QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Activitatea Consiliului Judetean Valcea

Introducere

Activitatea Consiliului Judetean Valcea in ultimele 12 luni s-a desfasurat sub deviza „Numaratoarea inversa a inceput” – care a fost de altfel si titlul unei campanii de informare europeana derulata de Consiliul Judetean pe parcursul ultimelor 12 luni. Este vorba despre numaratoarea inversa a zilelor care ne mai despart de momentul 1 ianuarie 2007, aceasta „prima zi din restul vietii noastre”,  viata intr-o tara membra cu drepturi depline a Uniunii Europene.
Ghidati de valori europene ca solidaritatea, egalitatea de sanse, respectul pentru demnitatea umana si statul de drept dar tinand cont ca valorile abstracte nu pot fi implementate decat cu mijloace foarte concrete, ne-am concentrat atentia in primul rand pe cunoasterea, promovarea si valorificarea oportunitatilor. Aceasta a implicat consultari si analize permanente ale mediului economic si social incluzand administratia locala si serviciile publice.

Pe de alta parte, am tinut cont in permanenta de faptul ca dezvoltarea democratiei reclama instituirea unei noi relatii intre cetateni si administratie, cresterea si intarirea rolului autoritatilor locale si reconsiderarea parteneriatului cu societatea civila.

Astfel, activitatea noastra s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala si ale Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Valcea. In perioada analizata, Consiliul Judetean Valcea a functionat cu un numar de 33 consilieri judeteni si s-a intrunit in 16 sedinte din care 6 ordinare si 10 extraordinare.

In aceste sedinte au fost adoptate 183 hotarari – inregistrate si comunicate, in termenele prevazute de lege, autoritatilor si persoanelor interesate – astfel:

*    hotarari cu caracter organizatoric – 30;

*    hotarari privind rectificarea bugetului propriu – 33;

*    hotarari cu caracter socio-economic – 57;

*    alte hotarari – 63.

In exercitarea atributiilor sale, conform art.117 alin.(1) din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Presedintele Consiliului Judetean Valcea a emis, pana la data de 1 iulie 2006, un numar de 374 dispozitii.

Structura organizatorica a aparatului propriu, conform organigramei aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 43/2006 este alcatuita din 4 directii, structura de specialitate aflata in subordinea arhitectului sef si 4 compartimente independente, insumand 131 salariati astfel:

a)     Directia Administratie Locala, cu un numar de 24 posturi, avand in structura un director executiv, un birou si 3 compartimente.

b)     Directia Economica, cu un numar de 30 de posturi, avand in structura un director executiv, un director executiv adjunct, un serviciu, un birou si 3 compartimente.

c)     Directia Dezvoltare, Programe, Integrare Europeana, cu un numar de 24 posturi, avand in structura un director executiv, un serviciu si 3 compartimente.

d)     Directia Tehnica, cu un numar de 22 posturi, avand in structura un director executiv, un serviciu si 3 compartimente.

e)     Arhitect Sef.

e 1) Compartimentul Autorizari in Constructii, Avize si Controlul  in Constructii - 7 posturi

e2) Compartimentul Amenajarea Teritoriului si Urbanism – 3 posturi.

f)      Compartimente independente aflate in coordonarea directa a Presedintelui Consiliului Judetean Valcea:

f.1 Compartimentul Audit Public Intern – 3 posturi

f.2 Compartimentul Consilieri Presedinte, Relatii cu Presa – 3 posturi

f.3. Compartimentul Informatizarea Administratiei Publice Locale – 5 posturi

f.4.Compartimentul Resurse Umane, Gestiunea Functiilor Publice- 8 posturi.

De asemenea trebuie mentionate resursele financiare de care Consiliul Judetean a dispus in perioada mentionata. Aceasta nu numai fiindca, asa cum am mentionat deja, nimic nu se poate face fara bani – oricat de puternice si motivate ar fi resursele umane – dar si pentru ca unul dintre cei mai importanti indicatori de eficienta este raportul dintre costurile efectuate si activitatile realizate.

Venitul Consiliului Judetean Valcea in perioada iunie 2005 – iunie 2006, in valoare totala de 77.693.935 RON provine din urmatoarele surse:

*     Venituri din impozite taxe, varsaminte, diverse venituri – 6.164.481,23 RON

*     Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12.762.668,85 RON

*     Sume defalcate din TVA 39.052.013,68 RON

*     Subventii 19.494.800,91RON

*     Donatii 219.970 RON

Servicii publice

Gospodarie comunala

Energie termica – CET Govora

Consiliul Judetean Valcea a colaborat in toata aceasta perioada cu consiliile locale sau cu societatile comerciale din localitatile in care functioneaza sisteme centralizate de termoficare, respectiv Ramnicu Valcea, Calimanesti si Baile Olanesti.

Pe parcursul anului 2005 s-a urmarit intocmirea programelor pentru pregatirea instalatiilor de alimentare cu apa potabila, energie termica si de canalizare, efectuarea lucrarilor de revizii si reparatii la centrale, puncte si retele termice, retele de aductiune si distributie apa, statii de tratare, retele de canalizare, utilaje de deszapezire cat si asigurarea stocurilor de combustibili si material antiderapant, pentru parcurgerea in conditii normale a perioadei sezonului rece 2005-2006 si 2006-2007 si pentru asigurarea si furnizarea catre populatie de servicii publice de calitate.

Principalul furnizor de servicii publice in domeniul energiei termice este Societatea Comerciala CET Govora SA, societate pe actiuni cu capitalul subscris in intregime judetului Valcea, totodata un agent economic cu mare impact economic si social la nivelul judetului, inregistrand la sfarsitul anului 2005 o cifra de afaceri de 240.601.234 RON.

In afara municipiului Ramnicu Valcea, CET Govora a preluat, in luna decembrie 2004, in administrare si serviciile locale de termoficare si apa/canal din Baile Olanesti iar in mai 2005 s-au preluat in concesiune serviciile de apa-canal  iar incepand cu luna august 2005 serviciul de termoficare din Calimanesti.

In cursul anului 2005 S.C. CET Govora S.A. a investit in reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Ramnicu Valcea peste 4.520.000 RON, scopul final al realizarii prevederilor din programul pregatirilor pentru sezonul de iarna fiind asigurarea confortului termic pentru populatie, cu un pret de cost cat mai scazut si in conditii de siguranta in exploatare, pentru parcurgerea in conditii normale a perioadei sezonului rece.

Consiliul Judetean Valcea – ca actionar principal al S.C. CET Govora S.A. – se preocupa de asemenea de alinierea acesteia la standardele europene de mediu. In acest sens a fost finalizat Studiul de Fezabilitate pentru reabilitarea si dezvoltarea CET Govora, studiu  care include toate masurile prevazute in Tratatul de Aderare. De asemenea au avut loc discutii cu IFC pentru asigurarea finantarii Proiectului de reabilitare si dezvoltare CET, in acest stadiu al discutiilor apreciind ca proiectul se va finaliza cu succes in orizontul de timp cerut de Tratatul de Aderare. De asemenea a avut loc o vizita de studiu in Austria, in cadrul programului “Promovarea comunitatilor locale din Romania in spatiul Uniunii Europene” lansat la nivelul autoritatilor locale de Ministerul Afacerilor Externe, in urma acesteia confirmandu-se toate propunerile formulate in studiul de fezabilitate privind retehnologizarea unitatilor energetice de la CET GOVORA.

Trebuie amintit de asemenea faptul ca la nivelul Consiliului Judetean Valcea continua sa fie sustinute si intensificate demersurile de reprivatizare a USG

Alimentare cu apa

Serviciul public judetean de alimentare cu apa si canalizare este detinut de Societatea Comerciala APAVIL SA, avand ca actionar majoritar Consiliul Judetean Valcea – cu 95,4% actiuni, restul actiunilor fiind impartite intre Consiliile locale ale oraselor Brezoi, Calimanesti , Babeni, Baile Olanesti si Consiliile locale ale comunelor Bujoreni si Daesti.

APAVIL a inregistrat la 31 decembrie 2005 o cifra de afaceri de 5.773.736 RON si un profit de 272.177 RON, prestand servicii de alimentare cu apa si canalizare in 6 localitati, pentru un de 6.284 de abonati, dupa cu urmeaza:

*    Babeni                         - 1.430

*    Brezoi                         - 1.618

*    Bujoreni                      - 905

*    Daesti              - 678

*    Govora                        - 1.003

*    Pausesti                       - 650

In perioada de raportare APAVIL S.A. a realizat urmatoarele lucrari majore:

*     Alimentarea cu apa a municipiului Dragasani din sursa Bradisor

*     Realizarea conductei de transport Dn 1000 mm PREMO Cheia – Statie tratare apa Ramnicu Valcea, urmare distrugerii acesteia pe o lungime de cca. 150 m si realizarea zidului de aparare conducta pe o lungime de 208 ml. (in valoare de 688.188,14 RON – anul 2005)

*     Refacere aductiune alimentare cu apa Govora punctul Palangine afectata de alunecarile de teren ce au urmat ploilor torentiale din iulie – august 2005 pe raza orasului Baile Govora (in valoare de 220.000 RON – anul 2005)

*     Reabilitare si extindere a retelei de apa-canal pe strazile Oituz si Marasti din orasul Baile Govora – 187.387,71 lei.

De asemenea, in cadrul Subprogramului Alimentarea cu apa a satelor, aprobat prin H.G. 577/1997 – Componenta Alimentare cu apa a satelor, pentru continuarea la 7 obiective de investitii(Daesti, Roesti, Bunesti, Costesti, Barbatesti, Voineasa si Malaia) au fost alocati 850.000 RON, din care 730.000 RON prin MTCT si 120.000 RON bugetul local. In cadrul acestui program au fost cuprinse 2 lucrari noi, in valoare de 80.000 RON, alocati de catre MTCT – Sistem de alimentare cu apa a localitatilor Maldaresti, Tomsani, Cernisoara si Otesani (proiectare) si alimentare cu apa in comuna Olanu.

In cadrul Programului Mivan-Kier pe langa cele 7 localitati cuprinse initial (Balcesti, Bunesti, Ladesti, Stroiesti, Slatioara, Valea Mare si Vaideeni) au cuprinse, in anul 2005, inca 3 localitati (Pietrari, Pausesti si Vladesti), acestea din urma beneficiind de suma 2.991.446 USD din partea MTCT.

Energie electrica

In cursul anului 2005 a continuat actiunea de electrificare a satelor, conform programului aprobat prin H.G. nr. 577/1997 cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel s-au realizat lucrari de electrificari a doua sate noi (Gurguiata - Baile Olanesti si Facai - Ocnele Mari) si extinderi retele electrice in 15 sate: (Bucsani, Marcea - comuna Ionesti, Romanesti –comuna Rosiile, Blidari - comuna Golesti, Izbasesti – comuna Milcoiu, Vaduceni – comuna Pausesti-Maglasi, Olteni, Malu Alb, Bujoreni – comuna Bujoreni, Voinesita –comuna Voineasa, Vladesti – comuna Vladesti, Bunesti – comuna Bunesti, Corbii din Vale – comuna Nicolae Balcescu, Babeni, Slavitesti – orasul Babeni) si strazile Buda, Constantin Stanciulescu, Andrei Muresan, Tica Stefanescu – municipiul Ramnicu Valcea, Strada Praporgescu – orasul Baile Govora si strada Abatorului – municipiul Dragasani in valoare de 1,645 milioane lei RON.

Fizic s-au realizat:

*    13,31 km retele de medie tensiune (20 kV);

*    5 posturi de transformare aeriene;

*    16, 185 km retele de joasa tensiune (0,4 kV).

In urma sedintei din 22 februarie 2006, Guvernul Romaniei a aprobat un program pentru finalizarea pana la sfarsitul acestui an, a alimentarii cu energie electrica a tuturor localitatilor neelectrificate.

La solicitarea Ministerului Economiei si Comertului de inventariere a localitatilor neelectrificate si a celor care necesita extinderi de retele electrice, s-a intocmit “ Centralizatorul lucrarilor de electrificari si extinderi retele electrice in Judetul Valcea” care, apoi a fost transmis la S.C. Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice S.A. –Sucursala Ramnicu Valcea, in vederea analizei stadiului electrificarilor necesare.

Drumuri si poduri

Infrastructura rutiera este unul dintre principalii piloni ai dezvoltarii durabile la nivel local si regional, si unul dintre principalele instrumente prin care Uniunea Europeana intentioneaza sa isi atinga principalul obiectiv, mentionat inca de la semnarea Tratatelor de la Roma din 1957: coeziunea economica si sociala.

Din acest motiv s-a acordat o atentie deosebita imbunatatirii si dezvoltarii retelei judetene de drumuri, cu atat mai mult cu cat calamitatile naturale din anul 2005 nu au crutat deloc judetul Valcea.

Reteaua de drumuri clasate a judetului Valcea, conform HG nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice insumeaza 2161,3 km dintre care:

*     drumuri de interes national             522,4 km

*     drumuri de interes judetean                        967,4 km

*     drumuri de interes comunal                        671,5 km

Consiliul Judetean Valcea administreaza drumurile judetene. Astfel, in perioada 01 iulie 2005 – 30 iunie 2006, fondurile alocate au permis realizarea unor lucrari de intretinere, reparatii curente si capitale drumuri si poduri, ce constau in:

*    Drumuri judetene:

tratamente bituminoase - 1,10 km ;

covoare bituminoase – 0,60 km ;

reparatii asfaltice – 28,50 mii mp ;

intretinere cu material pietros – 34,26 km .

*    Drumuri comunalepunerea in functiune a 6,99 km drum pietruit si impermeabilizat, in comunele: Pausesti Maglasi, Tomsani, Amarasti, Ghioroiu si Sirineasa;

reabilitarea a 3,14 km drum comunal, in comunele: Vaideeni, Ladesti si Amarasti

Cat priveste reabilitarea infrastructurii grav afectata de calamitatile naturale, chiar daca, din pacate, nu s-au putut rezolva toate problemele aparute, s-au realizat lucrari importante de refacere de drumuri, poduri, aductiuni de apa etc. in valoare totala de 4491343,61 in localitatile Ramnicu Valcea, Dragasani, Babeni, Baile Govora, Baile Olanesti, Balcesti, Berbesti, Brezoi, Calimanesti, Horezu si 63 comune.

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea este o structura ce functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, avand ca profil construirea, modernizarea, reabilitarea si intretinerea de drumuri si poduri – cu prioritate absoluta pentru lucrarile finantate de Consiliul Judetean Valcea. Regia are in prezent 243 angajati, a avut in ultimele 12 luni o cifra de afaceri de 10.165.000 RON, inregistrand la sfarsitul anului 2005 un profit de 418.900 RON si realizand investitii proprii in valoare totala de 210.856,71 RON.

In perioada 01.07.2005 – 30.06.2006 , R.A.J.D.P. Valcea, a actionat pentru mentinerea starii de viabilitate a drumurilor judetene aflate in administrare, iar fondurile alocate au permis realizarea unor lucrari de intretinere, reparatii curente si capitale drumuri si poduri, modernizari drumuri si constructii poduri ce constau in:

*     reabilitari drumuri comunale in lungime totala de 5.83 km

*     modernizare drum local in comuna Maldaresti – 2,83 km. si construire pod aferent drumului peste paraul Luncavat – finantare de 2.206.849 RON prin programul SAPARD

*     Reparatii asfaltice pe o suprafata de 28.496 mp

*     Intretinere cu material pietros a drumurilor pe o lungime de 26,88 km.

*     Covor bituminos pe 0,600 km si tratamente bituminoase pe 0,400 km.

Privind reabilitarea infrastructurii de drumuri, prin programul guvernamental pentru un numar de 177 de lucrari a fost alocata suma de 4.491.343,67 RON (H.G. 821/2005, H.G. 1027/2005 si H.G. 1221/2005), la care se adauga contributia Consiliului Judetean Valcea in valoare de 301,8 mii RON.


Transport

O preocupare permanenta a Consiliului Judetean Valcea a constituit-o de asemenea Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean intre judetul Valcea si judetele limitrofe.

In acest sens, prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 63/15.04.2005, a fost aprobat Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean pe perioada 2005 - 2008, iar prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 64/15.04.2005, a fost adoptat Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean intre judetul Valcea si judetele limitrofe, pe perioada 2005 - 2008.

Totodata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 48/27 aprilie 2006, s-au operat ultimele modificari, din perioada analizata, ale programului de transport judetean si interjudetean, in vigoare, solicitate de primarii, operatori de transport sau asociatii de operatori de transport, asupra carora Autoritatea Rutiera Romana, Agentia Valcea si-a dat acordul.

Avand in vedere faptul ca obtinerea licentelor de traseu se face prin licitatie electronica, la nivel de tara, de catre Autoritatea Rutiera Romana in colaborare cu Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, modificarea programului de transport in perioada de valabilitate se face anual, iar intre licitatii unii operatori de transport au renuntat la licenta din diverse motive, si unele trasee nu au fost solicitate, s-au creat probleme sociale deosebite la nivelul colectivitatilor locale prin neasigurarea mijloacelor de transport. Acest fapt a determinat efectuarea unor interventii la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Autoritatea Rutiera Romana pentru solicitarea sprijinului in solutionarea fenomenelor respective.


Protectia plantelor


Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor, in prezent cu 6 centre din cele 8 propuse si avand un numar total de 23 angajati, a realizat lucrari de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in 10 unitati economice din judet, precum si in institutii publice, a prestat servicii si comercializare pesticide la peste 500 de persoane fizice si juridice, producatori agricoli.

In decursul anului 2006, in pofida situatiei meteorologice nefavorabile, s-au incheiat contracte de executie lucrari cu 15 agenti economici sau institutii publice in valoare de 30.000 RON , din care au fost executate si incasate 22.000 RON.


Centrul de afaceri Flandra – Valcea

Prin Centrul de Afaceri Flandra Valcea continua sprijinul acordat micilor intreprinzatori oferindu-le facilitati de inchiriere pentru birouri, depozite, sali de conferinte si seminarii.

Din suprafata totala de 900 mp. a acestui centru in prezent sunt inchiriati 840 mp catre 15 companii (cu un numar total de 60 angajati), dintre care 13 societati comerciale si 2 institutii. Dintre cele 13 societati comerciale 11 sunt IMM-uri, 4 dintre ele fiind infiintate direct in cadrul centrului. De asemenea Centrul de Afaceri Flandra Valcea organizeaza in medie 2-3 evenimente: seminarii, sesiuni de instruire, expozitii, prezentari produse etc.

Asistenta si protectie sociala

Protectia sociala este unul dintre cele mai delicate domenii ale comunitatii si, cu toate ca atributiile Consiliului Judetean in acest domeniu sunt destul de generoase, posibilitatile de a rezolva probleme multiple si complexe ce apar permanent sunt destul de limitate, mai ales ca o mare parte a acestor probleme sunt complet in afara controlului institutiei noastre.

O politica de protectie sociala coerenta nu se poate realiza in absenta unor mijloace financiare puternice iar acestea sunt asigurate in primul rand de populatia angajata in munca. Faptul ca, la nivelul judetului Valcea, populatia de 415.181 locuitori este sustinuta de doar 86.612 salariati (din care 18.612 bugetari) adica un procent de aproximativ 21% - a determinat conducerea Consiliului Judetean Valcea sa aiba ca prioritate majora crearea de noi locuri de munca. Mai multe locuri de munca ar rezolva nu numai problemele punctuale ale unor persoane care vor putea beneficia de avantajele unui venit lunar stabil ci ar contribui – prin sumele pe care angajatii si angajatorii le vireaza la bugetul de stat si la bugetele locale – la rezolvarea unor probleme sociale ale comunitatii.

La nivelul judetului Valcea exista mai multe categorii de persoane cu risc social ridicat astfel:

*     persoane adulte cu handicap

o      institutionalizati          – 476

o      neinstitutionalizati      – 10.962

*     copii aflati in centre de plasament – 508

*     familii monoparentale – 5.031 familii beneficiare de alocatie de sustinere monoparentala

*     persoane victime ale violentei in familie -173 cazuri in anul 2005

Structura populatieiO categorie aparte o reprezinta persoanele fara acte de identitate, motiv pentru care, in perioada analizata, Serviciul Public Comunitar de Evidenta Informatizata a Persoanelor a realizat, in colaborare cu formatiunile de Ordine Publica si Biroul Straini, 46 actiuni si controale pe linia regimului de evidenta populatiei, precum si altor acte normative, la spatiile de cazare in comun, cartiere de rromi, unitati turistice, ocazie cu care au fost legitimate un nr. de 670 persoane, fiind gasite in neregula un nr. de 24 persoane, luandu-se masura sanctionarii a 8 persoane.

Structura prin care Consiliul Judetean Valcea urmareste sa asigure, la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror persoane aflate in nevoie si are responsabilitatea dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale specializate, in functie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a mentine functionalitatea sociala a persoanei, urmarind reinsertia in mediul propriu de viata, familial si comunitar este Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu un numar de 1659 posturi aprobate dintre care 1431 ocupate. In perioada de raportare aceasta structura a beneficiat de la bugetul judetului de fonduri in valoare de 38.974.610,4 RON.

Protectia copilului

Reforma institutionala in domeniul protectiei copilului vizeaza si diversificarea retelei de servicii specializate destinate copiilor si tinerilor, in functie de nevoile identificate la nivel judetean. Astfel prin parteneriate intre autoritatea publica si structuri ale societatii civile au fost realizate urmatoarele servicii:

*    Centrul comunitar de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, traficat (include 'Telefonul copilului') - centrul este rezultatul unui proiect implementat in parteneriat cu Fundatia Internationala pentru Copil si Familie si a fost preluat de catre DGASPC Valcea incepand data de 01.04.2006

*    Serviciul de integrare socio-profesionala a tinerilor din sistemul de protectie - este rezultatul unui proiect derulat in parteneriat cu Fundatia “Inima pentru Inima”, finantat prin Programele de Interes National (PIN 1 - 2005) si preluat de catre DGASPC Valcea la data de 01.01.2006

*    Complexul familial pentru copilul cu dizabilitati – Goranu (include si un nou Centru de recuperare neuromotorie in regim de zi destinat copiilor cu dizabilitati) - este rezultatul unui proiect derulat in parteneriat cu Fundatia SERA Romania si este preluat in structura DGASPC Valcea incepand cu data de 01.01.2006. Complexul va deveni functional in semestrul II al acestui an.

*    Serviciul de primire in regim de urgenta a copilului - a fost infiintat incepand cu data de 01.02.2006.

*    Centrul de interventie timpurie pentru copilul cu dizabilitati - este un proiect implementat de Fundatia World Vision International si preluat de catre DGASPC Valcea incepand cu data de 01.04.2006.

Desi unul dintre principalele obiective ale Strategiei Judetene de Asistenta si Protectie Sociala este restructurarea si inchiderea institutiilor mari de tip rezidential, centrele de plasament reprezinta inca o componenta importanta a serviciilor de asistenta si protectie sociala pentru copii. Din acest motiv Consiliul Judetean a alocat, in perioada de raportare, fonduri de la buget pentru reabilitarea centrelor de plasament de la Babeni astfel:

*    lucrari de ignifugare acoperis si igienizare la Casa Pinocchio – Babeni – care asigura asistenta unui numar de 21 de rezidenti

*    lucrari de ignifugare acoperis si igienizare la Centrul de plasament nr.8 – Babeni – care asigura asistenta unui numar de 64 de rezidenti

*    lucrari de ignifugare acoperis, amenajare sala hidromasaj +kinetoterapie, amenajare bloc alimentar si igienizare la Centrul de plasament nr.9 – Babeni – care asigura asistenta unui numar de 93 de rezidenti

De asemenea au fost luate o serie de masuri in scopul ameliorarii situatiei existente in cadrul Centrului de plasament nr.11 – Bistrita unde conditiile de viata ale copiilor aflati in protectie (gazduire, hrana, ingrijire, educatie) erau neconforme cu standardele de calitate minime obligatorii. Centrul are in prezent, are un numar de 95 de beneficiari, dintre care 88 urmeaza o forma de invatamant special iar 7 sunt inscrisi in invatamantul de masa, 48 dintre acestia sunt incadrati intr-o categorie de handicap – pana in prezent fiind reevaluati 21 de copii/tinerii pentru reinnoirea certificatului de handicap (restul urmand sa fie reevaluati pana la sfarsitul anului, in functie de data la care expira).

Centrul de plasament nr. 11 Bistrita a fost deci supus unei interventii de lunga durata prin care s-a urmarit asigurarea conditiilor optime de asistenta socio-psiho-medicala pentru asistatii sai. In acest sens au fost stabilite, conform standardelor minime de calitate, proceduri prin care copilul/tanarul sa mentina relatia cu comunitatea, s-au efectuat sesiuni de informare cu personalul din cadrul centrului cu privire la posibilele cazuri de abuz fizic si/sau psihic si au fost reevaluati – psihologic si medical – toti copiii8tinerii asistati. Totodata s-au efectuat lucrari de reamenajare si modernizare a cladirii (inlocuire tamplarie, refacere instalatii de incalzire si instalatii electrice, zugraveli si vopsitorii, refacere placaje pardoseli, ignifugare acoperis, reparatii centrala termica etc.)

Complexul de servicii sociale – Troianu a beneficiat de lucrari de amenajare, reabilitare si dotari, Centrul Maternal fiind mutat in acesta noua locatie. in cadrul Complexului de Servicii Sociale urmeaza a fi date in folosinta si Centrul de prevenire si combatere a violentei in familie, Centrul de urgenta pentru persoane adulte si Telefonul adultului.

Protectia persoanelor adulte cu handicap

Noua Strategie Nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap constituie platforma tuturor actiunilor noastre actuale si viitoare in domeniu, fiind dezvoltata si centrata pe persoana cu handicap, cetatean cu drepturi si obligatii depline.

Scopul actiunilor initiate este asigurarea exercitarii totale de catre persoanele cu handicap a drepturilor si libertatilor fundamentale, in vederea cresterii calitatii vietii acestora.

Astfel au fost alocate – prin H.G. nr. 183/2006 – fonduri necesare continuarii lucrarilor de restructurare a centrelor rezidentiale pentru adultii cu handicap din localitatile Babeni, Lungesti, Maciuca si Zatreni, in scopul imbunatatirii conditiilor de gazduire a beneficiarilor, in conformitate cu standardele de calitate in domeniu, dupa cum urmeaza:

*     Centrul de Ingrijire si Asistenta Zatreni (134 beneficiari) – lucrari de igienizare, reparatii curente si achizitie mobilier – in valoare de 263.000 RON

*     Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Babeni (75 beneficiari) – lucrari de igienizare, reparatii curente si achizitie mobilier – in valoare de 137.000 RON

*     Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Maciuca (123 beneficiari) – lucrari de igienizare, reparatii curente si achizitie mobilier – in valoare de 155.000 RON

Programul „laptele si cornul”

In ceea ce priveste Programul social privind acordarea de produse lactate si de panificatie conform OUG nr. 96/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta activitate a fost monitorizata permanent, si ca urmare a bunei colaborari cu Autoritatea de Sanatate Publica - Medicina Preventiva, acolo unde au fost depistate nereguli, s-au luat masurile care se impuneau.In anul scolar 2005 – 2006 Consiliul Judetean a alocat suma de 3.702.966,59 RON in cadrul acestui program, produsele lactate si de panificatie fiind dirijate catre 12.890 elevii din invatamantul primar si 6.639 prescolari din judetul Valcea.


Programe cu finantare externa

In privinta atragerii de fonduri externe Consiliul Judetean a obtinut, in ultimul an, rezultate deosebite, succese despre care s-a amintit cu fiecare ocazie.

Modernizarea administratiei publice locale

Un prim exemplu in acest sens este finalizarea, la inceputul acestui an, a 16 proiecte finantate in cadrul programului Phare RO 2002/000-586.03.02. „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local”. Este clar ca transparenta, predictibilitatea si responsabilitatea administratiei publice sunt obiective majore atat pentru strategia nationala cat si pentru cele locale privind reforma acestui domeniu. Pe de alta parte, crearea si consolidarea unor parteneriate puternice intre administratia publica locala si cea judeteana reprezinta imperative majore atat in scopul accesarii viitoarelor fonduri europene cat si in cadrul mai general al dezvoltarii institutionale.

Din aceste motive Consiliul Judetean Valcea a incheiat parteneriate cu 12 primarii – cele care si-au exprimat disponibilitatea in acest sens – respectiv Calimanesti, Dragasani, Horezu, Fauresti, Francesti, Glavile, Gradistea, Ladesti, Maciuca, Orlesti, Stoilesti si Sirineasa. Sustinerea pe care Consiliul Judetean a oferit-o in cadrul acestor parteneriate a fost atat financiara – prin asigurarea fondurilor necesare co-finantarii proiectelor, respectiv 203.340 Euro pentru toate localitatile partenere cat si tehnica – proiectele fiind implementate sub directa indrumare a Directiei Dezvoltare, Programe, Integrare Europeana.

De asemenea, in ultima parte a anului trecut au fost finalizate doua importante proiecte in domeniul asistentei si protectiei sociale: Centrul multifunctional Calimanesti si Centrul Social Pilot Dragasani – implementate cu sprijinul si asistenta tehnica si financiara a Consiliului Judetean – prin Directia Dezvoltare, Programe, Integrare Europeana.

Primul proiect – finantat in cadrul Schemei de Investitii in Servicii Sociale a Guvernului Romaniei are ca scop dezvoltarea programelor de asistenta psiho-sociala in cadrul unui centru multifunctional, in orasul Calimanesti. Consiliul Judetean a sprijinit acest proiect oferind asistenta tehnica la elaborare si implementare, astfel incat in prezent locuitorii orasului Calimanesti – in special categoriile defavorizate beneficiaza de un spatiu modern, amenajat si dotat la standarde europene. Pana in prezent 25 de persoane au beneficiat de servicii complete in cadrul acestui centru (evaluare psihologica, consiliere individuala etc.) si aproximativ 200 persoane au beneficiat de sprijin informational.

Centrul Social Pilot Dragasani – un alt proiect de succes – a beneficiat de finantare in cadrul programului Phare 2001 - Coeziune Economica si Sociala - Schema de Investitii in Servicii Sociale, urmarind atat dezvoltarea capacitatii Consiliului Judetean Valcea de a promova si implementa programe sociale eficiente cat si imbunatatirea managementului Consiliului Local al Municipiului Dragasani in privinta sprijinului acordat grupurilor sociale vulnerabile. Consiliul Judetean a sprijinit proiectul oferind asistenta tehnica la elaborare si implementare, ca si o parte a cofinantarii (restul fiind asigurat de Primaria Dragasani). Rezultatele proiectului se pot deja vedea: un spatiu modern amenajat si dotat pentru Centrului Social Pilot – Dragasani, 120 persoane instruite in domenii legate de asistenta sociala si o baza de date eficienta pentru evidenta persoanelor din categoriile defavorizate.

Phare 2004 – 2006

Implementarea unor proiecte importante cu finantari externe a continuat cu succes pe parcursul ultimelor 12 luni. Astfel, in cadrul Programului Phare 2004 – 2006 – Coeziune Economica si Sociala – Proiecte mari de infrastructura regionala s-a lucrat la maturizarea proiectelor depuse la inceputul anului 2005, proiecte care au trecut, cu un punctaj foarte bun, de etapa evaluarii regionale.

Este vorba despre „Centrul de Conventii si Expozitii NORD Oltenia” si „Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si turistice in zona cultural istorica a depresiunii Horezu” unde Consiliul Judetean Valcea a aplicat – in calitate de solicitant si „Calimanesti 2007 – dezvoltarea infrastructurii turistice din statiunea balneara Calimanesti”, „Reabilitarea infrastructurii turistice a statiunii balneare Baile Govora”, „Proiect de dezvoltare integrata a statiunii Baile Olanesti” si „Centura ocolitoare pentru Municipiul Dragasani” – in care Consiliul Judetean are calitatea de partener.

In conditiile unei competitii atat de stranse si serioase este o adevarata victorie pentru judet faptul ca doua dintre proiectele valcene, respectiv „Centrul de Conventii si Expozitii Nord-Oltenia” (cu o valoare totala de 8,8 milioane Euro, din care 5 milioane va fi contributie europeana – prin programul Phare si 1,6 milioane contributia Guvernului Romaniei) si „Proiect de dezvoltare integrata a statiunii Baile Olanesti” se numara printre proiectele selectate pentru finantare. Contractele de finantare vor fi semnate pana la sfarsitul acestui an, anuntul pentru organizarea licitatiei internationale de lucrari fiind deja publicat pe pagina de web a Ministerului Integrarii Europene.

Infrastructura de afaceri

Proiectul „Centrul de Conventii si Expozitii Nord-Oltenia” urmareste construirea unui complex de conventii si expozitii – singurul de acest tip din regiunea Sud-Vest Oltenia si cel mai nou si mai modern din tara - un Pavilion Central, 4 pavilioane de expozitie inchise, spatii deschise pentru expozitii, parcari, accese auto, spatii verzi

*          Total spatii pentru expozitie:

o      Acoperite – 8948,5 mp. – 4226,9 mp. in pavilionul OLTENIA , cate 1180,4 mp in fiecare dintre celelalte 4 pavilioane expozitionale , In aer liber – 1125 mp.

*          Locuri de parcare – 337

*          Punct vamal

*          sali de conventii si reuniuni – cu o capacitate totala de peste 2000 persoane

*          sisteme tehnologice complexe - retea de calculatoare, centrala telefonica digitala, instalatii comunicare-voce, instalatii de sonorizare, instalatii de traduceri simultane, instalatii de supraveghere cu camere video, instalatii de avertizare incendiu, anti-efractie, anti-tero, etc.

Dezvoltarea turismului

„Proiectul de dezvoltare integrata a statiunii Baile Olanesti” are ca principale activitati reabilitarea parcului central, realizarea unei piscine cu apa sulfuroasa, reabilitarea cladirii Centrul Balnear si realizarea unei parcari etajate.

Asistenta guvernamentala

Programul Operational Regional

Calitatea remarcabila a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2004 – 2006 – Coeziune Economica si Sociala – Proiecte mari de infrastructura regionala este dovedita si de includerea lor in Hotararea de Guvern nr. 811/2006 prin care a fost aprobata alocarea de fonduri guvernamentale pentru pregatirea a 86 de proiecte din toata tara, proiecte ce vor putea fi finantate prin Programul operational regional 2007 – 2013.

Pe lista celor 86 de proiecte se afla si 4 dintre proiectele depuse de Judetul Valcea – in calitate de solicitant sau partener, in cadrul programului amintit anterior, respectiv „Calimanesti 2007 – Dezvoltarea infrastructurii turistice din statiunea balneara Calimanesti - Caciulata”, „Ocolirea municipiului Dragasani pe drumul national de la Craiova la Valcea” si „Reabilitarea infrastructurii turistice a statiunii balneare Baile Govora”.

Aceste proiecte vor beneficia de asistenta tehnica in cadrul subprogramului „Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte finantabile prin Programul operational regional 2007 – 2013”, asistenta ce consta in actualizarea si/sau revizuirea, dupa caz, a studiilor de fezabilitate si elaborarea si revizuirea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie necesare implementarii lor.

Dezvoltarea infrastructurii rurale

O alta oportunitate de finantare guvernamentala este oferita comunitatilor rurale de Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural prin care Guvernul a alocat un miliard RON pentru perioada 2006-2008 pentru lucrari de infrastructura in mediul rural: alimentari cu apa, canalizari, drumuri comunale, poduri si podete etc.

In data de 12 iulie 2006 erau depuse 590 proiecte in total, judetul Valcea avand un numar de 32 proiecte din comunele Ionesti, Barbatesti, Perisani, Sirineasa, Rosiile, Racovita, Mihaesti, Danicei, Boisoara, Popesti, Muereasca, Galicea, Titesti, Salatrucel, Gradistea, Balcesti, Malaia, Olanu, Stoenesti, Mitrofani, Golesti, Dragoesti, Baile Govora, Alunu, Vaideeni, Voineasa, Milcoiu, Orlesti, Pietrari, Fartatesti, Stefanesti, Nicolae Balcescu – ce pot fi vizualizate la adresa de web https://www.cancelarie.ro/og7/Lista_Programari_OG7-2006.pdf.

Managementul deseurilor

Directia Dezvoltare, Programe, Integrare Europeana a continuat si pe parcursul anului trecut sa valorifice oportunitatile de finantare externa, intocmind mai multe aplicatii de finantare in cadrul diferitelor componente ale programului Phare.

Astfel in cadrul programului Phare 2004 – Coeziune Economica si Sociala – Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor au fost depuse 4 proiecte in domeniul managementului deseurilor, care vizeaza amplasarea unor statii de transfer in vederea colectarii si depozitarii temporare a deseurilor la nivelul a patru centre zonale – Balcesti, Brezoi, Fartatesti si Galicea. Acestea vor deservi 44 de localitati.

Proiectul “Sistem zonal de colectare a deseurilor si depozitare temporara in orasul Brezoi” – in parteneriat cu Consiliile Locale Brezoi, Boisoara, Caineni, Malaia, Perisani, Racovita, Titesti si Voineasa a fost aprobat pentru finantare. Celelalte trei au intrunit un punctaj corespunzator pentru a obtine finantarea dar, datorita fondurilor limitate, acestea au intrat pe o lista de rezerve urmand a se finanta in eventualitatea suplimentarii fondurilor.

Phare 2003 – Infrastructura locala si regionala/inundatii

Un alt succes este proiectul Reabilitarea unitatilor scolare din Judetul Valcea afectate de inundatiile din vara anului 2005 depus in luna iunie 2006 in cadrul programului Phare Coeziune Economica si Sociala - Infrastructura regionala si locala / Inundatii, care a fost deja aprobat. Prin acest proiect se vor realiza lucrari de reabilitare la Grupului Scolar „Petrache Poenaru” – Balcesti si la Grupului Scolar Sanitar „Antim Ivireanul” – Ramnicu Valcea.

Prin acest proiect Uniunea Europeana acorda judetului Valcea suma de 85.000 Euro cu ajutorul careia se vor intocmi documentatiile tehnice si se vor efectua lucrari de:

*     Reabilitarea cladirii internatului de baieti (refacere acoperis, refacere zugraveli interioare, schimbare pardoseli de lemn, inlocuirea ferestrelor din lemn cu ferestre cu geam termopan, refacerea instalatiei electrice, reabilitare grup sanitar existent si realizare grup sanitar intr-o locatie noua) si a cladirii cantina + spalatorie (refacere acoperis, refacere zugraveli interioare) apartinand Grupului Scolar „Petrache Poenaru” – Balcesti

*     Reabilitarea Grupului Scolar Sanitar Antim Ivireanul – Ramnicu Valcea (inlocuirea ferestrelor din lemn cu ferestre cu geam termopan, refacere imprejmuire degradata si reabilitare grup sanitar)

Proiecte in parteneriat

Inspectoratul Scolar al Judetului Valcea

Un alt proiect important inceput anul trecut, initiat de Inspectoratul Scolar al Judetului Valcea in parteneriat cu Consiliul Judetean Valcea este „Toti diferiti – toti egali – asigurarea accesului la educatie al tuturor grupurilor dezavantajate din judetul Valcea”, un proiect ce vizeaza imbunatatirea accesului la educatie si cresterea calitatii actului educational al copiilor din grupurile dezavantajate – respectiv copiii romi, copiii cu CES (cerinte educative speciale) si copiii proveniti din familii cu venituri mici din 8 unitati scolare ale judetului Valcea. Proiectul mai are ca parteneri Casa Corpului Didactic, Asociatia Pro Familia, Asociatia Asistentilor Sociali Consiliile Locale din Ramnicu Valcea, Dragasani, Brezoi, Calimanesti, Horezu, Babeni, Frincesti si Pausesti – Maglasi.

Proiectul a inceput in vara anului trecut iar rezultatele sunt deja vizibile. Avem un Centrul de Resurse pentru Educatia Incluziva care functioneaza de cateva luni in cadrul Liceului Pedagogic, au fost angajati si instruiti 8 mediatori scolari din randul populatiei de etnie roma si 230 cadre didactice din cele 8 unitati scolare incluse in proiect au beneficiat de sesiuni de training in teme privind educatia incluziva.

De asemenea s-au realizat cu succes programe extrascolare: programe incluzive extracurriculare la gradinitele din Dezrobiti-Francesti, program de valorizare a traditiilor si culturii rome – la Scoala cu clasele I-VIII Valea Mare Babeni si Scoala cu clasele I-VIII Valea lui Stan si programul “Gradinita de vara” in Gradinita Valea lui Stan si Scoala cu clasele I-VIII Jiblea Veche (gradinita care functioneaza in incinta scolii). Foarte important este si programul „A Doua Sansa” - desfasurat in Scoala cu clasele I –VIII nr. 8 Colonie Ramnicu Valcea, respectiv infiintarea a 2 clase – una pentru invatamant gimnazial si una pentru invatamant primar destinate copiilor si tinerilor din zona care au abandonat scoala, din diverse motive.

Pe perioada vacantei de vara se vor executa lucrari de reabilitare la Gradinita nr. 8 – Dragasani, Scoala cu clasele I-VIII Valea Mare - Babeni, Scoala cu clasele I-VIII Valea Cheii - Pausesti Maglasi, Scoala cu clasele I-IV Romanii de Sus – Horezu, Gradinita Valea lui Stan – Brezoi si Scoala cu clasele I-VIII Dezrobiti – Francesti

Managementul ariilor naturale protejate

Tot anul trecut Asociatia Kogayon din Costesti si Administratia Parcului National Cozia au elaborat – beneficiind de asistenta tehnica a Directiei Dezvoltare, Programe, Integrare Europeana  doua proiecte in cadrul programului 'Intarirea parteneriatelor pentru Conservarea Naturii si Turism in Romania' implementat de Fundatiei pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc cu finantare din partea Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare si a asociatiei Stichting DOEN din Olanda.

Primul proiect, initiat de Asociatia Kogayon – Portile parcului National Buila –Vanturarita, urmareste amenajarea unui traseu ecoturistic in Parcul National Buila Vanturarita care sa includa obiective antropice si naturale, promovarea traseului si introducerea lui intr-un program turistic desfasurat de catre o agentie de turism si organizarea unui program de instruire in tehnicile practicarii ecoturismului si agroturismului destinat locuitorilor comunei Costesti. Pe langa Consiliul Judetean Valcea proiectul mai are ca parteneri Primaria Costesti, Administratia Parcului National Buila Vanturarita si Agentia de Turism Econatur Travel Ramnicu Valcea.

Proiectul Potecile florilor in paradisul din Parcul National Cozia este initiat de Administratia Parcului National Cozia si are ca parteneri Consiliul Judetean Valcea, Consiliul Local al Orasului Brezoi si Asociatia pro-turism 'Nedeea Valceana'. Proiectul isi propune promovarea unui pachet de produse si servicii ecoturistice in zona Brezoi a Parcului National Cozia, contribuind astfel la dezvoltarea durabila a acestei zone defavorizate economic.

Parteneri externi

O atentie speciala a fost acordata reprezentarii Consiliului Judetean Valcea in exterior, pe plan intern si international. Astfel, in scopul pastrarii unui contact permanent si de maxima actualitate cu structurile Uniunii Europene a fost desemnat unui reprezentant al Judetului Valcea in cadrul Biroului de la Bruxelles al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania – pana in prezent cei 3 angajati Directiei Dezvoltare, Programe, Integrare Europeana care au activat in cadrul acestui birou au venit deja cu rezultate concrete.

Ca urmare a contactelor stabilite au fost deja elaborate doua proiecte in parteneriat cu organizatii din Belgia: “Asistenta si instruire pentru actorii romani implicati in procesul de dezvoltare in domeniile: planificare pentru dezvoltarea zonelor industriale – ca premisa obligatorie pentru atragerea investitiilor straine si utilizarea eficienta a fondurilor structurale” – in parteneriat cu Agentia de Dezvoltare a Regiunii Limburg – Flandra si “Managementului si imbunatatirea centrelor de cazare pentru tineri in Romania” – in parteneriat cu Asociatia belgiana SOMEPRO.

SAPARD – Masura 3. 5


La sfarsitul anului trecut a fost lansata in cadrul programului SAPARD o noua masura destinata sprijinirii Romaniei in alinierea la acquis-ul comunitar, respectiv Masura 3.5 – Silvicultura. Una dintre submasuri – respectiv „Drumuri forestiere” este adresata in special consiliilor locale sau ale asociatiilor acestora, sprijinul acordat pentru proiectele din cadrul acestei componente fiind de 100% valoarea totala a cheltuielilor eligibile. In cadrul acestei submasuri au primit fisa de conformitate, in sesiunea iunie 2006, 9 proiecte (Horezu, Baile Govora, Berislavesti, Costesti, Muereasca, Perisani, Pesceana, Runcu, Sirineasa), valoarea totala a investitiilor fiind de 6.911.570,2 Euro.

Invatamant, cultura

Co-finantare scoli

Consiliului Judetean Valcea a urmarit, de asemenea, asigurarea accesului la educatie, in mod echitabil, pentru toate categoriile de locuitori ai judetului.

In afara celor doua finantari externe in cadrul programului Phare, despre care am amintit anterior, au fost alocate si din surse proprii fonduri considerabile pentru lucrari de reabilitare a unor scoli din mediul rural.Astfel in anul 2005 au fost alocate 60.000 RON pentru lucrari de reparatii si aprovizionare cu combustibil la scoala din comuna Slatioara iar in anul 2006 au fost alocate fonduri in valoare de 765.000 RON, dintre care 60.000 RON pentru reparatii la scolile din comunele Dragoesti si Ghioroiu si 705.000 RON pentru co-finantarea scolilor din comunele Amarasti, Boisoara, Copaceni, Danicei, Galicea, Gradistea, Livezi, Runcu, Stancesti, Sirineasa, Susani, Titesti, Tomsani si Vaideeni.

Spatii moderne pentru cultura

In ciuda fondurilor mult prea reduse fata de problemele judetului Consiliul Judetean a reusit sa aloce sume considerabile pentru realizarea unor obiective culturale indispensabile oricarei colectivitati locale la inceput de secol XXI: Biblioteca si Teatrul.

Au fost deci alocate 326.000 RON pentru finalizarea lucrarilor la Biblioteca Judeteana Antim Ivireanul si 1.500.000 RON pentru demararea lucrarilor la construirea noului sediu al Teatrului Anton Pann. De asemenea s-a demarat reabilitarea Muzeului Judetean Valcea, o cladire de patrimoniu care merita demult aceasta investitie, in anul 2006 alocandu-se 570.000 RON.

Activitati cultural-artistice

Consiliul Judetean Valcea a coordonat si finantat, potrivit competentelor, activitatea cultural-artistica si de educatie care a avut loc pe baza unui program anual ce cuprinde manifestarile si actiunile organizate de catre institutiile de cultura aflate in subordinea sau sub autoritatea sa.

Astfel Muzeul Judetean Valcea a continuat sa isi desfasoare activitatea pe trei componente majore:

*     cercetarea, clasarea si evidenta patrimoniului cultural

*     pastrarea, conservarea, restaurarea, depozitarea si asigurarea patrimoniului cultural

*     valorificarea interna si externa a patrimoniului cultural

Dintre numeroasele activitati desfasurate de Muzeul judetean Valcea merita amintit programul cultural national desfasurat sub forma unei scoli de vara, a unor activitati de cercetare vizand conservarea – restaurarea si valorificarea mostenirii cultural – istorice din zona Valcii – Antropologia locuirii traditionale – doctrine si mentalitati derulat in toamna anului trecut, in parteneriat cu Fundatia culturala „HAR” Bucuresti si Ministerul Culturii si Cultelor.

Scoala Populara de Arte a continuat de asemenea sa initieze si desfasoare numeroase programe de cultura ce vizeaza atat pastrarea si perpetuarea traditiilor locale cat si deschiderea catre cei care, prin talentul lor, abordeaza noi modalitati de expresie: pictura, muzica, fotografia, arta dramatica, dansul modern sau clasic, design-ul vestimentar, studiul instrumentelor muzicale.

Teatrul Anton Pann a demonstrat si inca demonstreaza ca este capabil de performanta artistica, reusind sa mentina un standard ridicat si profesionist al spectacolelor realizate si prezentate, in ciuda conditiilor nefavorabile de functionare care ii creeaza, inca, un handicap printre teatrele de stat din tara. Astfel au fost oferite peste 100 spectacole publicului valcean, dintre care 3 in premiera, un eveniment extrem de important ca impact mediatic fiind prezentarea spectacolului TREI SURORI la Palatul Cotroceni, in 23 martie 2006, la invitatia Administratiei Prezidentiale in cadrul programului cultural Palatul Cotroceni isi deschide portile.

Biblioteca Judeteana Antim Ivireanul a demonstrat in ultimele 12 luni ca isi merita noua casa in care s-au inregistrat, in perioada de raportare, peste 150.000 vizite din partea cititorilor, difuzand peste 300.000 documente si achizitionand peste 10.000 carti. De asemenea au fost organizate 190 manifestari stiintifice si cultural-educative, cu peste 13.000 participanti.

Biblioteca are in prezent 4.142 utilizatori inscrisi.

Mentionam in final – dar nu in ultimul rand – activitatea sustinuta pe care Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea o desfasoara in domeniul conservarii si promovarii identitatii culturale a comunitatii rurale valcene, prin manifestari ca: „Ziua olarului”, „Targul mesterilor populari din Romania”, „Cantecele Oltului” si multe altele.

Relatii publice

Relatia cu cetatenii

Transparenta, predictibilitatea si responsabilitatea administratiei publice sunt obiective majore atat pentru strategia nationala cat si pentru cele locale privind reforma acestui domeniu. Problema trebuie tratata cu maxima prioritate din cel putin doua motive: primul tine de cerintele pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru a finaliza procesul de integrare europeana in termenul stabilit, iar al doilea tine de deschiderea societatii romanesti catre modernitate, catre valorile democratice si europene.

Din acest motiv o relatie eficienta intre administratia publica si cetateni este principalul pilon al reformei institutionale. Aducand puterea de decizie aproape de cetatean putem sa facem o administratie locala eficienta si sa scapam de sabloane de gandire prezente, poate, inca prea mult in mentalitatea unora din concetatenii nostri care se asteapta totdeauna la o interventie de sus.

Relatia cu cetatenii se bucura deci de o atentie maxima la nivelul Consiliului Judetean Valcea, structurandu-se pe trei componente majore: informatiile de interes public, solutionarea petitiilor si audientele.

Informatiile de interes public sunt oferite celor care le solicita conform Legii.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. In perioada iunie 2005 – iunie 2006 au fost primite 73 solicitari de informatii de interes public, dintre care 60 au fost adresate verbal iar 13 au fost adresate in scris – 12 pe suport de hartie si una pe suport electronic, departajate pe domenii de interes dupa cum urmeaza:

*         organizarea si functionarea Consiliului Judetean                           15

*         structura organizatorica, atributiile directiilor de specialitate           21

*         programe cu finantare externa                                                        22

*         strategii de dezvoltare economico-sociala si culturala a judetului     2

*         bugetul propriu al judetului                                   1

Toate solicitarile au fost rezolvate favorabil.

Activitatea de solutionare a petitiilor – reglementata de Ordonanta Guvernului nr.27/2002, aprobata prin Legea nr.233/2002 – inregistreaza in aceeasi perioada 407 petitii, dintre care 359 petitii locale si memorii adresate de cetateni, societati comerciale, primarii, Institutia Prefectului si 48 petitii centrale transmise spre solutionare Consiliului Judetean Valcea, de catre Guvernul Romaniei, Parlamentul Romaniei, Presedintia Romaniei, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Sanatatii, etc.

In cadrul programului de audiente al conducerii Consiliului Judetean Valcea, in perioada 1 iulie 2005 - 30 iunie 2006, au fost inregistrate 627 de persoane, care au exprimat diverse solicitari sau au inaintat propuneri , unele dintre ele fiind de competenta altor institutii.

Atat prin petitii cat si la audiente majoritatea problemelor ridicate de cetateni au adus la cunostinta Consiliului Judetean Valcea nereguli referitoare la nerespectarea unor prevederi legale referitoare la aplicarea Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat, OUG nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea intr-un grad de handicap, Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, Legea nr.50/1991 privind autorizarea si executarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea s-a solicitat sprijin material si financiar pentru reabilitarea locuintelor afectate ca urmare a efectelor inundatiilor si a alunecarilor de teren, sprijin pentru obtinerea de locuinte sociale si locuri de munca sau au sesizat norme de conduita neprincipiala in relatia cu conducerile unor primarii sau a unor functionari publici din cadrul acestora.

In cadrul programului de audiente au fost inregistrate si propuneri ale unor cetateni, referitoare la modernizarea si reabilitarea unor drumuri si cai de acces, poduri, propuneri de extindere retea electrica, extindere retea apa potabila, sau au pus la dispozitia Consiliului Judetean Valcea diverse informatii legate de viata comunitatii locale, etc. In acest sens, pentru rezolvarea acestora s-a luat legatura cu institutiile sau autoritatile publice locale competente si au fost delegati functionari din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Valcea in vederea gasirii unor solutii in conditiile legii, iar persoanelor care au solicitat sprijin li s-au acordat indrumarile necesare.

Relatia cu presa

Relatia cu mass-media locala este asigurata de Compartimentul Consilieri Presedinte si Relatii cu Presa si se bazeaza pe principiul transparentei institutionale si stimularii participarii comunitatii in procesul de luare a deciziei la nivel local.

In fiecare saptamana – de regula vinerea – se organizeaza conferinte de presa ale Presedintelui Consiliului Judetean Valcea, si fiecare eveniment, actiune sau rezultat obtinut de aceasta institutie este transmis imediat catre mass-media, prin comunicate de presa.

De asemenea au fost editate, in perioada iunie 2005 – iunie 2006, 10 numere din publicatia Monitorul Oficial al Judetului Valcea, cuprinzand hotarari ale Consiliului Judetean Valcea si dispozitii ale Presedintelui Consiliului judetean adoptate/emise in aceasta perioada precum si rapoarte de activitate ale consilierilor judeteni.

Informare europeana

Nu in ultimul rand trebuie mentionata preocuparea permanenta a Consiliului Judetean privind diseminarea informatiei europene la nivelul tuturor categoriilor de cetateni din judet. Asta si pentru ca, asa cum a precizat si Ambasadorul Uniunii Europene in Romania, Domnul Jonathan Scheele, idee preluata de mai multi oficiali romani, integrarea Romaniei in Uniunea Europeana a fost problema Guvernului si a autoritatilor centrale pana in momentul istoric al semnarii Tratatului de Aderare – la 25 aprilie 2005. Dupa acest moment integrarea a devenit problema tuturor romanilor.

In acest sens a fost semnat la Bucuresti, in 27 aprilie 2006, impreuna cu Domnul Jonathan Scheele – Ambasadorul Uniunii Europene in Romania, un protocol de parteneriat privind coordonarea la nivel judetean a comunicarii legate de Uniunea Europeana.

Responsabilitatea autoritatilor locale in a duce mai departe misiunea de diseminare a informatiei europene la nivelul tuturor cetatenilor Romaniei este cu atat mai importanta cu cat mandatul Delegatia Comisiei Europene in Romania se va incheia curand, disparand astfel sprijinul pe care aceasta structura l-a acordat cu atata solicitudine tuturor celor interesati, mai ales in ultimii 5 ani.

In acest sens au fost derulate la nivelul judetului numeroase actiuni de informare si comunicare europeana, dintre care amintim:

*    2 instruiri cu organizatii non-guvernamentale

*    2 emisiuni de informare europeana

*    Seminar pentru cadrele didactice - Programe ale Uniunii Europene in domeniul educatiei

*    Seminar pentru mediul de afaceri - Piata interna a Uniunii Europene si implicatiile intrarii pe aceasta piata

*    Organizarea unor actiuni de informare europeana in scoli si licee – cu participarea a peste 1000 elevi

Succesul acestora a determinat Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti sa solicite unii angajati ai Directiei Dezvoltare, Programe, Integrare Europeana – membrii ai grupului Team Europe coordonat de Delegatie sa prezinte modele de bune practici si sa sustina sesiuni de informare si instruire in mai multe judete din tara.

Perspective

Desi am inregistrat considerabile succese in aceasta perioada suntem constienti ca exista inca multe si complexe probleme care trebuie rezolvate si inca mai sunt multe de facut. Constienti fiind ca nu vom putea niciodata rezolva toate problemele am stabilit pentru perioada urmatoare cateva prioritati, avand ca obiective strategice:

*     Reorganizarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea

*     Reorganizarea Directiei pentru Protectia Plantelor

*     Reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora

*     Continuarea demersurilor de fuzionare a celor doi operatori de apa - ACVARIM si APAVIL

Ca obiective imediate, pentru urmatoarele 12 luni, pe propunem:

*     finalizarea, in acest an, a programului de dezvoltare economico-sociala a judetului Valcea

*     Finalizarea lucrarilor de reparatii capitale la Muzeul Judetean Valcea

*     Finalizarea lucrarilor de reabilitare la Grupul Scolar Sanitar Antim Ivireanul – Ramnicu Valcea si Grupul Scolar Petrache Poenaru – Balcesti

*     Finalizarea lucrarilor de reabilitare la Centrul Medico-Social Ladesti

*     Continuarea lucrarilor la Teatrul Anton Pann

*     Finalizarea lucrarilor la Sala de Conferinte a Consiliului Judetean

*     Continuarea investitiilor legate de retehnologizarea CET Govora

*     Continuarea sustinerii programului social „laptele si cornul”

*     Programe de pietruire/asfaltare

*     Finalizarea celor doua lucrarilor de alimentare cu apa si 11 lucrari de reabilitare drumuri finantate prin programul SAPARD

*     Implementarea celor 9 proiecte (Horezu, Baile Govora, Berislavesti, Costesti, Muereasca, Perisani, Pesceana, Runcu, Sirineasa) SAPARD, MASURA 3.5.

*     Demararea lucrarilor de executie la Centrul de Conventii sui Expozitii Nord Oltenia

*     Demararea lucrarilor de executie in cadrul proiectului de modernizare a Statiunii Baile Olanesti

*     Finalizarea proiectelor tehnice finantate prin Hotararea de Guvern nr. 811/2006 pentru obiectivele: „Calimanesti 2007 – Dezvoltarea infrastructurii turistice din statiunea balneara Calimanesti - Caciulata”, „Ocolirea municipiului Dragasani pe drumul national de la Craiova la Valcea” si „Reabilitarea infrastructurii turistice a statiunii balneare Baile Govora”.

*     Actiuni de lobby pe langa Autoritatea Nationala de Turism privind programul multianual de investitii in turism

*     Realizarea proiectului “Sistem zonal de colectare a deseurilor si depozitare temporara in orasul Brezoi”

*     Reorganizarea activitatii de asistenta si protectie sociala.
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }