QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente administratie

Codificarea dreptului administrativCODIFICAREA DREPTULUI ADMINISTRATIV

In actuala perioada care tinde spre o stabilizare legislativa se pune ia nivelul tuturor ramurilor dreptului problema necesitatii sistematizarii normelor juridice in raport de noile realitati sociale si constitutionale.

Si in domeniul administratiei publice si al dreptului administrativ necesitatea sistematizari normelor juridice este o problema de prima importanta, deoarece asa cum s-a aratat si in literatura de specialitate normele juridice care formeaza ramura dreptului administrativ, spre deosebire de alte ramuri de drept sunt codificate, sunt cuprinse in acte normative disparate si nu intr-un cod unitar care sa asigure o unitate si o coeziune care sa aiba ca baza principii comune.Codificarea administrativa, asa cum s-au exprimat pareri in literatura de specialitate, trebuie sa asigure intr-o conceptie unitara: organizarea rationala a intregului aparat de specialitate al administratiei publice in scopul cresterii eficientei acestuia;stabilirea precisa a drepturilor si obligatiilor care revin functionarilor din administratia publica, a raspunderii lor pentru faptele de serviciu, cunoasterea de catre cetateni a drepturilor si obligatiilor ce le revin in calitate de subiecte ale raporturilor juridice alaturi de administratia publica. S-a apreciat ca acest

cod administrativ ar trebuie sa reflecte pe planul reglementarilor juridice atat activitatea administrativa in ansamblu ei cat si fenomenul administrativ derivat din faptul administrativ.

Spre deosebire de alte ramuri ale dreptului si in primul rand de drept civil in care normele au avut si au o mai mare stabilitate,diversitatea domeniilor in care actioneaza administratia publica folosind regimul de drept administrativ in conditiile in care activitatea administrativa sufera modificari si completari intr-un ritm rapid,impuse de instabilitatea sau tranzitia relatiilor sociale pe care le oglindesc, normele juridice administrative au o dispersie legislativa mult mai mare.in literatura de specialitate mai veche si mai noua se considera ca datorita normelor de drept administrativ aceasta ramura a dreptului se caracterizeaza prin lipsa de codificare, invederandu-se totusi necesitatea abordarii sistematizate sub forma codului administrativ si de procedura administrativa, a normelor juridice administrative.

Specialistii romani sunt in unanimitate preocupati de codificarea legislatiei administrative. Un colectiv stiintific constituit in cadrul Centrului de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala din Sibiu a propus spre dezbatere publica 'Teze privind proiectul Codului de procedura administrativa al Romaniei', astfel incat pe baza propunerilor sugestiilor sa se imbunatateasca proiectul respectiv si sa fie inaintat legiuitorului.

Acest Cod este cu atat mai necesar cu cat Legea nr.l/1978,privind activitatea de rezolvarea a propunerilor, sesizarilor, reclamatiilor si cererilor oamenilor muncii, a fost abrogata.

Proiectul, pe langa definirea notiunilor de administratie publica, procedura administrativa, regim de putere publica, personal din administratia publica, serviciul public sau de interes public, cuprinde si o definitie foarte importanta datorita implicatiilor practice:'persoana administrativa'.

'Persoana administrativa, definita in sensul prezentei legi, reprezinta o autoritatera publica, institutie publica si serviciu public'.

Importanta practica deosebita a definitiei rezulta din aceea ca ea subliniaza aplicabilitatea normelor de drept administrativ nu numai in zona de actiune a puterii executive ci si in aria de actiune a celorlalte puteri. Se accentueaza astfel ideea ca exista structuri in cadrul puterii judecatoresti si in cadrul puterii legislative care in subsidiar desfasoara activitati de organizare a executarii, de executare si de garantare a legii, in acest sens se propun urmatoarele definitii;'Autoritatea publica administrativa reprezinta acel subiect de drept public investit cu prerogative de putere publica, in a carui competenta intra punerea in executare a legii, in scopul satisfacerii interesului general' si' Serviciul public sau de interes public este un organism specializat,infiintat potrivit legii, prin care se satisfac   nevoi sociale de interes public.El poate fi prestat de autoritati si institutii publice, sau particulari,sub autoritatea acestora,in conditiile legii'.

Alaturi de concepte fundamentale proiectul propune si principiile procedurii administrative.

Procedura administrativa necontencioasa trebuie sa se desfasoare pe baza principiului legalitatii, principiul exercitarii obligatorii si cu buna credinta a competentelor procedurale legale, principiul egalitatii in fata administratiei publice, principiul motivarii actiunii administrative si a masurilor dispuse,principiul exercitarii ierarhice a recursului, principiul transparentei in activitatea administratiei publice, principiul obligativitatii aducerii la cunostinta a actelor adoptate si a masurilor dispuse.

in procedura administrativa contencioasa se propune sa se aplice alaturi de principiile deja enuntate , principiul contradictorialitatii, principiul independentei in activitatea administrativ-jurisdictionala, pricincipiul garantarii dreptului la aparare si la exercitarea cailor de atac in fata instantelor judecatoresti,principiul stabilitatii actului administrativ jurisdictional.

In Codul de procedura administrativa ne mai propunem sa cuprinda norme care sa reglementeze:

-domeniul de aplicare a procedurii administrative;

-modul de desfasurare a procedurii administrative;

-participantii la procedura administrativa;

-fazele procedurii administrative;

-operatiuni administrative.

-contracte administrative;

-executarea si respectarea actelor administrative;

-drepturi si indatoriri rezultand din atributiile de serviciu;

-controlul administrativ;

-caile de atac;

Se propune ca procedura administrativa sa cuprinda fazele de pregatire,de elaborare,de emitere/adoptare, de aducere la cunostinta, de punere in executare si de control a actelor si masurilor administrative.

Declansarea procedurii se poate face din oficiu, la solicitarea si sesizarea (prin petitie a unei persoane).

Incetarea efectelor activitatii administrative este rezultatul abrogarii,anularii, modificarii, revocarii sau suspendarii actelor administrative.

Pentru prima data se reglementeaza pe larg contractele administrative incepand cu definitii si terminand cu normarea in detaliu a diferitelor tipuri principale de contracte administrative:contractul de concesiune publica, contractul de inchiriere, contractul de lucrari publice.

Apreciem ca proiectul ar trebui sa reglementeze mai detaliat jurisdictia administrativa si sa precizeze relatia Cod de procedura administrativa -Legea contenciosului administrativ, pentru ca prevederile inscrise in Capitolul XIV,litera B nr.2, cele referitoare la trasaturile jurisdictiilor administrative,destul de reduse ca intindere si nu suficient de lamuritoare, conduc la ideea unei structuri organizatorice cu atributii jurisdictionale, structuri existente in cadrul administratiei publice deci un sistem(dupa modelul francez)paralel cu sistemul instantelor judecatoresti existente, ori sistemul judiciar roman este unitar, asa cum reiese din prevederile constitutionale.

Apreciem de asemenea ca, desi este deosebit de meritoriu acest demers, este absolut necesar ca legislativul sa dezbata si sa adopte un pachet de legi:Codul administrativ, Codul de procedura administrativa, si cel putin cateva legi speciale care sa reglementeze jurisdictiile administrative principale, pentru ca astfel se poate realiza armonizarea legislativa si aplicarea normelor juridice adoptate avand eficienta in timp scurt.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }