QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente administratie

Infiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Administratie si Management in SanatateInfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Administratie si Management in SanatateArt. 1.

Se infiinteaza Scoala Nationala de Administratie si Management in Sanatate (SNAMS), denumita in continuare SNAMS, care se organizeaza si functioneaza ca persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str.Vaselor nr. 31 sector 2, coordonata de Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin reorganizarea Institutului National de Cercetare -Dezvoltare in Sanatate, care se desfiinteaza.
Art. 2.

SNAMS are urmatoarele obiecte de activitate:

a) organizarea si desfasurarea de cursuri in domeniul administratiei si managementului sanitar, pentru pregatirea si perfectionarea personalului cu studii superioare, precum si a celor cu studii medii si postliceale cu precadere din domeniul sanitar

b) desfasurarea de activitati de cercetare dezvoltare in domeniul sanatatii publice si private si a managementului in sanatate

c) acordarea asistentei tehnice in domeniul sanatatii publice si private si a managementului serviciilor de sanatate

d) alte activitati  specifice din domeniul sanatatii publice si managementului sanitar precum promovarea sanatatii, efectuarea de studii si aplicatii pentru evaluarea si eficientizarea performantelor sistemului de sanatate sau alte documentari, analize si proiecte pentru sprijinirea procesului de reforma in contextul integrarii europene.

(2) SNAMS organizeaza si desfasoara cursuri de atestat, de master, cursuri scurte si alte tipuri de cursuri specifice in domeniul managementului sanitar cu precadere pentru personalul ce lucreaza in domeniul sanitar, inclusiv in administratia publica sanitara, avand dreptul de a elibera certificate de absolvire si diplome, iar persoanele cu functii de conducere din sistemul public si privat de sanatate din Romania au obligatia sa urmeze cursurile SNAMS in termen de trei ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Certificatele si diplomele eliberate de SNAMS sunt recunoscute de Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si sunt opozabile tertilor.

Eliberarea certificatelor si diplomelor se va realiza in baza unui ordin comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei si Cercetarii.


Art. 3.

Conducerea SNAMS este asigurata de Consiliul de Administratie care are in componenta cinci: doi reprezentanti ai Ministerului Sanatatii , doi reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetarii, un reprezentant ai Casei Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate.

Presedintele Consiliului de Administratie este ales prin vot secret de catre membrii Consiliului de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie SNAMS, cu exceptia Directorului General, sunt numiti prin ordin comun al MS si MEC pentru un mandat de patru ani; mandatul inceteaza prin revocarea celor care i-au numit, expirare mandat, demisie, deces.

Directorul General este numit prin ordin comun al MS si MEC pe o perioada de 4 ani, prin concurs organizat de Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile legii si trebuie sa aiba grad didactic de predare in sanatate publica si management sanitar sau grad stiintific echivalent.

Conducerea executiva a SNAMS este asigurata de Directorul General.


Art.4.

In structura SNAMS va functiona un Consiliu Stiintific si Pedagogic care coordoneaza activitatile de invatamant si cercetare-dezvoltare desfasurate de SNAMS. Presedintele Consiliului Stiintific si Pedagogic este unul din reprezentantii MEC din Consiliul de Administratie. Numarul membrilor si conditiile necesare pentru a face parte din Consiliul Stiintific si Pedagogic vor fi prevazute in statutul aprobat de Consiliul de Administratie, care va aproba si componenta nominala a Consiliului Stiintific si Pedagogic.


Art.5.

Regulamentul de Organizare si Functionare, statutul, organigrama, statul de functii si structura de personal a SNAMS vor fi aprobate de catre Consiliul de Administratie al SNAMS la propunerea Directorului General in 60 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Structurile SNAMS care au ca obiect de activitate cercetarea dezvoltarea fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national in conformitate cu prevederile legale in vigoare (prevazut de ordonanta 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare).


Art 6.

SNAMS are urmatoarele principale structuri functionale:

a) Centrul de formare post-universitara in domeniul sanatatii publice, Administratiei si Managementului Serviciilor de Sanatate;

b) Centrul de management al serviciilor de sanatate;

c) Centrul de Cercetare si Evaluare a Serviciilor de Sanatate;

d) Centrul National de Promovare al Sanatatii;

e) Departamentul de Sanatate Publica si Management al Serviciilor de Sanatate pentru persoane cu studii medii si postliceale din domeniul sanatatii publice si private;


Art.7.


SNAMS are normate zece posturi de personal didactic sau cu grad stiintific echivalent, pentru primii doi ani de la aprobarea legii, iar ulterior in functie de necesitati numarul posturilor se va stabili cu aprobarea MEC. Posturile didactice vor fi finantate de MEC si ocupate conform legislatiei in vigoare.

Personalul Institutului National de Cercetare -Dezvoltare in Sanatate este preluat prin transfer de SNAMS, cu toate drepturile salariale avute la data transferarii. Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform contractului colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli.

Pentru nevoile de formare interdisciplinare se va putea recurge la resurse umane existente in cadrul institutiilor universitare si organizatiilor interne si internationale cu activitate in domeniu.


Art.8.

Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si Cercetarii, impreuna cu ministerele de profil vor lua masurile corespunzatoare pentru asigurarea sediilor si a bazei materiale necesare SNAMS.


Art.9.

Patrimoniul Institutului National de Cercetare- Dezvoltare in Sanatate se transfera la SNAMS si se va prelua pe baza de protocol de predare-primire, pe baza datelor din bilantul contabil intocmit la 31.12.2005, actualizat potrivit prevederilor legale, in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Imobilul compus din constructiile, anexele si terenul aferent, situate in Municipiul Bucuresti, Str.Vaselor nr. 31, sector 2, in care a functionat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate, trec in administrarea SNAMS.

Activul si pasivul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate se preiau pe baza de protocol de predare-preluare de catre SNAMS in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

SNAMS preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Bucuresti potrivit reglementarilor legale si contractuale.


Art.10.

SNAMS este autorizata provizoriu pe o perioada de 5 ani, perioada in care se vor face demersurile necesare acreditarii, conform normelor C.N.E.A.A.


Art.11.

Finantarea SNAMS se realizeaza din venituri proprii, din subventii de la bugetul de stat prin MEC si MS, si din alte surse precum donatii si sponsorizari, acorduri cu organisme interne si internationale si altele, in conditiile legii.

SNAMS poate desfasura activitati aferente programelor nationale de sanatate, finantate de la bugetul Ministerului Sanatatii, si activitati de analiza, evaluare si monitorizare a serviciilor de sanatate finantate din Fondul unic de asigurari sociale de sanatate, derulat prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.


Art.12.

Orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }