertei


Elaborarea ofertei se face de catre candidati in conformitate cu prevederile documentatiei intocmite in acest scop de catre autoritatea contractanta.

Oferta are doua parti principale, respectiv propunerea tehnica care se elaboreaza in concordanta cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini, in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnica si propunerea financiara care se elaboreaza in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare in vederea evaluarii financiare.Potrivit prevederilor art. 41 din O.U.G. nr. 60/2001, oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita legal de acesta.

Ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertei atat in lei, cat si in euro.

In cazul contractelor de achizitie publica formula de actualizare a pretului contractului, aplicata pentru a asigura protectia impotriva inflatiei, nu trebuie sa conduca la depasirea pretului exprimat in euro la data depunerii ofertei.

Candidatii au obligatia de a depune oferta la adresa (de regula, la sediul autoritatii contractante [4]) si pana la data limita pentru depunere, stabilite in anuntul sau in invitatia de participare, asumandu-si riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.

Oferta care este depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita de catre aceasta sau, dupa expirarea datei limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa.

Potrivit prevederilor art. 43 din O.U.G. nr. 60/2001, mai multi candidati (furnizori, executanti sau prestatori) au dreptul de a se asocia si de a depune oferta in comun, oferta comuna, fara a fi obligati sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata.

In aceasta situatie, fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica.

In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie publica.

De asemenea, asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, el avand calitatea de lider de asociatie.

Ofertantii care participa la procedura de atribuire a unui contract pentru concesiunea de lucrari au obligatia de a include in oferta lista cuprinzand persoanele juridice afiliate lor.

Concesionarul are obligatia de a actualiza aceasta lista, in mod permanent, pana la finalizarea contractului pentru concesiunea lucrarilor.

In cazul ofertantilor asociati, acestia au dreptul de a depune o singura oferta, denumita oferta de baza.

Prin exceptie, ofertantul/ofertantii asociati are/au dreptul de a depune in plus si alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai in cazul in care criteriul de evaluare a ofertelor este 'oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic'.

Autoritatea contractanta are obligatia de a prevedea in caietul de sarcini cerintele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie sa le indeplineasca pentru a fi luate in considerare.

De asemenea, daca autoritatea contractanta nu intentioneaza sa permita depunerea de oferte alternative, este obligatoriu ca aceasta sa precizeze interdictia respectiva in anuntul de participare.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a respinge o oferta alternativa avand ca singura motivatie faptul ca:

aceasta este intocmita utilizandu-se specificatii tehnice definite in alt mod decat cele prevazute in caietul de sarcini, in masura in care ofertantul poate demonstra ca solutia propusa asigura indeplinirea corespunzatoare a tuturor cerintelor de natura tehnica solicitate de autoritatea contractanta ;

in cazul in care aceasta ar putea fi declarata castigatoare: contractul de furnizare, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transforma in contract de servicii; sau contractul de servicii, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transforma in contract de furnizare.

Oferta nu se ia in considerare daca ofertantul nu constituie garantia pentru participare in conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Garantia pentru participare se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica.

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili cuantumul garantiei pentru participare in suma fixa, suma cuprinsa intre 1-2% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica si care nu va fi mai mica de 0,5% sau mai mare de 2,5% din aceasta valoare, precum si perioada de valabilitate a garantiei pentru participare care va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

Garantia de participare poate fi exprimata in lei sau intr-o valuta liber convertibila si poate fi constituita prin una din urmatoarele forme:

a)     scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante;

Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune eliberarea garantiei pentru participare de catre o anumita banca, nominalizata in mod expres.

b)     ordin de plata in contul autoritatii contractante;

c)     lichiditati si/sau titluri de valoare depuse la casieria autoritatii contractante.

Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza de autoritatea contractanta in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.

Garantia pentru participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza de autoritatea contractanta cat mai repede posibil, dar nu mai tarziu de trei zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.

Pentru evaluarea ofertelor, autoritatea contractanta trebuie sa constituie o comisie de evaluare formata din cel putin 3 membrii cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu, precum si cu probitate morala recunoscuta.

Membrii comisiei de evaluare pot fi angajati permanenti ai autoritatii contractante sau consultanti externi cu experienta in domeniul achizitiei respective.

Potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 60/2001, comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si in locul indicat in anuntul sau in invitatia de participare, orice ofertant avand dreptul de a fi prezent la deschidere.

Criteriile pentru atribuirea contractului de achizitie publica poate fi:

a)     oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic;

In acest caz, oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul stabilit pe baza aplicarii unor criterii variate de evaluare a ofertei, in functie de specificul fiecarui contract, cum ar fi, dupa caz: termenul de livrare sau de executie, costurile curente, raportul cost/eficienta, caracteristicile privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau functional, serviciile postvanzare si asistenta tehnica, angajamentele privind livrarea pe termen lung de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, conditiile referitoare la aplicarea preferintei interne, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor, precum si pretul.

Aceste criterii trebuie sa fie definite clar si, dupa ce au fost stabilite, nu pot fi schimbate pe toata durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

b)     pretul cel mai scazut.

In cazul aplicarii acestui criteriu, cerintele impuse de catre autoritatea contractanta, prin caietul de sarcini, sunt considerate cerinte minimale.
O.G. nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, publicata in M. Of., Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002

a se vedea , art. 25-29 din O.U.G. nr. 60/2001

A se vedea si Anton Trailescu, Drept administrativ, Tratat elementar, Editura All Beck, Bucuresti, 2002, p. 236

A se vedea Anton Trailescu, Drept administrativ – Tratat elementar, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002, p. 242

A se vedea art. 431 din Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in M. Of. Partea I, nr. 331/17.05.2002

A se vedea art. 49 din H.G. nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice


loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }