QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente administratie

Definirea, trasaturile si clasificarea contractului de achizitii publiceDefinirea, trasaturile si clasificarea contractului de achizitii publice


Contractul de achizitii publice este acel contract administrativ prin care o persoana fizica sau juridica furnizeaza produse, executa lucrari sau presteaza servicii unei autoritati publice.

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:

a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant;b) eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale a ofertantului.


Trasaturile contractului de achizitie publica sunt urmatoarele:

este un contract sinalagmatic

este un contract cu titlu oneros

Astfel, autoritatea publica urmareste achizitionarea unui produs, a unei lucrari sau a unui serviciu, iar particularul urmareste incasarea contravalorii produselor furnizate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate.

este un contract solemn

este un contract comutativ

Dupa cum rezulta din definitie, contractul de achizitii publice poate imbraca patru forme

Contract de furnizare de produse - este acel contract de achizitie publica care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpararii, inclusiv in rate, a inchirierii sau a leasingului cu sau fara optiune de cumparare;

Contractul de furnizare de produse este corespondentul contractului de vanzare-cumparare din dreptul civil sau comercial, insa este supus cu preponderenta regulilor de drept public si numai in completarea acestor reguli se aplica dispozitiile dreptului privat.

Contract de prestari servicii - reprezinta acel contract de achizitie publica care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, de catre un particular in favoarea unei autoritati publice

Contractul de prestare a serviciului public are ca obiect exploatarea unui serviciu public relevant pentru interesul public, deosebindu-se astfel de contractul de concesiune a serviciilor publice, reglementat de Legea nr. 219/1998 , care are ca obiect exploatarea oricarui alt serviciu public incredintat de catre administratia publica unui particular. Astfel, de exemlu, potrivit art. 6 alin. 3 din O.U.G. nr 60/2001, prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerata activitate relevanta in cazul in care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii.

Contract de executare de lucrari - contract de achizitie publica care are ca obiect executia sau, dupa caz, atat proiectarea, cat si executia, uneia sau mai multor lucrari de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, ori executia prin orice mijloace a oricarei combinatii a acestor lucrari de constructii, care corespunde cerintelor autoritatii contractante si care conduce la un rezultat menit sa indeplineasca, prin el insusi, o functie tehnico-economica.

Contractul de executare de lucrari publice este corespondentul contractului de antrepriza din dreptul privat. Obiectul acestui contract se limiteaza la executarea unei lucrari publice.

Prin notiunea de "lucrari publice" se intelege orice lucrare imobiliara de utilitate publica realizata de administratia publica direct sau prin imputernicitii sai.

In cazul in care contractantul particular dobandeste si dreptul de a exploata lucrarea publica afectata unui serviciu public, contractul incheiat este un contract de concesiune a serviciului public , nu de achizitie publica.

4. Contract pentru concesiunea de lucrari - contract de achizitie publica de acelasi tip cu contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate, contractantul, in calitate de concesionar, primeste dreptul de a exploata/administra rezultatul lucrarilor, in totalitate sau in parte, drept la care se poate adauga, dupa caz, plata unei sume.

O.U.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in M. Of. Partea I, nr. 241/11.05.2001 si Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in M. Of. Partea I, nr. 331/17.05.2002

Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 459/30.11.1998

Anton Trailescu, Drept administrativ, Tratat elementar, Editura All Beck, Bucuresti, 2002, p. 231

A se vedea art. 3 lit. f din Legea nr. 212 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in M.Of. Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002

A se vedea J. Rivero, J. Waline, Droit administratif, 17e edition, Dalloy, Paris, 1998, p. 116

Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }