QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente administratie

Conducerea ministerelor si a celorlalte autoritati publice din cadrul administratiei publice centraleConducerea ministerelor si a celorlalte autoritati publice de specialitate din cadrul administratiei publice centrale

Ministerele sunt conduse de ministri, iar conducatorii celorlalte organe centrale de specialitate poarta denumirea de director, presedinte, secretar de stat etc.

Ministrii raspund de intreaga activitate a ministerelor in fata Guvernului, precum si, in calitate de membrii ai Guvernului, in fata Parlamentului.Ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si injustitie.

Ministrul este ajutat de unul sau mai multi secretari de stat, potrivit hotararii Guvernului de organizare si functionare a ministerului. Secretarii de stat exercita atributiile delegate de catre ministru.

Potrivit art. 53 din Legea nr. 90/2001, ministrii indeplinesc, in domeniul lor de activitate, urmatoarele atributii:

organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea legilor, ordonantelor si hotararilor Guvernului, a ordinelor si instructiunilor emise, potrivit legii, cu respectarea normelor de competenta si a principiului autonomiei locale a autoritatilor si institutiilor publice;

initiaza si avizeaza proiecte de legi, ordonante, hotarari ale Guvernului, in conditiile stabilite prin metodologia aprobata de Guvern;

actioneaza pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului, integrata celei de dezvoltare economica-sociala a Guvernului;

fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul anual, pe care le inainteaza Guvernului;


urmaresc proiectarea si realizarea investitiilor din domeniul ministerului, in baza bugetului aprobat;

reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale ce intereseaza domeniul lor de activitate;

initiaza si negociaza, din imputernicirea Presedintelui Romaniei sau a Guvernului, in conditiile legii, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propun intocmirea formelor de aderare la cele existente;

urmaresc si controleaza aplicarea conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte si iau masuri pentru realizarea conditiilor in vederea integrarii in structurile europene sau in alte organisme internationale;

coordoneaza si urmaresc elaborarea si implementarea de politici si strategii in domeniile de activitate ale ministerului, potrivit strategiei generale a Guvernului:

avizeaza, in conditiile legii, infiintarea organismelor neguvernamentale si coopereaza cu acestea in realizarea scopului pentru care au fost create;

colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul lor;

conduc aparatul propriu al ministerelor, numesc si elibereaza din functii personalul acestuia;

aproba statele de functii ale ministerelor in limita numarului de posturi aprobate prin hotarare a Guvernului;

alte atributii specifice stabilite prin alte acte normative.

In exercitarea atributiilor ce le revin ministrii emit ordine si instructiuni, in conditiile legii [art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001].

Ministrii isi indeplinesc atributiile folosind aparatul propriu al ministerelor, precum si prin intermediul institutiilor aflate in subordinea, coordonarea sau autoritatea ministerelor.

In cazul in care ministrul, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, va desemna secretarul de stat care exercita aceste atributii, instiintandu-1 pe primul-ministru despre aceasta.

Desi conducerea ministerului este unipersonala, legea prevede ca pe langa ministru functioneaza colegiul ministerului, care este un organ cu rol consultativ [art. 52 alin, (1) din Legea nr. 90/2001]. Competenta colegiului se aproba de catre ministru care este, de drept, presedintele acestuia. Colegiului ministerului se intruneste la cererea ministrului pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

Ministerul mai are un secretar general care este functionar public de cariera, numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism. Acesta asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurrile ministerului.

Potrivit art. 49 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001, secretarul general al ministerului are urmatoarele atributii principale:

a. coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legatura operativa dintre ministru si conducatorii tuturor compartimentelor din minister si unitatile subordonate;

b. colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, precum si cu secretam judetelor si ai prefecturilor, in probleme de interes comun;

c. primeste si transmite spre avizare ministerelor, proiectele de acte normative initiate de minister si asigura avizarea actelor normative primite de la alti initiatori;

d. transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de minister, pentru a fi discutate in sedinta Guvernului;

e. urmareste si asigura aplicarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de minister;

f. monitorizeaza si controleaza elaborarea raporturilor periodice, prevazute de reglementarile in vigoare;

g. coordoneaza intregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor;

h. alte atributii prevazute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministru.

in exercitarea atributiilor sale, secretarul general poate fi ajutat de unul sau doi secretari generali adjuncti care sunt, de asemenea, functionarii publici de cariera, numiti prin concurs sau examen.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }